Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-065. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu) lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/cu_sc_virsec_master?ws=support#tab0 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

WPROWADZENIE

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Plik cgi.dll (7.5.7600.16385) opublikowany w ramach dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 ma numer wersji wcześniejszy niż plik cgi.dll (7.5.7600.16632) opublikowany w aktualizacji zabezpieczeń 2271195. Jednak aktualizacja zabezpieczeń 2271195 jest uwzględniona w pliku cgi.dll w wersji 7.5.7600.16385 opublikowanym w ramach dodatku Service Pack. Użytkownik nie musi więc wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

Więcej informacji

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  7.5.760 0.16xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  7.5.760 0.20xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i bardzo ważne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Cgi.dll

7.5.7600.16632

39,936

10-Jul-2010

05:04

x86

Iisfcgi.dll

7.5.7600.16632

71,168

10-Jul-2010

05:05

x86

Cgi.dll

7.5.7600.20752

39,936

10-Jul-2010

05:04

x86

Iisfcgi.dll

7.5.7600.20752

73,728

10-Jul-2010

05:05

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Cgi.dll

7.5.7600.16632

44,544

10-Jul-2010

05:28

x64

Iisfcgi.dll

7.5.7600.16632

83,968

10-Jul-2010

05:30

x64

Cgi.dll

7.5.7600.20752

44,544

10-Jul-2010

05:34

x64

Iisfcgi.dll

7.5.7600.20752

86,528

10-Jul-2010

05:36

x64

Cgi.dll

7.5.7600.16632

39,936

10-Jul-2010

05:04

x86

Iisfcgi.dll

7.5.7600.16632

71,168

10-Jul-2010

05:05

x86

Cgi.dll

7.5.7600.20752

39,936

10-Jul-2010

05:04

x86

Iisfcgi.dll

7.5.7600.20752

73,728

10-Jul-2010

05:05

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Cgi.dll

7.5.7600.16632

103,424

10-Jul-2010

04:20

IA-64

Iisfcgi.dll

7.5.7600.16632

191,488

10-Jul-2010

04:21

IA-64

Cgi.dll

7.5.7600.20752

103,424

10-Jul-2010

04:24

IA-64

Iisfcgi.dll

7.5.7600.20752

195,584

10-Jul-2010

04:26

IA-64

Cgi.dll

7.5.7600.16632

39,936

10-Jul-2010

05:04

x86

Iisfcgi.dll

7.5.7600.16632

71,168

10-Jul-2010

05:05

x86

Cgi.dll

7.5.7600.20752

39,936

10-Jul-2010

05:04

x86

Iisfcgi.dll

7.5.7600.20752

73,728

10-Jul-2010

05:05

x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2271195_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,982

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

19:48

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2271195~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,696

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

19:48

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2271195_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,750

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

19:48

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2271195~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,460

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

19:48

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2271195_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,070

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

19:48

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2271195_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,109

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

19:48

Platform

Not applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not applicable

File size

1,804

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

19:48

Platform

Not applicable

File name

X86_09634ae6195909aeea25a583edcf4609_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16632_none_1a0135912db2f359.manifest

File version

Not applicable

File size

703

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

19:48

Platform

Not applicable

File name

X86_4943e64c8ec0c9d4ba9634ce635fcc34_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_75f675423401865d.manifest

File version

Not applicable

File size

703

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

19:48

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16632_none_b4de59a38443b44a.manifest

File version

Not applicable

File size

4,268

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

05:38

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_b55256969d718bf6.manifest

File version

Not applicable

File size

4,268

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

05:38

Platform

Not applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_110fa3918ecb414ea726ef0f23dc06ea_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16632_none_5b987e4ff7f4489a.manifest

File version

Not applicable

File size

1,056

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

19:48

Platform

Not applicable

File name

Amd64_70b6c5127805c4727fede2c20f2420d8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_68fb5f09d736781d.manifest

File version

Not applicable

File size

1,056

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

19:48

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16632_none_10fcf5273ca12580.manifest

File version

Not applicable

File size

4,274

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

06:33

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_1170f21a55cefd2c.manifest

File version

Not applicable

File size

4,274

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

06:33

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2271195_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,415

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

19:48

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2271195~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

3,366

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

19:48

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2271195_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,977

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

19:48

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2271195~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,920

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

19:48

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2271195_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,288

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

19:48

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2271195_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,331

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

19:48

Platform

Not applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not applicable

File size

2,020

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

19:48

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16632_none_1b519f797101e77b.manifest

File version

Not applicable

File size

3,699

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

05:34

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_1bc59c6c8a2fbf27.manifest

File version

Not applicable

File size

3,699

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

05:35

Platform

Not applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_be51a88dd3ac69261a1affaa86fca146_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_f57d08fb709110b8.manifest

File version

Not applicable

File size

1,054

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

19:48

Platform

Not applicable

File name

Ia64_d2ae796fab299d2c619c6c7b2c74d97b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16632_none_f30e51fab67769bc.manifest

File version

Not applicable

File size

1,054

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

19:48

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16632_none_b4dffd998441bd46.manifest

File version

Not applicable

File size

4,271

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

06:30

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_b553fa8c9d6f94f2.manifest

File version

Not applicable

File size

4,271

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

06:23

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2271195_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,205

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

19:48

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2271195~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

3,150

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

19:48

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2271195_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,643

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

19:48

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2271195_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,666

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

19:48

Platform

Not applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not applicable

File size

1,641

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

19:48

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16632_none_1b519f797101e77b.manifest

File version

Not applicable

File size

3,699

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

05:34

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_1bc59c6c8a2fbf27.manifest

File version

Not applicable

File size

3,699

Date (UTC)

10-Jul-2010

Time (UTC)

05:35

Platform

Not applicable

INFORMACJE O PLIKACH

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×