Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-020. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca ochrony komputera PC przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem:

Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji:

Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków:

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju:

Międzynarodowa pomoc techniczna

WPROWADZENIE

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • W razie odinstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows 7, na którym jest używany odbiornik RDP z ustawioną niestandardową nazwą, instalator tworzy domyślny odbiornik widmo obok niestandardowego odbiornika RDP. Nazwa domyślnego odbiornika widma to „RDP-TCP”. Jeśli na przykład utworzono niestandardowy odbiornik RDP „RDP-TCP-Custom”, odinstalowanie tej aktualizacji zabezpieczeń spowoduje utworzenie następujących dwóch podkluczy rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp-Custom
  Z powodu nieoczekiwanego odbiornika widma („RDP-TCP”) niektóre programy mogą nie działać poprawnie. W takich przypadkach można usunąć odbiornik widmo, usuwając następujący podklucz RDP-Tcp: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp

 • Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 2667402 na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, a następnie zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 biblioteka Rdpcorekmts.dll ma wersję binarną 6.1.7600.16952, a nie 6.1.7601.17767. W tej sytuacji niekiedy nie można utworzyć sesji pulpitu zdalnego w celu sterowania tym komputerem z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2.

  Przyczyną tego problemu jest to, że wersji binarnej biblioteki Rdpcorekmts.dll w dodatku SP1 nie wdrożono pierwotnie, gdy zainstalowano pierwotnie aktualizację zabezpieczeń 2667402.

  12 czerwca 2012 wydano aktualizację zabezpieczeń 2667402 rozwiązującą ten problem. Tę ponownie oferowaną aktualizację powinni zainstalować klienci z systemami Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Dotyczy to także tych osób, które pomyślnie zainstalowały aktualizację oferowaną pierwotnie 13 marca 2012.

  Uwaga Z tym problemem nie wiąże się żadne zagrożenie dla zabezpieczeń. Komputer nie traci ochrony z powodu tego, że jest na nim zainstalowana nieoczekiwana wersja biblioteki Rdpcorekmts.dll.

Więcej informacji

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7601.17xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.21xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki MANIFEST (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki MANIFEST oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Rdpcorekmts.dll

6.1.7600.17009

129,536

26-Apr-2012

04:48

x86

Rdpwsx.dll

6.1.7600.17009

57,856

26-Apr-2012

04:48

x86

Rdrmemptylst.exe

6.1.7600.17009

8,192

26-Apr-2012

04:43

x86

Rdpcorekmts.dll

6.1.7600.21200

129,536

26-Apr-2012

04:44

x86

Rdpwsx.dll

6.1.7600.21200

57,856

26-Apr-2012

04:44

x86

Rdrmemptylst.exe

6.1.7600.21200

8,192

26-Apr-2012

04:39

x86

Rdpcorekmts.dll

6.1.7601.17828

129,536

26-Apr-2012

04:45

x86

Rdpwsx.dll

6.1.7601.17828

58,880

26-Apr-2012

04:45

x86

Rdrmemptylst.exe

6.1.7601.17828

8,192

26-Apr-2012

04:41

x86

Rdpcorekmts.dll

6.1.7601.21980

129,536

26-Apr-2012

04:32

x86

Rdpwsx.dll

6.1.7601.21980

58,880

26-Apr-2012

04:32

x86

Rdrmemptylst.exe

6.1.7601.21980

8,192

26-Apr-2012

04:28

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Rdpcorekmts.dll

6.1.7600.17009

149,504

26-Apr-2012

05:34

x64

Rdpwsx.dll

6.1.7600.17009

76,288

26-Apr-2012

05:34

x64

Rdrmemptylst.exe

6.1.7600.17009

9,216

26-Apr-2012

05:28

x64

Rdpcorekmts.dll

6.1.7600.21200

149,504

26-Apr-2012

05:40

x64

Rdpwsx.dll

6.1.7600.21200

76,288

26-Apr-2012

05:40

x64

Rdrmemptylst.exe

6.1.7600.21200

9,216

26-Apr-2012

05:34

x64

Rdpcorekmts.dll

6.1.7601.17828

149,504

26-Apr-2012

05:41

x64

Rdpwsx.dll

6.1.7601.17828

77,312

26-Apr-2012

05:41

x64

Rdrmemptylst.exe

6.1.7601.17828

9,216

26-Apr-2012

05:34

x64

Rdpcorekmts.dll

6.1.7601.21980

149,504

26-Apr-2012

05:30

x64

Rdpwsx.dll

6.1.7601.21980

77,312

26-Apr-2012

05:30

x64

Rdrmemptylst.exe

6.1.7601.21980

9,216

26-Apr-2012

05:23

x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Rdpcorekmts.dll

6.1.7600.17009

299,520

26-Apr-2012

04:27

IA-64

Rdpwsx.dll

6.1.7600.17009

143,360

26-Apr-2012

04:27

IA-64

Rdrmemptylst.exe

6.1.7600.17009

12,800

26-Apr-2012

04:22

IA-64

Rdpcorekmts.dll

6.1.7600.21200

299,520

26-Apr-2012

04:32

IA-64

Rdpwsx.dll

6.1.7600.21200

143,360

26-Apr-2012

04:32

IA-64

Rdrmemptylst.exe

6.1.7600.21200

12,800

26-Apr-2012

04:27

IA-64

Rdpcorekmts.dll

6.1.7601.17828

299,520

26-Apr-2012

04:13

IA-64

Rdpwsx.dll

6.1.7601.17828

143,872

26-Apr-2012

04:13

IA-64

Rdrmemptylst.exe

6.1.7601.17828

12,800

26-Apr-2012

04:07

IA-64

Rdpcorekmts.dll

6.1.7601.21980

299,520

26-Apr-2012

04:15

IA-64

Rdpwsx.dll

6.1.7601.21980

143,872

26-Apr-2012

04:15

IA-64

Rdrmemptylst.exe

6.1.7601.21980

12,800

26-Apr-2012

04:10

IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,824

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,758

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,795

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,722

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,828

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,775

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,799

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,739

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,018

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,561

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,982

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,533

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,022

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,579

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,986

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,550

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2667402_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,436

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2667402_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,496

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2667402_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,415

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2667402_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,474

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,288

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_1254dd62339afcf8c2e31b242392162c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_f16e06e99dd2b7cb.manifest

File version

Not Applicable

File size

738

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_17cdde73ecb178718834e812aca68006_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_4a3d3ce05c038aa4.manifest

File version

Not Applicable

File size

729

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_358b88dfee222fa4193a6c9da479a515_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_5103539b22040732.manifest

File version

Not Applicable

File size

729

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_37aa5b2b9985f612461d2150b9d8d7ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_b79245d78f21ae82.manifest

File version

Not Applicable

File size

738

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_6101241b57635f512c5493d5b2b74c54_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_0377953f6ce32bfd.manifest

File version

Not Applicable

File size

738

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_baaf6f6d0fdcd741c739e139b20013d6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_b50e7018ac99a36d.manifest

File version

Not Applicable

File size

729

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_ca1fb074ceeb099debf6d75aad5daa63_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_c52e995c3bf0694a.manifest

File version

Not Applicable

File size

729

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_e0a07ac917df749cf4d398f495c6e195_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_b192bad579bce676.manifest

File version

Not Applicable

File size

738

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_a3d7e67640f7fa3d.manifest

File version

Not Applicable

File size

818

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

05:10

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_a458828d5a1db31f.manifest

File version

Not Applicable

File size

818

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

05:04

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_a5a7cd1e3e2f4e99.manifest

File version

Not Applicable

File size

818

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

05:11

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_a5e888115784cb51.manifest

File version

Not Applicable

File size

818

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

04:57

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_9a41f3abcc1c8439.manifest

File version

Not Applicable

File size

65,803

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

05:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_9ac28fc2e5423d1b.manifest

File version

Not Applicable

File size

65,803

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

05:13

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_9c11da53c953d895.manifest

File version

Not Applicable

File size

65,803

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

05:17

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_9c529546e2a9554d.manifest

File version

Not Applicable

File size

65,803

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

05:04

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_1288b98124b3bf0c0686f658ea0ec872_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_20047ccb7527412f.manifest

File version

Not Applicable

File size

742

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_130419c70ea6fb18304594d8dc779109_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_2d4ec70d7844a970.manifest

File version

Not Applicable

File size

733

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_183a232d1aa35a9158f87429a2f49687_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_95a69ef14b8cf5ee.manifest

File version

Not Applicable

File size

733

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_2e65ce96b73ada82ad012e2b028fa761_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_64851016f38ba76d.manifest

File version

Not Applicable

File size

742

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_b925a0623fc962b1efcc390a92650738_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_cadd49c5b2f0f381.manifest

File version

Not Applicable

File size

733

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_bcc1e7eabd3dd8e23380d0d1c9b4ea9d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_478cea21c505cf27.manifest

File version

Not Applicable

File size

742

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_e60937df0058ebd7b314e4672240b589_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_407b9cf6444d36ab.manifest

File version

Not Applicable

File size

733

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_f7116252e8b33405d8e1c6616b26f018_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_bb449e0b28d6e65f.manifest

File version

Not Applicable

File size

742

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_fff681f9f9556b73.manifest

File version

Not Applicable

File size

822

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

06:01

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_00771e11127b2455.manifest

File version

Not Applicable

File size

822

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

06:06

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_01c668a1f68cbfcf.manifest

File version

Not Applicable

File size

822

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

06:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_020723950fe23c87.manifest

File version

Not Applicable

File size

822

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

05:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_f6608f2f8479f56f.manifest

File version

Not Applicable

File size

65,809

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

06:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_f6e12b469d9fae51.manifest

File version

Not Applicable

File size

65,809

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

06:13

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_f83075d781b149cb.manifest

File version

Not Applicable

File size

65,809

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

06:16

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_f87130ca9b06c683.manifest

File version

Not Applicable

File size

65,809

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

06:02

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,052

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,196

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,805

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,738

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,056

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,213

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,809

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,755

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,444

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,797

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,994

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,547

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,448

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,815

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,998

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,564

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2667402_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,670

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2667402_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,734

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2667402_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,627

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2667402_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,690

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,718

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_23c197dbb5774ca68349b3666069e5f2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_9e833b2555eaf90e.manifest

File version

Not Applicable

File size

740

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_39c704d2541be12db1a88f7e8dd0e69b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_c2e227b5eb074cc2.manifest

File version

Not Applicable

File size

731

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_5ad38f90c3035719810c75f4f996227c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_fed211d6683f6b91.manifest

File version

Not Applicable

File size

740

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_629adaa84e5df1b8d188d27dac9e236b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_2167f0e483396f08.manifest

File version

Not Applicable

File size

731

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_8e8049a35759bdedfa8a8e671e861d05_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_6f0579612eca7fc5.manifest

File version

Not Applicable

File size

731

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_bc9e22740d0e96cf2c994afa5f7c5519_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_a5e5c16a80036505.manifest

File version

Not Applicable

File size

731

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_c846cf1eaf574c164f229d1f3e872ca6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_bbae8ddccaed081a.manifest

File version

Not Applicable

File size

740

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_d7a4537dd80d87f318e8e56b27fe4417_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_ba994b1f8b3fad51.manifest

File version

Not Applicable

File size

740

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_a3d98a6c40f60339.manifest

File version

Not Applicable

File size

820

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

05:59

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_a45a26835a1bbc1b.manifest

File version

Not Applicable

File size

820

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

06:04

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_a5a971143e2d5795.manifest

File version

Not Applicable

File size

820

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

05:59

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_a5ea2c075782d44d.manifest

File version

Not Applicable

File size

820

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

05:49

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_9a4397a1cc1a8d35.manifest

File version

Not Applicable

File size

65,806

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

06:06

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_9ac433b8e5404617.manifest

File version

Not Applicable

File size

65,806

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

06:09

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_9c137e49c951e191.manifest

File version

Not Applicable

File size

65,806

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

06:06

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_9c54393ce2a75e49.manifest

File version

Not Applicable

File size

65,806

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,829

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,766

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,833

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,783

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,024

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,567

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,028

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,584

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2667402_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,723

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2667402_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,756

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2667402_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,701

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2667402_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,733

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,919

Date (UTC)

26-Apr-2012

Time (UTC)

21:49

Platform

Not Applicable

INFORMACJE O PLIKACH

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×