Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) kończy się 12 lipca 2011. Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, należy korzystać z systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tą stroną firmy Microsoft w sieci Web: Wkrótce zostanie zakończone świadczenie pomocy technicznej dla niektórych wersji systemu Windows.

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-024. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu) lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=pl&rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń aplikacje używające obiektów pochodnych od klasy CArchive mogą ulegać awariom. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować poprawkę 2584577. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  2584577 POPRAWKA: Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 2506212 aplikacje używające obiektów pochodnych od klasy CArchive mogą ulegać awariom

 • Po zainstalowaniu w systemie Windows Server 2003 składnika usług faksowania systemu Windows aktualizacja 2506212 zostaje zaoferowana nawet w przypadku, gdy jest już zainstalowana. Należy ponownie zainstalować aktualizację 2506212, aby zaktualizować komputer.  Uwaga Usługi faksowania systemu Windows są w systemie Windows Server 2003 składnikiem opcjonalnym. Aby zainstalować składniki usług faksowania systemu Windows, należy kliknąć pozycję Panel sterowania, kliknąć pozycję Dodaj lub usuń programy, kliknąć pozycję Składniki systemu Windows, a następnie kliknąć pozycję Usługa faksowania.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Mfc42.dll

6.2.8081.0

978,944

08-Feb-2011

13:33

x86

SP3

SP3GDR

Mfc42u.dll

6.2.8081.0

974,848

09-Feb-2011

02:03

x86

SP3

SP3GDR

Mfc42.dll

6.2.8081.0

978,944

08-Feb-2011

13:32

x86

SP3

SP3QFE

Mfc42u.dll

6.2.8081.0

974,848

08-Feb-2011

13:32

x86

SP3

SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Mfc42.dll

6.5.9151.0

1,462,272

11-Mar-2011

20:39

x64

SP2

SP2GDR

Mfc42u.dll

6.5.9151.0

1,454,080

11-Mar-2011

20:39

x64

SP2

SP2GDR

Wmfc42.dll

6.6.8064.0

1,163,264

11-Mar-2011

20:39

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmfc42u.dll

6.6.8064.0

1,165,824

11-Mar-2011

20:39

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Mfc42.dll

6.5.9151.0

1,462,272

11-Mar-2011

20:32

x64

SP2

SP2QFE

Mfc42u.dll

6.5.9151.0

1,454,080

11-Mar-2011

20:32

x64

SP2

SP2QFE

Wmfc42.dll

6.6.8064.0

1,163,264

11-Mar-2011

20:32

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmfc42u.dll

6.6.8064.0

1,165,824

11-Mar-2011

20:32

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,163,264

11-Mar-2011

07:56

x86

SP2

SP2GDR

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,165,824

11-Mar-2011

07:56

x86

SP2

SP2GDR

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,163,264

11-Mar-2011

07:55

x86

SP2

SP2QFE

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,165,824

11-Mar-2011

07:55

x86

SP2

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Mfc42.dll

6.5.9151.0

3,530,752

11-Mar-2011

20:37

IA-64

SP2

SP2GDR

Mfc42u.dll

6.5.9151.0

3,502,080

11-Mar-2011

20:37

IA-64

SP2

SP2GDR

Wmfc42.dll

6.6.8064.0

1,163,264

11-Mar-2011

20:37

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmfc42u.dll

6.6.8064.0

1,165,824

11-Mar-2011

20:37

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Mfc42.dll

6.5.9151.0

3,530,752

11-Mar-2011

20:32

IA-64

SP2

SP2QFE

Mfc42u.dll

6.5.9151.0

3,502,080

11-Mar-2011

20:32

IA-64

SP2

SP2QFE

Wmfc42.dll

6.6.8064.0

1,163,264

11-Mar-2011

20:32

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmfc42u.dll

6.6.8064.0

1,165,824

11-Mar-2011

20:32

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,136,640

10-Mar-2011

16:12

x86

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,161,728

10-Mar-2011

16:12

x86

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,136,640

10-Mar-2011

15:48

x86

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,161,728

10-Mar-2011

15:48

x86

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,136,640

10-Mar-2011

17:03

x86

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,162,240

10-Mar-2011

17:03

x86

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,136,640

10-Mar-2011

19:32

x86

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,162,240

10-Mar-2011

19:32

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,398,784

10-Mar-2011

16:30

x64

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,360,384

10-Mar-2011

16:30

x64

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,398,784

10-Mar-2011

16:16

x64

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,360,384

10-Mar-2011

16:16

x64

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,398,784

10-Mar-2011

17:18

x64

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,360,384

10-Mar-2011

17:18

x64

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,398,784

10-Mar-2011

17:19

x64

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,360,384

10-Mar-2011

17:19

x64

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,136,640

10-Mar-2011

16:12

x86

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,161,728

10-Mar-2011

16:12

x86

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,136,640

10-Mar-2011

15:48

x86

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,161,728

10-Mar-2011

15:48

x86

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,136,640

10-Mar-2011

17:03

x86

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,162,240

10-Mar-2011

17:03

x86

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,136,640

10-Mar-2011

19:32

x86

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,162,240

10-Mar-2011

19:32

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Mfc42.dll

6.6.8064.0

3,051,520

10-Mar-2011

16:01

IA-64

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

3,023,360

10-Mar-2011

16:01

IA-64

Mfc42.dll

6.6.8064.0

3,051,520

10-Mar-2011

15:47

IA-64

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

3,023,360

10-Mar-2011

15:47

IA-64

Mfc42.dll

6.6.8064.0

3,052,032

10-Mar-2011

16:52

IA-64

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

3,023,872

10-Mar-2011

16:52

IA-64

Mfc42.dll

6.6.8064.0

3,052,032

10-Mar-2011

16:50

IA-64

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

3,023,872

10-Mar-2011

16:50

IA-64

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,136,640

10-Mar-2011

16:12

x86

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,161,728

10-Mar-2011

16:12

x86

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,136,640

10-Mar-2011

15:48

x86

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,161,728

10-Mar-2011

15:48

x86

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,136,640

10-Mar-2011

17:03

x86

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,162,240

10-Mar-2011

17:03

x86

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,136,640

10-Mar-2011

19:32

x86

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,162,240

10-Mar-2011

19:32

x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,746

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,447

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,909

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,614

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,751

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,452

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,751

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,454

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,385

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,104

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,228

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,942

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,228

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,942

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,363

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,382

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,682

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,699

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,730

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,417

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,437

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,678

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,705

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,687

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,718

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,421

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,440

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,682

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,699

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,730

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,418

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,437

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,445

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,503

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

X86_3b8e183399611dfa11686cb24e1c2cae_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_0de75b8a3b225890.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

X86_71f0b7f600d64a59e662603afc141b47_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f63830ad86063b8f.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

X86_b4a5cbadd8c72a394f251bcbb6734ba9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_9075252dc5db0357.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

X86_e09307e2f472d053f4c830c191a77d43_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_e9eddea57b6b5ace.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_f3013a61559d1294.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,480

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

16:33

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_f357ca546ee0873f.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,480

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

16:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_f4eaaf0d52c0b0e4.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,480

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

17:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f58deebe6bca7b4f.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,480

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

20:31

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_872acb9db78b636903ee001eee5d477f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_8560ec3050c8c31f.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_8b8169c635949afda5cb2dbc54a23819_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_b1478b9645c9698f.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_96af2513761bdc9074563afcb3ee7428_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_259573ef1725bf5b.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_c6a5269feea6efb723f0d30c6c02c8cd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_89ae552df4f4ef54.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_d34e0237b48892ab34aaf7a09c5d2a30_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_4534d8fbdc8417e3.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_d53c5ecb9b470da8a7d94a0ae7d0308d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_54f7a9d88a67bee1.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_4f1fd5e50dfa83ca.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,514

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

16:52

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_4f7665d8273df875.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,514

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

16:46

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_51094a910b1e221a.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,514

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

18:22

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_51ac8a422427ec85.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,514

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

18:07

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,756

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,461

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,127

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,054

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,967

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,890

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,967

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,892

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,609

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,550

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,450

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,386

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,450

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,386

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,371

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,390

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,694

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,721

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,740

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,425

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,445

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,690

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,717

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,697

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,728

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,429

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,448

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,694

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,721

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,740

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,445

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,434

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,453

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,531

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_f3013a61559d1294.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,480

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

16:33

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_f357ca546ee0873f.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,480

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

16:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_f4eaaf0d52c0b0e4.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,480

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

17:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f58deebe6bca7b4f.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,480

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

20:31

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_51bfc2a3d9e0788ba1f419aee6289547_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_02b6e2a83d487343.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,034

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_a474d229fa42869055986faecac59905_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_aa1a1b185738769f.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_acd0d144bb2a5d6447b6dadb3676a5a3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_23bdbdff2dae6586.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,034

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_ad11f45a8f71ce572c38bd8693bb2663_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f8496477548526d0.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,034

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_b19533eef5824aa1819b07281ee577d9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_60eab05531f7f021.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,034

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_c531e641e6e19406b2c251890b887c8d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_ab55ca2c3e2457ff.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_f302de57559b1b90.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,497

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

16:18

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_f3596e4a6ede903b.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,497

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

16:03

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_f4ec530352beb9e0.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,497

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

17:52

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f58f92b46bc8844b.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,497

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

17:39

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,751

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,454

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,962

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,883

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,962

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,883

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,279

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,210

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,279

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,210

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,421

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,440

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,522

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,545

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,692

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,723

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,425

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,444

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,525

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,549

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,704

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,735

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,422

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,441

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,430

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,449

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,708

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

22:57

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_f3013a61559d1294.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,480

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

16:33

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_f357ca546ee0873f.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,480

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

16:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_f4eaaf0d52c0b0e4.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,480

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

17:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f58deebe6bca7b4f.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,480

Date (UTC)

10-Mar-2011

Time (UTC)

20:31

Platform

Not Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7600.17xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7600.21xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,137,664

11-Mar-2011

05:40

x86

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,164,288

11-Mar-2011

05:40

x86

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,137,664

11-Mar-2011

05:49

x86

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,164,288

11-Mar-2011

05:49

x86

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,137,664

11-Mar-2011

05:33

x86

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,164,288

11-Mar-2011

05:33

x86

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,137,664

11-Mar-2011

05:21

x86

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,164,288

11-Mar-2011

05:21

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,395,712

11-Mar-2011

06:19

x64

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,359,872

11-Mar-2011

06:19

x64

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,395,712

11-Mar-2011

06:18

x64

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,359,872

11-Mar-2011

06:18

x64

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,395,712

11-Mar-2011

06:34

x64

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,359,872

11-Mar-2011

06:34

x64

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,395,712

11-Mar-2011

06:11

x64

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,359,872

11-Mar-2011

06:11

x64

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,137,664

11-Mar-2011

05:40

x86

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,164,288

11-Mar-2011

05:40

x86

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,137,664

11-Mar-2011

05:49

x86

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,164,288

11-Mar-2011

05:49

x86

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,137,664

11-Mar-2011

05:33

x86

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,164,288

11-Mar-2011

05:33

x86

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,137,664

11-Mar-2011

05:21

x86

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,164,288

11-Mar-2011

05:21

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Mfc42.dll

6.6.8064.0

3,073,536

11-Mar-2011

05:19

IA-64

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

3,044,864

11-Mar-2011

05:19

IA-64

Mfc42.dll

6.6.8064.0

3,073,536

11-Mar-2011

05:13

IA-64

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

3,044,864

11-Mar-2011

05:13

IA-64

Mfc42.dll

6.6.8064.0

3,073,536

11-Mar-2011

05:12

IA-64

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

3,044,864

11-Mar-2011

05:12

IA-64

Mfc42.dll

6.6.8064.0

3,073,536

11-Mar-2011

05:09

IA-64

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

3,044,864

11-Mar-2011

05:09

IA-64

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,137,664

11-Mar-2011

05:40

x86

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,164,288

11-Mar-2011

05:40

x86

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,137,664

11-Mar-2011

05:49

x86

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,164,288

11-Mar-2011

05:49

x86

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,137,664

11-Mar-2011

05:33

x86

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,164,288

11-Mar-2011

05:33

x86

Mfc42.dll

6.6.8064.0

1,137,664

11-Mar-2011

05:21

x86

Mfc42u.dll

6.6.8064.0

1,164,288

11-Mar-2011

05:21

x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,784

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,485

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,789

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,688

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,769

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,670

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,784

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,485

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,983

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,491

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,965

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,472

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,865

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,935

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,894

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,929

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,728

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

X86_1c69cb5ef3562b4b6be569200f989b32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_654cbf8607518ecd.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

X86_3d08942c4df5da6c02ae09b947e314d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f8d754fbe9f7409f.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

X86_539a92a87864069cb035ae3106dc02f7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_aabf61b1a4fd44ca.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

X86_f7fb24ab4463206963b25f74202158da_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_aa0ea48f201e2b4a.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_f2f8fcc6b6d7733b.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,291

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

06:15

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_f3b1a90dcfd2d316.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,291

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

06:20

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f4de5982b3fec5d0.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,291

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

06:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_f556245bcd2ad02a.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,291

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

05:53

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_105393a14aa8d5c042295e258f9e94dd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_fae5b811e86d18ab.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_11909c2c2bd7c27d7cb264a12efba369_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_bc86b6e5c31b4bec.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_1323840e1409dfee015b1f55083c574a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_d76d3b9c81e8061f.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_1c69cb5ef3562b4b6be569200f989b32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_c16b5b09bfaf0003.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_3d08942c4df5da6c02ae09b947e314d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_54f5f07fa254b1d5.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_43b34f0731d953624baa1836316b0257_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_a1af7522608fe870.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_539a92a87864069cb035ae3106dc02f7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_06ddfd355d5ab600.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_65b0d4ae858dbd8a1dac828a68429050_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_b02f8fdaec589fc8.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_8526e00926ab8fdff559b7ca707daf9f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_845fb4238af3b15b.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_a060d47dbf28d02f2e69103c3e06a07d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_2f569952c2825f70.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_e11fbf4bf32434a23bd220aee75a100d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_bf93aafea2412188.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_f7fb24ab4463206963b25f74202158da_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_062d4012d87b9c80.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_4f17984a6f34e471.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,295

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

07:10

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_4fd044918830444c.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,295

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_50fcf5066c5c3706.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,295

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

07:14

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_5174bfdf85884160.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,295

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

06:50

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,794

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,499

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,211

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,697

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,017

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,283

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,985

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,115

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,794

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,501

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,821

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,078

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,409

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,882

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,183

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,910

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,786

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,878

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,783

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,842

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,990

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_f2f8fcc6b6d7733b.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,291

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

06:15

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_f3b1a90dcfd2d316.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,291

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

06:20

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f4de5982b3fec5d0.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,291

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

06:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_f556245bcd2ad02a.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,291

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

05:53

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_03ecbafc552ab2af3184a2362d05a8b6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_3b801ecc21ec20df.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:43

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_1c69cb5ef3562b4b6be569200f989b32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_654e637c074f97c9.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:43

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_3d08942c4df5da6c02ae09b947e314d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f8d8f8f1e9f5499b.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:43

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_539a92a87864069cb035ae3106dc02f7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_aac105a7a4fb4dc6.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:43

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_5b30a17c031445ea78a18e8d825811de_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_6cdb43e39bd174d8.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:43

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_637b52935cd1ce114c449f94d519eec3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_31e5d8afae7f283b.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:43

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_6e37dbd34fc8e9c10184bfd3a74eadeb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_16fd334439529a23.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:43

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_f7fb24ab4463206963b25f74202158da_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_aa104885201c3446.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:43

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_f2faa0bcb6d57c37.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,293

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

07:03

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_f3b34d03cfd0dc12.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,293

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

07:22

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f4dffd78b3fccecc.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,293

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

07:01

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_f557c851cd28d926.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,293

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

06:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,793

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,845

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:43

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,011

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,072

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:43

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,988

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,646

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:43

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,206

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,872

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:43

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,940

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,977

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:43

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,701

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2506212_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,734

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:43

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,136

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

20:44

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_f2f8fcc6b6d7733b.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,291

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

06:15

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_f3b1a90dcfd2d316.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,291

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

06:20

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f4de5982b3fec5d0.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,291

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

06:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_f556245bcd2ad02a.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,291

Date (UTC)

11-Mar-2011

Time (UTC)

05:53

Platform

Not Applicable

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×