Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-075. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

WPROWADZENIE


Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.


Informacje o plikach w systemie Windows Vista

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6000.16xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000.20xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2

  SP2

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Wmpmde.dll

11.0.6001.7009

866,816

20-Aug-2010

15:21

x86

Wmpmde.dll

11.0.6001.7117

866,816

20-Aug-2010

15:04

x86

Wmpmde.dll

11.0.6002.18297

867,328

20-Aug-2010

16:05

x86

Wmpmde.dll

11.0.6002.22471

867,328

20-Aug-2010

16:36

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Wmpmde.dll

11.0.6001.7009

1,090,048

20-Aug-2010

15:56

x64

Wmpmde.dll

11.0.6001.7117

1,090,048

20-Aug-2010

15:37

x64

Wmpmde.dll

11.0.6002.18297

1,090,048

20-Aug-2010

16:57

x64

Wmpmde.dll

11.0.6002.22471

1,090,048

20-Aug-2010

17:01

x64

Wmpmde.dll

11.0.6001.7009

866,816

20-Aug-2010

15:21

x86

Wmpmde.dll

11.0.6001.7117

866,816

20-Aug-2010

15:04

x86

Wmpmde.dll

11.0.6002.18297

867,328

20-Aug-2010

16:05

x86

Wmpmde.dll

11.0.6002.22471

867,328

20-Aug-2010

16:36

x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Vista

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2281679_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,918

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2281679~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,640

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2281679_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,076

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2281679~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,802

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2281679_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,363

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2281679_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,382

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2281679_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,363

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2281679_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,382

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2281679_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,697

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2281679_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,728

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,725

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

X86_1bdfb20d19fc1d001bb98f7bac7af327_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22746_none_0330b6955ee7ce7b.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

X86_824481992078f6e7147fc45df17493b2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18514_none_7585d8e794aa1275.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

X86_84adba3edad5a5894130e14646f365d0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22471_none_d295ecf8bd7fe312.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

X86_8bdc0bb6b15c91b934c940f96659dd61_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18297_none_0634011db5791d72.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-w..mediadeliveryengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18514_none_1d695b925d984a15.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,751

Date (UTC)

20-Aug-2010

Time (UTC)

15:31

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-w..mediadeliveryengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22746_none_1dd48b1376cc6d87.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,751

Date (UTC)

20-Aug-2010

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-w..mediadeliveryengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18297_none_1efc4ef85afccac6.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,751

Date (UTC)

20-Aug-2010

Time (UTC)

16:25

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-w..mediadeliveryengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22471_none_1f958bc5740f97cb.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,751

Date (UTC)

20-Aug-2010

Time (UTC)

16:59

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_31bbb03c5d629d8760e840c420c87cf7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18514_none_e7b25fa769d5d5fa.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,070

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_69b1f021fad1cd9323ee328a96d6a7e1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22471_none_c15659dc16e4f723.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,070

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_6e91fcd463236acbca281b1a35360c95_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22746_none_ba78e90ad933e28c.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,070

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_9d57bb4f83e2c75ecf7824fd69321a8f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18297_none_5d146d28f19798c3.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,070

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-w..mediadeliveryengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18514_none_7987f71615f5bb4b.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,781

Date (UTC)

20-Aug-2010

Time (UTC)

16:08

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-w..mediadeliveryengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22746_none_79f326972f29debd.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,781

Date (UTC)

20-Aug-2010

Time (UTC)

15:50

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-w..mediadeliveryengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18297_none_7b1aea7c135a3bfc.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,781

Date (UTC)

20-Aug-2010

Time (UTC)

17:23

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-w..mediadeliveryengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22471_none_7bb427492c6d0901.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,781

Date (UTC)

20-Aug-2010

Time (UTC)

17:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2281679_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,153

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2281679~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,114

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2281679_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,313

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2281679~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,278

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2281679_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,371

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2281679_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,390

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2281679_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,371

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2281679_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,390

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2281679_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,707

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2281679_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,738

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,737

Date (UTC)

23-Aug-2010

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-w..mediadeliveryengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18514_none_1d695b925d984a15.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,751

Date (UTC)

20-Aug-2010

Time (UTC)

15:31

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-w..mediadeliveryengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22746_none_1dd48b1376cc6d87.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,751

Date (UTC)

20-Aug-2010

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-w..mediadeliveryengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18297_none_1efc4ef85afccac6.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,751

Date (UTC)

20-Aug-2010

Time (UTC)

16:25

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-w..mediadeliveryengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22471_none_1f958bc5740f97cb.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,751

Date (UTC)

20-Aug-2010

Time (UTC)

16:59

Platform

Not Applicable

Informacje o plikach w systemie Windows 7

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7

  RTM

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Wmpmde.dll

12.0.7600.16661

738,816

21-Aug-2010

05:36

x86

Wmpmde.dll

12.0.7600.20787

738,816

21-Aug-2010

06:52

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Wmpmde.dll

12.0.7600.16661

1,024,512

21-Aug-2010

06:38

x64

Wmpmde.dll

12.0.7600.20787

1,024,512

21-Aug-2010

07:24

x64

Wmpmde.dll

12.0.7600.16661

738,816

21-Aug-2010

05:36

x86

Wmpmde.dll

12.0.7600.20787

738,816

21-Aug-2010

06:52

x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2281679_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,798

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

09:53

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2281679~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,516

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

09:53

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2281679_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,768

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

09:53

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2281679~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,486

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

09:53

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2281679_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,888

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

09:53

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2281679_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,923

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

09:53

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,622

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

09:53

Platform

Not Applicable

File name

X86_22c640c4bdb77333a70bb37356952572_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_042f81b9c8ab6040.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

09:53

Platform

Not Applicable

File name

X86_c4007a6ae9b6def8d63a4675f3264be7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_0dd8403e92398dd7.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

09:53

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-w..mediadeliveryengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_1d581b5dbedac6ad.manifest

File version

Not Applicable

File size

81,822

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

06:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-w..mediadeliveryengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_1dd21a0cd8033663.manifest

File version

Not Applicable

File size

81,822

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

07:20

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_3d0d0dd50ace6a54d02d4245d79a6878_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_0d58022f720491b7.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,072

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

09:53

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_d2e348fb2ce2433c8e985ffbd1156ef2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_540179f23a41c029.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,072

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

09:53

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-w..mediadeliveryengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_7976b6e1773837e3.manifest

File version

Not Applicable

File size

81,824

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

07:08

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-w..mediadeliveryengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_79f0b5909060a799.manifest

File version

Not Applicable

File size

81,824

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

08:27

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2281679_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,033

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

09:53

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2281679~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,992

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

09:53

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2281679_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,003

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

09:53

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2281679~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,962

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

09:53

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2281679_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,900

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

09:53

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2281679_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,935

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

09:53

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,632

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

09:53

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-w..mediadeliveryengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_83cb6133ab98f9de.manifest

File version

Not Applicable

File size

81,824

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

06:01

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-w..mediadeliveryengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_84455fe2c4c16994.manifest

File version

Not Applicable

File size

81,824

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

07:14

Platform

Not Applicable

INFORMACJE O PLIKACH

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×