WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-049. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu) lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń uruchomienie pierwotnie wydanej wersji (RTM) programu SQL Server 2008 R2 może się nie powieść. Wiadomo, że ten problem występuje w systemach z pierwotnie wydaną wersją programu SQL Server 2008 R2, w którym skonfigurowano punkt kontroli narzędzi. W tych systemach próba zastosowania przez aktualizację zabezpieczeń skryptów uaktualniania kończy się niepowodzeniem. W przypadku wystąpienia tego problemu w dzienniku błędów programu SQL Server może zostać zwrócony komunikat podobny do następującego:  Data i godzina spid7s Wykonywanie [sysutility_mdw].sysutility_ucp_core.sp_initialize_mdw_internal
  Data i godzina spid7s Program SQL Server zablokował dostęp do procedury „sys.xp_qv” składnika „Agent XP”, ponieważ ten składnik jest wyłączony w ramach konfiguracji zabezpieczeń tego serwera. Administrator systemu może pozwolić na korzystanie ze składnika „Agent XP” za pomocą procedury sp_configure. Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania składnika „Agent XP”, zobacz temat „Surface Area Configuration” (Konfiguracja obszaru powierzchni) w dokumentacji SQL Server Books Online.
  Data i godzina spid7s Błąd: 15281, Ważność: 16, Stan: 1.
  Data i godzina spid7s Program SQL Server zablokował dostęp do procedury „sys.xp_qv” składnika „Agent XP”, ponieważ ten składnik jest wyłączony w ramach konfiguracji zabezpieczeń tego serwera. Administrator systemu może pozwolić na korzystanie ze składnika „Agent XP” za pomocą procedury sp_configure. Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania składnika „Agent XP”, zobacz temat „Surface Area Configuration” (Konfiguracja obszaru powierzchni) w dokumentacji SQL Server Books Online.
  Data i godzina spid7s Błąd: 912, Ważność: 21, Stan: 2.
  Data i godzina spid7s Uaktualnianie na poziomie skryptów w przypadku bazy danych „master” nie powiodło się, ponieważ w kroku uaktualniania „sqlagent100_msdb_upgrade.sql” napotkano błąd 15281, stan 1, ważność 16. To poważny błąd, który może zakłócić normalne działanie, dlatego baza danych zostanie wyłączona. Jeśli błąd wystąpił w trakcie uaktualniania bazy danych „master”, uniemożliwi uruchomienie całego wystąpienia programu SQL Server. Zbadaj poprzednie wpisy błędów w dzienniku błędów, podejmij odpowiednie działania naprawcze i ponownie uruchom bazę danych, aby pomyślnie wykonać kroki uaktualniania za pomocą skryptów.
  Data i godzina spid7s Błąd: 3417, Ważność: 21, Stan: 3.
  Data i godzina spid7s Nie można odzyskać bazy danych master. Nie można uruchomić programu SQL Server. Przywróć bazę danych master z pełnej kopii zapasowej, napraw ją albo odbuduj. Więcej informacji o tym, jak odbudować bazę danych master, można znaleźć w dokumentacji SQL Server Books Online.  To jest znany problem udokumentowany w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  2163980 POPRAWKA: Nie można uruchomić usługi SQL Server po zainstalowaniu pakietu aktualizacji skumulowanych 1 dla programu SQL Server 2008 R2, jeśli w wystąpieniu programu SQL Server istnieje punkt kontroli narzędziUwaga


  Ten problem jest charakterystyczny dla aktualizacji zabezpieczeń 2494088 dla programu SQL Server 2008 R2. Dotyczy tylko systemów z pierwotnie wydaną wersją programu SQL Server 2008 R2. Jeśli do systemu zastosowano już aktualizację skumulowaną (CU) albo poprawkę krytyczną na żądanie (COD) i nie jest już używana pierwotnie wydana wersja programu SQL Server 2008 R2, należy zainstalować aktualizację zabezpieczeń 2494086, a nie aktualizację zabezpieczeń 2494088. Aktualizacja zabezpieczeń 2494086 zawiera poprawkę z aktualizacji 2163980, więc ten problem nie występuje w systemach z tą konfiguracją.


  Aby rozwiązać ten problem, należy użyć dowolnej z następujących metod, odpowiednio do konkretnej sytuacji:

  • Zastosowano już aktualizację zabezpieczeń 2494088 i pierwotnie wydana wersja programu SQL Server 2008 R2 jest teraz w stanie awarii.
   Jeśli program SQL Server 2008 R2 uległ już awarii, należy wykonać czynności opisane w sekcji obejścia problemu w artykule 2163980 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

   2163980 POPRAWKA: Nie można uruchomić usługi SQL Server po zainstalowaniu pakietu aktualizacji skumulowanych 1 dla programu SQL Server 2008 R2, jeśli w wystąpieniu programu SQL Server istnieje punkt kontroli narzędzi Po zastosowaniu obejścia problemu z artykułu KB2163980 należy ponownie uruchomić program SQL Server. Uaktualnianie zostanie ukończone pomyślnie.

  • Wersja pierwotna programu SQL Server 2008 R2 działa. Nie zastosowano aktualizacji zabezpieczeń 2494088.
   Aby uniknąć tego problemu, wykonaj następujące czynności:

   1. Zatrzymaj usługę SQL Server Agent skojarzoną z odpowiednim wystąpieniem. W przypadku klastrowanego programu SQL Server zasób SQL Server Agent musi zostać wyłączony.


    Ważne Jeśli w trakcie uruchamiania Instalatora usługa SQL Server Agent będzie działać, Instalator ją zatrzyma. Spowoduje to wyłączenie opcji sp_configure składnika Agent XP.

   2. Zaloguj się do programu SQL Server i upewnij, że opcja sp_configure dla składnika Agent XP jest włączona.

   3. Zainstaluj aktualizację zabezpieczeń 2494088.

   4. Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 2494088 uruchom usługę SQL Server Agent.

   Więcej informacji Aktualizację zabezpieczeń 2494088 opublikowano 14 czerwca 2011 r. w ramach biuletynu zabezpieczeń MS11-049. Ten biuletyn zabezpieczeń dotyczy programów SQL Server 2005, SQL Server 2008 i SQL Server 2008 R2. Odpowiednie aktualizacje zabezpieczeń są dostępne w ramach Aktualizacji automatycznych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:

   http://www.microsoft.com/poland/technet/security/bulletin/MS11-049.mspxAby uzyskać więcej informacji na temat terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji programu SQL Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

   935897 Zespół programu SQL Server udostępnia poprawki rozwiązujące zgłaszane problemy w ramach modelu przyrostowego obsługi serwisowej

 • Użycie przełącznika /? lub /Help dla tego pakietu aktualizacji zabezpieczeń powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.

  Przyczyną tego problemu jest to, że pakiety programu Microsoft SQL Server 2008 R2 używają nowego argumentu wiersza polecenia IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS wymaganego dla instalacji wiersza polecenia. Aby wyświetlić Pomoc dla tych pakietów, należy użyć następujących przełączników:

  • /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /?

  • /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /Help

  Aby na przykład wyświetlić informacje Pomocy, należy wpisać następujący ciąg:

  SQLServer2008R2-KB2494086-x64 /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /?

 • Kiedy ta aktualizacja zabezpieczeń zostanie zainstalowana, nazwy związanych z nią pozycji w oknie Dodawanie lub usuwanie programów nie będą zawierać tekstu „Aktualizacja zabezpieczeń”.

  Uwaga Jest to tylko kwestia kosmetyczna, która nie ma wpływu na działanie aktualizacji zabezpieczeń.

 • Gdy ta aktualizacja zabezpieczeń zostanie zainstalowana, będzie wyświetlana w kreatorze instalacji jako program aktualizacji, a nie jako aktualizacja zabezpieczeń.

  Uwaga Jest to tylko kwestia kosmetyczna, która nie ma wpływu na działanie aktualizacji zabezpieczeń.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x86


SQL Analysis Services


#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

sql_as_keyfile.dll

2009.100.1617.0

13664

24-Apr-2011

01:29

x86

1033

2

xmsrv.dll

10.50.1617.0

20766560

24-Apr-2011

01:20

x86

1033


Business Intelligence Development Studio


#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

dataprofileviewer.exe

10.50.1617.0

313184

24-Apr-2011

01:35

x86

1033

2

dtspipeline.dll

2009.100.1617.0

695136

24-Apr-2011

01:33

x86

1033

3

microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.1617.0

5920608

24-Apr-2011

01:32

x86

0

4

microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.1617.0

1988448

24-Apr-2011

01:32

x86

1033

5

microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.1617.0

1001312

24-Apr-2011

01:32

x86

0

6

microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.1617.0

5928800

24-Apr-2011

01:32

x86

0

7

microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.1617.0

4163424

24-Apr-2011

01:32

x86

0

8

microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.1617.0

563040

24-Apr-2011

01:31

x86

0

9

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.1617.0

1251168

24-Apr-2011

01:31

x86

0

10

microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.1617.0

255840

24-Apr-2011

01:31

x86

0

11

microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.1617.0

317280

24-Apr-2011

01:31

x86

0

12

microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.1617.0

264032

24-Apr-2011

01:31

x86

0

13

microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.1617.0

153440

24-Apr-2011

01:31

x86

0

14

microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.1617.0

5179232

24-Apr-2011

01:31

x86

0

15

microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.1617.0

112480

24-Apr-2011

01:31

x86

0

16

microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.1617.0

1259360

24-Apr-2011

01:31

x86

0

17

microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.1617.0

104288

24-Apr-2011

01:31

x86

0

18

microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.1617.0

292704

24-Apr-2011

01:31

x86

0

19

microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.1617.0

198496

24-Apr-2011

01:31

x86

0

20

microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1617.0

67424

24-Apr-2011

01:31

x86

0

21

microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1617.0

296800

24-Apr-2011

01:30

x86

0

22

sql_bids_keyfile.dll

2009.100.1617.0

13664

24-Apr-2011

01:29

x86

1033

23

sqldest.dll

2009.100.1617.0

180576

24-Apr-2011

01:28

x86

1033

24

sqlmanagerui.dll

10.50.1617.0

7579488

24-Apr-2011

01:27

x86

0

25

txgroupdups.dll

2009.100.1617.0

258400

24-Apr-2011

01:20

x86

1033


Database Services — wspólne elementy podstawowe


#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.1617.0

153440

22-Apr-2011

14:14

x86

0

2

microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.1617.0

5617504

24-Apr-2011

01:30

x86

0

3

microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.1617.0

3045216

22-Apr-2011

14:14

x86

0

4

microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.1617.0

186208

24-Apr-2011

01:29

x86

0

5

microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.1617.0

1140576

22-Apr-2011

14:14

x86

0

6

msgprox.dll

2009.100.1617.0

203104

24-Apr-2011

01:29

x86

1033

7

replprov.dll

2009.100.1617.0

576352

24-Apr-2011

01:28

x86

1033

8

replrec.dll

2009.100.1617.0

791904

24-Apr-2011

01:27

x86

1033

9

replsub.dll

2009.100.1617.0

412512

24-Apr-2011

01:28

x86

1033

10

sql_common_core_keyfile.dll

2009.100.1617.0

13664

24-Apr-2011

01:29

x86

1033

11

svrenumapi100.dll

2009.100.1617.0

780640

24-Apr-2011

01:20

x86

1033

12

xmlsub.dll

2009.100.1617.0

193376

24-Apr-2011

01:20

x86

1033


Database Services — udostępniane elementy podstawowe


#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

distrib.exe

2009.100.1617.0

75616

24-Apr-2011

01:33

x86

1033

2

dtspipeline.dll

2009.100.1617.0

695136

24-Apr-2011

01:33

x86

1033

3

microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1617.0

67424

24-Apr-2011

01:31

x86

0

4

microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.1617.0

153440

22-Apr-2011

14:14

x86

0

5

microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.1617.0

345952

22-Apr-2011

14:14

x86

0

6

microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1617.0

296800

24-Apr-2011

01:30

x86

0

7

microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.1617.0

83808

24-Apr-2011

01:30

x86

0

8

microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.1617.0

1767776

24-Apr-2011

01:29

x86

1033

9

microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.1617.0

3045216

22-Apr-2011

14:14

x86

0

10

microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.1617.0

186208

24-Apr-2011

01:29

x86

0

11

microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.1617.0

1140576

22-Apr-2011

14:14

x86

0

12

rdistcom.dll

2009.100.1617.0

652128

24-Apr-2011

01:28

x86

1033

13

replmerg.exe

2009.100.1617.0

341856

24-Apr-2011

01:33

x86

1033

14

snapshot.exe

10.50.1617.0

13664

24-Apr-2011

01:35

x86

1033

15

sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2009.100.1617.0

13664

24-Apr-2011

01:29

x86

1033

16

sqlmergx.dll

2009.100.1617.0

194400

24-Apr-2011

01:20

x86

1033


Integration Services


#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

dtspipeline.dll

2009.100.1617.0

695136

24-Apr-2011

01:33

x86

1033

2

microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1617.0

67424

24-Apr-2011

01:31

x86

0

3

microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1617.0

296800

24-Apr-2011

01:30

x86

0

4

msdtssrvr.exe

10.50.1617.0

214880

24-Apr-2011

01:35

x86

1033

5

sql_is_keyfile.dll

2009.100.1617.0

13664

24-Apr-2011

01:29

x86

1033

6

sqldest.dll

2009.100.1617.0

180576

24-Apr-2011

01:28

x86

1033

7

txgroupdups.dll

2009.100.1617.0

258400

24-Apr-2011

01:20

x86

1033


SQL Reporting Services


#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

10.50.1617.0

563040

24-Apr-2011

01:31

x86

0

2

microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.1617.0

563040

24-Apr-2011

01:31

x86

0

3

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

10.50.1617.0

1251168

24-Apr-2011

01:31

x86

0

4

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.1617.0

1251168

24-Apr-2011

01:31

x86

0

5

microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

10.50.1617.0

255840

24-Apr-2011

01:31

x86

0

6

microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.1617.0

255840

24-Apr-2011

01:31

x86

0

7

microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

10.50.1617.0

317280

24-Apr-2011

01:31

x86

0

8

microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.1617.0

317280

24-Apr-2011

01:31

x86

0

9

microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

10.50.1617.0

264032

24-Apr-2011

01:31

x86

0

10

microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.1617.0

264032

24-Apr-2011

01:31

x86

0

11

microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

10.50.1617.0

153440

24-Apr-2011

01:31

x86

0

12

microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.1617.0

153440

24-Apr-2011

01:31

x86

0

13

microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

10.50.1617.0

5179232

24-Apr-2011

01:31

x86

0

14

microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.1617.0

5179232

24-Apr-2011

01:31

x86

0

15

microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

10.50.1617.0

112480

24-Apr-2011

01:31

x86

0

16

microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.1617.0

112480

24-Apr-2011

01:31

x86

0

17

microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

10.50.1617.0

1259360

24-Apr-2011

01:31

x86

0

18

microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.1617.0

1259360

24-Apr-2011

01:31

x86

0

19

microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

10.50.1617.0

104288

24-Apr-2011

01:31

x86

0

20

microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.1617.0

104288

24-Apr-2011

01:31

x86

0

21

microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

10.50.1617.0

292704

24-Apr-2011

01:31

x86

0

22

microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.1617.0

292704

24-Apr-2011

01:31

x86

0

23

microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

10.50.1617.0

198496

24-Apr-2011

01:31

x86

0

24

microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.1617.0

198496

24-Apr-2011

01:31

x86

0

29

reportingserviceslibrary.dll

10.50.1617.0

1451872

24-Apr-2011

01:27

x86

0

30

reportingservicesnativeserver.dll

2009.100.1617.0

130912

24-Apr-2011

01:27

x86

1033

31

reportingservicesservice.exe

2009.100.1617.0

1177952

24-Apr-2011

01:33

x86

1033

32

reportingserviceswebserver.dll

10.50.1617.0

1607520

24-Apr-2011

01:27

x86

0

33

reportingserviceswebuserinterface.dll

10.50.1617.0

1976160

24-Apr-2011

01:27

x86

0

34

rsconfigtool.exe

10.50.1617.0

1333088

24-Apr-2011

01:35

x86

1033

35

sql_rs_keyfile.dll

2009.100.1617.0

13664

24-Apr-2011

01:29

x86

1033


Management Studio


#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

appidpackage.dll

10.50.1617.0

1066848

24-Apr-2011

01:35

x86

0

2

copydatabasewizard.exe

10.50.1617.0

661344

24-Apr-2011

01:35

x86

1033

3

dataprofileviewer.exe

10.50.1617.0

313184

24-Apr-2011

01:35

x86

1033

4

dtspipeline.dll

2009.100.1617.0

695136

24-Apr-2011

01:33

x86

1033

5

microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.1617.0

4163424

24-Apr-2011

01:32

x86

0

6

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.1617.0

1251168

24-Apr-2011

01:31

x86

0

7

microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1617.0

67424

24-Apr-2011

01:31

x86

0

8

microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.1617.0

345952

22-Apr-2011

14:14

x86

0

9

microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1617.0

296800

24-Apr-2011

01:30

x86

0

10

microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.1617.0

83808

24-Apr-2011

01:30

x86

0

11

microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll

10.50.1617.0

3290976

24-Apr-2011

01:30

x86

0

12

microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll

10.50.1617.0

386912

24-Apr-2011

01:30

x86

0

13

microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.1617.0

5617504

24-Apr-2011

01:30

x86

0

14

microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll

10.50.1617.0

92000

24-Apr-2011

01:30

x86

0

15

microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.1617.0

1767776

24-Apr-2011

01:29

x86

1033

16

microsoft.xmleditor.dll

2.0.50727.5065

741376

19-Nov-2010

04:31

x86

1033

17

objectexplorer.dll

10.50.1617.0

3376992

24-Apr-2011

01:27

x86

0

18

radlangsvc.dll

10.50.1617.0

145248

24-Apr-2011

01:27

x86

0

19

rsconfigtool.exe

10.50.1617.0

1333088

24-Apr-2011

01:35

x86

1033

20

sql_ssms_keyfile.dll

2009.100.1617.0

13664

24-Apr-2011

01:29

x86

1033

21

sqldest.dll

2009.100.1617.0

180576

24-Apr-2011

01:28

x86

1033

22

sqleditors.dll

10.50.1617.0

1242976

24-Apr-2011

01:27

x86

0

23

sqlmanagerui.dll

10.50.1617.0

7579488

24-Apr-2011

01:27

x86

0

24

txgroupdups.dll

2009.100.1617.0

258400

24-Apr-2011

01:20

x86

1033


Narzędzia SQL


#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

autoadmin.dll

2009.100.1617.0

937824

24-Apr-2011

01:33

x86

1033

2

dtspipeline.dll

2009.100.1617.0

695136

24-Apr-2011

01:33

x86

1033

3

microsoft.analysisservices.deployment.exe

10.50.1617.0

505696

24-Apr-2011

01:35

x86

1033

4

microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.1617.0

5920608

24-Apr-2011

01:32

x86

0

5

microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.1617.0

1988448

24-Apr-2011

01:32

x86

1033

6

microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.1617.0

1001312

24-Apr-2011

01:32

x86

0

7

microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.1617.0

5928800

24-Apr-2011

01:32

x86

0

8

microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1617.0

67424

24-Apr-2011

01:31

x86

0

9

sql_tools_keyfile.dll

2009.100.1617.0

13664

24-Apr-2011

01:29

x86

1033


SQL Native Client


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Sqlncli_keyfile.dll

2009.100.1617.0

14,176

24-Apr-2011

07:40

x64

Instapi.dll

2005.90.1399.0

41,688

31-Mar-2010

06:43

x64

Instapi.dll

2005.90.1399.0

35,032

31-Mar-2010

07:01

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

479,232

28-Mar-2009

18:26

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554,832

28-Mar-2009

18:25

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632,656

28-Mar-2009

18:28

x86

Sqlncli10.dll

2009.100.1617.0

2,832,736

24-Apr-2011

07:37

x64

Sqlncli10.dll

2009.100.1617.0

2,568,544

24-Apr-2011

08:20

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

515,072

27-Mar-2009

19:38

x64

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

1,068,368

27-Mar-2009

19:40

x64

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

802,624

27-Mar-2009

19:39

x64

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

515,072

27-Mar-2009

19:38

x64

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

1,068,368

27-Mar-2009

19:40

x64

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

802,624

27-Mar-2009

19:39

x64

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

479,232

28-Mar-2009

18:26

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554,832

28-Mar-2009

18:25

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632,656

28-Mar-2009

18:28

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

479,232

28-Mar-2009

18:26

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554,832

28-Mar-2009

18:25

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632,656

28-Mar-2009

18:28

x86


SQL Native Client


File name

File version

File size

Date

Time

Sqlncli_keyfile.dll

2009.100.1617.0

13,664

24-Apr-2011

08:29

Instapi.dll

2005.90.1399.0

35,032

31-Mar-2010

07:01

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

479,232

28-Mar-2009

18:26

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554,832

28-Mar-2009

18:25

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632,656

28-Mar-2009

18:28

Sqlncli10.dll

2009.100.1617.0

2,568,544

24-Apr-2011

08:20

Sqlnclir10.rll

2009.100.1600.1

226,144

03-Apr-2010

18:04

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

479,232

28-Mar-2009

18:26

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554,832

28-Mar-2009

18:25

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632,656

28-Mar-2009

18:28

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

479,232

28-Mar-2009

18:26

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554,832

28-Mar-2009

18:25

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632,656

28-Mar-2009

18:28


SQL Native Client


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Sqlncli_keyfile.dll

2009.100.1617.0

14,176

24-Apr-2011

07:40

x64

Instapi.dll

2005.90.1399.0

41,688

31-Mar-2010

06:43

x64

Instapi.dll

2005.90.1399.0

35,032

31-Mar-2010

07:01

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

479,232

28-Mar-2009

18:26

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554,832

28-Mar-2009

18:25

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632,656

28-Mar-2009

18:28

x86

Sqlncli10.dll

2009.100.1617.0

2,832,736

24-Apr-2011

07:37

x64

Sqlncli10.dll

2009.100.1617.0

2,568,544

24-Apr-2011

08:20

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

515,072

27-Mar-2009

19:38

x64

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

1,068,368

27-Mar-2009

19:40

x64

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

802,624

27-Mar-2009

19:39

x64

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

515,072

27-Mar-2009

19:38

x64

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

1,068,368

27-Mar-2009

19:40

x64

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

802,624

27-Mar-2009

19:39

x64

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

479,232

28-Mar-2009

18:26

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554,832

28-Mar-2009

18:25

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632,656

28-Mar-2009

18:28

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

479,232

28-Mar-2009

18:26

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554,832

28-Mar-2009

18:25

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632,656

28-Mar-2009

18:28

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x64


Integracja usług Analysis Services z programem SharePoint


#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.1617.0

808800

24-Apr-2011

00:42

x86

0

2

microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.1617.0

808800

24-Apr-2011

01:32

x86

0


SQL Analysis Services


#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.1617.0

808800

24-Apr-2011

00:42

x86

0

2

microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.1617.0

808800

24-Apr-2011

01:32

x86

0


Business Intelligence Development Studio


#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

dataprofileviewer.exe

10.50.1617.0

313184

24-Apr-2011

01:35

x86

1033

2

dtspipeline.dll

2009.100.1617.0

695136

24-Apr-2011

01:33

x86

1033

3

microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.1617.0

5920608

24-Apr-2011

01:32

x86

0

4

microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.1617.0

1988448

24-Apr-2011

01:32

x86

1033

5

microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.1617.0

1001312

24-Apr-2011

01:32

x86

0

6

microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.1617.0

5928800

24-Apr-2011

01:32

x86

0

7

microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.1617.0

4163424

24-Apr-2011

01:32

x86

0

8

microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.1617.0

563040

24-Apr-2011

01:31

x86

0

9

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.1617.0

1251168

24-Apr-2011

01:31

x86

0

10

microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.1617.0

255840

24-Apr-2011

01:31

x86

0

11

microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.1617.0

317280

24-Apr-2011

01:31

x86

0

12

microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.1617.0

264032

24-Apr-2011

01:31

x86

0

13

microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.1617.0

153440

24-Apr-2011

01:31

x86

0

14

microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.1617.0

5179232

24-Apr-2011

01:31

x86

0

15

microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.1617.0

112480

24-Apr-2011

01:31

x86

0

16

microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.1617.0

1259360

24-Apr-2011

01:31

x86

0

17

microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.1617.0

104288

24-Apr-2011

01:31

x86

0

18

microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.1617.0

292704

24-Apr-2011

01:31

x86

0

19

microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.1617.0

198496

24-Apr-2011

01:31

x86

0

20

microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1617.0

67424

24-Apr-2011

01:31

x86

0

21

microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1617.0

296800

24-Apr-2011

01:30

x86

0

22

sql_bids_keyfile.dll

2009.100.1617.0

14176

24-Apr-2011

00:40

x64

1033

23

sqldest.dll

2009.100.1617.0

180576

24-Apr-2011

01:28

x86

1033

24

sqlmanagerui.dll

10.50.1617.0

7579488

24-Apr-2011

01:27

x86

0

25

txgroupdups.dll

2009.100.1617.0

258400

24-Apr-2011

01:20

x86

1033


Database Services — wspólne elementy podstawowe


#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.1617.0

153440

22-Apr-2011

14:14

x86

0

2

microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.1617.0

153440

24-Apr-2011

00:40

x86

0

3

microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.1617.0

5617504

24-Apr-2011

00:40

x86

0

4

microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.1617.0

3045216

22-Apr-2011

14:14

x86

0

5

microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.1617.0

3045216

24-Apr-2011

00:37

x86

0

6

microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.1617.0

186208

24-Apr-2011

00:37

x86

0

7

microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.1617.0

186208

24-Apr-2011

01:29

x86

0

8

microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.1617.0

1140576

22-Apr-2011

14:14

x86

0

9

microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.1617.0

1140576

24-Apr-2011

00:37

x86

0

10

msgprox.dll

2009.100.1617.0

247136

24-Apr-2011

00:40

x64

1033

11

msgprox.dll

2009.100.1617.0

203104

24-Apr-2011

01:29

x86

1033

12

replprov.dll

2009.100.1617.0

728416

24-Apr-2011

00:37

x64

1033

13

replprov.dll

2009.100.1617.0

576352

24-Apr-2011

01:28

x86

1033

14

replrec.dll

2009.100.1617.0

979296

24-Apr-2011

00:36

x64

1033

15

replrec.dll

2009.100.1617.0

791904

24-Apr-2011

01:27

x86

1033

16

replsub.dll

2009.100.1617.0

495456

24-Apr-2011

00:37

x64

1033

17

replsub.dll

2009.100.1617.0

412512

24-Apr-2011

01:28

x86

1033

18

sql_common_core_keyfile.dll

2009.100.1617.0

14176

24-Apr-2011

00:40

x64

1033

19

svrenumapi100.dll

2009.100.1617.0

780640

24-Apr-2011

01:20

x86

1033

20

svrenumapi100.dll

2009.100.1617.0

1042784

24-Apr-2011

00:30

x64

1033

21

xmlsub.dll

2009.100.1617.0

193376

24-Apr-2011

01:20

x86

1033

22

xmlsub.dll

2009.100.1617.0

309088

24-Apr-2011

00:30

x64

1033


Database Services — wystąpienie podstawowe


#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

atxcore.dll

2009.100.1617.0

31584

24-Apr-2011

00:40

x64

1033

2

datacollectorcontroller.dll

2009.100.1617.0

262496

24-Apr-2011

00:40

x64

1033

5

sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2009.100.1617.0

14176

24-Apr-2011

00:40

x64

1033

6

sqlagent.exe

2009.100.1617.0

428384

24-Apr-2011

00:40

x64

1033

7

sqlos.dll

2009.100.1617.0

15712

24-Apr-2011

00:37

x64

1033

8

sqlscriptdowngrade.dll

2009.100.1617.0

15712

24-Apr-2011

00:37

x64

1033

9

sqlscriptupgrade.dll

2009.100.1617.0

4608864

24-Apr-2011

00:37

x64

1033

10

sqlservr.exe

2009.100.1617.0

61916000

24-Apr-2011

00:40

x64

1033


Database Services — udostępniane elementy podstawowe


#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

distrib.exe

2009.100.1617.0

87904

24-Apr-2011

00:43

x64

1033

2

dtspipeline.dll

2009.100.1617.0

1088352

24-Apr-2011

00:40

x64

1033

3

microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1617.0

67424

24-Apr-2011

00:41

x86

0

4

microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.1617.0

153440

22-Apr-2011

14:14

x86

0

5

microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.1617.0

345952

22-Apr-2011

14:14

x86

0

6

microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.1617.0

345952

24-Apr-2011

00:40

x86

0

7

microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1617.0

296800

24-Apr-2011

01:30

x86

0

8

microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.1617.0

83808

24-Apr-2011

00:40

x86

0

9

microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.1617.0

1942880

24-Apr-2011

00:37

x64

1033

10

microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.1617.0

1767776

24-Apr-2011

01:29

x86

1033

11

microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.1617.0

3045216

22-Apr-2011

14:14

x86

0

12

microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.1617.0

186208

24-Apr-2011

01:29

x86

0

13

microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.1617.0

1140576

22-Apr-2011

14:14

x86

0

14

rdistcom.dll

2009.100.1617.0

791392

24-Apr-2011

00:37

x64

1033

15

replmerg.exe

2009.100.1617.0

409952

24-Apr-2011

00:43

x64

1033

16

snapshot.exe

10.50.1617.0

13664

24-Apr-2011

00:43

x86

1033

17

snapshot.exe

10.50.1617.0

13664

24-Apr-2011

01:35

x86

1033

18

sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2009.100.1617.0

14176

24-Apr-2011

00:40

x64

1033

19

sqlmergx.dll

2009.100.1617.0

231264

24-Apr-2011

00:37

x64

1033


Integration Services


#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

dtspipeline.dll

2009.100.1617.0

1088352

24-Apr-2011

00:40

x64

1033

2

microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1617.0

67424

24-Apr-2011

00:41

x86

0

3

microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1617.0

296800

24-Apr-2011

01:30

x86

0

4

msdtssrvr.exe

10.50.1617.0

210784

24-Apr-2011

00:43

x64

1033

5

sql_is_keyfile.dll

2009.100.1617.0

14176

24-Apr-2011

00:40

x64

1033

6

sqldest.dll

2009.100.1617.0

264544

24-Apr-2011

00:37

x64

1033

7

txgroupdups.dll

2009.100.1617.0

477536

24-Apr-2011

00:30

x64

1033


SQL Reporting Services


#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

10.50.1617.0

563040

24-Apr-2011

01:31

x86

0

2

microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.1617.0

563040

24-Apr-2011

00:41

x86

0

3

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

10.50.1617.0

1251168

24-Apr-2011

01:31

x86

0

4

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.1617.0

1251168

24-Apr-2011

00:41

x86

0

5

microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

10.50.1617.0

255840

24-Apr-2011

01:31

x86

0

6

microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.1617.0

255840

24-Apr-2011

00:41

x86

0

7

microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

10.50.1617.0

317280

24-Apr-2011

01:31

x86

0

8

microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.1617.0

317280

24-Apr-2011

00:41

x86

0

9

microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

10.50.1617.0

264032

24-Apr-2011

01:31

x86

0

10

microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.1617.0

264032

24-Apr-2011

00:41

x86

0

11

microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

10.50.1617.0

153440

24-Apr-2011

01:31

x86

0

12

microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.1617.0

153440

24-Apr-2011

00:41

x86

0

13

microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

10.50.1617.0

5179232

24-Apr-2011

01:31

x86

0

14

microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.1617.0

5179232

24-Apr-2011

00:41

x86

0

15

microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

10.50.1617.0

112480

24-Apr-2011

01:31

x86

0

16

microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.1617.0

112480

24-Apr-2011

00:41

x86

0

17

microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

10.50.1617.0

1259360

24-Apr-2011

01:31

x86

0

18

microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.1617.0

1259360

24-Apr-2011

00:41

x86

0

19

microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

10.50.1617.0

104288

24-Apr-2011

01:31

x86

0

20

microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.1617.0

104288

24-Apr-2011

00:41

x86

0

21

microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

10.50.1617.0

292704

24-Apr-2011

01:31

x86

0

22

microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.1617.0

292704

24-Apr-2011

00:41

x86

0

23

microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

10.50.1617.0

198496

24-Apr-2011

01:31

x86

0

24

microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.1617.0

198496

24-Apr-2011

00:41

x86

0

29

reportingserviceslibrary.dll

10.50.1617.0

1451872

24-Apr-2011

00:36

x86

0

30

reportingservicesnativeserver.dll

2009.100.1617.0

164704

24-Apr-2011

00:36

x64

1033

31

reportingservicesservice.exe

2009.100.1617.0

2175328

24-Apr-2011

00:43

x64

1033

32

reportingserviceswebserver.dll

10.50.1617.0

1607520

24-Apr-2011

00:36

x86

0

33

reportingserviceswebuserinterface.dll

10.50.1617.0

1976160

24-Apr-2011

00:36

x86

0

34

rsconfigtool.exe

10.50.1617.0

1333088

24-Apr-2011

01:35

x86

1033

35

sql_rs_keyfile.dll

2009.100.1617.0

14176

24-Apr-2011

00:40

x64

1033


Management Studio


#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

appidpackage.dll

10.50.1617.0

1066848

24-Apr-2011

01:35

x86

0

2

copydatabasewizard.exe

10.50.1617.0

661344

24-Apr-2011

01:35

x86

1033

3

dataprofileviewer.exe

10.50.1617.0

313184

24-Apr-2011

01:35

x86

1033

4

dtspipeline.dll

2009.100.1617.0

695136

24-Apr-2011

01:33

x86

1033

5

microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.1617.0

4163424

24-Apr-2011

01:32

x86

0

6

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.1617.0

1251168

24-Apr-2011

01:31

x86

0

7

microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1617.0

67424

24-Apr-2011

01:31

x86

0

8

microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.1617.0

345952

22-Apr-2011

14:14

x86

0

9

microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.1617.0

345952

24-Apr-2011

00:40

x86

0

10

microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1617.0

296800

24-Apr-2011

01:30

x86

0

11

microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.1617.0

83808

24-Apr-2011

01:30

x86

0

12

microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll

10.50.1617.0

3290976

24-Apr-2011

01:30

x86

0

13

microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll

10.50.1617.0

386912

24-Apr-2011

01:30

x86

0

14

microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.1617.0

5617504

24-Apr-2011

01:30

x86

0

15

microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll

10.50.1617.0

92000

24-Apr-2011

01:30

x86

0

16

microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.1617.0

1767776

24-Apr-2011

01:29

x86

1033

17

microsoft.xmleditor.dll

2.0.50727.5065

741376

19-Nov-2010

04:31

x86

1033

18

objectexplorer.dll

10.50.1617.0

3376992

24-Apr-2011

01:27

x86

0

19

radlangsvc.dll

10.50.1617.0

145248

24-Apr-2011

01:27

x86

0

20

rsconfigtool.exe

10.50.1617.0

1333088

24-Apr-2011

01:35

x86

1033

21

sql_ssms_keyfile.dll

2009.100.1617.0

14176

24-Apr-2011

00:40

x64

1033

22

sqldest.dll

2009.100.1617.0

180576

24-Apr-2011

01:28

x86

1033

23

sqleditors.dll

10.50.1617.0

1242976

24-Apr-2011

01:27

x86

0

24

sqlmanagerui.dll

10.50.1617.0

7579488

24-Apr-2011

01:27

x86

0

25

txgroupdups.dll

2009.100.1617.0

258400

24-Apr-2011

01:20

x86

1033


Narzędzia SQL


#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

autoadmin.dll

2009.100.1617.0

937824

24-Apr-2011

01:33

x86

1033

2

dtspipeline.dll

2009.100.1617.0

1088352

24-Apr-2011

00:40

x64

1033

3

dtspipeline.dll

2009.100.1617.0

695136

24-Apr-2011

01:33

x86

1033

4

microsoft.analysisservices.deployment.exe

10.50.1617.0

505696

24-Apr-2011

01:35

x86

1033

5

microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.1617.0

5920608

24-Apr-2011

01:32

x86

0

6

microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.1617.0

1988448

24-Apr-2011

01:32

x86

1033

7

microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.1617.0

1001312

24-Apr-2011

01:32

x86

0

8

microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.1617.0

5928800

24-Apr-2011

01:32

x86

0

9

microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1617.0

67424

24-Apr-2011

00:41

x86

0

10

microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1617.0

67424

24-Apr-2011

01:31

x86

0

11

sql_tools_keyfile.dll

2009.100.1617.0

14176

24-Apr-2011

00:40

x64

1033


SQL Native Client


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Sqlncli_keyfile.dll

2009.100.1617.0

14,176

24-Apr-2011

07:40

x64

Instapi.dll

2005.90.1399.0

41,688

31-Mar-2010

06:43

x64

Instapi.dll

2005.90.1399.0

35,032

31-Mar-2010

07:01

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

479,232

28-Mar-2009

18:26

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554,832

28-Mar-2009

18:25

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632,656

28-Mar-2009

18:28

x86

Sqlncli10.dll

2009.100.1617.0

2,832,736

24-Apr-2011

07:37

x64

Sqlncli10.dll

2009.100.1617.0

2,568,544

24-Apr-2011

08:20

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

515,072

27-Mar-2009

19:38

x64

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

1,068,368

27-Mar-2009

19:40

x64

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

802,624

27-Mar-2009

19:39

x64

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

515,072

27-Mar-2009

19:38

x64

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

1,068,368

27-Mar-2009

19:40

x64

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

802,624

27-Mar-2009

19:39

x64

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

479,232

28-Mar-2009

18:26

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554,832

28-Mar-2009

18:25

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632,656

28-Mar-2009

18:28

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

479,232

28-Mar-2009

18:26

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554,832

28-Mar-2009

18:25

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632,656

28-Mar-2009

18:28

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach IA-64


Database Services — wspólne elementy podstawowe


#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.1617.0

153440

22-Apr-2011

14:14

x86

0

2

microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.1617.0

153440

24-Apr-2011

00:06

x86

0

3

microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.1617.0

5617504

24-Apr-2011

00:05

x86

0

4

microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.1617.0

3045216

22-Apr-2011

14:14

x86

0

5

microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.1617.0

3045216

24-Apr-2011

00:05

x86

0

6

microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.1617.0

186208

24-Apr-2011

00:05

x86

0

7

microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.1617.0

186208

24-Apr-2011

01:29

x86

0

8

microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.1617.0

1140576

22-Apr-2011

14:14

x86

0

9

microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.1617.0

1140576

24-Apr-2011

00:05

x86

0

10

msgprox.dll

2009.100.1617.0

538464

24-Apr-2011

00:06

ia64

1033

11

msgprox.dll

2009.100.1617.0

203104

24-Apr-2011

01:29

x86

1033

12

replprov.dll

2009.100.1617.0

1645408

24-Apr-2011

00:03

ia64

1033

13

replprov.dll

2009.100.1617.0

576352

24-Apr-2011

01:28

x86

1033

14

replrec.dll

2009.100.1617.0

791904

24-Apr-2011

01:27

x86

1033

15

replrec.dll

2009.100.1617.0

2133344

24-Apr-2011

00:02

ia64

1033

16

replsub.dll

2009.100.1617.0

1121120

24-Apr-2011

00:03

ia64

1033

17

replsub.dll

2009.100.1617.0

412512

24-Apr-2011

01:28

x86

1033

18

sql_common_core_keyfile.dll

2009.100.1617.0

19296

24-Apr-2011

00:06

ia64

1033

19

svrenumapi100.dll

2009.100.1617.0

2727264

23-Apr-2011

23:56

ia64

1033

20

svrenumapi100.dll

2009.100.1617.0

780640

24-Apr-2011

01:20

x86

1033

21

xmlsub.dll

2009.100.1617.0

563040

23-Apr-2011

23:56

ia64

1033

22

xmlsub.dll

2009.100.1617.0

193376

24-Apr-2011

01:20

x86

1033


Database Services — wystąpienie podstawowe


#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

atxcore.dll

2009.100.1617.0

63328

24-Apr-2011

00:06

ia64

1033

2

datacollectorcontroller.dll

2009.100.1617.0

477024

24-Apr-2011

00:06

ia64

1033

5

sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2009.100.1617.0

19296

24-Apr-2011

00:06

ia64

1033

6

sqlagent.exe

2009.100.1617.0

1203552

24-Apr-2011

00:09

ia64

1033

7

sqlos.dll

2009.100.1617.0

22368

23-Apr-2011

23:56

ia64

1033

8

sqlscriptdowngrade.dll

2009.100.1617.0

20832

23-Apr-2011

23:56

ia64

1033

9

sqlscriptupgrade.dll

2009.100.1617.0

4615008

23-Apr-2011

23:56

ia64

1033

10

sqlservr.exe

2009.100.1617.0

121657696

24-Apr-2011

00:09

ia64

1033


Database Services — udostępniane elementy podstawowe


#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

distrib.exe

2009.100.1617.0

209248

24-Apr-2011

00:11

ia64

1033

2

dtspipeline.dll

2009.100.1617.0

2025824

24-Apr-2011

00:06

ia64

1033

3

microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1617.0

67424

24-Apr-2011

00:06

x86

0

4

microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.1617.0

153440

22-Apr-2011

14:14

x86

0

5

microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.1617.0

345952

22-Apr-2011

14:14

x86

0

6

microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.1617.0

345952

24-Apr-2011

00:06

x86

0

7

microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1617.0

296800

24-Apr-2011

01:30

x86

0

8

microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.1617.0

83808

24-Apr-2011

00:05

x86

0

9

microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.1617.0

2663776

24-Apr-2011

00:05

ia64

1033

10

microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.1617.0

1767776

24-Apr-2011

01:29

x86

1033

11

microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.1617.0

3045216

22-Apr-2011

14:14

x86

0

12

microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.1617.0

186208

24-Apr-2011

01:29

x86

0

13

microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.1617.0

1140576

22-Apr-2011

14:14

x86

0

14

rdistcom.dll

2009.100.1617.0

1841504

24-Apr-2011

00:04

ia64

1033

15

replmerg.exe

2009.100.1617.0

973664

24-Apr-2011

00:10

ia64

1033

16

snapshot.exe

10.50.1617.0

13664

24-Apr-2011

01:35

x86

1033

17

snapshot.exe

10.50.1617.0

13664

24-Apr-2011

00:11

x86

1033

18

sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2009.100.1617.0

19296

24-Apr-2011

00:06

ia64

1033

19

sqlmergx.dll

2009.100.1617.0

436064

23-Apr-2011

23:56

ia64

1033


Integration Services


#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

dtspipeline.dll

2009.100.1617.0

2025824

24-Apr-2011

00:06

ia64

1033

2

microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1617.0

67424

24-Apr-2011

00:06

x86

0

3

microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1617.0

296800

24-Apr-2011

01:30

x86

0

4

msdtssrvr.exe

10.50.1617.0

210784

24-Apr-2011

00:11

ia64

1033

5

sql_is_keyfile.dll

2009.100.1617.0

19296

24-Apr-2011

00:06

ia64

1033

6

sqldest.dll

2009.100.1617.0

605024

24-Apr-2011

00:03

ia64

1033

7

txgroupdups.dll

2009.100.1617.0

943968

23-Apr-2011

23:56

ia64

1033


SQL Reporting Services


#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

10.50.1617.0

563040

24-Apr-2011

01:31

x86

0

2

microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.1617.0

563040

24-Apr-2011

00:08

x86

0

3

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

10.50.1617.0

1251168

24-Apr-2011

01:31

x86

0

4

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.1617.0

1251168

24-Apr-2011

00:08

x86

0

5

microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

10.50.1617.0

255840

24-Apr-2011

01:31

x86

0

6

microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.1617.0

255840

24-Apr-2011

00:08

x86

0

7

microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

10.50.1617.0

317280

24-Apr-2011

01:31

x86

0

8

microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.1617.0

317280

24-Apr-2011

00:07

x86

0

9

microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

10.50.1617.0

264032

24-Apr-2011

01:31

x86

0

10

microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.1617.0

264032

24-Apr-2011

00:08

x86

0

11

microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

10.50.1617.0

153440

24-Apr-2011

01:31

x86

0

12

microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.1617.0

153440

24-Apr-2011

00:08

x86

0

13

microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

10.50.1617.0

5179232

24-Apr-2011

01:31

x86

0

14

microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.1617.0

5179232

24-Apr-2011

00:07

x86

0

15

microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

10.50.1617.0

112480

24-Apr-2011

01:31

x86

0

16

microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.1617.0

112480

24-Apr-2011

00:07

x86

0

17

microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

10.50.1617.0

1259360

24-Apr-2011

01:31

x86

0

18

microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.1617.0

1259360

24-Apr-2011

00:07

x86

0

19

microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

10.50.1617.0

104288

24-Apr-2011

01:31

x86

0

20

microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.1617.0

104288

24-Apr-2011

00:06

x86

0

21

microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

10.50.1617.0

292704

24-Apr-2011

01:31

x86

0

22

microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.1617.0

292704

24-Apr-2011

00:06

x86

0

23

microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

10.50.1617.0

198496

24-Apr-2011

01:31

x86

0

24

microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.1617.0

198496

24-Apr-2011

00:06

x86

0

29

reportingserviceslibrary.dll

10.50.1617.0

1451872

24-Apr-2011

00:02

x86

0

30

reportingservicesnativeserver.dll

2009.100.1617.0

241504

24-Apr-2011

00:02

ia64

1033

31

reportingservicesservice.exe

2009.100.1617.0

3580256

24-Apr-2011

00:10

ia64

1033

32

reportingserviceswebserver.dll

10.50.1617.0

1607520

24-Apr-2011

00:02

x86

0

33

reportingserviceswebuserinterface.dll

10.50.1617.0

1976160

24-Apr-2011

00:02

x86

0

34

rsconfigtool.exe

10.50.1617.0

1333088

24-Apr-2011

01:35

x86

1033

35

sql_rs_keyfile.dll

2009.100.1617.0

19296

24-Apr-2011

00:06

ia64

1033


Management Studio


#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

appidpackage.dll

10.50.1617.0

1066848

24-Apr-2011

01:35

x86

0

2

copydatabasewizard.exe

10.50.1617.0

661344

24-Apr-2011

01:35

x86

1033

3

dataprofileviewer.exe

10.50.1617.0

313184

24-Apr-2011

01:35

x86

1033

4

dtspipeline.dll

2009.100.1617.0

695136

24-Apr-2011

01:33

x86

1033

5

microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.1617.0

4163424

24-Apr-2011

01:32

x86

0

6

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.1617.0

1251168

24-Apr-2011

01:31

x86

0

7

microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1617.0

67424

24-Apr-2011

01:31

x86

0

8

microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.1617.0

345952

22-Apr-2011

14:14

x86

0

9

microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.1617.0

345952

24-Apr-2011

00:06

x86

0

10

microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1617.0

296800

24-Apr-2011

01:30

x86

0

11

microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.1617.0

83808

24-Apr-2011

01:30

x86

0

12

microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll

10.50.1617.0

3290976

24-Apr-2011

01:30

x86

0

13

microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll

10.50.1617.0

386912

24-Apr-2011

01:30

x86

0

14

microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.1617.0

5617504

24-Apr-2011

01:30

x86

0

15

microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll

10.50.1617.0

92000

24-Apr-2011

01:30

x86

0

16

microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.1617.0

1767776

24-Apr-2011

01:29

x86

1033

17

microsoft.xmleditor.dll

2.0.50727.5065

741376

19-Nov-2010

04:31

x86

1033

18

objectexplorer.dll

10.50.1617.0

3376992

24-Apr-2011

01:27

x86

0

19

radlangsvc.dll

10.50.1617.0

145248

24-Apr-2011

01:27

x86

0

20

rsconfigtool.exe

10.50.1617.0

1333088

24-Apr-2011

01:35

x86

1033

21

sql_ssms_keyfile.dll

2009.100.1617.0

19296

24-Apr-2011

00:06

ia64

1033

22

sqldest.dll

2009.100.1617.0

180576

24-Apr-2011

01:28

x86

1033

23

sqleditors.dll

10.50.1617.0

1242976

24-Apr-2011

01:27

x86

0

24

sqlmanagerui.dll

10.50.1617.0

7579488

24-Apr-2011

01:27

x86

0

25

txgroupdups.dll

2009.100.1617.0

258400

24-Apr-2011

01:20

x86

1033


Narzędzia SQL


#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

autoadmin.dll

2009.100.1617.0

937824

24-Apr-2011

01:33

x86

1033

2

dtspipeline.dll

2009.100.1617.0

2025824

24-Apr-2011

00:06

ia64

1033

3

dtspipeline.dll

2009.100.1617.0

695136

24-Apr-2011

01:33

x86

1033

4

microsoft.analysisservices.deployment.exe

10.50.1617.0

505696

24-Apr-2011

01:35

x86

1033

5

microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.1617.0

5920608

24-Apr-2011

01:32

x86

0

6

microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.1617.0

1988448

24-Apr-2011

01:32

x86

1033

7

microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.1617.0

1001312

24-Apr-2011

01:32

x86

0

8

microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.1617.0

5928800

24-Apr-2011

01:32

x86

0

9

microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1617.0

67424

24-Apr-2011

00:06

x86

0

10

microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1617.0

67424

24-Apr-2011

01:31

x86

0

11

sql_tools_keyfile.dll

2009.100.1617.0

19296

24-Apr-2011

00:06

ia64

1033


SQL Native Client


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Sqlncli_keyfile.dll

2009.100.1617.0

19,296

24-Apr-2011

07:06

IA-64

Instapi.dll

2005.90.1399.0

100,568

31-Mar-2010

06:43

IA-64

Instapi.dll

2005.90.1399.0

35,032

31-Mar-2010

07:01

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

479,232

28-Mar-2009

18:26

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554,832

28-Mar-2009

18:25

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632,656

28-Mar-2009

18:28

x86

Sqlncli10.dll

2009.100.1617.0

5,861,728

24-Apr-2011

06:56

IA-64

Sqlncli10.dll

2009.100.1617.0

2,568,544

24-Apr-2011

08:20

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

574,464

27-Mar-2009

20:58

IA-64

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

1,404,736

27-Mar-2009

20:53

IA-64

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

1,495,872

27-Mar-2009

20:53

IA-64

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

574,464

27-Mar-2009

20:58

IA-64

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

1,404,736

27-Mar-2009

20:53

IA-64

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

1,495,872

27-Mar-2009

20:53

IA-64

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

479,232

28-Mar-2009

18:26

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554,832

28-Mar-2009

18:25

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632,656

28-Mar-2009

18:28

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

479,232

28-Mar-2009

18:26

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554,832

28-Mar-2009

18:25

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632,656

28-Mar-2009

18:28

x86


SQL Analysis Services


#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

sql_as_keyfile.dll

2009.100.1617.0

19296

24-Apr-2011

00:06

ia64

1033

2

xmsrv.dll

10.50.1617.0

47734112

23-Apr-2011

23:56

ia64

1033


Integracja usług Analysis Services z programem SharePoint


#

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

LCID

1

microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.1617.0

808800

24-Apr-2011

00:09

x86

0

2

microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.1617.0

808800

24-Apr-2011

01:32

x86

0

INFORMACJE ZAWARTE W TYM ARTYKULE DOTYCZĄ

Oprócz produktów wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” ten problem dotyczy też następującego produktu:

 • SQL Server 2008 R2 Management Studio Express

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×