Wyświetl produkty, których dotyczy ten artykuł.

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS13-007. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji

Domyślna funkcja kanoniczna Replace umożliwia atak typu „odmowa usługi”. Dlatego ta aktualizacja wyłącza funkcję kanoniczną Replace. Zaleca się pozostawienie tej funkcji wyłączonej, o ile nie zostaną zastosowane inne rozwiązania ograniczające ryzyko. Ryzyko ataku typu „odmowa usługi” można na przykład ograniczyć, stosując uwierzytelniony dostęp do usługi lub korzystając z dostawcy, który nie jest podatny na możliwość ataku przy użyciu zagnieżdżonej funkcji Replace. W przypadku stosowania innych rozwiązań ograniczających ryzyko można przywrócić dostępność funkcji Replace przez ustawienie atrybutu enable="true" w pliku konfiguracji, jak pokazano w poniższym przykładzie kodu XML. Dostępność tej funkcji można też przywrócić, ustawiając wartość „true” dla właściwości „enable” w klasie DataServicesReplaceFunctionFeature.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
<configSections>
<sectionGroup name="wcfDataServices" type="System.Data.Services.Configuration.DataServicesSectionGroup">
<section name="features" type="System.Data.Services.Configuration.DataServicesFeaturesSection" />
</sectionGroup>
</configSections>
<wcfDataServices>
<features>
<replaceFunction enable="true" />
</features>
</wcfDataServices>
</configuration>Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Niektóre artykuły zawierają konkretne informacje o poszczególnych aktualizacjach, takie jak adresy URL plików do pobrania, wymagania wstępne i opisy przełączników wiersza polecenia.


Microsoft .NET Framework 4

 • 2736428MS13-007: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 4 w systemach Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 i Windows Server 2008 R2: 8 stycznia 2013 (strona może być w języku angielskim)


Microsoft .NET Framework 3.5.1

 • 2736422 MS13-007: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1: 8 stycznia 2013 (strona może być w języku angielskim)

 • 2736418 MS13-007: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2: 8 stycznia 2013 (strona może być w języku angielskim)


Microsoft .NET Framework 3.5

 • 2736693 MS13-007: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012: 8 stycznia 2013 (strona może być w języku angielskim)

Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1

 • 2736416MS13-007: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 w systemach Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista i Windows Server 2008: 8 stycznia 2013 (strona może być w języku angielskim)

Rozszerzenie Microsoft Management OData dla programu IIS

 • 2753596 MS13-007: Opis aktualizacji zabezpieczeń rozszerzenia Microsoft Management OData dla programu IIS w systemie Windows Server 2012: 8 stycznia 2013 (strona może być w języku angielskim)

Nazwa pliku

Skrót SHA1

Skrót SHA256

NDP35SP1-KB2736416-IA64.exe

CF3BEE8AFC2555D381800B628A3DCC01EC4E685C

24CC439999EBB612F37D30127D81B9D625B1EE3C7080970D44BF38DF05755F2C

NDP35SP1-KB2736416-x64.exe

D1D9B33957BBA14E31988DFDAF4F5D3B13F37943

19C4E28FB8A57201F21A73E3CA36749E6ACC89D736E58DD0110745C243C710CF

NDP35SP1-KB2736416-x86.exe

93368F49226C00B8DDB32723196DDFBB275C8765

7CB7576F5512EEFA0D86C3E0B2F957199A7B8EF87C3CBACAEF03F7E5640DEB9F

NDP40-KB2736428-IA64.exe

4012210984C452D0274CB36BBDAD97A320166EFA

40B51ED358CAC83E02D9DB202DD3F4844BC8719DC8E4A4101AF3406CA328FB92

NDP40-KB2736428-x64.exe

F5F126738673AE9764D03FE42FEEEA68F1EDECE2

C42871B7CF1EFA48743357FCBE24341B55D3819D394DC262AD483DD75DC9D705

NDP40-KB2736428-x86.exe

69A15697F7C9C976B933BD46869C895E9A1B0356

4C250204646ED8CF3BC2F24C4FD9177D0F41F8AD43504F497E4AAC0DB04F8EE0

Windows6.1-KB2736418-ia64.msu

D6F17DCDEC64753B932C796BA9E39CF7FBC34B6D

A796299F9E7ECC98738211F8669C1FDCB496DF340FF00EBF13EA136C7B1D6943

Windows6.1-KB2736418-x64.msu

7DD6936DD2CF338DB1AE2EDFEA8FBAC6D089C484

B663BE83A5B429F6DA9221AEE8E80A0C7E2353F5182BD042B62713CB3108E3C4

Windows6.1-KB2736418-x86.msu

014BEBBAA5E33345456B8C4583040333673BD3E3

ACC5DD40C3B00628A5B5F4E66CF810CC3D6AACF4C17D58B6BB9E36527D004DC1

Windows6.1-KB2736422-ia64.msu

AA0D30E6C0C2495A61AF74D0AFCB0AD432810EA9

83BDFDA8FC1AF4B9407CE3DF89A11D3B1CA9043FA2D0B0C36C5A769ABD32E540

Windows6.1-KB2736422-x64.msu

8012D0310C4E3A74FBB64EA25D7F6050EC019201

0D992E873F7BE6D52F8A8FC53716FCBCB9E38B4E1C3D9EC4497112741FA97C60

Windows6.1-KB2736422-x86.msu

A7853ADD16B14609C9B34348B52878B15EB9410F

AA85481D1FD59E56D46FE86127456A56A945956CEB3DF110A6A9B77C765216BA

Windows8-RT-KB2736693-x64.msu

FA7526CC57DB70D12FFFD587A6AC1F7C26F04098

74069778B8CDFF51D34D441D59FB2EAE6EF22EBE9AC0CCD5CD26B753C7DE789A

Windows8-RT-KB2736693-x86.msu

A35F02E2579F7038C013BE7A633A0207C6ADAA4C

C6ABCDB241A7C4372F107A0CD5216A4ED1B3A4DE19D9F4EDA6AE60AE589F38C5

Windows8-RT-KB2753596-x64.msu

458C4B5E42FF52653F3DB60EEB2AD2A3D18B8962

09883673056652E84DB240DC487937A1DFF7E8E27F1EAFF5FC9FBD3342AE3543


Informacje o zastępowaniu aktualizacjiInformacje o zastępowaniu aktualizacji dotyczące poszczególnych aktualizacji można znaleźć w powiązanych z nimi artykułach z bazy wiedzy.


Ten artykuł dotyczy następujących produktów:

 • Microsoft .NET Framework 4 w razie używania tego programu z:

  • Windows 7

  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1

  • Windows Server 2008 R2

  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1

  • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2

  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2

  • Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 3

  • Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2

 • Microsoft .NET Framework 3.5.1 w razie używania tego programu z:

  • Windows 7

  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1

  • Windows Server 2008 R2

  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1

 • Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 w razie używania tego programu z:

  • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2

  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2

  • Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 3

  • Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2

 • Microsoft .NET Framework 3.5 w razie używania tego programu z:

  • Windows 8

  • Windows RT

  • Windows Server 2012


Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×