MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Visual Studio 2005 z dodatkiem SP1: 14 czerwca 2011

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-025. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft:

Jak uzyskać Pomoc i obsługę techniczną dla tej aktualizacji zabezpieczeń

Użytkownicy domowi bezpłatna pomoc techniczna jest dostępna przez wywołującego pod numer 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat problemów z aktualizacjami zabezpieczeń należy skontaktować się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft odwiedź witrynę obsługi międzynarodowej firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej e-mail bezpłatnej pomocy technicznej lub do obsługi nieograniczonej rozmowy indywidualne należy odwiedzić następującą witrynę sieci Web firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń jest dostępny za pośrednictwem kontaktów danych kontaktowych pomocy technicznej.

Więcej informacji

Znane problemy z tą aktualizacją zabezpieczeń

  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może zniknąć ekranu postęp instalacji, a nie otrzymasz potwierdzenie, że instalacja się powiodła. W celu potwierdzenia, że aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, sprawdź, czy aktualizacja znajduje się w aplecie Dodaj lub usuń programy. Lub porównywanie wersji pliku na komputerze wersji plików, które są wymienione w sekcji "Informacje dotyczące pliku". Firma Microsoft bada ten problem i wprowadzi więcej informacji w tym artykule po udostępnieniu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×