WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-086. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu) lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=pl&rdpath=4Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń


Aby można było zastosować tę aktualizację, w systemie musi być zainstalowany składnik, którego dotyczy problem.
Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja zabezpieczeń instaluje skojarzony z nimi plik wykazu (numer_w_bazie_wiedzy_.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Ntdsa.dll

5.2.3790.4910

1,524,224

27-Sep-2011

06:13

x86

SP2

SP2GDR

Ntdsa.dll

5.2.3790.4910

1,529,344

27-Sep-2011

06:12

x86

SP2

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Ntdsa.dll

5.2.3790.4910

2,972,160

27-Sep-2011

18:54

x64

SP2

SP2GDR

Wntdsa.dll

5.2.3790.4910

1,524,224

27-Sep-2011

18:54

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ntdsa.dll

5.2.3790.4910

2,980,352

27-Sep-2011

18:50

x64

SP2

SP2QFE

Wntdsa.dll

5.2.3790.4910

1,529,344

27-Sep-2011

18:50

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Ntdsa.dll

5.2.3790.4910

4,257,280

27-Sep-2011

18:53

IA-64

SP2

SP2GDR

Wntdsa.dll

5.2.3790.4910

1,524,224

27-Sep-2011

18:53

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ntdsa.dll

5.2.3790.4910

4,289,536

27-Sep-2011

18:50

IA-64

SP2

SP2QFE

Wntdsa.dll

5.2.3790.4910

1,529,344

27-Sep-2011

18:50

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6000.16xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000.20xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ntdsa.mof

Not applicable

227,725

16-Apr-2008

00:34

Not applicable

Ntdsai.dll

6.0.6002.18508

1,950,208

25-Aug-2011

16:13

x86

Ntdsa.mof

Not applicable

227,725

07-Jun-2011

13:52

Not applicable

Ntdsai.dll

6.0.6002.22705

1,954,304

26-Aug-2011

01:39

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ntdsa.mof

Not applicable

227,725

03-Sep-2008

18:35

Not applicable

Ntdsai.dll

6.0.6002.18508

2,635,264

25-Aug-2011

16:19

x64

Ntdsa.mof

Not applicable

227,725

15-Mar-2011

04:38

Not applicable

Ntdsai.dll

6.0.6002.22705

2,639,872

25-Aug-2011

23:09

x64

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Ważne Poprawki dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak poprawki na stronie Żądanie dotyczące poprawki są wymienione na listach dotyczących obu systemów operacyjnych. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows 7/Windows Server 2008 R2” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7601.17xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.21xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ntdsa.mof

Not applicable

227,765

22-Jul-2009

22:46

Not applicable

Ntdsai.dll

6.1.7600.16871

2,007,552

24-Aug-2011

04:33

x86

Ntdsa.mof

Not applicable

227,765

10-Jun-2009

21:18

Not applicable

Ntdsai.dll

6.1.7600.21035

2,011,648

24-Aug-2011

04:30

x86

Ntdsa.mof

Not applicable

227,765

05-Nov-2010

01:54

Not applicable

Ntdsai.dll

6.1.7601.17676

2,008,576

27-Aug-2011

04:26

x86

Ntdsa.mof

Not applicable

227,765

05-Nov-2010

01:54

Not applicable

Ntdsai.dll

6.1.7601.21802

2,011,648

27-Aug-2011

05:41

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ntdsa.mof

Not applicable

227,765

22-Jul-2009

23:08

Not applicable

Ntdsai.dll

6.1.7600.16871

2,721,280

24-Aug-2011

05:38

x64

Ntdsa.mof

Not applicable

227,765

10-Jun-2009

20:34

Not applicable

Ntdsai.dll

6.1.7600.21035

2,726,400

24-Aug-2011

05:32

x64

Ntdsa.mof

Not applicable

227,765

05-Nov-2010

01:54

Not applicable

Ntdsai.dll

6.1.7601.17676

2,723,328

27-Aug-2011

05:37

x64

Ntdsa.mof

Not applicable

227,765

05-Nov-2010

01:54

Not applicable

Ntdsai.dll

6.1.7601.21802

2,726,400

27-Aug-2011

05:32

x64Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista


Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,766

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,485

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,295

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

3,026

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_3_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,309

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_3_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

3,040

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,418

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,437

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,426

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,446

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,519

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,542

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,418

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,438

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,523

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,546

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,426

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,446

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not applicable

File size

3,131

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

X86_955439febf38815a14b68592340ae387_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18508_none_bd7e81b2fe6fbd77.manifest

File version

Not applicable

File size

712

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

X86_e3f6b18dff1d4ff9bcc9f275b7d4ffa6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22705_none_c4ac934a8bd49305.manifest

File version

Not applicable

File size

712

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18508_none_f2b4c554b641cdb3.manifest

File version

Not applicable

File size

12,574

Date (UTC)

25-Aug-2011

Time (UTC)

18:20

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22705_none_f33b6327cf621e9f.manifest

File version

Not applicable

File size

12,574

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

02:08

Platform

Not applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_b123819218cb2fb9e6a3838a5c4c92a9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18508_none_4608957b0ad86021.manifest

File version

Not applicable

File size

716

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Amd64_b379556a9c71e8eb20e4eb560560d6e4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22705_none_8f3b8df3308b5898.manifest

File version

Not applicable

File size

716

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18508_none_4ed360d86e9f3ee9.manifest

File version

Not applicable

File size

12,632

Date (UTC)

25-Aug-2011

Time (UTC)

18:37

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22705_none_4f59feab87bf8fd5.manifest

File version

Not applicable

File size

12,632

Date (UTC)

25-Aug-2011

Time (UTC)

23:31

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,776

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,499

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,311

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

3,046

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_3_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,325

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_3_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

3,060

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,426

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,445

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,434

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,454

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,529

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,552

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,426

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,446

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,533

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,556

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,434

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,454

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not applicable

File size

3,155

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,804

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,740

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,017

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,523

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,451

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,470

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,451

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,470

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not applicable

File size

1,928

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

X86_4e3be6d3eee30a4c39772381bbaf1bcc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17676_none_b7b10f98ffd436db.manifest

File version

Not applicable

File size

712

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

X86_873ad09e27fe81bb4881769a4445c48b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16871_none_608e6ad15386bf7e.manifest

File version

Not applicable

File size

712

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

X86_d44a4b8c908369f3a3bd8c97726453b4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21802_none_d5f0044326c2228d.manifest

File version

Not applicable

File size

712

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

X86_e91842f5d55844d204fad4b05cf463ae_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21035_none_f6517bcb54327a1e.manifest

File version

Not applicable

File size

712

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16871_none_f0a370521a71ca86.manifest

File version

Not applicable

File size

3,527

Date (UTC)

24-Aug-2011

Time (UTC)

05:31

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21035_none_f15c2617336b932a.manifest

File version

Not applicable

File size

3,527

Date (UTC)

24-Aug-2011

Time (UTC)

05:28

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17676_none_f28ececa1793b525.manifest

File version

Not applicable

File size

3,527

Date (UTC)

27-Aug-2011

Time (UTC)

04:54

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21802_none_f3601bc7307c2923.manifest

File version

Not applicable

File size

3,527

Date (UTC)

27-Aug-2011

Time (UTC)

06:15

Platform

Not applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_0b7b22febc611e701de43431d3a4fc3b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21035_none_7efacac4f81163be.manifest

File version

Not applicable

File size

716

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Amd64_483bdf746e5da3f4a3514c2e9cf76365_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21802_none_c63449938846dc60.manifest

File version

Not applicable

File size

716

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Amd64_6cdaf771ea8e8f142894ccf5a679c0d4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16871_none_789e9dadffc3de95.manifest

File version

Not applicable

File size

716

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Amd64_e7ffc98538f1f60f8fc563d55f0fa8c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17676_none_8dd6344b69762ae3.manifest

File version

Not applicable

File size

716

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16871_none_4cc20bd5d2cf3bbc.manifest

File version

Not applicable

File size

3,531

Date (UTC)

24-Aug-2011

Time (UTC)

07:14

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21035_none_4d7ac19aebc90460.manifest

File version

Not applicable

File size

3,531

Date (UTC)

24-Aug-2011

Time (UTC)

07:06

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17676_none_4ead6a4dcff1265b.manifest

File version

Not applicable

File size

3,531

Date (UTC)

27-Aug-2011

Time (UTC)

06:10

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21802_none_4f7eb74ae8d99a59.manifest

File version

Not applicable

File size

3,531

Date (UTC)

27-Aug-2011

Time (UTC)

07:07

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,684

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

4,528

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

3,769

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

3,423

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,329

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,364

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,329

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,364

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not applicable

File size

3,680

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×