WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-083. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu) lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Rozwiązanie

Następujące pliki są dostępne do pobrania w witrynie Centrum pobierania Microsoft:

Pobierz teraz pakiet aktualizacji zabezpieczeń dla systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2.

Pobierz teraz pakiet aktualizacji zabezpieczeń dla systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 2.

Pobierz teraz pakiet aktualizacji zabezpieczeń dla systemu Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2.

Pobierz teraz pakiet aktualizacji zabezpieczeń dla systemu Windows Server 2008 x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.


Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6000.16xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000.20xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Msshsq.dll

6.0.6001.18470

248,832

04-May-2010

18:39

x86

Msshsq.dll

6.0.6001.22685

248,832

04-May-2010

18:26

x86

Msshsq.dll

7.0.6002.18255

231,424

04-May-2010

19:13

x86

Msshsq.dll

7.0.6002.22398

231,424

04-May-2010

19:35

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Msshsq.dll

6.0.6001.18470

345,088

04-May-2010

19:15

x64

Msshsq.dll

6.0.6001.22685

345,088

04-May-2010

18:57

x64

Msshsq.dll

7.0.6002.18255

316,928

04-May-2010

19:40

x64

Msshsq.dll

7.0.6002.22398

316,928

04-May-2010

19:40

x64

Msshsq.dll

6.0.6001.18470

248,832

04-May-2010

18:39

x86

Msshsq.dll

6.0.6001.22685

248,832

04-May-2010

18:26

x86

Msshsq.dll

7.0.6002.18255

231,424

04-May-2010

19:13

x86

Msshsq.dll

7.0.6002.22398

231,424

04-May-2010

19:35

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Msshsq.dll

6.0.6001.18470

702,976

04-May-2010

18:37

IA-64

Msshsq.dll

6.0.6001.22685

702,976

04-May-2010

18:22

IA-64

Msshsq.dll

7.0.6002.18255

660,480

04-May-2010

19:20

IA-64

Msshsq.dll

7.0.6002.22398

660,480

04-May-2010

19:23

IA-64

Msshsq.dll

6.0.6001.18470

248,832

04-May-2010

18:39

x86

Msshsq.dll

6.0.6001.22685

248,832

04-May-2010

18:26

x86

Msshsq.dll

7.0.6002.18255

231,424

04-May-2010

19:13

x86

Msshsq.dll

7.0.6002.22398

231,424

04-May-2010

19:35

x86

Informacje dotyczące manifestu plików dla systemów z zainstalowanym programem Windows Search 4.0

W przypadku systemów Windows Vista i Windows Server 2008, w których zainstalowano już program Windows Search 4.0 (aktualizacja 940157), wymagane jest zainstalowanie aktualizacji przedstawionych w artykule z bazy wiedzy Knowledge Base 2405882 zamiast aktualizacji udostępnionej w ramach biuletynu zabezpieczeń MS10-083. Jest to spowodowane tym, że aktualizacja 940157 dla programu Windows Search 4.0 instaluje wyższe wersje plików binarnych niż wersje domyślnie znajdujące się w systemie. Aktualizacje oferowane w biuletynie zabezpieczeń MS10-083 nie spowodują zastąpienia wersji plików binarnych zainstalowanych przez aktualizację 940157. Poniższe informacje dotyczące manifestu plików są udostępnione tylko na potrzeby dodatkowych aktualizacji dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008 z zainstalowanym programem Windows Search 4.0.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

Date

Time

File Size

msshsq.dll

7.0.6001.18528

2010/09/20

18:25:01

231,936

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

Date

Time

File Size

Platform

msshsq.dll

7.0.6001.18528

2010/09/20

18:25:01

231,936

x86

msshsq.dll

7.0.6001.18528

2010/09/20

21:14:32

316,416

x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

Date

Time

File Size

Platform

msshsq.dll

7.0.6001.18528

2010/09/20

18:25:01

231,936

x86

msshsq.dll

7.0.6001.18528

2010/09/20

21:14:32

316,416

x64

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Structuredquery.dll

7.0.7600.16587

363,520

05-May-2010

06:46

x86

Structuredquery.dll

7.0.7600.20707

363,520

05-May-2010

07:05

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Structuredquery.dll

7.0.7600.16587

483,840

05-May-2010

07:37

x64

Structuredquery.dll

7.0.7600.20707

483,840

05-May-2010

07:21

x64

Structuredquery.dll

7.0.7600.16587

363,520

05-May-2010

06:46

x86

Structuredquery.dll

7.0.7600.20707

363,520

05-May-2010

07:05

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Structuredquery.dll

7.0.7600.16587

1,054,208

05-May-2010

05:53

IA-64

Structuredquery.dll

7.0.7600.20707

1,054,208

05-May-2010

05:53

IA-64

Structuredquery.dll

7.0.7600.16587

363,520

05-May-2010

06:46

x86

Structuredquery.dll

7.0.7600.20707

363,520

05-May-2010

07:05

x86

Więcej informacji

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista


Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,752

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb979688~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,463

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,915

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb979688~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,630

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,757

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb979688~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,468

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,757

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb979688~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,470

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,017

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb979688~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,738

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,018

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb979688~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,738

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,018

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb979688~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,738

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,357

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,376

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,676

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,703

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,691

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,722

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,411

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,431

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,672

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,699

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,679

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,710

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,415

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,434

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,676

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,703

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,691

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,722

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,412

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,431

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,420

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,439

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,491

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

X86_1aa6bc15f42961d7f59e08a085109fc4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_2b31d91d1d68abd5.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

X86_92fbf2d4777ae84d6f1a0a2efdecff2b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_0117149d9a61f75b.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

X86_9590b6c5c25d328bcf3a1a1cbcba37ab_31bf3856ad364e35_7.0.6002.18255_none_37ca0440cbcf12dd.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

X86_f66e6f05c40abf7b94abd74c55bd4918_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22398_none_5d354c0bfe4ea59f.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

X86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_a699080c6e653de1.manifest

File version

Not Applicable

File size

57,910

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

09:14

Platform

Not Applicable

File name

X86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_a71cd84387867576.manifest

File version

Not Applicable

File size

57,910

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

08:17

Platform

Not Applicable

File name

X86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.6002.18255_none_9a0a9969f65d7fcc.manifest

File version

Not Applicable

File size

37,114

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

06:45

Platform

Not Applicable

File name

X86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22398_none_9a6bf7630f98db5f.manifest

File version

Not Applicable

File size

37,114

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

05:46

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_0a1501e57d9061501d3a5cab792059a6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_5e14784f13fb516e.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_1b745a7c81dcf37530c7d383adf74c6e_31bf3856ad364e35_7.0.6002.18255_none_cc7dacea94013fef.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_55785414f8eac30c06b0e6de321582c7_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22398_none_3707ddd459865971.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_78aed2297ec7e9bf8e6307eaa40c1741_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_403c6d8b62f2e730.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_8caed8464d129147c5b5bcc8ad63b2af_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_9129e285740151b3.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_9590b6c5c25d328bcf3a1a1cbcba37ab_31bf3856ad364e35_7.0.6002.18255_none_93e89fc4842c8413.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_96feb4515166e050d77aeec4fe7e5b4a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_b63f57329e5775a6.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_f66e6f05c40abf7b94abd74c55bd4918_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22398_none_b953e78fb6ac16d5.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_02b7a39026c2af17.manifest

File version

Not Applicable

File size

57,938

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

08:49

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_033b73c73fe3e6ac.manifest

File version

Not Applicable

File size

57,938

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

08:33

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.6002.18255_none_f62934edaebaf102.manifest

File version

Not Applicable

File size

37,136

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

06:04

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22398_none_f68a92e6c7f64c95.manifest

File version

Not Applicable

File size

37,136

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

06:21

Platform

Not Applicable

File name

Package_10_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,870

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_10_for_kb979688~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,763

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,762

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb979688~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,477

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,144

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb979688~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,092

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,984

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb979688~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,928

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,767

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb979688~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,484

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,031

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb979688~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,931

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,869

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb979688~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,762

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,032

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb979688~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,931

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,869

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb979688~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,762

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,032

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb979688~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,931

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,365

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,384

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,953

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,992

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,701

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,732

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,419

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,439

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,950

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,989

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,689

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,720

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,423

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,442

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,953

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,992

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,701

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,732

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,420

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,439

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,428

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,447

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,519

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

X86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_a699080c6e653de1.manifest

File version

Not Applicable

File size

57,910

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

09:14

Platform

Not Applicable

File name

X86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_a71cd84387867576.manifest

File version

Not Applicable

File size

57,910

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

08:17

Platform

Not Applicable

File name

X86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.6002.18255_none_9a0a9969f65d7fcc.manifest

File version

Not Applicable

File size

37,114

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

06:45

Platform

Not Applicable

File name

X86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22398_none_9a6bf7630f98db5f.manifest

File version

Not Applicable

File size

37,114

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

05:46

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_2dc136e90d05c912bbacb9118f08d247_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_3ec3e4670c28bbac.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_58124a0a489b5d6c55f1e7f61714bf3e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_8cb783c3b52d89ef.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_59f98dddbf29c51a6d63108530b17c77_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22398_none_d0457457fabf776d.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_85096fe8aaba684e93c131e0f5292659_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_5253fe200d93dec6.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,056

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_9590b6c5c25d328bcf3a1a1cbcba37ab_31bf3856ad364e35_7.0.6002.18255_none_37cba836cbcd1bd9.manifest

File version

Not Applicable

File size

706

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_dfb51c8be19e4cab2ec104219091fba2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_6a87354bf23cdb2e.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,056

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_f66e6f05c40abf7b94abd74c55bd4918_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22398_none_5d36f001fe4cae9b.manifest

File version

Not Applicable

File size

706

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_f875a813300f57adbcac4e4b15e5966a_31bf3856ad364e35_7.0.6002.18255_none_4c4b52f361462000.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_a69aac026e6346dd.manifest

File version

Not Applicable

File size

57,923

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

08:14

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_a71e7c3987847e72.manifest

File version

Not Applicable

File size

57,923

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

08:12

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.6002.18255_none_9a0c3d5ff65b88c8.manifest

File version

Not Applicable

File size

37,125

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

07:12

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22398_none_9a6d9b590f96e45b.manifest

File version

Not Applicable

File size

37,125

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

06:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,757

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb979688~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,470

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,979

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb979688~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,921

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,762

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb979688~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,475

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,862

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb979688~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,754

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,702

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb979688~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,589

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,863

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb979688~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,754

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,703

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb979688~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,589

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,415

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,434

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,780

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,815

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,684

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,715

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,419

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,438

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,783

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,819

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,696

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,727

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,416

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,435

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,424

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,443

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,698

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

X86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_a699080c6e653de1.manifest

File version

Not Applicable

File size

57,910

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

09:14

Platform

Not Applicable

File name

X86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_a71cd84387867576.manifest

File version

Not Applicable

File size

57,910

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

08:17

Platform

Not Applicable

File name

X86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.6002.18255_none_9a0a9969f65d7fcc.manifest

File version

Not Applicable

File size

37,114

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

06:45

Platform

Not Applicable

File name

X86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22398_none_9a6bf7630f98db5f.manifest

File version

Not Applicable

File size

37,114

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

05:46

Platform

Not Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7


Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,795

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb979688~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,506

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,759

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb979688~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,470

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,890

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,925

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,626

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

X86_835a7553f38ddbbeb57b84d6341057eb_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20707_none_cc9eaf1da9133acb.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

X86_8918676185d361529bc0ac274ffd9237_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16587_none_425d5e2a3ad4de1c.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

X86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16587_none_cffeb96cbb9997c9.manifest

File version

Not Applicable

File size

36,505

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

07:32

Platform

Not Applicable

File name

X86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20707_none_d0ded77dd4765532.manifest

File version

Not Applicable

File size

36,505

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

07:52

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_2307146e34f2907b24356db9d6ca939b_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16587_none_b20d37d624b669ef.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_38eec5a105ca8e02aeca1261e903f713_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20707_none_72217ab6309f4fd4.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_68f6219a8fa5fd3d8ce67654146d7dcd_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20707_none_3fc03f0a1078223e.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_835a7553f38ddbbeb57b84d6341057eb_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20707_none_28bd4aa16170ac01.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_8918676185d361529bc0ac274ffd9237_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16587_none_9e7bf9adf3324f52.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_cd9508f24419b01e5e92deba24024cd0_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16587_none_8a2c43ab1255b44b.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16587_none_2c1d54f073f708ff.manifest

File version

Not Applicable

File size

36,507

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

08:22

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20707_none_2cfd73018cd3c668.manifest

File version

Not Applicable

File size

36,507

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

08:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,803

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb979688~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,690

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,023

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb979688~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,916

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,986

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb979688~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,930

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,384

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,437

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,854

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

X86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16587_none_cffeb96cbb9997c9.manifest

File version

Not Applicable

File size

36,505

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

07:32

Platform

Not Applicable

File name

X86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20707_none_d0ded77dd4765532.manifest

File version

Not Applicable

File size

36,505

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

07:52

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_36c383c30f54a2de8f055bc2806e2d32_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20707_none_7f8c3a95f5a7d303.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_835a7553f38ddbbeb57b84d6341057eb_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20707_none_cca05313a91143c7.manifest

File version

Not Applicable

File size

706

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_8918676185d361529bc0ac274ffd9237_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16587_none_425f02203ad2e718.manifest

File version

Not Applicable

File size

706

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_f2ba8508b68f8c40633abb21e43c93be_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16587_none_7a7f91dd35d376c3.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16587_none_d0005d62bb97a0c5.manifest

File version

Not Applicable

File size

36,506

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

08:11

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20707_none_d0e07b73d4745e2e.manifest

File version

Not Applicable

File size

36,506

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

08:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,799

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb979688~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,683

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,017

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb979688~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,906

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,932

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb979688_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,967

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,667

Date (UTC)

15-Jun-2010

Time (UTC)

23:38

Platform

Not Applicable

File name

X86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16587_none_cffeb96cbb9997c9.manifest

File version

Not Applicable

File size

36,505

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

07:32

Platform

Not Applicable

File name

X86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20707_none_d0ded77dd4765532.manifest

File version

Not Applicable

File size

36,505

Date (UTC)

05-May-2010

Time (UTC)

07:52

Platform

Not Applicable

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×