Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-024. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu) lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/cu_sc_virsec_master?ws=support#tab0Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

WPROWADZENIE

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Fxscover.exe

5.2.2600.6078

229,888

11-Feb-2011

13:25

x86

SP3

SP3GDR

Fxscover.exe

5.2.2600.6078

229,888

11-Feb-2011

13:22

x86

SP3

SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Fxscover.exe

5.2.3790.4829

282,624

12-Feb-2011

08:38

x64

SP2

SP2GDR

Fxscover.exe

5.2.3790.4829

282,624

12-Feb-2011

08:35

x64

SP2

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Fxscover.exe

5.2.3790.4829

155,648

11-Feb-2011

13:53

x86

SP2

SP2GDR

Fxscover.exe

5.2.3790.4829

155,648

11-Feb-2011

13:50

x86

SP2

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Fxscover.exe

5.2.3790.4829

542,208

12-Feb-2011

08:37

IA-64

SP2

SP2GDR

Fxscover.exe

5.2.3790.4829

542,208

12-Feb-2011

08:35

IA-64

SP2

SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Fxscompose.dll

6.0.6001.18000

705,024

19-Jan-2008

07:34

x86

Fxscomposeres.dll

6.0.6000.16386

34,816

02-Nov-2006

08:22

x86

Fxscover.exe

6.0.6001.18597

191,488

12-Feb-2011

04:28

x86

Fxsutility.dll

6.0.6001.18000

206,336

19-Jan-2008

07:34

x86

Wfs.exe

6.0.6001.18000

840,192

19-Jan-2008

07:33

x86

Wfs.mof

Not Applicable

2,616

18-Sep-2006

21:49

Not Applicable

Wfsr.dll

6.0.6000.16386

755,200

02-Nov-2006

09:44

x86

Fxscompose.dll

6.0.6001.22852

705,024

12-Feb-2011

05:39

x86

Fxscomposeres.dll

6.0.6001.22852

34,816

12-Feb-2011

04:31

x86

Fxscover.exe

6.0.6001.22852

191,488

12-Feb-2011

04:31

x86

Fxsutility.dll

6.0.6001.22852

206,336

12-Feb-2011

05:39

x86

Wfs.exe

6.0.6001.22852

839,680

12-Feb-2011

04:31

x86

Wfs.mof

Not Applicable

2,616

04-Mar-2010

06:26

Not Applicable

Wfsr.dll

6.0.6001.22852

755,200

12-Feb-2011

05:43

x86

Fxscompose.dll

6.0.6001.18000

705,024

19-Jan-2008

07:34

x86

Fxscomposeres.dll

6.0.6000.16386

34,816

02-Nov-2006

08:22

x86

Fxscover.exe

6.0.6002.18403

191,488

12-Feb-2011

08:39

x86

Fxsutility.dll

6.0.6001.18000

206,336

19-Jan-2008

07:34

x86

Wfs.exe

6.0.6002.18005

840,704

11-Apr-2009

06:28

x86

Wfs.mof

Not Applicable

2,616

18-Sep-2006

21:49

Not Applicable

Wfsr.dll

6.0.6000.16386

755,200

02-Nov-2006

09:44

x86

Fxscompose.dll

6.0.6002.22586

705,024

12-Feb-2011

09:19

x86

Fxscomposeres.dll

6.0.6002.22586

34,816

12-Feb-2011

07:41

x86

Fxscover.exe

6.0.6002.22586

191,488

12-Feb-2011

07:41

x86

Fxsutility.dll

6.0.6002.22586

206,336

12-Feb-2011

09:19

x86

Wfs.exe

6.0.6002.22586

840,192

12-Feb-2011

07:43

x86

Wfs.mof

Not Applicable

2,616

03-Apr-2009

23:35

Not Applicable

Wfsr.dll

6.0.6002.22586

755,200

12-Feb-2011

09:23

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Fxscompose.dll

6.0.6001.18000

760,320

19-Jan-2008

08:01

x64

Fxscomposeres.dll

6.0.6000.16386

34,816

02-Nov-2006

08:39

x64

Fxscover.exe

6.0.6001.18597

269,824

12-Feb-2011

04:54

x64

Fxsutility.dll

6.0.6001.18000

218,624

19-Jan-2008

08:01

x64

Wfs.exe

6.0.6001.18000

1,019,904

19-Jan-2008

08:00

x64

Wfs.mof

Not Applicable

2,616

18-Sep-2006

21:49

Not Applicable

Wfsr.dll

6.0.6000.16386

755,200

02-Nov-2006

11:15

x64

Fxscompose.dll

6.0.6001.22852

759,808

12-Feb-2011

05:51

x64

Fxscomposeres.dll

6.0.6001.22852

34,816

12-Feb-2011

04:53

x64

Fxscover.exe

6.0.6001.22852

269,824

12-Feb-2011

04:53

x64

Fxsutility.dll

6.0.6001.22852

218,112

12-Feb-2011

05:51

x64

Wfs.exe

6.0.6001.22852

1,019,392

12-Feb-2011

04:53

x64

Wfs.mof

Not Applicable

2,616

26-Feb-2010

06:19

Not Applicable

Wfsr.dll

6.0.6001.22852

755,200

12-Feb-2011

05:54

x64

Fxscompose.dll

6.0.6001.18000

760,320

19-Jan-2008

08:01

x64

Fxscomposeres.dll

6.0.6000.16386

34,816

02-Nov-2006

08:39

x64

Fxscover.exe

6.0.6002.18403

269,824

12-Feb-2011

05:38

x64

Fxsutility.dll

6.0.6001.18000

218,624

19-Jan-2008

08:01

x64

Wfs.exe

6.0.6002.18005

1,020,416

11-Apr-2009

07:11

x64

Wfs.mof

Not Applicable

2,616

18-Sep-2006

21:49

Not Applicable

Wfsr.dll

6.0.6000.16386

755,200

02-Nov-2006

11:15

x64

Fxscompose.dll

6.0.6002.22586

759,808

12-Feb-2011

07:02

x64

Fxscomposeres.dll

6.0.6002.22586

34,816

12-Feb-2011

05:43

x64

Fxscover.exe

6.0.6002.22586

269,824

12-Feb-2011

05:43

x64

Fxsutility.dll

6.0.6002.22586

218,112

12-Feb-2011

07:02

x64

Wfs.exe

6.0.6002.22586

1,019,904

12-Feb-2011

05:44

x64

Wfs.mof

Not Applicable

2,616

03-Apr-2009

22:38

Not Applicable

Wfsr.dll

6.0.6002.22586

755,200

12-Feb-2011

07:05

x64

Wfs.mof

Not Applicable

2,616

04-Mar-2010

13:07

Not Applicable

Wfs.mof

Not Applicable

2,616

04-Mar-2010

06:26

Not Applicable

Wfs.mof

Not Applicable

2,616

03-Apr-2009

23:31

Not Applicable

Wfs.mof

Not Applicable

2,616

03-Apr-2009

23:35

Not Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,540

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,274

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,746

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,464

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,857

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,599

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,063

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,791

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,363

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,382

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,522

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,545

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,698

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,730

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,399

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,418

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,522

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,546

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,699

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,730

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,971

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_4a709c7007164437a7e81475e1426eb7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18403_none_047dcad9aff7969c.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_51dc2c221f07d5fcbac6cbeacde67183_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18597_none_bec9451dd2f4f85c.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_ae46dbc26ce5351d22dd9e900c9485fd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22852_none_a88b83bd0bc158b8.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_ed96660b8c2ddca1a9a952cd07119516_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22586_none_6dd8831a6848fe5c.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18597_none_789f689f28a9037e.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,113

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22852_none_794f477441aaaf1f.manifest

File version

Not Applicable

File size

32,137

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

05:57

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18403_none_7ae32c772589f21b.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,113

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22586_none_7b194ac03ee5bd72.manifest

File version

Not Applicable

File size

32,137

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

10:10

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Package_1_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,540

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,274

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,746

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,464

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,857

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,599

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,063

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,791

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,363

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,382

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,522

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,545

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,698

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,730

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,399

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,418

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,522

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,546

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,699

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,730

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,971

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_4a709c7007164437a7e81475e1426eb7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18403_none_047dcad9aff7969c.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_51dc2c221f07d5fcbac6cbeacde67183_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18597_none_bec9451dd2f4f85c.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_ae46dbc26ce5351d22dd9e900c9485fd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22852_none_a88b83bd0bc158b8.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_ed96660b8c2ddca1a9a952cd07119516_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22586_none_6dd8831a6848fe5c.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18597_none_789f689f28a9037e.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,113

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22852_none_794f477441aaaf1f.manifest

File version

Not Applicable

File size

32,137

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

05:57

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18403_none_7ae32c772589f21b.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,113

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22586_none_7b194ac03ee5bd72.manifest

File version

Not Applicable

File size

32,137

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

10:10

Platform

Not Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7600.17xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7600.21xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Fxscompose.dll

6.1.7600.16385

709,120

14-Jul-2009

01:15

x86

Fxscomposeres.dll

6.1.7600.16385

34,816

14-Jul-2009

01:05

x86

Fxscover.exe

6.1.7600.16759

191,488

12-Feb-2011

05:30

x86

Fxsutility.dll

6.1.7600.16385

175,104

14-Jul-2009

01:15

x86

Wfs.exe

6.1.7600.16385

802,304

14-Jul-2009

01:14

x86

Wfs.mof

Not Applicable

2,136

13-Jul-2009

21:08

Not Applicable

Wfsr.dll

6.1.7600.16385

669,184

14-Jul-2009

01:11

x86

Fxscompose.dll

6.1.7600.16385

709,120

14-Jul-2009

01:15

x86

Fxscomposeres.dll

6.1.7600.16385

34,816

14-Jul-2009

01:05

x86

Fxscover.exe

6.1.7600.20900

191,488

12-Feb-2011

05:27

x86

Fxsutility.dll

6.1.7600.16385

175,104

14-Jul-2009

01:15

x86

Wfs.exe

6.1.7600.16385

802,304

14-Jul-2009

01:14

x86

Wfs.mof

Not Applicable

2,136

13-Jul-2009

21:08

Not Applicable

Wfsr.dll

6.1.7600.16385

669,184

14-Jul-2009

01:11

x86

Fxscompose.dll

6.1.7600.16385

709,120

14-Jul-2009

01:15

x86

Fxscomposeres.dll

6.1.7600.16385

34,816

14-Jul-2009

01:05

x86

Fxscover.exe

6.1.7601.17559

191,488

12-Feb-2011

05:35

x86

Fxsutility.dll

6.1.7600.16385

175,104

14-Jul-2009

01:15

x86

Wfs.exe

6.1.7601.17514

802,304

20-Nov-2010

12:17

x86

Wfs.mof

Not Applicable

2,136

13-Jul-2009

21:08

Not Applicable

Wfsr.dll

6.1.7600.16385

669,184

14-Jul-2009

01:11

x86

Fxscompose.dll

6.1.7600.16385

709,120

14-Jul-2009

01:15

x86

Fxscomposeres.dll

6.1.7600.16385

34,816

14-Jul-2009

01:05

x86

Fxscover.exe

6.1.7601.21659

191,488

12-Feb-2011

05:24

x86

Fxsutility.dll

6.1.7600.16385

175,104

14-Jul-2009

01:15

x86

Wfs.exe

6.1.7601.17514

802,304

20-Nov-2010

12:17

x86

Wfs.mof

Not Applicable

2,136

13-Jul-2009

21:08

Not Applicable

Wfsr.dll

6.1.7600.16385

669,184

14-Jul-2009

01:11

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Fxscompose.dll

6.1.7600.16385

762,368

14-Jul-2009

01:40

x64

Fxscomposeres.dll

6.1.7600.16385

34,816

14-Jul-2009

01:27

x64

Fxscover.exe

6.1.7600.16759

267,776

12-Feb-2011

06:14

x64

Fxsutility.dll

6.1.7600.16385

187,904

14-Jul-2009

01:40

x64

Wfs.exe

6.1.7600.16385

974,336

14-Jul-2009

01:39

x64

Wfs.mof

Not Applicable

2,136

13-Jul-2009

20:53

Not Applicable

Wfsr.dll

6.1.7600.16385

669,184

14-Jul-2009

01:33

x64

Fxscompose.dll

6.1.7600.16385

762,368

14-Jul-2009

01:40

x64

Fxscomposeres.dll

6.1.7600.16385

34,816

14-Jul-2009

01:27

x64

Fxscover.exe

6.1.7600.20900

267,776

12-Feb-2011

06:14

x64

Fxsutility.dll

6.1.7600.16385

187,904

14-Jul-2009

01:40

x64

Wfs.exe

6.1.7600.16385

974,336

14-Jul-2009

01:39

x64

Wfs.mof

Not Applicable

2,136

13-Jul-2009

20:53

Not Applicable

Wfsr.dll

6.1.7600.16385

669,184

14-Jul-2009

01:33

x64

Fxscompose.dll

6.1.7600.16385

762,368

14-Jul-2009

01:40

x64

Fxscomposeres.dll

6.1.7600.16385

34,816

14-Jul-2009

01:27

x64

Fxscover.exe

6.1.7601.17559

267,776

12-Feb-2011

11:34

x64

Fxsutility.dll

6.1.7600.16385

187,904

14-Jul-2009

01:40

x64

Wfs.exe

6.1.7601.17514

974,336

20-Nov-2010

13:25

x64

Wfs.mof

Not Applicable

2,136

13-Jul-2009

20:53

Not Applicable

Wfsr.dll

6.1.7600.16385

669,184

14-Jul-2009

01:33

x64

Fxscompose.dll

6.1.7600.16385

762,368

14-Jul-2009

01:40

x64

Fxscomposeres.dll

6.1.7600.16385

34,816

14-Jul-2009

01:27

x64

Fxscover.exe

6.1.7601.21659

267,776

12-Feb-2011

06:17

x64

Fxsutility.dll

6.1.7600.16385

187,904

14-Jul-2009

01:40

x64

Wfs.exe

6.1.7601.17514

974,336

20-Nov-2010

13:25

x64

Wfs.mof

Not Applicable

2,136

13-Jul-2009

20:53

Not Applicable

Wfsr.dll

6.1.7600.16385

669,184

14-Jul-2009

01:33

x64

Wfs.mof

Not Applicable

2,136

12-Feb-2011

00:42

Not Applicable

Wfs.mof

Not Applicable

2,136

12-Feb-2011

00:42

Not Applicable

Wfs.mof

Not Applicable

2,136

12-Feb-2011

00:41

Not Applicable

Wfs.mof

Not Applicable

2,136

12-Feb-2011

00:45

Not Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,004

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,148

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,763

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,658

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,418

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,726

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,936

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,481

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,089

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,130

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,089

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,129

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,677

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_9915a4f897e784572a7739f5118ef70f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21659_none_805eb7e4510cdcbe.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_d220f93718ddbc9e2029ffda491a28aa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16759_none_ecc041533c2fab03.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_d6bbe4f233e9b9c1e3b531ab25e649f0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20900_none_d39d8312b8186ee1.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_da7bf77577f6904515cf155a5cf9624c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17559_none_4505ce070b3b42d7.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16759_none_78f47b0e899e0077.manifest

File version

Not Applicable

File size

19,762

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:22

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20900_none_79ab26c1a29b2da4.manifest

File version

Not Applicable

File size

19,762

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:22

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17559_none_7adad81486c46c63.manifest

File version

Not Applicable

File size

19,762

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:22

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21659_none_7b6474df9fe20c2d.manifest

File version

Not Applicable

File size

19,762

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:22

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_0537f14db8ff8ceae181a46ce9ed676b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21659_none_ea8994596613f5c5.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,072

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_0e0a8f58069e5de72f7d6ed00b3b5b12_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20900_none_d88ffc3571184bc5.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,072

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_28763c215179b2947f920b06d3ceaa3d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17559_none_d6e72d8d90e7881a.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,072

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_42c1639ef2fb3aff2121ab1ab137e0a2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16759_none_9875cb54fd424176.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,072

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16759_none_d513169241fb71ad.manifest

File version

Not Applicable

File size

19,766

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20900_none_d5c9c2455af89eda.manifest

File version

Not Applicable

File size

19,766

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17559_none_d6f973983f21dd99.manifest

File version

Not Applicable

File size

19,766

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21659_none_d7831063583f7d63.manifest

File version

Not Applicable

File size

19,766

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,437

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

4,034

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,998

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,140

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,051

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,404

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,173

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,957

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,299

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,344

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,299

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2491683_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,343

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,089

Date (UTC)

14-Feb-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16759_none_df67c0e4765c33a8.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,758

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

06:01

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20900_none_e01e6c978f5960d5.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,758

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17559_none_e14e1dea73829f94.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,758

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

06:10

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21659_none_e1d7bab58ca03f5e.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,758

Date (UTC)

12-Feb-2011

Time (UTC)

05:57

Platform

Not Applicable

INFORMACJE O PLIKACH

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×