MS10-102: Luka w zabezpieczeniach funkcji Hyper-V umożliwia atak typu „odmowa usługi”

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-102. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu) lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

WPROWADZENIE

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Poniżej wymieniono znane problemy, jakie mogą napotkać klienci podczas odinstalowywania tej aktualizacji zabezpieczeń.

Uwaga Nie zaleca się klientom odinstalowywania tej aktualizacji zabezpieczeń, ponieważ naraża to system na lukę w zabezpieczeniach opisaną w tym artykule.

 • W celu odinstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń wymagane jest dodatkowe ponowne uruchomienie, ponieważ przełącznik sieci wirtualnej firmy Microsoft (VMSP, Microsoft Virtual Network Switch) nie zostanie uruchomiony po pierwszym ponownym uruchomieniu. W trakcie procesu odinstalowywania nie jest wyświetlany monit o dodatkowe ponowne uruchomienie. Ponowne uruchomienie musi zostać ręcznie zainicjowane przez administratora sieci. Bez dodatkowego ponownego uruchomienia usługi sieciowe w systemie operacyjnym hosta i gościa mogą nie zostać uruchomione. Chociaż komputer-host może być dostępny do administrowania zdalnego za pomocą pulpitu zdalnego, zdecydowanie zaleca się jednak ponowne uruchomienie tego komputera, aby mieć pewność, że przełącznik VMSP jest uruchomiony. W celu zdiagnozowania tego problemu sprawdź następujące punkty:

  • Menedżer zadań wskazuje, że komputer nie ma dostępu do sieci.

  • W Menedżerze sieci wirtualnej funkcji Hyper-V jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

   Wystąpił błąd podczas wyliczania przełączników sieci komputera. Upewnij się, że usługa sieciowa Hyper-V jest zainstalowana i działa poprawnie.

   Być może nie masz uprawnień do wykonania tego zadania.

  • W dzienniku zdarzeń sieci funkcji Hyper-V zostanie zarejestrowane następujące zdarzenie błędu:

   Identyfikator zdarzenia 14108
   Nie można otworzyć dojścia do sterownika przełącznika; błąd = 21477942402.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6000.16xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000.20xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Hvax64.exe

6.0.6001.18538

707,072

14-Oct-2010

15:04

x64

Hvboot.sys

6.0.6001.18538

108,432

18-Oct-2010

06:07

x64

Hvix64.exe

6.0.6001.18538

732,160

14-Oct-2010

15:04

x64

Virtualization.events.xml

Not Applicable

1,384

24-Feb-2010

14:08

Not Applicable

Hvax64.exe

6.0.6001.22777

707,584

14-Oct-2010

15:06

x64

Hvboot.sys

6.0.6001.22777

108,432

18-Oct-2010

06:07

x64

Hvix64.exe

6.0.6001.22777

732,160

14-Oct-2010

15:06

x64

Virtualization.events.xml

Not Applicable

1,384

26-Feb-2010

04:15

Not Applicable

Hvax64.exe

6.0.6002.18327

654,848

14-Oct-2010

16:00

x64

Hvboot.sys

6.0.6002.18327

108,432

18-Oct-2010

06:07

x64

Hvix64.exe

6.0.6002.18327

671,744

14-Oct-2010

16:00

x64

Virtualization.events.xml

Not Applicable

1,384

03-Apr-2009

21:20

Not Applicable

Hvax64.exe

6.0.6002.22505

649,216

14-Oct-2010

16:05

x64

Hvboot.sys

6.0.6002.22505

108,432

18-Oct-2010

06:07

x64

Hvix64.exe

6.0.6002.22505

665,088

14-Oct-2010

16:05

x64

Virtualization.events.xml

Not Applicable

1,384

03-Apr-2009

20:56

Not Applicable

Blank.vfd

Not Applicable

1,474,560

24-Feb-2010

14:13

Not Applicable

Vid.dll

6.0.6001.18538

37,888

14-Oct-2010

17:09

x64

Vmbuspipe.dll

6.0.6001.18538

15,872

14-Oct-2010

17:09

x64

Vmbusvdev.dll

6.0.6001.18538

83,968

14-Oct-2010

17:09

x64

Vmguest.iso

Not Applicable

42,584,064

24-Feb-2010

14:38

Not Applicable

Vmprox.dll

Not Applicable

178,688

14-Oct-2010

17:09

x64

Vmwpctrl.dll

6.0.6001.18538

87,040

14-Oct-2010

17:09

x64

Windowsvirtualization.mof

Not Applicable

406,536

14-Oct-2010

13:38

Not Applicable

Windowsvirtualizationuninstall.mof

Not Applicable

572

24-Feb-2010

14:09

Not Applicable

Blank.vfd

Not Applicable

1,474,560

26-Feb-2010

04:18

Not Applicable

Vid.dll

6.0.6001.22777

37,888

14-Oct-2010

16:55

x64

Vmbuspipe.dll

6.0.6001.22777

15,872

14-Oct-2010

16:55

x64

Vmbusvdev.dll

6.0.6001.22777

83,968

14-Oct-2010

16:55

x64

Vmguest.iso

Not Applicable

42,584,064

26-Feb-2010

05:05

Not Applicable

Vmprox.dll

Not Applicable

178,688

14-Oct-2010

16:55

x64

Vmwpctrl.dll

6.0.6001.22777

87,040

14-Oct-2010

16:55

x64

Windowsvirtualization.mof

Not Applicable

406,536

14-Oct-2010

13:40

Not Applicable

Windowsvirtualizationuninstall.mof

Not Applicable

572

26-Feb-2010

04:15

Not Applicable

Blank.vfd

Not Applicable

1,474,560

03-Apr-2009

21:36

Not Applicable

Vid.dll

6.0.6002.18327

32,256

14-Oct-2010

18:36

x64

Vmbuspipe.dll

6.0.6002.18327

15,872

14-Oct-2010

18:36

x64

Vmbusvdev.dll

6.0.6002.18327

83,968

14-Oct-2010

18:36

x64

Vmprox.dll

6.0.6002.18327

179,200

14-Oct-2010

18:36

x64

Vmwpctrl.dll

6.0.6002.18327

87,040

14-Oct-2010

18:36

x64

Windowsvirtualization.mof

Not Applicable

406,536

14-Oct-2010

14:06

Not Applicable

Windowsvirtualizationuninstall.mof

Not Applicable

572

03-Apr-2009

21:20

Not Applicable

Blank.vfd

Not Applicable

1,474,560

03-Apr-2009

21:02

Not Applicable

Vid.dll

6.0.6002.22505

32,256

14-Oct-2010

18:34

x64

Vmbuspipe.dll

6.0.6002.22505

15,872

14-Oct-2010

18:34

x64

Vmbusvdev.dll

6.0.6002.22505

83,968

14-Oct-2010

18:34

x64

Vmprox.dll

6.0.6002.22505

179,200

14-Oct-2010

18:34

x64

Vmwpctrl.dll

6.0.6002.22505

87,040

14-Oct-2010

18:34

x64

Windowsvirtualization.mof

Not Applicable

406,536

14-Oct-2010

14:11

Not Applicable

Windowsvirtualizationuninstall.mof

Not Applicable

572

03-Apr-2009

20:56

Not Applicable

Isoparser.sys

6.0.6001.18538

19,968

14-Oct-2010

15:11

x64

Passthruparser.sys

6.0.6001.18538

28,672

14-Oct-2010

15:11

x64

Storvsp.sys

6.0.6001.18538

132,096

14-Oct-2010

15:11

x64

Vhdparser.sys

6.0.6001.18538

94,208

14-Oct-2010

15:11

x64

Isoparser.sys

6.0.6001.22777

19,968

14-Oct-2010

15:12

x64

Passthruparser.sys

6.0.6001.22777

28,672

14-Oct-2010

15:12

x64

Storvsp.sys

6.0.6001.22777

132,096

14-Oct-2010

15:13

x64

Vhdparser.sys

6.0.6001.22777

94,208

14-Oct-2010

15:13

x64

Isoparser.sys

6.0.6002.18327

19,968

14-Oct-2010

16:11

x64

Passthruparser.sys

6.0.6002.18327

28,672

14-Oct-2010

16:11

x64

Storvsp.sys

6.0.6002.18327

121,856

14-Oct-2010

16:11

x64

Vhdparser.sys

6.0.6002.18327

87,552

14-Oct-2010

16:11

x64

Isoparser.sys

6.0.6002.22505

19,968

14-Oct-2010

16:16

x64

Passthruparser.sys

6.0.6002.22505

28,672

14-Oct-2010

16:16

x64

Storvsp.sys

6.0.6002.22505

121,344

14-Oct-2010

16:17

x64

Vhdparser.sys

6.0.6002.22505

87,552

14-Oct-2010

16:17

x64

S3cap.sys

6.0.6001.18538

6,656

14-Oct-2010

15:11

x64

Storflt.sys

6.0.6001.18538

38,912

14-Oct-2010

15:11

x64

Vmbus.sys

6.0.6001.18538

236,944

18-Oct-2010

06:07

x64

Vmbuscoinstaller.dll

6.0.6001.18538

124,416

14-Oct-2010

15:11

x64

Vmbuspipe.dll

6.0.6001.18538

15,872

14-Oct-2010

17:09

x64

Winhv.sys

6.0.6001.18538

54,160

18-Oct-2010

06:07

x64

S3cap.sys

6.0.6001.22777

6,656

14-Oct-2010

15:13

x64

Storflt.sys

6.0.6001.22777

38,912

14-Oct-2010

15:12

x64

Vmbus.sys

6.0.6001.22777

236,944

18-Oct-2010

06:07

x64

Vmbuscoinstaller.dll

6.0.6001.22777

124,416

14-Oct-2010

15:12

x64

Vmbuspipe.dll

6.0.6001.22777

15,872

14-Oct-2010

16:55

x64

Winhv.sys

6.0.6001.22777

54,160

18-Oct-2010

06:07

x64

Vmbus.sys

6.0.6002.18327

214,416

18-Oct-2010

06:07

x64

Vmbuscoinstaller.dll

6.0.6002.18327

124,416

14-Oct-2010

16:11

x64

Vmbuspipe.dll

6.0.6002.18327

15,872

14-Oct-2010

18:36

x64

Winhv.sys

6.0.6002.18327

52,112

18-Oct-2010

06:07

x64

Vmbus.sys

6.0.6002.22505

213,392

18-Oct-2010

06:07

x64

Vmbuscoinstaller.dll

6.0.6002.22505

124,416

14-Oct-2010

16:16

x64

Vmbuspipe.dll

6.0.6002.22505

15,872

14-Oct-2010

18:34

x64

Winhv.sys

6.0.6002.22505

52,112

18-Oct-2010

06:07

x64

Vmsntfy.dll

6.0.6001.18538

62,464

14-Oct-2010

15:11

x64

Vmswitch.sys

6.0.6001.18538

273,920

14-Oct-2010

15:11

x64

Vmsntfy.dll

6.0.6001.22777

62,464

14-Oct-2010

15:12

x64

Vmswitch.sys

6.0.6001.22777

273,408

14-Oct-2010

15:13

x64

Vmsntfy.dll

6.0.6002.18327

62,464

14-Oct-2010

16:11

x64

Vmswitch.sys

6.0.6002.18327

249,856

14-Oct-2010

16:11

x64

Vmsntfy.dll

6.0.6002.22505

62,464

14-Oct-2010

16:16

x64

Vmswitch.sys

6.0.6002.22505

249,856

14-Oct-2010

16:17

x64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_0461fa4f10abf3189ed5a33bb8cc0441_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_15a6a1b0152566e8.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_141db8a29ce715ca1ae5bc18ccc59348_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_c72705a26eebd0d6.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_25aa32d96134c0b3a1b53b2bfe4b3432_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_49b5ac16df21ce5f.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_385a5460cc8263a1d25dffc020c383fb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_b55dd2e3c3326d57.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_7ed256c37f2891c4a792b28896c22a0f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_3f4b2456207dec75.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_a0da8853834153a94cb1c38e9bd02f55_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_96ee168d0928af08.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_b2af6022d7083f83ccacb0417f3ee599_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_08936785ac23b2ef.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_d7948e7e1db2bca9211e582f23c678d8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_abb6c585a34c9be5.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-hyper-v-drivers_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_c537f153afe51061.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,808

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-hyper-v-drivers_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_c595500ac92403bf.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,808

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-hyper-v-drivers_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_c72834c3ad042d64.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,808

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-hyper-v-drivers_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_c7c572b8c6135fc5.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,808

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-hyper-v-vstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_c0c3aa8fac8be99e.manifest

File version

Not Applicable

File size

45,508

Date (UTC)

14-Oct-2010

Time (UTC)

17:28

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-hyper-v-vstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_c1210946c5cadcfc.manifest

File version

Not Applicable

File size

45,508

Date (UTC)

14-Oct-2010

Time (UTC)

17:10

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-hyper-v-vstack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_c2b3edffa9ab06a1.manifest

File version

Not Applicable

File size

44,661

Date (UTC)

14-Oct-2010

Time (UTC)

18:57

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-hyper-v-vstack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_c3512bf4c2ba3902.manifest

File version

Not Applicable

File size

44,661

Date (UTC)

14-Oct-2010

Time (UTC)

18:50

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_8a45f09066e3b60b.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,262

Date (UTC)

14-Oct-2010

Time (UTC)

17:33

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_8aa34f478022a969.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,262

Date (UTC)

14-Oct-2010

Time (UTC)

17:17

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_8c3634006402d30e.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,262

Date (UTC)

14-Oct-2010

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_8cd371f57d12056f.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,262

Date (UTC)

14-Oct-2010

Time (UTC)

18:54

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_wvmbus.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_9586dd2d6275dfdd.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,991

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_wvmbus.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_95e43be47bb4d33b.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,991

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_wvmbus.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_9777209d5f94fce0.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,535

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_wvmbus.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_98145e9278a42f41.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,535

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_wvms_pp.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_beebcaeba9d0e2e9.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,179

Date (UTC)

14-Oct-2010

Time (UTC)

17:33

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_wvms_pp.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_bf4929a2c30fd647.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,179

Date (UTC)

14-Oct-2010

Time (UTC)

17:16

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_wvms_pp.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_c0dc0e5ba6efffec.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,179

Date (UTC)

14-Oct-2010

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_wvms_pp.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_c1794c50bfff324d.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,179

Date (UTC)

14-Oct-2010

Time (UTC)

18:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_10_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,818

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_10_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

6,550

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_11_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,878

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_11_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,542

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_12_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,515

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_12_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

4,449

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_13_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,818

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_13_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

6,550

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_14_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,878

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_14_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,542

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,789

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,520

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,493

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

6,213

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,553

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,211

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,191

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

4,118

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,495

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

6,219

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,555

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,211

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,192

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

4,118

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,790

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,526

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,514

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

4,448

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2345316_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,431

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2345316_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,450

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2345316_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,369

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2345316_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,388

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2345316_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2345316_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,740

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2345316_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,990

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2345316_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,061

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2345316_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,711

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2345316_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,774

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2345316_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,697

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2345316_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,728

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2345316_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,992

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2345316_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,065

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2345316_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,714

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2345316_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,777

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2345316_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2345316_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,740

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

4,182

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

06:14

Platform

Not Applicable

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Vmswitch.sys

6.1.7600.16701

403,456

10-Nov-2010

03:54

x64

Vmswitch.sys

6.1.7600.20834

411,648

10-Nov-2010

04:07

x64

Passthruparser.sys

6.1.7600.16385

20,480

13-Jul-2009

23:42

x64

Storvsp.sys

6.1.7600.16701

120,320

10-Nov-2010

03:53

x64

Vhdparser.sys

6.1.7600.16385

17,408

13-Jul-2009

23:42

x64

Passthruparser.sys

6.1.7600.16385

20,480

13-Jul-2009

23:42

x64

Storvsp.sys

6.1.7600.20834

120,320

10-Nov-2010

04:06

x64

Vhdparser.sys

6.1.7600.16385

17,408

13-Jul-2009

23:42

x64

Vmbus.sys

6.1.7600.16701

199,552

10-Nov-2010

06:21

x64

Vmbuscoinstaller.dll

6.1.7600.16385

130,048

13-Jul-2009

23:42

x64

Vmbuspipe.dll

6.1.7600.16385

15,360

13-Jul-2009

23:42

x64

Vmbusres.dll

6.1.7600.16385

44,544

14-Jul-2009

01:30

x64

Winhv.sys

6.1.7600.16385

52,304

14-Jul-2009

01:48

x64

Vmbus.sys

6.1.7600.20834

199,552

10-Nov-2010

06:28

x64

Vmbuscoinstaller.dll

6.1.7600.16385

130,048

13-Jul-2009

23:42

x64

Vmbuspipe.dll

6.1.7600.16385

15,360

13-Jul-2009

23:42

x64

Vmbusres.dll

6.1.7600.16385

44,544

14-Jul-2009

01:30

x64

Winhv.sys

6.1.7600.16385

52,304

14-Jul-2009

01:48

x64

Vmsntfy.dll

6.1.7600.16701

72,192

10-Nov-2010

06:03

x64

Vmswitch.sys

6.1.7600.16701

403,456

10-Nov-2010

03:54

x64

Vmsntfy.dll

6.1.7600.20834

72,192

10-Nov-2010

06:16

x64

Vmswitch.sys

6.1.7600.20834

411,648

10-Nov-2010

04:07

x64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_2ebeb4ee4a2f24b75953a3e55e4196ce_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20834_none_b7a34697745058f0.manifest

File version

Not Applicable

File size

721

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

10:04

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_d57c6813a9ebf5f4d0dbe0bf479dd407_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16701_none_2891e5d87e20a937.manifest

File version

Not Applicable

File size

708

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

10:04

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_dd9d2786c11619ba05cc6b28b972b241_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16701_none_62ba9d6a70b07dce.manifest

File version

Not Applicable

File size

721

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

10:04

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_f01450a27788f2fa27d3a72f27542bae_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20834_none_0c1fce113d96ccd0.manifest

File version

Not Applicable

File size

708

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

10:04

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-hyper-v-d..switch-forceproject_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16701_none_d2b324e62fdd0b37.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,756

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

06:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-hyper-v-d..switch-forceproject_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20834_none_d31f52cb49104ad9.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,756

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

06:58

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-hyper-v-drivers-vmswitch_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16701_none_c552b0fa99909ed0.manifest

File version

Not Applicable

File size

670

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

06:47

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-hyper-v-drivers-vmswitch_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20834_none_c5bededfb2c3de72.manifest

File version

Not Applicable

File size

670

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

06:51

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16701_none_8a873079c7e8eae6.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,047

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

10:04

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20834_none_8af35e5ee11c2a88.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,047

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

10:04

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_wvmbus.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16701_none_95c81d16c37b14b8.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,731

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

10:04

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_wvmbus.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20834_none_96344afbdcae545a.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,731

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

10:04

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_wvms_pp.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16701_none_bf2d0ad50ad617c4.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,772

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

07:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_wvms_pp.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20834_none_bf9938ba24095766.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,772

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

07:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum

File version

Not Applicable

File size

1,836

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

10:04

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum

File version

Not Applicable

File size

2,575

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

10:04

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum

File version

Not Applicable

File size

1,837

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

10:04

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum

File version

Not Applicable

File size

2,576

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

10:04

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum

File version

Not Applicable

File size

1,798

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

10:04

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum

File version

Not Applicable

File size

3,679

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

10:04

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum

File version

Not Applicable

File size

2,516

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

10:04

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum

File version

Not Applicable

File size

5,201

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

10:04

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum

File version

Not Applicable

File size

1,792

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

10:04

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum

File version

Not Applicable

File size

2,533

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

10:04

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum

File version

Not Applicable

File size

1,806

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

10:04

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum

File version

Not Applicable

File size

2,540

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

10:04

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2345316_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum

File version

Not Applicable

File size

3,627

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

10:04

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2345316_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum

File version

Not Applicable

File size

3,724

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

10:04

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,292

Date (UTC)

10-Nov-2010

Time (UTC)

10:04

Platform

Not Applicable

INFORMACJE O PLIKACH

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×