Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-079. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń zwracany jest monit o włożenie do stacji dysków dysku CD programu Microsoft Forefront Unified Access Gateway (UAG). Następnie program instalacyjny zostaje zamknięty i jest zwracany błąd 2920. Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy zalogować się jako administrator, a następnie odinstalować ją za pomocą elementu Programy i funkcje w Panelu sterowania. Aby uzyskać dostęp do tej aktualizacji, należy kliknąć pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.  Uwaga Nie zaleca się odinstalowywania jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń.

 • Podczas instalowania tej aktualizacji nie można stosować połączenia przełączników /quiet i /forcerestart.

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń usługa Brama usług pulpitu zdalnego może nie zostać automatycznie ponownie uruchomiona. Próba utworzenia sesji pulpitu zdalnego za pomocą klienta pulpitu zdalnego może skutkować zwróceniem komunikatu o błędzie podobnego do następującego:

  Ten komputer nie może połączyć się z komputerem zdalnym, ponieważ serwer bramy usług pulpitu zdalnego jest tymczasowo niedostępny. Spróbuj połączyć się ponownie później lub skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać pomoc.


  Jeśli są używane jakiekolwiek aplikacje usług pulpitu zdalnego opublikowane za pomocą magistrali UAG, należy ręcznie ponownie uruchomić usługę za pomocą konsoli Usługi.

 • W przypadku zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń w pierwotnie wydanej wersji (wersji RTM) programu Forefront Unified Access Gateway i późniejszego zastosowania aktualizacji Forefront Unified Access Gateway Update 1 bądź Forefront Unified Access Gateway Update 2 należy ponownie zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń.

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach. W takim przypadku znany problem wymieniono po odpowiednim łączu do artykułu.

 • 2522482 MS11-079: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010: 11 października 2011

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2522482:

  • Ta aktualizacja zabezpieczeń jest wymieniona w elemencie Programy i funkcje w obszarze Zainstalowane aktualizacje jako „Hotfix for Microsoft Forefront UAG 8” (Poprawka dla programu Microsoft Forefront UAG 8). Nie ma żadnej informacji o tym, że jest to aktualizacja zabezpieczeń. Inne aktualizacje zabezpieczeń mają zwykle taki opis: „Aktualizacja zabezpieczeń dla xxxxx”. Na przykład ta aktualizacja zabezpieczeń powinna być wymieniona jako „Aktualizacja zabezpieczeń dla programu UAG 2010”.

 • 2522483 MS11-079: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010 z aktualizacją 1: 11 października 2011

 • 2522484 MS11-079: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010 z aktualizacją 2: 11 października 2011

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2522484:

  • Ta aktualizacja zmienia aplet Java — MicrosoftClient.JAR. Oprócz zmian wprowadzanych przez tę aktualizację, następna aktualizacja zabezpieczeń dla języka Java, z datą publikacji 18 października, wyłącza starszą wersję pliku MicrosoftClient.JAR. Niezainstalowanie tej aktualizacji spowoduje zablokowanie starej wersji pliku MicrosoftClient.JAR przez aktualizację środowiska JRE (Java Runtime Environment) i plik ten przestanie działać. Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacji zabezpieczeń firmy SUN/Oracle, odwiedź następującą stronę firmy Oracle w sieci Web:

   Aktualizacje z poprawkami krytycznymi i alerty zabezpieczeń Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi organizacjami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych organizacji są precyzyjne.

 • 2522485 MS11-079: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010 z dodatkiem Service Pack 1: 11 października 2011


W tym artykule omówiono produkty wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×