Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-054. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu) lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/cu_sc_virsec_master?ws=support#tab0 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

WPROWADZENIE


Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Win32k.sys

5.1.2600.6119

1,858,944

02-Jun-2011

14:02

x86

SP3

SP3GDR

Win32k.sys

5.1.2600.6119

1,867,904

02-Jun-2011

14:07

x86

SP3

SP3QFE

W32ksign.dll

5.1.2600.6119

30,208

06-Jun-2011

11:38

x86

None

Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Win32k.sys

5.2.3790.4872

4,572,672

07-Jun-2011

00:26

x64

SP2

SP2GDR

Win32k.sys

5.2.3790.4872

4,590,080

07-Jun-2011

00:23

x64

SP2

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Win32k.sys

5.2.3790.4872

1,861,120

02-Jun-2011

14:27

x86

SP2

SP2GDR

Win32k.sys

5.2.3790.4872

1,871,872

02-Jun-2011

14:30

x86

SP2

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Win32k.sys

5.2.3790.4872

5,601,280

07-Jun-2011

00:26

IA-64

SP2

SP2GDR

Win32k.sys

5.2.3790.4872

5,619,712

07-Jun-2011

00:23

IA-64

SP2

SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Win32k.sys

6.0.6001.18653

2,042,368

02-Jun-2011

12:59

x86

Win32k.sys

6.0.6001.22927

2,042,880

02-Jun-2011

12:59

x86

Win32k.sys

6.0.6002.18475

2,043,392

02-Jun-2011

13:34

x86

Win32k.sys

6.0.6002.22653

2,051,584

02-Jun-2011

13:12

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Win32k.sys

6.0.6001.18653

2,762,240

02-Jun-2011

13:22

x64

Win32k.sys

6.0.6001.22927

2,762,752

02-Jun-2011

13:20

x64

Win32k.sys

6.0.6002.18475

2,764,288

02-Jun-2011

13:50

x64

Win32k.sys

6.0.6002.22653

2,767,360

02-Jun-2011

13:36

x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Win32k.sys

6.0.6001.18653

6,648,832

02-Jun-2011

13:05

IA-64

Win32k.sys

6.0.6001.22927

6,645,248

02-Jun-2011

13:04

IA-64

Win32k.sys

6.0.6002.18475

6,649,344

02-Jun-2011

13:34

IA-64

Win32k.sys

6.0.6002.22653

6,659,072

02-Jun-2011

13:42

IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,746

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,447

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,909

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,614

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,751

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,452

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,751

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,454

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,385

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,104

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,228

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,942

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,228

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,942

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,363

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,382

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,682

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,699

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,730

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,417

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,437

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,678

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,705

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,687

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,718

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,421

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,440

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,682

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,699

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,730

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,418

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,437

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,445

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,503

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_111e7227db57f2ce117e57373e1182e6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_3ca36db2ce42225b.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_376dedd5fc24130678ee8be397a50265_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18475_none_36561e2a16ed8607.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_d8f152c0ee5b5907781bfa64fff27b28_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22653_none_1d29fb38adc798c0.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_f62b949ae704ff7011b0c2ac012134d0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_adb8af3802554475.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_b8c076609aac9064.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,543

Date (UTC)

02-Jun-2011

Time (UTC)

15:12

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_b96e87e3b3ae3c05.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,543

Date (UTC)

02-Jun-2011

Time (UTC)

14:45

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18475_none_ba934aea97e14d3f.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,543

Date (UTC)

02-Jun-2011

Time (UTC)

16:22

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22653_none_bb3088dfb0f07fa0.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,543

Date (UTC)

02-Jun-2011

Time (UTC)

15:34

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_09af103b06bb8096e9861e61d337551e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22653_none_2c3153bebbf26d76.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,038

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_0ae9d639fd9cac7a1d89b2afc016915f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_75eaf89b1d9efc3d.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_2e3d7037d805fcb769ca476fc98e6404_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_8366d8e31307b2a1.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,038

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_dc56848c17ec307459e3a450d02a32f8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18475_none_69b923fe3d66820f.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,038

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_dea64e4593116fccfa7afc64f2b35099_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_c0320b162f020693.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,038

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_e1196dfca9ee2da9a5ed90714f84b28c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_af4b731ea7358b81.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_14df11e4530a019a.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,559

Date (UTC)

02-Jun-2011

Time (UTC)

15:28

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_158d23676c0bad3b.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,559

Date (UTC)

02-Jun-2011

Time (UTC)

15:10

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18475_none_16b1e66e503ebe75.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,559

Date (UTC)

02-Jun-2011

Time (UTC)

16:23

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22653_none_174f2463694df0d6.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,559

Date (UTC)

02-Jun-2011

Time (UTC)

15:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,756

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,461

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,129

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,058

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,969

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,894

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,969

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,896

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,611

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,554

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,452

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,390

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,452

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,390

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,371

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,390

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,694

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,721

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,740

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,425

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,445

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,690

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,717

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,697

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,728

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,429

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,448

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,694

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,721

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,740

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,445

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,434

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,453

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,531

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_1f33bc36876ac395.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,013

Date (UTC)

02-Jun-2011

Time (UTC)

15:03

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_1fe1cdb9a06c6f36.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,013

Date (UTC)

02-Jun-2011

Time (UTC)

14:38

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18475_none_210690c0849f8070.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,013

Date (UTC)

02-Jun-2011

Time (UTC)

16:05

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22653_none_21a3ceb59daeb2d1.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,013

Date (UTC)

02-Jun-2011

Time (UTC)

15:22

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_02a57bedf2614de6e6c9f1d51f13e65b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_09b001e599d7ec26.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_0b87fa68dd8a75b912ca8e0955405bf8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_4d0238e3ad9f9dd5.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_1d99f6ea64b298cc879da5b09fe81f4c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_05920e1b1f4ab181.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_7794656853a93c84dea007dd93b69d29_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18475_none_a3e4d3825e4bbccd.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_a3fe91e38bfbefa4575faa353c0f79d8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22653_none_f9ce1f2604cfdbc1.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_acd046bddbc6d4766d882beae0758043_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_b1dd7871fbc78bbc.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_b8c21a569aaa9960.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,551

Date (UTC)

02-Jun-2011

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_b9702bd9b3ac4501.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,551

Date (UTC)

02-Jun-2011

Time (UTC)

14:51

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18475_none_ba94eee097df563b.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,551

Date (UTC)

02-Jun-2011

Time (UTC)

15:53

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22653_none_bb322cd5b0ee889c.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,551

Date (UTC)

02-Jun-2011

Time (UTC)

15:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,751

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,454

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,964

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,887

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,964

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,887

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,281

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,214

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,281

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,214

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,421

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,440

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,522

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,545

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,692

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,723

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,425

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,444

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,525

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,549

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,704

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,735

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,422

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,441

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,430

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,449

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,708

Date (UTC)

06-Jun-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_1f33bc36876ac395.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,013

Date (UTC)

02-Jun-2011

Time (UTC)

15:03

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_1fe1cdb9a06c6f36.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,013

Date (UTC)

02-Jun-2011

Time (UTC)

14:38

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18475_none_210690c0849f8070.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,013

Date (UTC)

02-Jun-2011

Time (UTC)

16:05

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22653_none_21a3ceb59daeb2d1.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,013

Date (UTC)

02-Jun-2011

Time (UTC)

15:22

Platform

Not Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7600.17xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7600.21xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Win32k.sys

6.1.7600.16830

2,332,672

11-Jun-2011

02:37

x86

Win32k.sys

6.1.7600.20983

2,341,376

11-Jun-2011

02:40

x86

Win32k.sys

6.1.7601.17630

2,334,208

11-Jun-2011

02:29

x86

Win32k.sys

6.1.7601.21744

2,341,888

11-Jun-2011

03:28

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Win32k.sys

6.1.7600.16830

3,134,464

11-Jun-2011

02:56

x64

Win32k.sys

6.1.7600.20983

3,139,072

11-Jun-2011

03:01

x64

Win32k.sys

6.1.7601.17630

3,137,536

11-Jun-2011

03:07

x64

Win32k.sys

6.1.7601.21744

3,140,096

11-Jun-2011

02:54

x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Win32k.sys

6.1.7600.16830

7,420,928

11-Jun-2011

02:11

IA-64

Win32k.sys

6.1.7600.20983

7,426,560

11-Jun-2011

02:14

IA-64

Win32k.sys

6.1.7601.17630

7,414,272

11-Jun-2011

02:13

IA-64

Win32k.sys

6.1.7601.21744

7,422,976

11-Jun-2011

02:13

IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,784

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,485

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,789

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,688

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,769

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,670

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,784

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,485

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,983

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,491

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,965

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,472

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,865

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,935

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,894

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,929

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,728

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

X86_47cbbfcb456fb19a567293c260d3c499_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_5d8ffff12603b74f.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

X86_4f2cd666c089ff6c74c43ad083ad8168_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_82e575452176e509.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

X86_555765560e5d1df1853f9bb3f89147db_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_ba088b549b765c00.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

X86_f6f343408d929a07540f6aa5e8cc275a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_b4c474c8c0e4102b.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_b8fae785fbb6468c.manifest

File version

Not Applicable

File size

42,086

Date (UTC)

11-Jun-2011

Time (UTC)

04:59

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_b951759314f9be10.manifest

File version

Not Applicable

File size

42,086

Date (UTC)

11-Jun-2011

Time (UTC)

05:12

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_bae1448bf8dcb278.manifest

File version

Not Applicable

File size

42,086

Date (UTC)

11-Jun-2011

Time (UTC)

04:46

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_bb64129311fed38f.manifest

File version

Not Applicable

File size

42,086

Date (UTC)

11-Jun-2011

Time (UTC)

06:13

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_1e2e93a1532a79fa809242d4883b7f76_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_d1cb5b4c57011c27.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,038

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_400b5ec76ea713a65814c202d0459331_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_4b75b8ff61126e6f.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_50def843443e8b84ae97225ec2512104_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_77da646f6d13b694.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_5a45a8f6a8e282c9737694c0fba746ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_62441c9fd40d7825.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_7491b7286afdc44850a724498ea65dca_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_512da4d008638afc.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_7c9ff101fd12db365a7354252b80f033_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_15012e6e3a3a5592.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,038

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_886a0345b83e068fdf5b546f16aac512_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_6efe164313e41b5c.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_993766caf561e85408f1a5684dec6e8d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_46a45f6732735f17.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_b253f7cd2400e92328069ac24cb6fa62_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_e0482a993e51acf7.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,038

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_c1ccf8a9046512167b7c4ec521a6c46c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_ed493bf13eaed382.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,038

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_d5a70190ee52b9f96d3eb1ee1642351d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_6598b10fc65e4097.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_d5a82fc132967f66b0064841c623af2d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_5b9fa8e170f27d45.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_15198309b413b7c2.manifest

File version

Not Applicable

File size

42,090

Date (UTC)

11-Jun-2011

Time (UTC)

05:59

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_15701116cd572f46.manifest

File version

Not Applicable

File size

42,090

Date (UTC)

11-Jun-2011

Time (UTC)

06:02

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_16ffe00fb13a23ae.manifest

File version

Not Applicable

File size

42,090

Date (UTC)

11-Jun-2011

Time (UTC)

06:03

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_1782ae16ca5c44c5.manifest

File version

Not Applicable

File size

42,090

Date (UTC)

11-Jun-2011

Time (UTC)

06:51

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,794

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,499

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,213

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

4,707

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,017

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

4,281

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,987

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,119

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,794

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,501

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,823

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

4,084

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,409

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,884

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,185

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,914

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,786

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,878

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,783

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,842

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,990

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_1f6e2d5be87479bd.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,178

Date (UTC)

11-Jun-2011

Time (UTC)

04:47

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_1fc4bb6901b7f141.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,178

Date (UTC)

11-Jun-2011

Time (UTC)

05:01

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_21548a61e59ae5a9.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,178

Date (UTC)

11-Jun-2011

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_21d75868febd06c0.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,178

Date (UTC)

11-Jun-2011

Time (UTC)

06:06

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_3f87680a32c17002f165765abda18293_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_4fecbd395824e4f8.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_400b5ec76ea713a65814c202d0459331_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_ef58c171a8b30635.manifest

File version

Not Applicable

File size

697

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_5a45a8f6a8e282c9737694c0fba746ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_062725121bae0feb.manifest

File version

Not Applicable

File size

697

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_816c6e86495d13a65c17099c8eea496b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_b5b7780d2cb4ee2c.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_906a76fbb49bb1d1ee978385410cb544_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_70390dfba7cc951e.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_993766caf561e85408f1a5684dec6e8d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_ea8767d97a13f6dd.manifest

File version

Not Applicable

File size

697

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_cdf0b04f3fb507cf2690844c6b16e668_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_4537951b1fff4a12.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_d5a70190ee52b9f96d3eb1ee1642351d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_097bb9820dfed85d.manifest

File version

Not Applicable

File size

697

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_b8fc8b7bfbb44f88.manifest

File version

Not Applicable

File size

42,088

Date (UTC)

11-Jun-2011

Time (UTC)

05:59

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_b953198914f7c70c.manifest

File version

Not Applicable

File size

42,088

Date (UTC)

11-Jun-2011

Time (UTC)

05:53

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_bae2e881f8dabb74.manifest

File version

Not Applicable

File size

42,088

Date (UTC)

11-Jun-2011

Time (UTC)

05:50

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_bb65b68911fcdc8b.manifest

File version

Not Applicable

File size

42,088

Date (UTC)

11-Jun-2011

Time (UTC)

06:53

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,795

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,855

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,011

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

4,070

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,990

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,652

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,206

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,874

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,940

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,977

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,701

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2555917_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,734

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,136

Date (UTC)

13-Jun-2011

Time (UTC)

22:48

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_1f6e2d5be87479bd.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,178

Date (UTC)

11-Jun-2011

Time (UTC)

04:47

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_1fc4bb6901b7f141.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,178

Date (UTC)

11-Jun-2011

Time (UTC)

05:01

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_21548a61e59ae5a9.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,178

Date (UTC)

11-Jun-2011

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_21d75868febd06c0.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,178

Date (UTC)

11-Jun-2011

Time (UTC)

06:06

Platform

Not Applicable

INFORMACJE O PLIKACH

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×