Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Aktualizacja opisana w tym artykule została zastąpiona nowszą aktualizacją. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować najnowszą skumulowaną aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=pl-plAby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-037. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

Poprawki GDR (General Distribution Release)

W zależności od wersji systemu Windows i wersji aplikacji, której dotyczy problem, poszczególne aktualizacje mogą nie zostać zainstalowane. Stan aktualizacji można określić, przeglądając poszczególne artykuły.

2696955

Nie można otworzyć pliku, którego nazwa jest w pełni zakodowana, gdy zawierającą go stronę sieci Web otwarto w programie Internet Explorer 9

2715453

Sporadycznie przy próbach pobrania pliku w programie Internet Explorer 9 nie jest wyświetlane okno dialogowe Zapisz jako

2715815

Dziennik podróży nie jest aktualizowany po ogłoszeniu formularza w ramce w programie Internet Explorer 9

2722090

Cudzysłowy we właściwości „name” formularza HTML są dwa razy kodowane w formacie ASCII w trakcie przesyłania formularza w programie Internet Explorer 9 (strona może być w języku angielskim)

2718628

Formant WebBrowser może zostać częściowo wymazany po przesłonięciu go przez listę rozwijaną elementu menu w programie Internet Explorer 9

2719319

Program Internet Explorer 8 zostaje zamknięty po odwiedzeniu przez serwer proxy strony sieci Web działającej w trybie chronionym i używającej szyfrowania SSL

2695422

Po otwarciu modalnego okna dialogowego w ramce iframe w programie Internet Explorer 8 może wystąpić przeciek pamięci

2695166

Nie można wydrukować dokumentu w programie Internet Explorer 8 lub Internet Explorer 9 po zamknięciu podglądu wydruku przyciskiem Zamknij (z czerwonym znakiem X)

2703157

Przeciek pamięci po wywołaniu przez aplikację funkcji WinHttpGetProxyForUrl na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2

2722090

Cudzysłowy we właściwości "name" formularza HTML są dwa razy kodowane w formacie ASCII w trakcie przesyłania formularza w programie Internet Explorer 9 (strona może być w języku angielskim)

2678934

W programie Internet Explorer 9 dla łączy prowadzących do ramki iframe jest pokazywany pasek pobierania

2716900

Plik otwarty w programie Internet Explorer 9 może zostać usunięty w wyniku kliknięcia przycisku Anuluj na pasku informacji programu Internet Explorer

Poprawki

Pakiety aktualizacji zabezpieczeń 2699988 dla systemów Windows XP i Windows Server 2003 zawierają pliki poprawek programu Internet Explorer oraz pliki poprawek GDR. Jeśli żadne z istniejących plików programu Internet Explorer nie pochodzą ze środowiska poprawki, aktualizacja zabezpieczeń 2699988 zainstaluje pliki GDR.

Poprawki są przeznaczone tylko do rozwiązania problemów opisanych w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzonych z tymi poprawkami. Powinny być one stosowane tylko w systemach, w których występują te problemy.

Te poprawki mogą być nadal w fazie testowania. Jeśli ten problem nie ma poważnego wpływu na dany system, zaleca się zaczekanie na następny dodatek Service Pack zawierający te poprawki. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania poprawek wchodzących w skład aktualizacji zabezpieczeń 2699988, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

897225Sposób instalowania poprawek zawartych w skumulowanych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
Uwaga Oprócz zainstalowania plików poprawek należy przejrzeć artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzony z daną poprawką przeznaczoną do zainstalowania, aby zapoznać się ze zmianami w rejestrze, które są wymagane do włączenia tej poprawki.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu sprawdzania, czy istniejące pliki programu Internet Explorer pochodzą z poprawki, czy ze środowiska GDR, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824994Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003

INFORMACJE O PLIKACH

Aby uzyskać listę plików udostępnianych w tych pakietach, kliknij poniższe łącze:

Tabele atrybutów plików dla aktualizacji zabezpieczeń 2699988.csv

Tabela skrótów plików

W poniższej tabeli wymieniono odciski palców certyfikatów, za pomocą których podpisano aktualizacje zabezpieczeń. Odcisk palca certyfikatu podany w tym artykule z bazy wiedzy należy porównać z odciskiem palca certyfikatu wskazanym dla pobranej aktualizacji zabezpieczeń.
Nazwa pliku wydawcy

Sha1

SHA2

windowsserver2003-kb2699988-x86-enu.exe

53324A0E42AEB5DE86E059613D33E3D13FB9686A

17C0FB2EF4644670ACB560A93BF79F3EF77A4F35F018498103611A8ADE84668C

windowsserver2003-kb2699988-x86-ptb.exe

4B977D8EB3C2E8E366B0011A1E8ADE27C2DCA55E

B518113FFAE760022EE98680567F5F321C82D64E63DA83F56874CF140B3DE05C

windowsserver2003-kb2699988-x86-hun.exe

76D37077F850532294329FF714C8A5E838CA5093

26F52454F97BE9BCDD52B992272D6820E62479EAEDA0F60D953C9EFF5FF55DE5

windowsserver2003-kb2699988-x86-jpn.exe

4D8274EFA81B59715C5306154E7C538ADD69B73D

E121B54C84E14CF2380F909A65CEF47EEFD0F2F0DF420B8D776D688CA2316212

windowsserver2003-kb2699988-x86-nld.exe

3FF5FB761EF680CBF5663EBC8526CF816B78A422

6651F5A15548DAB0B169DB00578AE46113254181FCDFB2B42F05C2FCBFDB6EF4

windowsserver2003-kb2699988-x86-plk.exe

49271F1A17ECC761235C2CFCAA5BE7856B5C4043

92D40F9E72B15353730D3F3B2D0D3A2FD8D5D9EB88620285A4B8FFD6A6FDAAE8

windowsserver2003-kb2699988-x86-ita.exe

C6DA0ABC4A614D26FF789F6671E075C48DB4E921

99B503BFD5A6D7FB57A9F29868832FA2B4D3A3581775BCE9CC6292C6C63E3B91

windowsserver2003-kb2699988-x86-chs.exe

55D7DF59F4120882746EDE0C88AE18FA13E2656E

F5F6BC7C6B3CE82DF64235DA3A384896A8AD7850BBEB2BD2C9BD6F0A79135AF6

windowsserver2003-kb2699988-x86-trk.exe

6341B3CC0D30E97C21F663EF2FF315461CF0D9F3

45E44ACD48E1BB1165D0429BB6DF6478C8286174972CD7E4A44FE8B97E0D81D4

windowsserver2003-kb2699988-x86-rus.exe

C2DE6F6D9F0C946221A561DD747F06986F1F80C2

29164695BAAFC26E99BD4363787D71CEB26F28857C069F5DB4C28B68E628759B

windowsserver2003-kb2699988-x86-sve.exe

BAEC609413E2B63036797B91DD83B3F846501AD1

895E73B1B7340D5F13AA9DE57A38E93B0473BFAC5623CF0962B0A9B066B0EBDC

windowsserver2003-kb2699988-x86-esn.exe

520E5F469C55468D990C4A9B45B58E9E00B4FC5C

1207CA4DC0C093EF0792B54BFB4BF0FAAAFB9BC407C3F0EE412DF6C4F4A4504B

windowsserver2003-kb2699988-x86-ptg.exe

D0E1CEDDBFFD8A10B5EBAC568BB72241364453BA

0AF5DBC61D454601A4F9AECB5D979993B541DAAE11090C6A2A1A61C45D202B5E

windowsserver2003-kb2699988-x86-kor.exe

8D6B0D5B080328AC6D3ECADAC9524E1BDEDB9EE4

1855D9D549A714C38E29A6CA11798A1418A63AB4EB5B21D724D488C9E76D84F8

windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-rus.exe

CCA5558F2076326C1BAC2F682C920911729F42CA

4D1617A49D63ADE567105AEAAE495D76C42DF5A43313652D19B2649B931F3997

windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-esn.exe

4EADFE9DB4C9AFF061D1FB8B6395C9C3E8B49CB4

CFD65D5D8B88794FA5528E51F59211AC06B989A7E7E2C81A37FBC807FF29AE4E

windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-kor.exe

CAA96AB4199B553A6CCF3417ECE6D21F08DC9BF6

2695A8C82629A82B181E2DC76363917F2E957D562B190A56D0A121696459338B

windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-chs.exe

AB615DE8CE915281A6175C4927D5896F05C9E86E

18061A35C113484614F568B4C2E6958EDC0201D73837139C05EB11A206FE6949

windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-ita.exe

201A560747B730990976382944DAB6024289A960

9C926085D6DE959C34C0AA3BAB934924CDFCF2FA609D3FAEE90572036743FD71

ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-nld.exe

D9291225462A9C95ECC24E4056A15A614425982D

FB9BC832EEA32D85188CC672F48F979C232A1126D7AB0294F470EDC0491BF4A9

ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-csy.exe

B0EDA1894F1C609437B4F43E82139F614B3E50B6

61A67DC529CE87B02BB7A3B7386CB2060DDCF5353F1A6692A3F66D4D84FADB3E

ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-ptb.exe

75E54D51D1BA4F1DBA1D82B74DDADF407C24DC9B

4B77C626DF204B1B6995197226815D09F760B037DD149F3EB8CA1B29FAD518A7

ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-fra.exe

F6127D77CADBA301CA658F7D28ADC0875E024234

7A89835EADEC0CBA1915B10D9D707E4C0AACD271E2A89CE54EA3CB1097FF64DE

ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-deu.exe

324B4AD1ABFDCEE18641AA70D1AAB5E7419AC726

D8113983BBDAF953F1342C6933608F0993888BA64B83D60E70D85518696267C6

ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-jpn.exe

6E944314F86522FEF44579A173847D2FB3C83406

CB143BB175E08D970079451393D6A5F3FED82D553A5ED2EB3717A2382806E1F7

ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-plk.exe

BE74802AE609DFFD2460DE61F54926151514C355

EC1D553C7FFBFF24397482E513194FAF2A8C6BD7B44EBF92005FFFF04C6ED1A4

ie9-windows6.1-kb2699988-x86.msu

2820E2FD398378D2CF4B1EDDE7A086764438F7C2

E38929923CA479D817B0588EA62B325FF202F8F2524F3AA45145385F5AD4163D

ie9-windows6.0-kb2699988-x86.msu

620B26312E3485E2B536834A82BA8963917D2CF7

7D92920B0474676BEF0C5B05A665F096DDF2EBBFECB208F24803527EC73AE13C

windowsxp-kb2699988-x86-custom-enu.exe

E6B4684880C31EC6AED099BBE078E3425398A94D

B5C7B8ABC841536571889F7F3A1FAE6E4354191273DC4A5084853FE675C4EC96

windowsxp-kb2699988-x86-custom-ell.exe

96CB74D23D25963E4F2782339D5412A0E782B189

543620A6EDF7E960F2CEDF9302603308F59A32B2F11A1CA8835E91C62FC38433

windowsxp-kb2699988-x86-custom-fra.exe

545987F11166DC04D0613D875A646DFEED9AB7D0

E77210B39D945DC9A38CC6900AE7EA2C82A8C92A70D65A9E857E7E315269EBAE

windowsxp-kb2699988-x86-custom-ara.exe

F4D0F87ABF38FBF275392A3C9748A36E2CE13934

22C0CAD9536F3B9FC49CB44F3E6FDFAB26719905940F8826A461D25131685346

windowsxp-kb2699988-x86-custom-jpn.exe

56CFACA3F22B03B4F7A773A917CF999080276C77

CAF5FA8DC7161605CBC4908F568F77257E34C0236411D791F1E966815E01E81C

windowsxp-kb2699988-x86-custom-deu.exe

35CF11BBC1A60606C2511904613F436FD05D269F

4D2E77852804C1DECB0EAD9367F1CDD4E485CA47B9F16767A3E04FA07AD558A8

windowsxp-kb2699988-x86-custom-cht.exe

E120C08405EBC05D0552EF2C73DCC1854A72F739

F217F1013890839DDB8BE591D02DE0D906F073C341EF0B05C92CFDD30185C182

windowsxp-kb2699988-x86-custom-chs.exe

931A16D0BE4EE89C23759B95BEC85AFC3CA3B50D

1340DCE0BF2C88009034801835EC4B5FAB0B983CBD50CEA1171A9043583FCF24

windowsxp-kb2699988-x86-custom-ptg.exe

82E6714C328D518A0FFC389FC5F0871A69368D5E

E3D03FF3C8FC90579FBBE1952C82C60838844DD5FB9B56C61F02A449B0E514D9

windowsxp-kb2699988-x86-custom-trk.exe

77F654C7309DF235FD4F564F139FCB34D7B17440

7DB8389DB0D4E0BE1BF326E7520AB4FEF91F17F395E76B0F71BB9AF620039FFA

windowsxp-kb2699988-x86-custom-kor.exe

11FB70381AEDCD7248CBF4D10384EB02516D2725

ABBE958725DC90FD8EAC57A8ACDB352C44147ED39FE9BD41B2082DAA548A6C0C

windowsxp-kb2699988-x86-custom-dan.exe

1CCBA29C539D11940CDADB782A25438D3CA95812

3B71F651A417D30DD0568B6080FD1E4B66D30211BEC9EC6F24098F381F3607EA

windowsxp-kb2699988-x86-custom-ptb.exe

B12214C90CDC27661538E758FD7CEE22A300DCE0

9E42CF3CEBF0E8E649031557E2447ADC831446FC282C1972FA7A62B7427C2D49

windowsxp-kb2699988-x86-custom-fin.exe

F23281BE655B1BC3C7E6B73254578C9EACD7EAFB

E345EB64527650446802AE99A939F391B5B88CD8FA5CBAC25D5A605989928562

windowsxp-kb2699988-x86-custom-sve.exe

E75AAC374D05F857F5F6A8A3883C8F94ABCB4706

98A1D235EB24F2744F2E91FEF3F391A3995B439B03C71888D10596EAD2E5BF7A

windowsxp-kb2699988-x86-custom-csy.exe

C0022581F3A7E835DFFF778D7222A8879C2A048C

A8E2154B9EA8CF6543D6604D362F3168BD4AD09036775A38FBD0B3B5A67FB57E

windowsxp-kb2699988-x86-custom-hun.exe

31A770BF7B72685937B601DEF801FCC930DA3007

66513AC64441CB431A706F664E8D340D0CC8D4ED1EEC7ACBFF05B3185D77D531

windowsxp-kb2699988-x86-custom-nld.exe

0A44861983618C137B45239871E508580E123748

1156B2987BD04288B820B17085A689E7B1295E03553EB7CC287A18C10E11E5B0

windowsxp-kb2699988-x86-custom-nor.exe

FDB2F26CF765DC648B649D77F38092825E28A5DC

F996F642D9B8B1FC85BC10675120FAAD8C9589C16E5D0C7EB07B31D45B792AAC

windowsxp-kb2699988-x86-custom-plk.exe

B99C2E9E77386EF15B2A6ACD157F95FDCEB6C37D

79D508446B5BDC84778FE7624D53BB6A01D21244EA512A0745B44A221286CC37

windowsxp-kb2699988-x86-custom-rus.exe

DA539EACC8E89D8F23AD9A36DB36C3C85DC4A231

726334A9E11ABA40946865C11E35A8802EE2C75EB28D33A0413E7EDB8F243810

windowsxp-kb2699988-x86-custom-esn.exe

F5FE8E0954B6009E1831D93FF9BACA4FFA94BAE0

36034FC50F85919EF95BD3F63C5620DF5D4287CEF370637080CED359CB3D10E9

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-enu.exe

62359CE85561D32E7AE4F396957040AEA02321A2

3292E51A39A405849AD0BCE7A37C53A1246FDC41B8C56BC9CD2EB891D793D46F

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-rus.exe

F2D3A09FAA78CF8C9CAEBE7191A5B37583BA65F9

DA315B176A3E9529B5DADD7A1DA425AFA39385BDE06DEC6DC251B523C1AFFC9F

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-csy.exe

203AF738AC1E40B97B7F8A84EDEC61E0752F94BD

B3C64857417ABD69E663B14AD53717675BEF44C4C35CA6CDAACDB167B067EE7C

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-dan.exe

CF811B052E3C05310095F13AF85BDD20A2CE4161

DB3FCB899BB59821C94BE6C35E347ECCDB8114635DC1E840217D64DBA755277A

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-esn.exe

9EDC8536C6400958E30C80254131474247803EE3

2C07786B223FAA83EEDFAFDB02858310D8C21407384ADA94DF9E7CC0399AF534

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-fin.exe

486075C772D6425ECAC9AEF3C93BA16E69739B81

4AA219AF257A94A065D5F539E1EC43E11E1EDE09CD8DAD724F77140A55D8957B

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-hun.exe

71E6715265E829F5BBB91C89293ED9005E35718F

6F428042F3A0A3618DFE5362C75FA76D03A171F5A5F3F021FA7E95A6B0ED53C2

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-heb.exe

C65ED3A6997FC339F887272341014024D863DB27

424E00A9CCCB8BDA79414D142C307671FCB247C677060FD26AFB83CE54492F06

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-nld.exe

337BA1A18E74AEC0E55F57BD09F4B6BFB33D3BEC

16C333555F05FBC2213A26421290A9868A17207E32CB7D98E621F556B8BD0441

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-nor.exe

00FF897A3CA089140C14CF41CB4D8EEBA54D192F

42EDB8FB4F6285864AAB6759583B9D6D0D16767F54ECE6B11DF7A15860248C80

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-ptb.exe

7B21F73AADCC2529FD6968FECE22118503FBD17A

709D65B75F588FFB5FAF2B945705C11E482909436460AF3BDBBF34CCD1895034

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-plk.exe

B89C258E5212B6EA179D0F4668051927CCCD0B10

F7A3B08F77E85610F4531B397A3D7FAAEA91A5194A9DA2380EADA3F91F2CD56E

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-trk.exe

A087F347C49B6E532A7F8A9A5D47E027E1FA4ABB

84A1C02AE0DBB9951BA6AE8488ABED944DB669F306ED4C0F6323E4B15F5B9DD4

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-deu.exe

250178E27BEE432E81DFB0610A8E8FC704099FBC

96AEC5CFEAAB0C935AE875A7215A1A1D83AFAE1148FCF03E9EF1EEA3B02680CF

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-ara.exe

7047D0AAA08F52157D9F1192AAC7E56939FAE19E

07BAED225502C71E3EDE0CF0CC8DC4AACEDA778D8CCF945E932A36FC8ADD3992

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-chs.exe

8CFCD420CF20C2BB4B90D3F222F641725799499B

36C630DA013E0F7D01DC2FCBB8868DAC5EDF21D3B6FFC39E8809DB367E2EC945

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-cht.exe

A6A447F1DE44AFB6C14B7201E02B3D4B5417D755

ED408F573F26AED196E7B5E24693626F20257AD5FE4782C32371317041A56C3B

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-ell.exe

D4E033E4FB8433680667D82695FC7D9F4D7793EF

FA7D0F5E769F533F8F79759E6EBBC86CC734B9BDFE856E8057E1F8A8628311CB

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-fra.exe

9CD9284453997F5944F1B973722E731FF76CEDC8

42126089607DB426446A8CCE05F5DB57D02F5902543DBAC35F39365DA7708BBA

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-ita.exe

17B9A0B91B9ADB37E9B108FB8E1E3A9B07564D04

B24F51890C536BD0C383872EC748DA4008EB8A69B20CBFF624447ACFE7EEC3A0

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-jpn.exe

383C44586CDCE6A6028D78CA6E0D496AFD8DE783

F11FE6AE375E32EFD9AE1B1A88F901E2D1954E7651F3C7A674B16F0A6CB68EF7

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-kor.exe

C272BC3937C0F61CD97F63B6BEB686BFBA976630

7CC02D2479F96D9FE543FA3770441B3E8E195A476CE539F14894CBF8DE8920A7

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-ptg.exe

BF07E353DC1FB99248F3DEB42AA0134F526A4B58

3ECE27F0C28618E1696499C355A998464F7F355891F49740FE5C9279D4B79BDC

windowsxp-kb2699988-x86-custom-ita.exe

7CA97C8553705D5008CD7861C40CC37402DDBADB

C6D7937D45A0AE56C32BE5D7EA678292D48BCDA791E6D03F61C73C50A30555C8

windowsxp-kb2699988-x86-custom-heb.exe

66DDF35E91D63DCF6465B42FFBFDE0391AFFBAB8

985AEC213560E5137EE356997540B11326CC8209193CEF52BD2E9909B77A9A2B

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-enu.exe

4B54037D71B51DE5E40CEBDD74CBD92891C23EC2

EA7369ACBB1F4930F40D0CA9D790325C80703CC7C3990A5008882D4CC500C065

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-deu.exe

0F1552EAA72EC08131FF8522E04B249323D4AA0F

E2C074E9EE049F73AD523046E26DFB5EF95D168BDE3B21519C7B03A2B7F1FF55

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-chs.exe

58BEB55C699CD6F39E2E3FDEFC658B7196309D3A

E1C19E133332619AF31A852513077731A7C093D4A85A88A4C2543FC3C14484A8

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-cht.exe

3FBFD6F2C3B9A3BDC3AE73439A4120D1957A3FE4

5A126A41B6409CA317A16200BBECFDF0448123963DF7C7BB00CCC43353DDDBD8

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-ell.exe

86A43D6105FC1A27C44BA64601F96262A2377643

ECA4215216700436EA1DF522A903B8ACAA09FBD0F4744338987C5740A8221233

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-fra.exe

CC34FFDB979DE35EAC6728FA092B8E23B64F3A50

C6566C046EC063BA9AAC19FC0183AF601B58F1BC4060DD871A6975C7C43F9EC3

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-ita.exe

0C78B3D3D0EDF32BA42FD345531910A6B281A57F

EEC81D39C3D75C185F5D2CAE7B03FD0F520417E7E65F233EF9F52C9861F24E6F

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-jpn.exe

8B4A900F0C6D943E75C102F713CA2555474C1103

80376E7C2BC372D2FF5026EC679E22EC0F6F0F9D3377B458399635C10A3B603F

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-kor.exe

869B077D8EFF61C4CA075EDCB76225EBE136F993

EABB035F20B2518B45607A84154CEB8716ACC7797D7E593A5948EAD7DA94D268

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-ptg.exe

F73024C7AD43C1884F7A91DD899E3D6A974E34BB

64C326628BA01DD03C57A78C2C2AD0CD6002C1F0716D99DFC5D44B104AF06DEC

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-ara.exe

611DE842AC9F471A5EE46FD29C7702717CBFF8A7

CEC615BA53FCB3791976CEB26BAD4846A65DC26C644F29E7CDCCD9630DA6308E

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-trk.exe

47077E225965D2245C4D49AADECD6FEEA79A6F27

9F7603A43F1CAC6E15B8C8457638F25299AC7828089855740E0F3CCB03901419

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-csy.exe

9E2F37DC2E148C19EA6FB455C54602429C3CF683

B66788F4BF62235451DE65AA1E49D3C0D7D35DD820CAE320A9B64EE5AABF3EFB

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-dan.exe

20F2514D4E2C953B024650E9CEA4B35B682BCF6D

2BD68162D487AA2E70114000B0508FB9B1AEAD0EB9822895D377C8B38880DDC5

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-heb.exe

65A0A789EB052734CB9F303C463AC74CA66FDF61

1BD09E9762984F150AB8FA738C4B4157FC69A8D515A5220749BAA20259ABC198

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-hun.exe

E2EA19AEB97950EC747D341A3DD2C111C8A7138E

A297C533ED4AF43378599279C251BB577FA6A576D4516211B36F733A204E5C44

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-plk.exe

A81FE41CCF416F78C2642B3A3C369002614C2CF6

6E1EFB3904CB480D221AE4D5E2DC1B2F22F727E9291047AD32473868E51A85EA

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-nld.exe

CDCDD0ACF4D68F57130C4D4186A1A6948E86E995

B08FBD28E9EB22DF2F36BDC339152E5F44E6C89B18B810A25E89C7A326299504

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-rus.exe

683968105F8910354B8D0449E5E93AAF47C9867E

E7259D5FFCA15E5D3676B7FEB810C9E8C75F42DE9B26BE81619F513C37B33066

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-sve.exe

5EA55E5B27D6F786B98343634B234F619FDE6698

E05EE9C76E8275DC5640645E543EF19AAEC6441EAFC30E0BD158EDA17508EDD5

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-fin.exe

9390F00404DE57046C8C5729612D5D00EB5868C8

4979C4773DDA706DBD0F26CD583D6CE6C0A8E615C269EC1F284DF734F6ABA280

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-esn.exe

13D40A0E67AF1D9CAA41E5856153913B4C1446CE

706B585BBF2045B65D98FF79CB22477B137D96C2161214A2CA82772C2D9310D7

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-nor.exe

E706400DA83F148690488B1E3486B08BBD46C57A

741130172D5839E9AF1D62F274253B68BC4E659EAFC4447EAC4C358C74EF309C

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-ptb.exe

B7966832F8670D9DC9E45B957E97B7E26F197384

4A7A5FB6D1D928536203C066C4A8407CBD682609EC7DB8B8E01C6AA2FB17369D

windows6.0-kb2699988-x86-custom.msu

87F046BDE2485015FB54C21DD1A6FFC27B36FED9

73FD742B8343E233F91A332E9E1CD8A07C1D2AD2B0B9E761163D2CC4B24B1472

ie7-windowsxp-kb2699988-x86-sve.exe

0B51AF449DD60451F5DB7187083796C19158500C

90AB41C5657DE4942A62E4D12D977C14059E38542028D4434AD951DA33D09E01

windowsserver2003-kb2699988-ia64-enu.exe

9BF292AF89FBBE09B92D0A2FD40E65E98B456D23

4A0C3CDFDBB102EBEC254FC57D867DA561F612809899EA0B211449CE03B62577

windowsserver2003-kb2699988-ia64-fra.exe

884A078B24E4A54A21E43FCBF40D40F8C0BC3AA3

D0C21CA28CFD902277AB0258FC72B8C6092018A06C1D69311EFC1563542A1A28

windowsserver2003-kb2699988-ia64-deu.exe

3206104956B57FE260DB42316F624406BDE9FA4D

73EDB297EA162F6E3C79BE864A6D6519A362B9559FA676F597F563DCB9959F9D

ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-enu.exe

A81616A7CE0D3B51099EAEDA61277341D4047E73

88EA3E11229A6194751E1A56A0812D2FEF568D2C67703EFE7766358BDFE43477

ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-plk.exe

F411F9525D70DF6AB85C449451CD2BA3DDEB84AB

CA84FF5F07D1B552A822CB83BAF503E155CB99FC9CA390BC4E1E336C6621F540

ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-ptb.exe

5A33C1A072A2A08FCD239C3676B2CA8EA0218FE1

B2D83D61E274F9C647BE23B8214F166394FAD20297759495C45EB867619B862E

ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-hun.exe

B509651B6DEC8AD7EC2A8D4B01BBA292DF589AA7

1B39875899ECCE43FC97880453A72B96110706CE3255B774986D966400AC05AD

ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-esn.exe

AC1B97DCC522E7599A89321750F7517180FC9F08

422844F2EE87B996D4693762AEF8D4FCF3148DDC621B4CBB3202748BC1561016

ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-ita.exe

EFC8E666C8E989901B4FF64A52C045FD35D30F8E

238590A1A8A1A0857376B57ADABC67B1B08B3C9C3271EDFAF37120A7F6AAA052

ie8-windows6.0-kb2699988-x86.msu

A24767B084E0C0613E270C951BB132572BE49031

1D8B3FE110C263A84B0F6BBD0CAEAD6B25519682E2307A3C8D65BF711B2AB88E

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-enu.exe

627C747568C1E21CC2711693E8AABE9E0A5CE6EA

BF8F7D43626AE5BFD1E68B27A6A365DF9C044A14DCF7A2595E607CF1214B8DC1

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-fin.exe

5AF8ED7189E1C3B35CDCF76AFDC2AAE8670E713B

4C17020A572988B01AEB7582BCB104EE0EB69CBA2F6852BBF507022AB1165172

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-csy.exe

B879485954774CFD5CF1B9892CBF8DAD5584BF95

60F1C6A4AAFA612E82E67F760BFDC0EF7CAAD7D7A039BC292F4E0EC40DF01405

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-esn.exe

AEA6E2F646268DE066B110472EC56618FD19F580

7E921E9100B967DECAE1E36F011B41F0DC0843AFFB7293224C1085BF19F46FD9

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-heb.exe

A338ED9E9959B4C933CA5662F11D8B46BD4659A4

A65558846B6FFD7F5F949AA77A6994006FEF7BA7B5009C31D7E84B38CBDE2AD4

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-hun.exe

22E4CD28A2A260A2328F988513230FBA30A0D29E

78A2F1C937101C09B15F18B22A82C8180D17DB5A9D5CE0E83CDAD945DB906B51

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-sve.exe

2C0FE3C0002A9A683157BE6E03127C7C993B5B88

5C0252FDA179573B266ABE1CA31AE8A20DB7AB3031FCC445D2A33E17DF54B14A

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-rus.exe

1271C5343F3C1D5F9AEFBA0DA3E02EBEE89CF141

CAB5FD059EEF1E2582F1F9FE27F0423B9A6996B9A28BF43CF9B278AFA92F0D76

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-nld.exe

E6B4ACE0F24AF6DFE51CB6F42AD169F794CE967E

9B674CC1DCEF4EBEDE1F0135F27740562546C479C2A482501A6E2A9AB4E708B8

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-nor.exe

24AF0D8820C4E915785D165F63148397C8F2277F

A639E65327BD89BE17D72EC50258248D09F40B6FDA0BBC5E34BFF71CB883C387

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-ptb.exe

F6E4B876CF90C2DE18F59E51AF33B9D8E1A428AA

1195A57A4D6A56FFCDFA65E3534B7178D91BE2ECB97B62F903B7EB07D06A451B

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-dan.exe

2E3C68C7A5FE0A597EDD5BE81A83C954729794E7

5459A7F7A8683249FD5D9F66C094A8B80EA7F9CA9058197AEFAE652D4EAEF647

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-plk.exe

547377A435002F398FBB4FE5B171B06401DFAEDF

9B5B3B95C25547F4E06DA645DF92A187D2E74E354A17AD3C123F1358342B1A92

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-chs.exe

7A3846DA2D63E81497E41D911678221E006DA4D6

AC33C7F7F4BDF265CC060E578CBB2274285AEE36370B292E1AC22CB14331BE12

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-cht.exe

3BB4449248FB21F0C653F80AF0E9E6B14F1A66AA

D5625D0636064ED40E42C4C220D3487D92DF726CE28469BE58BD1EF1B36E928C

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-ara.exe

50EF1C981FD9242598E8ED74EF283C73173B3701

EF50E1C339F4C2CC816600845D6569BF7023BD1BFD6D2ED44A95066F7CCC9554

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-fra.exe

91C217E1837A2CC757D1C0EAC8169A3BF4D9B430

C3D06C2BD604277CA518AFF758651C0571CD880B45436DEC972FCA457A0B3FCA

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-ita.exe

C5954275F75D0A8D00A0082DF814342252F5E287

B2262D687B2229EC733350211B896043A37E3B2A7B6F88A05BE46C95F3423E8B

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-jpn.exe

412FE146E85D7ED2DFFC02B13743580B1229DE1D

3F135D9D4A6B056D42BEFDFFC4A157685DB1E1CE0D8C1BBAC220969C0C92BB18

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-trk.exe

3E26B00A9B993B3A2FCBF704A84F214F19960F86

16BF78D26D068DBD4F6D38DC64B7CA97A663E1633D58BD1EC71273B7CC1C6CC4

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-ptg.exe

77D39CEDB7A9DE60082A2452EA8643F67093ED2A

79843378318633F913626E8B68D175606C3C99B805124F0CDF4DA61780C18DD0

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-deu.exe

3C4CA53D53CFB32790DC0EC81CA9E3109D10309A

FED6BB1DDC0EE120706F7D34BB0311223EF869120E43B2C63D7572716A2A8C3F

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-kor.exe

3255B624EF7531FE0AB4AB804D274C1336CB749A

26E8D1B3EFCB6142530178E7A4DD10D66115F050DDD32C93423D12FB62C54C08

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-ell.exe

9BDE62C34C5A31F717A95C257B5DAD53CE79A459

12C3F40E7FAD037400EA71E80ED5BC5B5CFB047E981FAE330D1B46171F37BE33

windowsxp-kb2699988-x86-rus.exe

B67B100A68BFE5C18C48BEB99F34D5DF65B4FB1E

F068E9358E5AB3E2D812D550A3DFC4EE24C1D356E4C1686DA2D533A9A7974B7F

windowsxp-kb2699988-x86-sve.exe

3CD1A55606A0BC5D4AE58AF2C22869A9473AECE0

5869D94E1EA12E706018CAE16569DD7DFB273702813EA00825197ED57DAD9015

windowsxp-kb2699988-x86-esn.exe

6F5B01D41FF6A9EBB00D40668321CD78BE6F896A

39B4936F0B257EE481074859FC79408DBB7181D300DD306B50FAD40BD48DD7CC

windowsxp-kb2699988-x86-fin.exe

EF87D8C33143C99124B729C7C303D0F46A90D3D5

BFE0D0EFC56BA4E571DFEC54E25165E4804BBE28085AEB47D3192D643C1F8555

windowsxp-kb2699988-x86-dan.exe

C89A99CB92C3EED42021C891E65A5536B7732672

E507E6D84FA6901C9F683C32B01C84D52FA2C531E7574DCE03CE6124C81BAF67

windowsxp-kb2699988-x86-heb.exe

9D6256F165B6987E68FBF3063CBA4D2063F0819F

7F3408538C43F3CCADD13EEC833B86A2196C94F5112C2D4154A680BF78D02541

windowsxp-kb2699988-x86-nld.exe

514BC69C3C2A6615BCC6410C293E6B9BBF389313

7400B76A4AD3A67A28FA47F2C6CC2427EDFC1257232362C70AF60E0E5F4D6DD4

windowsxp-kb2699988-x86-ptb.exe

E08874BE1C472C4F54830C3A89678DC7E31706C9

DB6239501C6374737B42ED389F576E4B9CC7B5AB925CF23225FE7237897BC67C

windowsxp-kb2699988-x86-csy.exe

B4FFB29252F43F0FF91A0EE26A563EAE99837828

02FD91DEECDD6EDB058BD4B498A8429ED2A19E919A324ACBC1A16223D52CC26B

windowsxp-kb2699988-x86-nor.exe

93669F99BBD3BDAC3F3C1D46C06C13FD17EF289A

EE01CFF57C560AC76E93794520CE4D983257B3D906F39E03FB7984E9A2A08635

windowsxp-kb2699988-x86-hun.exe

5F60CADADC9024015ACD01D3D83CEB18CA8DE77E

A632F721C4E95D13D12791061E125600790D942F5E3FB54994E6499BDF64AE93

windowsxp-kb2699988-x86-plk.exe

8A720D7DB6FD302169973BD7FBDA1744A20E607B

5E3AF1932818AF5BA49F9D2B41B3E3AEEE1C195600B3D3CDE0428FF081B6FB39

windowsxp-kb2699988-x86-trk.exe

9E74B3098A9194A5B56CFC1DA1140654F21FE236

7561F39798A58CA17B7CE69EE8A10039C0BC085F7351085F7663A790BEFF2698

windowsxp-kb2699988-x86-ell.exe

C2E6782F96581A34A97A5923DF9B6E40F32AD472

AAEC8EE11ABD653753518E4CD70E468A83818D154AC6F145A7FF1FA63DFC4132

windowsxp-kb2699988-x86-deu.exe

3C28E9CE3DE9FFC4BABB83109AD578B9B01C880D

76CFEDC57448FF3C4582059A9B78569C21F7B8AB7C4A35DB40DF516B02A1BC39

ie7-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-enu.exe

AAEDE07C9A94A51F39345F8B6C360AFFEF733237

F1DCA1495ADBEE9868458025E1BF7776465611A275571DD854AB6523B29D8DF6

ie7-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-jpn.exe

A3C33B0AA97F7EEC668EF478E78EC8CD64526675

0DF85E4BCF4877CDCE577A6E32532471ABB23792C2CBC630821412B967259EE4

ie7-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-fra.exe

3950B9E1C8BCE927EAF103C2FA26A0E87A2668E4

5400C1EFE2A011851186547EB8E88740CF5AB61C343C46993C17C2275BCF8318

ie7-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-ptb.exe

1929547CF2B0E91C9C4D284C026BF2CF6B7586E9

8653DEF834DC28CB1B329CED1310D01F0247FEA71BA1AB94AC32ABAFC85B13C4

ie7-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-deu.exe

5AD34FEF0D2C5E654EB3D6F82BDD280FC45A6F07

5F5E29DD1D21DB01D6AFC0ED5145E6072C4194757D2D4E09F916856EFC489D47

ie7-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-esn.exe

EDAED3C394945A8DF6E10B242D21BA32239118E8

FD74A6C482F5212064E6110CD7CD551C6571EFF8BB9D79C796DFBDE18ACBC24A

ie7-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-rus.exe

E0DCD4BE0FFF4EFCA99DB6ADC44628ECE39FA34D

D240ABC5547E06B31F20D05251B91C250CAEDFE516A145AEC8093B497B883EE2

ie7-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-cht.exe

3BC88A1260723F1F0C209B974AF658BB9D79EF9D

12C15434D3CA0EE8470CF555D8552C6911C398550519B47807F6445B9858D595

ie7-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-chs.exe

CC1C44D836B3A15A1956D2205C9C2578071D1FCF

BEEBC6DD1224CBD12BE4A73913843C4238230D6304599BF9D43D89AA5165B7EB

ie7-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-ita.exe

974C4A2F54136A475567C40F0F684443D2BF580D

CED5DB368461BAE1AD9847C75A78B2433618B37FE0D9D9F6264CD2F9F4F3C743

ie7-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-kor.exe

7AD0EBA699293346BAB941039106564F8BBAB56F

2AD67406E693D37C371C90BC52E8366E9B236F1803D54D46B4F36E664E53D41F

windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-enu.exe

5439BA7C52F41037933ADD77D0E31A4FBF2D3822

B18DD013FC18980FEB3B8E4B15F3110FABF49AE131E1CBB326472A0B39E5DA4A

windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-jpn.exe

F91190A7DDC0531B655D853E8E0E99004CF2CE1A

4970F2751812E0630967A83D994BC032F3FAAAFB160D39066FE796E4101283EA

windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-fra.exe

BF065F6B9B51B77E4FEF9BCC7B5A35F3503D10D0

E308E747860F32F54EE27C4E4E7F815B5D4F10E3FDFDD522367285921C8F0006

windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-ptb.exe

B3A3B01E928556054772BDEDF8063CE2AEB93855

2C9BC8CCEAE2701B66BDC44817487E1B2ED905F16775D77633A66807ED7F33BA

ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-csy.exe

13F7596C84BF670D60899F2BFB35D70F05E0A455

BCBA4EB440BA927C6C4F720F1E72F764A80EE852FBE9F7408B02E65874A3A849

ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-fra.exe

CE1F3BE52044FA452D280974DB8EC882194608DB

9C2FAAB8AE48FA227A4610D329CE6B6412FBC33B1FB46603C9F2EAE615DDA277

ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-nld.exe

022C01255EE447DC8BE60340B92C8E377DC98853

0C7B8A40EA8E232EAE2EA3D4C02DAD958369B78F2F67DD08336EA9B9DC277024

ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-jpn.exe

CDB1CD79DC73E8D01D2224608A078226155DE24A

29F6065AC9371AA96A49AD35EEA06FFC89FF770CEF6BD5A08996ABDE0FF040F2

ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-deu.exe

B8E0E423B30D465EE158B6349A078281D9BC450C

DF7DDAECAEE84E39F119FB8B0E3785179F344285FC7E0AE249662A9AE8079399

ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-ptg.exe

892351AE6CCC131B871594E756B750394E4CB31C

5EA1D3FE5226B8AE22A9FCAB3DA7C7BF3579BE785EC0161A203C908ACFA6972B

ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-sve.exe

363D06E868BCAFB0F7D9A20621D93D5E9DB11DFD

5B72C49DA9845A0AB9C6C660ACCFD3944A2D2231C5277AE85B5C1E011AC48051

ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-trk.exe

2EBF5A591631CDA8D903C7A777E225C4D9D2A43D

E3C5F8ADA5852273DD53BFF1B7C21A645C26FE2F7436803A4569D3E5C5BD24C9

ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-rus.exe

713C56ED3A072A617A538532AD39E1E8CB6678A8

DF4A593960D29D1EE20696C73B1E72E0E717679B25CA4DE02181D3713DA4D541

ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-chs.exe

81BE80A10277177FE4F3487E92906F8AA81D7AC2

B65CA0340C846863E88E493DF9F88540CB82016B2AA43B9555F1C418DF0DE5D7

ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-kor.exe

92C023E0B30D5E95FAE3B7C716598C3F886A66C5

FDD734CF4E87C9A92B350A35955B9999FE45EBF658E58F865A8B763BA8A1F07A

ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-cht.exe

41F71CF7DFAD46396DAB99BE8A92D76B3BFCD526

3B87CC03BD142E54C13F995C7343886798228F7D3053097CB211E1008CBDEC81

windows6.0-kb2699988-x64.msu

FC47B501926263E1DB4B448E173F751FD599F4B2

C54FB2D9B2FC0C1BA4BDF840E9B400D130692DA37C9044BFB99EC27D970DC5E3

windowsxp-kb2699988-x86-fra.exe

3776561E2520FAD7090ED5B8DB470FA4C3B5DF82

3A25E0A1BF6C2B334696C38F8758F386BF4CE4534A3A4DB09FB489B82272A717

windowsxp-kb2699988-x86-jpn.exe

BCB7C5FC4FBAD5821801F17569CF19A99D981950

C0B21D753DC6E541E55CD5AE77E904A67FCCB1020E3B55C8F9CFB3870E1E6CA7

windowsxp-kb2699988-x86-ptg.exe

114319A4920BF07A3D4F6B377DE4D34D4BFC36FC

5C34EFF1D3AAC2861327EE08829960DD59DF50864AB89F72D32B2B63130693EC

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-enu.exe

37BF6B94B5717FC27C264A3A6D2925D38C7B00CB

B92BB6D9F9D41F9843EFB4A7AF8067100F98C5F81A446D7CEC370A4F02BEAC7D

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-csy.exe

0B3E9B63CEA006705FF2E76C971750B5950B8473

9A04372C3049D337DE864953C61469B4F5442C94725071BADA5FDCADD5B1D63A

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-dan.exe

D617FE6600B6987F7B4529BB08619CC0CBD9A881

F615C546565DC695FBC4012067039B878EF9773D61C12C15C0CE22295764D152

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-fin.exe

D1B4FDD35B0B7268E6CF71FB8F1F0D5F0FC928CC

7C9507D8ACAD13198C36685A33ADAB27BDF2A52B54FE29E91692E7A08FA6E36D

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-nld.exe

0EB3B7ECBC965E68EBED417995F2CAF0EF60BBAB

3EA01E2FDFA879BFEEBEF55DEA905A439D5031151C3D00CF8237AB166CFB80E2

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-heb.exe

F05F5DEB2AEDA0693B0F54B04ACD724D4E5858CC

092FDF7238EAED170768E29342C4666A4B5DA63A79F4A860BFE6AFAA7ECB10A2

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-ptb.exe

B89E033A05B1B276659AF08339A2639126917059

CA0B250BACC45006E81A9D797A0A75E2DAF58D36C11A0082103717C356A40A44

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-sve.exe

990FAC7E7B8B6BBAD2B71C86796D08F3941F8AFE

3B117F63F67DE5F94D363F75F479B6CB51E11D933C0BAEB826C8E6BB60DEDD02

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-nor.exe

776FDD3599BE07D1803A55DD34960CA3312B4C3A

E23138CEC571877B91952A23FD352259D4BA378400C693B06D128D1B32AB7811

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-esn.exe

B2037A19F2319B5D5C1F1FC7B44A073D6B6B9CBC

F594F08355A5F2CBBCA6FE898CF7F4632FC69D875CC0688F047A1EA33F653233

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-rus.exe

7CA2B440829750044DCC41058FDFA9F9EE194D6A

0C468C88EF3306CF2B9D9B59A88594B8F390D70E833B54CAC8D0E5862422F662

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-chs.exe

B73B6C5C39CF8699152DBA43E66252F915784CAE

D0C3F66E04761FB7133FE7E0B09F9D0E487109E9AEF3E8E1ED34614474321D1B

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-ell.exe

31C5426B7CEB54525BB38F81CEDA39CC3C204A75

D75A254D15524C47E8354AF7A5C34AA0170A6C0017D938B6D089226F13123386

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-ptg.exe

B9CC37983CC37B5132AEE1ADF9F16DBA73F09EC2

67EC3E4DD2DABB11E970580013BF4B8F94239FEF0D7D68C1D5044679F49762C9

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-kor.exe

5FE1D21C80B35EC677DAAE6A4A305624551100DB

A68E09F4186706CC3F7455008CEC48B3EFCA9DAE78391DDC39C22DCD0BDCBC0A

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-trk.exe

2B1ED70B291D8F04F002384015EC02D5F70D1CC7

320B64857687ACF3AAAC47B499EA401B4CDEA179918AD876C47B0D1CC2D5B440

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-jpn.exe

F1127E0A55D14DBAF720BA6E0232DD8D21750633

70A812DE2FA438B4573FF1DCCFE9E9F5C7B6857DF5A3314415A56AB76071F709

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-ita.exe

7C5E13285247BAA521D4378E90B321EB937F9DDC

15B17995D2C2730D8C77B8212B55E7A4011FAA3D3050251DBB964BEDF5F61872

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-fra.exe

74A903B9C7FD88E04253CDF90B3B7E64AAC95538

84F44D1287EC7FB79946930D2F57CC30A84B621041A2C15A4C18DD11E8717B5B

windowsserver2003-kb2699988-x86-fra.exe

2396DD3C9709515D323A6A44068A305E5EC6C903

EF238010DA1B6506156CD53A78CB56CEB7F45D56E10BF18A80CFFE8CC2FD8C5B

windowsserver2003-kb2699988-x86-csy.exe

71EA345B4C2CE76EDFDDAB0A4FA997851D17D912

EF45C563AD16E80501FAA74965A3243E6D402E69CB66DC784FA9FAEEE9DA2103

windowsserver2003-kb2699988-x86-deu.exe

9D75245CF72C1A3B58215AB1E67A671B1B8ED599

C8628577DBF8E734735020D143D6628ED038B1A398499ECBD032634B08779365

windowsserver2003-kb2699988-x86-cht.exe

7CD990D067B049C7E759D267128FE391D7C56153

7067985EE455E4918A1BB8A5A05041709C69567D1EDB81EF8B1C5EB8FD77FA8E

windows6.0-kb2699988-x86.msu

6AF6F0836E82C9B49603D7C4DFB558D9812521DF

F6D346AF76593CAAEA366565F4E2C73C70E3F4C13D571EBF62FC7D91463544FD

windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-deu.exe

A07152D2384F3C927E2F004AD60609F362B152CC

6B43358A64DAD4443F9F2A99E7E6196862504F00D3F50852F9479FA4353853E2

windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-cht.exe

36A6E4F3E77A2F0CBBD4EB56332F3437E35ABAD6

314ED06BCA772C28DB45F4242A12A0879EE04068EF2661DB07884464D394AAC0

ie8-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-enu.exe

C781F86FB6CDB7A38C70FCB36EB496812AAAFB36

916C3BE4E7FED7397E658D425D00A4436D81B69F2F552F03EC42AC750B6CB619

ie8-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-jpn.exe

680F5B978A9FE583E12358885700AB90B52E718B

15EB52836E07BD39842F59F63EEAE84C728DE24E572C27E2018C8B083FCE382E

ie8-windows6.0-kb2699988-x64.msu

90F162A98D9FA5AF70B21A79216B8AC9AC18AC02

DB206FDF459DB0F02903A41388A578401A3E59EF9204BE4AC51B3808B1278557

windowsserver2003-kb2699988-ia64-jpn.exe

044D96A548A7955777280B4AE6127EB688D2AAE6

54905D038CAC48EF0EC4454154809A12EDD7C98776B6718D533C843CCC25F85A

windows6.1-kb2699988-x64.msu

EF4438C952B2EF46C90AD963097E94C6C7C1397E

A17B4D1BC6EE60684A98B7A93C6FBC87EE7AAA6691E7610498AAF516E6E7409B

ie9-windows6.0-kb2699988-x64.msu

C366FA06288B975FF43661D2BD2B68589DDA3C4B

CE8859FB6AD173F1DE957B756D3FD9DB19A556A1BF1C536FA59C0E6A86B38A97

ie9-windows6.1-kb2699988-x64.msu

5E9BD26B8D993D64CD0EE8B352E4207305ABCEDB

06DDA505893EEBA66592CCB0CDA819FC09468540B79DE5661309BE4280913766

ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-enu.exe

66EE6EA480E4126D2AE7BDB22C859B0DA86F8197

C5D2B28E604456CD0CC7ADC90D493844EE171754116B8D61A8844AC01DE5C03C

ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-trk.exe

58763032E00AB7569060059908CBE87F3BB15F79

1CEB696BB948A50D000BF7FE64B8F450EDC7A567F09B489896B403B7FAE3A8B2

ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-sve.exe

32E33B7CB074F07A708C1909E2624B5D4DB5B9DB

C8F736140C4D13EAC05750CF2C547BE99435B9258A873B9E991C3F4C571FF3DA

ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-ita.exe

163E6E6CE4ED4F188DA8AD01B322E8CD01890730

C93CD88822D018E33A6DB19A38DE02621F81F6EAE84D8FA87C0AD1C2C1640035

ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-esn.exe

675E8EA8BE7553CD9B356B45A3E95A9A5A5D923E

1195EF4BC93807345132B68411EB528E3A3EF9808724A733E24A89F6AF116CF7

ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-ptg.exe

7A113713B6A45E6F9FCC34110FC3B33FFFB85383

C8BF8FBFAD188CB4EA95DABC1C101CDF09410762B278F2005CC2B05201C9BE1E

ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-cht.exe

19E54BDD358FBBE4BD6A295D0E0BA4A93823261F

415CA80DFFE01EEDF2DEEFA1267E521D35FFD43C58068875F519FF84945ACA57

ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-chs.exe

3DB7E2951BF981EA504AF81D931689605CF902C4

FC24D5CFB71ADAD51E9FA0C03369D35F4988CE7D177AA53EC93161A3F7B9FB16

ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-kor.exe

0809AFCF5DD5AD4F798FE5B4509ADCB0402FA44D

42BF87A8D9F36DF245E9E1A4292847F961225037E91F48099ED447DD49946AFF

ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-rus.exe

368FD918F0FD71D650187920AFFD527733C0DB49

410FCC4E76B0737B8EC93BFA8D024D41969BA1F884DC60B3621AF3DCF3F0EE86

ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-hun.exe

4C755DCFD9542690CE30FA1C1968D335E1C9A75C

8EFEDFF8B8F3FBD171420A3E41D293A3CD87B317E5B06DF8E4887F2720634F9F

ie8-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-deu.exe

AEA53C4D6A02093F9D5D651682B3CB579780B71D

11D4D77DA11D9623FA3907943FAD97E2C12DE4A29EB57E2F8C62A860A3FC526A

ie8-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-ptb.exe

C5DE9289C0AAEB011F70734C0F9DFF2D4FE7F1A2

DE0F0602E3721E42867A41A4091302780E3724B2A3014B4BD215651CC90610AC

ie8-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-fra.exe

028C6234805DC697C74AC87BF5E190BCFCC9DBBB

F542CBAD554C4AD231DE6EF0210DF7B9B5F00974A32F1C33F81240C1932544EB

ie8-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-cht.exe

8B4E63BA4900116D2227F88183FF494BC06E9D45

4090137752AD08F62916E2A6FA7C9E661FDB3537C14F785194B89AFC0FCB2334

ie8-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-esn.exe

107D9F72134E1FF575FAE9ED16B60B36647C25EB

4A1046C48D29A513334BE91B76D690E9718B9E2DE1CD16D65DB0B2E25046B608

ie8-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-rus.exe

6F2B39C9AF06A72E724241A719D06857BBFBAA8D

9A44D9A71188C5E4271EF8EEB14122BA6A425E99133738230F749CA960D4B48B

ie8-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-chs.exe

B0D54D1DA00ACB42FB3C0FF81B8048B2BCD50AF4

F904BDD9E1269B6618D78261F932FA9B4266DA74D8D35AC936944529BF4087A9

ie8-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-kor.exe

BB9E3614A4A3E572F080469259B00C4B18876A91

0554173C3BA7F0B9B283DDB97491A5A005DA07939D5CB8596867CEA3BDE55C09

ie8-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-ita.exe

E980F6D8C67C815CB4A13F90FE9B95236C155D44

6725573CAE445A150E98817ADA75396AD5A87A932B8BF0F50E4A8FD50E41F7D0

ie7-windowsserver2003-kb2699988-ia64-enu.exe

0184DDB117FBA7995BA952CBC13474CBF7960913

370A76B4AF1EDE8DFC7DEFF22FFF27A7D506A789F2E92FC98CB6F4A02F54BD9B

ie7-windowsserver2003-kb2699988-ia64-deu.exe

0FFB1E1F646FCD08168CA53FDE9FAD82F9870610

949C1CF4F4B7569BC58C62764295A1E3F0962C6DA0CD336BA1199B7F66AB5B26

ie7-windowsserver2003-kb2699988-ia64-jpn.exe

E2D113A096E2EA9B8A743179CD2FD2FACF273C2B

E8BB0EB8F73DFA7B3A84A9869CBE69B9ECC942F4CB3BDB1EE26C99D1F4C26116

ie7-windowsserver2003-kb2699988-ia64-fra.exe

F30CC7836C069322A5FB6FB044A0A44BE20B8209

A9FD42F7BBEC37C75172473795CC0B7D1A3A2946BE67689D69EEC31FD537E303

windowsxp-kb2699988-x86-enu.exe

FF645B69FB06C8A18709B9840E0C7B0608BCFE04

223B5749BECBCADA6E4B4B6F39B5CEFF3F5D8429468077CC1DA219E27ED88573

windowsxp-kb2699988-x86-ara.exe

B48AD2EA8AD544ADF1B769560B66D9C6681E03C1

EC1486C6E6F6B8F00C98AD584D5DA73B485E9362B6BC123667AB8992E26E25BF

windowsxp-kb2699988-x86-cht.exe

F6042848D82ABD64A02446964EE7C665E7994A7B

B208D9E76562EFB04AD93B1C215AE72BE7A0D195F79579F6D3601AF09E2CA766

windowsxp-kb2699988-x86-chs.exe

7583ED693D1938572073EE8393BD9330A6DC2B8A

49E1BF303EFB221E531300A4EF32A42533DEFC7B03FE89144FEE6AD8494A8603

windowsxp-kb2699988-x86-ita.exe

6A880E2D1AEEBDDC921BBF97EC61CF3670A52CC0

A88C6B635C475BE0377FAC5E02E94A2035075E8DBED4A01DDBF568C5A97F58A2

windowsxp-kb2699988-x86-kor.exe

5ED4D92C574800D725817E29E70676BFD890E959

7DBD1B8F44A620533EFAB48A7088BA71BB5A6FFCE084C15E950BA085F95376EB

windows6.1-kb2699988-x86.msu

EFBD38FFFCBD41D42565FBB2B5C81A7C6D481702

941F302F5A001E8B3FF8C30D6432B52F904DC35144EB7A01BD2D6B6BB6D50F05

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-hun.exe

69FE2E4BDAB981ABEC1835920574F4232333A60C

1B6E95EB67518AB0A29E42C9CA865DB35F7D8AE928594002E39EE3DBCCB62D2D

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-plk.exe

880BAA435CC75F813ED336F2A2CD79A47EE816DC

28F88822D3573C39DDC1840CC74FEFC7F25FBBB826DF7256AB9B2B486C32EE9C

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-ara.exe

2DD679D6DD90B0E9DAAB849E8C0323F206387C58

95628E28AE52312CB60336D944C7450799323CB1EA7E9E1E049FCDF1F77D1404

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-cht.exe

19AE7498A0D539EEAA5E2A8F2D28277B22E856C8

D10912B18159C8B7F2020F45DBE151EDD1C6E4C993FDAFC2BBF50DDE0B61C365

ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-deu.exe

1A76EA27842C198D817CFD55843015D0DE559DF6

D3BA1973BB786B482BBECA33C04349A017A7E4E8A060369AD7AF2DE73544B808

windows6.0-kb2699988-x64-custom.msu

75684F371AFF3CF1447A8CFB1E216060CE4EC7C7

0FF51FB9C7F23B421945D9BFFC60B1BE931B98E268206352586B391DF0E3B607

windows6.0-kb2699988-x86.msu

AA13BEE8A823317B7ACEB466607F367387B5BCD5

C68187086AD80289FB7382950C8C997F659C69BE65884E17D293182270058DBC

windows6.0-kb2699988-x64.msu

FA89FAEA099735E482318B8140262F201D3905C8

46AF8E91EBBBCCEDA0783395792B1A0B13DB1DBAED84EEFDD0614F011D003AAB

windows6.0-kb2699988-x64-custom.msu

98D65BE591213EA09F5F0175BDA8087D46C397DA

F6EB40B592B9CF69023258612F355B5EACE3EAB3FE24501E2DD04507BB97DC3D

windows6.0-kb2699988-x86-custom.msu

BF57BE47A45B77D4DC8B5400065870FD7A46A466

F167531A7F5DC8A5BD213D905E7168F0DB9649A2CCF44E819725A0023B902FD6

Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows

Jeśli nie można ustalić, czy jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows, należy uruchomić program Informacje o systemie (Msinfo32.exe) i odczytać wartość wyświetloną na liście dla elementu Typ systemu. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom lub Rozpocznij wyszukiwanie.

  2. Wpisz ciąg msinfo32.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  3. W programie Informacje o systemie odczytaj wartość dla elementu Typ systemu.

    • W przypadku 32-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x86.

    • W przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x64.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

827218Określanie, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×