Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-024. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows Vista lub Windows Server 2008 nazwa komputera może zostać zmieniona na „MINWINPC”. W razie wystąpienia tego problemu nie można się zalogować do komputera nawet po jego ponownym uruchomieniu. Podczas próby zalogowania się może zostać zwrócony komunikat o błędzie podobny do następującego:

  Nazwa użytkownika lub hasło są niepoprawne.


  Ten problem występuje po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń w systemie z częściowo uszkodzonymi danymi lub gdy brakuje następującego klucza rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SCHEMA\wcm://Microsoft-Windows-CoreOS?##########

  Uwaga W tym przykładzie ########## może być dowolnym tekstem.
  Jeśli podklucz rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SCHEMA nie istnieje, można zweryfikować problem, ładując plik %SystemRoot%\system32\SMI\Store\Machine\SCHEMA.DAT.

  Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  322756Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Uruchom komputer w trybie awaryjnym.

  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Odszukaj i kliknij następujące podklucze w rejestrze:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ActiveComputerName
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName

  4. Zmień wpisy rejestru REG_SZ ActiveComputerName i ComputerName, ustawiając poprawną nazwę komputera.

  5. Zakończ działanie Edytora rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.

  Aby uniknąć tego problemu, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń uruchom Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  947821 Usuwanie błędów uszkodzeń usługi Windows Update, takich jak 0x80070002 i 0x80070057
  Jak ustalić, czy rozwiązano problem

  Jeśli narzędzie rozwiązało problem, do pliku %WinDir%\Logs\CBS\CheckSUR.log powinien być dodany następujący wpis: Recreated missing key: wcm://Microsoft-Windows-CoreOS?...\metadata\elements\ComputerName

  Niezależnie od tego, czy rozwiąże problem, narzędzie doda poniższe wpisy do pliku CheckSUR.log:

  Recreated value: @_type.
  Recreated value: @dataOnly.
  Recreated value: @default.
  Recreated value: @description.
  Recreated value: @displayName.
  Recreated value: @handler.
  Recreated value: @legacyName.
  Recreated value: @legacyType.
  Recreated value: @migrate.
  Recreated value: @scope.
  Recreated value: @xsd:type.

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na serwerze terminali z systemem Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 klienci RDP (Remote Desktop Protocol) lub klienci ICA (Independent Computing Architecture) niekiedy nie mogą połączyć się z serwerem terminali. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować poprawkę 958476.

  Aby uzyskać więcej informacji o poprawce 958476, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  958476 Po zastosowaniu poprawki 938759 na serwerze terminali z systemem Windows Server 2003 klienci RDP i klienci ICA nie mogą się z nim połączyć

 • Ta aktualizacja zmienia sposób weryfikowania podpisów technologii Windows Authenticode przez funkcję weryfikacji podpisów technologii Windows Authenticode w ramach weryfikacji przenośnych plików wykonywalnych. Przenośne pliki wykonywalne są uznawane za niepodpisane w następujących scenariuszach:

  • System Windows identyfikuje zawartość niezgodną ze specyfikacją technologii Authenticode w obszarach danego pliku. Ta poprawka może wpływać na działanie niektórych instalatorów innych producentów.

   Rozwiązanie Jeśli jest używany instalator, na działanie którego ta poprawka wpływa, zaleca się korzystanie z instalatora, który wyodrębnia zawartość jedynie ze zweryfikowanych części podpisanego pliku.

  • Po zastosowaniu podpisu do pliku zostaje dodana zawartość.

   Rozwiązanie Podpisanie aplikacji powinno być ostatnim etapem procesu tworzenia przed opublikowaniem plików binarnych. Aby uzyskać więcej informacji o podpisywaniu aplikacji i technologii Windows Authenticode, odwiedź następującą stronę witryny MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:

   Format podpisu technologii Windows Authenticode przenośnego pliku wykonywalnego

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Imagehlp.dll

5.1.2600.6198

148,480

29-Feb-2012

14:10

x86

SP3

SP3GDR

Wintrust.dll

5.131.2600.6198

177,664

29-Feb-2012

14:10

x86

SP3

SP3GDR

Imagehlp.dll

5.1.2600.6198

148,480

29-Feb-2012

14:08

x86

SP3

SP3QFE

Wintrust.dll

5.131.2600.6198

178,176

29-Feb-2012

14:08

x86

SP3

SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Imagehlp.dll

5.2.3790.4970

153,600

29-Feb-2012

16:56

x86

SP2

SP2GDR

Wintrust.dll

5.131.3790.4970

169,984

29-Feb-2012

16:56

x86

SP2

SP2GDR

Imagehlp.dll

5.2.3790.4970

153,600

29-Feb-2012

16:55

x86

SP2

SP2QFE

Wintrust.dll

5.131.3790.4970

169,984

29-Feb-2012

16:55

x86

SP2

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Imagehlp.dll

5.2.3790.4970

67,072

01-Mar-2012

05:34

x64

SP2

SP2GDR

Wintrust.dll

5.131.3790.4970

311,808

01-Mar-2012

05:34

x64

SP2

SP2GDR

Wimagehlp.dll

5.2.3790.4970

153,600

01-Mar-2012

05:34

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwintrust.dll

5.131.3790.4970

169,984

01-Mar-2012

05:34

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Imagehlp.dll

5.2.3790.4970

67,072

01-Mar-2012

05:31

x64

SP2

SP2QFE

Wintrust.dll

5.131.3790.4970

311,808

01-Mar-2012

05:31

x64

SP2

SP2QFE

Wimagehlp.dll

5.2.3790.4970

153,600

01-Mar-2012

05:31

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwintrust.dll

5.131.3790.4970

169,984

01-Mar-2012

05:31

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Imagehlp.dll

5.2.3790.4970

165,888

01-Mar-2012

05:33

IA-64

SP2

SP2GDR

Wintrust.dll

5.131.3790.4970

482,816

01-Mar-2012

05:33

IA-64

SP2

SP2GDR

Wimagehlp.dll

5.2.3790.4970

153,600

01-Mar-2012

05:33

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwintrust.dll

5.131.3790.4970

169,984

01-Mar-2012

05:33

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Imagehlp.dll

5.2.3790.4970

164,352

01-Mar-2012

05:31

IA-64

SP2

SP2QFE

Wintrust.dll

5.131.3790.4970

482,816

01-Mar-2012

05:31

IA-64

SP2

SP2QFE

Wimagehlp.dll

5.2.3790.4970

153,600

01-Mar-2012

05:31

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwintrust.dll

5.131.3790.4970

169,984

01-Mar-2012

05:31

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki MANIFEST (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki MANIFEST oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Fs_rec.sys

6.0.6002.18592

12,800

29-Feb-2012

13:32

x86

Imagehlp.dll

6.0.6002.18592

157,696

29-Feb-2012

15:09

x86

System.ini

Not Applicable

219

03-Apr-2009

22:22

Not Applicable

Win.ini

Not Applicable

92

03-Apr-2009

22:22

Not Applicable

Wmi.dll

6.0.6002.18592

5,120

29-Feb-2012

15:11

x86

Fs_rec.sys

6.0.6002.22806

12,800

29-Feb-2012

13:15

x86

Imagehlp.dll

6.0.6002.22806

157,696

29-Feb-2012

14:47

x86

System.ini

Not Applicable

219

09-Sep-2011

12:08

Not Applicable

Win.ini

Not Applicable

92

09-Sep-2011

12:08

Not Applicable

Wmi.dll

6.0.6002.22806

5,120

29-Feb-2012

14:50

x86

Wintrust.dll

6.0.6002.18592

172,032

29-Feb-2012

15:11

x86

Wintrust.dll

6.0.6002.22806

172,032

29-Feb-2012

14:50

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Fs_rec.sys

6.0.6002.18592

16,384

29-Feb-2012

13:52

x64

Imagehlp.dll

6.0.6002.18592

78,848

29-Feb-2012

15:35

x64

System.ini

Not Applicable

219

03-Apr-2009

22:22

Not Applicable

Win.ini

Not Applicable

92

03-Apr-2009

22:22

Not Applicable

Wmi.dll

6.0.6002.18592

5,632

29-Feb-2012

15:37

x64

Fs_rec.sys

6.0.6002.22806

16,384

29-Feb-2012

13:51

x64

Imagehlp.dll

6.0.6002.22806

78,848

29-Feb-2012

15:42

x64

System.ini

Not Applicable

219

01-Dec-2011

11:52

Not Applicable

Win.ini

Not Applicable

92

01-Dec-2011

11:52

Not Applicable

Wmi.dll

6.0.6002.22806

5,632

29-Feb-2012

15:46

x64

Wintrust.dll

6.0.6002.18592

219,136

29-Feb-2012

15:37

x64

Wintrust.dll

6.0.6002.22806

219,136

29-Feb-2012

15:46

x64

Imagehlp.dll

6.0.6002.18592

157,696

29-Feb-2012

15:09

x86

Wmi.dll

6.0.6002.18592

5,120

29-Feb-2012

15:11

x86

Imagehlp.dll

6.0.6002.22806

157,696

29-Feb-2012

14:47

x86

Wmi.dll

6.0.6002.22806

5,120

29-Feb-2012

14:50

x86

Wintrust.dll

6.0.6002.18592

172,032

29-Feb-2012

15:11

x86

Wintrust.dll

6.0.6002.22806

172,032

29-Feb-2012

14:50

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Fs_rec.sys

6.0.6002.18592

31,744

29-Feb-2012

13:16

IA-64

Imagehlp.dll

6.0.6002.18592

175,616

29-Feb-2012

15:00

IA-64

System.ini

Not Applicable

219

03-Apr-2009

22:22

Not Applicable

Win.ini

Not Applicable

92

03-Apr-2009

22:22

Not Applicable

Wmi.dll

6.0.6002.18592

5,120

29-Feb-2012

15:02

IA-64

Fs_rec.sys

6.0.6002.22806

31,744

29-Feb-2012

12:51

IA-64

Imagehlp.dll

6.0.6002.22806

175,616

29-Feb-2012

14:13

IA-64

System.ini

Not Applicable

219

15-Mar-2011

07:04

Not Applicable

Win.ini

Not Applicable

92

15-Mar-2011

07:05

Not Applicable

Wmi.dll

6.0.6002.22806

5,120

29-Feb-2012

14:16

IA-64

Wintrust.dll

6.0.6002.18592

487,936

29-Feb-2012

15:02

IA-64

Wintrust.dll

6.0.6002.22806

487,936

29-Feb-2012

14:16

IA-64

Imagehlp.dll

6.0.6002.18592

157,696

29-Feb-2012

15:09

x86

Wmi.dll

6.0.6002.18592

5,120

29-Feb-2012

15:11

x86

Imagehlp.dll

6.0.6002.22806

157,696

29-Feb-2012

14:47

x86

Wmi.dll

6.0.6002.22806

5,120

29-Feb-2012

14:50

x86

Wintrust.dll

6.0.6002.18592

172,032

29-Feb-2012

15:11

x86

Wintrust.dll

6.0.6002.22806

172,032

29-Feb-2012

14:50

x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

2,385

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

3,102

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,915

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

2,630

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,757

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

2,468

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

2,227

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

2,941

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,757

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

2,470

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

2,228

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

2,942

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,945

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,984

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,427

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,446

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,943

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,982

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,419

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,438

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,945

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,986

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,427

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,446

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,020

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_0984cf3131828356328109756aefb6dd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_1297ff14aea4657d.manifest

File version

Not Applicable

File size

700

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_0ce8928676ed228857ae562943ea18c4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_92335509973330c0.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_7351eb8b49d1d21953a0ff0319b5a59b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_9f62a2fecace397c.manifest

File version

Not Applicable

File size

700

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_f659b926bf279743eb9601256c16c250_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_35c57970315161ae.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_26d978a73bbeb3ba.manifest

File version

Not Applicable

File size

52,127

Date (UTC)

29-Feb-2012

Time (UTC)

15:47

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_27c869b2548fb7b5.manifest

File version

Not Applicable

File size

52,127

Date (UTC)

29-Feb-2012

Time (UTC)

15:04

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_f1356c25977e5186.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,902

Date (UTC)

29-Feb-2012

Time (UTC)

15:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_f2245d30b04f5581.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,902

Date (UTC)

29-Feb-2012

Time (UTC)

15:05

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_4c07557112d1938c5075a54aa3a4774a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_7a36ff31475da81a.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_6b9d7f0053473cfb65f795d1e764c434_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_d174862de7f98562.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,038

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_92865c42f662916c7418e5c90b3d7654_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_abfc7229b6af6c0f.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_f4be85e6b7031d11d2c843d508ce2711_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_e9bd0cd2120e19af.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,038

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_82f8142af41c24f0.manifest

File version

Not Applicable

File size

53,524

Date (UTC)

29-Feb-2012

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_83e705360ced28eb.manifest

File version

Not Applicable

File size

53,524

Date (UTC)

29-Feb-2012

Time (UTC)

16:00

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_4d5407a94fdbc2bc.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,924

Date (UTC)

29-Feb-2012

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_4e42f8b468acc6b7.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,924

Date (UTC)

29-Feb-2012

Time (UTC)

16:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

2,611

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

3,552

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

2,139

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

3,082

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,979

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

2,918

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

2,451

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

3,389

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,979

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

2,920

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

2,452

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

3,390

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,959

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,998

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,435

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,454

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,957

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,996

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,427

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,446

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,959

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

2,000

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,435

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,454

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,044

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_8d4cbe7d287ce6eb.manifest

File version

Not Applicable

File size

40,107

Date (UTC)

29-Feb-2012

Time (UTC)

15:17

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_8e3baf88414deae6.manifest

File version

Not Applicable

File size

40,107

Date (UTC)

29-Feb-2012

Time (UTC)

14:55

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_f1356c25977e5186.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,902

Date (UTC)

29-Feb-2012

Time (UTC)

15:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_f2245d30b04f5581.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,902

Date (UTC)

29-Feb-2012

Time (UTC)

15:05

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_0f076568afe65e3e7ab6345d6ae22a52_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_e2bcecfedddf81d8.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,046

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_3eac38606997967ead3395271fcfc076_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_8720f791c42dfb64.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_d27931464f9f698d384858610fab09d4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_81d1dcf08f1ee571.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_f5b2b2651a7e75763b67324fa356d7c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_c062f26fa37db2eb.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,046

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_26db1c9d3bbcbcb6.manifest

File version

Not Applicable

File size

53,196

Date (UTC)

29-Feb-2012

Time (UTC)

15:20

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_27ca0da8548dc0b1.manifest

File version

Not Applicable

File size

53,196

Date (UTC)

29-Feb-2012

Time (UTC)

14:24

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_f137101b977c5a82.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,913

Date (UTC)

29-Feb-2012

Time (UTC)

15:21

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_f2260126b04d5e7d.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,913

Date (UTC)

29-Feb-2012

Time (UTC)

14:25

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,974

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

2,911

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

2,281

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

3,212

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,974

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

2,911

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

2,281

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

3,213

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,786

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,823

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,423

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,442

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,790

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,825

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,430

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

File version

Not Applicable

File size

1,450

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,223

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

14:06

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_8d4cbe7d287ce6eb.manifest

File version

Not Applicable

File size

40,107

Date (UTC)

29-Feb-2012

Time (UTC)

15:17

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_8e3baf88414deae6.manifest

File version

Not Applicable

File size

40,107

Date (UTC)

29-Feb-2012

Time (UTC)

14:55

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_f1356c25977e5186.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,902

Date (UTC)

29-Feb-2012

Time (UTC)

15:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_f2245d30b04f5581.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,902

Date (UTC)

29-Feb-2012

Time (UTC)

15:05

Platform

Not Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7601.17xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.21xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki MANIFEST (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki MANIFEST oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Fs_rec.sys

6.1.7600.16970

19,312

01-Mar-2012

05:53

x86

Imagehlp.dll

6.1.7600.16970

158,720

01-Mar-2012

05:45

x86

System.ini

Not Applicable

219

22-Jul-2009

23:38

Not Applicable

Win.ini

Not Applicable

92

22-Jul-2009

23:38

Not Applicable

Wmi.dll

6.1.7600.16970

5,120

01-Mar-2012

05:40

x86

Fs_rec.sys

6.1.7600.21160

19,312

01-Mar-2012

05:34

x86

Imagehlp.dll

6.1.7600.21160

158,720

01-Mar-2012

05:27

x86

System.ini

Not Applicable

219

22-Jul-2009

23:42

Not Applicable

Win.ini

Not Applicable

92

22-Jul-2009

23:42

Not Applicable

Wmi.dll

6.1.7600.21160

5,120

01-Mar-2012

05:24

x86

Fs_rec.sys

6.1.7601.17787

19,824

01-Mar-2012

05:46

x86

Imagehlp.dll

6.1.7601.17787

159,232

01-Mar-2012

05:33

x86

System.ini

Not Applicable

219

12-Nov-2010

23:33

Not Applicable

Win.ini

Not Applicable

92

12-Nov-2010

23:33

Not Applicable

Wmi.dll

6.1.7601.17787

5,120

01-Mar-2012

05:29

x86

Fs_rec.sys

6.1.7601.21933

19,824

01-Mar-2012

05:31

x86

Imagehlp.dll

6.1.7601.21933

159,232

01-Mar-2012

05:19

x86

System.ini

Not Applicable

219

13-Nov-2010

00:16

Not Applicable

Win.ini

Not Applicable

92

13-Nov-2010

00:16

Not Applicable

Wmi.dll

6.1.7601.21933

5,120

01-Mar-2012

05:15

x86

Wintrust.dll

6.1.7600.16970

172,544

01-Mar-2012

05:49

x86

Wintrust.dll

6.1.7600.21160

172,544

01-Mar-2012

05:29

x86

Wintrust.dll

6.1.7601.17787

172,544

01-Mar-2012

05:37

x86

Wintrust.dll

6.1.7601.21933

172,544

01-Mar-2012

05:23

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Fs_rec.sys

6.1.7600.16970

22,896

01-Mar-2012

06:54

x64

Imagehlp.dll

6.1.7600.16970

80,896

01-Mar-2012

06:40

x64

System.ini

Not Applicable

219

22-Jul-2009

23:44

Not Applicable

Win.ini

Not Applicable

92

22-Jul-2009

23:44

Not Applicable

Wmi.dll

6.1.7600.16970

5,120

01-Mar-2012

06:35

x64

Fs_rec.sys

6.1.7600.21160

22,896

01-Mar-2012

06:55

x64

Imagehlp.dll

6.1.7600.21160

80,896

01-Mar-2012

06:41

x64

System.ini

Not Applicable

219

22-Jul-2009

23:57

Not Applicable

Win.ini

Not Applicable

92

22-Jul-2009

23:57

Not Applicable

Wmi.dll

6.1.7600.21160

5,120

01-Mar-2012

06:36

x64

Fs_rec.sys

6.1.7601.17787

23,408

01-Mar-2012

06:46

x64

Imagehlp.dll

6.1.7601.17787

81,408

01-Mar-2012

06:33

x64

System.ini

Not Applicable

219

12-Nov-2010

23:36

Not Applicable

Win.ini

Not Applicable

92

12-Nov-2010

23:36

Not Applicable

Wmi.dll

6.1.7601.17787

5,120

01-Mar-2012

06:28

x64

Fs_rec.sys

6.1.7601.21933

23,408

01-Mar-2012

06:33

x64

Imagehlp.dll

6.1.7601.21933

81,408

01-Mar-2012

06:19

x64

System.ini

Not Applicable

219

13-Nov-2010

00:08

Not Applicable

Win.ini

Not Applicable

92

13-Nov-2010

00:08

Not Applicable

Wmi.dll

6.1.7601.21933

5,120

01-Mar-2012

06:15

x64

Wintrust.dll

6.1.7600.16970

220,672

01-Mar-2012

06:45

x64

Wintrust.dll

6.1.7600.21160

220,672

01-Mar-2012

06:46

x64

Wintrust.dll

6.1.7601.17787

220,672

01-Mar-2012

06:38

x64

Wintrust.dll

6.1.7601.21933

220,672

01-Mar-2012

06:23

x64

Imagehlp.dll

6.1.7600.16970

158,720

01-Mar-2012

05:45

x86

Wmi.dll

6.1.7600.16970

5,120

01-Mar-2012

05:40

x86

Imagehlp.dll

6.1.7600.21160

158,720

01-Mar-2012

05:27

x86

Wmi.dll

6.1.7600.21160

5,120

01-Mar-2012

05:24

x86

Imagehlp.dll

6.1.7601.17787

159,232

01-Mar-2012

05:33

x86

Wmi.dll

6.1.7601.17787

5,120

01-Mar-2012

05:29

x86

Imagehlp.dll

6.1.7601.21933

159,232

01-Mar-2012

05:19

x86

Wmi.dll

6.1.7601.21933

5,120

01-Mar-2012

05:15

x86

Wintrust.dll

6.1.7600.16970

172,544

01-Mar-2012

05:49

x86

Wintrust.dll

6.1.7600.21160

172,544

01-Mar-2012

05:29

x86

Wintrust.dll

6.1.7601.17787

172,544

01-Mar-2012

05:37

x86

Wintrust.dll

6.1.7601.21933

172,544

01-Mar-2012

05:23

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Fs_rec.sys

6.1.7600.16970

41,840

01-Mar-2012

05:33

IA-64

Imagehlp.dll

6.1.7600.16970

178,176

01-Mar-2012

05:24

IA-64

System.ini

Not Applicable

219

22-Jul-2009

23:47

Not Applicable

Win.ini

Not Applicable

92

22-Jul-2009

23:47

Not Applicable

Wmi.dll

6.1.7600.16970

5,120

01-Mar-2012

05:20

IA-64

Fs_rec.sys

6.1.7600.21160

41,840

01-Mar-2012

05:31

IA-64

Imagehlp.dll

6.1.7600.21160

178,176

01-Mar-2012

05:24

IA-64

System.ini

Not Applicable

219

23-Jul-2009

00:32

Not Applicable

Win.ini

Not Applicable

92

23-Jul-2009

00:32

Not Applicable

Wmi.dll

6.1.7600.21160

5,120

01-Mar-2012

05:20

IA-64

Fs_rec.sys

6.1.7601.17787

42,352

01-Mar-2012

05:14

IA-64

Imagehlp.dll

6.1.7601.17787

178,688

01-Mar-2012

05:05

IA-64

System.ini

Not Applicable

219

12-Nov-2010

23:33

Not Applicable

Win.ini

Not Applicable

92

12-Nov-2010

23:33

Not Applicable

Wmi.dll

6.1.7601.17787

5,120

01-Mar-2012

05:00

IA-64

Fs_rec.sys

6.1.7601.21933

42,352

01-Mar-2012

05:27

IA-64

Imagehlp.dll

6.1.7601.21933

178,688

01-Mar-2012

05:16

IA-64

System.ini

Not Applicable

219

13-Nov-2010

00:08

Not Applicable

Win.ini

Not Applicable

92

13-Nov-2010

00:08

Not Applicable

Wmi.dll

6.1.7601.21933

5,120

01-Mar-2012

05:11

IA-64

Wintrust.dll

6.1.7600.16970

495,104

01-Mar-2012

05:29

IA-64

Wintrust.dll

6.1.7600.21160

495,104

01-Mar-2012

05:27

IA-64

Wintrust.dll

6.1.7601.17787

495,104

01-Mar-2012

05:10

IA-64

Wintrust.dll

6.1.7601.21933

495,104

01-Mar-2012

05:21

IA-64

Imagehlp.dll

6.1.7600.16970

158,720

01-Mar-2012

05:45

x86

Wmi.dll

6.1.7600.16970

5,120

01-Mar-2012

05:40

x86

Imagehlp.dll

6.1.7600.21160

158,720

01-Mar-2012

05:27

x86

Wmi.dll

6.1.7600.21160

5,120

01-Mar-2012

05:24

x86

Imagehlp.dll

6.1.7601.17787

159,232

01-Mar-2012

05:33

x86

Wmi.dll

6.1.7601.17787

5,120

01-Mar-2012

05:29

x86

Imagehlp.dll

6.1.7601.21933

159,232

01-Mar-2012

05:19

x86

Wmi.dll

6.1.7601.21933

5,120

01-Mar-2012

05:15

x86

Wintrust.dll

6.1.7600.16970

172,544

01-Mar-2012

05:49

x86

Wintrust.dll

6.1.7600.21160

172,544

01-Mar-2012

05:29

x86

Wintrust.dll

6.1.7601.17787

172,544

01-Mar-2012

05:37

x86

Wintrust.dll

6.1.7601.21933

172,544

01-Mar-2012

05:23

x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,422

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,823

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,427

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

4,026

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,407

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

4,011

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,422

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,827

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,622

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,832

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,605

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,812

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,868

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,935

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,894

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,929

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,728

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

X86_0d7fb138eab8fcf168ba4b4d66ddde0c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_8e2c49abd72835f0.manifest

File version

Not Applicable

File size

700

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

X86_2c7ffa661b1c5d9691a8b80c3beb5742_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_f4406d2a444113b4.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

X86_4117cbd9e13afc4fef0d2d704037667a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_54d9a83ac2d90d03.manifest

File version

Not Applicable

File size

700

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

X86_4b5d08808b8c4178c5fade1ecb709dbb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_4d4e100507e7847f.manifest

File version

Not Applicable

File size

700

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

X86_7a696dc3c3a0fcc412e31ead6ab429da_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_8774009f9ca06627.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

X86_7c9a040829429fb36ebd32d5d01d6eaf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_dcb9fc1dc28bdb12.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

X86_aebfdbe3d98d15231bff7596cca0611d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_e1c0c9142c1deb69.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

X86_ea66acd2ea74f7552f87802ea26a36a2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_3607c87b4e3fc78e.manifest

File version

Not Applicable

File size

700

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_252e76489fa130ee.manifest

File version

Not Applicable

File size

31,586

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

06:22

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_25c2bb21b8b6e809.manifest

File version

Not Applicable

File size

31,586

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

06:03

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_271105689cc96a2c.manifest

File version

Not Applicable

File size

31,586

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

06:10

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_27ccb28db5c2160c.manifest

File version

Not Applicable

File size

31,586

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

05:55

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_ef8a69c6fb60ceba.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,426

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

06:23

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_f01eaea0147685d5.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,426

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

06:04

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_f16cf8e6f88907f8.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,426

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

06:11

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_f228a60c1181b3d8.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,426

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

05:57

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_0d7fb138eab8fcf168ba4b4d66ddde0c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_ea4ae52f8f85a726.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_1723d1facd5d04b6e33a8f785fddafba_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_0ff255182f3df905.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_269147eae30d3ee11d831a538263ea4a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_8a0731691b87b191.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_31a572ddffd121231d771293c749ef07_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_ce5222fa3951dbde.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,038

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_4117cbd9e13afc4fef0d2d704037667a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_b0f843be7b367e39.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_4b5d08808b8c4178c5fade1ecb709dbb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_a96cab88c044f5b5.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_57e5768f46b9f5b36f010747b6ce6189_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_d4fc03de30cc7c97.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_5e85e8c1fd6e33d27fbab717e759f446_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_b6ed81330cb889af.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_7348d073ab6da2a17caf67031b0831f4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_8499c68886b21e20.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,038

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_776cae436edee331601a7e26cb2afb87_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_dafa7acf2acee947.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_9d125944805af65ac3d5110ea7a2a172_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_c5967b583255c856.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,038

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_beb7fac6de8816b17f7bf90ef748fa6a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_57e057e477c548e0.manifest

File version

Not Applicable

File size

704

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_d12a7491ad3a714811959352aca0bd99_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_0c13867eec0b0cd5.manifest

File version

Not Applicable

File size

704

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_d9adeb24bc354d652cb1a5362e76206c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_e9a21fc48a5fcde9.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_e46ffe8a5acec9b39ba629a41d963560_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_381d2b16879e71fd.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_ea66acd2ea74f7552f87802ea26a36a2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_922663ff069d38c4.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_ed5b22e9aa60b5237f340e6aac0abcaf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_884db22e17f686db.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_f5138a7a0eabdc25fcf31faa3d1e80a3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_9469e3a3fe741f54.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,038

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_f8721c2f3730bb81a40073d5b8de981b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_167367a412af40ea.manifest

File version

Not Applicable

File size

704

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_f891f246074a0d4f8f12190d76bdb2a0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_d521af76ff53607f.manifest

File version

Not Applicable

File size

704

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_814d11cc57fea224.manifest

File version

Not Applicable

File size

33,198

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

07:16

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_81e156a57114593f.manifest

File version

Not Applicable

File size

33,198

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

07:18

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_832fa0ec5526db62.manifest

File version

Not Applicable

File size

33,198

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

07:10

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_83eb4e116e1f8742.manifest

File version

Not Applicable

File size

33,198

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

06:58

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_4ba9054ab3be3ff0.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,428

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

07:18

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_4c3d4a23ccd3f70b.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,428

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

07:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_4d8b946ab0e6792e.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,428

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

07:14

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_4e47418fc9df250e.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,428

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

07:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,436

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,845

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,217

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

4,721

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,867

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

6,068

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,841

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

4,900

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,436

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,849

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,828

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

4,102

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,261

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

5,670

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,041

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

4,698

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,787

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,878

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,783

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,842

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,990

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_8ba1bc1e8c5f641f.manifest

File version

Not Applicable

File size

25,361

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

06:10

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_8c3600f7a5751b3a.manifest

File version

Not Applicable

File size

25,361

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

05:51

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_8d844b3e89879d5d.manifest

File version

Not Applicable

File size

25,361

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

06:01

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_8e3ff863a280493d.manifest

File version

Not Applicable

File size

25,361

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

05:47

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_ef8a69c6fb60ceba.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,426

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

06:23

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_f01eaea0147685d5.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,426

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

06:04

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_f16cf8e6f88907f8.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,426

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

06:11

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_f228a60c1181b3d8.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,426

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

05:57

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_057b6e4b0ca9a4bd6ffdf3ddb0a9de7a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_c755b680307e518c.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_0a6d821aa4e13e84145bc5a904d303c8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_0f76c71282f5d3fd.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,046

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_1c6de2696514bf8fde43e05a82e0b561_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_b5af84f086e1be3c.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_1ed47c029973d89c9a6216660f3ba63a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_9b343939d27c3ab7.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,046

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_25eb3bdb8fe6edc07ead663e491a6291_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_70c80072c423c273.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,046

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_6dc2d9d640df950e8013844f1e2827b3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_9fe58e2f7addba9b.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_756a66e8d43ea78acfb5a14843610a3c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_81feeb227aebd3e0.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_e3d8824d3ead519df9676e2a98ef4211_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_9aaec5366341a1c0.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,046

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_25301a3e9f9f39ea.manifest

File version

Not Applicable

File size

33,195

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

07:02

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_25c45f17b8b4f105.manifest

File version

Not Applicable

File size

33,195

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

06:53

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_2712a95e9cc77328.manifest

File version

Not Applicable

File size

33,195

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

06:49

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_27ce5683b5c01f08.manifest

File version

Not Applicable

File size

33,195

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

06:39

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_ef8c0dbcfb5ed7b6.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,427

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

07:04

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_f020529614748ed1.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,427

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

06:55

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_f16e9cdcf88710f4.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,427

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

06:51

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_f22a4a02117fbcd4.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,427

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

06:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,854

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

4,902

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,049

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

4,703

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,458

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,478

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,436

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2653956_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,455

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:04

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,918

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

19:05

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_8ba1bc1e8c5f641f.manifest

File version

Not Applicable

File size

25,361

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

06:10

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_8c3600f7a5751b3a.manifest

File version

Not Applicable

File size

25,361

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

05:51

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_8d844b3e89879d5d.manifest

File version

Not Applicable

File size

25,361

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

06:01

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_8e3ff863a280493d.manifest

File version

Not Applicable

File size

25,361

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

05:47

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_ef8a69c6fb60ceba.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,426

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

06:23

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_f01eaea0147685d5.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,426

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

06:04

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_f16cf8e6f88907f8.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,426

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

06:11

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_f228a60c1181b3d8.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,426

Date (UTC)

01-Mar-2012

Time (UTC)

05:57

Platform

Not Applicable

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×