Wyświetl produkty, których dotyczy ten artykuł.

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-060. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Wprowadzenie

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Mogą występować niepowodzenia ładowania osadzonych formantów ActiveX opartych na formantach wspólnych systemu Windows: we wcześniej istniejących dokumentach pakietu Office, w dodatkach innych producentów i podczas wstawiania nowych formantów w trybie dewelopera.  

Zalecane rozwiązanie

Udostępniono do pobrania poprawkę, która instaluje formant, a także naprawia jego rejestrację. W celu rozwiązania problemu zalecamy zainstalowanie tej poprawki. Poprawkę możesz pobrać tutaj.

Uwaga W celu rozwiązania problemu przed zainstalowaniem tej poprawki nie trzeba instalować aktualizacji zabezpieczeń 2597986.

Uwaga W razie niezainstalowania poprawki i wybrania innej rozdzielczości po zainstalowaniu aktualizacji dla pakietu Office opublikowanej po biuletynie MS12-060 może wystąpić ten sam problem.

Dodatkowe rozwiązanie

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, możesz użyć poprawki automatycznej Fix it. Aby to zrobić, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu.


Obejście problemu

Aby obejść ten problem, można usunąć odpowiedni wpis rejestru za pomocą Edytora rejestru. Następnie należy za pomocą polecenia Regsvr32 zarejestrować plik Mscomctl.ocx. Można też utworzyć plik wsadowy, aby zautomatyzować to zadanie.

Ręczne usuwanie powiązanego wpisu rejestru

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322756Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows

Aby usunąć ten wpis rejestru, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:

  HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{831FDD16-0C5C-11D2-A9FC-0000F8754DA1}\2.0

 3. W menu Edycja kliknij polecenie Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak.

 4. Zakończ działanie Edytora rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.

Ręczne rejestrowanie pliku Mscomctl.ocx

Uwaga Te polecenia należy uruchamiać w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień z uprawnieniami administratora. W tym celu wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij przycisk Start i wpisz ciąg cmd.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę cmd, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

 3. Wpisz jedno z następujących poleceń (zależnie od systemu operacyjnego), a następnie naciśnij klawisz Enter:

  • Polecenie dla 64-bitowych systemów operacyjnych:
   Regsvr32 "C:\Windows\SysWOW64\MSCOMCTL.OCX"

  • Polecenie dla 32-bitowych systemów operacyjnych:
   Regsvr32 "C:\Windows\System32\MSCOMCTL.OCX"

Tworzenie pliku wsadowego usuwającego powiązany wpis rejestru i rejestrującego plik Mscomctl.ocx

Można utworzyć plik wsadowy usuwający odpowiedni wpis rejestru i rejestrujący plik Mscomctl.ocx. Aby utworzyć plik wsadowy, należy skopiować poniższy tekst do pliku tekstowego i zapisać ten plik z rozszerzeniem nazwy pliku „.bat”. (Kod w poniższym przykładzie sprawdza, czy system operacyjny jest 32-, czy 64-bitowy, a następnie uruchamia odpowiednie polecenie).reg delete hkcr\typelib\{831FDD16-0C5C-11D2-A9FC-0000F8754DA1}\2.0 /f
if exist %systemroot%\SysWOW64\cscript.exe goto 64
%systemroot%\system32\regsvr32 /u mscomctl.ocx
%systemroot%\system32\regsvr32 mscomctl.ocx
exit

:64
%systemroot%\sysWOW64\regsvr32 /u mscomctl.ocx
%systemroot%\sysWOW64\regsvr32 mscomctl.ocx
exit

Aby uruchomić polecenia regsvr32 w trybie cichym, należy do każdego z poleceń regsvr32 w poprzednim przykładzie dodać przełącznik /s. Na przykład:

%systemroot%\system32\regsvr32 /u mscomctl.ocx /s


Uwaga Ten plik wsadowy należy uruchomić jako administrator:

 • Aby to zrobić, w systemie Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 kliknij prawym przyciskiem myszy plik wsadowy i kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

 • Aby to zrobić, w systemie Windows XP lub Windows Server 2003 naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, kliknij prawym przyciskiem myszy plik wsadowy i kliknij polecenie Uruchom jako administrator.


Aby uzyskać więcej informacji o uruchamianiu programu jako administrator, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/windows_security_runas.mspx?mfr=true
Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zarejestrować formant ActiveX, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2746232 (strona może być w języku angielskim) Rejestrowanie formantu ActiveX (.ocx) ręcznie

Automatyczne rozwiązywanie problemu


Rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej opisane w tej sekcji nie zastępuje żadnej aktualizacji zabezpieczeń. Zalecane jest regularne instalowanie najnowszych aktualizacji zabezpieczeń. To rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej jest udostępniane jako opcja obejścia problemu w niektórych scenariuszach.


Aby włączyć lub wyłączyć tę poprawkę automatyczną, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it w obszarze nagłówka Włącz. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.

Włącz

Uwagi

 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office 2010.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania tego dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2460049 Opis dodatku SP1 dla pakietu Office 2010

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać informacje dotyczące przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera.

Aby ograniczyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń należy zatrzymać wszystkie powiązane usługi i zamknąć wszystkie aplikacje mogące korzystać z powiązanych plików. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania użytkownika o ponowne uruchomienie komputera, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

887012 Przyczyny wyświetlania monitu o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows

Informacje dotyczące usuwania

Tej aktualizacji nie można usunąć.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następującą aktualizację:

2598039 MS12-027: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2010: 10 kwietnia 2012

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje pakietu Office 2010 dla systemów opartych na procesorach x86


File name

File version

File size

Date

Time

Mscomctl.ocx

6.01.9834

1,070,152

06-Jun-2012

03:49
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:

 • Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 1

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×