MS11-067: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu redystrybucyjnego programu Microsoft Report Viewer 2005 z dodatkiem Service Pack 1: 9 sierpnia 2011

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-067. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu) lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/cu_sc_virsec_master?ws=support#tab0Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gnPrzedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Wprowadzenie

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć pozycji Dodaj lub usuń programy albo Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnej wcześniejszej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

File name

File size

Version

Microsoft.ReportViewer.Common.dll

3,624,960

8.0.50727.5677

Microsoft.ReportViewer.ProcessingObjectModel.dll

49,152

8.0.50727.5677

Microsoft.ReportViewer.WebForms.dll

540,672

8.0.50727.5677

Microsoft.ReportViewer.WinForms.dll

339,968

8.0.50727.5677

Install.ini

3,986

Not Applicable

Eula.2052.txt

5,434

Not Applicable

Eula.1028.txt

5,498

Not Applicable

Eula.1031.txt

19,840

Not Applicable

Eula.1033.txt

13,374

Not Applicable

Eula.3082.txt

17,272

Not Applicable

Eula.1036.txt

16,664

Not Applicable

Eula.1040.txt

18,082

Not Applicable

Eula.1041.txt

7,684

Not Applicable

Eula.1042.txt

8,110

Not Applicable

Globdata.ini

1,106

Not Applicable

Install.exe

618,320

8.0.50727.5677

Install.res.1025.dll

78,336

8.0.50727.5677

Install.res.3076.dll

67,584

8.0.50727.5677

Install.res.2052.dll

65,536

8.0.50727.5677

Install.res.1028.dll

66,048

8.0.50727.5677

Install.res.1029.dll

83,968

8.0.50727.5677

Install.res.1030.dll

82,944

8.0.50727.5677

Install.res.1031.dll

86,528

8.0.50727.5677

Install.res.1032.dll

88,576

8.0.50727.5677

Install.res.1033.dll

81,408

8.0.50727.5677

Install.res.3082.dll

86,528

8.0.50727.5677

Install.res.1035.dll

82,432

8.0.50727.5677

Install.res.1036.dll

87,040

8.0.50727.5677

Install.res.1037.dll

76,800

8.0.50727.5677

Install.res.1038.dll

84,992

8.0.50727.5677

Install.res.1040.dll

85,504

8.0.50727.5677

Install.res.1041.dll

71,680

8.0.50727.5677

Install.res.1042.dll

70,144

8.0.50727.5677

Install.res.1043.dll

84,992

8.0.50727.5677

Install.res.1044.dll

82,944

8.0.50727.5677

Install.res.1045.dll

84,480

8.0.50727.5677

Install.res.1046.dll

83,456

8.0.50727.5677

Install.res.2070.dll

84,992

8.0.50727.5677

Install.res.1049.dll

83,456

8.0.50727.5677

Install.res.1053.dll

82,432

8.0.50727.5677

Install.res.1055.dll

81,408

8.0.50727.5677

ReportViewer.bmp

5,686

Not Applicable

Unicows.dll

245,408

1.0.4018.0

ReportViewer.msi

165,376

Not Applicable


Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×