WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-100. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu) lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=pl&rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Informacje dotyczące pobierania

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:


Pobierz pakiet teraz.

Data wydania: 29 grudnia 2011

Aby dowiedzieć się więcej o sposobach pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Pakiet redystrybucyjny Instalatora Windows 4.5

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

934307 Opis narzędzia Autonomiczny Instalator rozszerzenia Windows Update (Wusa.exe) i plików msu w systemach Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, stosuje aktualizację, a następnie uruchamia ponownie usługi. Ta aktualizacja wymaga jednak ponownego uruchomienia komputera, jeśli nie można zatrzymać wymaganych usług z jakiejkolwiek przyczyny lub jeśli wymagane pliki są używane. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera.

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć elementu Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:

2416471 MS10-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

INFORMACJE O PLIKACH


Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

Składnik usługi GDR

File name

File version

File size

Date

Time

system.web.extensions.dll

3.5.30729.4958

1,277,952

26-Dec-2011

19:13

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

684,032

22-Jul-2009

23:58

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

606,208

23-Jul-2009

01:21

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

593,920

22-Jul-2009

23:28

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

622,592

22-Jul-2009

22:59

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

815,104

22-Jul-2009

23:16

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

614,400

22-Jul-2009

23:40

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

585,728

23-Jul-2009

02:03

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

622,592

22-Jul-2009

22:59

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

647,168

23-Jul-2009

00:39

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

630,784

23-Jul-2009

01:59

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

610,304

22-Jul-2009

23:23

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

671,744

22-Jul-2009

22:59

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

622,592

22-Jul-2009

22:56

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

577,536

23-Jul-2009

00:31

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

626,688

22-Jul-2009

23:20

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

606,208

23-Jul-2009

01:20

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

602,112

22-Jul-2009

23:40

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

610,304

23-Jul-2009

00:13

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

753,664

22-Jul-2009

23:24

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

589,824

22-Jul-2009

23:44

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

598,016

23-Jul-2009

01:25

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

552,960

22-Jul-2009

22:56

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

557,056

22-Jul-2009

23:09

aspnet_wp.exe

2.0.50727.4971

31,504

26-Dec-2011

19:13

webengine.dll

2.0.50727.4971

437,008

26-Dec-2011

19:13

system.web.extensions.dll

3.5.30729.4958

1,277,952

26-Dec-2011

19:13

system.web.dll

2.0.50727.4971

5,251,072

26-Dec-2011

19:13

Składnik usługi LDR

File name

File version

File size

Date

Time

system.web.extensions.dll

3.5.30729.5770

1,282,048

26-Dec-2011

19:08

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

684,032

23-Jul-2009

00:18

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

606,208

23-Jul-2009

01:41

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

593,920

23-Jul-2009

00:36

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

622,592

22-Jul-2009

23:27

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

815,104

22-Jul-2009

23:44

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

614,400

22-Jul-2009

23:51

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

585,728

23-Jul-2009

00:34

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

622,592

22-Jul-2009

23:26

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

647,168

23-Jul-2009

01:07

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

630,784

23-Jul-2009

00:50

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

610,304

22-Jul-2009

23:51

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

671,744

22-Jul-2009

23:24

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

622,592

22-Jul-2009

23:27

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

577,536

23-Jul-2009

01:02

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

626,688

22-Jul-2009

23:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

606,208

23-Jul-2009

01:41

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

602,112

22-Jul-2009

23:50

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

610,304

23-Jul-2009

00:30

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

753,664

22-Jul-2009

23:52

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

589,824

23-Jul-2009

00:51

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

598,016

23-Jul-2009

01:43

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

552,960

22-Jul-2009

23:27

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

557,056

23-Jul-2009

00:40

aspnet_wp.exe

2.0.50727.5710

31,504

26-Dec-2011

19:08

webengine.dll

2.0.50727.5710

437,520

26-Dec-2011

19:08

system.web.extensions.dll

3.5.30729.5770

1,282,048

26-Dec-2011

19:08

system.web.dll

2.0.50727.5710

5,255,168

26-Dec-2011

19:08

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

Składnik usługi GDR

File name

File version

File size

Date

Time

aspnet_wp.exe

2.0.50727.4971

43,280

26-Dec-2011

19:08

webengine.dll

2.0.50727.4971

745,232

26-Dec-2011

19:08

system.web.extensions.dll

3.5.30729.4958

1,277,952

26-Dec-2011

19:08

system.web.dll

2.0.50727.4971

5,259,264

26-Dec-2011

19:08

system.web.extensions.dll

3.5.30729.4958

1,277,952

26-Dec-2011

19:13

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

684,032

23-Jul-2009

00:05

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

606,208

23-Jul-2009

01:30

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

593,920

23-Jul-2009

00:13

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

622,592

22-Jul-2009

23:24

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

815,104

22-Jul-2009

23:21

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

614,400

22-Jul-2009

23:30

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

585,728

23-Jul-2009

00:09

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

622,592

22-Jul-2009

23:37

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

647,168

23-Jul-2009

00:46

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

630,784

23-Jul-2009

01:59

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

610,304

22-Jul-2009

23:38

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

671,744

22-Jul-2009

23:28

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

622,592

22-Jul-2009

23:29

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

577,536

23-Jul-2009

00:41

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

626,688

22-Jul-2009

23:26

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

606,208

23-Jul-2009

01:29

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

602,112

22-Jul-2009

23:29

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

610,304

23-Jul-2009

00:20

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

753,664

22-Jul-2009

23:30

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

589,824

23-Jul-2009

01:55

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

598,016

23-Jul-2009

01:35

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

552,960

22-Jul-2009

23:30

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

557,056

23-Jul-2009

02:14

aspnet_wp.exe

2.0.50727.4971

31,504

26-Dec-2011

19:13

webengine.dll

2.0.50727.4971

437,008

26-Dec-2011

19:13

system.web.extensions.dll

3.5.30729.4958

1,277,952

26-Dec-2011

19:13

system.web.dll

2.0.50727.4971

5,251,072

26-Dec-2011

19:13

Składnik usługi LDR

File name

File version

File size

Date

Time

aspnet_wp.exe

2.0.50727.5710

43,280

26-Dec-2011

19:11

webengine.dll

2.0.50727.5710

746,256

26-Dec-2011

19:11

system.web.extensions.dll

3.5.30729.5770

1,282,048

26-Dec-2011

19:11

system.web.dll

2.0.50727.5710

5,263,360

26-Dec-2011

19:11

system.web.extensions.dll

3.5.30729.5770

1,282,048

26-Dec-2011

19:08

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

684,032

23-Jul-2009

00:21

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

606,208

23-Jul-2009

01:45

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

593,920

22-Jul-2009

23:58

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

622,592

22-Jul-2009

23:51

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

815,104

22-Jul-2009

23:50

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

614,400

22-Jul-2009

23:51

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

585,728

22-Jul-2009

23:52

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

622,592

22-Jul-2009

23:54

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

647,168

23-Jul-2009

01:13

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

630,784

23-Jul-2009

02:09

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

610,304

22-Jul-2009

23:58

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

671,744

22-Jul-2009

23:51

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

622,592

22-Jul-2009

23:49

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

577,536

23-Jul-2009

01:08

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

626,688

22-Jul-2009

23:51

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

606,208

23-Jul-2009

01:45

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

602,112

22-Jul-2009

23:51

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

610,304

23-Jul-2009

00:33

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

753,664

22-Jul-2009

23:57

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

589,824

23-Jul-2009

02:12

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

598,016

23-Jul-2009

01:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

552,960

22-Jul-2009

23:48

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

557,056

23-Jul-2009

02:19

aspnet_wp.exe

2.0.50727.5710

31,504

26-Dec-2011

19:08

webengine.dll

2.0.50727.5710

437,520

26-Dec-2011

19:08

system.web.extensions.dll

3.5.30729.5770

1,282,048

26-Dec-2011

19:08

system.web.dll

2.0.50727.5710

5,255,168

26-Dec-2011

19:08

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Składnik usługi GDR

File name

File version

File size

Date

Time

aspnet_wp.exe

2.0.50727.4971

83,216

26-Dec-2011

19:02

webengine.dll

2.0.50727.4971

1,231,632

26-Dec-2011

19:02

system.web.extensions.dll

3.5.30729.4958

1,277,952

26-Dec-2011

19:02

system.web.dll

2.0.50727.4971

4,780,032

26-Dec-2011

19:02

system.web.extensions.dll

3.5.30729.4958

1,277,952

26-Dec-2011

19:13

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

622,592

22-Jul-2009

23:26

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

622,592

22-Jul-2009

23:38

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

671,744

22-Jul-2009

23:30

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

622,592

22-Jul-2009

23:28

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

552,960

22-Jul-2009

23:28

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

557,056

23-Jul-2009

00:33

aspnet_wp.exe

2.0.50727.4971

31,504

26-Dec-2011

19:13

webengine.dll

2.0.50727.4971

437,008

26-Dec-2011

19:13

system.web.extensions.dll

3.5.30729.4958

1,277,952

26-Dec-2011

19:13

system.web.dll

2.0.50727.4971

5,251,072

26-Dec-2011

19:13

Składnik usługi LDR

File name

File version

File size

Date

Time

aspnet_wp.exe

2.0.50727.5710

83,216

26-Dec-2011

19:03

webengine.dll

2.0.50727.5710

1,232,656

26-Dec-2011

19:03

system.web.extensions.dll

3.5.30729.5770

1,282,048

26-Dec-2011

19:03

system.web.dll

2.0.50727.5710

4,784,128

26-Dec-2011

19:03

system.web.extensions.dll

3.5.30729.5770

1,282,048

26-Dec-2011

19:08

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

622,592

23-Jul-2009

00:05

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

622,592

23-Jul-2009

00:07

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

671,744

23-Jul-2009

00:04

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

622,592

23-Jul-2009

00:01

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

552,960

23-Jul-2009

00:01

system.web.resources.dll

2.0.50727.4927

557,056

23-Jul-2009

00:13

aspnet_wp.exe

2.0.50727.5710

31,504

26-Dec-2011

19:08

webengine.dll

2.0.50727.5710

437,520

26-Dec-2011

19:08

system.web.extensions.dll

3.5.30729.5770

1,282,048

26-Dec-2011

19:08

system.web.dll

2.0.50727.5710

5,255,168

26-Dec-2011

19:08

Oprócz produktów wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” ten problem dotyczy też następujących produktów:

  • .NET Framework 3.5.1

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×