Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-096. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu) lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

WPROWADZENIE


Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Wab.exe

6.0.2900.6040

45,568

11-Oct-2010

14:59

x86

SP3

SP3GDR

Wab.exe

6.0.2900.6040

45,568

11-Oct-2010

14:55

x86

SP3

SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Wab.exe

6.0.3790.4785

56,832

21-Oct-2010

05:22

x64

SP2

SP2GDR

Wwab.exe

6.0.3790.4785

46,592

21-Oct-2010

05:22

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wab.exe

6.0.3790.4785

56,832

21-Oct-2010

05:18

x64

SP2

SP2QFE

Wwab.exe

6.0.3790.4785

46,592

21-Oct-2010

05:18

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Wab.exe

6.0.3790.4785

46,592

12-Oct-2010

13:21

x86

SP2

SP2GDR

Wab.exe

6.0.3790.4785

46,592

12-Oct-2010

13:24

x86

SP2

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Wab.exe

6.0.3790.4785

91,136

21-Oct-2010

05:21

IA-64

SP2

SP2GDR

Wwab.exe

6.0.3790.4785

46,592

21-Oct-2010

05:21

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wab.exe

6.0.3790.4785

91,136

21-Oct-2010

05:17

IA-64

SP2

SP2QFE

Wwab.exe

6.0.3790.4785

46,592

21-Oct-2010

05:17

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli. 

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6000.16xxx

  Windows Vista

  Wersja RTM

  GDR

  6.0.6000.20xxx

  Windows Vista

  Wersja RTM

  LDR

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

18-Sep-2006

21:37

Not Applicable

Wab.exe

6.0.6001.18535

515,584

12-Oct-2010

13:52

x86

Wabfind.dll

6.0.6001.18535

33,280

12-Oct-2010

15:48

x86

Wabmig.exe

6.0.6001.18535

66,048

12-Oct-2010

13:52

x86

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

04-Mar-2010

05:56

Not Applicable

Wab.exe

6.0.6001.22774

515,584

12-Oct-2010

13:54

x86

Wabfind.dll

6.0.6001.22774

33,280

12-Oct-2010

15:28

x86

Wabmig.exe

6.0.6001.22774

66,048

12-Oct-2010

13:54

x86

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

18-Sep-2006

21:37

Not Applicable

Wab.exe

6.0.6002.18324

515,584

12-Oct-2010

13:41

x86

Wabfind.dll

6.0.6002.18324

33,280

12-Oct-2010

15:53

x86

Wabmig.exe

6.0.6002.18324

66,048

12-Oct-2010

13:41

x86

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

03-Apr-2009

21:15

Not Applicable

Wab.exe

6.0.6002.22503

515,584

12-Oct-2010

14:50

x86

Wabfind.dll

6.0.6002.22503

33,280

12-Oct-2010

17:00

x86

Wabmig.exe

6.0.6002.22503

66,048

12-Oct-2010

14:50

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

18-Sep-2006

21:35

Not Applicable

Wab.exe

6.0.6001.18535

516,096

12-Oct-2010

14:15

x64

Wabfind.dll

6.0.6001.18535

35,328

12-Oct-2010

16:16

x64

Wabmig.exe

6.0.6001.18535

68,096

12-Oct-2010

14:15

x64

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

26-Feb-2010

04:16

Not Applicable

Wab.exe

6.0.6001.22774

516,096

12-Oct-2010

14:18

x64

Wabfind.dll

6.0.6001.22774

35,328

13-Oct-2010

06:15

x64

Wabmig.exe

6.0.6001.22774

68,096

12-Oct-2010

14:18

x64

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

18-Sep-2006

21:35

Not Applicable

Wab.exe

6.0.6002.18324

516,096

12-Oct-2010

15:19

x64

Wabfind.dll

6.0.6002.18324

35,328

12-Oct-2010

17:43

x64

Wabmig.exe

6.0.6002.18324

68,096

12-Oct-2010

15:19

x64

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

03-Apr-2009

20:56

Not Applicable

Wab.exe

6.0.6002.22503

516,096

12-Oct-2010

15:24

x64

Wabfind.dll

6.0.6002.22503

35,328

12-Oct-2010

17:41

x64

Wabmig.exe

6.0.6002.22503

68,096

12-Oct-2010

15:24

x64

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

18-Sep-2006

21:37

Not Applicable

Wab.exe

6.0.6001.18535

515,584

12-Oct-2010

13:52

x86

Wabfind.dll

6.0.6001.18535

33,280

12-Oct-2010

15:48

x86

Wabmig.exe

6.0.6001.18535

66,048

12-Oct-2010

13:52

x86

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

04-Mar-2010

05:56

Not Applicable

Wab.exe

6.0.6001.22774

515,584

12-Oct-2010

13:54

x86

Wabfind.dll

6.0.6001.22774

33,280

12-Oct-2010

15:28

x86

Wabmig.exe

6.0.6001.22774

66,048

12-Oct-2010

13:54

x86

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

18-Sep-2006

21:37

Not Applicable

Wab.exe

6.0.6002.18324

515,584

12-Oct-2010

13:41

x86

Wabfind.dll

6.0.6002.18324

33,280

12-Oct-2010

15:53

x86

Wabmig.exe

6.0.6002.18324

66,048

12-Oct-2010

13:41

x86

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

03-Apr-2009

21:15

Not Applicable

Wab.exe

6.0.6002.22503

515,584

12-Oct-2010

14:50

x86

Wabfind.dll

6.0.6002.22503

33,280

12-Oct-2010

17:00

x86

Wabmig.exe

6.0.6002.22503

66,048

12-Oct-2010

14:50

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

03-Jan-2008

18:52

Not Applicable

Wab.exe

6.0.6001.18535

536,576

12-Oct-2010

13:59

IA-64

Wabfind.dll

6.0.6001.18000

49,664

19-Jan-2008

08:29

IA-64

Wabmig.exe

6.0.6001.18535

94,720

12-Oct-2010

13:59

IA-64

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

25-Feb-2010

07:42

Not Applicable

Wab.exe

6.0.6001.22774

536,576

12-Oct-2010

14:01

IA-64

Wabfind.dll

6.0.6001.22774

49,664

12-Oct-2010

15:26

IA-64

Wabmig.exe

6.0.6001.22774

94,720

12-Oct-2010

14:01

IA-64

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

03-Jan-2008

18:52

Not Applicable

Wab.exe

6.0.6002.18324

536,576

12-Oct-2010

14:45

IA-64

Wabfind.dll

6.0.6001.18000

49,664

19-Jan-2008

08:29

IA-64

Wabmig.exe

6.0.6002.18324

94,720

12-Oct-2010

14:45

IA-64

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

03-Apr-2009

20:56

Not Applicable

Wab.exe

6.0.6002.22503

536,576

12-Oct-2010

14:46

IA-64

Wabfind.dll

6.0.6002.22503

49,664

12-Oct-2010

16:38

IA-64

Wabmig.exe

6.0.6002.22503

94,720

12-Oct-2010

14:46

IA-64

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

18-Sep-2006

21:37

Not Applicable

Wab.exe

6.0.6001.18535

515,584

12-Oct-2010

13:52

x86

Wabfind.dll

6.0.6001.18535

33,280

12-Oct-2010

15:48

x86

Wabmig.exe

6.0.6001.18535

66,048

12-Oct-2010

13:52

x86

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

04-Mar-2010

05:56

Not Applicable

Wab.exe

6.0.6001.22774

515,584

12-Oct-2010

13:54

x86

Wabfind.dll

6.0.6001.22774

33,280

12-Oct-2010

15:28

x86

Wabmig.exe

6.0.6001.22774

66,048

12-Oct-2010

13:54

x86

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

18-Sep-2006

21:37

Not Applicable

Wab.exe

6.0.6002.18324

515,584

12-Oct-2010

13:41

x86

Wabfind.dll

6.0.6002.18324

33,280

12-Oct-2010

15:53

x86

Wabmig.exe

6.0.6002.18324

66,048

12-Oct-2010

13:41

x86

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

03-Apr-2009

21:15

Not Applicable

Wab.exe

6.0.6002.22503

515,584

12-Oct-2010

14:50

x86

Wabfind.dll

6.0.6002.22503

33,280

12-Oct-2010

17:00

x86

Wabmig.exe

6.0.6002.22503

66,048

12-Oct-2010

14:50

x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,910

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,616

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,752

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,454

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,227

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,941

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,069

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,781

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,363

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,382

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,522

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,545

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,698

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,730

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,421

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,440

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,522

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,546

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,699

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,730

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,379

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

X86_2fc3509a0ed41e42047cd9e8590f941e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22503_none_9eff6b333cfcb3b0.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

X86_48fc86b254802af194030cbf7bbcf9e1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22774_none_a8afee75be85e1ce.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

X86_9778f90d19684799f8eb1e15fc190d66_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18324_none_2ff9ab927a1cb040.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

X86_acd8fec441f79376b916a844b9e0c19a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18535_none_3d5933f08f413040.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18535_none_428df8acd7a662ab.manifest

File version

Not Applicable

File size

203,541

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

16:04

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22774_none_42eb5763f0e55609.manifest

File version

Not Applicable

File size

203,541

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

15:45

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18324_none_447e3c1cd4c57fae.manifest

File version

Not Applicable

File size

203,541

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

16:13

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22503_none_451c7a5bedd3cb66.manifest

File version

Not Applicable

File size

203,541

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

17:21

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_33a836b9213fdd4e8d6bca13f72e3a39_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18324_none_af8135afd12f9247.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,038

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_887d7be5241c6c12d171d914d2880797_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22774_none_4d1df3d1f5d54118.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,038

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_bd32f3e11040911429198c8509015ec1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18535_none_d964498f3acb6b6f.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,038

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_ee5731a89bb6fe19200168d4da173f81_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22503_none_c01b995b44d5f26e.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,038

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18535_none_9eac94309003d3e1.manifest

File version

Not Applicable

File size

203,575

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

16:33

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22774_none_9f09f2e7a942c73f.manifest

File version

Not Applicable

File size

203,575

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

06:32

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18324_none_a09cd7a08d22f0e4.manifest

File version

Not Applicable

File size

203,575

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

18:08

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22503_none_a13b15dfa6313c9c.manifest

File version

Not Applicable

File size

203,575

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

18:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,129

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,058

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,969

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,894

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,450

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,387

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,290

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,225

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,371

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,390

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,532

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,555

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,708

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,740

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,429

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,448

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,532

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,556

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,740

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,397

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18535_none_428df8acd7a662ab.manifest

File version

Not Applicable

File size

203,541

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

16:04

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22774_none_42eb5763f0e55609.manifest

File version

Not Applicable

File size

203,541

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

15:45

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18324_none_447e3c1cd4c57fae.manifest

File version

Not Applicable

File size

203,541

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

16:13

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22503_none_451c7a5bedd3cb66.manifest

File version

Not Applicable

File size

203,541

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

17:21

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_1935fd43279d5af48f28c90dcb2b2178_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18535_none_b4b0f99b92501f9c.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_5322dd14842b7790b75fa12cb770b8e1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22503_none_b19f5148e52f62ea.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_dacf5d58231060a5b488130bd0b85205_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22774_none_451adbc9eb359238.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_fc551c4d83b157ec6017ccd19cb24c33_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18324_none_25f9ced7e7901100.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18535_none_428f9ca2d7a46ba7.manifest

File version

Not Applicable

File size

215,659

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:42

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22774_none_42ecfb59f0e35f05.manifest

File version

Not Applicable

File size

203,558

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

15:39

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18324_none_447fe012d4c388aa.manifest

File version

Not Applicable

File size

215,659

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:42

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22503_none_451e1e51edd1d462.manifest

File version

Not Applicable

File size

203,558

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

16:51

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,964

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,887

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,122

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,049

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,425

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,444

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,366

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,385

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,702

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,733

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,579

Date (UTC)

13-Oct-2010

Time (UTC)

11:41

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18535_none_428df8acd7a662ab.manifest

File version

Not Applicable

File size

203,541

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

16:04

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22774_none_42eb5763f0e55609.manifest

File version

Not Applicable

File size

203,541

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

15:45

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18324_none_447e3c1cd4c57fae.manifest

File version

Not Applicable

File size

203,541

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

16:13

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22503_none_451c7a5bedd3cb66.manifest

File version

Not Applicable

File size

203,541

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

17:21

Platform

Not Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

10-Jun-2009

21:29

Not Applicable

Wab.exe

6.1.7600.16684

516,096

12-Oct-2010

04:25

x86

Wabfind.dll

6.1.7600.16385

33,280

14-Jul-2009

01:16

x86

Wabmig.exe

6.1.7600.16385

65,536

14-Jul-2009

01:14

x86

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

10-Jun-2009

21:29

Not Applicable

Wab.exe

6.1.7600.20814

516,096

12-Oct-2010

04:23

x86

Wabfind.dll

6.1.7600.16385

33,280

14-Jul-2009

01:16

x86

Wabmig.exe

6.1.7600.16385

65,536

14-Jul-2009

01:14

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

10-Jun-2009

20:47

Not Applicable

Wab.exe

6.1.7600.16684

516,096

12-Oct-2010

05:00

x64

Wabfind.dll

6.1.7600.16684

35,328

12-Oct-2010

05:05

x64

Wabmig.exe

6.1.7600.16385

67,584

14-Jul-2009

01:39

x64

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

10-Jun-2009

20:47

Not Applicable

Wab.exe

6.1.7600.20814

516,096

12-Oct-2010

05:12

x64

Wabfind.dll

6.1.7600.20814

35,328

12-Oct-2010

05:19

x64

Wabmig.exe

6.1.7600.16385

67,584

14-Jul-2009

01:39

x64

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

10-Jun-2009

21:29

Not Applicable

Wab.exe

6.1.7600.16684

516,096

12-Oct-2010

04:25

x86

Wabfind.dll

6.1.7600.16385

33,280

14-Jul-2009

01:16

x86

Wabmig.exe

6.1.7600.16385

65,536

14-Jul-2009

01:14

x86

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

10-Jun-2009

21:29

Not Applicable

Wab.exe

6.1.7600.20814

516,096

12-Oct-2010

04:23

x86

Wabfind.dll

6.1.7600.16385

33,280

14-Jul-2009

01:16

x86

Wabmig.exe

6.1.7600.16385

65,536

14-Jul-2009

01:14

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

10-Jun-2009

20:52

Not Applicable

Wab.exe

6.1.7600.16684

540,672

12-Oct-2010

04:15

IA-64

Wabfind.dll

6.1.7600.16385

49,152

14-Jul-2009

01:49

IA-64

Wabmig.exe

6.1.7600.16684

94,208

12-Oct-2010

04:15

IA-64

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

10-Jun-2009

20:52

Not Applicable

Wab.exe

6.1.7600.20814

540,672

12-Oct-2010

04:06

IA-64

Wabfind.dll

6.1.7600.16385

49,152

14-Jul-2009

01:49

IA-64

Wabmig.exe

6.1.7600.20814

94,208

12-Oct-2010

04:06

IA-64

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

10-Jun-2009

21:29

Not Applicable

Wab.exe

6.1.7600.16684

516,096

12-Oct-2010

04:25

x86

Wabfind.dll

6.1.7600.16385

33,280

14-Jul-2009

01:16

x86

Wabmig.exe

6.1.7600.16385

65,536

14-Jul-2009

01:14

x86

Verisign.bmp

Not Applicable

2,702

10-Jun-2009

21:29

Not Applicable

Wab.exe

6.1.7600.20814

516,096

12-Oct-2010

04:23

x86

Wabfind.dll

6.1.7600.16385

33,280

14-Jul-2009

01:16

x86

Wabmig.exe

6.1.7600.16385

65,536

14-Jul-2009

01:14

x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,790

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:46

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,492

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:45

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,756

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:46

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,458

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:45

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,900

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:46

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,935

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:45

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,634

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:46

Platform

Not Applicable

File name

X86_3d81a3c548f550892968287329416f51_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20814_none_b4e8743442eb0a58.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:45

Platform

Not Applicable

File name

X86_f0253a4fd3762f7723b4cc220d20e96f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16684_none_23fe1630ec8c2b0a.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:45

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16684_none_427eb90c38e711f1.manifest

File version

Not Applicable

File size

124,603

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20814_none_4354073151cbeb4b.manifest

File version

Not Applicable

File size

124,603

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:49

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_9b729a3905e93a848ea0caea9c38d808_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20814_none_fcc39c94a2c0ed48.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,038

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:46

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_9ddea3e2da7744eb354251bb5e988feb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16684_none_6c0498316e2b0dbb.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,038

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:46

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16684_none_9e9d548ff1448327.manifest

File version

Not Applicable

File size

124,605

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20814_none_9f72a2b50a295c81.manifest

File version

Not Applicable

File size

124,605

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,007

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:46

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,932

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:46

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,973

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:46

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,898

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:46

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,912

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:46

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,947

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:46

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,644

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:46

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16684_none_427eb90c38e711f1.manifest

File version

Not Applicable

File size

124,603

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:55

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20814_none_4354073151cbeb4b.manifest

File version

Not Applicable

File size

124,603

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:55

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_04c59715f9d21dd19c63025059423c78_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20814_none_e4d4661747fd15c8.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:45

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_1d4dc9b3c6138fa50376132c45b7832f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16684_none_e014e7f6ea980da9.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:45

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16684_none_42805d0238e51aed.manifest

File version

Not Applicable

File size

124,604

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:46

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20814_none_4355ab2751c9f447.manifest

File version

Not Applicable

File size

124,604

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:46

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,002

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:46

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,925

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:45

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,458

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:46

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2423089_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,477

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:45

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,456

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:46

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16684_none_427eb90c38e711f1.manifest

File version

Not Applicable

File size

124,603

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:46

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20814_none_4354073151cbeb4b.manifest

File version

Not Applicable

File size

124,603

Date (UTC)

12-Oct-2010

Time (UTC)

07:46

Platform

Not Applicable

INFORMACJE O PLIKACH

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×