WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-037. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu) lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=pl&rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Uwaga Ta aktualizacja zabezpieczeń została wydana dla systemów Windows XP i Windows Server 2003 w dniu 8 listopada 2011.INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Inetcomm.dll

6.0.2900.6157

692,736

10-Oct-2011

14:22

x86

SP3

SP3GDR

Inetcomm.dll

6.0.2900.6157

692,736

10-Oct-2011

14:21

x86

SP3

SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Inetcomm.dll

6.0.3790.4913

1,180,672

11-Oct-2011

05:07

x64

SP2

SP2GDR

Winetcomm.dll

6.0.3790.4913

695,808

11-Oct-2011

05:07

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Inetcomm.dll

6.0.3790.4913

1,180,672

11-Oct-2011

05:03

x64

SP2

SP2QFE

Winetcomm.dll

6.0.3790.4913

695,808

11-Oct-2011

05:03

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Inetcomm.dll

6.0.3790.4913

695,808

10-Oct-2011

16:27

x86

SP2

SP2GDR

Inetcomm.dll

6.0.3790.4913

695,808

10-Oct-2011

16:25

x86

SP2

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Inetcomm.dll

6.0.3790.4913

2,413,056

11-Oct-2011

07:40

IA-64

SP2

SP2GDR

Winetcomm.dll

6.0.3790.4913

695,808

11-Oct-2011

07:40

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Inetcomm.dll

6.0.3790.4913

2,413,056

11-Oct-2011

05:03

IA-64

SP2

SP2QFE

Winetcomm.dll

6.0.3790.4913

695,808

11-Oct-2011

05:03

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Inetcomm.dll

6.0.6001.18645

738,816

02-May-2011

15:58

x86

Inetres.dll

6.0.6000.16386

84,480

02-Nov-2006

08:48

x86

Inetcomm.dll

6.0.6001.22911

738,816

02-May-2011

15:42

x86

Inetres.dll

6.0.6001.22911

84,480

02-May-2011

14:12

x86

Inetcomm.dll

6.0.6002.18463

739,328

02-May-2011

17:16

x86

Inetres.dll

6.0.6000.16386

84,480

02-Nov-2006

08:48

x86

Inetcomm.dll

6.0.6002.22634

739,328

02-May-2011

16:20

x86

Inetres.dll

6.0.6002.22634

84,480

02-May-2011

14:26

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Inetcomm.dll

6.0.6001.18645

975,360

02-May-2011

16:35

x64

Inetres.dll

6.0.6000.16386

84,480

02-Nov-2006

09:34

x64

Inetcomm.dll

6.0.6001.22911

975,872

02-May-2011

16:07

x64

Inetres.dll

6.0.6001.22911

84,480

02-May-2011

14:37

x64

Inetcomm.dll

6.0.6002.18463

975,360

02-May-2011

17:13

x64

Inetres.dll

6.0.6000.16386

84,480

02-Nov-2006

09:34

x64

Inetcomm.dll

6.0.6002.22634

975,872

02-May-2011

16:29

x64

Inetres.dll

6.0.6002.22634

84,480

02-May-2011

14:50

x64

Inetcomm.dll

6.0.6001.18645

738,816

02-May-2011

15:58

x86

Inetres.dll

6.0.6000.16386

84,480

02-Nov-2006

08:48

x86

Inetcomm.dll

6.0.6001.22911

738,816

02-May-2011

15:42

x86

Inetres.dll

6.0.6001.22911

84,480

02-May-2011

14:12

x86

Inetcomm.dll

6.0.6002.18463

739,328

02-May-2011

17:16

x86

Inetres.dll

6.0.6000.16386

84,480

02-Nov-2006

08:48

x86

Inetcomm.dll

6.0.6002.22634

739,328

02-May-2011

16:20

x86

Inetres.dll

6.0.6002.22634

84,480

02-May-2011

14:26

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Inetcomm.dll

6.0.6001.18645

2,331,136

02-May-2011

15:55

IA-64

Inetres.dll

6.0.6001.18427

84,480

18-Feb-2010

12:02

IA-64

Inetcomm.dll

6.0.6001.22911

2,331,648

02-May-2011

15:43

IA-64

Inetres.dll

6.0.6001.22911

84,480

02-May-2011

14:23

IA-64

Inetcomm.dll

6.0.6002.18463

2,331,136

02-May-2011

16:53

IA-64

Inetres.dll

6.0.6002.18209

84,480

18-Feb-2010

11:33

IA-64

Inetcomm.dll

6.0.6002.22634

2,331,648

02-May-2011

16:32

IA-64

Inetres.dll

6.0.6002.22634

84,480

02-May-2011

15:01

IA-64

Inetcomm.dll

6.0.6001.18645

738,816

02-May-2011

15:58

x86

Inetres.dll

6.0.6000.16386

84,480

02-Nov-2006

08:48

x86

Inetcomm.dll

6.0.6001.22911

738,816

02-May-2011

15:42

x86

Inetres.dll

6.0.6001.22911

84,480

02-May-2011

14:12

x86

Inetcomm.dll

6.0.6002.18463

739,328

02-May-2011

17:16

x86

Inetres.dll

6.0.6000.16386

84,480

02-Nov-2006

08:48

x86

Inetcomm.dll

6.0.6002.22634

739,328

02-May-2011

16:20

x86

Inetres.dll

6.0.6002.22634

84,480

02-May-2011

14:26

x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,916

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,628

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,758

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,466

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,233

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,953

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,075

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,793

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,363

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,382

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,522

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,545

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,698

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,730

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,421

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,440

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,522

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,546

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,699

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,730

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,379

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_27ea0fed80e111c447c13434e8223946_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_cbb68494ee192ed7.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_70ca7f123b3e6bf19724d7e2529e91e0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18463_none_3f9ff6284933cee4.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_a0d8441e8f26bacde54782ad5390dcca_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22911_none_1cb58ff93d903366.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_c5fd1d03622dc358a5e6d203b5b562dd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18645_none_370a195ad4f560a9.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18645_none_798af79058a881ca.manifest

File version

Not Applicable

File size

161,180

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22911_none_7a3106c371b162b3.manifest

File version

Not Applicable

File size

148,164

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

15:59

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18463_none_7b59caf255e0d949.manifest

File version

Not Applicable

File size

161,180

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_7c04d9b16ee53bbe.manifest

File version

Not Applicable

File size

148,164

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

16:43

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_3def4d2404ba479c2816dc4c3d033584_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22911_none_76c48cb077c17482.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,050

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_5167b472958e2625892c7214302f1490_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18463_none_52da648ca42a1174.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,050

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_6cc6d89bab4e5c1849a76c53a9924fe7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_2cd93ef8acb83939.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,050

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_7eff5adc4ea909f137385a5110596c13_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18645_none_804a44744a5f5fb5.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,050

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18645_none_d5a993141105f300.manifest

File version

Not Applicable

File size

161,240

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22911_none_d64fa2472a0ed3e9.manifest

File version

Not Applicable

File size

148,224

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

16:27

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18463_none_d77866760e3e4a7f.manifest

File version

Not Applicable

File size

161,240

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_d82375352742acf4.manifest

File version

Not Applicable

File size

148,224

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

16:52

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,141

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,082

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,981

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,918

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,462

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,411

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,302

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,249

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,371

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,390

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,532

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,555

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,708

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,740

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,429

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,448

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,532

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,556

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,740

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,397

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18645_none_798af79058a881ca.manifest

File version

Not Applicable

File size

161,180

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22911_none_7a3106c371b162b3.manifest

File version

Not Applicable

File size

148,164

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

15:59

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18463_none_7b59caf255e0d949.manifest

File version

Not Applicable

File size

161,180

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_7c04d9b16ee53bbe.manifest

File version

Not Applicable

File size

148,164

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

16:43

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_08bea0c7734cea09f3ec7fedb1244018_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_6176caab5b525ae3.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_124c5adedea22d72aadadab046336aad_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18463_none_6fec713f30c81e41.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_208b99644eb2f9763712d92f754a7991_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18645_none_0fed39fa1073304a.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_a0a48c57c8772ab06aee38c6f5c23407_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22911_none_c73768008ac5a05b.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18645_none_798c9b8658a68ac6.manifest

File version

Not Applicable

File size

161,210

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22911_none_7a32aab971af6baf.manifest

File version

Not Applicable

File size

148,194

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

16:00

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18463_none_7b5b6ee855dee245.manifest

File version

Not Applicable

File size

161,210

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_7c067da76ee344ba.manifest

File version

Not Applicable

File size

148,194

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

16:46

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,976

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,911

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,134

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,073

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,425

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,444

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,366

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,385

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,702

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,733

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,579

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18645_none_798af79058a881ca.manifest

File version

Not Applicable

File size

161,180

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22911_none_7a3106c371b162b3.manifest

File version

Not Applicable

File size

148,164

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

15:59

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18463_none_7b59caf255e0d949.manifest

File version

Not Applicable

File size

161,180

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

20:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_7c04d9b16ee53bbe.manifest

File version

Not Applicable

File size

148,164

Date (UTC)

02-May-2011

Time (UTC)

16:43

Platform

Not Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7600.17xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7600.21xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Inetcomm.dll

6.1.7600.16807

740,864

03-May-2011

04:50

x86

Inetres.dll

6.1.7600.16385

84,480

14-Jul-2009

01:06

x86

Inetcomm.dll

6.1.7600.20958

740,864

03-May-2011

04:33

x86

Inetres.dll

6.1.7600.16385

84,480

14-Jul-2009

01:06

x86

Inetcomm.dll

6.1.7601.17609

741,376

03-May-2011

04:30

x86

Inetres.dll

6.1.7600.16385

84,480

14-Jul-2009

01:06

x86

Inetcomm.dll

6.1.7601.21719

741,888

03-May-2011

05:36

x86

Inetres.dll

6.1.7600.16385

84,480

14-Jul-2009

01:06

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Inetcomm.dll

6.1.7600.16807

976,896

03-May-2011

05:21

x64

Inetres.dll

6.1.7600.16385

84,480

14-Jul-2009

01:28

x64

Inetcomm.dll

6.1.7600.20958

976,896

03-May-2011

05:18

x64

Inetres.dll

6.1.7600.16385

84,480

14-Jul-2009

01:28

x64

Inetcomm.dll

6.1.7601.17609

976,896

03-May-2011

05:29

x64

Inetres.dll

6.1.7600.16385

84,480

14-Jul-2009

01:28

x64

Inetcomm.dll

6.1.7601.21719

976,896

03-May-2011

05:07

x64

Inetres.dll

6.1.7600.16385

84,480

14-Jul-2009

01:28

x64

Inetcomm.dll

6.1.7600.16807

740,864

03-May-2011

04:50

x86

Inetres.dll

6.1.7600.16385

84,480

14-Jul-2009

01:06

x86

Inetcomm.dll

6.1.7600.20958

740,864

03-May-2011

04:33

x86

Inetres.dll

6.1.7600.16385

84,480

14-Jul-2009

01:06

x86

Inetcomm.dll

6.1.7601.17609

741,376

03-May-2011

04:30

x86

Inetres.dll

6.1.7600.16385

84,480

14-Jul-2009

01:06

x86

Inetcomm.dll

6.1.7601.21719

741,888

03-May-2011

05:36

x86

Inetres.dll

6.1.7600.16385

84,480

14-Jul-2009

01:06

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Inetcomm.dll

6.1.7600.16807

2,331,648

03-May-2011

04:17

IA-64

Inetres.dll

6.1.7600.16385

84,480

14-Jul-2009

01:36

IA-64

Inetcomm.dll

6.1.7600.20958

2,332,672

03-May-2011

04:11

IA-64

Inetres.dll

6.1.7600.16385

84,480

14-Jul-2009

01:36

IA-64

Inetcomm.dll

6.1.7601.17609

2,331,648

03-May-2011

04:04

IA-64

Inetres.dll

6.1.7600.16385

84,480

14-Jul-2009

01:36

IA-64

Inetcomm.dll

6.1.7601.21719

2,332,672

03-May-2011

04:10

IA-64

Inetres.dll

6.1.7600.16385

84,480

14-Jul-2009

01:36

IA-64

Inetcomm.dll

6.1.7600.16807

740,864

03-May-2011

04:50

x86

Inetres.dll

6.1.7600.16385

84,480

14-Jul-2009

01:06

x86

Inetcomm.dll

6.1.7600.20958

740,864

03-May-2011

04:33

x86

Inetres.dll

6.1.7600.16385

84,480

14-Jul-2009

01:06

x86

Inetcomm.dll

6.1.7601.17609

741,376

03-May-2011

04:30

x86

Inetres.dll

6.1.7600.16385

84,480

14-Jul-2009

01:06

x86

Inetcomm.dll

6.1.7601.21719

741,888

03-May-2011

05:36

x86

Inetres.dll

6.1.7600.16385

84,480

14-Jul-2009

01:06

x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,735

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,443

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,796

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,702

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,762

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,656

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,735

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,443

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,990

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,505

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,944

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,472

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,739

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,809

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,880

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,915

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,588

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

X86_086abab9f7db2d443dd9e02af94c06e5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20958_none_e951c3e032b1cee1.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

X86_261f5e1ec4f4ecab5e8a90083f62c75f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21719_none_94d4bb49762e9649.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

X86_32e0193714dc4734ae863942b42b21dc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16807_none_9359ed71833d02a7.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

X86_ed5d59dfd1bff1e3b06d9b214508556e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17609_none_4ac03e8b51635081.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16807_none_79e009ffb99d7ec3.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,392

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20958_none_7a349778d2e2c399.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,392

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17609_none_7bc86799b6c21d5d.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,392

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21719_none_7c473478cfe7d918.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,392

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:34

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_02d26a307fdd4579e1214a3b30ef15dc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16807_none_83a487d944e822ad.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,050

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_1472f7cf8de73653e5cb5a43c42079ae_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16807_none_0777842ae5587157.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_1ff792b5d1319b2538b2571aa78f738a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20958_none_db9c5228ee3320de.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_5be0be1636f678d4c46afc44015bda84_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17609_none_b4f0df61f9083567.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,050

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_67598576de2834fd44befa7832995de2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21719_none_1eab759296a36275.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,050

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_75c11891276283500604ee96fb330d25_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20958_none_72859fef11417767.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,050

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_8a3bd11b54d1bb29ba48dfc41862aafb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21719_none_ed6a77d11b2039aa.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_c65e5111ae641abf8d411330da8689c3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17609_none_b3a6c65081725784.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16807_none_d5fea58371faeff9.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,396

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:37

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20958_none_d65332fc8b4034cf.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,396

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:37

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17609_none_d7e7031d6f1f8e93.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,396

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:37

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21719_none_d865cffc88454a4e.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,396

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:37

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,745

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,457

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,019

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,156

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,985

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,110

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,745

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,457

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,215

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,957

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,169

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,924

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,759

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,829

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,892

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,927

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,608

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16807_none_79e009ffb99d7ec3.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,392

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:37

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20958_none_7a349778d2e2c399.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,392

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:37

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17609_none_7bc86799b6c21d5d.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,392

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:37

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21719_none_7c473478cfe7d918.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,392

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:37

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_2976a9a3c437a8cae11ef43d4b7d05d5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21719_none_c0bb649c9516292c.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_90b1d0b11acc11f6f0f9aee5ab0c014f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16807_none_b69ccd823d9b1634.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_a88ccaf4658a3e0d8b82d3d339dd0167_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17609_none_1740fe80b29f1729.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_f72b58328d8e6a9fc698b013492c6e58_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20958_none_e1936bbabc369429.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16807_none_79e1adf5b99b87bf.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,394

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20958_none_7a363b6ed2e0cc95.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,394

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17609_none_7bca0b8fb6c02659.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,394

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21719_none_7c48d86ecfe5e214.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,394

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,014

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,148

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,209

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,949

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,458

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,477

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,436

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2544893_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,455

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,918

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16807_none_79e009ffb99d7ec3.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,392

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20958_none_7a349778d2e2c399.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,392

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17609_none_7bc86799b6c21d5d.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,392

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21719_none_7c473478cfe7d918.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,392

Date (UTC)

03-May-2011

Time (UTC)

11:30

Platform

Not Applicable

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×