Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-098. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w celu uzyskania pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

WPROWADZENIE

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Win32k.sys

5.1.2600.6046

1,853,312

26-Oct-2010

13:25

x86

SP3

SP3GDR

Win32k.sys

5.1.2600.6046

1,862,272

26-Oct-2010

13:27

x86

SP3

SP3QFE

W32ksign.dll

5.1.2600.6046

30,208

26-Oct-2010

14:07

x86

None

Not applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Win32k.sys

5.2.3790.4788

4,561,920

20-Oct-2010

04:06

x64

SP2

SP2GDR

Win32k.sys

5.2.3790.4788

4,578,816

20-Oct-2010

04:01

x64

SP2

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Win32k.sys

5.2.3790.4788

1,853,952

18-Oct-2010

14:40

x86

SP2

SP2GDR

Win32k.sys

5.2.3790.4788

1,865,728

18-Oct-2010

14:32

x86

SP2

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Win32k.sys

5.2.3790.4788

5,581,312

20-Oct-2010

04:03

IA-64

SP2

SP2GDR

Win32k.sys

5.2.3790.4788

5,599,744

20-Oct-2010

04:00

IA-64

SP2

SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6000.16xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000.20xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Win32k.sys

6.0.6001.18539

2,037,248

18-Oct-2010

13:56

x86

Win32k.sys

6.0.6001.22778

2,037,760

18-Oct-2010

14:01

x86

Win32k.sys

6.0.6002.18328

2,038,272

18-Oct-2010

13:31

x86

Win32k.sys

6.0.6002.22506

2,046,976

18-Oct-2010

15:02

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Win32k.sys

6.0.6001.18539

2,751,488

18-Oct-2010

14:20

x64

Win32k.sys

6.0.6001.22778

2,752,512

18-Oct-2010

14:24

x64

Win32k.sys

6.0.6002.18328

2,753,536

18-Oct-2010

15:25

x64

Win32k.sys

6.0.6002.22506

2,756,608

18-Oct-2010

15:30

x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Win32k.sys

6.0.6001.18539

6,632,448

18-Oct-2010

14:01

IA-64

Win32k.sys

6.0.6001.22778

6,629,376

18-Oct-2010

14:02

IA-64

Win32k.sys

6.0.6002.18328

6,633,472

18-Oct-2010

14:47

IA-64

Win32k.sys

6.0.6002.22506

6,643,712

18-Oct-2010

14:57

IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,746

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,447

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,909

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,614

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_3_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,751

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_3_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,452

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_4_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,751

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_4_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,454

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_5_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,385

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_5_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

3,104

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_6_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,228

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_6_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,942

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_7_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,228

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_7_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,942

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,363

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,382

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,682

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,709

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,699

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,730

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,417

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,437

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,678

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,705

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,687

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,718

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,421

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,440

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,682

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,709

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,699

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,730

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,418

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,437

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,426

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,445

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not applicable

File size

3,503

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

X86_1f7e862cbf4387fb9aceffdfc1974f77_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_8737a0a6b409716a.manifest

File version

Not applicable

File size

694

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

X86_562ea2429eedec1407cdd1a466bed576_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_06180c59a1cf12cc.manifest

File version

Not applicable

File size

694

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

X86_c4c49e6e74eab199e67d15655940bbd5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_d15d6426f3a42349.manifest

File version

Not applicable

File size

694

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

X86_d0d60ed828c1505f98d07782e78f6c27_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_7802a199d2d364f7.manifest

File version

Not applicable

File size

694

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_b8dc160e9a96f365.manifest

File version

Not applicable

File size

6,543

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

16:14

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_b93974c5b3d5e6c3.manifest

File version

Not applicable

File size

6,543

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

18:42

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_bacc597e97b61068.manifest

File version

Not applicable

File size

6,543

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

16:08

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_bb699773b0c542c9.manifest

File version

Not applicable

File size

6,543

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

17:47

Platform

Not applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_2f3a957699c83b786659295a3104b5a1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_4b9d352e12896fe2.manifest

File version

Not applicable

File size

698

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Amd64_32686898af63d013867bd50634fb67f0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_cef1971ff5f066d1.manifest

File version

Not applicable

File size

1,038

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Amd64_345239c71d734b85e0b626187ef58bad_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_c4b10e510829b40a.manifest

File version

Not applicable

File size

1,038

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Amd64_68d5d5cbbd1a8d7db742b5cef2510140_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_7158210aeecf02ed.manifest

File version

Not applicable

File size

1,038

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Amd64_6f0bdd8564a7e00e754d5c6af6e94627_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_c6b239af4c3abaa1.manifest

File version

Not applicable

File size

1,038

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Amd64_a11ec72fd3a53c3496aafee0bd72e455_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_a56a81da1dabe315.manifest

File version

Not applicable

File size

698

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_14fab19252f4649b.manifest

File version

Not applicable

File size

6,559

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

16:38

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_155810496c3357f9.manifest

File version

Not applicable

File size

6,559

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

16:28

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_16eaf5025013819e.manifest

File version

Not applicable

File size

6,559

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

19:56

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_178832f76922b3ff.manifest

File version

Not applicable

File size

6,559

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

18:16

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,756

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,461

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,129

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

3,058

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_3_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,969

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_3_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,894

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_4_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,969

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_4_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,896

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_5_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,611

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_5_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

3,554

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_6_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,452

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_6_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

3,390

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_7_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,452

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_7_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

3,390

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,371

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,390

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,694

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,721

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,709

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,740

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,425

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,445

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,690

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,717

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,697

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,728

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,429

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,448

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,694

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,721

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,709

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,740

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,426

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,445

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,434

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,453

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not applicable

File size

3,531

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_1f4f5be487552696.manifest

File version

Not applicable

File size

5,013

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

16:06

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_1facba9ba09419f4.manifest

File version

Not applicable

File size

5,013

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

18:34

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_213f9f5484744399.manifest

File version

Not applicable

File size

5,013

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

15:58

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_21dcdd499d8375fa.manifest

File version

Not applicable

File size

5,013

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

17:33

Platform

Not applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_38b51665641d1a4ffeb13b8489c2f712_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_c62783b9c05d4183.manifest

File version

Not applicable

File size

1,036

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Ia64_7d8665597b8adc1a9463238f0a9bfc3f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_6d4f29f753981052.manifest

File version

Not applicable

File size

696

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Ia64_885954f356f334021684b24f2c84e303_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_5454be48a7b47c7e.manifest

File version

Not applicable

File size

696

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Ia64_8dddf43f238a9cbe0724db3e3ac45104_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_2e45273c7a4053aa.manifest

File version

Not applicable

File size

1,036

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Ia64_f51c7665d79d026c1e4dcd720ff79ecb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_80d9fb28b0ca5a3a.manifest

File version

Not applicable

File size

1,036

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Ia64_fb6cc11ed16cecec202bf4337c96bf38_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_dda00d09cb7fbff7.manifest

File version

Not applicable

File size

1,036

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_b8ddba049a94fc61.manifest

File version

Not applicable

File size

6,551

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

16:13

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_b93b18bbb3d3efbf.manifest

File version

Not applicable

File size

6,551

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

15:56

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_bacdfd7497b41964.manifest

File version

Not applicable

File size

6,551

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

17:28

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_bb6b3b69b0c34bc5.manifest

File version

Not applicable

File size

6,551

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

17:25

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,751

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,454

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,964

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,887

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_3_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,964

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_3_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,887

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_4_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,281

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_4_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

3,214

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_5_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,281

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_5_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

3,214

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,421

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,440

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,522

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,545

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,692

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,723

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,425

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,444

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,525

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,549

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,704

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,735

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,422

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,441

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,430

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,449

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not applicable

File size

2,708

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

15:34

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_1f4f5be487552696.manifest

File version

Not applicable

File size

5,013

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

16:06

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_1facba9ba09419f4.manifest

File version

Not applicable

File size

5,013

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

18:34

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_213f9f5484744399.manifest

File version

Not applicable

File size

5,013

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

15:58

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_21dcdd499d8375fa.manifest

File version

Not applicable

File size

5,013

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

17:33

Platform

Not applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Win32k.sys

6.1.7600.16691

2,327,552

20-Oct-2010

03:00

x86

Win32k.sys

6.1.7600.20821

2,329,088

20-Oct-2010

02:54

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Win32k.sys

6.1.7600.16691

3,124,224

20-Oct-2010

03:09

x64

Win32k.sys

6.1.7600.20821

3,126,272

20-Oct-2010

03:25

x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Win32k.sys

6.1.7600.16691

7,426,560

20-Oct-2010

02:38

IA-64

Win32k.sys

6.1.7600.20821

7,422,976

20-Oct-2010

02:39

IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2


Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,784

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,485

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,789

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,490

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Package_3_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,769

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Package_3_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,470

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,389

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,440

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not applicable

File size

1,859

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

X86_cae4137f5e78ec3d45b044c5b3bee113_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_50e49c2c892ae9d7.manifest

File version

Not applicable

File size

694

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

X86_fef6b47a1f11c99e9b14ad4125f87b83_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_1bb410f466032f0d.manifest

File version

Not applicable

File size

694

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_b8bb047bfbe60d3b.manifest

File version

Not applicable

File size

42,086

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

05:28

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_b99052a114cae695.manifest

File version

Not applicable

File size

42,086

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

05:12

Platform

Not applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_02166971dd9943d9d05646c89a4985b2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_67fab6a67b881bda.manifest

File version

Not applicable

File size

698

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Amd64_05c84318db1a8970df84a5e3c816190d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_991b427d914efe0c.manifest

File version

Not applicable

File size

1,038

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Amd64_2eed06758d3149f0bcb11501ea600e07_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_7c702579967ede96.manifest

File version

Not applicable

File size

1,038

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Amd64_4181aa2896cb098d1f404255a5576763_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_84a3e105cfcc2ad2.manifest

File version

Not applicable

File size

698

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Amd64_8d427b64aa273c4d65fa06a0de81eb7e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_59f8014ab274d622.manifest

File version

Not applicable

File size

698

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Amd64_e84bfe8d1d5e3f3b9bfa8ee312085009_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_7643dcdfaaa357c9.manifest

File version

Not applicable

File size

698

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_14d99fffb4437e71.manifest

File version

Not applicable

File size

42,090

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

06:20

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_15aeee24cd2857cb.manifest

File version

Not applicable

File size

42,090

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

06:12

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,794

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,499

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,213

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

4,081

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Package_3_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,017

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Package_3_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

3,881

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Package_4_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,987

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Package_4_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,913

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

3,303

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

3,382

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not applicable

File size

2,503

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_1f2e4a51e8a4406c.manifest

File version

Not applicable

File size

4,178

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

05:22

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_20039877018919c6.manifest

File version

Not applicable

File size

4,178

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

05:04

Platform

Not applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_02166971dd9943d9d05646c89a4985b2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_0bddbf18c328b3a0.manifest

File version

Not applicable

File size

697

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Ia64_69fa37c48f3619f7167df616b9899893_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_aa8dbfb2f89ce167.manifest

File version

Not applicable

File size

696

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Ia64_8d427b64aa273c4d65fa06a0de81eb7e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_fddb09bcfa156de8.manifest

File version

Not applicable

File size

697

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Ia64_d0a2ea5ea5417a10967bf144bcf2aad6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_9e4d2cfc29172f59.manifest

File version

Not applicable

File size

696

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_b8bca871fbe41637.manifest

File version

Not applicable

File size

42,088

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

06:16

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_b991f69714c8ef91.manifest

File version

Not applicable

File size

42,088

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

06:07

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,795

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

3,652

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,011

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

3,871

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,940

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2436673_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,975

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not applicable

File size

1,673

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_1f2e4a51e8a4406c.manifest

File version

Not applicable

File size

4,178

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

05:22

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_20039877018919c6.manifest

File version

Not applicable

File size

4,178

Date (UTC)

20-Oct-2010

Time (UTC)

05:04

Platform

Not applicable

INFORMACJE O PLIKACH

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×