Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) kończy się 12 lipca 2011. Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, należy korzystać z systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tą stroną firmy Microsoft w sieci Web: Wkrótce zostanie zakończone świadczenie pomocy technicznej dla niektórych wersji systemu Windows.

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-011. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu) lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/cu_sc_virsec_master?ws=support#tab0 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

WPROWADZENIE

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń niektóre systemy ze zintegrowanymi kartami graficznymi firmy Intel lub kartami graficznymi AMD ATI HD mogą ulegać awariom. W przypadku wystąpienia tego problemu może zostać zwrócony komunikat o błędzie Stop podobny do następującego:

Stop 0x0000007F


Firma Microsoft zbadała ten problem wspólnie z firmami Intel i AMD. Zidentyfikowano niezgodność między tą aktualizacją a pewnymi starszymi wersjami sterowników graficznych firm Intel i AMD. Firmy Intel i AMD udostępniły zaktualizowane sterowniki umożliwiające rozwiązanie tego problemu.  


Aby dowiedzieć się więcej o uzyskiwaniu zaktualizowanych sterowników umożliwiających rozwiązanie tego problemu, odwiedź następujące strony w sieci Web:


Intel

http://wer.microsoft.com/responses/resredir.aspx?sid=3320

AMD

http://wer.microsoft.com/responses/resredir.aspx?sid=3319


Informacje i rozwiązanie przedstawione w tym dokumencie odpowiadają bieżącemu stanowisku firmy Microsoft Corporation dotyczącemu tych problemów na dzień publikacji. To rozwiązanie jest dostępne za pośrednictwem firmy Microsoft lub innego dostawcy. Firma Microsoft nie zaleca żadnego konkretnego dostawcy ani rozwiązania innej firmy, które może być opisane w tym artykule. Mogą istnieć inni dostawcy lub rozwiązania innych firmy, których nie opisano w tym artykule. Ponieważ firma Microsoft musi reagować na zmieniające się warunki na rynku, te informacje nie powinny być traktowane jako zobowiązanie firmy Microsoft. Firma Microsoft nie może zagwarantować dokładności jakichkolwiek informacji ani niezawodności jakichkolwiek rozwiązań przedstawianych przez firmę Microsoft ani przez jakiegokolwiek wymienionego dostawcę.


Firma Microsoft nie składa żadnych oświadczeń i nie udziela żadnych zapewnień, gwarancji ani nie zapewnia spełnienia jakichkolwiek warunków wyrażonych wprost, dorozumianych ani ustawowych. Obejmuje to między innymi oświadczenia, gwarancje, warunki tytułu własności, nienaruszalność praw, warunki spełnienia oczekiwań, przydatność do celów handlowych i do określonych celów w odniesieniu do dowolnych usług, rozwiązań, produktów bądź innych materiałów i informacji. Firma Microsoft w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rozwiązanie innej firmy wspomniane w tym artykule.

Znane problemy

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Ntdll.dll

5.1.2600.6055

718,336

09-Dec-2010

15:15

x86

SP3

SP3GDR

Ntkrnlmp.exe

5.1.2600.6055

2,148,864

09-Dec-2010

13:42

x86

SP3

SP3GDR

Ntkrnlpa.exe

5.1.2600.6055

2,069,376

09-Dec-2010

13:07

x86

SP3

SP3GDR

Ntkrpamp.exe

5.1.2600.6055

2,027,008

09-Dec-2010

13:07

x86

SP3

SP3GDR

Ntoskrnl.exe

5.1.2600.6055

2,192,768

09-Dec-2010

13:38

x86

SP3

SP3GDR

Ntdll.dll

5.1.2600.6055

718,336

09-Dec-2010

15:15

x86

SP3

SP3QFE

Ntkrnlmp.exe

5.1.2600.6055

2,148,864

09-Dec-2010

13:47

x86

SP3

SP3QFE

Ntkrnlpa.exe

5.1.2600.6055

2,069,376

10-Dec-2010

02:39

x86

SP3

SP3QFE

Ntkrpamp.exe

5.1.2600.6055

2,027,008

09-Dec-2010

13:09

x86

SP3

SP3QFE

Ntoskrnl.exe

5.1.2600.6055

2,192,768

09-Dec-2010

13:43

x86

SP3

SP3QFE

Mpsyschk.dll

5.1.2600.6055

16,896

09-Dec-2010

15:15

x86

None

Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Ntdll.dll

5.2.3790.4789

1,267,200

09-Nov-2010

08:44

x64

SP2

SP2GDR

Ntkrnlmp.exe

5.2.3790.4789

4,592,128

09-Nov-2010

08:44

x64

SP2

SP2GDR

Ntoskrnl.exe

5.2.3790.4789

4,522,496

09-Nov-2010

08:44

x64

SP2

SP2GDR

Wntdll.dll

5.2.3790.4789

778,240

09-Nov-2010

08:44

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Hal.dll

5.2.3790.4354

280,064

09-Nov-2010

08:41

x64

SP2

SP2QFE

Ntdll.dll

5.2.3790.4789

1,268,224

09-Nov-2010

08:41

x64

SP2

SP2QFE

Ntkrnlmp.exe

5.2.3790.4789

4,617,216

09-Nov-2010

08:41

x64

SP2

SP2QFE

Ntoskrnl.exe

5.2.3790.4789

4,544,512

09-Nov-2010

08:41

x64

SP2

SP2QFE

Wntdll.dll

5.2.3790.4789

778,240

09-Nov-2010

08:41

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Ntdll.dll

5.2.3790.4789

777,216

22-Oct-2010

12:27

x86

SP2

SP2GDR

Ntkrnlmp.exe

5.2.3790.4789

2,491,392

19-Oct-2010

14:48

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Ntkrnlpa.exe

5.2.3790.4789

2,303,488

19-Oct-2010

14:01

x86

SP2

SP2GDR

Ntkrpamp.exe

5.2.3790.4789

2,342,912

09-Nov-2010

08:13

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Ntoskrnl.exe

5.2.3790.4789

2,452,480

19-Oct-2010

14:48

x86

SP2

SP2GDR

Ntdll.dll

5.2.3790.4789

777,216

22-Oct-2010

12:19

x86

SP2

SP2QFE

Ntkrnlmp.exe

5.2.3790.4789

2,502,656

19-Oct-2010

13:48

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ntkrnlpa.exe

5.2.3790.4789

2,313,216

19-Oct-2010

12:49

x86

SP2

SP2QFE

Ntkrpamp.exe

5.2.3790.4789

2,353,664

19-Oct-2010

12:49

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ntoskrnl.exe

5.2.3790.4789

2,461,696

19-Oct-2010

13:48

x86

SP2

SP2QFE

Mpsyschk.dll

5.2.3790.4795

17,408

08-Nov-2010

17:34

x86

None

Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Ntdll.dll

5.2.3790.4789

1,651,712

09-Nov-2010

08:40

IA-64

SP2

SP2GDR

Ntkrnlmp.exe

5.2.3790.4789

6,558,208

09-Nov-2010

08:40

IA-64

SP2

SP2GDR

Wntdll.dll

5.2.3790.4789

778,240

09-Nov-2010

08:40

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ntdll.dll

5.2.3790.4789

1,652,224

09-Nov-2010

08:37

IA-64

SP2

SP2QFE

Ntkrnlmp.exe

5.2.3790.4789

6,586,368

09-Nov-2010

08:37

IA-64

SP2

SP2QFE

Wntdll.dll

5.2.3790.4789

778,240

09-Nov-2010

08:37

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6000.16xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000.20xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ntdll.dll

6.0.6001.18538

1,205,080

15-Oct-2010

13:48

x86

Ntdll.dll

6.0.6001.22777

1,205,592

15-Oct-2010

13:48

x86

Ntdll.dll

6.0.6002.18327

1,205,080

15-Oct-2010

13:48

x86

Ntdll.dll

6.0.6002.22505

1,206,104

15-Oct-2010

13:48

x86

Ntkrnlpa.exe

6.0.6001.18538

3,600,272

15-Oct-2010

14:08

Not Applicable

Ntoskrnl.exe

6.0.6001.18538

3,548,048

15-Oct-2010

14:08

Not Applicable

Ntkrnlpa.exe

6.0.6001.22777

3,602,832

15-Oct-2010

14:08

Not Applicable

Ntoskrnl.exe

6.0.6001.22777

3,550,608

15-Oct-2010

14:08

Not Applicable

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.18327

3,602,320

15-Oct-2010

14:08

Not Applicable

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.18327

3,550,096

15-Oct-2010

14:08

Not Applicable

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.22505

3,603,856

15-Oct-2010

14:08

Not Applicable

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.22505

3,552,144

15-Oct-2010

14:08

Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ntdll.dll

6.0.6001.18538

1,560,960

15-Oct-2010

13:43

x64

Ntdll.dll

6.0.6001.22777

1,562,008

15-Oct-2010

13:43

x64

Ntdll.dll

6.0.6002.18327

1,585,168

15-Oct-2010

13:43

x64

Ntdll.dll

6.0.6002.22505

1,585,704

15-Oct-2010

13:43

x64

Ntoskrnl.exe

6.0.6001.18538

4,692,368

15-Oct-2010

14:02

x64

Ntoskrnl.exe

6.0.6001.22777

4,678,032

15-Oct-2010

14:02

x64

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.18327

4,699,024

15-Oct-2010

14:02

x64

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.22505

4,689,808

15-Oct-2010

14:02

x64

Ntdll.dll

6.0.6001.18538

1,167,488

15-Oct-2010

13:43

x86

Ntdll.dll

6.0.6001.22777

1,168,000

15-Oct-2010

13:43

x86

Ntdll.dll

6.0.6002.18327

1,168,512

15-Oct-2010

13:43

x86

Ntdll.dll

6.0.6002.22505

1,168,512

15-Oct-2010

13:43

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ntdll.dll

6.0.6001.18538

2,567,576

15-Oct-2010

13:39

IA-64

Ntdll.dll

6.0.6001.22777

2,567,064

15-Oct-2010

13:39

IA-64

Ntdll.dll

6.0.6002.18327

2,567,064

15-Oct-2010

13:39

IA-64

Ntdll.dll

6.0.6002.22505

2,569,112

15-Oct-2010

13:39

IA-64

Ntoskrnl.exe

6.0.6001.18538

9,497,488

15-Oct-2010

13:56

IA-64

Ntoskrnl.exe

6.0.6001.22777

9,490,320

15-Oct-2010

13:56

IA-64

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.18327

9,473,936

15-Oct-2010

13:56

IA-64

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.22505

9,468,304

15-Oct-2010

13:56

IA-64

Ntdll.dll

6.0.6001.18538

1,167,488

15-Oct-2010

13:39

x86

Ntdll.dll

6.0.6001.22777

1,168,000

15-Oct-2010

13:39

x86

Ntdll.dll

6.0.6002.18327

1,168,512

15-Oct-2010

13:39

x86

Ntdll.dll

6.0.6002.22505

1,168,512

15-Oct-2010

13:39

x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_10_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,437

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_10_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,758

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_11_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,752

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_11_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,863

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,183

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,345

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,696

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,805

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,117

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,428

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,188

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,352

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,188

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,352

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,594

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,919

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,751

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,862

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,436

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,757

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,751

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,862

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,770

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,807

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,144

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,187

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,699

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,730

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,418

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,437

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,142

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,185

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,687

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,718

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,421

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,441

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,144

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,187

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,699

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,730

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,418

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,437

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,445

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,843

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

X86_0be2eff9269bd4d8b834dad979827cb1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_8f2b7b3aec71926d.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,034

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

X86_2fadc198ecbe9a4a7d8080488a741e51_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_ee6dd50b56cade60.manifest

File version

Not Applicable

File size

717

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

X86_53838952dfec126dd68994685e60d1d2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_844b7db6575726c8.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,395

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

X86_628869a77b45d782a9d2b907eecea80e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_a0fdbc971309d03d.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,034

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

X86_872c81cd87621b0a270f01bdee65d9c1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_01b5f9ec2facbc96.manifest

File version

Not Applicable

File size

717

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

X86_8f3dcf03f0b31e0dabf8802b224ee494_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_0d677becf9b065b9.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,395

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

X86_9f4da71b4477059754fd5ed693189b01_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_e668de12db0d4b42.manifest

File version

Not Applicable

File size

717

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

X86_b7d46133be7b74dbbbc7aa83a49aaee3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_1f317064c45f7975.manifest

File version

Not Applicable

File size

717

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

X86_bb018b0c570fb86514be2658055da4a1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_bfa4a95503455a95.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,034

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

X86_e6d309a60f73fe8f3ebb6d92a88507d6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_c44851e340ffe30c.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,034

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_58be7a4bfc3ebc64.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,257

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_591bd903157dafc2.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,257

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_5aaebdbbf95dd967.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,257

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_5b4bfbb1126d0bc8.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,257

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_6c17fdaab43422b6.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,682

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_6c755c61cd731614.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,682

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_6e08411ab1533fb9.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,682

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_6ea57f0fca62721a.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,682

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_83e5959d2e792d50.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,654

Date (UTC)

14-Oct-2010

Time (UTC)

16:57

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_8442f45447b820ae.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,654

Date (UTC)

14-Oct-2010

Time (UTC)

16:40

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_85d5d90d2b984a53.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,654

Date (UTC)

14-Oct-2010

Time (UTC)

17:13

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_8673170244a77cb4.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,654

Date (UTC)

14-Oct-2010

Time (UTC)

18:24

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_1059d9c25c476b416f1c4ff904491f62_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_b13c1ecd79366653.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,379

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_2a76ed59b7057266be775041f6951fe9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_9a14c63b2aba385d.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,403

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_5f2d12a690b5340f6f0d77a688cca67b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_2edb32c584e6b0f4.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,379

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_60debd855124e998b55b935ed1b63044_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_234397191f9f13b9.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,379

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_8ec38bb42cc537633d3c7fe588050d34_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_96400de30026b76a.manifest

File version

Not Applicable

File size

721

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_ad5f1691c4e600f3904026285d43b70f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_09b0598266d9397b.manifest

File version

Not Applicable

File size

721

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_b72d5725b8a6014a1095546a8db27a88_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_aefa77563d911e0b.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,379

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_cf2adcdce7d67ea54f5360f7523d81d7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_be2e3b1c37dd2d58.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,742

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_d27fafe28db12afa5fd22899e15f87b9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_eb25017544ef496b.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,403

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_e53145682a8f4789574d287c1d6c4a08_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_8a48e761e69f3416.manifest

File version

Not Applicable

File size

721

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_f149db48903495cd9623cda4489f6c13_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_bf771a82e9a9b3f2.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,742

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_f445cfc78c4a952a1662a65b87d47d44_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_acf832086462bdf4.manifest

File version

Not Applicable

File size

721

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_b4dd15cfb49c2d9a.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,263

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_b53a7486cddb20f8.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,263

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_b6cd593fb1bb4a9d.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,263

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_b76a9734caca7cfe.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,263

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_c836992e6c9193ec.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,282

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_c893f7e585d0874a.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,282

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_ca26dc9e69b0b0ef.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,282

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_cac41a9382bfe350.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,282

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_e0043120e6d69e86.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,656

Date (UTC)

14-Oct-2010

Time (UTC)

17:26

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_e0618fd8001591e4.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,656

Date (UTC)

14-Oct-2010

Time (UTC)

17:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_e1f47490e3f5bb89.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,656

Date (UTC)

14-Oct-2010

Time (UTC)

18:56

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_e291b285fd04edea.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,656

Date (UTC)

14-Oct-2010

Time (UTC)

18:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_10_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,662

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_10_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

5,429

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_11_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,762

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_11_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,098

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,197

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,367

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,706

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,040

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,338

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

5,095

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,409

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,800

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,409

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,800

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,821

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

5,592

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,761

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,097

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,661

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

5,428

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,761

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,097

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,782

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,819

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,160

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,203

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,740

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,445

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,158

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,201

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,697

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,728

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,429

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,449

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,160

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,203

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,740

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,445

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,434

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,453

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,875

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_bf31c021e8fcef95.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,829

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_bf8f1ed9023be2f3.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,829

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_c1220391e61c0c98.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,829

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_c1bf4186ff2b3ef9.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,829

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_1c2569ad9b6cac09f19da87cdfe4d90e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_98ea3c958e4cdbb5.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,376

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:02

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_2fb22cbc8b426b37630a1dd1714eb05e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_47a57753f78563ee.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,738

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:02

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_354dda8f8006fe27dd1019d8057227bf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_da21a6182f9768da.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,738

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:02

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_8a147db00cd5c65d52d420d80240aab9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_a3a0581817e76940.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,399

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:02

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_bcb397c85cd364a8026dbad96d7dbb32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_8d7996df58899d19.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,376

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:02

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_e447af420d015e202e18a2f47dec2299_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_875d76c2fef86087.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,399

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:02

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_fbcd2073f470fb8c3983ef41a27f39e8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_acb87b89cf54f963.manifest

File version

Not Applicable

File size

719

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:02

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_fecf8bf1c68d6c08078fcd23324a5c07_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_1ec1cb937cacf6d0.manifest

File version

Not Applicable

File size

719

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:02

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_58c01e41fc3cc560.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,260

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_591d7cf9157bb8be.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,260

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_5ab061b1f95be263.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,260

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_5b4d9fa7126b14c4.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,260

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_6c19a1a0b4322bb2.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,606

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_6c770057cd711f10.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,606

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_6e09e510b15148b5.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,606

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_6ea72305ca607b16.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,606

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_83e739932e77364c.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,655

Date (UTC)

14-Oct-2010

Time (UTC)

16:48

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_8444984a47b629aa.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,655

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

11:18

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_85d77d032b96534f.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,655

Date (UTC)

14-Oct-2010

Time (UTC)

18:05

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_8674baf844a585b0.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,655

Date (UTC)

14-Oct-2010

Time (UTC)

18:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,190

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,356

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:02

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,402

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,787

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:02

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,402

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,787

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:02

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,489

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

5,246

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:02

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,755

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,086

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:02

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,490

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

5,246

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:02

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,756

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,086

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:02

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,421

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,440

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:02

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,986

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,025

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:02

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,692

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,723

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:02

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,425

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,444

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:02

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,989

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,029

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:02

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,704

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,735

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:02

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,422

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,441

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:02

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,430

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,449

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:02

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,906

Date (UTC)

01-Nov-2010

Time (UTC)

14:03

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_bf31c021e8fcef95.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,829

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_bf8f1ed9023be2f3.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,829

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_c1220391e61c0c98.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,829

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_c1bf4186ff2b3ef9.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,829

Date (UTC)

15-Oct-2010

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ntdll.dll

6.1.7600.16695

1,289,536

27-Oct-2010

04:40

x86

Ntdll.dll

6.1.7600.20826

1,290,048

27-Oct-2010

04:30

x86

Ntkrnlpa.exe

6.1.7600.16695

3,957,120

27-Oct-2010

04:43

Not Applicable

Ntoskrnl.exe

6.1.7600.16695

3,901,824

27-Oct-2010

04:43

Not Applicable

Ntkrnlpa.exe

6.1.7600.20826

3,966,848

27-Oct-2010

04:33

Not Applicable

Ntoskrnl.exe

6.1.7600.20826

3,911,552

27-Oct-2010

04:33

Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ntdll.dll

6.1.7600.16695

1,739,176

27-Oct-2010

05:16

x64

Ntdll.dll

6.1.7600.20826

1,739,176

27-Oct-2010

05:21

x64

Ntoskrnl.exe

6.1.7600.16695

5,510,528

27-Oct-2010

05:18

x64

Ntoskrnl.exe

6.1.7600.20826

5,477,248

27-Oct-2010

05:23

x64

Ntdll.dll

6.1.7600.16695

1,293,120

27-Oct-2010

04:40

x86

Ntdll.dll

6.1.7600.20826

1,293,632

27-Oct-2010

04:30

x86

Ntkrnlpa.exe

6.1.7600.16695

3,957,120

27-Oct-2010

04:43

Not Applicable

Ntoskrnl.exe

6.1.7600.16695

3,901,824

27-Oct-2010

04:43

Not Applicable

Ntkrnlpa.exe

6.1.7600.20826

3,966,848

27-Oct-2010

04:33

Not Applicable

Ntoskrnl.exe

6.1.7600.20826

3,911,552

27-Oct-2010

04:33

Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ntdll.dll

6.1.7600.16695

2,786,296

27-Oct-2010

04:13

IA-64

Ntdll.dll

6.1.7600.20826

2,787,320

27-Oct-2010

04:13

IA-64

Ntoskrnl.exe

6.1.7600.16695

11,177,856

27-Oct-2010

04:15

IA-64

Ntoskrnl.exe

6.1.7600.20826

11,132,800

27-Oct-2010

04:15

IA-64

Ntdll.dll

6.1.7600.16695

1,293,120

27-Oct-2010

04:40

x86

Ntdll.dll

6.1.7600.20826

1,293,632

27-Oct-2010

04:30

x86

Ntkrnlpa.exe

6.1.7600.16695

3,957,120

27-Oct-2010

04:43

Not Applicable

Ntoskrnl.exe

6.1.7600.16695

3,901,824

27-Oct-2010

04:43

Not Applicable

Ntkrnlpa.exe

6.1.7600.20826

3,966,848

27-Oct-2010

04:33

Not Applicable

Ntoskrnl.exe

6.1.7600.20826

3,911,552

27-Oct-2010

04:33

Not Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,418

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,815

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,423

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,820

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,403

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,803

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,807

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,537

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,787

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,517

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,921

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,997

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,860

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

X86_329f0811b16ff7e47d1ab17bdb903122_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_b8181bb6a0fc915d.manifest

File version

Not Applicable

File size

693

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

X86_37ea130971d8ce1b9a566000f3faf18e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_cbf0c218bd591a94.manifest

File version

Not Applicable

File size

697

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

X86_c56ee28767cf279e1e000bc0b3f9a83d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_406efe1b3dae8f29.manifest

File version

Not Applicable

File size

717

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

X86_db49fc5718078dfd33dbf4610bb4afe0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_9f83fa756b0f36a9.manifest

File version

Not Applicable

File size

697

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

X86_e60cd0a4a86d956d3c56a9b4f234a928_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_e8f1091634467565.manifest

File version

Not Applicable

File size

693

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

X86_f29b7f90258483a8ab508484d2fbed87_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_41e31166dd0eccbf.manifest

File version

Not Applicable

File size

717

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_58a26a2b5d8954ed.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,802

Date (UTC)

27-Oct-2010

Time (UTC)

05:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_5978b89a766d479e.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,802

Date (UTC)

27-Oct-2010

Time (UTC)

04:54

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_6bfbed8a157ebb3f.manifest

File version

Not Applicable

File size

16,151

Date (UTC)

27-Oct-2010

Time (UTC)

05:16

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_6cd23bf92e62adf0.manifest

File version

Not Applicable

File size

16,151

Date (UTC)

27-Oct-2010

Time (UTC)

05:00

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_83c9857c8fc3c5d9.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,047

Date (UTC)

27-Oct-2010

Time (UTC)

05:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_849fd3eba8a7b88a.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,047

Date (UTC)

27-Oct-2010

Time (UTC)

04:51

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_236ac66abfee7eb4e977f6efcb716ea1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_4cb5a408eb3be681.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,042

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_37ea130971d8ce1b9a566000f3faf18e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_280f5d9c75b68bca.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_3bd26632aaddd3433435f76f2feb51de_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_7d4a90d559b0c3fa.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_4ab37302d7cea34241148e01b149b9df_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_0740fdf097fbbcf7.manifest

File version

Not Applicable

File size

697

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_4faa51da7b88bac84f0bc35dc6602139_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_0e0207b57066c64c.manifest

File version

Not Applicable

File size

721

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_9b3d76fb49e6c4e9733b1618d8df873e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_009cccd6901153ed.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_9bca87cbd65766eaa447aa2fd6390327_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_0dd28060a5b98936.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,042

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_b27a8289aa62b793bd8725c901930298_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_c72f26069941735a.manifest

File version

Not Applicable

File size

721

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_b5d2281d041ca0aab6f9294e02ac8a1e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_dde3bccca27421a3.manifest

File version

Not Applicable

File size

697

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_b5e83d5424bd02e37cb0abcf2c3d83b8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_aa125c44d778ad77.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_d9baaa74ccf80b8a513d18425e24a16a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_fc2416c69b6f5b7c.manifest

File version

Not Applicable

File size

697

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_db49fc5718078dfd33dbf4610bb4afe0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_fba295f9236ca7df.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_dbaba6133f8ee9e50e1de30a02e5c96a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_88c4b0506ce8161a.manifest

File version

Not Applicable

File size

697

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_ee53bed22a30680da656f004d292f8f6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_20a4da90f3e813b9.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_b4c105af15e6c623.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,806

Date (UTC)

27-Oct-2010

Time (UTC)

06:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_b597541e2ecab8d4.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,806

Date (UTC)

27-Oct-2010

Time (UTC)

05:47

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_c81a890dcddc2c75.manifest

File version

Not Applicable

File size

15,291

Date (UTC)

27-Oct-2010

Time (UTC)

06:18

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_c8f0d77ce6c01f26.manifest

File version

Not Applicable

File size

15,291

Date (UTC)

27-Oct-2010

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_dfe821004821370f.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,049

Date (UTC)

27-Oct-2010

Time (UTC)

06:02

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_e0be6f6f610529c0.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,049

Date (UTC)

27-Oct-2010

Time (UTC)

05:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,432

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,837

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,212

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

4,077

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,800

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,666

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,655

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

6,382

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,833

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

4,682

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,035

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,773

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,798

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,531

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

4,108

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

4,219

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,504

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_bf15b0014a47881e.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,566

Date (UTC)

27-Oct-2010

Time (UTC)

05:05

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_bfebfe70632b7acf.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,566

Date (UTC)

27-Oct-2010

Time (UTC)

04:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_6bfbed8a157ebb3f.manifest

File version

Not Applicable

File size

16,151

Date (UTC)

27-Oct-2010

Time (UTC)

05:16

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_6cd23bf92e62adf0.manifest

File version

Not Applicable

File size

16,151

Date (UTC)

27-Oct-2010

Time (UTC)

05:00

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_030b37995e100e727b8f78c196eb5525_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_f912fb95836d3156.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_37ea130971d8ce1b9a566000f3faf18e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_cbf2660ebd572390.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_4984311a0e85f4ee933b0907d9320de5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_8d7e4cb96bf06786.manifest

File version

Not Applicable

File size

719

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_7447cbfea55c09973090f8404cb246e7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_b592029077ab1791.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_97015368caf4a8a0059f5c0cd55482f4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_232b21058f3ff7a0.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_bdf44800bbfb637b738aebc97147ca15_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_ed8bbe4540eb71a9.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_d0e1605c868117a5f42406562607cb22_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_215b7d9fc7124bcd.manifest

File version

Not Applicable

File size

719

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_d9baaa74ccf80b8a513d18425e24a16a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_a0071f38e30ff342.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_db49fc5718078dfd33dbf4610bb4afe0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_9f859e6b6b0d3fa5.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_dbaba6133f8ee9e50e1de30a02e5c96a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_2ca7b8c2b488ade0.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_58a40e215d875de9.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,804

Date (UTC)

27-Oct-2010

Time (UTC)

06:00

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_597a5c90766b509a.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,804

Date (UTC)

27-Oct-2010

Time (UTC)

05:44

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_6bfd9180157cc43b.manifest

File version

Not Applicable

File size

15,289

Date (UTC)

27-Oct-2010

Time (UTC)

06:06

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_6cd3dfef2e60b6ec.manifest

File version

Not Applicable

File size

15,289

Date (UTC)

27-Oct-2010

Time (UTC)

05:50

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_83cb29728fc1ced5.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,048

Date (UTC)

27-Oct-2010

Time (UTC)

05:57

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_84a177e1a8a5c186.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,048

Date (UTC)

27-Oct-2010

Time (UTC)

05:43

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,430

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

6,139

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,647

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

6,363

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,029

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,765

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,205

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2393802_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,255

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,673

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_bf15b0014a47881e.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,566

Date (UTC)

27-Oct-2010

Time (UTC)

05:05

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_bfebfe70632b7acf.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,566

Date (UTC)

27-Oct-2010

Time (UTC)

04:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_6bfbed8a157ebb3f.manifest

File version

Not Applicable

File size

16,151

Date (UTC)

27-Oct-2010

Time (UTC)

05:16

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_6cd23bf92e62adf0.manifest

File version

Not Applicable

File size

16,151

Date (UTC)

27-Oct-2010

Time (UTC)

05:00

Platform

Not Applicable

INFORMACJE O PLIKACH

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×