Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-020. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca ochrony komputera PC przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem:

Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji:

Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków:

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju:

Międzynarodowa pomoc techniczna

WPROWADZENIE

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • W razie odinstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows 7, na którym jest używany odbiornik RDP z ustawioną niestandardową nazwą, instalator tworzy domyślny odbiornik widmo obok niestandardowego odbiornika RDP. Nazwa domyślnego odbiornika widma to „RDP-TCP”. Jeśli na przykład utworzono niestandardowy odbiornik RDP „RDP-TCP-Custom”, odinstalowanie tej aktualizacji zabezpieczeń spowoduje utworzenie następujących dwóch podkluczy rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp-Custom
  Z powodu nieoczekiwanego odbiornika widma („RDP-TCP”) niektóre programy mogą nie działać poprawnie. W takich przypadkach można usunąć odbiornik widmo, usuwając następujący podklucz RDP-Tcp: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp

 • Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 2667402 na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, a następnie zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 biblioteka Rdpcorekmts.dll ma wersję binarną 6.1.7600.16952, a nie 6.1.7601.17767. W tej sytuacji niekiedy nie można utworzyć sesji pulpitu zdalnego w celu sterowania tym komputerem z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2.

  Przyczyną tego problemu jest to, że wersji binarnej biblioteki Rdpcorekmts.dll w dodatku SP1 nie wdrożono pierwotnie, gdy zainstalowano pierwotnie aktualizację zabezpieczeń 2667402.

  12 czerwca 2012 wydano aktualizację zabezpieczeń 2667402 rozwiązującą ten problem. Tę ponownie oferowaną aktualizację powinni zainstalować klienci z systemami Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Dotyczy to także tych osób, które pomyślnie zainstalowały aktualizację oferowaną pierwotnie 13 marca 2012.

  Uwaga Z tym problemem nie wiąże się żadne zagrożenie dla zabezpieczeń. Komputer nie traci ochrony z powodu tego, że jest na nim zainstalowana nieoczekiwana wersja biblioteki Rdpcorekmts.dll.

Więcej informacji

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7601.17xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.21xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki MANIFEST (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki MANIFEST oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Rdpcorekmts.dll

6.1.7600.17009

129,536

26-Apr-2012

04:48

x86

Rdpwsx.dll

6.1.7600.17009

57,856

26-Apr-2012

04:48

x86

Rdrmemptylst.exe

6.1.7600.17009

8,192

26-Apr-2012

04:43

x86

Rdpcorekmts.dll

6.1.7600.21200

129,536

26-Apr-2012

04:44

x86

Rdpwsx.dll

6.1.7600.21200

57,856

26-Apr-2012

04:44

x86

Rdrmemptylst.exe

6.1.7600.21200

8,192

26-Apr-2012

04:39

x86

Rdpcorekmts.dll

6.1.7601.17828

129,536

26-Apr-2012

04:45

x86

Rdpwsx.dll

6.1.7601.17828

58,880

26-Apr-2012

04:45

x86

Rdrmemptylst.exe

6.1.7601.17828

8,192

26-Apr-2012

04:41

x86

Rdpcorekmts.dll

6.1.7601.21980

129,536

26-Apr-2012

04:32

x86

Rdpwsx.dll

6.1.7601.21980

58,880

26-Apr-2012

04:32

x86

Rdrmemptylst.exe

6.1.7601.21980

8,192

26-Apr-2012

04:28

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Rdpcorekmts.dll

6.1.7600.17009

149,504

26-Apr-2012

05:34

x64

Rdpwsx.dll

6.1.7600.17009

76,288

26-Apr-2012

05:34

x64

Rdrmemptylst.exe

6.1.7600.17009

9,216

26-Apr-2012

05:28

x64

Rdpcorekmts.dll

6.1.7600.21200

149,504

26-Apr-2012

05:40

x64

Rdpwsx.dll

6.1.7600.21200

76,288

26-Apr-2012

05:40

x64

Rdrmemptylst.exe

6.1.7600.21200

9,216

26-Apr-2012

05:34

x64

Rdpcorekmts.dll

6.1.7601.17828

149,504

26-Apr-2012

05:41

x64

Rdpwsx.dll

6.1.7601.17828

77,312

26-Apr-2012

05:41

x64

Rdrmemptylst.exe

6.1.7601.17828

9,216

26-Apr-2012

05:34

x64

Rdpcorekmts.dll

6.1.7601.21980

149,504

26-Apr-2012

05:30

x64

Rdpwsx.dll

6.1.7601.21980

77,312

26-Apr-2012

05:30

x64

Rdrmemptylst.exe

6.1.7601.21980

9,216

26-Apr-2012

05:23

x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Rdpcorekmts.dll

6.1.7600.17009

299,520

26-Apr-2012

04:27

IA-64

Rdpwsx.dll

6.1.7600.17009

143,360

26-Apr-2012

04:27

IA-64

Rdrmemptylst.exe

6.1.7600.17009

12,800

26-Apr-2012

04:22

IA-64

Rdpcorekmts.dll

6.1.7600.21200

299,520

26-Apr-2012

04:32

IA-64

Rdpwsx.dll

6.1.7600.21200

143,360

26-Apr-2012

04:32

IA-64

Rdrmemptylst.exe

6.1.7600.21200

12,800

26-Apr-2012

04:27

IA-64

Rdpcorekmts.dll

6.1.7601.17828

299,520

26-Apr-2012

04:13

IA-64

Rdpwsx.dll

6.1.7601.17828

143,872

26-Apr-2012

04:13

IA-64

Rdrmemptylst.exe

6.1.7601.17828

12,800

26-Apr-2012

04:07

IA-64

Rdpcorekmts.dll

6.1.7601.21980

299,520

26-Apr-2012

04:15

IA-64

Rdpwsx.dll

6.1.7601.21980

143,872

26-Apr-2012

04:15

IA-64

Rdrmemptylst.exe

6.1.7601.21980

12,800

26-Apr-2012

04:10

IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,824

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,758

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,795

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,722

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,828

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,775

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,799

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,739

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,018

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,561

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,982

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,533

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,022

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,579

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,986

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,550

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2667402_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,436

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2667402_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,496

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2667402_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,415

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2667402_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,474

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,288

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_1254dd62339afcf8c2e31b242392162c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_f16e06e99dd2b7cb.manifest

File version

Not Applicable

File size

738

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_17cdde73ecb178718834e812aca68006_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_4a3d3ce05c038aa4.manifest

File version

Not Applicable

File size

729

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_358b88dfee222fa4193a6c9da479a515_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_5103539b22040732.manifest

File version

Not Applicable

File size

729

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_37aa5b2b9985f612461d2150b9d8d7ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_b79245d78f21ae82.manifest

File version

Not Applicable

File size

738

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_6101241b57635f512c5493d5b2b74c54_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_0377953f6ce32bfd.manifest

File version

Not Applicable

File size

738

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_baaf6f6d0fdcd741c739e139b20013d6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_b50e7018ac99a36d.manifest

File version

Not Applicable

File size

729

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_ca1fb074ceeb099debf6d75aad5daa63_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_c52e995c3bf0694a.manifest

File version

Not Applicable

File size

729

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_e0a07ac917df749cf4d398f495c6e195_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_b192bad579bce676.manifest

File version

Not Applicable

File size

738

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_a3d7e67640f7fa3d.manifest

File version

Not Applicable

File size

818

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

05:10

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_a458828d5a1db31f.manifest

File version

Not Applicable

File size

818

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

05:04

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_a5a7cd1e3e2f4e99.manifest

File version

Not Applicable

File size

818

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

05:11

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_a5e888115784cb51.manifest

File version

Not Applicable

File size

818

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

04:57

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_9a41f3abcc1c8439.manifest

File version

Not Applicable

File size

65,803

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

05:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_9ac28fc2e5423d1b.manifest

File version

Not Applicable

File size

65,803

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

05:13

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_9c11da53c953d895.manifest

File version

Not Applicable

File size

65,803

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

05:17

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_9c529546e2a9554d.manifest

File version

Not Applicable

File size

65,803

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

05:04

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_1288b98124b3bf0c0686f658ea0ec872_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_20047ccb7527412f.manifest

File version

Not Applicable

File size

742

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_130419c70ea6fb18304594d8dc779109_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_2d4ec70d7844a970.manifest

File version

Not Applicable

File size

733

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_183a232d1aa35a9158f87429a2f49687_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_95a69ef14b8cf5ee.manifest

File version

Not Applicable

File size

733

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_2e65ce96b73ada82ad012e2b028fa761_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_64851016f38ba76d.manifest

File version

Not Applicable

File size

742

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_b925a0623fc962b1efcc390a92650738_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_cadd49c5b2f0f381.manifest

File version

Not Applicable

File size

733

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_bcc1e7eabd3dd8e23380d0d1c9b4ea9d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_478cea21c505cf27.manifest

File version

Not Applicable

File size

742

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_e60937df0058ebd7b314e4672240b589_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_407b9cf6444d36ab.manifest

File version

Not Applicable

File size

733

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_f7116252e8b33405d8e1c6616b26f018_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_bb449e0b28d6e65f.manifest

File version

Not Applicable

File size

742

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_fff681f9f9556b73.manifest

File version

Not Applicable

File size

822

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

06:01

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_00771e11127b2455.manifest

File version

Not Applicable

File size

822

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

06:06

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_01c668a1f68cbfcf.manifest

File version

Not Applicable

File size

822

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

06:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_020723950fe23c87.manifest

File version

Not Applicable

File size

822

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

05:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_f6608f2f8479f56f.manifest

File version

Not Applicable

File size

65,809

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

06:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_f6e12b469d9fae51.manifest

File version

Not Applicable

File size

65,809

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

06:13

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_f83075d781b149cb.manifest

File version

Not Applicable

File size

65,809

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

06:16

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_f87130ca9b06c683.manifest

File version

Not Applicable

File size

65,809

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

06:02

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,052

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,196

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,805

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,738

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,056

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,213

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,809

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,755

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,444

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,797

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,994

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,547

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,448

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,815

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,998

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,564

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2667402_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,670

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2667402_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,734

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2667402_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,627

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2667402_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,690

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,718

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_23c197dbb5774ca68349b3666069e5f2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_9e833b2555eaf90e.manifest

File version

Not Applicable

File size

740

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_39c704d2541be12db1a88f7e8dd0e69b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_c2e227b5eb074cc2.manifest

File version

Not Applicable

File size

731

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_5ad38f90c3035719810c75f4f996227c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_fed211d6683f6b91.manifest

File version

Not Applicable

File size

740

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_629adaa84e5df1b8d188d27dac9e236b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_2167f0e483396f08.manifest

File version

Not Applicable

File size

731

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_8e8049a35759bdedfa8a8e671e861d05_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_6f0579612eca7fc5.manifest

File version

Not Applicable

File size

731

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_bc9e22740d0e96cf2c994afa5f7c5519_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_a5e5c16a80036505.manifest

File version

Not Applicable

File size

731

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_c846cf1eaf574c164f229d1f3e872ca6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_bbae8ddccaed081a.manifest

File version

Not Applicable

File size

740

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_d7a4537dd80d87f318e8e56b27fe4417_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_ba994b1f8b3fad51.manifest

File version

Not Applicable

File size

740

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_a3d98a6c40f60339.manifest

File version

Not Applicable

File size

820

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

05:59

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_a45a26835a1bbc1b.manifest

File version

Not Applicable

File size

820

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

06:04

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_a5a971143e2d5795.manifest

File version

Not Applicable

File size

820

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

05:59

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_a5ea2c075782d44d.manifest

File version

Not Applicable

File size

820

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

05:49

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_9a4397a1cc1a8d35.manifest

File version

Not Applicable

File size

65,806

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

06:06

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_9ac433b8e5404617.manifest

File version

Not Applicable

File size

65,806

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

06:09

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_9c137e49c951e191.manifest

File version

Not Applicable

File size

65,806

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

06:06

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_9c54393ce2a75e49.manifest

File version

Not Applicable

File size

65,806

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,829

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,766

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,833

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,783

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,024

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,567

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,028

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,584

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2667402_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,723

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2667402_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,756

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2667402_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,701

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2667402_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,733

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,919

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

INFORMACJE O PLIKACH

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×