MS11-098: Luka w zabezpieczeniach jądra systemu Windows umożliwia podniesienie uprawnień: 13 grudnia 2011

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-098. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu) lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=pl&rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Znane problemy

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń niektóre systemy ze zintegrowanymi kartami graficznymi firmy Intel lub kartami graficznymi AMD ATI HD mogą ulegać awariom. W przypadku wystąpienia tego problemu może zostać zwrócony komunikat o błędzie Stop podobny do następującego:

Stop 0x0000007F


Firma Microsoft zbadała ten problem wspólnie z firmami Intel i AMD. Zidentyfikowano niezgodność między tą aktualizacją a pewnymi starszymi wersjami sterowników graficznych firm Intel i AMD. Firmy Intel i AMD udostępniły zaktualizowane sterowniki umożliwiające rozwiązanie tego problemu.

Aby dowiedzieć się więcej o uzyskiwaniu zaktualizowanych sterowników umożliwiających rozwiązanie tego problemu, odwiedź następujące strony w sieci Web:

INFORMACJE O PLIKACH


Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Ntkrnlmp.exe

5.1.2600.6165

2,148,864

25-Oct-2011

13:37

x86

SP3

SP3GDR

Ntkrnlpa.exe

5.1.2600.6165

2,069,376

25-Oct-2011

12:52

x86

SP3

SP3GDR

Ntkrpamp.exe

5.1.2600.6165

2,027,008

25-Oct-2011

12:52

x86

SP3

SP3GDR

Ntoskrnl.exe

5.1.2600.6165

2,192,768

25-Oct-2011

13:33

x86

SP3

SP3GDR

Ntkrnlmp.exe

5.1.2600.6165

2,148,864

25-Oct-2011

13:38

x86

SP3

SP3QFE

Ntkrnlpa.exe

5.1.2600.6165

2,069,376

26-Oct-2011

02:22

x86

SP3

SP3QFE

Ntkrpamp.exe

5.1.2600.6165

2,027,008

25-Oct-2011

12:52

x86

SP3

SP3QFE

Ntoskrnl.exe

5.1.2600.6165

2,192,768

25-Oct-2011

13:34

x86

SP3

SP3QFE

Mpsyschk.dll

5.1.2600.6165

16,896

26-Oct-2011

10:50

x86

None

Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Ntkrnlmp.exe

5.2.3790.4922

2,491,392

25-Oct-2011

17:57

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Ntkrnlpa.exe

5.2.3790.4922

2,303,488

25-Oct-2011

15:50

x86

SP2

SP2GDR

Ntkrpamp.exe

5.2.3790.4922

2,342,912

27-Oct-2011

00:49

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Ntoskrnl.exe

5.2.3790.4922

2,452,480

25-Oct-2011

17:57

x86

SP2

SP2GDR

Ntkrnlmp.exe

5.2.3790.4922

2,502,656

25-Oct-2011

17:42

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ntkrnlpa.exe

5.2.3790.4922

2,313,216

25-Oct-2011

15:55

x86

SP2

SP2QFE

Ntkrpamp.exe

5.2.3790.4922

2,353,664

25-Oct-2011

15:55

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ntoskrnl.exe

5.2.3790.4922

2,461,696

25-Oct-2011

17:42

x86

SP2

SP2QFE

Mpsyschk.dll

5.2.3790.4922

17,408

26-Oct-2011

11:03

x86

None

Not Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.18533

3,602,816

27-Oct-2011

08:01

Not Applicable

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.18533

3,550,080

27-Oct-2011

08:01

Not Applicable

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.22732

3,603,840

27-Oct-2011

08:01

Not Applicable

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.22732

3,552,640

27-Oct-2011

08:01

Not Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,388

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

4,283

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,750

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,648

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,230

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

4,123

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,750

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,651

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,230

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

4,124

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,751

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,651

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2633171_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,142

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2633171_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,185

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2633171_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,427

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2633171_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,446

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2633171_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,140

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2633171_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,183

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2633171_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,419

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2633171_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,438

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2633171_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,142

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2633171_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,187

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2633171_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,427

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2633171_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,446

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,217

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

X86_4e63041be5a392f6e4d50051bc3df6bd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_5838d4c0bf065b06.manifest

File version

Not Applicable

File size

717

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

X86_50dccc4c09589c87d4157202072a04ab_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_f19bef186d86359b.manifest

File version

Not Applicable

File size

717

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

X86_808628aed36ab9a876ffd7156972227f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_62e94d72cf66b66a.manifest

File version

Not Applicable

File size

697

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

X86_cb705269163ddaf3f359fe5068b7bbcf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_4e15b5f5b5a41540.manifest

File version

Not Applicable

File size

697

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_6df973d2b15ef09c.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,682

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_6e821239ca7d7436.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,682

Date (UTC)

27-Oct-2011

Time (UTC)

08:45

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_8591fa8d2bcba31b.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,654

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

17:51

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_864faa2c44c27ed0.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,654

Date (UTC)

25-Oct-2011

Time (UTC)

17:21

Platform

Not Applicable

Informacje o plikach w systemie Windows 7

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7

  RTM

  LDR

  6.1.7601.17xxx

  Windows 7

  SP1

  GDR

  6.1.7601.21xxx

  Windows 7

  SP1

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ntkrnlpa.exe

6.1.7600.16905

3,957,104

26-Oct-2011

04:42

Not Applicable

Ntoskrnl.exe

6.1.7600.16905

3,901,808

26-Oct-2011

04:42

Not Applicable

Ntkrnlpa.exe

6.1.7600.21077

3,970,416

26-Oct-2011

04:51

Not Applicable

Ntoskrnl.exe

6.1.7600.21077

3,915,120

26-Oct-2011

04:51

Not Applicable

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.17713

3,967,856

26-Oct-2011

04:47

Not Applicable

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.17713

3,912,560

26-Oct-2011

04:47

Not Applicable

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.21847

3,970,928

26-Oct-2011

07:01

Not Applicable

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.21847

3,915,120

26-Oct-2011

07:01

Not Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,787

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

13:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,491

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

13:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,792

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

13:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,694

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

13:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,772

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

13:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,676

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

13:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,807

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

13:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,491

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

13:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,787

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

13:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,497

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

13:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,787

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

13:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,478

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

13:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,986

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

13:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,537

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

13:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2633171_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,968

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

13:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2633171~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,517

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

13:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2633171_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,397

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

13:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2633171_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,489

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

13:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2633171_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,894

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

13:18

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2633171_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,929

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

13:18

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,728

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

13:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_01a30bd90d3e63e17e5346b2ec2c7b82_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_c6d561e01a3a0e58.manifest

File version

Not Applicable

File size

697

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

13:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_5545a3ce8aa33370d74f0e0b4a5790c1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_d6082efdc164aa77.manifest

File version

Not Applicable

File size

697

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

13:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_5baebc98b54499a976adae1c6e4b1e86_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_1eaa3d5341621655.manifest

File version

Not Applicable

File size

717

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

13:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_711ec06db5ab89976f3cafdf02044652_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_82c2715f7f224810.manifest

File version

Not Applicable

File size

697

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

13:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_bffc18aa52230d0daa49b8720674de3e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16841_none_0cb32ea90a3edc33.manifest

File version

Not Applicable

File size

717

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

13:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_e3a5a8f03741c629aab86131e6a86c67_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_c0664f55c6ba5947.manifest

File version

Not Applicable

File size

697

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

13:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_6c5d42881535b73b.manifest

File version

Not Applicable

File size

16,151

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

05:37

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_6c9d06af2e8a8365.manifest

File version

Not Applicable

File size

16,151

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

05:43

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_6e36cf0e12660c6a.manifest

File version

Not Applicable

File size

16,151

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

05:43

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_6ea3fd3d2b986563.manifest

File version

Not Applicable

File size

16,151

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

09:20

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16841_none_83fb97bc8f9ecf16.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,047

Date (UTC)

23-Jun-2011

Time (UTC)

04:55

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_846a9ea1a8cf8dff.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,047

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

05:29

Platform

Not Applicable

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×