Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-007. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu) lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=pl&rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

WPROWADZENIE

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń w razie używania biblioteki AntiXSS jako kodera domyślnego z formularzami ASP.NET WebForm niektóre tagi HREF mogą być renderowane niepoprawnie.    Firma Microsoft prowadzi intensywne prace nad nową wersją biblioteki AntiXSS, w której ten problem zostanie rozwiązany. Do czasu udostępnienia tej aktualizacji nie należy konfigurować biblioteki AntiXSS jako kodera domyślnego w pliku web.config. Domyślnie biblioteka AntiXSS nie jest ustawiona jako koder domyślny w pliku web.config.

    Firma Microsoft bada ten problem i wprowadzi do tego artykułu więcej informacji, gdy będą one dostępne.

Więcej informacji

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

File name

File version

File size

Date

Time

AntiXSS.CHM

207815

12/14/2011

12:21

Eula.rtf

36507

12/9/2011

10:16

NET20\AntiXSSLibrary.dll

4.2.0.0

63784

12/14/2011

13:07

NET20\AntiXSSLibrary.xml

196230

12/15/2011

11:30

NET35\AntiXSSLibrary.dll

4.2.0.0

62760

12/14/2011

13:07

NET35\AntiXSSLibrary.xml

196230

12/14/2011

13:00

NET40\AntiXSSLibrary.dll

4.2.0.0

63784

12/14/2011

13:07

NET40\AntiXSSLibrary.xml

196230

12/14/2011

13:00

SANITIZER\HtmlSanitizationLibrary.dll

4.2.0.0

421160

12/14/2011

13:07

SANITIZER\HtmlSanitizationLibrary.xml

169252

12/14/2011

13:00Ten biuletyn zabezpieczeń dotyczy następujących bibliotek Microsoft Anti-Cross Site Scripting Library:

  • Microsoft Anti-Cross Site Scripting Library w wersji 4.0

  • Microsoft Anti-Cross Site Scripting Library w wersji 3.1

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:

Microsoft Anti-Cross Site Scripting Library w wersji 4.2

INFORMACJE O PLIKACH

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×