Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-007. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu) lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/cu_sc_virsec_master?ws=support#tab0 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

WPROWADZENIE


Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Atmfd.dll

5.1.2.231

290,048

07-Jan-2011

14:09

x86

SP3

SP3GDR

Atmfd.dll

5.1.2.231

290,048

07-Jan-2011

14:09

x86

SP3

SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Atmfd.dll

5.2.2.231

452,608

08-Jan-2011

08:52

x64

SP2

SP2GDR

Atmfd.dll

5.2.2.231

452,608

08-Jan-2011

08:50

x64

SP2

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Atmfd.dll

5.2.2.231

286,720

07-Jan-2011

14:26

x86

SP2

SP2GDR

Atmfd.dll

5.2.2.231

286,720

07-Jan-2011

14:25

x86

SP2

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Atmfd.dll

5.2.2.231

827,392

08-Jan-2011

08:52

IA-64

SP2

SP2GDR

Atmfd.dll

5.2.2.231

827,392

08-Jan-2011

08:49

IA-64

SP2

SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6000.16xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000.20xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Atmfd.dll

5.1.2.231

292,352

08-Jan-2011

05:57

x86

Atmlib.dll

5.1.2.231

34,304

08-Jan-2011

07:50

x86

Dciman32.dll

6.0.6001.18272

10,240

15-Jun-2009

15:20

x86

Fontsub.dll

6.0.6001.18493

72,704

16-Jun-2010

15:12

x86

Lpk.dll

6.0.6001.18000

23,552

19-Jan-2008

07:34

x86

Atmfd.dll

5.1.2.231

292,352

08-Jan-2011

05:57

x86

Atmlib.dll

5.1.2.231

34,304

08-Jan-2011

07:33

x86

Dciman32.dll

6.0.6001.22830

10,240

08-Jan-2011

07:34

x86

Fontsub.dll

6.0.6001.22830

72,704

08-Jan-2011

07:34

x86

Lpk.dll

6.0.6001.22830

23,552

08-Jan-2011

07:35

x86

Atmfd.dll

5.1.2.231

292,352

08-Jan-2011

06:28

x86

Atmlib.dll

5.1.2.231

34,304

08-Jan-2011

08:47

x86

Dciman32.dll

6.0.6002.18051

10,240

15-Jun-2009

14:51

x86

Fontsub.dll

6.0.6002.18272

72,704

16-Jun-2010

15:30

x86

Lpk.dll

6.0.6002.18051

23,552

15-Jun-2009

14:52

x86

Atmfd.dll

5.1.2.231

292,352

08-Jan-2011

06:36

x86

Atmlib.dll

5.1.2.231

34,304

08-Jan-2011

08:50

x86

Dciman32.dll

6.0.6002.22566

10,240

08-Jan-2011

08:51

x86

Fontsub.dll

6.0.6002.22566

72,704

08-Jan-2011

08:51

x86

Lpk.dll

6.0.6002.22566

23,552

08-Jan-2011

08:51

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Atmfd.dll

5.1.2.231

367,104

08-Jan-2011

06:17

x64

Atmlib.dll

5.1.2.231

48,128

08-Jan-2011

09:31

x64

Dciman32.dll

6.0.6001.18000

14,336

19-Jan-2008

08:01

x64

Fontsub.dll

6.0.6001.18493

96,256

16-Jun-2010

15:52

x64

Lpk.dll

6.0.6001.18000

32,768

19-Jan-2008

08:02

x64

Atmfd.dll

5.1.2.231

367,104

08-Jan-2011

06:17

x64

Atmlib.dll

5.1.2.231

48,128

08-Jan-2011

07:51

x64

Dciman32.dll

6.0.6001.22830

14,336

08-Jan-2011

07:52

x64

Fontsub.dll

6.0.6001.22830

96,256

08-Jan-2011

07:52

x64

Lpk.dll

6.0.6001.22830

32,768

08-Jan-2011

07:53

x64

Atmfd.dll

5.1.2.231

367,104

08-Jan-2011

06:45

x64

Atmlib.dll

5.1.2.231

48,128

08-Jan-2011

09:03

x64

Dciman32.dll

6.0.6002.18051

14,336

15-Jun-2009

15:10

x64

Fontsub.dll

6.0.6002.18272

96,256

16-Jun-2010

16:30

x64

Lpk.dll

6.0.6001.18000

32,768

19-Jan-2008

08:02

x64

Atmfd.dll

5.1.2.231

367,104

08-Jan-2011

06:52

x64

Atmlib.dll

5.1.2.231

48,128

08-Jan-2011

09:01

x64

Dciman32.dll

6.0.6002.22566

14,336

08-Jan-2011

09:01

x64

Fontsub.dll

6.0.6002.22566

96,256

08-Jan-2011

09:02

x64

Lpk.dll

6.0.6002.22566

32,768

08-Jan-2011

09:02

x64

Atmfd.dll

5.1.2.231

292,352

08-Jan-2011

05:57

x86

Atmlib.dll

5.1.2.231

34,304

08-Jan-2011

07:50

x86

Dciman32.dll

6.0.6001.18272

10,240

15-Jun-2009

15:20

x86

Fontsub.dll

6.0.6001.18493

72,704

16-Jun-2010

15:12

x86

Lpk.dll

6.0.6001.18000

23,552

19-Jan-2008

07:32

x86

Atmfd.dll

5.1.2.231

292,352

08-Jan-2011

05:57

x86

Atmlib.dll

5.1.2.231

34,304

08-Jan-2011

07:33

x86

Dciman32.dll

6.0.6001.22830

10,240

08-Jan-2011

07:34

x86

Fontsub.dll

6.0.6001.22830

72,704

08-Jan-2011

07:34

x86

Lpk.dll

6.0.6001.22830

23,552

08-Jan-2011

07:38

x86

Atmfd.dll

5.1.2.231

292,352

08-Jan-2011

06:28

x86

Atmlib.dll

5.1.2.231

34,304

08-Jan-2011

08:47

x86

Dciman32.dll

6.0.6002.18051

10,240

15-Jun-2009

14:51

x86

Fontsub.dll

6.0.6002.18272

72,704

16-Jun-2010

15:30

x86

Lpk.dll

6.0.6002.18005

23,552

11-Apr-2009

06:26

x86

Atmfd.dll

5.1.2.231

292,352

08-Jan-2011

06:36

x86

Atmlib.dll

5.1.2.231

34,304

08-Jan-2011

08:50

x86

Dciman32.dll

6.0.6002.22566

10,240

08-Jan-2011

08:51

x86

Fontsub.dll

6.0.6002.22566

72,704

08-Jan-2011

08:51

x86

Lpk.dll

6.0.6002.22566

23,552

08-Jan-2011

08:53

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Atmfd.dll

5.1.2.231

767,488

08-Jan-2011

06:02

IA-64

Atmlib.dll

5.1.2.231

92,160

08-Jan-2011

07:46

IA-64

Dciman32.dll

6.0.6001.18000

29,184

19-Jan-2008

08:26

IA-64

Fontsub.dll

6.0.6001.18344

196,096

19-Oct-2009

14:12

IA-64

Lpk.dll

6.0.6001.18000

68,608

19-Jan-2008

08:28

IA-64

Atmfd.dll

5.1.2.231

767,488

08-Jan-2011

06:06

IA-64

Atmlib.dll

5.1.2.231

92,160

08-Jan-2011

07:33

IA-64

Dciman32.dll

6.0.6001.22830

29,184

08-Jan-2011

07:35

IA-64

Fontsub.dll

6.0.6001.22830

196,096

08-Jan-2011

07:35

IA-64

Lpk.dll

6.0.6001.22830

68,608

08-Jan-2011

07:36

IA-64

Atmfd.dll

5.1.2.231

767,488

08-Jan-2011

06:27

IA-64

Atmlib.dll

5.1.2.231

92,160

08-Jan-2011

08:26

IA-64

Dciman32.dll

6.0.6001.18000

29,184

19-Jan-2008

08:26

IA-64

Fontsub.dll

6.0.6002.18124

196,096

19-Oct-2009

13:31

IA-64

Lpk.dll

6.0.6001.18000

68,608

19-Jan-2008

08:28

IA-64

Atmfd.dll

5.1.2.231

767,488

08-Jan-2011

06:34

IA-64

Atmlib.dll

5.1.2.231

92,160

08-Jan-2011

08:32

IA-64

Dciman32.dll

6.0.6002.22566

29,184

08-Jan-2011

08:33

IA-64

Fontsub.dll

6.0.6002.22566

196,096

08-Jan-2011

08:33

IA-64

Lpk.dll

6.0.6002.22566

68,608

08-Jan-2011

08:34

IA-64

Atmfd.dll

5.1.2.231

292,352

08-Jan-2011

05:57

x86

Atmlib.dll

5.1.2.231

34,304

08-Jan-2011

07:50

x86

Dciman32.dll

6.0.6001.18272

10,240

15-Jun-2009

15:20

x86

Fontsub.dll

6.0.6001.18493

72,704

16-Jun-2010

15:12

x86

Lpk.dll

6.0.6001.18000

23,552

19-Jan-2008

07:32

x86

Atmfd.dll

5.1.2.231

292,352

08-Jan-2011

05:57

x86

Atmlib.dll

5.1.2.231

34,304

08-Jan-2011

07:33

x86

Dciman32.dll

6.0.6001.22830

10,240

08-Jan-2011

07:34

x86

Fontsub.dll

6.0.6001.22830

72,704

08-Jan-2011

07:34

x86

Lpk.dll

6.0.6001.22830

23,552

08-Jan-2011

07:38

x86

Atmfd.dll

5.1.2.231

292,352

08-Jan-2011

06:28

x86

Atmlib.dll

5.1.2.231

34,304

08-Jan-2011

08:47

x86

Dciman32.dll

6.0.6002.18051

10,240

15-Jun-2009

14:51

x86

Fontsub.dll

6.0.6002.18272

72,704

16-Jun-2010

15:30

x86

Lpk.dll

6.0.6002.18005

23,552

11-Apr-2009

06:26

x86

Atmfd.dll

5.1.2.231

292,352

08-Jan-2011

06:36

x86

Atmlib.dll

5.1.2.231

34,304

08-Jan-2011

08:50

x86

Dciman32.dll

6.0.6002.22566

10,240

08-Jan-2011

08:51

x86

Fontsub.dll

6.0.6002.22566

72,704

08-Jan-2011

08:51

x86

Lpk.dll

6.0.6002.22566

23,552

08-Jan-2011

08:53

x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,743

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,441

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,906

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,608

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,748

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,446

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,748

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,448

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,382

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,098

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,225

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,936

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,225

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,936

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,363

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,382

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,682

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,699

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,730

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,417

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,437

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,678

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,705

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,687

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,718

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,421

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,440

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,682

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,699

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,730

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,418

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,437

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,445

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,503

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

X86_0a8001e810418a75dab5c8e26da7aaaf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_23c103f4c2e19b92.manifest

File version

Not Applicable

File size

691

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

X86_4d76320728f970e95968334009ceaeb4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_b7994c42de096fc6.manifest

File version

Not Applicable

File size

691

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

X86_9e161f94363c69e647bf46c1b88140ce_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18371_none_fb654b1fd3924997.manifest

File version

Not Applicable

File size

691

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

X86_a9a01a74d03ce4ddf5fe17fb1cc6dc71_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_fc91f539e29d2a25.manifest

File version

Not Applicable

File size

691

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_a990751c5ab6f6b5.manifest

File version

Not Applicable

File size

11,391

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:13

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_aa3c52c973bc3cfa.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,671

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

07:53

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18371_none_ab6ee69a57e47e48.manifest

File version

Not Applicable

File size

11,391

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:13

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_ac0856a970f57dfb.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,671

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

09:11

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_0f712f099e72c20cedb403ba59c60f74_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_caabae24b7f4c1e5.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,032

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_2d6171d80694b900c3d324bfb343d764_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_0786d6d57a3b8f01.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,032

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_48b2df0ac369ce758a5016f7b7eca50e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_2769a14f5e110da6.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_50018d922a007c0f961fc07a2e6a5edb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_54817302d01bb6d0.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_6b493b34240447760c1cee4248269703_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18371_none_2db88469c349e60a.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,032

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_83766f54aa38276767d2cfe3c6e997d7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_8593fc95aec5ac19.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,032

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_05af10a0131467eb.manifest

File version

Not Applicable

File size

11,409

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:13

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_065aee4d2c19ae30.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,689

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

08:15

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18371_none_078d821e1041ef7e.manifest

File version

Not Applicable

File size

11,409

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:13

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_0826f22d2952ef31.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,689

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

09:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,753

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,455

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,123

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,046

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,963

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,882

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,963

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,884

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,605

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,542

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,446

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,378

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,446

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,378

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,371

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,390

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,694

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,721

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,740

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,425

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,445

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,690

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,717

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,697

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,728

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,429

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,448

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,694

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,721

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,740

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,445

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,434

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,453

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,531

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_1003baf2477529e6.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,145

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:13

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_10af989f607a702b.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,367

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

07:44

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18371_none_11e22c7044a2b179.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,145

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:13

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_127b9c7f5db3b12c.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,367

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

08:59

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_19d785274107e4b4b0b03bdd56935f08_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_dc295db9f5c818c5.manifest

File version

Not Applicable

File size

693

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_326488582956a2b9f0dcd261949b278c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_ba19706a00761467.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,030

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_3663d0ecf1ceaae7c7b6d39c8cebe8cb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_09090c26cf9631ff.manifest

File version

Not Applicable

File size

693

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_3ffadc72646644365fbb9e7c900cdc47_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_141309caa3d40ad8.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,030

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_984f1f13dda4d36d1cdbcfac1f4f2478_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18371_none_06cd8648f8f2ef3c.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,030

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_d4469143478ddef169d9d63c9bcdc764_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_4b94389c439a4252.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,030

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_a99219125ab4ffb1.manifest

File version

Not Applicable

File size

11,400

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:13

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_aa3df6bf73ba45f6.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,680

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

07:51

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18371_none_ab708a9057e28744.manifest

File version

Not Applicable

File size

11,400

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:13

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_ac09fa9f70f386f7.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,680

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

08:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,748

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,448

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,958

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,875

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,958

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,875

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,275

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,202

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,275

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,202

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,421

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,440

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,522

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,545

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,692

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,723

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,425

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,444

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,525

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,549

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,704

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,735

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,422

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,441

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,430

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,449

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,708

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:12

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_1003baf2477529e6.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,145

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:13

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_10af989f607a702b.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,367

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

07:44

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18371_none_11e22c7044a2b179.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,145

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

14:13

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_127b9c7f5db3b12c.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,367

Date (UTC)

08-Jan-2011

Time (UTC)

08:59

Platform

Not Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7600.17xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7600.21xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Atmfd.dll

5.1.2.232

294,400

07-Jan-2011

05:33

x86

Atmlib.dll

5.1.2.232

34,304

07-Jan-2011

07:27

x86

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

10,240

14-Jul-2009

01:15

x86

Fontsub.dll

6.1.7600.16444

70,656

19-Oct-2009

14:10

x86

Lpk.dll

6.1.7600.16385

26,624

14-Jul-2009

01:15

x86

Atmfd.dll

5.1.2.232

294,400

07-Jan-2011

05:34

x86

Atmlib.dll

5.1.2.232

34,304

07-Jan-2011

07:32

x86

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

10,240

14-Jul-2009

01:15

x86

Fontsub.dll

6.1.7600.20875

70,656

07-Jan-2011

07:33

x86

Lpk.dll

6.1.7600.16385

26,624

14-Jul-2009

01:15

x86

Atmfd.dll

5.1.2.232

294,400

07-Jan-2011

05:43

x86

Atmlib.dll

5.1.2.232

34,304

07-Jan-2011

07:45

x86

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

10,240

14-Jul-2009

01:15

x86

Fontsub.dll

6.1.7601.17105

70,656

30-Sep-2010

06:47

x86

Lpk.dll

6.1.7600.16385

26,624

14-Jul-2009

01:15

x86

Atmfd.dll

5.1.2.232

294,400

07-Jan-2011

05:32

x86

Atmlib.dll

5.1.2.232

34,304

07-Jan-2011

07:30

x86

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

10,240

14-Jul-2009

01:15

x86

Fontsub.dll

6.1.7601.17514

70,656

20-Nov-2010

12:19

x86

Lpk.dll

6.1.7600.16385

26,624

14-Jul-2009

01:15

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Atmfd.dll

5.1.2.232

366,080

07-Jan-2011

05:49

x64

Atmlib.dll

5.1.2.232

46,080

07-Jan-2011

08:06

x64

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

14,336

14-Jul-2009

01:40

x64

Fontsub.dll

6.1.7600.16444

100,864

19-Oct-2009

14:46

x64

Lpk.dll

6.1.7600.16385

41,984

14-Jul-2009

01:41

x64

Atmfd.dll

5.1.2.232

366,080

07-Jan-2011

05:49

x64

Atmlib.dll

5.1.2.232

46,080

07-Jan-2011

08:04

x64

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

14,336

14-Jul-2009

01:40

x64

Fontsub.dll

6.1.7600.20875

100,864

07-Jan-2011

08:05

x64

Lpk.dll

6.1.7600.16385

41,984

14-Jul-2009

01:41

x64

Atmfd.dll

5.1.2.232

366,592

07-Jan-2011

09:20

x64

Atmlib.dll

5.1.2.232

46,080

07-Jan-2011

12:14

x64

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

14,336

14-Jul-2009

01:40

x64

Fontsub.dll

6.1.7601.17105

100,864

30-Sep-2010

10:41

x64

Lpk.dll

6.1.7600.16385

41,984

14-Jul-2009

01:41

x64

Atmfd.dll

5.1.2.232

366,592

07-Jan-2011

05:45

x64

Atmlib.dll

5.1.2.232

46,080

07-Jan-2011

08:11

x64

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

14,336

14-Jul-2009

01:40

x64

Fontsub.dll

6.1.7601.17514

100,864

20-Nov-2010

13:26

x64

Lpk.dll

6.1.7600.16385

41,984

14-Jul-2009

01:41

x64

Atmfd.dll

5.1.2.232

294,400

07-Jan-2011

05:33

x86

Atmlib.dll

5.1.2.232

34,304

07-Jan-2011

07:27

x86

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

10,240

14-Jul-2009

01:15

x86

Fontsub.dll

6.1.7600.16444

70,656

19-Oct-2009

14:10

x86

Lpk.dll

6.1.7600.16385

25,600

14-Jul-2009

01:11

x86

Atmfd.dll

5.1.2.232

294,400

07-Jan-2011

05:34

x86

Atmlib.dll

5.1.2.232

34,304

07-Jan-2011

07:32

x86

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

10,240

14-Jul-2009

01:15

x86

Fontsub.dll

6.1.7600.20875

70,656

07-Jan-2011

07:33

x86

Lpk.dll

6.1.7600.16385

25,600

14-Jul-2009

01:11

x86

Atmfd.dll

5.1.2.232

294,400

07-Jan-2011

05:43

x86

Atmlib.dll

5.1.2.232

34,304

07-Jan-2011

07:45

x86

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

10,240

14-Jul-2009

01:15

x86

Fontsub.dll

6.1.7601.17105

70,656

30-Sep-2010

06:47

x86

Lpk.dll

6.1.7600.16385

25,600

14-Jul-2009

01:11

x86

Atmfd.dll

5.1.2.232

294,400

07-Jan-2011

05:32

x86

Atmlib.dll

5.1.2.232

34,304

07-Jan-2011

07:30

x86

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

10,240

14-Jul-2009

01:15

x86

Fontsub.dll

6.1.7601.17514

70,656

20-Nov-2010

12:19

x86

Lpk.dll

6.1.7600.16385

25,600

14-Jul-2009

01:11

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Atmfd.dll

5.1.2.232

768,000

07-Jan-2011

05:11

IA-64

Atmlib.dll

5.1.2.232

91,648

07-Jan-2011

07:06

IA-64

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

32,768

14-Jul-2009

01:45

IA-64

Fontsub.dll

6.1.7600.16444

197,632

19-Oct-2009

13:08

IA-64

Lpk.dll

6.1.7600.16385

73,728

14-Jul-2009

01:46

IA-64

Atmfd.dll

5.1.2.232

768,000

07-Jan-2011

05:11

IA-64

Atmlib.dll

5.1.2.232

91,648

07-Jan-2011

07:05

IA-64

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

32,768

14-Jul-2009

01:45

IA-64

Fontsub.dll

6.1.7600.20875

197,632

07-Jan-2011

07:07

IA-64

Lpk.dll

6.1.7600.16385

73,728

14-Jul-2009

01:46

IA-64

Atmfd.dll

5.1.2.232

768,000

07-Jan-2011

05:07

IA-64

Atmlib.dll

5.1.2.232

91,648

07-Jan-2011

07:02

IA-64

Dciman32.dll

6.1.7601.17105

32,768

30-Sep-2010

06:34

IA-64

Fontsub.dll

6.1.7601.17105

197,632

30-Sep-2010

06:35

IA-64

Lpk.dll

6.1.7600.16385

73,728

14-Jul-2009

01:46

IA-64

Atmfd.dll

5.1.2.232

768,000

07-Jan-2011

05:06

IA-64

Atmlib.dll

5.1.2.232

91,648

07-Jan-2011

07:02

IA-64

Dciman32.dll

6.1.7601.17514

32,768

20-Nov-2010

10:25

IA-64

Fontsub.dll

6.1.7601.17514

197,632

20-Nov-2010

10:26

IA-64

Lpk.dll

6.1.7600.16385

73,728

14-Jul-2009

01:46

IA-64

Atmfd.dll

5.1.2.232

294,400

07-Jan-2011

05:33

x86

Atmlib.dll

5.1.2.232

34,304

07-Jan-2011

07:27

x86

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

10,240

14-Jul-2009

01:15

x86

Fontsub.dll

6.1.7600.16444

70,656

19-Oct-2009

14:10

x86

Lpk.dll

6.1.7600.16385

25,600

14-Jul-2009

01:11

x86

Atmfd.dll

5.1.2.232

294,400

07-Jan-2011

05:34

x86

Atmlib.dll

5.1.2.232

34,304

07-Jan-2011

07:32

x86

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

10,240

14-Jul-2009

01:15

x86

Fontsub.dll

6.1.7600.20875

70,656

07-Jan-2011

07:33

x86

Lpk.dll

6.1.7600.16385

25,600

14-Jul-2009

01:11

x86

Atmfd.dll

5.1.2.232

294,400

07-Jan-2011

05:43

x86

Atmlib.dll

5.1.2.232

34,304

07-Jan-2011

07:45

x86

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

10,240

14-Jul-2009

01:15

x86

Fontsub.dll

6.1.7601.17105

70,656

30-Sep-2010

06:47

x86

Lpk.dll

6.1.7600.16385

25,600

14-Jul-2009

01:11

x86

Atmfd.dll

5.1.2.232

294,400

07-Jan-2011

05:32

x86

Atmlib.dll

5.1.2.232

34,304

07-Jan-2011

07:30

x86

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

10,240

14-Jul-2009

01:15

x86

Fontsub.dll

6.1.7601.17514

70,656

20-Nov-2010

12:19

x86

Lpk.dll

6.1.7600.16385

25,600

14-Jul-2009

01:11

x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,781

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,479

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,786

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,682

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,766

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,664

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,781

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,479

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,980

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,485

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,962

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,466

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,865

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,935

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,894

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,929

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,728

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

File name

X86_2ec696d263eaf8d2f2c265a6c8fe204c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_e7000ccec13f72cb.manifest

File version

Not Applicable

File size

691

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

X86_682b9a464072e40415e8ffe2c32ad9a5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_0c1755a1632b3470.manifest

File version

Not Applicable

File size

691

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

X86_99093260a82d7f4f3079903d9eaa2d3e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_d622318231e59bb2.manifest

File version

Not Applicable

File size

691

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

X86_ba331709fcbd6340c10fe313897c3299_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_5b790b7faa45b028.manifest

File version

Not Applicable

File size

691

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_a9de8585bbb2424d.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,206

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:16

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_aa3de2ead4ef6b32.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,206

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:16

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_abc7e369b8d5fa3e.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,206

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:16

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_ac507fead1f480b1.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,206

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:16

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_01e82a1cc71823322889594018f6b527_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_137bc14474eeec16.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_361df21883539dbc93f0d597fb498b7a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_2a55c15d5d9e5f91.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_4db024b5ec1fc0de53c2eb83dd9f6bd1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_0b2848577eff48d7.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_510ea655ece409cde5f76a7a4792c6f0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_c3373449698fb67d.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_603ba1b66ab0a1f4581f3ef5f4f9b17e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_006e6a891cd3dcbf.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,032

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_6544eb0ad1f050324d4be80cac394075_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_dd2c4725aee518f7.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_8d411bdcbc652148d37346ada38660b5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_5d0ae3a166d3f498.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_8ea526ba0a999a88ef392bda89aa1747_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_ef6e6f80a6118495.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,032

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_8f25af49e0d1e76f8ae2f58521d4993c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_27a647127868060d.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,032

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_b80a7948c0c2b16246603685036f176b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_6894b184ba33f960.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,032

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_ed3f3de82842fa7b6f2b55c921f5ee73_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_08658ac20a3eab96.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_f943ddb784e560e2ff3d815cc7eb0a99_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_3a25fdf54ed3099e.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_05fd2109740fb383.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,208

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:18

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_065c7e6e8d4cdc68.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,208

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:18

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_07e67eed71336b74.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,208

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:18

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_086f1b6e8a51f1e7.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,208

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,791

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,493

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,210

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,691

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,014

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,269

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,981

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,103

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,791

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,495

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,820

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,072

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,406

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,872

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,179

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,902

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,786

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,878

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,783

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,842

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,990

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_1051cb5ba870757e.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,549

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:18

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_10b128c0c1ad9e63.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,549

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:18

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_123b293fa5942d6f.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,549

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:18

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_12c3c5c0beb2b3e2.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,549

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:18

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_0c69de38f6f9483fc048b60859bf12fa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_02610b2ce95e3894.manifest

File version

Not Applicable

File size

693

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_361df21883539dbc93f0d597fb498b7a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_ce38c9cfa53ef757.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_4c7e6fcf0b7f54c06b6c36d67cdb84b1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_05945786e5ede2c2.manifest

File version

Not Applicable

File size

693

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_4db024b5ec1fc0de53c2eb83dd9f6bd1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_af0b50c9c69fe09d.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_510ea655ece409cde5f76a7a4792c6f0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_671a3cbbb1304e43.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_64fc0d34f251e68176a7adfcb544b345_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_a6b2cd50cfa3566e.manifest

File version

Not Applicable

File size

693

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_b137158dc1662d9b6208b3d30c7b4f11_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_f9ed9afc6987e4e7.manifest

File version

Not Applicable

File size

693

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_f943ddb784e560e2ff3d815cc7eb0a99_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_de0906679673a164.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_a9e0297bbbb04b49.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,207

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_aa3f86e0d4ed742e.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,207

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_abc9875fb8d4033a.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,207

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_ac5223e0d1f289ad.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,207

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,792

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,839

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,008

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,058

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,987

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,640

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,203

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,862

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,940

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,977

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,701

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2485376_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,734

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,136

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:13

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_1051cb5ba870757e.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,549

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_10b128c0c1ad9e63.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,549

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_123b293fa5942d6f.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,549

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_12c3c5c0beb2b3e2.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,549

Date (UTC)

07-Jan-2011

Time (UTC)

21:14

Platform

Not Applicable

INFORMACJE O PLIKACH

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×