Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-025. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu) lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/cu_sc_virsec_master?ws=support#tab0 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Wprowadzenie

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach. W takim przypadku znany problem wymieniono po odpowiednim łączu do artykułu.

 • 2565057 MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visual Studio 2010 z dodatkiem Service Pack 1: 9 sierpnia 2011

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2565057:

  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na liście Zainstalowane aktualizacje będą wymienione trzy aktualizacje o nazwie „KB2565057”. Takie zachowanie jest oczekiwane. Po zainstalowaniu aktualizacji instalowane są też aktualizacje składników Microsoft Visual C++ 2010 x64 Runtime i Microsoft Visual C++ x86 Runtime. W przypadku odinstalowywania tej aktualizacji zabezpieczeń wszystkie trzy aktualizacje należy odinstalować osobno.

   Uwaga Nie zaleca się odinstalowywania jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń.

  • Ta instalacja jest rozpoznawana przez Kreatora instalacji jako „aktualizacja programowania”. Jednak powinna być rozpoznawana jako „aktualizacja zabezpieczeń”. Po zainstalowaniu ta aktualizacja zabezpieczeń będzie wymieniona na liście Zainstalowane aktualizacje jako „Poprawka dla programu Microsoft Visual Studio”. Jednak powinna być wymieniona jako „Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft Visual Studio”. Firma Microsoft bada ten problem i wprowadzi do tego artykułu więcej informacji, gdy będą one dostępne.

 • 2565063 MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń oprogramowania Visual C++ 2010 z dodatkiem Service Pack 1: 9 sierpnia 2011

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2565063:

  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3), Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) nie można odinstalować jej za pomocą funkcji Zainstalowane aktualizacje. Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy całkowicie odinstalować pakiet redystrybucyjny oprogramowania Microsoft Visual C++ 2010 — 10.0.40219 za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Ma to zastosowanie tylko w przypadku odinstalowywania pakietu redystrybucyjnego oprogramowania Microsoft Visual C++ 2010 — 10.0.40219 z komputera, na którym zainstalowano pakiet redystrybucyjny oprogramowania Microsoft Visual C++ 2010 — 10.0.30319.

 • 2542054 MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visual Studio 2010: 14 czerwca 2011

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2542054:

  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na liście Zainstalowane aktualizacje będą wymienione trzy aktualizacje o nazwie „KB2542054”. Takie zachowanie jest oczekiwane. Po zainstalowaniu aktualizacji instalowane są też aktualizacje składników Microsoft Visual C++ 2010 x64 Runtime i Microsoft Visual C++ x86 Runtime. W przypadku odinstalowywania tej aktualizacji zabezpieczeń wszystkie trzy aktualizacje należy odinstalować osobno.

   Uwaga Nie zaleca się odinstalowywania jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń.

  • Ta instalacja jest rozpoznawana przez Kreatora instalacji jako „aktualizacja programowania”. Jednak powinna być rozpoznawana jako „aktualizacja zabezpieczeń”. Po zainstalowaniu ta aktualizacja zabezpieczeń będzie wymieniona na liście Zainstalowane aktualizacje jako „Poprawka dla programu Microsoft Visual Studio”. Jednak powinna być wymieniona jako „Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft Visual Studio”.Firma Microsoft bada ten problem i wprowadzi do tego artykułu więcej informacji, gdy będą one dostępne.

Więcej informacji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×