WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-004. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu) lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=pl&rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Qdvd.dll

6.5.2600.6169

386,048

03-Nov-2011

15:28

x86

SP3

SP3GDR

Quartz.dll

6.5.2600.6169

1,292,288

03-Nov-2011

15:28

x86

SP

SP3GDR

Qdvd.dll

6.5.2600.6169

386,048

03-Nov-2011

15:27

x86

SP3

SP3QFE

Quartz.dll

6.5.2600.6169

1,292,288

03-Nov-2011

15:27

x86

SP

SP3QFE

Updspapi.dll

6.3.13.0

382,840

05-Jul-2010

13:16

x86

None

Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Qdvd.dll

6.5.3790.4928

472,064

15-Nov-2011

03:07

x64

SP2

SP2GDR

Quartz.dll

6.5.3790.4928

2,183,168

15-Nov-2011

03:07

x64

SP

SP2GDR

Wqdvd.dll

6.5.3790.4928

385,536

15-Nov-2011

03:07

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wquartz.dll

6.5.3790.4928

1,278,976

15-Nov-2011

03:07

x86

SP

SP2GDR\WOW

Qdvd.dll

6.5.3790.4928

472,064

15-Nov-2011

03:04

x64

SP2

SP2QFE

Quartz.dll

6.5.3790.4928

2,183,680

15-Nov-2011

03:04

x64

SP

SP2QFE

Wqdvd.dll

6.5.3790.4928

385,536

15-Nov-2011

03:04

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wquartz.dll

6.5.3790.4928

1,278,976

15-Nov-2011

03:04

x86

SP

SP2QFE\WOW

Updspapi.dll

6.3.4.1

462,128

15-Nov-2011

03:09

x64

None

Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Qdvd.dll

6.5.3790.4928

385,536

03-Nov-2011

17:28

x86

SP2

SP2GDR

Quartz.dll

6.5.3790.4928

1,278,976

03-Nov-2011

17:28

x86

SP

SP2GDR

Qdvd.dll

6.5.3790.4928

385,536

03-Nov-2011

17:26

x86

SP2

SP2QFE

Quartz.dll

6.5.3790.4928

1,278,976

03-Nov-2011

17:26

x86

SP

SP2QFE

Updspapi.dll

6.3.4.1

379,184

07-Jul-2010

15:19

x86

None

Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Qdvd.dll

6.5.3790.4928

792,064

15-Nov-2011

03:06

IA-64

SP2

SP2GDR

Quartz.dll

6.5.3790.4928

3,997,184

15-Nov-2011

03:06

IA-64

SP

SP2GDR

Wqdvd.dll

6.5.3790.4928

385,536

15-Nov-2011

03:06

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wquartz.dll

6.5.3790.4928

1,278,976

15-Nov-2011

03:06

x86

SP

SP2GDR\WOW

Qdvd.dll

6.5.3790.4928

792,064

15-Nov-2011

03:02

IA-64

SP2

SP2QFE

Quartz.dll

6.5.3790.4928

3,997,696

15-Nov-2011

03:02

IA-64

SP

SP2QFE

Wqdvd.dll

6.5.3790.4928

385,536

15-Nov-2011

03:02

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wquartz.dll

6.5.3790.4928

1,278,976

15-Nov-2011

03:02

x86

SP

SP2QFE\WOW

Updspapi.dll

6.3.4.1

655,152

15-Nov-2011

03:09

IA-64

None

Not Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Quartz.dll

6.6.6002.18533

1,314,816

25-Oct-2011

15:58

x86

Quartz.dll

6.6.6002.22732

1,314,304

25-Oct-2011

16:56

x86

Qdvd.dll

6.6.6002.18533

497,152

25-Oct-2011

15:58

x86

Qdvd.dll

6.6.6002.22732

497,152

25-Oct-2011

16:56

x86

Mstvcapn.dll

6.0.6002.18536

130,048

01-Nov-2011

16:27

x86

Mstvcapn.dll

6.0.6002.22736

130,048

01-Nov-2011

17:16

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Quartz.dll

6.6.6002.18533

1,570,816

25-Oct-2011

16:13

x64

Quartz.dll

6.6.6002.22732

1,569,792

25-Oct-2011

16:16

x64

Qdvd.dll

6.6.6002.18533

352,256

25-Oct-2011

16:13

x64

Qdvd.dll

6.6.6002.22732

352,256

25-Oct-2011

16:16

x64

Mstvcapn.dll

6.0.6002.18536

196,096

01-Nov-2011

16:35

x64

Mstvcapn.dll

6.0.6002.22736

196,096

01-Nov-2011

15:56

x64

Quartz.dll

6.6.6002.18533

1,314,816

25-Oct-2011

15:58

x86

Quartz.dll

6.6.6002.22732

1,314,304

25-Oct-2011

16:56

x86

Qdvd.dll

6.6.6002.18533

497,152

25-Oct-2011

15:58

x86

Qdvd.dll

6.6.6002.22732

497,152

25-Oct-2011

16:56

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Quartz.dll

6.6.6002.18533

3,866,112

25-Oct-2011

15:42

IA-64

Quartz.dll

6.6.6002.22732

3,865,600

25-Oct-2011

15:20

IA-64

Qdvd.dll

6.6.6002.18533

882,176

25-Oct-2011

15:42

IA-64

Qdvd.dll

6.6.6002.22732

882,176

25-Oct-2011

15:20

IA-64

Quartz.dll

6.6.6002.18533

1,314,816

25-Oct-2011

15:58

x86

Quartz.dll

6.6.6002.22732

1,314,304

25-Oct-2011

16:56

x86

Qdvd.dll

6.6.6002.18533

497,152

25-Oct-2011

15:58

x86

Qdvd.dll

6.6.6002.22732

497,152

25-Oct-2011

16:56

x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2631813_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,882

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_1_for_kb2631813~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,313

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_2_for_kb2631813_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,896

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_2_for_kb2631813~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,613

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_3_for_kb2631813_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,724

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_3_for_kb2631813~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,154

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_for_kb2631813_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,786

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_for_kb2631813_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,821

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_for_kb2631813_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_for_kb2631813_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,446

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_for_kb2631813_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,522

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_for_kb2631813_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,546

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_for_kb2631813_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,427

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_for_kb2631813_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,446

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,732

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

X86_150f835468c228dfbfbbbdef59c5bc75_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_ba2e64593be81d26.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

X86_3b09dea4cbeea2c84a0bd0b6b2ebead8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_47a01d6540e8a0d0.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

X86_5038b648299567ce800a6af6bdf4239f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_007da413bc169eef.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

X86_96937b2e8e1f509875c07dbc4ce91351_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18536_none_88a5f50dc84cfad1.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

X86_a3313cb3fb834314785d8a91d86facaf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22736_none_e9679b141084a8dd.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

X86_e3b3ce7513477283b2fee222cba7dedb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_fa54c45ef115db83.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_a8394a12eb2209c0.manifest

File version

Not Applicable

File size

122,931

Date (UTC)

25-Oct-2011

Time (UTC)

16:29

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_a8c1e87a04408d5a.manifest

File version

Not Applicable

File size

122,931

Date (UTC)

25-Oct-2011

Time (UTC)

17:30

File name

X86_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_55eb3d03d1147190.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,284

Date (UTC)

25-Oct-2011

Time (UTC)

16:22

File name

X86_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_5673db6aea32f52a.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,284

Date (UTC)

25-Oct-2011

Time (UTC)

17:24

File name

X86_microsoft-windows-ehome-mstvcapn_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18536_none_5c1cdf5ff7bc99d4.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,821

Date (UTC)

01-Nov-2011

Time (UTC)

16:50

File name

X86_microsoft-windows-ehome-mstvcapn_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22736_none_5ca67e1110da36c5.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,821

Date (UTC)

01-Nov-2011

Time (UTC)

17:38

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_21db674fe57f066b03baeacb1f54eb6b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_76b222ac81dac1e4.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,066

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Amd64_251c5dfd6a7fa3bcf86ee0d27c1679fe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_e7b69f6225b84698.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,066

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Amd64_3cf9a1f65ed153b3c8755cf4c4a8b0a3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22736_none_eb31495c05b8f74b.manifest

File version

Not Applicable

File size

706

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Amd64_51f198cff0e03718a148188898dc0b02_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18536_none_06fbd9e9b29f2c2c.manifest

File version

Not Applicable

File size

706

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Amd64_807b5e85932dd4d39501e515c25c272f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_5f4acd8ef7edfeef.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,054

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Amd64_c9e2b7ab3b68d64b2f2f3168aa186ea4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_302014488b2d246a.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,054

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Amd64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_0457e596a37f7af6.manifest

File version

Not Applicable

File size

120,117

Date (UTC)

25-Oct-2011

Time (UTC)

16:42

File name

Amd64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_04e083fdbc9dfe90.manifest

File version

Not Applicable

File size

120,117

Date (UTC)

25-Oct-2011

Time (UTC)

16:45

File name

Amd64_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_b209d8878971e2c6.manifest

File version

Not Applicable

File size

28,225

Date (UTC)

25-Oct-2011

Time (UTC)

16:35

File name

Amd64_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_b29276eea2906660.manifest

File version

Not Applicable

File size

28,225

Date (UTC)

25-Oct-2011

Time (UTC)

16:40

File name

Amd64_microsoft-windows-ehome-mstvcapn_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18536_none_b83b7ae3b01a0b0a.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,837

Date (UTC)

01-Nov-2011

Time (UTC)

16:56

File name

Amd64_microsoft-windows-ehome-mstvcapn_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22736_none_b8c51994c937a7fb.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,837

Date (UTC)

01-Nov-2011

Time (UTC)

16:14

File name

Package_1_for_kb2631813_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,338

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_1_for_kb2631813~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

5,237

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_2_for_kb2631813_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,908

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_2_for_kb2631813~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,629

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_3_for_kb2631813_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,178

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_3_for_kb2631813~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

5,076

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_for_kb2631813_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,798

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_for_kb2631813_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,833

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_for_kb2631813_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,434

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_for_kb2631813_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,454

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_for_kb2631813_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,532

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_for_kb2631813_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,556

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_for_kb2631813_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,435

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_for_kb2631813_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,454

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,754

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_a8394a12eb2209c0.manifest

File version

Not Applicable

File size

122,931

Date (UTC)

25-Oct-2011

Time (UTC)

16:29

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_a8c1e87a04408d5a.manifest

File version

Not Applicable

File size

122,931

Date (UTC)

25-Oct-2011

Time (UTC)

17:30

File name

X86_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_55eb3d03d1147190.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,284

Date (UTC)

25-Oct-2011

Time (UTC)

16:22

File name

X86_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_5673db6aea32f52a.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,284

Date (UTC)

25-Oct-2011

Time (UTC)

17:24

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_4b711869c7d393b9d2b3a96422f6215c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_118600fc404b5d29.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,064

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Ia64_a6f693dff73e3a162de318097451c7a5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_b17a086c60db9013.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,052

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Ia64_b36b19352ba936266820b8daebd42125_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_0fe1d20182323a47.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,052

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Ia64_bf1c7d3752e16309700290a947ede636_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_61d0a65cad788bf1.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,064

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Ia64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_a83aee08eb2012bc.manifest

File version

Not Applicable

File size

118,180

Date (UTC)

25-Oct-2011

Time (UTC)

16:08

File name

Ia64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_a8c38c70043e9656.manifest

File version

Not Applicable

File size

118,180

Date (UTC)

25-Oct-2011

Time (UTC)

15:33

File name

Ia64_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_55ece0f9d1127a8c.manifest

File version

Not Applicable

File size

28,210

Date (UTC)

25-Oct-2011

Time (UTC)

16:04

File name

Ia64_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_56757f60ea30fe26.manifest

File version

Not Applicable

File size

28,210

Date (UTC)

25-Oct-2011

Time (UTC)

15:29

File name

Package_1_for_kb2631813_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,008

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_1_for_kb2631813~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,895

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_for_kb2631813_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,366

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_for_kb2631813_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,385

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_for_kb2631813_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,430

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Package_for_kb2631813_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,449

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,579

Date (UTC)

14-Nov-2011

Time (UTC)

14:03

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_a8394a12eb2209c0.manifest

File version

Not Applicable

File size

122,931

Date (UTC)

25-Oct-2011

Time (UTC)

16:29

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_a8c1e87a04408d5a.manifest

File version

Not Applicable

File size

122,931

Date (UTC)

25-Oct-2011

Time (UTC)

17:30

File name

X86_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_55eb3d03d1147190.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,284

Date (UTC)

25-Oct-2011

Time (UTC)

16:22

File name

X86_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_5673db6aea32f52a.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,284

Date (UTC)

25-Oct-2011

Time (UTC)

17:24

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7601.17xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.21xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Quartz.dll

6.6.7600.16905

1,328,640

26-Oct-2011

04:28

x86

Quartz.dll

6.6.7600.21077

1,328,640

26-Oct-2011

04:33

x86

Quartz.dll

6.6.7601.17713

1,328,128

26-Oct-2011

04:32

x86

Quartz.dll

6.6.7601.21847

1,328,128

26-Oct-2011

06:18

x86

Qdvd.dll

6.6.7600.16905

514,560

26-Oct-2011

04:28

x86

Qdvd.dll

6.6.7600.21077

514,560

26-Oct-2011

04:33

x86

Qdvd.dll

6.6.7601.17713

514,560

26-Oct-2011

04:32

x86

Qdvd.dll

6.6.7601.21847

514,560

26-Oct-2011

06:18

x86

Mstvcapn.dll

6.1.7600.16907

332,800

29-Oct-2011

04:30

x86

Mstvcapn.dll

6.1.7600.21080

332,800

31-Oct-2011

04:33

x86

Mstvcapn.dll

6.1.7601.17715

332,800

29-Oct-2011

04:26

x86

Mstvcapn.dll

6.1.7601.21849

332,800

29-Oct-2011

06:20

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Quartz.dll

6.6.7600.16905

1,572,864

26-Oct-2011

05:22

x64

Quartz.dll

6.6.7600.21077

1,572,864

26-Oct-2011

05:33

x64

Quartz.dll

6.6.7601.17713

1,572,864

26-Oct-2011

05:25

x64

Quartz.dll

6.6.7601.21847

1,572,864

26-Oct-2011

06:43

x64

Qdvd.dll

6.6.7600.16905

366,592

26-Oct-2011

05:22

x64

Qdvd.dll

6.6.7600.21077

366,592

26-Oct-2011

05:33

x64

Qdvd.dll

6.6.7601.17713

366,592

26-Oct-2011

05:25

x64

Qdvd.dll

6.6.7601.21847

366,592

26-Oct-2011

06:43

x64

Mstvcapn.dll

6.1.7600.16907

465,920

29-Oct-2011

05:24

x64

Mstvcapn.dll

6.1.7600.21080

465,920

31-Oct-2011

05:29

x64

Mstvcapn.dll

6.1.7601.17715

465,920

29-Oct-2011

05:23

x64

Mstvcapn.dll

6.1.7601.21849

465,920

29-Oct-2011

06:44

x64

Quartz.dll

6.6.7600.16905

1,328,640

26-Oct-2011

04:28

x86

Quartz.dll

6.6.7600.21077

1,328,640

26-Oct-2011

04:33

x86

Quartz.dll

6.6.7601.17713

1,328,128

26-Oct-2011

04:32

x86

Quartz.dll

6.6.7601.21847

1,328,128

26-Oct-2011

06:18

x86

Qdvd.dll

6.6.7600.16905

514,560

26-Oct-2011

04:28

x86

Qdvd.dll

6.6.7600.21077

514,560

26-Oct-2011

04:33

x86

Qdvd.dll

6.6.7601.17713

514,560

26-Oct-2011

04:32

x86

Qdvd.dll

6.6.7601.21847

514,560

26-Oct-2011

06:18

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Quartz.dll

6.6.7600.16905

3,870,208

26-Oct-2011

04:19

IA-64

Quartz.dll

6.6.7600.21077

3,870,208

26-Oct-2011

04:20

IA-64

Quartz.dll

6.6.7601.17713

3,870,208

26-Oct-2011

04:04

IA-64

Quartz.dll

6.6.7601.21847

3,870,208

26-Oct-2011

04:16

IA-64

Qdvd.dll

6.6.7600.16905

901,632

26-Oct-2011

04:19

IA-64

Qdvd.dll

6.6.7600.21077

901,632

26-Oct-2011

04:20

IA-64

Qdvd.dll

6.6.7601.17713

901,632

26-Oct-2011

04:04

IA-64

Qdvd.dll

6.6.7601.21847

901,632

26-Oct-2011

04:16

IA-64

Quartz.dll

6.6.7600.16905

1,328,640

26-Oct-2011

04:28

x86

Quartz.dll

6.6.7600.21077

1,328,640

26-Oct-2011

04:33

x86

Quartz.dll

6.6.7601.17713

1,328,128

26-Oct-2011

04:32

x86

Quartz.dll

6.6.7601.21847

1,328,128

26-Oct-2011

06:18

x86

Qdvd.dll

6.6.7600.16905

514,560

26-Oct-2011

04:28

x86

Qdvd.dll

6.6.7600.21077

514,560

26-Oct-2011

04:33

x86

Qdvd.dll

6.6.7601.17713

514,560

26-Oct-2011

04:32

x86

Qdvd.dll

6.6.7601.21847

514,560

26-Oct-2011

06:18

x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2631813_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,445

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:04

File name

Package_1_for_kb2631813~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

4,062

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Package_2_for_kb2631813_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,776

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:04

File name

Package_2_for_kb2631813~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,684

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Package_3_for_kb2631813_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,401

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:04

File name

Package_3_for_kb2631813~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,997

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Package_4_for_kb2631813_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,757

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:04

File name

Package_4_for_kb2631813~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,648

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Package_5_for_kb2631813_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,639

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:04

File name

Package_5_for_kb2631813~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,868

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Package_6_for_kb2631813_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,971

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:04

File name

Package_6_for_kb2631813~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,487

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Package_7_for_kb2631813_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,575

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:04

File name

Package_7_for_kb2631813~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,824

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Package_8_for_kb2631813_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,934

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:04

File name

Package_8_for_kb2631813~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,468

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Package_for_kb2631813_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,793

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:04

File name

Package_for_kb2631813_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,860

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Package_for_kb2631813_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,771

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:04

File name

Package_for_kb2631813_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,838

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,000

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:04

File name

X86_066a4a623153f5a302e255d9daf26514_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_6bd42c1db52e9634.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

X86_0a6a583084f783f5ac78f32e07faf9fa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16907_none_f9526b1e08115226.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

X86_1cfffe795b925291c025644171c35fc5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_0966bc2581621dc7.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

X86_1d0dfc9add367bd1b239da4b6b7c8542_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_cd4b2b000b6037e9.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

X86_66176edf7a61d4fc37225601cdd10489_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_c576c792ee710a06.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

X86_a38aa043aa0673a0ab8a2dce1191ab50_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17715_none_88e94da9d6010229.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

X86_afe887df5817386f6bbc48185f6a13fc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_78695b1b7b775624.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

X86_b953726ef04fb86420bc529b76aae043_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_27ebd1a4ca359d6d.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

X86_c122b701efca601c6978aa6602f33b0e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_5345821e96e2ad46.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

X86_ddd5634a1fd4b205a4c83128b0e96e6e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21849_none_d30b214b4a22f7dd.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

X86_f58a1712095c150243d09fb485771806_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21080_none_d75325205fb8d0e2.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

X86_f6b87d93129c0bd714d6457f6ff96f1b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_26d2177a2e032ab9.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_a69d18c84ef8d05f.manifest

File version

Not Applicable

File size

111,234

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

05:37

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_a6dcdcef684d9c89.manifest

File version

Not Applicable

File size

111,234

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

05:44

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_a876a54e4c29258e.manifest

File version

Not Applicable

File size

111,234

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

05:43

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_a8e3d37d655b7e87.manifest

File version

Not Applicable

File size

111,234

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

09:21

File name

X86_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_544f0bb934eb382f.manifest

File version

Not Applicable

File size

16,389

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

05:25

File name

X86_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_548ecfe04e400459.manifest

File version

Not Applicable

File size

16,389

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

05:32

File name

X86_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_5628983f321b8d5e.manifest

File version

Not Applicable

File size

16,389

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

05:33

File name

X86_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_5695c66e4b4de657.manifest

File version

Not Applicable

File size

16,389

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

09:12

File name

X86_microsoft-windows-ehome-mstvcapn_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16907_none_5a7fadcb5b94471c.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,430

Date (UTC)

29-Oct-2011

Time (UTC)

04:58

File name

X86_microsoft-windows-ehome-mstvcapn_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21080_none_5aab9f6c74f94b28.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,430

Date (UTC)

31-Oct-2011

Time (UTC)

11:41

File name

X86_microsoft-windows-ehome-mstvcapn_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17715_none_5c593a5158c49c4b.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,430

Date (UTC)

29-Oct-2011

Time (UTC)

04:59

File name

X86_microsoft-windows-ehome-mstvcapn_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21849_none_5cc6688071f6f544.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,430

Date (UTC)

29-Oct-2011

Time (UTC)

07:19

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_2ba4dda7ff23357af066f881a619206e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_3a0a4e509aa951c3.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,066

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Amd64_2c71e3926468bc3f505ec954487d1a55_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_1778c3a76d23bb3d.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,056

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Amd64_38ea87de31f7a1128bf1cd6d61abc02d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_41973b3c24d0518c.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,066

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Amd64_3f30eeb1c6a30359461958e39c609747_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_c399e702463cbde9.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,066

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Amd64_41c7417e2388c58dc76b6c2fe678d79c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_02ad58a6ecdb7e4e.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,056

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Amd64_94764adb2e18d91ef0c52bd7fa4bbeaa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17715_none_a233d4d9b71359e2.manifest

File version

Not Applicable

File size

706

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Amd64_9fa8fbd2b4c300571b72aecd8f90d83f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21849_none_725b4f93d93b79ab.manifest

File version

Not Applicable

File size

706

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Amd64_aa754fdafa045c495dd8dcc5d9059d55_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_3d0fe520648293e0.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,056

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Amd64_ad464f47e420c8b6020154ee7537df01_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16907_none_4ff3293619d29e93.manifest

File version

Not Applicable

File size

706

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Amd64_b7742f18d3db9505c4b28244dc5b990b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_c48e8f98a807c03a.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,056

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Amd64_c2b836d906a1c553f4843e02ac70a6aa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21080_none_83dcd478d5b40c7f.manifest

File version

Not Applicable

File size

706

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Amd64_cd665350ba363f4a6bca3da0694f58e9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_effcf619a8b18c71.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,066

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Amd64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_02bbb44c07564195.manifest

File version

Not Applicable

File size

108,821

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

06:59

File name

Amd64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_02fb787320ab0dbf.manifest

File version

Not Applicable

File size

108,821

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

07:36

File name

Amd64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_049540d2048696c4.manifest

File version

Not Applicable

File size

108,821

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

07:07

File name

Amd64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_05026f011db8efbd.manifest

File version

Not Applicable

File size

108,821

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

09:56

File name

Amd64_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_b06da73ced48a965.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,663

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

06:52

File name

Amd64_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_b0ad6b64069d758f.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,663

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

07:27

File name

Amd64_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_b24733c2ea78fe94.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,663

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

06:59

File name

Amd64_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_b2b461f203ab578d.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,663

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

09:47

File name

Amd64_microsoft-windows-ehome-mstvcapn_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16907_none_b69e494f13f1b852.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,432

Date (UTC)

29-Oct-2011

Time (UTC)

06:00

File name

Amd64_microsoft-windows-ehome-mstvcapn_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21080_none_b6ca3af02d56bc5e.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,432

Date (UTC)

31-Oct-2011

Time (UTC)

11:51

File name

Amd64_microsoft-windows-ehome-mstvcapn_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17715_none_b877d5d511220d81.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,432

Date (UTC)

29-Oct-2011

Time (UTC)

05:53

File name

Amd64_microsoft-windows-ehome-mstvcapn_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21849_none_b8e504042a54667a.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,432

Date (UTC)

29-Oct-2011

Time (UTC)

08:23

File name

Package_1_for_kb2631813_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,897

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:04

File name

Package_1_for_kb2631813~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

4,986

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Package_2_for_kb2631813_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,786

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:04

File name

Package_2_for_kb2631813~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,700

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Package_3_for_kb2631813_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,853

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:04

File name

Package_3_for_kb2631813~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

4,921

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Package_4_for_kb2631813_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,767

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:04

File name

Package_4_for_kb2631813~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,664

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Package_5_for_kb2631813_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,093

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:04

File name

Package_5_for_kb2631813~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

4,790

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Package_6_for_kb2631813_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,983

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:04

File name

Package_6_for_kb2631813~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,501

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Package_7_for_kb2631813_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,029

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:04

File name

Package_7_for_kb2631813~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

4,746

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Package_8_for_kb2631813_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,946

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:04

File name

Package_8_for_kb2631813~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,482

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Package_for_kb2631813_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,813

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:04

File name

Package_for_kb2631813_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,880

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Package_for_kb2631813_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,791

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:04

File name

Package_for_kb2631813_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,858

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,024

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:04

File name

Wow64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_0d105e9e3bb70390.manifest

File version

Not Applicable

File size

108,857

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

04:59

File name

Wow64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_0d5022c5550bcfba.manifest

File version

Not Applicable

File size

108,857

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

05:07

File name

Wow64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_0ee9eb2438e758bf.manifest

File version

Not Applicable

File size

108,857

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

05:02

File name

Wow64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_0f5719535219b1b8.manifest

File version

Not Applicable

File size

108,857

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

07:35

File name

X86_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_544f0bb934eb382f.manifest

File version

Not Applicable

File size

16,389

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

05:25

File name

X86_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_548ecfe04e400459.manifest

File version

Not Applicable

File size

16,389

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

05:32

File name

X86_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_5628983f321b8d5e.manifest

File version

Not Applicable

File size

16,389

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

05:33

File name

X86_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_5695c66e4b4de657.manifest

File version

Not Applicable

File size

16,389

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

09:12

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_0198d2e04b96ebaaf8c57d8741d11c80_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_878119ba1e6206e5.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,054

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Ia64_2873d238238ab079d2b96c838b75f402_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_f2d83e55bb68954c.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,054

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Ia64_2b5575bd3f93f86e4938b80046b3c825_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_bd3c5c7b20182eb7.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,064

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Ia64_60e54d6cf66b723d404ff2241dfa1fd7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_1518f606ff86b6ae.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,054

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Ia64_720ba2754461bd4f7d3df0c1d886f36c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_643cbc4d8c217767.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,064

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Ia64_d7d9e7547a4283890af78a9cee9f58fd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_e497e4e10a05c453.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,064

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Ia64_f2a057d787eb03160c7d341f7571e5c1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_1589d551dddc22ae.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,064

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Ia64_f2c853892b3574801a4ddda438323a1b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_f0d8c322c2b9ee63.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,054

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Ia64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_a69ebcbe4ef6d95b.manifest

File version

Not Applicable

File size

107,321

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

05:47

File name

Ia64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_a6de80e5684ba585.manifest

File version

Not Applicable

File size

107,321

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

05:52

File name

Ia64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_a87849444c272e8a.manifest

File version

Not Applicable

File size

107,321

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

05:49

File name

Ia64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_a8e5777365598783.manifest

File version

Not Applicable

File size

107,321

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

07:33

File name

Ia64_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_5450afaf34e9412b.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,661

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

05:41

File name

Ia64_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_549073d64e3e0d55.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,661

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

05:46

File name

Ia64_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_562a3c353219965a.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,661

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

05:41

File name

Ia64_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_56976a644b4bef53.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,661

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

07:27

File name

Package_1_for_kb2631813_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,890

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Package_1_for_kb2631813~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

4,974

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Package_2_for_kb2631813_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,085

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Package_2_for_kb2631813~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

4,775

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Package_for_kb2631813_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,458

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Package_for_kb2631813_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,478

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Package_for_kb2631813_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,436

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Package_for_kb2631813_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,455

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,918

Date (UTC)

03-Nov-2011

Time (UTC)

08:03

File name

Wow64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_0d105e9e3bb70390.manifest

File version

Not Applicable

File size

108,857

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

04:59

File name

Wow64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_0d5022c5550bcfba.manifest

File version

Not Applicable

File size

108,857

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

05:07

File name

Wow64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_0ee9eb2438e758bf.manifest

File version

Not Applicable

File size

108,857

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

05:02

File name

Wow64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_0f5719535219b1b8.manifest

File version

Not Applicable

File size

108,857

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

07:35

File name

X86_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_544f0bb934eb382f.manifest

File version

Not Applicable

File size

16,389

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

05:25

File name

X86_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_548ecfe04e400459.manifest

File version

Not Applicable

File size

16,389

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

05:32

File name

X86_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_5628983f321b8d5e.manifest

File version

Not Applicable

File size

16,389

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

05:33

File name

X86_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_5695c66e4b4de657.manifest

File version

Not Applicable

File size

16,389

Date (UTC)

26-Oct-2011

Time (UTC)

09:12

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×