Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-064. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu) lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/cu_sc_virsec_master?ws=support#tab0 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

WPROWADZENIE


Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Tcpipreg.sys

6.0.6002.18160

30,720

08-Dec-2009

17:26

x86

Tcpipreg.sys

6.0.6002.22662

31,232

17-Jun-2011

13:31

x86

Tcpip.sys

6.0.6002.18484

905,104

17-Jun-2011

20:13

x86

Tcpip.sys

6.0.6002.22662

913,296

17-Jun-2011

20:13

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Tcpipreg.sys

6.0.6002.18160

40,448

08-Dec-2009

17:55

x64

Tcpipreg.sys

6.0.6002.22662

40,448

17-Jun-2011

13:56

x64

Tcpip.sys

6.0.6002.18484

1,427,344

17-Jun-2011

20:14

x64

Tcpip.sys

6.0.6002.22662

1,424,272

17-Jun-2011

20:14

x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Tcpipreg.sys

6.0.6002.18160

79,360

08-Dec-2009

17:51

IA-64

Tcpipreg.sys

6.0.6002.22662

80,896

17-Jun-2011

14:08

IA-64

Tcpip.sys

6.0.6002.18484

2,952,080

17-Jun-2011

20:09

IA-64

Tcpip.sys

6.0.6002.22662

2,968,976

17-Jun-2011

20:09

IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,408

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

4,328

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,177

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

4,078

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,250

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

4,168

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,235

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

4,139

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,250

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

4,169

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,236

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

4,139

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,103

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,146

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,427

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,446

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,101

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,144

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,419

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,438

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,103

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,148

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,427

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,446

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,178

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Update.mum

File version

Not Applicable

File size

3,249

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

X86_09ae67414b582e2d0f3233d9116003e7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_5687fd6e611b7085.manifest

File version

Not Applicable

File size

717

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

X86_22b12f2914c5f668d970283904e1a4c7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_b7b2a3f892f96027.manifest

File version

Not Applicable

File size

717

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

X86_8565f443ec5c06b1bbde7454b407e8ce_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_c0ddaf3dad1944f6.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

X86_c0bc73ebde82d72c02de38babac92328_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_b393ab96df5ada33.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_87c2cfff02c3ebf2.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,845

Date (UTC)

08-Dec-2009

Time (UTC)

21:22

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_884e74f61bdfb306.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,845

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

15:38

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_b4b2134c63c9c70f.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,762

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_b54f51417cd8f970.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,762

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_281fad714ea612178090a7272ffc0182_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_81f4775e1d91bf90.manifest

File version

Not Applicable

File size

721

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_6d9b877e860333d361e3e2417a8da1f4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_b59ee8260134dd80.manifest

File version

Not Applicable

File size

721

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_7905e5e3752139e92a03e1af1570a4af_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_a3f045424f9604f9.manifest

File version

Not Applicable

File size

706

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_92a4f499ec13c1e280249cd93c186746_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_99d7af7cd31755f8.manifest

File version

Not Applicable

File size

706

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_e3e16b82bb215d28.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,122

Date (UTC)

08-Dec-2009

Time (UTC)

21:42

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_e46d1079d43d243c.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,122

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

15:51

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_10d0aed01c273845.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,784

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_116decc535366aa6.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,784

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,426

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

4,356

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,193

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

4,104

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,266

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

4,194

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,251

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

4,165

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,266

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

4,195

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,252

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

4,165

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,119

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,162

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,435

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,454

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,117

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,160

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,427

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,446

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,119

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,164

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,435

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,454

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,204

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Update.mum

File version

Not Applicable

File size

3,275

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_02de2c42081c480b6f082e762b7bd937_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_3f69e45c8817bc11.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,066

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_774d3de3f8f63e68f698363086a334f6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_f649425ef0a0d978.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,066

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_87c473f502c1f4ee.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,118

Date (UTC)

08-Dec-2009

Time (UTC)

21:15

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_885018ec1bddbc02.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,118

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

15:43

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_b4b3b74263c7d00b.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,773

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_b550f5377cd7026c.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,773

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,311

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,272

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,311

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,272

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,521

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,544

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,422

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,441

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,525

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,548

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,430

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,449

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,221

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

File name

Update.mum

File version

Not Applicable

File size

2,265

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

22:41

Platform

Not Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7601.17xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.21xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Fwpkclnt.sys

6.1.7600.16385

187,472

14-Jul-2009

01:20

x86

Tcpip.sys

6.1.7600.16839

1,286,016

21-Jun-2011

05:39

x86

Fwpkclnt.sys

6.1.7600.20992

187,264

21-Jun-2011

05:30

x86

Tcpip.sys

6.1.7600.20992

1,301,376

21-Jun-2011

05:30

x86

Fwpkclnt.sys

6.1.7601.17514

187,776

20-Nov-2010

12:29

x86

Tcpip.sys

6.1.7601.17638

1,290,624

21-Jun-2011

05:34

x86

Fwpkclnt.sys

6.1.7601.21754

187,776

21-Jun-2011

06:53

x86

Tcpip.sys

6.1.7601.21754

1,303,424

21-Jun-2011

06:54

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Fwpkclnt.sys

6.1.7600.16385

288,336

14-Jul-2009

01:47

x64

Tcpip.sys

6.1.7600.16839

1,896,832

21-Jun-2011

06:27

x64

Fwpkclnt.sys

6.1.7600.20992

288,128

21-Jun-2011

06:16

x64

Tcpip.sys

6.1.7600.20992

1,888,128

21-Jun-2011

06:16

x64

Fwpkclnt.sys

6.1.7601.17514

288,640

20-Nov-2010

13:33

x64

Tcpip.sys

6.1.7601.17638

1,923,968

21-Jun-2011

06:34

x64

Fwpkclnt.sys

6.1.7601.21754

288,640

21-Jun-2011

06:20

x64

Tcpip.sys

6.1.7601.21754

1,914,752

21-Jun-2011

06:20

x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Fwpkclnt.sys

6.1.7600.16385

482,896

14-Jul-2009

01:58

IA-64

Tcpip.sys

6.1.7600.16839

3,775,360

21-Jun-2011

05:17

IA-64

Fwpkclnt.sys

6.1.7600.20992

482,688

21-Jun-2011

05:31

IA-64

Tcpip.sys

6.1.7600.20992

3,800,448

21-Jun-2011

05:32

IA-64

Fwpkclnt.sys

6.1.7601.17514

483,200

20-Nov-2010

10:33

IA-64

Tcpip.sys

6.1.7601.17638

3,782,528

21-Jun-2011

05:17

IA-64

Fwpkclnt.sys

6.1.7601.21754

483,200

21-Jun-2011

05:18

IA-64

Tcpip.sys

6.1.7601.21754

3,803,520

21-Jun-2011

05:19

IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,792

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,501

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,797

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,704

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,777

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,686

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,792

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,501

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,991

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,507

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,973

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,488

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,865

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,935

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,894

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,929

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,728

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Update.mum

File version

Not Applicable

File size

2,782

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

X86_06582e73cfad9dac97649bd2b6724de5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21754_none_0b74d6b34edf1394.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

X86_53db63ff812e832304b28c538522cbce_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16839_none_6d4124f6b3f37710.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

X86_64caba030537a8a12da632272cbd50e5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17638_none_d2eff36b932992e4.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

X86_d50f57eac7913a9b57eb84c8ac91adc4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20992_none_3075b6757c39f76b.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16839_none_b32e82b7c78da1d1.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,780

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:11

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20992_none_b3703df4e0e237e0.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,834

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

05:53

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17638_none_b513df73c4b4f466.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,780

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:11

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21754_none_b583db3edde666b6.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,834

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

07:17

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_01aa75c4626c047e720bf0e8f3f416b3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17638_none_560a70fd511bf3eb.manifest

File version

Not Applicable

File size

706

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_40160fe7d7d32095820ec76d19961c2d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21754_none_8fdca13273739e8a.manifest

File version

Not Applicable

File size

706

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_4287e69a96f3b43343a634ff9e1cbc5e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16839_none_b500e99757a07d78.manifest

File version

Not Applicable

File size

706

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_b276bea3908a439d771f105804f9eb29_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20992_none_3ee0a46f01ef86ad.manifest

File version

Not Applicable

File size

706

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16839_none_0f4d1e3b7feb1307.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,784

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:17

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20992_none_0f8ed978993fa916.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,838

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

06:51

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17638_none_11327af77d12659c.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,784

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:17

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21754_none_11a276c29643d7ec.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,838

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

07:57

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,802

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,515

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,025

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,142

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,787

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,702

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,802

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,515

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,417

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,743

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,985

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,502

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,103

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,177

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,102

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,141

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,162

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Update.mum

File version

Not Applicable

File size

3,224

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_4a0363f10689f7394595eddbb9d803a5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21754_none_33fdf1712a60d45b.manifest

File version

Not Applicable

File size

704

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_7c3dd0396ca857426acb39942dd97efc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17638_none_a5a2f20fe560540b.manifest

File version

Not Applicable

File size

704

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_9653a55296d1cebcf1d3ffc86ae54392_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20992_none_85c3a1d4ed426c50.manifest

File version

Not Applicable

File size

704

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_da25752d1497efc395e665a6e00fdb78_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16839_none_eb10f4708143b407.manifest

File version

Not Applicable

File size

704

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16839_none_b33026adc78baacd.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,782

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20992_none_b371e1eae0e040dc.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,836

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

06:55

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17638_none_b5158369c4b2fd62.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,782

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21754_none_b5857f34dde46fb2.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,836

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

07:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,019

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,933

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,214

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,734

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,675

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,698

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,436

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2563894_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,455

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,135

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Update.mum

File version

Not Applicable

File size

2,177

Date (UTC)

21-Jun-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

INFORMACJE O PLIKACH

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×