WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-017. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeńPomoc dotycząca ochrony komputera PC przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem:

Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji:

Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków:

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju:

Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Symptomy
  Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń usługa Serwer DNS może nie zostać uruchomiona lub krótko po uruchomieniu tej usługi bądź systemu operacyjnego może zostać zwrócony komunikat o błędzie naruszenia zasad dostępu.

  Przyczyna
  Ten problem może wystąpić, gdy usługę DNS skonfigurowano do przechowywania zarówno rekordu CNAME, jak i rekordu SOA dla rekordu „@”. Rekord „@” identyfikuje poziom główny strefy DNS. Często jest on identyfikowany w Menedżerze DNS jako rekord o nazwie „(identyczny jak folder nadrzędny)”. W tym folderze są dozwolone rekordy SOA i NS. W specyfikacji RFC 2181 opisano testy unikatowości nazw rekordów CNAME. Zgodnie ze specyfikacją RFC 2181 rekord CNAME nie może istnieć na poziomie „identyczny jak folder nadrzędny” („@”) strefy.

  Obejście problemu
  Aby uniknąć tego problemu, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń 2647170 należy zidentyfikować i usunąć rekord CNAME rekordu „@”, który powoduje ten problem, ze źle skonfigurowanej strefy.

  Aby zidentyfikować strefy, w których występują problemy, należy uruchomić poniższy przykładowy skrypt programu PowerShell. Program PowerShell jest domyślnie zainstalowany w systemie Windows Server 2008 R2. W systemie Windows Server 2008 należy zainstalować program PowerShell jako funkcję, a w systemie Windows Server 2003 należy zainstalować go ręcznie.  $count = 0
  $var = get-wmiobject -query "select * from win32_service where name = 'dns'"
  if ($var -ne $null)
  {
  if ($var.state.tolower() -eq "running")
  {
  [array] $global:badcnamedomains = $null
  $var = get-wmiobject -namespace "root\microsoftdns" -query "select * from microsoftdns_zone"
  if ($var -ne $null)
  {
  foreach ($var2 in $var)
  {
  $query = "select * from microsoftdns_cnametype where containername = '" + $var2.name + "'"
  $var3 = get-wmiobject -namespace "root\microsoftdns" -query $query | where {$_.ownername -eq $var2.name}
  if ($var3 -ne $null)
  {
  $count += 1
  $global:badcnamedomains += $var3.domainname
  }
  }
  }
  else
  {
  write-host "Nie zwrócono żadnych stref"
  }
  }
  }
  if ($count -gt 0)
  {
  write-host "Łączna liczba znalezionych stref: $count"
  write-host "Strefy:"
  write-host $global:badcnamedomains
  }
  elseif ($count -eq 0)
  {
  write-host "Nie znaleziono żadnych stref z tym problemem"
  }
  $count = $null
  $global:badcnamedomains = $null


  Firma Microsoft podaje przykłady programistyczne jedynie jako przykłady, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost czy domyślnie. Dotyczy to także (ale nie wyłącznie) gwarancji przydatności handlowej lub do określonego celu. W tym artykule zakłada się, że czytelnik zna prezentowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Pracownicy pomocy technicznej firmy Microsoft mogą służyć pomocą, wyjaśniając działanie konkretnej procedury. Nie będą jednak modyfikować tych przykładów ani dodawać żadnej funkcji czy konstruować nowych procedur w celu dostosowania ich do konkretnych potrzeb użytkownika.

  Aby uruchomić przykładowy skrypt programu PowerShell, należy skopiować tekst i wkleić go do okna wiersza polecenia programu PowerShell uruchomionego z uprawnieniami administracyjnymi. Skrypt zidentyfikuje rekordy CNAME będące w konflikcie z rekordami SOA w przechowywanych lokalnie strefach DNS. Aby usunąć rekordy CNAME niezgodne ze specyfikacją RFC 2181, należy wpisać w wierszu polecenia następujące polecenie, a następnie nacisnąć klawisz Enter:

  DNSCMD /recorddelete nazwa_strefy_DNS @ cname
  Aby rozwiązać ten problem, jeśli błąd naruszenia zasad dostępu już wystąpił
  Jeśli aktualizacja zabezpieczeń 2647170 została już zainstalowana przed usunięciem powodującego problem rekordu CNAME, może być konieczne wycofanie oprogramowania do wcześniej zainstalowanej wersji usługi DNS. Następnie należy usunąć powodujący konflikt rekord @ CNAME ze źle skonfigurowanej strefy i ponownie zainstalować aktualizację zabezpieczeń 2647170.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Hashes

Platform

SP requirement

Service branch

Afd.sys

5.2.3790.4949

291,840

10-Feb-2012

20:15

MD5: 886C37D055020D0D02C35AC5B84E76AB
SHA1: A523C54235D964DA17513338BDC9A0E6E3AAD5F5

x64

SP2

SP2GDR

Dns.exe

5.2.3790.4957

779,264

10-Feb-2012

20:15

MD5: AF2785422B498345592CBD768DE0FE76
SHA1: C813D869F25AE37500CECE289286E85F8DFC8E88

x64

SP2

SP2GDR

Dnsperf.dll

5.2.3790.4460

14,336

10-Feb-2012

20:15

MD5: 979DEE0E02C3E5301F80429DAC3ECFE9
SHA1: F48FB903280F8715EF277B9AF39AEED77242F1C7

x64

SP2

SP2GDR

Dnsperf.h

Not Applicable

6,642

10-Feb-2012

20:15

Not Applicable

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Dnsperf.ini

Not Applicable

11,597

10-Feb-2012

20:15

Not Applicable

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Mswsock.dll

5.2.3790.4318

492,544

10-Feb-2012

20:15

MD5: BA13C3C32A69DC37653C9543E065950E
SHA1: A8663E473C9C4C754CB82FF5D1CBBC07223158CC

x64

SP2

SP2GDR

Tcpip.sys

5.2.3790.4573

781,824

10-Feb-2012

20:15

MD5: 63BDEDB15B038C45B94079CEF3147A8D
SHA1: F7C02B7137E9F8D83963C99AB522D40BB00D895A

x64

SP2

SP2GDR

Tcpip6.sys

5.2.3790.4662

394,112

10-Feb-2012

20:15

MD5: 52CE5A6707C29DF8662B6067C217B557
SHA1: 0B5EB48A0BDCA7B1A2523F67814B5B0492731F24

x64

SP2

SP2GDR

W03a3409.dll

5.2.3790.4715

45,056

10-Feb-2012

20:15

MD5: E8C2109974C72B40EE2402DD312FA9B0
SHA1: FD28493D4AA13846095B25CBCA840C211F742E6E

x64

SP2

SP2GDR

Wdnsperf.dll

5.2.3790.4460

11,776

10-Feb-2012

20:15

MD5: FE7CC7555D1573CBD17DDFB1B7084FE9
SHA1: C3F89ACA67E10327AABEB1B9343EEEAFDB64C9E3

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmswsock.dll

5.2.3790.4318

233,472

10-Feb-2012

20:15

MD5: 8CFB662B5EECFABBFBC7F554B55CE82C
SHA1: 493311AC0E943E3A69A28E1EAD66EAA9E3CFA0C9

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.4715

44,544

10-Feb-2012

20:15

MD5: BF65F758647A0E356ED93B5CE316E657
SHA1: 0EC7C16D19C10475815F40B6C4DD5378B11B095B

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Afd.sys

5.2.3790.4949

292,352

10-Feb-2012

20:10

MD5: E01A5EFA2ADA5F3ACFE877DCA449D34D
SHA1: 97B98444FE1283328362ACA990D0F234775A7748

x64

SP2

SP2QFE

Dns.exe

5.2.3790.4957

782,336

10-Feb-2012

20:10

MD5: AEAC83CF6419464CB7799B61542EC3C4
SHA1: F9A5E7DED7E87447E48E750009C4853EB151F6EF

x64

SP2

SP2QFE

Dnsperf.dll

5.2.3790.4460

14,336

10-Feb-2012

20:10

MD5: 1D6AB3D2ED7DB4642758C2406E7032A6
SHA1: 986E526D42A6D6FB54117D43AD124C2329F5ADB6

x64

SP2

SP2QFE

Dnsperf.h

Not Applicable

6,642

10-Feb-2012

20:10

Not Applicable

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Dnsperf.ini

Not Applicable

11,597

10-Feb-2012

20:10

Not Applicable

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Mswsock.dll

5.2.3790.4318

493,056

10-Feb-2012

20:10

MD5: E3978EF56F355B258DE579477D253C88
SHA1: F74D927AC447C140A08102DD10C196F44C582198

x64

SP2

SP2QFE

Tcpip.sys

5.2.3790.4573

798,208

10-Feb-2012

20:10

MD5: 1FA5687AF73447576A8A4F1EBD932B92
SHA1: 343589A99E949F660809C94DB29C664A80C453C5

x64

SP2

SP2QFE

Tcpip6.sys

5.2.3790.4662

396,032

10-Feb-2012

20:10

MD5: 56E8B54E82FA4DBD6565AE3254D8F0C8
SHA1: 9F80EEBC70AAA6326DFCFC22F8E0EE69664231D2

x64

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.4715

45,056

10-Feb-2012

20:10

MD5: E8C2109974C72B40EE2402DD312FA9B0
SHA1: FD28493D4AA13846095B25CBCA840C211F742E6E

x64

SP2

SP2QFE

Wdnsperf.dll

5.2.3790.4460

11,776

10-Feb-2012

20:10

MD5: 766A9B6BAB60DD9C40EEDC900F41AEED
SHA1: 754E2781FC65BFB7298D78E2EADE8E98F52C8B29

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmswsock.dll

5.2.3790.4318

234,496

10-Feb-2012

20:10

MD5: 39596C2F33818F3AC1154F4D0BF0C06B
SHA1: 5CDCAF86A3C6FC904144459D7A9B6E1077FF7BAA

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.4715

44,544

10-Feb-2012

20:10

MD5: BF65F758647A0E356ED93B5CE316E657
SHA1: 0EC7C16D19C10475815F40B6C4DD5378B11B095B

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Hashes

Platform

SP requirement

Service branch

Afd.sys

5.2.3790.4949

150,528

27-Dec-2011

14:13

MD5: 317E75D96065AC6AF5EF8857CE2E399B
SHA1: AF1521D181ADBBB398E1482FE75C6F56E2CF1245

x86

SP2

SP2GDR

Dns.exe

5.2.3790.4957

450,560

30-Jan-2012

12:39

MD5: A2023CCDF44AFDB476AD310A42444DEC
SHA1: 350A6878451BAEDDFFD31CEBCD9EE7F385D343BF

x86

SP2

SP2GDR

Dnsperf.dll

5.2.3790.4460

11,776

17-Feb-2009

08:26

MD5: FE7CC7555D1573CBD17DDFB1B7084FE9
SHA1: C3F89ACA67E10327AABEB1B9343EEEAFDB64C9E3

x86

SP2

SP2GDR

Dnsperf.h

Not Applicable

6,642

07-Jul-2010

18:42

Not Applicable

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Dnsperf.ini

Not Applicable

11,597

07-Jul-2010

18:42

Not Applicable

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Mswsock.dll

5.2.3790.4318

256,000

20-Jun-2008

18:32

MD5: 9C0BF64484E9D297CB3E96DC22765A82
SHA1: 123AEB783FE74088BF8A5B3FA72E7A6AD054D73F

x86

SP2

SP2GDR

Tcpip.sys

5.2.3790.4573

393,216

15-Aug-2009

09:57

MD5: 238DC2B879D1B37B91F8D5D44F3815D3
SHA1: A4ED2B54B9EA2456EFAEFC0AD564BC28E3BEE8B1

x86

SP2

SP2GDR

Tcpip6.sys

5.2.3790.4662

247,360

10-Feb-2010

12:48

Not Applicable

Not Applicable

SP2

SP2GDR

W03a3409.dll

5.2.3790.4715

44,544

09-Jul-2010

04:25

MD5: BF65F758647A0E356ED93B5CE316E657
SHA1: 0EC7C16D19C10475815F40B6C4DD5378B11B095B

x86

SP2

SP2GDR

Afd.sys

5.2.3790.4949

150,528

27-Dec-2011

14:27

MD5: 1352E45B12732172655C445A57E20991
SHA1: 842BFF2F6464B5D18198B372C19F8FB6C045D74B

x86

SP2

SP2QFE

Dns.exe

5.2.3790.4957

451,584

30-Jan-2012

12:39

MD5: 2A1614828BE1E1558D06D3B2D6BEAF9B
SHA1: 2BA440EC64C85765AEF74E0A08792653C75990DE

x86

SP2

SP2QFE

Dnsperf.dll

5.2.3790.4460

11,776

17-Feb-2009

08:12

MD5: 766A9B6BAB60DD9C40EEDC900F41AEED
SHA1: 754E2781FC65BFB7298D78E2EADE8E98F52C8B29

x86

SP2

SP2QFE

Dnsperf.h

Not Applicable

6,642

07-Jul-2010

18:42

Not Applicable

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Dnsperf.ini

Not Applicable

11,597

07-Jul-2010

18:42

Not Applicable

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Mswsock.dll

5.2.3790.4318

257,024

20-Jun-2008

19:01

MD5: 2FCC6D31B7CED67E659B7C629CEC89D4
SHA1: F1A304F0C3879C1DC070D0316E6DC47DDAC8D9AD

x86

SP2

SP2QFE

Tcpip.sys

5.2.3790.4573

400,896

15-Aug-2009

08:27

MD5: 2617E35A208F1570D6928C13E63019FF
SHA1: FECA0DAD34273FB61E21FB0473977BD1CB5264CF

x86

SP2

SP2QFE

Tcpip6.sys

5.2.3790.4662

248,640

10-Feb-2010

15:51

Not Applicable

Not Applicable

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.4715

44,544

09-Jul-2010

04:25

MD5: BF65F758647A0E356ED93B5CE316E657
SHA1: 0EC7C16D19C10475815F40B6C4DD5378B11B095B

x86

SP2

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Hashes

Platform

SP requirement

Service branch

Afd.sys

5.2.3790.4949

584,192

10-Feb-2012

20:13

MD5: 158E1519BF9D46AE74163609EE542946
SHA1: 7D658C4005F60C5B51CF454ACB4AAAE71A14C8F4

IA-64

SP2

SP2GDR

Dns.exe

5.2.3790.4957

1,147,904

10-Feb-2012

20:13

MD5: 618F313EF216D7545B2174AEBEA41089
SHA1: 0508EB70A2B7F99F7D627AD1E5A32F0D3B903223

IA-64

SP2

SP2GDR

Dnsperf.dll

5.2.3790.4460

26,624

10-Feb-2012

20:13

MD5: C703A18E1DE106387EAF04C79FA8ECBC
SHA1: 6C75FA6F962296536C7A1F25376C17BD53388DAF

IA-64

SP2

SP2GDR

Dnsperf.h

Not Applicable

6,642

10-Feb-2012

20:13

Not Applicable

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Dnsperf.ini

Not Applicable

11,597

10-Feb-2012

20:13

Not Applicable

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Mswsock.dll

5.2.3790.4318

785,408

10-Feb-2012

20:13

MD5: 2D2663ECA310A3C5FF762643B9A1BD21
SHA1: 47A2F0DBD43CAC24ED68803E1FCE3F41330C3D61

IA-64

SP2

SP2GDR

Tcpip.sys

5.2.3790.4573

1,313,280

10-Feb-2012

20:13

MD5: F17E7A33B3BE16B83D1FED0620F771B9
SHA1: A2431105DAD5BA752D1E6135765BDB217D18BC57

IA-64

SP2

SP2GDR

Tcpip6.sys

5.2.3790.4662

798,976

10-Feb-2012

20:13

Not Applicable

Not Applicable

SP2

SP2GDR

W03a3409.dll

5.2.3790.4715

43,520

10-Feb-2012

20:13

MD5: 9D115CCF9F48E7E82DDA9EB9C5E7C51C
SHA1: AFFBCBEF7EE61A4E542C39D65DA0407625C129DA

IA-64

SP2

SP2GDR

Wdnsperf.dll

5.2.3790.4460

11,776

10-Feb-2012

20:13

MD5: FE7CC7555D1573CBD17DDFB1B7084FE9
SHA1: C3F89ACA67E10327AABEB1B9343EEEAFDB64C9E3

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmswsock.dll

5.2.3790.4318

233,472

10-Feb-2012

20:13

MD5: 8CFB662B5EECFABBFBC7F554B55CE82C
SHA1: 493311AC0E943E3A69A28E1EAD66EAA9E3CFA0C9

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.4715

44,544

10-Feb-2012

20:13

MD5: BF65F758647A0E356ED93B5CE316E657
SHA1: 0EC7C16D19C10475815F40B6C4DD5378B11B095B

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Afd.sys

5.2.3790.4949

584,192

10-Feb-2012

20:10

MD5: DD7E66790C721D39010698636CB2CAD3
SHA1: 0CCDB5C578E9D2A0EC9427128F1AD831866FD98E

IA-64

SP2

SP2QFE

Dns.exe

5.2.3790.4957

1,152,512

10-Feb-2012

20:10

MD5: 9914DC97A4358A861A0B19A85C61B0FB
SHA1: 02CFF0E4EC0A5F14A13E6CD4D1968E8F1256FE93

IA-64

SP2

SP2QFE

Dnsperf.dll

5.2.3790.4460

26,624

10-Feb-2012

20:10

MD5: FE872DEA4A532540FB6F68465E196F1F
SHA1: DE9C79342E2BFD5517419E81A024AE6340420392

IA-64

SP2

SP2QFE

Dnsperf.h

Not Applicable

6,642

10-Feb-2012

20:10

Not Applicable

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Dnsperf.ini

Not Applicable

11,597

10-Feb-2012

20:10

Not Applicable

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Mswsock.dll

5.2.3790.4318

789,504

10-Feb-2012

20:10

MD5: F810367C167505F0AE0009155E330A8E
SHA1: E8DB0D4D8A3548932BBC3F49456476DE3683B635

IA-64

SP2

SP2QFE

Tcpip.sys

5.2.3790.4573

1,336,320

10-Feb-2012

20:10

MD5: EB2560367D0027D53CCA314AA202FC47
SHA1: 2562786897D6CEB56D7BD863557C2587863FE0C8

IA-64

SP2

SP2QFE

Tcpip6.sys

5.2.3790.4662

802,688

10-Feb-2012

20:10

Not Applicable

Not Applicable

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.4715

43,520

10-Feb-2012

20:10

MD5: 9D115CCF9F48E7E82DDA9EB9C5E7C51C
SHA1: AFFBCBEF7EE61A4E542C39D65DA0407625C129DA

IA-64

SP2

SP2QFE

Wdnsperf.dll

5.2.3790.4460

11,776

10-Feb-2012

20:10

MD5: 766A9B6BAB60DD9C40EEDC900F41AEED
SHA1: 754E2781FC65BFB7298D78E2EADE8E98F52C8B29

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmswsock.dll

5.2.3790.4318

234,496

10-Feb-2012

20:10

MD5: 39596C2F33818F3AC1154F4D0BF0C06B
SHA1: 5CDCAF86A3C6FC904144459D7A9B6E1077FF7BAA

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.4715

44,544

10-Feb-2012

20:10

MD5: BF65F758647A0E356ED93B5CE316E657
SHA1: 0EC7C16D19C10475815F40B6C4DD5378B11B095B

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Hashes

Platform

Cache.dns

Not Applicable

3,179

16-Apr-2008

00:31

Not Applicable

Not Applicable

Dns.exe

6.0.6002.18557

510,976

23-Dec-2011

13:41

MD5: 8319D91CFE1157CAE9831AA74A7CA43F
SHA1: 8FDB59398F23D25CD37D89148CC4E409B0AE449C

x86

Dnsserver.events.xml

Not Applicable

609

16-Apr-2008

00:31

Not Applicable

Not Applicable

Cache.dns

Not Applicable

3,179

09-Sep-2011

11:25

Not Applicable

Not Applicable

Dns.exe

6.0.6002.22763

511,488

26-Dec-2011

15:33

MD5: 3A9821172FCB425A9BF17327EAC69CF1
SHA1: A7FCA712175903DEB8DDBAA0EF048357664BE594

x86

Dnsserver.events.xml

Not Applicable

609

09-Sep-2011

11:25

Not Applicable

Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Hashes

Platform

Cache.dns

Not Applicable

3,179

03-Sep-2008

18:33

Not Applicable

Not Applicable

Dns.exe

6.0.6002.18557

639,488

23-Dec-2011

14:03

MD5: E79BD15D16ABBE5CE575B5ACC5B0B979
SHA1: 171822DC92907D8DE0302DA31AF06E77D8537B71

x64

Dnsserver.events.xml

Not Applicable

609

03-Sep-2008

18:33

Not Applicable

Not Applicable

Cache.dns

Not Applicable

3,179

15-Nov-2011

15:04

Not Applicable

Not Applicable

Dns.exe

6.0.6002.22763

639,488

26-Dec-2011

14:36

MD5: 0B78950171728CA83B0E6C048B994792
SHA1: 0F2F7519043E2274985A325C32FB29B6FFB59429

x64

Dnsserver.events.xml

Not Applicable

609

15-Nov-2011

15:04

Not Applicable

Not Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2647170_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,069

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2647170~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,790

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2647170_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,069

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2647170~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,790

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_for_kb2647170_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,519

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_for_kb2647170_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,542

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_for_kb2647170_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,418

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_for_kb2647170_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,437

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_for_kb2647170_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,523

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_for_kb2647170_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,546

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_for_kb2647170_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_for_kb2647170_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,445

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,192

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

X86_612da3469bca4913862d3fa1c1346a20_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22763_none_67e944b575237e27.manifest

File version

Not Applicable

File size

706

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

X86_70dad00520638f5f4cc9bdae1ce9cb18_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18557_none_b0dd66634205941d.manifest

File version

Not Applicable

File size

706

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18557_none_4fbd58f7d3dd147d.manifest

File version

Not Applicable

File size

163,376

Date (UTC)

23-Dec-2011

Time (UTC)

16:18

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22763_none_50382694ed066803.manifest

File version

Not Applicable

File size

163,376

Date (UTC)

26-Dec-2011

Time (UTC)

17:50

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_aa83d15ae1c29eeaa605478385849b72_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18557_none_ec1f85f3b610aa65.manifest

File version

Not Applicable

File size

710

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Amd64_fb2930fabf35143695111953225a1444_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22763_none_7d7b24661726689f.manifest

File version

Not Applicable

File size

710

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18557_none_abdbf47b8c3a85b3.manifest

File version

Not Applicable

File size

163,418

Date (UTC)

23-Dec-2011

Time (UTC)

16:34

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22763_none_ac56c218a563d939.manifest

File version

Not Applicable

File size

163,418

Date (UTC)

26-Dec-2011

Time (UTC)

20:02

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2647170_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,083

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2647170~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,808

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2647170_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,083

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2647170~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,808

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_for_kb2647170_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,529

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_for_kb2647170_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,552

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_for_kb2647170_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_for_kb2647170_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,445

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_for_kb2647170_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,533

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_for_kb2647170_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,556

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_for_kb2647170_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,434

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_for_kb2647170_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,453

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,208

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:52

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7601.17xxx

  Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.21xxx

  Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Hashes

Platform

Cache.dns

Not Applicable

3,198

10-Jun-2009

20:31

Not Applicable

Not Applicable

Dns.exe

6.1.7600.16936

696,320

27-Dec-2011

02:12

MD5: 0B678FF3EA556F50408E6AEA0D7D4FB1
SHA1: C75A11430EE05CB9022AF0801CC44D54904EB7FA

x64

Dnsserver.events.xml

Not Applicable

609

10-Jun-2009

20:31

Not Applicable

Not Applicable

Cache.dns

Not Applicable

3,198

10-Jun-2009

20:31

Not Applicable

Not Applicable

Dns.exe

6.1.7600.21114

697,856

27-Dec-2011

02:26

MD5: 7427B8AE06D3CCA3855F0A4C7D4F6F29
SHA1: 897FF3FFCAF5725BC5BA600A66EEA212CD40D611

x64

Dnsserver.events.xml

Not Applicable

609

10-Jun-2009

20:31

Not Applicable

Not Applicable

Cache.dns

Not Applicable

3,198

05-Nov-2010

01:52

Not Applicable

Not Applicable

Dns.exe

6.1.7601.17750

696,832

26-Dec-2011

06:45

MD5: AAAF242737F26627774A4CD55CD85FCE
SHA1: 929EB11CFA2294ABAE1EA219576569DA19F638ED

x64

Dnsserver.events.xml

Not Applicable

609

05-Nov-2010

01:52

Not Applicable

Not Applicable

Cache.dns

Not Applicable

3,198

05-Nov-2010

01:52

Not Applicable

Not Applicable

Dns.exe

6.1.7601.21885

698,368

27-Dec-2011

02:00

MD5: 715AC4616955EB08B8647B3A3676398F
SHA1: B02ED9F9B656EC5B4E381B5549B3C00EBEE85B43

x64

Dnsserver.events.xml

Not Applicable

609

05-Nov-2010

01:52

Not Applicable

Not Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_0418a9e851f2e8355558119424223cde_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21885_none_0c6904fa38783dfe.manifest

File version

Not Applicable

File size

710

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:25

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Amd64_1ff69a9d0b7604b47b79d6cce2553c11_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16936_none_a8f688d7cc7d7db1.manifest

File version

Not Applicable

File size

710

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:25

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Amd64_22d8117e0675b08ba77d9276fc5befea_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17750_none_2fbd693859aa2518.manifest

File version

Not Applicable

File size

710

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:25

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Amd64_6902a3cc40fca6f5f3704a43de83d553_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21114_none_045293e7e2801ca3.manifest

File version

Not Applicable

File size

710

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:25

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16936_none_aa31f266f01c1c3e.manifest

File version

Not Applicable

File size

158,131

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

02:38

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21114_none_aacf0698092b84ba.manifest

File version

Not Applicable

File size

158,131

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

02:58

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17750_none_abfcadd8ed582802.manifest

File version

Not Applicable

File size

158,131

Date (UTC)

26-Dec-2011

Time (UTC)

07:18

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21885_none_ac6adc5206899a52.manifest

File version

Not Applicable

File size

158,131

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

02:25

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2647170_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,005

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:25

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2647170~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,146

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:25

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2647170_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,417

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:25

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2647170~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,726

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:25

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_for_kb2647170_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,656

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:25

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_for_kb2647170_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,679

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:25

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_for_kb2647170_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,656

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:25

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Package_for_kb2647170_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,679

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:25

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,334

Date (UTC)

27-Dec-2011

Time (UTC)

12:25

SHA-1 hash

Not Applicable

MD5 hash

Not Applicable

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×