WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-079. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń zwracany jest monit o włożenie do stacji dysków dysku CD programu Microsoft Forefront Unified Access Gateway (UAG). Następnie program instalacyjny zostaje zamknięty i jest zwracany błąd 2920. Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy zalogować się jako administrator, a następnie odinstalować ją za pomocą elementu Programy i funkcje w Panelu sterowania. Aby uzyskać dostęp do tej aktualizacji, należy kliknąć pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.  Uwaga Nie zaleca się odinstalowywania jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń.

 • Podczas instalowania tej aktualizacji nie można stosować połączenia przełączników /quiet i /forcerestart.

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń usługa Brama usług pulpitu zdalnego może nie zostać automatycznie ponownie uruchomiona. Próba utworzenia sesji pulpitu zdalnego za pomocą klienta pulpitu zdalnego może skutkować zwróceniem komunikatu o błędzie podobnego do następującego:

  Ten komputer nie może połączyć się z komputerem zdalnym, ponieważ serwer bramy usług pulpitu zdalnego jest tymczasowo niedostępny. Spróbuj połączyć się ponownie później lub skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać pomoc.


  Jeśli są używane jakiekolwiek aplikacje usług pulpitu zdalnego opublikowane za pomocą magistrali UAG, należy ręcznie ponownie uruchomić usługę za pomocą konsoli Usługi.

 • W przypadku zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń w pierwotnie wydanej wersji (wersji RTM) programu Forefront Unified Access Gateway i późniejszego zastosowania aktualizacji Forefront Unified Access Gateway Update 1 bądź Forefront Unified Access Gateway Update 2 należy ponownie zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń.

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach. W takim przypadku znany problem wymieniono po odpowiednim łączu do artykułu.

 • 2522482 MS11-079: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010: 11 października 2011

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2522482:

  • Ta aktualizacja zabezpieczeń jest wymieniona w elemencie Programy i funkcje w obszarze Zainstalowane aktualizacje jako „Hotfix for Microsoft Forefront UAG 8” (Poprawka dla programu Microsoft Forefront UAG 8). Nie ma żadnej informacji o tym, że jest to aktualizacja zabezpieczeń. Inne aktualizacje zabezpieczeń mają zwykle taki opis: „Aktualizacja zabezpieczeń dla xxxxx”. Na przykład ta aktualizacja zabezpieczeń powinna być wymieniona jako „Aktualizacja zabezpieczeń dla programu UAG 2010”.

 • 2522483 MS11-079: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010 z aktualizacją 1: 11 października 2011

 • 2522484 MS11-079: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010 z aktualizacją 2: 11 października 2011

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2522484:

  • Ta aktualizacja zmienia aplet Java — MicrosoftClient.JAR. Oprócz zmian wprowadzanych przez tę aktualizację, następna aktualizacja zabezpieczeń dla języka Java, z datą publikacji 18 października, wyłącza starszą wersję pliku MicrosoftClient.JAR. Niezainstalowanie tej aktualizacji spowoduje zablokowanie starej wersji pliku MicrosoftClient.JAR przez aktualizację środowiska JRE (Java Runtime Environment) i plik ten przestanie działać. Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacji zabezpieczeń firmy SUN/Oracle, odwiedź następującą stronę firmy Oracle w sieci Web:

   Aktualizacje z poprawkami krytycznymi i alerty zabezpieczeń Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi organizacjami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych organizacji są precyzyjne.

 • 2522485 MS11-079: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010 z dodatkiem Service Pack 1: 11 października 2011


W tym artykule omówiono produkty wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×