WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-049. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu) lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x86

SQL Reporting Services

#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.5057.0

800608

25-Mar-2011

17:34

x86

0

2

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

42848

25-Mar-2011

17:34

x86

1028

3

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

51040

25-Mar-2011

17:34

x86

1031

4

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

51040

25-Mar-2011

17:34

x86

1036

5

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

46944

25-Mar-2011

17:34

x86

1040

6

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

51040

25-Mar-2011

17:34

x86

1041

7

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

46944

25-Mar-2011

17:34

x86

1042

8

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

59232

25-Mar-2011

17:34

x86

1049

9

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

42848

25-Mar-2011

17:34

x86

2052

10

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

46944

25-Mar-2011

17:34

x86

3082

11

reportingservicesservice.exe

9.0.5057.0

13664

25-Mar-2011

17:34

x86

0

12

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

17:34

x86

1028

13

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

17:34

x86

1031

14

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10592

25-Mar-2011

17:34

x86

1036

15

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

17:34

x86

1040

16

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

17:34

x86

1041

17

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

17:34

x86

1042

18

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

17:34

x86

1049

19

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

17:34

x86

2052

20

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10592

25-Mar-2011

17:34

x86

3082

Aparat bazy danych

#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

9.0.5057.0

202592

25-Mar-2011

17:34

x86

0

2

sqlaccess.dll

2005.90.5057.0

348000

25-Mar-2011

17:34

x86

1033

3

sqlservr.exe

2005.90.5057.0

29294432

25-Mar-2011

17:34

x86

1033

Narzędzia SQL

#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

11

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.5057.0

800608

25-Mar-2011

17:34

x86

0

12

microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

9.0.5057.0

202592

25-Mar-2011

17:34

x86

0

13

microsoft.xmleditor.dll

2.0.50727.5065

741376

19-Nov-2010

04:31

x86

1033

15

sqlwb.exe

2005.90.5057.0

822624

25-Mar-2011

17:34

x86

1033

SQL Native Client

File name

File version

File size

Date

Time

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

479,232

23-Sep-2005

06:48

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

548,864

23-Sep-2005

06:48

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

626,688

23-Sep-2005

06:48

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

479,232

23-Sep-2005

06:48

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

548,864

23-Sep-2005

06:48

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

626,688

23-Sep-2005

06:48

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

479,232

23-Sep-2005

06:48

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

548,864

23-Sep-2005

06:48

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

626,688

23-Sep-2005

06:48

Sqlncli.dll

2005.90.5000.0

2,248,032

11-Dec-2010

02:29

Sqlnclir.rll

2005.90.1399.0

205,528

14-Oct-2005

10:48

SQL Analysis Services

#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

msmdsrv.exe

9.0.5057.0

14955360

25-Mar-2011

17:34

x86

1033

Usługi przekształcania danych SQL

#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

9.0.5057.0

202592

25-Mar-2011

17:34

x86

0

2

msdtssrvr.exe

9.0.5057.0

202592

25-Mar-2011

17:34

x86

0

Usługi powiadomień SQL

#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

nsservice.exe

9.0.5057.0

18272

25-Mar-2011

17:34

x86

0

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x64

Usługi przekształcania danych SQL

#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

9.0.5057.0

202592

25-Mar-2011

18:35

x86

0

2

msdtssrvr.exe

9.0.5057.0

198496

25-Mar-2011

18:35

x64

0

Usługi powiadomień SQL

#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

nsservice.exe

9.0.5057.0

18272

25-Mar-2011

18:35

x86

0

SQL Reporting Services

#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.5057.0

800608

25-Mar-2011

18:35

x86

0

2

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

42848

25-Mar-2011

18:35

x86

1028

3

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

51040

25-Mar-2011

18:35

x86

1031

4

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

51040

25-Mar-2011

18:35

x86

1036

5

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

46944

25-Mar-2011

18:35

x86

1040

6

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

51040

25-Mar-2011

18:35

x86

1041

7

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

46944

25-Mar-2011

18:35

x86

1042

8

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

59232

25-Mar-2011

18:35

x86

1049

9

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

42848

25-Mar-2011

18:35

x86

2052

10

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

46944

25-Mar-2011

18:35

x86

3082

11

reportingservicesservice.exe

9.0.5057.0

13664

25-Mar-2011

18:35

x86

0

12

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

18:35

x86

1028

13

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

18:35

x86

1031

14

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10592

25-Mar-2011

18:35

x86

1036

15

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

18:35

x86

1040

16

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

18:35

x86

1041

17

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

18:35

x86

1042

18

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

18:35

x86

1049

19

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

18:35

x86

2052

20

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10592

25-Mar-2011

18:35

x86

3082

Aparat bazy danych

#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

9.0.5057.0

202592

25-Mar-2011

18:35

x86

0

2

sqlaccess.dll

2005.90.5057.0

355168

25-Mar-2011

18:35

x86

1033

3

sqlservr.exe

2005.90.5057.0

39670112

25-Mar-2011

18:35

x64

1033

Narzędzia SQL

#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

19

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.5057.0

800608

25-Mar-2011

17:34

x86

0

20

microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

9.0.5057.0

202592

25-Mar-2011

17:34

x86

0

21

microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll

8.0.50727.1826

15872

22-Apr-2008

00:07

x86

0

22

microsoft.xmleditor.dll

2.0.50727.5065

741376

19-Nov-2010

04:31

x86

1033

26

sqlwb.exe

2005.90.5057.0

822624

25-Mar-2011

17:34

x86

1033

SQL Native Client

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

479,232

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

548,864

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

626,688

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

479,232

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

548,864

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

626,688

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

479,232

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

548,864

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

626,688

23-Sep-2005

06:48

x86

Sqlncli.dll

2005.90.5000.0

2,882,400

11-Dec-2010

01:34

x64

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

516,096

23-Sep-2005

06:27

x64

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

1,097,728

23-Sep-2005

06:28

x64

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

822,784

23-Sep-2005

06:26

x64

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

516,096

23-Sep-2005

06:27

x64

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

1,097,728

23-Sep-2005

06:28

x64

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

822,784

23-Sep-2005

06:26

x64

Sqlncli.dll

2005.90.5000.0

2,248,032

11-Dec-2010

02:29

x86

SQL Analysis Services

#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

msmdsrv.exe

9.0.5057.0

31633248

25-Mar-2011

18:35

x64

1033

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach IA-64

SQL Native Client

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

479,232

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

548,864

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

626,688

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

479,232

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

548,864

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

626,688

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

479,232

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

548,864

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

626,688

23-Sep-2005

06:48

x86

Sqlncli.dll

2005.90.5000.0

5,456,224

11-Dec-2010

05:32

IA-64

Sqlncli.dll

2005.90.5000.0

2,248,032

11-Dec-2010

02:29

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

572,416

23-Sep-2005

06:29

IA-64

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

1,385,472

23-Sep-2005

06:31

IA-64

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

1,484,800

23-Sep-2005

06:28

IA-64

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

572,416

23-Sep-2005

06:29

IA-64

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

1,385,472

23-Sep-2005

06:31

IA-64

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

1,484,800

23-Sep-2005

06:28

IA-64

Usługi powiadomień SQL

#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

nsservice.exe

9.0.5057.0

18272

25-Mar-2011

21:16

x86

0

SQL Reporting Services

#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.5057.0

800608

25-Mar-2011

21:16

x86

0

2

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

42848

25-Mar-2011

21:16

x86

1028

3

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

51040

25-Mar-2011

21:16

x86

1031

4

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

51040

25-Mar-2011

21:16

x86

1036

5

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

46944

25-Mar-2011

21:16

x86

1040

6

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

51040

25-Mar-2011

21:16

x86

1041

7

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

46944

25-Mar-2011

21:16

x86

1042

8

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

42848

25-Mar-2011

21:16

x86

2052

9

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

46944

25-Mar-2011

21:16

x86

3082

10

reportingservicesservice.exe

9.0.5057.0

13664

25-Mar-2011

21:16

x86

0

11

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

21:16

x86

1028

12

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

21:16

x86

1031

13

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10592

25-Mar-2011

21:16

x86

1036

14

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

21:16

x86

1040

15

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

21:16

x86

1041

16

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

21:16

x86

1042

17

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

21:16

x86

2052

18

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10592

25-Mar-2011

21:16

x86

3082

Aparat bazy danych

#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

9.0.5057.0

202592

25-Mar-2011

21:16

x86

0

2

sqlaccess.dll

2005.90.5057.0

349536

25-Mar-2011

21:16

x86

1033

3

sqlservr.exe

2005.90.5057.0

73153376

25-Mar-2011

21:16

ia64

1033

Narzędzia SQL

#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

23

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.5057.0

800608

25-Mar-2011

17:34

x86

0

24

microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

9.0.5057.0

202592

25-Mar-2011

17:34

x86

0

25

microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll

8.0.50727.1826

15872

22-Apr-2008

00:07

x86

0

26

microsoft.xmleditor.dll

2.0.50727.5065

741376

19-Nov-2010

04:31

x86

1033

30

sqlwb.exe

2005.90.5057.0

822624

25-Mar-2011

17:34

x86

1033

SQL Analysis Services

#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

msmdsrv.exe

9.0.5057.0

48988000

25-Mar-2011

21:16

ia64

1033

Usługi przekształcania danych SQL

#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

9.0.5057.0

202592

25-Mar-2011

21:16

x86

0

2

msdtssrvr.exe

9.0.5057.0

198496

25-Mar-2011

21:16

ia64

0

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×