Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Tę aktualizację zabezpieczeń opublikowano ponownie 9 sierpnia 2011. To wydanie zabezpieczeń zawiera zaktualizowaną wersję tej aktualizacji zabezpieczeń.

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-043. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu) lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/cu_sc_virsec_master?ws=support#tab0Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gnPrzedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.Wprowadzenie

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Po odinstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 może być wymagane ponowne odinstalowanie tej aktualizacji zabezpieczeń. Ten problem występuje, jeśli w systemie jest zainstalowana wcześniejsza wersja aktualizacji zabezpieczeń 2536276. W przypadku odinstalowywania tej aktualizacji za pomocą apletu Programy i funkcje w Panelu sterowania pierwsze odinstalowanie powoduje przywrócenie wersji odpowiednich plików do stanu skonfigurowanego przez pierwotną instalację aktualizacji zabezpieczeń 2536276. Aby całkowicie odinstalować tę aktualizację, należy ją ponownie usunąć za pomocą apletu Programy i funkcje. Ten problem dotyczy tylko systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 i nie dotyczy pakietów aktualizacji zabezpieczeń dla żadnej innej platformy.

  Uwaga Nie zaleca się odinstalowywania jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń.

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows XP lub Windows Server 2003 uzyskanie dostępu do udziałów serwera Samba jest niekiedy niemożliwe. Ten problem występuje tylko w przypadku używania haseł w postaci zwykłego tekstu.

  Uwaga Korzystanie z haseł w postaci zwykłego tekstu nie jest już obsługiwane w przypadku serwera Samba.

  Ten problem występuje, jeśli jest spełniony następujący warunek:

  "bytecount <8" & & encryptkeylength=0„Bytecount” to długość nazwy grupy roboczej lub domeny komputera. Ten problem występuje, jeśli nazwa grupy roboczej lub domeny jest krótsza niż 8 bajtów (z uwzględnieniem znaku kończącego null). Oznacza to również, że ten problem występuje, jeśli nazwa grupy roboczej lub domeny zawiera mniej niż 3 znaki Unicode. Na ten problem są narażone wszystkie wersje serwera Samba obsługujące hasła w postaci zwykłego tekstu.

  Obejście problemu
  Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  322756Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows W celu obejścia tego problemu wykonaj następujące czynności:

  1. Na komputerach klienckich i serwerach wyłącz konfigurację uwzględniającą stosowanie zwykłego tekstu.

   • Aby to zrobić na serwerze, dodaj poniższy wiersz do pliku konfiguracji serwera:

    Encrypt passwords=YesUwaga Domyślnie plik konfiguracji serwera ma nazwę „smb.conf”.

   • Aby to zrobić na komputerze klienckim, ustaw dla wpisu rejestru EnablePlainTextPassword wartość 0 (zero) i ponownie uruchom komputer. Aby skonfigurować wpis rejestru EnablePlainTextPassword, wykonaj następujące czynności:

    1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

    2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:

     HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\services\LanmanWorkstation\Parameters

    3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję EnablePlainTextPassword, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

    4. W polu Dane wartości wpisz wartość 0, a następnie kliknij przycisk OK.

    5. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.

  2. Upewnij się, że nazwa grupy roboczej lub domeny zawiera co najmniej 3 znaki Unicode.


  Po wykonaniu tych czynności użytkownicy będą mogli zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń i uzyskiwać dostęp do udziałów serwera Samba. Jeśli problem nie ustąpi mimo wykonania tych czynności, może to oznaczać, że występuje problem z wersją serwera Samba. Należy skontaktować się z producentem w celu uzyskania najnowszych aktualizacji dla używanego produktu. Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie i o aktualizacji serwera Samba, która może rozwiązać ten problem, odwiedź następującą stronę innej firmy w sieci Web:

  https://bugzilla.samba.org/show_bug.cgi?id=8238Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.
  Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Więcej informacji

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Mrxsmb.sys

5.1.2600.6133

456,320

15-Jul-2011

13:29

x86

SP3

SP3GDR

Mrxsmb.sys

5.1.2600.6133

457,856

15-Jul-2011

13:29

x86

SP3

SP3QFE

Update.exe

6.3.13.0

755,576

05-Jul-2010

13:15

x86

None

Not Applicable

Update.ver

Not Applicable

202

15-Jul-2011

12:44

Not Applicable

None

Not Applicable

Updspapi.dll

6.3.13.0

382,840

05-Jul-2010

13:16

x86

None

Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Mrxsmb.sys

5.2.3790.4883

787,456

07-Jul-2011

02:30

x64

SP2

SP2GDR

Mrxsmb.sys

5.2.3790.4883

788,480

07-Jul-2011

02:26

x64

SP2

SP2QFE

Update.exe

6.3.4.1

978,736

07-Jul-2011

02:33

x64

None

Not Applicable

Update.ver

Not Applicable

202

07-Jul-2011

02:33

Not Applicable

None

Not Applicable

Updspapi.dll

6.3.4.1

462,128

07-Jul-2011

02:33

x64

None

Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Mrxsmb.sys

5.2.3790.4883

439,296

06-Jul-2011

14:36

x86

SP2

SP2GDR

Mrxsmb.sys

5.2.3790.4883

439,296

06-Jul-2011

14:35

x86

SP2

SP2QFE

Update.exe

6.3.4.1

743,216

07-Jul-2010

15:19

x86

None

Not Applicable

Update.ver

Not Applicable

202

07-Jul-2011

02:33

Not Applicable

None

Not Applicable

Updspapi.dll

6.3.4.1

379,184

07-Jul-2010

15:19

x86

None

Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Mrxsmb.sys

5.2.3790.4883

1,173,504

07-Jul-2011

02:32

IA-64

SP2

SP2GDR

Mrxsmb.sys

5.2.3790.4883

1,174,016

07-Jul-2011

02:26

IA-64

SP2

SP2QFE

Update.exe

6.3.4.1

1,693,488

07-Jul-2011

02:33

IA-64

None

Not Applicable

Update.ver

Not Applicable

204

07-Jul-2011

02:33

Not Applicable

None

Not Applicable

Updspapi.dll

6.3.4.1

655,152

07-Jul-2011

02:33

IA-64

None

Not Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Mrxsmb10.sys

6.0.6001.18664

213,504

06-Jul-2011

14:56

x86

Mrxsmb10.sys

6.0.6001.22939

214,016

06-Jul-2011

14:57

x86

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.18490

214,016

06-Jul-2011

15:31

x86

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.22672

214,016

06-Jul-2011

15:01

x86

Mrxsmb20.sys

6.0.6001.18644

79,360

29-Apr-2011

12:49

x86

Mrxsmb20.sys

6.0.6001.22910

79,872

29-Apr-2011

12:51

x86

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.18462

79,872

29-Apr-2011

13:24

x86

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.22634

80,384

29-Apr-2011

13:00

x86

Mrxsmb.sys

6.0.6001.18644

105,984

29-Apr-2011

12:49

x86

Mrxsmb.sys

6.0.6001.22910

106,496

29-Apr-2011

12:51

x86

Mrxsmb.sys

6.0.6002.18462

106,496

29-Apr-2011

13:24

x86

Mrxsmb.sys

6.0.6002.22634

106,496

29-Apr-2011

13:00

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Mrxsmb10.sys

6.0.6001.18664

274,432

06-Jul-2011

15:18

x64

Mrxsmb10.sys

6.0.6001.22939

274,944

06-Jul-2011

15:15

x64

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.18490

275,456

06-Jul-2011

15:49

x64

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.22672

275,456

06-Jul-2011

15:23

x64

Mrxsmb20.sys

6.0.6001.18644

105,984

29-Apr-2011

13:11

x64

Mrxsmb20.sys

6.0.6001.22910

107,008

29-Apr-2011

13:10

x64

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.18462

107,008

29-Apr-2011

13:39

x64

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.22634

108,032

29-Apr-2011

13:21

x64

Mrxsmb.sys

6.0.6001.18644

135,168

29-Apr-2011

13:11

x64

Mrxsmb.sys

6.0.6001.22910

135,680

29-Apr-2011

13:10

x64

Mrxsmb.sys

6.0.6002.18462

135,680

29-Apr-2011

13:39

x64

Mrxsmb.sys

6.0.6002.22634

135,680

29-Apr-2011

13:21

x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Mrxsmb10.sys

6.0.6001.18664

658,944

06-Jul-2011

14:57

IA-64

Mrxsmb10.sys

6.0.6001.22939

659,968

06-Jul-2011

14:58

IA-64

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.18490

660,480

06-Jul-2011

15:21

IA-64

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.22672

660,480

06-Jul-2011

15:38

IA-64

Mrxsmb20.sys

6.0.6001.18644

263,168

29-Apr-2011

12:52

IA-64

Mrxsmb20.sys

6.0.6001.22910

264,192

29-Apr-2011

12:53

IA-64

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.18462

264,192

29-Apr-2011

13:14

IA-64

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.22634

266,752

29-Apr-2011

13:30

IA-64

Mrxsmb.sys

6.0.6001.18644

318,464

29-Apr-2011

12:52

IA-64

Mrxsmb.sys

6.0.6001.22910

320,512

29-Apr-2011

12:53

IA-64

Mrxsmb.sys

6.0.6002.18462

320,512

29-Apr-2011

13:14

IA-64

Mrxsmb.sys

6.0.6002.22634

320,512

29-Apr-2011

13:30

IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,028

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

5,135

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,191

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

5,306

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,035

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

5,146

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,036

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

5,146

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,670

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

5,796

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,512

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

5,634

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,512

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

5,634

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,363

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,383

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,682

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,699

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,730

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,418

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,437

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,678

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,705

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,687

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,718

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,422

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,441

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,682

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,699

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,730

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,418

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,437

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,445

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,503

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Update.mum

File version

Not Applicable

File size

3,586

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

X86_361476c80662b8d5eb41835ad85dcbdd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18664_none_fdeee296b154b9d3.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

X86_4443ce376f928e3dc66e97c47a733fe4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_4b408fb6df79edeb.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

X86_4ca0da4b432a6e1995a11e815775a17b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22939_none_aac42e2063343f39.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

X86_5d540d1fd7ea068b0277f387626eb1db_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_aea6f7ffd20642c0.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

X86_ac6bc3a694cacb6f50280e34db1993c6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22672_none_43b032fa32601187.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

X86_bb14c192ec21ced50bcee1f8be8eb5a7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_cf1a43cf5b74bb51.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

X86_c215e0e5df3f76aebb0364f4eef47dee_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_64e146e2e5c683b3.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

X86_defb8dd97aaf8961c899ac2af36aefd1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_5d01296965f602e1.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

X86_e11a40d36e0d8b440f2c4b056840438a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_5a671074d0245c3c.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

X86_e8ecb225ded34cf1c95d86a0b62c0df1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18490_none_50fb2f32d97f214f.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

X86_f50d5ee68eb2aa6bd55d4eef9ba9a32f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_d5cad633e65649a9.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

X86_fca679208bd7b639a8b69c1bbdef723c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_91fed88a2ea4270f.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18664_none_8867b88d4b9ba971.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,160

Date (UTC)

06-Jul-2011

Time (UTC)

17:16

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22939_none_8916ca5a649c6e69.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,160

Date (UTC)

06-Jul-2011

Time (UTC)

17:03

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18490_none_8a29bb6f48ddea33.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,160

Date (UTC)

06-Jul-2011

Time (UTC)

20:08

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22672_none_8acafa8c61e981f0.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,160

Date (UTC)

06-Jul-2011

Time (UTC)

19:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_8ab3c27789e2a500.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,960

Date (UTC)

29-Apr-2011

Time (UTC)

15:10

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_8b59d1aaa2eb85e9.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,960

Date (UTC)

29-Apr-2011

Time (UTC)

14:53

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_8c8295d9871afc7f.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,960

Date (UTC)

29-Apr-2011

Time (UTC)

16:24

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_8d2ea4e2a01e784b.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,960

Date (UTC)

29-Apr-2011

Time (UTC)

15:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_7f6a3a11513a332d.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,844

Date (UTC)

29-Apr-2011

Time (UTC)

15:04

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_801049446a431416.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,844

Date (UTC)

29-Apr-2011

Time (UTC)

14:47

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_81390d734e728aac.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,844

Date (UTC)

29-Apr-2011

Time (UTC)

16:16

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_81e51c7c67760678.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,844

Date (UTC)

29-Apr-2011

Time (UTC)

15:29

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_1566d1fa42c120608fdef23eb2fb553b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_e5176e0d8e372410.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_1c7747a34d9957256dbab9825cbd5aad_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18664_none_8e92fcb1f3bca478.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_25982ec8ffec82b29307c893f3ccaa39_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_b5549f3ed1ca68bc.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_297060b6d85dc525fdcd4033e6691934_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18490_none_4a3f03f1dc995601.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_2fe1dff67953549c4c02080d30cbc635_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22672_none_9dfdb09020cfab73.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_3bcf1e57a72ee74f24209c8d32542c64_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_f389b12898c4a9a4.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_a0b4ee50cfb986225a021fc2f0fea63d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_834fa559d09f7a7d.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_a14abe56cb8c201a98bd9a05cd567d1d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22939_none_af00a6e47babddfa.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_abc84bd9f512a8196f4fe75e9bfe8d78_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_4994941788c17b24.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_bf9615a218f50db66bde99c3e3af6b73_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_24e2ffb60ce7aed0.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_ca01f589d7d5e2081d068acf111cb152_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_bc592410bac4999b.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_ca3f2a661393b0c5dd8fcff622da9fc6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_c9644de44e8ab714.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18664_none_e486541103f91aa7.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,427

Date (UTC)

06-Jul-2011

Time (UTC)

17:51

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22939_none_e53565de1cf9df9f.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,427

Date (UTC)

06-Jul-2011

Time (UTC)

17:34

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18490_none_e64856f3013b5b69.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,427

Date (UTC)

06-Jul-2011

Time (UTC)

20:22

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22672_none_e6e996101a46f326.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,427

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

05:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_e6d25dfb42401636.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,972

Date (UTC)

29-Apr-2011

Time (UTC)

15:52

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_e7786d2e5b48f71f.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,972

Date (UTC)

29-Apr-2011

Time (UTC)

15:23

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_e8a1315d3f786db5.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,972

Date (UTC)

29-Apr-2011

Time (UTC)

16:40

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_e94d4066587be981.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,972

Date (UTC)

29-Apr-2011

Time (UTC)

15:44

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_db88d5950997a463.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,112

Date (UTC)

29-Apr-2011

Time (UTC)

15:38

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_dc2ee4c822a0854c.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,112

Date (UTC)

29-Apr-2011

Time (UTC)

15:14

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_dd57a8f706cffbe2.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,112

Date (UTC)

29-Apr-2011

Time (UTC)

16:32

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_de03b8001fd377ae.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,112

Date (UTC)

29-Apr-2011

Time (UTC)

15:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,046

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

5,165

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,211

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

5,338

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,053

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

5,176

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,054

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

5,176

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,696

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

5,834

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,536

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

5,670

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,536

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

5,670

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,371

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,391

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,694

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,721

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,740

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,445

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,690

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,717

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,697

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,728

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,430

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,449

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,694

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,721

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,740

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,445

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,434

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,453

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,531

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Update.mum

File version

Not Applicable

File size

3,614

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_20701a2bd05946857debecd3001be7d8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_6b70089f27e16c1c.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_29aaa701a8f03663140b2f22fae76204_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_e0e6694f970a0be1.manifest

File version

Not Applicable

File size

700

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_3351617da2871b786f7237dd71c83aa4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18490_none_7e3174b35c7f114e.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_352e41b02486e161fa8150ed20035dfb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18664_none_0a4cc76945225778.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_3af61940c220d9403df9c8354f28c549_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22672_none_948a62256682d536.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_655375f85df33b9a660c51b4bb59a6fc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22939_none_ed9290f69ab74772.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_66f3c271b43e59a1062f51e85f8c652b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_6c0ac1619dc26135.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_8838b07e64cfbe26fd41becc7f13cb95_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_3520a5b10be8b3fb.manifest

File version

Not Applicable

File size

700

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_963aefccebac24a2df7e5dea7614ae3a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_7613033caaa2c305.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_acdf8431db80aed4e8a4054322ec113a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_9082bd0dcad7d61c.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_cc4d1f017b24ea38a46fc380ba1dcaf6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_bc783bdcc78162cd.manifest

File version

Not Applicable

File size

700

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_d01ceee145ed8dd7b76862c6e12e020a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_5de5ef44f568458a.manifest

File version

Not Applicable

File size

700

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18664_none_88695c834b99b26d.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,420

Date (UTC)

06-Jul-2011

Time (UTC)

17:14

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22939_none_89186e50649a7765.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,420

Date (UTC)

06-Jul-2011

Time (UTC)

16:59

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18490_none_8a2b5f6548dbf32f.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,420

Date (UTC)

06-Jul-2011

Time (UTC)

19:29

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22672_none_8acc9e8261e78aec.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,420

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

05:03

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_8ab5666d89e0adfc.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,966

Date (UTC)

29-Apr-2011

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_8b5b75a0a2e98ee5.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,966

Date (UTC)

29-Apr-2011

Time (UTC)

14:53

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_8c8439cf8719057b.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,966

Date (UTC)

29-Apr-2011

Time (UTC)

15:53

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_8d3048d8a01c8147.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,966

Date (UTC)

29-Apr-2011

Time (UTC)

15:43

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_7f6bde0751383c29.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,103

Date (UTC)

29-Apr-2011

Time (UTC)

14:56

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_8011ed3a6a411d12.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,103

Date (UTC)

29-Apr-2011

Time (UTC)

14:48

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_813ab1694e7093a8.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,103

Date (UTC)

29-Apr-2011

Time (UTC)

15:47

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_81e6c07267740f74.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,103

Date (UTC)

29-Apr-2011

Time (UTC)

15:39

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,037

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

5,150

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,042

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

5,159

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,044

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

5,161

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,362

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

5,486

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,362

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

5,486

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,422

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,441

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,522

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,545

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,692

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,723

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,425

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,445

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,526

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,549

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,704

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,735

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,422

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,441

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,430

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,449

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,708

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

Update.mum

File version

Not Applicable

File size

2,767

Date (UTC)

07-Jul-2011

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7600.17xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7600.21xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Mrxsmb10.sys

6.1.7600.16847

222,720

09-Jul-2011

02:26

x86

Mrxsmb10.sys

6.1.7600.21005

223,232

09-Jul-2011

02:20

x86

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.17647

223,744

09-Jul-2011

02:30

x86

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.21767

223,744

09-Jul-2011

03:15

x86

Mrxsmb20.sys

6.1.7600.16808

96,256

04-May-2011

02:43

x86

Mrxsmb20.sys

6.1.7600.20959

97,280

04-May-2011

02:23

x86

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.17605

96,768

27-Apr-2011

02:17

x86

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.21714

96,768

27-Apr-2011

02:15

x86

Mrxsmb.sys

6.1.7600.16808

123,392

04-May-2011

02:43

x86

Mrxsmb.sys

6.1.7600.20959

123,904

04-May-2011

02:23

x86

Mrxsmb.sys

6.1.7601.17605

123,904

27-Apr-2011

02:17

x86

Mrxsmb.sys

6.1.7601.21714

123,904

27-Apr-2011

02:15

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Mrxsmb10.sys

6.1.7600.16847

287,744

09-Jul-2011

02:44

x64

Mrxsmb10.sys

6.1.7600.21005

287,744

09-Jul-2011

02:44

x64

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.17647

288,768

09-Jul-2011

02:46

x64

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.21767

288,768

09-Jul-2011

02:34

x64

Mrxsmb20.sys

6.1.7600.16808

126,464

04-May-2011

02:51

x64

Mrxsmb20.sys

6.1.7600.20959

128,512

04-May-2011

02:41

x64

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.17605

128,000

27-Apr-2011

02:39

x64

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.21714

128,000

27-Apr-2011

02:30

x64

Mrxsmb.sys

6.1.7600.16808

157,696

04-May-2011

02:51

x64

Mrxsmb.sys

6.1.7600.20959

158,208

04-May-2011

02:41

x64

Mrxsmb.sys

6.1.7601.17605

158,208

27-Apr-2011

02:40

x64

Mrxsmb.sys

6.1.7601.21714

158,208

27-Apr-2011

02:31

x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Mrxsmb10.sys

6.1.7600.16847

675,840

09-Jul-2011

01:57

IA-64

Mrxsmb10.sys

6.1.7600.21005

676,352

09-Jul-2011

01:55

IA-64

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.17647

677,376

09-Jul-2011

01:47

IA-64

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.21767

677,888

09-Jul-2011

01:53

IA-64

Mrxsmb20.sys

6.1.7600.16808

306,688

04-May-2011

02:04

IA-64

Mrxsmb20.sys

6.1.7600.20959

312,832

04-May-2011

01:54

IA-64

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.17605

310,272

27-Apr-2011

01:49

IA-64

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.21714

310,272

27-Apr-2011

01:48

IA-64

Mrxsmb.sys

6.1.7600.16808

366,592

04-May-2011

02:03

IA-64

Mrxsmb.sys

6.1.7600.20959

368,128

04-May-2011

01:54

IA-64

Mrxsmb.sys

6.1.7601.17605

367,616

27-Apr-2011

01:49

IA-64

Mrxsmb.sys

6.1.7601.21714

367,616

27-Apr-2011

01:48

IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,066

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,173

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,071

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,379

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,051

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,364

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,069

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,179

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,268

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,184

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,250

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,164

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,868

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,935

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,894

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,929

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,728

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Update.mum

File version

Not Applicable

File size

2,782

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_1a386f3757f18151b6ca8b27d8645998_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16847_none_fdac54e495f9c4be.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_3e3c3f17093cbacd7337e002e770116d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_584c666ea760058a.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_599cd79ae02b97dc23234860291635d8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17647_none_adc247a524fe16c2.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_65f368d009b62751c5414f1b6ebf4f6b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_b4250533d764a10f.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_71bebec8bd24ec32bc97d95648067647_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_1b1dcbfaec3747ee.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_7229cf301325a52af5732e0c5501ed22_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_59b909bfe8f1ad9c.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_920401ba32e3e5522be61bb445506e50_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_39bd730c19232b4d.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_92517d9e32025f2b65182c5353efb2e0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21005_none_11cfcd7ec893e664.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_b0a1a65c13a6a05feefbc4c399c417a0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_b8ff40012901bffe.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_caca0911bdb36aa76bd7f305f2c494fc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_cfd743299459fff5.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_cc1c2dc815b186212f22183bd0d5e5a4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_496e84b5b43d957a.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_f6fa6235e8443ce16ab87229d374fe49_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21767_none_9c40c6c47e6dce56.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16847_none_88a82b6eac9ff7a3.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,962

Date (UTC)

09-Jul-2011

Time (UTC)

05:02

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21005_none_895adf77c59f283d.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,962

Date (UTC)

09-Jul-2011

Time (UTC)

04:57

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17647_none_8a8e8874a9c6638f.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,962

Date (UTC)

09-Jul-2011

Time (UTC)

05:05

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21767_none_8b028567c2f43b3b.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,962

Date (UTC)

09-Jul-2011

Time (UTC)

06:48

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_8b0ad57aead5d4a7.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,035

Date (UTC)

04-May-2011

Time (UTC)

05:16

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_8b5f62f4041b197d.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,035

Date (UTC)

04-May-2011

Time (UTC)

05:04

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_8cee31a2e7fef48e.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,035

Date (UTC)

27-Apr-2011

Time (UTC)

05:08

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_8d6bfe38012596f2.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,035

Date (UTC)

27-Apr-2011

Time (UTC)

05:02

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_7fc14d14b22d62d4.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,757

Date (UTC)

04-May-2011

Time (UTC)

05:12

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_8015da8dcb72a7aa.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,757

Date (UTC)

04-May-2011

Time (UTC)

05:00

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_81a4a93caf5682bb.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,757

Date (UTC)

27-Apr-2011

Time (UTC)

04:59

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_822275d1c87d251f.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,757

Date (UTC)

27-Apr-2011

Time (UTC)

04:52

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_0c3c52a425bf1e1abeb1a73dbc4e235c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21767_none_529120cceb697af3.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_0ee2ab706db37b2141257c2890c3710e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_65481a9127ad132a.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_2277d07e51be3f8b2c137276a4c2bb4f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16847_none_1d3a56d08c6af226.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_30cfec9599c32159b803edec7e1e2d6e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21005_none_fb94947dd60b0d71.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_5f4b4772bf738eea06d6389ce01a2033_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_1129054d737eda02.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_7f6e2418aa7a84944df0a8695e377967_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_af75a9ca1b3ef4f7.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_9267fd48abaa2901920069f30961db6d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_e95f21033635a380.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_a3107206993adc11ce21d9d284936083_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_609c2d43d79d39cb.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_b92c50bc699199b00d2df28fa4b13115_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_d22bb95d9fcde8a8.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_cfa99af7e4589487652d1b1795485a7d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_49373aded6529c66.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_dafc4385d7c4c193e04972ff1b170ffd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17647_none_74786482445ab071.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_ea6235ae2286475ec0ce54df78796545_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_7a97a10fb79b95ec.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16847_none_e4c6c6f264fd68d9.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,966

Date (UTC)

09-Jul-2011

Time (UTC)

06:13

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21005_none_e5797afb7dfc9973.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,966

Date (UTC)

09-Jul-2011

Time (UTC)

05:57

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17647_none_e6ad23f86223d4c5.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,966

Date (UTC)

09-Jul-2011

Time (UTC)

06:06

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21767_none_e72120eb7b51ac71.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,966

Date (UTC)

09-Jul-2011

Time (UTC)

07:11

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_e72970fea33345dd.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,039

Date (UTC)

04-May-2011

Time (UTC)

06:31

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_e77dfe77bc788ab3.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,039

Date (UTC)

04-May-2011

Time (UTC)

06:11

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_e90ccd26a05c65c4.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,039

Date (UTC)

27-Apr-2011

Time (UTC)

06:10

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_e98a99bbb9830828.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,039

Date (UTC)

27-Apr-2011

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_dbdfe8986a8ad40a.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,761

Date (UTC)

04-May-2011

Time (UTC)

06:17

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_dc34761183d018e0.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,761

Date (UTC)

04-May-2011

Time (UTC)

05:59

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_ddc344c067b3f3f1.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,761

Date (UTC)

27-Apr-2011

Time (UTC)

06:00

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_de41115580da9655.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,761

Date (UTC)

27-Apr-2011

Time (UTC)

05:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,084

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,203

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,307

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,833

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,069

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,396

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,087

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,209

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,702

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,436

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,270

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,194

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,106

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,177

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,102

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,141

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,162

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Update.mum

File version

Not Applicable

File size

3,224

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_009dffb95a14ed1af8e22ac650191965_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_ba71565815d02682.manifest

File version

Not Applicable

File size

700

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_1121d6158bdb245e1e0280ba54091604_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_aaf8360a53c0125b.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_2270af73835dcdf54b737183be03decb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21767_none_5d95ac5007336370.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_23a51ab6362042ff302175b4308c32a9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_c0787be9fe216b5e.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_3c5c9f89c750503434cb31594950e601_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_40a94524a9dcc647.manifest

File version

Not Applicable

File size

700

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_432b0c9d6c0e2cda334193082c1c160b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21005_none_5f086784919f064b.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_44b6ac5313956eb0a109ae2a8db835df_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_d4811e8a71dcf2f7.manifest

File version

Not Applicable

File size

700

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_553475ef86e976e84868a362b0c7e2f9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_814fb8576fdedfd2.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_678adec616095b4863c6530385d8c102_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_7f4cddac5996d310.manifest

File version

Not Applicable

File size

700

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_c730a8af352a12b383d9f1d0b1489f7a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_a5c82898b4d6343a.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_cf3bb1db41d003b9a110a8586385de99_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16847_none_062fa5df3ce9107b.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_f4717ec4251c9dcb2ceff0d0cbff36b5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17647_none_ed4bd6e14b11a2f0.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16847_none_88a9cf64ac9e009f.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,964

Date (UTC)

09-Jul-2011

Time (UTC)

06:05

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21005_none_895c836dc59d3139.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,964

Date (UTC)

09-Jul-2011

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17647_none_8a902c6aa9c46c8b.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,964

Date (UTC)

09-Jul-2011

Time (UTC)

05:57

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21767_none_8b04295dc2f24437.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,964

Date (UTC)

09-Jul-2011

Time (UTC)

07:02

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_8b0c7970ead3dda3.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,037

Date (UTC)

04-May-2011

Time (UTC)

06:20

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_8b6106ea04192279.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,037

Date (UTC)

04-May-2011

Time (UTC)

06:04

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_8cefd598e7fcfd8a.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,037

Date (UTC)

27-Apr-2011

Time (UTC)

05:50

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_8d6da22e01239fee.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,037

Date (UTC)

27-Apr-2011

Time (UTC)

05:41

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_7fc2f10ab22b6bd0.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,759

Date (UTC)

04-May-2011

Time (UTC)

06:13

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_80177e83cb70b0a6.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,759

Date (UTC)

04-May-2011

Time (UTC)

05:55

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_81a64d32af548bb7.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,759

Date (UTC)

27-Apr-2011

Time (UTC)

05:43

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_822419c7c87b2e1b.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,759

Date (UTC)

27-Apr-2011

Time (UTC)

05:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,297

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,613

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,492

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,417

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,675

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,699

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,436

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2536276_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,456

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,136

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

File name

Update.mum

File version

Not Applicable

File size

2,179

Date (UTC)

12-Jul-2011

Time (UTC)

19:56

Platform

Not Applicable

Informacje o plikach

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×