Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-066. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu) lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/cu_sc_virsec_master?ws=support#tab0Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

WPROWADZENIE

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

  • Domyślnie ta aktualizacja próbuje zapisać plik dziennika w katalogu tymczasowym określonym w rejestrze (%USERPROFILE%\Local Settings\Temp). Jeśli ten katalog nie istnieje lub jest niedostępny, instalacja nie powiedzie się. Aby rozwiązać ten problem, można wypróbować następującą metodę:

    • Uruchom instalację z wiersza polecenia i podaj prawidłową ścieżkę do katalogu, w którym ma zostać zapisany plik dziennika. Na przykład w następującym poleceniu zamień ciąg <katalog> na prawidłową ścieżkę do katalogu, taką jak ścieżka C:\Temp:

      MSChart_KB2500170.exe /log <katalog>

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Nie określono wymagań wstępnych związanych z instalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnej wcześniejszej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wersje formantów programu Microsoft Chart dla programu Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1

File Name

Version

Date

Time

Size

System.web.datavisualization.design.dll

3.5.30729.5681

02-May-2011

05:04

81,920

System.web.datavisualization.dll

3.5.30729.5681

02-May-2011

05:04

1,728,512

System.windows.forms.datavisualization.design.dll

3.5.30729.5681

02-May-2011

05:04

73,728

System.windows.forms.datavisualization.dll

3.5.30729.5681

02-May-2011

05:04

1,753,088

Ten artykuł dotyczy następującego produktu firmy Microsoft:

  • Formanty programu Microsoft Chart dla programu Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×