Aktualizacja opisana w tym artykule została zastąpiona nowszą aktualizacją. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować najnowszą skumulowaną aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=pl-plAby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS13-021. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Usługa Windows Update nie zaoferuje tej aktualizacji zabezpieczeń komputerowi z systemem Windows RT, zanim nie zostanie na nim zainstalowana aktualizacja 2808380. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  2808380 Urządzenie z systemem Windows RT nie może pobrać aktualizacji oprogramowania lub aplikacji ze Sklepu Windows

Poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

Poprawki GDR (General Distribution Release)

W zależności od wersji systemu Windows i wersji aplikacji, której dotyczy problem, poszczególne aktualizacje mogą nie zostać zainstalowane. Stan aktualizacji można określić, przeglądając poszczególne artykuły.


Numer artykułu

Tytuł artykułu

2819449

Górne części niektórych znaków w polu wyboru lub na liście rozwijanej nie są wyświetlane w programie Internet Explorer 10 w systemie Windows 8 lub Windows Server 2012

2819453

Tekst w tagu <span> nie jest poprawnie wyrównany w programie Internet Explorer 10 w systemie Windows 8 lub Windows Server 2012

Poprawki

Pakiety aktualizacji zabezpieczeń 2809289 dla systemów Windows XP i Windows Server 2003 zawierają pliki poprawek programu Internet Explorer oraz pliki poprawek GDR. Jeśli żadne z istniejących plików programu Internet Explorer nie pochodzą ze środowiska poprawki, aktualizacja zabezpieczeń 2809289 zainstaluje pliki GDR.

Poprawki są przeznaczone tylko do rozwiązania problemów opisanych w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzonych z tymi poprawkami. Powinny być one stosowane tylko w systemach, w których występują te problemy.

Te poprawki mogą być nadal w fazie testowania. Jeśli ten problem nie ma poważnego wpływu na dany system, zaleca się zaczekanie na następny dodatek Service Pack zawierający te poprawki. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania poprawek wchodzących w skład aktualizacji zabezpieczeń 2809289, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

897225Sposób instalowania poprawek zawartych w skumulowanych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
Uwaga Oprócz instalowania plików poprawek należy przejrzeć artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzony z daną poprawką przeznaczoną do zainstalowania, aby zapoznać się ze zmianami w rejestrze, które są wymagane do włączenia tej poprawki.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu sprawdzania, czy istniejące pliki programu Internet Explorer pochodzą z poprawki, czy ze środowiska GDR, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824994Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003

File name

SHA1 hash

SHA256 hash

IE10-Windows6.1-KB2809289-x64.msu

18B75DF58DCBAF0C21D09CDF19400BB80AB81B73

5CFBE647A22B71810BC726D39303794140404494D10F01C9734279B1EA1FAC13

IE10-Windows6.1-KB2809289-x86.msu

9EF4835DDE21765E71CB49EA87BB44B72C8CD3E2

65E69E11BC2447E9DA27775967213912148C49F8B4B748AE8FFFE5D5C1F67D36

IE7-WindowsServer2003-KB2809289-ia64-ENU.exe

A7A141DCB71AE49F656A878B1C017F2660CFB136

63D2199948EC88C22585F117BCBA347E3D0A0C7560B28B4FAEAB3B67579B2C0A

IE7-WindowsServer2003-KB2809289-x86-ENU.exe

D74805F87CC672DA1F9537ADB7EBAA990DE286FF

532369679E41B2CC148A39F313A2B592AD44837FF2836BB1504FB33C345A1237

IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2809289-x64-ENU.exe

2ADCEB85A9E67AAB658CF430EAB2D811D91FCCAC

92723EE9D975153132B2EC2420EDF54E66FF607804EBAACAA9E2FB6F863A14B2

IE7-WindowsXP-KB2809289-x86-ENU.exe

3DCC5DA7C00D59BC0D8B866A5E3158A07C563BD3

7087D49D32E39716204EEA1AE9E31BFB71AE50192C9C14AB3224DA550880F31A

IE8-Windows6.0-KB2809289-x64.msu

541388BA32486401C1C665973425BDD6E1287641

336AAF0F05A61A716C554A61B472303498FCA951BC90D403B266619460C0A51E

IE8-Windows6.0-KB2809289-x86.msu

C10EB92B81E07542C0E248A4616973BD2FCF4DE6

9CF2BC34E8CE06BFC7724200DF67958CBE22AACC3854D27373758710AD1D79F6

IE8-WindowsServer2003-KB2809289-x86-ENU.exe

8EC3A8A8CDCF469A6E1926B973779ECBAD95EA1F

19F3A7099B584D291DEBDAF646B704CB22A0417E3A651BB192E044B9447CAF2D

IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2809289-x64-ENU.exe

7ED73389B66E974587D02F0F389CA0B3790F9681

0D07DD487BAC9B3A5F1928B12A4C0D89E942EE2A8D1CCF836F2A0F6039C87021

IE8-WindowsXP-KB2809289-x86-ENU.exe

9451593D25A503F96720884AF0AFF1D965FA4D58

C46DF0BC6A8C261D662C01D1DCBD00B3218D442907385E12B927DCCFCD237908

IE9-Windows6.0-KB2809289-x64.msu

E51FDCAD3C270F9A2910ABA1A6271F2EBC588462

6D1877F9F45BAB4357A99B2ED5FAFD3775BD299558FF4D0BD1CA3C16B8143A52

IE9-Windows6.0-KB2809289-x86.msu

BF4DBBD3ECAB744B031011542C99409A8D1704C6

9BDEFED051AF1F4BCAD61D22B2CF4DC47EF58C6A19EB5A705670401184F3BDDD

IE9-Windows6.1-KB2809289-x64.msu

647BB71FC5E64F990D4541173233E870C068E4E4

134D7D2FA45709B62AFF5397B824E647A0916BDFF684291E1EBA0AA062AC2E77

IE9-Windows6.1-KB2809289-x86.msu

51E9FB85F71C08CA46C06F0C48BAA474217176E6

DE2713D18D083AA637D3E754368F87BBF6A8573C88CC07465D90A6E6EA896C94

Windows6.0-KB2809289-ia64.msu

A45A7A22129E09039D25E29B690C6D4DA167D71D

AAD83435B898898FCFF5F2D7EEE43FFBA404D96BA7CC985B50184712B741B927

Windows6.0-KB2809289-x64.msu

DC356F9E6125B913CA0D1F444E662B2B9442C171

11D3B225DA891CFAE206C8993CB0DCD9EBB5E8A0047206E4FE3B3972E46E572B

Windows6.0-KB2809289-x86.msu

98B47139A73B9A6A0093F0B62ACA985C2820B93E

CF360CB91FF6C2D1BA0A1645D6C87B3782AE9D1A87F3FB665E258899EB9BF921

Windows6.1-KB2809289-ia64.msu

15D2B793900A31D762AB5A26C71674D8BE8D33C5

D1CF80C9E145E9F7D0D02BACCC68ED51F79F7FB057E857229F30CF220D9FB172

Windows6.1-KB2809289-x64.msu

E559C454F8A4011F08213C64281E88CAA653429A

02152C038F354CAE5B9040283B0A22770678B83C4AC1A2F0B70BC3256C9E8F15

Windows6.1-KB2809289-x86.msu

335F84B1C88C1F6FCC3B69EAB564F1D2AC6231D9

5FF846E866286533AF7BFD8BA0486B17AAEA47B2FB94BED4646402C01F75D7DE

Windows8-RT-KB2809289-arm.msu

629C16FC7E6F96843140EA31789953E98C3D4230

9F3355EEDAAFD82DE54BAC18D9344C3A322454A4D6D5DDF655D688796E341CEC

Windows8-RT-KB2809289-x64.msu

D4624E9777F1B47FB637F1F4C9B154423B81A786

F27119E9C5FBDDEACFFDAEA75361E5A70A1110E6D8DDB5CBD23F08B8D0AB4027

Windows8-RT-KB2809289-x86.msu

1E21D58AFF7B3F75C9C2A7D51A7E274262E9C317

F84F2E72E8CBF4AEE25AE37840727CAA0DDF6C44D1AFCBCEE8A5BA06E8622EB4

WindowsServer2003-KB2809289-ia64-ENU.exe

9AC539E6CE8A19F466FB544AD6D81ED8A2105317

9617C43C2046260451809C3F1FDFEDA1858E4515F5CE619A2C63887BCB4985D9

WindowsServer2003-KB2809289-x86-ENU.exe

36BD83E650182E0BF7348A02DC42C46B227CA11D

8E4B4291F50AD7EA4422B400433D2AABDD6E37D612BE94F7E5FD67AE70ACBB3A

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2809289-x64-ENU.exe

389DB3E1231A4A16D2D248D8E4527527D17BD889

CD2C8991B757C8319F22106351F8D7E2FBEAB4E86C44FCF02126415444BDC27D

WindowsXP-KB2809289-x86-ENU.exe

FBCA89FE04D17CD47E6E201043677D3155109A31

CEDB9CD7ED1EE9569899635ECF95ED7F34D87E60B103083A73D1A1286B98851E


INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Mogą one również ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Internet Explorer 6

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.13.0

231,288

05-Jul-2010

13:15

x86

None

Not Applicable

Browseui.dll

6.0.2900.6347

1,025,024

06-Feb-2013

10:48

x86

SP3

SP3GDR

Html.iec

2011.1.31.10

369,664

05-Feb-2013

06:38

Not Applicable

SP3

SP3GDR

Ieencode.dll

2011.1.31.10

81,920

06-Feb-2013

10:48

x86

SP3

SP3GDR

Iepeers.dll

6.0.2900.6347

251,904

06-Feb-2013

10:48

x86

SP3

SP3GDR

Mshtml.dll

6.0.2900.6347

3,089,920

06-Feb-2013

10:48

x86

SP3

SP3GDR

Mshtmled.dll

6.0.2900.6347

449,536

06-Feb-2013

10:48

x86

SP3

SP3GDR

Mstime.dll

6.0.2900.6347

532,480

06-Feb-2013

10:48

Not Applicable

SP3

SP3GDR

Shdocvw.dll

6.0.2900.6347

1,510,400

06-Feb-2013

10:48

x86

SP3

SP3GDR

Tdc.ocx

1.3.0.3131

61,952

06-Feb-2013

10:48

x86

SP3

SP3GDR

Url.dll

6.0.2900.6347

37,888

06-Feb-2013

10:48

x86

SP3

SP3GDR

Urlmon.dll

6.0.2900.6347

633,344

06-Feb-2013

10:48

x86

SP3

SP3GDR

Wininet.dll

6.0.2900.6347

667,136

06-Feb-2013

10:48

x86

SP3

SP3GDR

Browseui.dll

6.0.2900.6347

1,025,024

06-Feb-2013

10:47

x86

SP3

SP3QFE

Html.iec

2011.1.31.10

369,664

05-Feb-2013

06:48

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

81,920

06-Feb-2013

10:47

x86

SP3

SP3QFE

Iepeers.dll

6.0.2900.6347

251,904

06-Feb-2013

10:47

x86

SP3

SP3QFE

Mshtml.dll

6.0.2900.6347

3,090,432

07-Feb-2013

00:17

x86

SP3

SP3QFE

Mshtmled.dll

6.0.2900.6347

449,536

06-Feb-2013

10:47

x86

SP3

SP3QFE

Mstime.dll

6.0.2900.6347

532,480

06-Feb-2013

10:47

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Shdocvw.dll

6.0.2900.6347

1,510,400

06-Feb-2013

10:47

x86

SP3

SP3QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

61,952

06-Feb-2013

10:47

x86

SP3

SP3QFE

Url.dll

6.0.2900.6347

37,888

06-Feb-2013

10:47

x86

SP3

SP3QFE

Urlmon.dll

6.0.2900.6347

633,856

06-Feb-2013

10:47

x86

SP3

SP3QFE

Wininet.dll

6.0.2900.6347

668,672

06-Feb-2013

10:47

x86

SP3

SP3QFE


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

221,488

20-Mar-2012

09:10

x86

None

Not Applicable

Browseui.dll

6.0.3790.5120

1,033,728

06-Feb-2013

10:26

x86

SP2

SP2GDR

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5120

361,472

06-Feb-2013

10:26

x86

SP2

SP2GDR

Dxtrans.dll

6.3.3790.5120

209,920

06-Feb-2013

10:26

x86

SP2

SP2GDR

Html.iec

2011.1.31.10

369,664

06-Feb-2013

01:18

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Ieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

06-Feb-2013

10:26

x86

SP2

SP2GDR

Iepeers.dll

6.0.3790.5120

253,952

06-Feb-2013

10:26

x86

SP2

SP2GDR

Mshtml.dll

6.0.3790.5120

3,157,504

06-Feb-2013

10:26

x86

SP2

SP2GDR

Mshtmled.dll

6.0.3790.5120

458,752

06-Feb-2013

10:26

x86

SP2

SP2GDR

Mstime.dll

6.0.3790.5120

537,600

06-Feb-2013

10:26

x86

SP2

SP2GDR

Pngfilt.dll

5.2.3790.5120

42,496

06-Feb-2013

10:26

x86

SP2

SP2GDR

Shdocvw.dll

6.0.3790.5120

1,520,128

06-Feb-2013

10:26

x86

SP2

SP2GDR

Tdc.ocx

1.3.0.3131

64,512

06-Feb-2013

10:26

x86

SP2

SP2GDR

Url.dll

6.0.3790.5120

37,888

06-Feb-2013

10:26

x86

SP2

SP2GDR

Urlmon.dll

6.0.3790.5120

712,192

06-Feb-2013

10:26

x86

SP2

SP2GDR

W03a3409.dll

5.2.3790.5120

45,568

06-Feb-2013

00:54

x86

SP2

SP2GDR

Wininet.dll

6.0.3790.5120

671,744

06-Feb-2013

10:26

x86

SP2

SP2GDR

Browseui.dll

6.0.3790.5120

1,033,728

06-Feb-2013

10:22

x86

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5120

361,472

06-Feb-2013

10:22

x86

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.3790.5120

209,920

06-Feb-2013

10:22

x86

SP2

SP2QFE

Html.iec

2011.1.31.10

369,664

06-Feb-2013

01:07

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

06-Feb-2013

10:22

x86

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

6.0.3790.5120

253,952

06-Feb-2013

10:22

x86

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.3790.5120

3,159,552

07-Feb-2013

00:16

x86

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

6.0.3790.5120

458,752

06-Feb-2013

10:22

x86

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.3790.5120

537,600

06-Feb-2013

10:22

x86

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

5.2.3790.5120

42,496

06-Feb-2013

10:22

x86

SP2

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.3790.5120

1,520,128

06-Feb-2013

10:22

x86

SP2

SP2QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

64,512

06-Feb-2013

10:22

x86

SP2

SP2QFE

Url.dll

6.0.3790.5120

37,888

06-Feb-2013

10:22

x86

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.3790.5120

713,216

06-Feb-2013

10:22

x86

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5120

45,568

06-Feb-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.3790.5120

672,256

06-Feb-2013

10:22

x86

SP2

SP2QFE


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

501,552

07-Feb-2013

19:28

IA-64

None

Not Applicable

Browseui.dll

6.0.3790.5120

2,543,104

07-Feb-2013

19:22

IA-64

SP2

SP2GDR

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5120

1,009,152

07-Feb-2013

19:22

IA-64

SP2

SP2GDR

Dxtrans.dll

6.3.3790.5120

640,512

07-Feb-2013

19:22

IA-64

SP2

SP2GDR

Html.iec

2011.1.31.10

997,888

07-Feb-2013

19:22

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Ieencode.dll

2011.1.31.10

154,112

07-Feb-2013

19:22

IA-64

SP2

SP2GDR

Iepeers.dll

6.0.3790.5120

717,824

07-Feb-2013

19:22

IA-64

SP2

SP2GDR

Mshtml.dll

6.0.3790.5120

9,450,496

07-Feb-2013

19:22

IA-64

SP2

SP2GDR

Mshtmled.dll

6.0.3790.5120

1,530,368

07-Feb-2013

19:22

IA-64

SP2

SP2GDR

Mstime.dll

6.0.3790.5120

1,845,760

07-Feb-2013

19:22

IA-64

SP2

SP2GDR

Pngfilt.dll

5.2.3790.5120

116,736

07-Feb-2013

19:22

IA-64

SP2

SP2GDR

Shdocvw.dll

6.0.3790.5120

3,699,200

07-Feb-2013

19:22

IA-64

SP2

SP2GDR

Tdc.ocx

1.3.0.3131

205,824

07-Feb-2013

19:22

IA-64

SP2

SP2GDR

Url.dll

6.0.3790.5120

50,688

07-Feb-2013

19:22

IA-64

SP2

SP2GDR

Urlmon.dll

6.0.3790.5120

1,636,864

07-Feb-2013

19:22

IA-64

SP2

SP2GDR

W03a3409.dll

5.2.3790.5120

44,544

07-Feb-2013

19:22

IA-64

SP2

SP2GDR

Wininet.dll

6.0.3790.5120

1,706,496

07-Feb-2013

19:22

IA-64

SP2

SP2GDR

Wbrowseui.dll

6.0.3790.5120

1,033,728

07-Feb-2013

19:22

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wdxtmsft.dll

6.3.3790.5120

361,472

07-Feb-2013

19:22

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wdxtrans.dll

6.3.3790.5120

209,920

07-Feb-2013

19:22

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Whtml.iec

2011.1.31.10

369,664

07-Feb-2013

19:22

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

07-Feb-2013

19:22

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiepeers.dll

6.0.3790.5120

253,952

07-Feb-2013

19:22

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmshtml.dll

6.0.3790.5120

3,157,504

07-Feb-2013

19:22

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmshtmled.dll

6.0.3790.5120

458,752

07-Feb-2013

19:22

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmstime.dll

6.0.3790.5120

537,600

07-Feb-2013

19:22

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wpngfilt.dll

5.2.3790.5120

42,496

07-Feb-2013

19:22

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wshdocvw.dll

6.0.3790.5120

1,520,128

07-Feb-2013

19:22

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wtdc.ocx

1.3.0.3131

64,512

07-Feb-2013

19:22

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wurl.dll

6.0.3790.5120

37,888

07-Feb-2013

19:22

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wurlmon.dll

6.0.3790.5120

712,192

07-Feb-2013

19:22

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.5120

45,568

07-Feb-2013

19:22

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwininet.dll

6.0.3790.5120

671,744

07-Feb-2013

19:22

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Browseui.dll

6.0.3790.5120

2,543,104

07-Feb-2013

19:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5120

1,009,152

07-Feb-2013

19:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.3790.5120

640,512

07-Feb-2013

19:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2011.1.31.10

997,888

07-Feb-2013

19:20

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

154,112

07-Feb-2013

19:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

6.0.3790.5120

717,824

07-Feb-2013

19:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.3790.5120

9,458,176

07-Feb-2013

19:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

6.0.3790.5120

1,530,368

07-Feb-2013

19:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.3790.5120

1,845,760

07-Feb-2013

19:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

5.2.3790.5120

116,736

07-Feb-2013

19:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.3790.5120

3,700,224

07-Feb-2013

19:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

205,824

07-Feb-2013

19:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Url.dll

6.0.3790.5120

50,688

07-Feb-2013

19:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.3790.5120

1,639,424

07-Feb-2013

19:20

IA-64

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5120

44,544

07-Feb-2013

19:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.3790.5120

1,708,032

07-Feb-2013

19:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Wbrowseui.dll

6.0.3790.5120

1,033,728

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

6.3.3790.5120

361,472

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

6.3.3790.5120

209,920

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2011.1.31.10

369,664

07-Feb-2013

19:20

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

6.0.3790.5120

253,952

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

6.0.3790.5120

3,159,552

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

6.0.3790.5120

458,752

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

6.0.3790.5120

537,600

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

5.2.3790.5120

42,496

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wshdocvw.dll

6.0.3790.5120

1,520,128

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wtdc.ocx

1.3.0.3131

64,512

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

6.0.3790.5120

37,888

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

6.0.3790.5120

713,216

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.5120

45,568

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

6.0.3790.5120

672,256

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

293,168

07-Feb-2013

19:28

x64

None

Not Applicable

Browseui.dll

6.0.3790.5120

1,605,120

07-Feb-2013

19:23

x64

SP2

SP2GDR

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5120

562,176

07-Feb-2013

19:23

x64

SP2

SP2GDR

Dxtrans.dll

6.3.3790.5120

332,288

07-Feb-2013

19:23

x64

SP2

SP2GDR

Html.iec

2011.1.31.10

566,784

07-Feb-2013

19:23

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Ieencode.dll

2011.1.31.10

96,256

07-Feb-2013

19:23

x64

SP2

SP2GDR

Iepeers.dll

6.0.3790.5120

370,176

07-Feb-2013

19:23

x64

SP2

SP2GDR

Mshtml.dll

6.0.3790.5120

6,052,352

07-Feb-2013

19:23

x64

SP2

SP2GDR

Mshtmled.dll

6.0.3790.5120

928,768

07-Feb-2013

19:23

x64

SP2

SP2GDR

Mstime.dll

6.0.3790.5120

900,608

07-Feb-2013

19:23

x64

SP2

SP2GDR

Pngfilt.dll

5.2.3790.5120

64,000

07-Feb-2013

19:23

x64

SP2

SP2GDR

Shdocvw.dll

6.0.3790.5120

2,460,160

07-Feb-2013

19:23

x64

SP2

SP2GDR

Tdc.ocx

1.3.0.3131

94,208

07-Feb-2013

19:23

x64

SP2

SP2GDR

Url.dll

6.0.3790.5120

40,960

07-Feb-2013

19:23

x64

SP2

SP2GDR

Urlmon.dll

6.0.3790.5120

1,105,408

07-Feb-2013

19:23

x64

SP2

SP2GDR

W03a3409.dll

5.2.3790.5120

46,080

07-Feb-2013

19:23

x64

SP2

SP2GDR

Wininet.dll

6.0.3790.5120

1,194,496

07-Feb-2013

19:23

x64

SP2

SP2GDR

Wbrowseui.dll

6.0.3790.5120

1,033,728

07-Feb-2013

19:23

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wdxtmsft.dll

6.3.3790.5120

361,472

07-Feb-2013

19:23

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wdxtrans.dll

6.3.3790.5120

209,920

07-Feb-2013

19:23

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Whtml.iec

2011.1.31.10

369,664

07-Feb-2013

19:23

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

07-Feb-2013

19:23

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiepeers.dll

6.0.3790.5120

253,952

07-Feb-2013

19:23

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmshtml.dll

6.0.3790.5120

3,157,504

07-Feb-2013

19:23

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmshtmled.dll

6.0.3790.5120

458,752

07-Feb-2013

19:23

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmstime.dll

6.0.3790.5120

537,600

07-Feb-2013

19:23

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wpngfilt.dll

5.2.3790.5120

42,496

07-Feb-2013

19:23

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wshdocvw.dll

6.0.3790.5120

1,520,128

07-Feb-2013

19:23

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wtdc.ocx

1.3.0.3131

64,512

07-Feb-2013

19:23

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wurl.dll

6.0.3790.5120

37,888

07-Feb-2013

19:23

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wurlmon.dll

6.0.3790.5120

712,192

07-Feb-2013

19:23

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.5120

45,568

07-Feb-2013

19:23

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwininet.dll

6.0.3790.5120

671,744

07-Feb-2013

19:23

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Browseui.dll

6.0.3790.5120

1,605,120

07-Feb-2013

19:20

x64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5120

562,176

07-Feb-2013

19:20

x64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.3790.5120

332,288

07-Feb-2013

19:20

x64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2011.1.31.10

566,784

07-Feb-2013

19:20

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

96,256

07-Feb-2013

19:20

x64

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

6.0.3790.5120

370,176

07-Feb-2013

19:20

x64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.3790.5120

6,058,496

07-Feb-2013

19:20

x64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

6.0.3790.5120

928,768

07-Feb-2013

19:20

x64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.3790.5120

900,608

07-Feb-2013

19:20

x64

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

5.2.3790.5120

64,000

07-Feb-2013

19:20

x64

SP2

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.3790.5120

2,460,672

07-Feb-2013

19:20

x64

SP2

SP2QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

94,208

07-Feb-2013

19:20

x64

SP2

SP2QFE

Url.dll

6.0.3790.5120

40,960

07-Feb-2013

19:20

x64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.3790.5120

1,107,456

07-Feb-2013

19:20

x64

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5120

46,080

07-Feb-2013

19:20

x64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.3790.5120

1,196,544

07-Feb-2013

19:20

x64

SP2

SP2QFE

Wbrowseui.dll

6.0.3790.5120

1,033,728

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

6.3.3790.5120

361,472

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

6.3.3790.5120

209,920

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2011.1.31.10

369,664

07-Feb-2013

19:20

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

6.0.3790.5120

253,952

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

6.0.3790.5120

3,159,552

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

6.0.3790.5120

458,752

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

6.0.3790.5120

537,600

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

5.2.3790.5120

42,496

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wshdocvw.dll

6.0.3790.5120

1,520,128

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wtdc.ocx

1.3.0.3131

64,512

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

6.0.3790.5120

37,888

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

6.0.3790.5120

713,216

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.5120

45,568

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

6.0.3790.5120

672,256

07-Feb-2013

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW


Internet Explorer 7

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.13.0

231,288

08-Mar-2012

15:40

x86

None

Not Applicable

Advpack.dll

7.0.6000.17123

124,928

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Corpol.dll

2007.0.0.17103

17,408

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Dxtmsft.dll

7.0.6000.17123

347,136

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Dxtrans.dll

7.0.6000.17123

214,528

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Extmgr.dll

7.0.6000.17123

133,120

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Html.iec

2017.0.0.17103

389,120

05-Feb-2013

05:53

Not Applicable

SP3

SP3GDR

Icardie.dll

7.0.6000.17123

63,488

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Ie4uinit.exe

7.0.6000.17123

70,656

05-Feb-2013

05:53

x86

SP3

SP3GDR

Ieakeng.dll

7.0.6000.17123

153,088

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Ieaksie.dll

7.0.6000.17123

230,400

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Ieakui.dll

7.0.6000.17123

161,792

04-Feb-2013

05:57

x86

SP3

SP3GDR

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

05-Jul-2010

20:32

Not Applicable

SP3

SP3GDR

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Iedkcs32.dll

17.0.6000.17123

384,512

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Ieencode.dll

2017.0.0.17103

78,336

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Ieframe.dll

7.0.6000.17123

6,105,088

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

05-Jul-2010

20:37

Not Applicable

SP3

SP3GDR

Iepeers.dll

7.0.6000.17123

192,512

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Iernonce.dll

7.0.6000.17123

44,544

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Iertutil.dll

7.0.6000.17123

268,288

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Ieudinit.exe

7.0.6000.17123

13,824

05-Feb-2013

05:53

x86

SP3

SP3GDR

Iexplore.exe

7.0.6000.17123

643,104

04-Feb-2013

05:59

x86

SP3

SP3GDR

Inetcpl.cpl

7.0.6000.17123

1,830,912

06-Feb-2013

00:51

Not Applicable

SP3

SP3GDR

Jsproxy.dll

7.0.6000.17123

27,648

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Msfeeds.dll

7.0.6000.17123

496,640

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.17123

52,224

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Mshtml.dll

7.0.6000.17123

3,620,352

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Mshtmled.dll

7.0.6000.17123

479,744

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Msrating.dll

7.0.6000.17123

193,024

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Mstime.dll

7.0.6000.17123

671,232

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Occache.dll

7.0.6000.17123

102,912

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Pngfilt.dll

7.0.6000.17123

44,544

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Url.dll

7.0.6000.17123

106,496

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Urlmon.dll

7.0.6000.17123

1,168,896

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Webcheck.dll

7.0.6000.17123

233,472

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Wininet.dll

7.0.6000.17123

832,512

06-Feb-2013

00:51

x86

SP3

SP3GDR

Advpack.dll

7.0.6000.21325

124,928

06-Feb-2013

00:49

x86

SP3

SP3QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

06-Feb-2013

00:49

x86

SP3

SP3QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21325

347,136

06-Feb-2013

00:49

x86

SP3

SP3QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21325

214,528

06-Feb-2013

00:49

x86

SP3

SP3QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21325

132,608

06-Feb-2013

00:49

x86

SP3

SP3QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

389,120

24-Dec-2012

07:02

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21325

63,488

06-Feb-2013

00:49

x86

SP3

SP3QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21325

70,656

05-Feb-2013

05:39

x86

SP3

SP3QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21325

153,088

06-Feb-2013

00:49

x86

SP3

SP3QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21325

230,400

06-Feb-2013

00:49

x86

SP3

SP3QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21325

161,792

03-Feb-2013

22:32

x86

SP3

SP3QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

05-Jul-2010

20:32

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

06-Feb-2013

00:49

x86

SP3

SP3QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21325

388,608

06-Feb-2013

00:49

x86

SP3

SP3QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

06-Feb-2013

00:49

x86

SP3

SP3QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21325

6,108,672

06-Feb-2013

00:49

x86

SP3

SP3QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

05-Jul-2010

20:37

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21325

193,024

06-Feb-2013

00:49

x86

SP3

SP3QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21325

44,544

06-Feb-2013

00:49

x86

SP3

SP3QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21325

268,288

06-Feb-2013

00:49

x86

SP3

SP3QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21325

13,824

05-Feb-2013

05:39

x86

SP3

SP3QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21325

643,104

03-Feb-2013

22:34

x86

SP3

SP3QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21325

1,830,912

06-Feb-2013

00:49

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21325

27,648

06-Feb-2013

00:49

x86

SP3

SP3QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21325

496,640

06-Feb-2013

00:49

x86

SP3

SP3QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21325

52,224

06-Feb-2013

00:49

x86

SP3

SP3QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21325

3,622,400

06-Feb-2013

00:49

x86

SP3

SP3QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21325

479,744

06-Feb-2013

00:49

x86

SP3

SP3QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21325

193,024

06-Feb-2013

00:49

x86

SP3

SP3QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21325

671,232

06-Feb-2013

00:49

x86

SP3

SP3QFE

Occache.dll

7.0.6000.21325

102,912

06-Feb-2013

00:49

x86

SP3

SP3QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21325

44,544

06-Feb-2013

00:49

x86

SP3

SP3QFE

Url.dll

7.0.6000.21325

106,496

06-Feb-2013

00:49

x86

SP3

SP3QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21325

1,172,992

06-Feb-2013

14:19

x86

SP3

SP3QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21325

233,472

06-Feb-2013

00:49

x86

SP3

SP3QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21325

841,216

06-Feb-2013

00:49

x86

SP3

SP3QFE


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

221,488

07-Jul-2010

15:19

x86

None

Not Applicable

Advpack.dll

7.0.6000.17123

124,928

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Corpol.dll

2007.0.0.17103

17,408

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Dxtmsft.dll

7.0.6000.17123

347,136

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Dxtrans.dll

7.0.6000.17123

214,528

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Extmgr.dll

7.0.6000.17123

133,120

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Html.iec

2017.0.0.17103

389,120

03-Feb-2013

23:57

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Icardie.dll

7.0.6000.17123

63,488

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Ie4uinit.exe

7.0.6000.17123

70,656

03-Feb-2013

23:56

x86

SP2

SP2GDR

Ieakeng.dll

7.0.6000.17123

153,088

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Ieaksie.dll

7.0.6000.17123

230,400

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Ieakui.dll

7.0.6000.17123

161,792

03-Feb-2013

23:11

x86

SP2

SP2GDR

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

07-Jul-2010

23:36

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Iedkcs32.dll

17.0.6000.17123

384,512

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Ieencode.dll

2017.0.0.17103

78,336

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Ieframe.dll

7.0.6000.17123

6,105,088

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

07-Jul-2010

23:41

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Iepeers.dll

7.0.6000.17123

192,512

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Iernonce.dll

7.0.6000.17123

44,544

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Iertutil.dll

7.0.6000.17123

268,288

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Ieudinit.exe

7.0.6000.17123

13,824

03-Feb-2013

23:56

x86

SP2

SP2GDR

Iexplore.exe

7.0.6000.17123

643,104

03-Feb-2013

23:13

x86

SP2

SP2GDR

Inetcpl.cpl

7.0.6000.17123

1,830,912

06-Feb-2013

00:43

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Jsproxy.dll

7.0.6000.17123

27,648

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Msfeeds.dll

7.0.6000.17123

496,640

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.17123

52,224

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Mshtml.dll

7.0.6000.17123

3,620,352

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Mshtmled.dll

7.0.6000.17123

479,744

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Msrating.dll

7.0.6000.17123

193,024

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Mstime.dll

7.0.6000.17123

671,232

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Occache.dll

7.0.6000.17123

102,912

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Pngfilt.dll

7.0.6000.17123

44,544

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Url.dll

7.0.6000.17123

106,496

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Urlmon.dll

7.0.6000.17123

1,168,896

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Webcheck.dll

7.0.6000.17123

233,472

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Wininet.dll

7.0.6000.17123

832,512

06-Feb-2013

00:43

x86

SP2

SP2GDR

Advpack.dll

7.0.6000.21325

124,928

06-Feb-2013

00:42

x86

SP2

SP2QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

06-Feb-2013

00:42

x86

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21325

347,136

06-Feb-2013

00:42

x86

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21325

214,528

06-Feb-2013

00:42

x86

SP2

SP2QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21325

132,608

06-Feb-2013

00:42

x86

SP2

SP2QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

389,120

23-Dec-2012

23:53

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21325

63,488

06-Feb-2013

00:42

x86

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21325

70,656

03-Feb-2013

23:51

x86

SP2

SP2QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21325

153,088

06-Feb-2013

00:42

x86

SP2

SP2QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21325

230,400

06-Feb-2013

00:42

x86

SP2

SP2QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21325

161,792

03-Feb-2013

22:42

x86

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

07-Jul-2010

23:36

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

06-Feb-2013

00:42

x86

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21325

388,608

06-Feb-2013

00:42

x86

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

06-Feb-2013

00:42

x86

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21325

6,108,672

06-Feb-2013

00:42

x86

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

07-Jul-2010

23:41

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21325

193,024

06-Feb-2013

00:42

x86

SP2

SP2QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21325

44,544

06-Feb-2013

00:42

x86

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21325

268,288

06-Feb-2013

00:42

x86

SP2

SP2QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21325

13,824

03-Feb-2013

23:52

x86

SP2

SP2QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21325

643,104

03-Feb-2013

22:44

x86

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21325

1,830,912

06-Feb-2013

00:42

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21325

27,648

06-Feb-2013

00:42

x86

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21325

496,640

06-Feb-2013

00:42

x86

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21325

52,224

06-Feb-2013

00:42

x86

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21325

3,622,400

06-Feb-2013

00:42

x86

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21325

479,744

06-Feb-2013

00:42

x86

SP2

SP2QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21325

193,024

06-Feb-2013

00:42

x86

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21325

671,232

06-Feb-2013

00:42

x86

SP2

SP2QFE

Occache.dll

7.0.6000.21325

102,912

06-Feb-2013

00:42

x86

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21325

44,544

06-Feb-2013

00:42

x86

SP2

SP2QFE

Url.dll

7.0.6000.21325

106,496

06-Feb-2013

00:42

x86

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21325

1,172,992

06-Feb-2013

14:45

x86

SP2

SP2QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21325

233,472

06-Feb-2013

00:42

x86

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21325

841,216

06-Feb-2013

00:42

x86

SP2

SP2QFE


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

501,552

06-Feb-2013

15:05

IA-64

None

Not Applicable

Advpack.dll

7.0.6000.17123

283,136

06-Feb-2013

14:51

IA-64

SP2

SP2GDR

Corpol.dll

2007.0.0.17103

49,152

06-Feb-2013

14:51

IA-64

SP2

SP2GDR

Dxtmsft.dll

7.0.6000.17123

984,576

06-Feb-2013

14:51

IA-64

SP2

SP2GDR

Dxtrans.dll

7.0.6000.17123

645,632

06-Feb-2013

14:51

IA-64

SP2

SP2GDR

Extmgr.dll

7.0.6000.17123

328,192

06-Feb-2013

14:51

IA-64

SP2

SP2GDR

Html.iec

2017.0.0.17103

965,632

06-Feb-2013

14:52

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Icardie.dll

7.0.6000.17123

179,712

06-Feb-2013

14:51

IA-64

SP2

SP2GDR

Ie4uinit.exe

7.0.6000.17123

135,680

06-Feb-2013

14:51

IA-64

SP2

SP2GDR

Ieakeng.dll

7.0.6000.17123

385,536

06-Feb-2013

14:51

IA-64

SP2

SP2GDR

Ieaksie.dll

7.0.6000.17123

503,808

06-Feb-2013

14:51

IA-64

SP2

SP2GDR

Ieakui.dll

7.0.6000.17123

161,792

06-Feb-2013

14:51

IA-64

SP2

SP2GDR

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

06-Feb-2013

14:51

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

06-Feb-2013

14:51

IA-64

SP2

SP2GDR

Iedkcs32.dll

17.0.6000.17123

756,736

06-Feb-2013

14:51

IA-64

SP2

SP2GDR

Ieencode.dll

2017.0.0.17103

147,456

06-Feb-2013

14:52

IA-64

SP2

SP2GDR

Ieframe.dll

7.0.6000.17123

11,773,440

06-Feb-2013

14:51

IA-64

SP2

SP2GDR

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

980,992

06-Feb-2013

14:51

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Iepeers.dll

7.0.6000.17123

460,288

06-Feb-2013

14:52

IA-64

SP2

SP2GDR

Iernonce.dll

7.0.6000.17123

99,840

06-Feb-2013

14:51

IA-64

SP2

SP2GDR

Iertutil.dll

7.0.6000.17123

556,544

06-Feb-2013

14:51

IA-64

SP2

SP2GDR

Ieudinit.exe

7.0.6000.17123

30,720

06-Feb-2013

14:51

IA-64

SP2

SP2GDR

Iexplore.exe

7.0.6000.17123

796,208

06-Feb-2013

14:51

IA-64

SP2

SP2GDR

Inetcpl.cpl

7.0.6000.17123

2,440,192

06-Feb-2013

14:52

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Jsproxy.dll

7.0.6000.17123

82,432

06-Feb-2013

14:52

IA-64

SP2

SP2GDR

Msfeeds.dll

7.0.6000.17123

1,045,504

06-Feb-2013

14:52

IA-64

SP2

SP2GDR

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.17123

144,384

06-Feb-2013

14:52

IA-64

SP2

SP2GDR

Mshtml.dll

7.0.6000.17123

10,132,992

06-Feb-2013

14:52

IA-64

SP2

SP2GDR

Mshtmled.dll

7.0.6000.17123

1,529,856

06-Feb-2013

14:52

IA-64

SP2

SP2GDR

Msrating.dll

7.0.6000.17123

492,032

06-Feb-2013

14:52

IA-64

SP2

SP2GDR

Mstime.dll

7.0.6000.17123

2,233,344

06-Feb-2013

14:52

IA-64

SP2

SP2GDR

Occache.dll

7.0.6000.17123

275,968

06-Feb-2013

14:52

IA-64

SP2

SP2GDR

Pngfilt.dll

7.0.6000.17123

122,368

06-Feb-2013

14:52

IA-64

SP2

SP2GDR

Url.dll

7.0.6000.17123

130,048

06-Feb-2013

14:52

IA-64

SP2

SP2GDR

Urlmon.dll

7.0.6000.17123

2,594,816

06-Feb-2013

14:52

IA-64

SP2

SP2GDR

Webcheck.dll

7.0.6000.17123

653,824

06-Feb-2013

14:52

IA-64

SP2

SP2GDR

Wininet.dll

7.0.6000.17123

1,921,536

06-Feb-2013

14:52

IA-64

SP2

SP2GDR

Wadvpack.dll

7.0.6000.17123

124,928

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wcorpol.dll

2007.0.0.17103

17,408

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wdxtmsft.dll

7.0.6000.17123

347,136

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wdxtrans.dll

7.0.6000.17123

214,528

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wextmgr.dll

7.0.6000.17123

133,120

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Whtml.iec

2017.0.0.17103

389,120

06-Feb-2013

14:52

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wicardie.dll

7.0.6000.17123

63,488

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wie4uinit.exe

7.0.6000.17123

70,656

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieakeng.dll

7.0.6000.17123

153,088

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieaksie.dll

7.0.6000.17123

230,400

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieakui.dll

7.0.6000.17123

161,792

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

06-Feb-2013

14:52

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiedkcs32.dll

17.0.6000.17123

384,512

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieencode.dll

2017.0.0.17103

78,336

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieframe.dll

7.0.6000.17123

6,105,088

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

06-Feb-2013

14:52

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wiepeers.dll

7.0.6000.17123

192,512

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiernonce.dll

7.0.6000.17123

44,544

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiertutil.dll

7.0.6000.17123

268,288

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieudinit.exe

7.0.6000.17123

13,824

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiexplore.exe

7.0.6000.17123

643,104

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Winetcpl.cpl

7.0.6000.17123

1,830,912

06-Feb-2013

14:52

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wjsproxy.dll

7.0.6000.17123

27,648

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsfeeds.dll

7.0.6000.17123

496,640

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsfeedsbs.dll

7.0.6000.17123

52,224

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmshtml.dll

7.0.6000.17123

3,620,352

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmshtmled.dll

7.0.6000.17123

479,744

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsrating.dll

7.0.6000.17123

193,024

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmstime.dll

7.0.6000.17123

671,232

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Woccache.dll

7.0.6000.17123

102,912

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wpngfilt.dll

7.0.6000.17123

44,544

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wurl.dll

7.0.6000.17123

106,496

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wurlmon.dll

7.0.6000.17123

1,168,896

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwebcheck.dll

7.0.6000.17123

233,472

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwininet.dll

7.0.6000.17123

832,512

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Advpack.dll

7.0.6000.21325

283,136

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

49,152

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21325

984,576

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21325

645,632

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21325

328,192

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

965,632

06-Feb-2013

14:46

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21325

179,712

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21325

135,680

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21325

385,536

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21325

503,808

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21325

161,792

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

06-Feb-2013

14:46

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21325

764,416

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

147,456

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21325

11,783,168

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

980,992

06-Feb-2013

14:46

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21325

460,800

06-Feb-2013

14:47

IA-64

SP2

SP2QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21325

99,840

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21325

556,544

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21325

30,720

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21325

795,184

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21325

2,440,192

06-Feb-2013

14:46

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21325

82,432

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21325

1,045,504

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21325

144,384

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21325

10,139,136

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21325

1,529,856

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21325

492,032

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21325

2,233,344

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Occache.dll

7.0.6000.21325

275,968

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21325

122,368

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Url.dll

7.0.6000.21325

130,048

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21325

2,600,960

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21325

653,824

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21325

1,940,992

06-Feb-2013

14:46

IA-64

SP2

SP2QFE

Wadvpack.dll

7.0.6000.21325

124,928

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wcorpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

7.0.6000.21325

347,136

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

7.0.6000.21325

214,528

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wextmgr.dll

7.0.6000.21325

132,608

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2017.0.0.21306

389,120

06-Feb-2013

14:47

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wicardie.dll

7.0.6000.21325

63,488

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wie4uinit.exe

7.0.6000.21325

70,656

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakeng.dll

7.0.6000.21325

153,088

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieaksie.dll

7.0.6000.21325

230,400

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakui.dll

7.0.6000.21325

161,792

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

06-Feb-2013

14:47

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiedkcs32.dll

17.0.6000.21325

388,608

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll

7.0.6000.21325

6,108,672

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

06-Feb-2013

14:47

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

7.0.6000.21325

193,024

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiernonce.dll

7.0.6000.21325

44,544

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiertutil.dll

7.0.6000.21325

268,288

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieudinit.exe

7.0.6000.21325

13,824

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiexplore.exe

7.0.6000.21325

643,104

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Winetcpl.cpl

7.0.6000.21325

1,830,912

06-Feb-2013

14:47

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wjsproxy.dll

7.0.6000.21325

27,648

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeeds.dll

7.0.6000.21325

496,640

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeedsbs.dll

7.0.6000.21325

52,224

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

7.0.6000.21325

3,622,400

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

7.0.6000.21325

479,744

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsrating.dll

7.0.6000.21325

193,024

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

7.0.6000.21325

671,232

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Woccache.dll

7.0.6000.21325

102,912

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

7.0.6000.21325

44,544

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

7.0.6000.21325

106,496

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

7.0.6000.21325

1,172,992

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwebcheck.dll

7.0.6000.21325

233,472

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

7.0.6000.21325

841,216

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

293,168

06-Feb-2013

15:05

x64

None

Not Applicable

Advpack.dll

7.0.6000.17123

161,280

06-Feb-2013

14:51

x64

SP2

SP2GDR

Corpol.dll

2007.0.0.17103

22,016

06-Feb-2013

14:51

x64

SP2

SP2GDR

Dxtmsft.dll

7.0.6000.17123

508,416

06-Feb-2013

14:51

x64

SP2

SP2GDR

Dxtrans.dll

7.0.6000.17123

314,368

06-Feb-2013

14:51

x64

SP2

SP2GDR

Extmgr.dll

7.0.6000.17123

207,360

06-Feb-2013

14:51

x64

SP2

SP2GDR

Html.iec

2017.0.0.17103

485,376

06-Feb-2013

14:52

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Icardie.dll

7.0.6000.17123

85,504

06-Feb-2013

14:51

x64

SP2

SP2GDR

Ie4uinit.exe

7.0.6000.17123

84,992

06-Feb-2013

14:51

x64

SP2

SP2GDR

Ieakeng.dll

7.0.6000.17123

195,584

06-Feb-2013

14:51

x64

SP2

SP2GDR

Ieaksie.dll

7.0.6000.17123

267,776

06-Feb-2013

14:51

x64

SP2

SP2GDR

Ieakui.dll

7.0.6000.17123

161,792

06-Feb-2013

14:51

x64

SP2

SP2GDR

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

06-Feb-2013

14:51

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

06-Feb-2013

14:51

x64

SP2

SP2GDR

Iedkcs32.dll

17.0.6000.17123

476,672

06-Feb-2013

14:51

x64

SP2

SP2GDR

Ieencode.dll

2017.0.0.17103

86,528

06-Feb-2013

14:52

x64

SP2

SP2GDR

Ieframe.dll

7.0.6000.17123

7,111,680

06-Feb-2013

14:51

x64

SP2

SP2GDR

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

983,552

06-Feb-2013

14:52

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Iepeers.dll

7.0.6000.17123

249,856

06-Feb-2013

14:52

x64

SP2

SP2GDR

Iernonce.dll

7.0.6000.17123

57,344

06-Feb-2013

14:52

x64

SP2

SP2GDR

Iertutil.dll

7.0.6000.17123

371,712

06-Feb-2013

14:52

x64

SP2

SP2GDR

Ieudinit.exe

7.0.6000.17123

13,824

06-Feb-2013

14:52

x64

SP2

SP2GDR

Iexplore.exe

7.0.6000.17123

719,920

06-Feb-2013

14:52

x64

SP2

SP2GDR

Inetcpl.cpl

7.0.6000.17123

2,076,672

06-Feb-2013

14:52

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Jsproxy.dll

7.0.6000.17123

32,256

06-Feb-2013

14:52

x64

SP2

SP2GDR

Msfeeds.dll

7.0.6000.17123

623,616

06-Feb-2013

14:52

x64

SP2

SP2GDR

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.17123

82,432

06-Feb-2013

14:52

x64

SP2

SP2GDR

Mshtml.dll

7.0.6000.17123

5,722,624

06-Feb-2013

14:52

x64

SP2

SP2GDR

Mshtmled.dll

7.0.6000.17123

761,344

06-Feb-2013

14:52

x64

SP2

SP2GDR

Msrating.dll

7.0.6000.17123

242,176

06-Feb-2013

14:52

x64

SP2

SP2GDR

Mstime.dll

7.0.6000.17123

1,129,984

06-Feb-2013

14:52

x64

SP2

SP2GDR

Occache.dll

7.0.6000.17123

164,864

06-Feb-2013

14:52

x64

SP2

SP2GDR

Pngfilt.dll

7.0.6000.17123

64,000

06-Feb-2013

14:52

x64

SP2

SP2GDR

Url.dll

7.0.6000.17123

108,544

06-Feb-2013

14:52

x64

SP2

SP2GDR

Urlmon.dll

7.0.6000.17123

1,437,184

06-Feb-2013

14:52

x64

SP2

SP2GDR

Webcheck.dll

7.0.6000.17123

295,936

06-Feb-2013

14:52

x64

SP2

SP2GDR

Wininet.dll

7.0.6000.17123

1,042,432

06-Feb-2013

14:52

x64

SP2

SP2GDR

Wadvpack.dll

7.0.6000.17123

124,928

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wcorpol.dll

2007.0.0.17103

17,408

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wdxtmsft.dll

7.0.6000.17123

347,136

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wdxtrans.dll

7.0.6000.17123

214,528

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wextmgr.dll

7.0.6000.17123

133,120

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Whtml.iec

2017.0.0.17103

389,120

06-Feb-2013

14:52

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wicardie.dll

7.0.6000.17123

63,488

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wie4uinit.exe

7.0.6000.17123

70,656

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieakeng.dll

7.0.6000.17123

153,088

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieaksie.dll

7.0.6000.17123

230,400

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieakui.dll

7.0.6000.17123

161,792

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

06-Feb-2013

14:52

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiedkcs32.dll

17.0.6000.17123

384,512

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieencode.dll

2017.0.0.17103

78,336

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieframe.dll

7.0.6000.17123

6,105,088

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

06-Feb-2013

14:52

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wiepeers.dll

7.0.6000.17123

192,512

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiernonce.dll

7.0.6000.17123

44,544

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiertutil.dll

7.0.6000.17123

268,288

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieudinit.exe

7.0.6000.17123

13,824

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiexplore.exe

7.0.6000.17123

643,104

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Winetcpl.cpl

7.0.6000.17123

1,830,912

06-Feb-2013

14:52

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wjsproxy.dll

7.0.6000.17123

27,648

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsfeeds.dll

7.0.6000.17123

496,640

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsfeedsbs.dll

7.0.6000.17123

52,224

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmshtml.dll

7.0.6000.17123

3,620,352

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmshtmled.dll

7.0.6000.17123

479,744

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsrating.dll

7.0.6000.17123

193,024

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmstime.dll

7.0.6000.17123

671,232

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Woccache.dll

7.0.6000.17123

102,912

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wpngfilt.dll

7.0.6000.17123

44,544

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wurl.dll

7.0.6000.17123

106,496

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wurlmon.dll

7.0.6000.17123

1,168,896

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwebcheck.dll

7.0.6000.17123

233,472

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwininet.dll

7.0.6000.17123

832,512

06-Feb-2013

14:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Advpack.dll

7.0.6000.21325

161,280

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

22,016

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21325

508,416

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21325

314,368

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21325

207,360

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

485,376

06-Feb-2013

14:46

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21325

85,504

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21325

84,992

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21325

195,584

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21325

267,776

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21325

161,792

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

06-Feb-2013

14:46

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21325

480,256

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

86,528

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21325

7,117,312

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

983,552

06-Feb-2013

14:46

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21325

250,368

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21325

57,344

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21325

371,712

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21325

13,824

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21325

719,920

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21325

2,077,184

06-Feb-2013

14:46

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21325

32,256

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21325

623,616

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21325

82,432

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21325

5,729,280

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21325

761,344

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21325

242,688

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21325

1,129,984

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Occache.dll

7.0.6000.21325

164,864

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21325

64,000

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Url.dll

7.0.6000.21325

108,544

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21325

1,441,280

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21325

295,936

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21325

1,051,648

06-Feb-2013

14:46

x64

SP2

SP2QFE

Wadvpack.dll

7.0.6000.21325

124,928

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wcorpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

7.0.6000.21325

347,136

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

7.0.6000.21325

214,528

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wextmgr.dll

7.0.6000.21325

132,608

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2017.0.0.21306

389,120

06-Feb-2013

14:47

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wicardie.dll

7.0.6000.21325

63,488

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wie4uinit.exe

7.0.6000.21325

70,656

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakeng.dll

7.0.6000.21325

153,088

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieaksie.dll

7.0.6000.21325

230,400

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakui.dll

7.0.6000.21325

161,792

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

06-Feb-2013

14:47

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiedkcs32.dll

17.0.6000.21325

388,608

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll

7.0.6000.21325

6,108,672

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

06-Feb-2013

14:47

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

7.0.6000.21325

193,024

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiernonce.dll

7.0.6000.21325

44,544

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiertutil.dll

7.0.6000.21325

268,288

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieudinit.exe

7.0.6000.21325

13,824

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiexplore.exe

7.0.6000.21325

643,104

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Winetcpl.cpl

7.0.6000.21325

1,830,912

06-Feb-2013

14:47

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wjsproxy.dll

7.0.6000.21325

27,648

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeeds.dll

7.0.6000.21325

496,640

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeedsbs.dll

7.0.6000.21325

52,224

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

7.0.6000.21325

3,622,400

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

7.0.6000.21325

479,744

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsrating.dll

7.0.6000.21325

193,024

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

7.0.6000.21325

671,232

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Woccache.dll

7.0.6000.21325

102,912

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

7.0.6000.21325

44,544

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

7.0.6000.21325

106,496

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

7.0.6000.21325

1,172,992

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwebcheck.dll

7.0.6000.21325

233,472

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

7.0.6000.21325

841,216

06-Feb-2013

14:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW


Internet Explorer 8

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.13.0

231,288

08-Mar-2012

15:40

x86

None

Not Applicable

Html.iec

2018.0.0.19401

385,024

05-Feb-2013

05:53

Not Applicable

SP3

SP3GDR

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19401

174,080

05-Feb-2013

05:54

x86

SP3

SP3GDR

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19401

387,584

05-Feb-2013

20:05

x86

SP3

SP3GDR

Iedvtool.dll

8.0.6001.19401

743,424

05-Feb-2013

20:05

x86

SP3

SP3GDR

Ieframe.dll

8.0.6001.19401

11,111,424

05-Feb-2013

20:05

x86

SP3

SP3GDR

Iepeers.dll

8.0.6001.19401

184,320

05-Feb-2013

20:05

x86

SP3

SP3GDR

Ieproxy.dll

8.0.6001.19401

247,808

05-Feb-2013

20:05

x86

SP3

SP3GDR

Iertutil.dll

8.0.6001.19401

2,004,992

05-Feb-2013

20:05

x86

SP3

SP3GDR

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19401

1,469,440

05-Feb-2013

20:05

Not Applicable

SP3

SP3GDR

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19401

522,240

05-Feb-2013

20:05

x86

SP3

SP3GDR

Jsproxy.dll

8.0.6001.19401

25,600

05-Feb-2013

20:05

x86

SP3

SP3GDR

Licmgr10.dll

8.0.6001.19401

43,520

05-Feb-2013

20:05

x86

SP3

SP3GDR

Msfeeds.dll

8.0.6001.19401

630,272

05-Feb-2013

20:05

x86

SP3

SP3GDR

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19401

55,296

05-Feb-2013

20:05

x86

SP3

SP3GDR

Mshtml.dll

8.0.6001.19403

6,011,392

01-Mar-2013

02:33

x86

SP3

SP3GDR

Mshtmled.dll

8.0.6001.19401

67,072

05-Feb-2013

20:05

x86

SP3

SP3GDR

Mstime.dll

8.0.6001.19401

611,840

05-Feb-2013

20:05

x86

SP3

SP3GDR

Occache.dll

8.0.6001.19401

206,848

05-Feb-2013

20:05

x86

SP3

SP3GDR

Url.dll

8.0.6001.19401

105,984

05-Feb-2013

20:05

x86

SP3

SP3GDR

Urlmon.dll

8.0.6001.19401

1,212,928

05-Feb-2013

20:05

x86

SP3

SP3GDR

Wininet.dll

8.0.6001.19401

916,480

05-Feb-2013

20:05

x86

SP3

SP3GDR

Xpshims.dll

8.0.6001.19401

12,800

05-Feb-2013

20:05

x86

SP3

SP3GDR

Html.iec

2018.0.0.23469

385,024

05-Feb-2013

05:40

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23469

174,592

05-Feb-2013

05:40

x86

SP3

SP3QFE

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23469

387,584

05-Feb-2013

20:04

x86

SP3

SP3QFE

Iedvtool.dll

8.0.6001.23469

743,424

05-Feb-2013

20:04

x86

SP3

SP3QFE

Ieframe.dll

8.0.6001.23469

11,112,960

06-Feb-2013

09:34

x86

SP3

SP3QFE

Iepeers.dll

8.0.6001.23469

184,320

05-Feb-2013

20:04

x86

SP3

SP3QFE

Ieproxy.dll

8.0.6001.23469

247,808

05-Feb-2013

20:04

x86

SP3

SP3QFE

Iertutil.dll

8.0.6001.23469

2,005,504

05-Feb-2013

20:04

x86

SP3

SP3QFE

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23469

1,469,440

05-Feb-2013

20:04

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23469

522,240

05-Feb-2013

20:04

x86

SP3

SP3QFE

Jsproxy.dll

8.0.6001.23469

25,600

05-Feb-2013

20:04

x86

SP3

SP3QFE

Licmgr10.dll

8.0.6001.23469

43,520

05-Feb-2013

20:04

x86

SP3

SP3QFE

Msfeeds.dll

8.0.6001.23469

630,272

05-Feb-2013

20:04

x86

SP3

SP3QFE

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23469

55,296

05-Feb-2013

20:04

x86

SP3

SP3QFE

Mshtml.dll

8.0.6001.23471

6,012,928

01-Mar-2013

02:31

x86

SP3

SP3QFE

Mshtmled.dll

8.0.6001.23469

67,072

05-Feb-2013

20:04

x86

SP3

SP3QFE

Mstime.dll

8.0.6001.23469

611,840

05-Feb-2013

20:04

x86

SP3

SP3QFE

Occache.dll

8.0.6001.23469

206,848

05-Feb-2013

20:04

x86

SP3

SP3QFE

Url.dll

8.0.6001.23469

105,984

05-Feb-2013

20:04

x86

SP3

SP3QFE

Urlmon.dll

8.0.6001.23469

1,215,488

05-Feb-2013

20:04

x86

SP3

SP3QFE

Wininet.dll

8.0.6001.23469

920,064

05-Feb-2013

20:04

x86

SP3

SP3QFE

Xpshims.dll

8.0.6001.23469

12,800

05-Feb-2013

20:04

x86

SP3

SP3QFE


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

221,488

20-Mar-2012

09:10

x86

None

Not Applicable

Html.iec

2018.0.0.19401

385,024

05-Feb-2013

19:07

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19401

174,080

05-Feb-2013

19:07

x86

SP2

SP2GDR

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19401

387,584

05-Feb-2013

20:00

x86

SP2

SP2GDR

Iedvtool.dll

8.0.6001.19401

743,424

05-Feb-2013

20:00

x86

SP2

SP2GDR

Ieframe.dll

8.0.6001.19401

11,111,424

05-Feb-2013

20:00

x86

SP2

SP2GDR

Iepeers.dll

8.0.6001.19401

184,320

05-Feb-2013

20:00

x86

SP2

SP2GDR

Ieproxy.dll

8.0.6001.19401

247,808

05-Feb-2013

20:00

x86

SP2

SP2GDR

Iertutil.dll

8.0.6001.19401

2,004,992

05-Feb-2013

20:00

x86

SP2

SP2GDR

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19401

1,469,440

05-Feb-2013

20:00

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19401

522,240

05-Feb-2013

20:00

x86

SP2

SP2GDR

Jsproxy.dll

8.0.6001.19401

25,600

05-Feb-2013

20:00

x86

SP2

SP2GDR

Licmgr10.dll

8.0.6001.19401

43,520

05-Feb-2013

20:00

x86

SP2

SP2GDR

Msfeeds.dll

8.0.6001.19401

630,272

05-Feb-2013

20:00

x86

SP2

SP2GDR

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19401

55,296

05-Feb-2013

20:00

x86

SP2

SP2GDR

Mshtml.dll

8.0.6001.19403

6,011,392

01-Mar-2013

21:26

x86

SP2

SP2GDR

Mshtmled.dll

8.0.6001.19401

67,072

05-Feb-2013

20:00

x86

SP2

SP2GDR

Mstime.dll

8.0.6001.19401

611,840

05-Feb-2013

20:00

x86

SP2

SP2GDR

Occache.dll

8.0.6001.19401

206,848

05-Feb-2013

20:00

x86

SP2

SP2GDR

Url.dll

8.0.6001.19401

105,984

05-Feb-2013

20:00

x86

SP2

SP2GDR

Urlmon.dll

8.0.6001.19401

1,212,928

05-Feb-2013

20:00

x86

SP2

SP2GDR

Wininet.dll

8.0.6001.19401

916,480

05-Feb-2013

20:00

x86

SP2

SP2GDR

Xpshims.dll

8.0.6001.19401

12,800

05-Feb-2013

20:00

x86

SP2

SP2GDR

Html.iec

2018.0.0.23469

385,024

05-Feb-2013

19:07

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23469

174,592

05-Feb-2013

19:07

x86

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23469

387,584

05-Feb-2013

19:59

x86

SP2

SP2QFE

Iedvtool.dll

8.0.6001.23469

743,424

05-Feb-2013

19:59

x86

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

8.0.6001.23469

11,112,960

02-Mar-2013

11:06

x86

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

8.0.6001.23469

184,320

05-Feb-2013

19:59

x86

SP2

SP2QFE

Ieproxy.dll

8.0.6001.23469

247,808

05-Feb-2013

19:59

x86

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

8.0.6001.23469

2,005,504

05-Feb-2013

19:59

x86

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23469

1,469,440

05-Feb-2013

19:59

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23469

522,240

05-Feb-2013

19:59

x86

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

8.0.6001.23469

25,600

05-Feb-2013

19:59

x86

SP2

SP2QFE

Licmgr10.dll

8.0.6001.23469

43,520

05-Feb-2013

19:59

x86

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

8.0.6001.23469

630,272

05-Feb-2013

19:59

x86

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23469

55,296

05-Feb-2013

19:59

x86

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

8.0.6001.23471

6,012,928

01-Mar-2013

21:24

x86

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

8.0.6001.23469

67,072

05-Feb-2013

19:59

x86

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

8.0.6001.23469

611,840

05-Feb-2013

19:59

x86

SP2

SP2QFE

Occache.dll

8.0.6001.23469

206,848

05-Feb-2013

19:59

x86

SP2

SP2QFE

Url.dll

8.0.6001.23469

105,984

05-Feb-2013

19:59

x86

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

8.0.6001.23469

1,215,488

05-Feb-2013

19:59

x86

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

8.0.6001.23469

920,064

05-Feb-2013

19:59

x86

SP2

SP2QFE

Xpshims.dll

8.0.6001.23469

12,800

05-Feb-2013

19:59

x86

SP2

SP2QFE


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

293,168

02-Mar-2013

12:24

x64

None

Not Applicable

Html.iec

2018.0.0.19401

479,232

02-Mar-2013

12:00

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19401

70,656

02-Mar-2013

12:00

x64

SP2

SP2GDR

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19401

459,776

02-Mar-2013

12:00

x64

SP2

SP2GDR

Iedvtool.dll

8.0.6001.19401

1,019,904

02-Mar-2013

12:00

x64

SP2

SP2GDR

Ieframe.dll

8.0.6001.19401

12,509,184

02-Mar-2013

12:00

x64

SP2

SP2GDR

Iepeers.dll

8.0.6001.19401

252,416

02-Mar-2013

12:00

x64

SP2

SP2GDR

Ieproxy.dll

8.0.6001.19401

718,848

02-Mar-2013

12:00

x64

SP2

SP2GDR

Iertutil.dll

8.0.6001.19401

2,356,736

02-Mar-2013

12:00

x64

SP2

SP2GDR

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19401

1,538,560

02-Mar-2013

12:00

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19401

502,272

02-Mar-2013

12:00

x64

SP2

SP2GDR

Jsproxy.dll

8.0.6001.19401

31,744

02-Mar-2013

12:00

x64

SP2

SP2GDR

Licmgr10.dll

8.0.6001.19401

56,832

02-Mar-2013

12:00

x64

SP2

SP2GDR

Msfeeds.dll

8.0.6001.19401

743,424

02-Mar-2013

12:00

x64

SP2

SP2GDR

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19401

71,680

02-Mar-2013

12:00

x64

SP2

SP2GDR

Mshtml.dll

8.0.6001.19403

9,332,736

02-Mar-2013

12:00

x64

SP2

SP2GDR

Mshtmled.dll

8.0.6001.19401

98,304

02-Mar-2013

12:00

x64

SP2

SP2GDR

Mstime.dll

8.0.6001.19401

1,062,912

02-Mar-2013

12:00

x64

SP2

SP2GDR

Occache.dll

8.0.6001.19401

243,712

02-Mar-2013

12:00

x64

SP2

SP2GDR

Url.dll

8.0.6001.19401

108,032

02-Mar-2013

12:00

x64

SP2

SP2GDR

Urlmon.dll

8.0.6001.19401

1,489,408

02-Mar-2013

12:00

x64

SP2

SP2GDR

Wininet.dll

8.0.6001.19401

1,147,392

02-Mar-2013

12:00

x64

SP2

SP2GDR

Xpshims.dll

8.0.6001.19401

13,824

02-Mar-2013

12:00

x64

SP2

SP2GDR

Whtml.iec

2018.0.0.19401

385,024

02-Mar-2013

12:00

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wie4uinit.exe

8.0.6001.19401

174,080

02-Mar-2013

12:00

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiedkcs32.dll

18.0.6001.19401

387,584

02-Mar-2013

12:00

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiedvtool.dll

8.0.6001.19401

743,424

02-Mar-2013

12:00

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieframe.dll

8.0.6001.19401

11,111,424

02-Mar-2013

12:00

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiepeers.dll

8.0.6001.19401

184,320

02-Mar-2013

12:00

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieproxy.dll

8.0.6001.19401

247,808

02-Mar-2013

12:00

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiertutil.dll

8.0.6001.19401

2,004,992

02-Mar-2013

12:00

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Winetcpl.cpl

8.0.6001.19401

1,469,440

02-Mar-2013

12:00

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wjsdbgui.dll

8.0.6001.19401

522,240

02-Mar-2013

12:00

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wjsproxy.dll

8.0.6001.19401

25,600

02-Mar-2013

12:00

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wlicmgr10.dll

8.0.6001.19401

43,520

02-Mar-2013

12:00

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsfeeds.dll

8.0.6001.19401

630,272

02-Mar-2013

12:00

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsfeedsbs.dll

8.0.6001.19401

55,296

02-Mar-2013

12:00

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmshtml.dll

8.0.6001.19403

6,011,392

02-Mar-2013

12:00

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmshtmled.dll

8.0.6001.19401

67,072

02-Mar-2013

12:00

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmstime.dll

8.0.6001.19401

611,840

02-Mar-2013

12:00

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Woccache.dll

8.0.6001.19401

206,848

02-Mar-2013

12:00

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wurl.dll

8.0.6001.19401

105,984

02-Mar-2013

12:00

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wurlmon.dll

8.0.6001.19401

1,212,928

02-Mar-2013

12:00

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwininet.dll

8.0.6001.19401

916,480

02-Mar-2013

12:00

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wxpshims.dll

8.0.6001.19401

12,800

02-Mar-2013

12:00

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Html.iec

2018.0.0.23469

479,232

02-Mar-2013

11:57

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23469

70,656

02-Mar-2013

11:57

x64

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23469

459,776

02-Mar-2013

11:57

x64

SP2

SP2QFE

Iedvtool.dll

8.0.6001.23469

1,019,904

02-Mar-2013

11:57

x64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

8.0.6001.23469

12,511,232

02-Mar-2013

11:57

x64

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

8.0.6001.23469

252,928

02-Mar-2013

11:57

x64

SP2

SP2QFE

Ieproxy.dll

8.0.6001.23469

718,848

02-Mar-2013

11:57

x64

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

8.0.6001.23469

2,356,736

02-Mar-2013

11:57

x64

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23469

1,539,072

02-Mar-2013

11:57

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23469

502,272

02-Mar-2013

11:57

x64

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

8.0.6001.23469

31,744

02-Mar-2013

11:57

x64

SP2

SP2QFE

Licmgr10.dll

8.0.6001.23469

56,832

02-Mar-2013

11:57

x64

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

8.0.6001.23469

743,424

02-Mar-2013

11:57

x64

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23469

71,680

02-Mar-2013

11:57

x64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

8.0.6001.23471

9,335,808

02-Mar-2013

11:57

x64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

8.0.6001.23469

98,304

02-Mar-2013

11:57

x64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

8.0.6001.23469

1,062,912

02-Mar-2013

11:58

x64

SP2

SP2QFE

Occache.dll

8.0.6001.23469

243,712

02-Mar-2013

11:58

x64

SP2

SP2QFE

Url.dll

8.0.6001.23469

108,032

02-Mar-2013

11:58

x64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

8.0.6001.23469

1,492,992

02-Mar-2013

11:57

x64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

8.0.6001.23469

1,151,488

02-Mar-2013

11:57

x64

SP2

SP2QFE

Xpshims.dll

8.0.6001.23469

13,824

02-Mar-2013

11:57

x64

SP2

SP2QFE

Whtml.iec

2018.0.0.23469

385,024

02-Mar-2013

11:58

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wie4uinit.exe

8.0.6001.23469

174,592

02-Mar-2013

11:58

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiedkcs32.dll

18.0.6001.23469

387,584

02-Mar-2013

11:58

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiedvtool.dll

8.0.6001.23469

743,424

02-Mar-2013

11:58

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll

8.0.6001.23469

11,112,960

02-Mar-2013

11:58

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

8.0.6001.23469

184,320

02-Mar-2013

11:58

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieproxy.dll

8.0.6001.23469

247,808

02-Mar-2013

11:58

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiertutil.dll

8.0.6001.23469

2,005,504

02-Mar-2013

11:58

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Winetcpl.cpl

8.0.6001.23469

1,469,440

02-Mar-2013

11:58

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wjsdbgui.dll

8.0.6001.23469

522,240

02-Mar-2013

11:58

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wjsproxy.dll

8.0.6001.23469

25,600

02-Mar-2013

11:58

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wlicmgr10.dll

8.0.6001.23469

43,520

02-Mar-2013

11:58

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeeds.dll

8.0.6001.23469

630,272

02-Mar-2013

11:58

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeedsbs.dll

8.0.6001.23469

55,296

02-Mar-2013

11:58

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

8.0.6001.23471

6,012,928

02-Mar-2013

11:58

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

8.0.6001.23469

67,072

02-Mar-2013

11:58

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

8.0.6001.23469

611,840

02-Mar-2013

11:58

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Woccache.dll

8.0.6001.23469

206,848

02-Mar-2013

11:58

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

8.0.6001.23469

105,984

02-Mar-2013

11:58

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

8.0.6001.23469

1,215,488

02-Mar-2013

11:58

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

8.0.6001.23469

920,064

02-Mar-2013

11:58

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wxpshims.dll

8.0.6001.23469

12,800

02-Mar-2013

11:58

x86

SP2

SP2QFE\WOW


Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Uwaga Instalowanych plików MANIFEST (manifest) i plików MUM (mum) nie wymieniono.

Internet Explorer 7

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

7.0.6002.18778

1,176,576

01-Feb-2013

03:51

x86

Urlmon.dll

7.0.6002.23032

1,177,600

02-Feb-2013

02:41

x86

Mstime.dll

7.0.6002.18778

671,232

01-Feb-2013

03:50

x86

Mstime.dll

7.0.6002.23032

671,232

02-Feb-2013

02:39

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.18778

27,648

01-Feb-2013

03:49

x86

Wininet.dll

7.0.6002.18778

834,048

01-Feb-2013

03:51

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

01-Feb-2013

03:51

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.23032

27,648

02-Feb-2013

02:39

x86

Wininet.dll

7.0.6002.23032

842,240

02-Feb-2013

02:41

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

02-Feb-2013

02:41

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Jun-2009

06:57

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

01-Feb-2013

03:49

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

09-Sep-2011

11:25

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

02-Feb-2013

02:39

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.18778

193,024

01-Feb-2013

03:49

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.23032

193,024

02-Feb-2013

02:39

x86

Msfeeds.dll

7.0.6002.18778

498,688

01-Feb-2013

03:50

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

03-Apr-2009

21:13

Not Applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23032

498,688

02-Feb-2013

02:39

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

09-Sep-2011

11:34

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.18778

389,632

01-Feb-2013

02:13

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.23032

390,144

02-Feb-2013

01:50

Not Applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.18778

479,232

01-Feb-2013

03:50

x86

Mshtmled.dll

7.0.6002.23032

479,744

02-Feb-2013

02:39

x86

Mshtml.dll

7.0.6002.18778

3,621,888

01-Feb-2013

03:50

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.18778

1,383,424

01-Feb-2013

01:48

Not Applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23032

3,622,400

02-Feb-2013

02:39

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.23032

1,383,424

02-Feb-2013

01:31

Not Applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.18778

270,336

01-Feb-2013

03:49

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.18778

129,024

01-Feb-2013

03:51

x86

Iertutil.dll

7.0.6002.23032

270,848

02-Feb-2013

02:39

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.23032

129,024

02-Feb-2013

02:41

x86

Url.dll

7.0.6002.18778

106,496

01-Feb-2013

03:51

x86

Url.dll

7.0.6002.23032

106,496

02-Feb-2013

02:41

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.18778

6,118,400

01-Feb-2013

03:49

x86

Ieui.dll

7.0.6002.18778

180,736

01-Feb-2013

03:49

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.23032

6,119,936

02-Feb-2013

02:39

x86

Ieui.dll

7.0.6002.23032

180,736

02-Feb-2013

02:39

x86


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

7.0.6002.18778

2,613,248

01-Feb-2013

03:28

IA-64

Urlmon.dll

7.0.6002.23032

2,614,272

02-Feb-2013

02:18

IA-64

Mstime.dll

7.0.6002.18778

2,234,368

01-Feb-2013

03:26

IA-64

Mstime.dll

7.0.6002.23032

2,234,368

02-Feb-2013

02:16

IA-64

Jsproxy.dll

7.0.6002.18778

81,920

01-Feb-2013

03:25

IA-64

Wininet.dll

7.0.6002.18778

1,924,096

01-Feb-2013

03:28

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

181,760

01-Feb-2013

03:28

IA-64

Jsproxy.dll

7.0.6002.23032

81,920

02-Feb-2013

02:16

IA-64

Wininet.dll

7.0.6002.23032

1,940,992

02-Feb-2013

02:18

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

181,760

02-Feb-2013

02:18

IA-64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Jun-2009

06:57

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

01-Feb-2013

03:25

IA-64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

15-Mar-2011

05:10

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

02-Feb-2013

02:15

IA-64

Iepeers.dll

7.0.6002.18778

460,800

01-Feb-2013

03:25

IA-64

Iepeers.dll

7.0.6002.23032

461,312

02-Feb-2013

02:15

IA-64

Msfeeds.dll

7.0.6002.18778

1,046,016

01-Feb-2013

03:26

IA-64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

03-Apr-2009

21:19

Not Applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23032

1,046,016

02-Feb-2013

02:16

IA-64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

15-Mar-2011

05:41

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.18778

965,632

01-Feb-2013

02:19

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.23032

965,632

02-Feb-2013

01:43

Not Applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.18778

1,529,856

01-Feb-2013

03:26

IA-64

Mshtmled.dll

7.0.6002.23032

1,530,368

02-Feb-2013

02:16

IA-64

Mshtml.dll

7.0.6002.18778

10,141,696

01-Feb-2013

03:26

IA-64

Mshtml.tlb

7.0.6002.18778

1,383,424

01-Feb-2013

01:46

Not Applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23032

10,143,744

02-Feb-2013

02:16

IA-64

Mshtml.tlb

7.0.6002.23032

1,383,424

02-Feb-2013

01:18

Not Applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.18778

562,176

01-Feb-2013

03:25

IA-64

Sqmapi.dll

6.0.6002.18778

409,088

01-Feb-2013

03:28

IA-64

Iertutil.dll

7.0.6002.23032

562,176

02-Feb-2013

02:15

IA-64

Sqmapi.dll

6.0.6002.23032

409,088

02-Feb-2013

02:18

IA-64

Url.dll

7.0.6002.18778

130,048

01-Feb-2013

03:28

IA-64

Url.dll

7.0.6002.23032

130,048

02-Feb-2013

02:18

IA-64

Ieframe.dll

7.0.6002.18778

11,789,312

01-Feb-2013

03:25

IA-64

Ieui.dll

7.0.6002.18778

532,992

01-Feb-2013

03:25

IA-64

Ieframe.dll

7.0.6002.23032

11,792,384

02-Feb-2013

02:15

IA-64

Ieui.dll

7.0.6002.23032

532,992

02-Feb-2013

02:15

IA-64

Urlmon.dll

7.0.6002.18778

1,176,576

01-Feb-2013

03:51

x86

Urlmon.dll

7.0.6002.23032

1,177,600

02-Feb-2013

02:41

x86

Mstime.dll

7.0.6002.18778

671,232

01-Feb-2013

03:50

x86

Mstime.dll

7.0.6002.23032

671,232

02-Feb-2013

02:39

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.18778

27,648

01-Feb-2013

03:49

x86

Wininet.dll

7.0.6002.18778

834,048

01-Feb-2013

03:51

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

01-Feb-2013

03:51

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.23032

27,648

02-Feb-2013

02:39

x86

Wininet.dll

7.0.6002.23032

842,240

02-Feb-2013

02:41

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

02-Feb-2013

02:41

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Jun-2009

06:57

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

01-Feb-2013

03:49

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

09-Sep-2011

11:25

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

02-Feb-2013

02:39

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.18778

193,024

01-Feb-2013

03:49

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.23032

193,024

02-Feb-2013

02:39

x86

Msfeeds.dll

7.0.6002.18778

498,688

01-Feb-2013

03:50

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

03-Apr-2009

21:13

Not Applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23032

498,688

02-Feb-2013

02:39

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

09-Sep-2011

11:34

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.18778

389,632

01-Feb-2013

02:13

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.23032

390,144

02-Feb-2013

01:50

Not Applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.18778

479,232

01-Feb-2013

03:50

x86

Mshtmled.dll

7.0.6002.23032

479,744

02-Feb-2013

02:39

x86

Mshtml.dll

7.0.6002.18778

3,621,888

01-Feb-2013

03:50

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.18778

1,383,424

01-Feb-2013

01:48

Not Applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23032

3,622,400

02-Feb-2013

02:39

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.23032

1,383,424

02-Feb-2013

01:31

Not Applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.18778

270,336

01-Feb-2013

03:49

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.18778

129,024

01-Feb-2013

03:51

x86

Iertutil.dll

7.0.6002.23032

270,848

02-Feb-2013

02:39

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.23032

129,024

02-Feb-2013

02:41

x86

Url.dll

7.0.6002.18778

106,496

01-Feb-2013

03:51

x86

Url.dll

7.0.6002.23032

106,496

02-Feb-2013

02:41

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.18778

6,118,400

01-Feb-2013

03:49

x86

Ieui.dll

7.0.6002.18778

180,736

01-Feb-2013

03:49

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.23032

6,119,936

02-Feb-2013

02:39

x86

Ieui.dll

7.0.6002.23032

180,736

02-Feb-2013

02:39

x86


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

7.0.6002.18778

1,428,992

01-Feb-2013

04:09

x64

Urlmon.dll

7.0.6002.23032

1,428,992

02-Feb-2013

03:35

x64

Mstime.dll

7.0.6002.18778

1,129,984

01-Feb-2013

04:08

x64

Mstime.dll

7.0.6002.23032

1,129,984

02-Feb-2013

03:33

x64

Jsproxy.dll

7.0.6002.18778

32,256

01-Feb-2013

04:07

x64

Wininet.dll

7.0.6002.18778

1,032,192

01-Feb-2013

04:09

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

01-Feb-2013

04:09

x64

Jsproxy.dll

7.0.6002.23032

32,256

02-Feb-2013

03:32

x64

Wininet.dll

7.0.6002.23032

1,041,408

02-Feb-2013

03:36

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

02-Feb-2013

03:36

x64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Jun-2009

06:57

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

01-Feb-2013

04:07

x64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

15-Nov-2011

15:03

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

02-Feb-2013

03:32

x64

Iepeers.dll

7.0.6002.18778

249,856

01-Feb-2013

04:07

x64

Iepeers.dll

7.0.6002.23032

249,856

02-Feb-2013

03:32

x64

Msfeeds.dll

7.0.6002.18778

623,616

01-Feb-2013

04:07

x64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

03-Apr-2009

21:18

Not Applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23032

623,616

02-Feb-2013

03:33

x64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

15-Nov-2011

15:14

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.18778

485,376

01-Feb-2013

02:51

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.23032

485,888

02-Feb-2013

02:42

Not Applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.18778

761,856

01-Feb-2013

04:07

x64

Mshtmled.dll

7.0.6002.23032

761,856

02-Feb-2013

03:33

x64

Mshtml.dll

7.0.6002.18778

5,725,696

01-Feb-2013

04:07

x64

Mshtml.tlb

7.0.6002.18778

1,383,424

01-Feb-2013

02:14

Not Applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23032

5,728,768

02-Feb-2013

03:33

x64

Mshtml.tlb

7.0.6002.23032

1,383,424

02-Feb-2013

02:10

Not Applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.18778

375,808

01-Feb-2013

04:07

x64

Sqmapi.dll

6.0.6002.18778

176,128

01-Feb-2013

04:09

x64

Iertutil.dll

7.0.6002.23032

376,320

02-Feb-2013

03:32

x64

Sqmapi.dll

6.0.6002.23032

176,128

02-Feb-2013

03:35

x64

Url.dll

7.0.6002.18778

108,544

01-Feb-2013

04:09

x64

Url.dll

7.0.6002.23032

108,544

02-Feb-2013

03:35

x64

Ieframe.dll

7.0.6002.18778

7,050,752

01-Feb-2013

04:07

x64

Ieui.dll

7.0.6002.18778

224,768

01-Feb-2013

04:07

x64

Ieframe.dll

7.0.6002.23032

7,052,288

02-Feb-2013

03:32

x64

Ieui.dll

7.0.6002.23032

224,768

02-Feb-2013

03:32

x64

Urlmon.dll

7.0.6002.18778

1,176,576

01-Feb-2013

03:51

x86

Urlmon.dll

7.0.6002.23032

1,177,600

02-Feb-2013

02:41

x86

Mstime.dll

7.0.6002.18778

671,232

01-Feb-2013

03:50

x86

Mstime.dll

7.0.6002.23032

671,232

02-Feb-2013

02:39

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.18778

27,648

01-Feb-2013

03:49

x86

Wininet.dll

7.0.6002.18778

834,048

01-Feb-2013

03:51

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

01-Feb-2013

03:51

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.23032

27,648

02-Feb-2013

02:39

x86

Wininet.dll

7.0.6002.23032

842,240

02-Feb-2013

02:41

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

02-Feb-2013

02:41

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Jun-2009

06:57

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

01-Feb-2013

03:49

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

09-Sep-2011

11:25

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

02-Feb-2013

02:39

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.18778

193,024

01-Feb-2013

03:49

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.23032

193,024

02-Feb-2013

02:39

x86

Msfeeds.dll

7.0.6002.18778

498,688

01-Feb-2013

03:50

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

03-Apr-2009

21:13

Not Applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23032

498,688

02-Feb-2013

02:39

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

09-Sep-2011

11:34

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.18778

389,632

01-Feb-2013

02:13

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.23032

390,144

02-Feb-2013

01:50

Not Applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.18778

479,232

01-Feb-2013

03:50

x86

Mshtmled.dll

7.0.6002.23032

479,744

02-Feb-2013

02:39

x86

Mshtml.dll

7.0.6002.18778

3,621,888

01-Feb-2013

03:50

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.18778

1,383,424

01-Feb-2013

01:48

Not Applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23032

3,622,400

02-Feb-2013

02:39

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.23032

1,383,424

02-Feb-2013

01:31

Not Applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.18778

270,336

01-Feb-2013

03:49

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.18778

129,024

01-Feb-2013

03:51

x86

Iertutil.dll

7.0.6002.23032

270,848

02-Feb-2013

02:39

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.23032

129,024

02-Feb-2013

02:41

x86

Url.dll

7.0.6002.18778

106,496

01-Feb-2013

03:51

x86

Url.dll

7.0.6002.23032

106,496

02-Feb-2013

02:41

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.18778

6,118,400

01-Feb-2013

03:49

x86

Ieui.dll

7.0.6002.18778

180,736

01-Feb-2013

03:49

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.23032

6,119,936

02-Feb-2013

02:39

x86

Ieui.dll

7.0.6002.23032

180,736

02-Feb-2013

02:39

x86


Internet Explorer 8

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

8.0.6001.19401

1,212,928

02-Feb-2013

09:17

x86

Urlmon.dll

8.0.6001.23471

1,215,488

28-Feb-2013

19:02

x86

Mstime.dll

8.0.6001.19401

611,840

02-Feb-2013

09:13

x86

Mstime.dll

8.0.6001.23471

611,840

28-Feb-2013

19:01

x86

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19401

1,469,440

02-Feb-2013

09:12

Not Applicable

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23471

1,469,440

28-Feb-2013

19:01

Not Applicable

Jsproxy.dll

8.0.6001.19401

25,600

02-Feb-2013

09:12

x86

Wininet.dll

8.0.6001.19401

916,480

02-Feb-2013

09:18

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

02-Feb-2013

09:18

x86

Jsproxy.dll

8.0.6001.23471

25,600

28-Feb-2013

19:01

x86

Wininet.dll

8.0.6001.23471

920,064

28-Feb-2013

19:02

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

28-Feb-2013

19:02

x86

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19401

387,584

02-Feb-2013

09:11

x86

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23471

387,584

28-Feb-2013

19:01

x86

Iepeers.dll

8.0.6001.19401

184,320

02-Feb-2013

09:11

x86

Iepeers.dll

8.0.6001.23471

184,320

28-Feb-2013

19:01

x86

Licmgr10.dll

8.0.6001.19401

43,520

02-Feb-2013

09:12

x86

Licmgr10.dll

8.0.6001.23471

43,520

28-Feb-2013

19:01

x86

Iedvtool.dll

8.0.6001.19401

743,424

02-Feb-2013

09:11

x86

Iedvtool.dll

8.0.6001.23471

743,424

28-Feb-2013

19:01

x86

Msfeeds.dll

8.0.6001.19401

630,272

02-Feb-2013

09:13

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

15-Apr-2010

01:25

Not Applicable

Msfeeds.dll

8.0.6001.23471

630,272

28-Feb-2013

19:01

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

20-Apr-2012

01:32

Not Applicable

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19401

55,296

02-Feb-2013

09:13

x86

Msfeedsbs.mof

Not Applicable

1,938

15-Apr-2010

01:25

Not Applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.19401

13,312

02-Feb-2013

05:51

x86

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23471

55,296

28-Feb-2013

19:01

x86

Msfeedsbs.mof

Not Applicable

1,938

20-Apr-2012

01:32

Not Applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.23471

13,312

28-Feb-2013

03:05

x86

Html.iec

2018.0.0.19401

385,024

02-Feb-2013

07:37

Not Applicable

Html.iec

2018.0.0.23471

385,024

28-Feb-2013

03:13

Not Applicable

Mshtmled.dll

8.0.6001.19401

67,072

02-Feb-2013

09:13

x86

Mshtmled.dll

8.0.6001.23471

67,072

28-Feb-2013

19:01

x86

Mshtml.dll

8.0.6001.19403

6,011,392

28-Feb-2013

17:41

x86

Mshtml.tlb

8.0.6001.19403

1,638,912

28-Feb-2013

02:49

Not Applicable

Mshtml.dll

8.0.6001.23471

6,012,928

28-Feb-2013

19:01

x86

Mshtml.tlb

8.0.6001.23471

1,638,912

28-Feb-2013

03:05

Not Applicable

Ieproxy.dll

8.0.6001.19401

247,808

02-Feb-2013

09:11

x86

Ieproxy.dll

8.0.6001.23471

247,808

28-Feb-2013

19:01

x86

Ieshims.dll

8.0.6001.19401

197,632

02-Feb-2013

09:11

x86

Ieshims.dll

8.0.6001.23471

197,632

28-Feb-2013

19:01

x86

Ieunatt.exe

8.0.6001.19401

133,632

02-Feb-2013

05:52

x86

Iexplore.exe

8.0.6001.19401

638,040

02-Feb-2013

09:20

x86

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

15-Apr-2010

01:19

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

15-Apr-2010

01:19

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

15-Apr-2010

01:19

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

15-Apr-2010

01:19

Not Applicable

Ieunatt.exe

8.0.6001.23471

133,632

28-Feb-2013

03:06

x86

Iexplore.exe

8.0.6001.23471

638,104

28-Feb-2013

19:01

x86

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

20-Apr-2012

01:31

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

20-Apr-2012

01:31

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

20-Apr-2012

01:31

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

20-Apr-2012

01:31

Not Applicable

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19401

522,240

02-Feb-2013

09:12

x86

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23471

522,240

28-Feb-2013

19:01

x86

Desktop.ini

Not Applicable

65

15-Apr-2010

01:16

Not Applicable

Occache.dll

8.0.6001.19401

206,848

02-Feb-2013

09:15

x86

Desktop.ini

Not Applicable

65

20-Apr-2012

01:31

Not Applicable

Occache.dll

8.0.6001.23471

206,848

28-Feb-2013

19:01

x86

Iertutil.dll

8.0.6001.19401

2,004,992

02-Feb-2013

09:11

x86

Sqmapi.dll

6.0.6001.19401

129,536

02-Feb-2013

09:17

x86

Iertutil.dll

8.0.6001.23471

2,005,504

28-Feb-2013

19:01

x86

Sqmapi.dll

6.0.6001.23471

129,536

28-Feb-2013

19:02

x86

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19401

174,080

02-Feb-2013

05:52

x86

Iernonce.dll

8.0.6001.19401

55,808

02-Feb-2013

09:11

x86

Iesetup.dll

8.0.6001.19401

71,680

02-Feb-2013

09:11

x86

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23471

174,592

28-Feb-2013

03:06

x86

Iernonce.dll

8.0.6001.23471

55,808

28-Feb-2013

19:01

x86

Iesetup.dll

8.0.6001.23471

71,680

28-Feb-2013

19:01

x86

Iesysprep.dll

8.0.6001.19401

109,056

02-Feb-2013

09:11

x86

Iesysprep.dll

8.0.6001.23471

109,056

28-Feb-2013

19:01

x86

Url.dll

8.0.6001.19401

105,984

02-Feb-2013

09:17

x86

Url.dll

8.0.6001.23471

105,984

28-Feb-2013

19:02

x86

Ieframe.dll

8.0.6001.19401

11,111,424

02-Feb-2013

09:11

x86

Ieui.dll

8.0.6001.19401

164,352

02-Feb-2013

09:11

x86

Ieframe.dll

8.0.6001.23471

11,113,472

28-Feb-2013

19:01

x86

Ieui.dll

8.0.6001.23471

164,352

28-Feb-2013

19:01

x86


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

8.0.6001.19401

1,489,408

02-Feb-2013

10:54

x64

Urlmon.dll

8.0.6001.23471

1,492,992

28-Feb-2013

19:00

x64

Mstime.dll

8.0.6001.19401

1,062,912

02-Feb-2013

10:50

x64

Mstime.dll

8.0.6001.23471

1,062,912

28-Feb-2013

19:00

x64

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19401

1,538,560

02-Feb-2013

10:49

Not Applicable

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23471

1,539,072

28-Feb-2013

19:00

Not Applicable

Jsproxy.dll

8.0.6001.19401

31,744

02-Feb-2013

10:49

x64

Wininet.dll

8.0.6001.19401

1,147,392

02-Feb-2013

10:55

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

02-Feb-2013

10:55

x64

Jsproxy.dll

8.0.6001.23471

31,744

28-Feb-2013

19:00

x64

Wininet.dll

8.0.6001.23471

1,151,488

28-Feb-2013

19:00

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

28-Feb-2013

19:00

x64

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19401

459,776

02-Feb-2013

10:48

x64

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23471

459,776

28-Feb-2013

19:00

x64

Iepeers.dll

8.0.6001.19401

252,416

02-Feb-2013

10:49

x64

Iepeers.dll

8.0.6001.23471

252,928

28-Feb-2013

19:00

x64

Licmgr10.dll

8.0.6001.19401

56,832

02-Feb-2013

10:49

x64

Licmgr10.dll

8.0.6001.23471

56,832

28-Feb-2013

19:00

x64

Iedvtool.dll

8.0.6001.19401

1,019,904

02-Feb-2013

10:48

x64

Iedvtool.dll

8.0.6001.23471

1,019,904

28-Feb-2013

19:00

x64

Msfeeds.dll

8.0.6001.19401

743,424

02-Feb-2013

10:50

x64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

29-Jan-2009

19:41

Not Applicable

Msfeeds.dll

8.0.6001.23471

743,424

28-Feb-2013

19:00

x64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

20-Apr-2012

01:32

Not Applicable

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19401

71,680

02-Feb-2013

10:50

x64

Msfeedsbs.mof

Not Applicable

1,938

29-Jan-2009

19:41

Not Applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.19401

12,288

02-Feb-2013

07:31

x64

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23471

71,680

28-Feb-2013

19:00

x64

Msfeedsbs.mof

Not Applicable

1,938

20-Apr-2012

01:32

Not Applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.23471

12,288

28-Feb-2013

03:24

x64

Html.iec

2018.0.0.19401

479,232

02-Feb-2013

08:52

Not Applicable

Html.iec

2018.0.0.23471

479,232

28-Feb-2013

03:37

Not Applicable

Mshtmled.dll

8.0.6001.19401

98,304

02-Feb-2013

10:50

x64

Mshtmled.dll

8.0.6001.23471

98,304

28-Feb-2013

19:00

x64

Mshtml.dll

8.0.6001.19403

9,332,736

28-Feb-2013

17:43

x64

Mshtml.tlb

8.0.6001.19403

1,638,912

28-Feb-2013

03:08

Not Applicable

Mshtml.dll

8.0.6001.23471

9,335,808

28-Feb-2013

19:00

x64

Mshtml.tlb

8.0.6001.23471

1,638,912

28-Feb-2013

03:24

Not Applicable

Ieproxy.dll

8.0.6001.19401

718,848

02-Feb-2013

10:49

x64

Ieproxy.dll

8.0.6001.23471

718,848

28-Feb-2013

19:00

x64

Ieshims.dll

8.0.6001.19401

300,544

02-Feb-2013

10:49

x64

Ieshims.dll

8.0.6001.23471

300,544

28-Feb-2013

19:00

x64

Ieunatt.exe

8.0.6001.19401

162,816

02-Feb-2013

07:33

x64

Iexplore.exe

8.0.6001.19401

660,552

02-Feb-2013

10:56

x64

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

29-Jan-2009

19:33

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

29-Jan-2009

19:33

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

29-Jan-2009

19:33

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

29-Jan-2009

19:33

Not Applicable

Ieunatt.exe

8.0.6001.23471

162,816

28-Feb-2013

03:24

x64

Iexplore.exe

8.0.6001.23471

660,632

28-Feb-2013

19:00

x64

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

20-Apr-2012

01:31

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

20-Apr-2012

01:31

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

20-Apr-2012

01:31

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

20-Apr-2012

01:31

Not Applicable

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19401

502,272

02-Feb-2013

10:49

x64

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23471

502,272

28-Feb-2013

19:00

x64

Desktop.ini

Not Applicable

65

29-Jan-2009

19:30

Not Applicable

Occache.dll

8.0.6001.19401

243,712

02-Feb-2013

10:52

x64

Desktop.ini

Not Applicable

65

20-Apr-2012

01:31

Not Applicable

Occache.dll

8.0.6001.23471

243,712

28-Feb-2013

19:00

x64

Iertutil.dll

8.0.6001.19401

2,356,736

02-Feb-2013

10:49

x64

Sqmapi.dll

6.0.6001.19401

165,888

02-Feb-2013

10:54

x64

Iertutil.dll

8.0.6001.23471

2,356,736

28-Feb-2013

19:00

x64

Sqmapi.dll

6.0.6001.23471

165,888

28-Feb-2013

19:00

x64

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19401

70,656

02-Feb-2013

07:33

x64

Iernonce.dll

8.0.6001.19401

72,192

02-Feb-2013

10:49

x64

Iesetup.dll

8.0.6001.19401

77,312

02-Feb-2013

10:49

x64

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23471

70,656

28-Feb-2013

03:24

x64

Iernonce.dll

8.0.6001.23471

72,192

28-Feb-2013

19:00

x64

Iesetup.dll

8.0.6001.23471

77,312

28-Feb-2013

19:00

x64

Iesysprep.dll

8.0.6001.19401

132,096

02-Feb-2013

10:49

x64

Iesysprep.dll

8.0.6001.23471

132,096

28-Feb-2013

19:00

x64

Url.dll

8.0.6001.19401

108,032

02-Feb-2013

10:54

x64

Url.dll

8.0.6001.23471

108,032

28-Feb-2013

19:00

x64

Ieframe.dll

8.0.6001.19401

12,509,184

02-Feb-2013

10:48

x64

Ieui.dll

8.0.6001.19401

219,136

02-Feb-2013

10:49

x64

Ieframe.dll

8.0.6001.23471

12,511,232

28-Feb-2013

19:00

x64

Ieui.dll

8.0.6001.23471

219,136

28-Feb-2013

19:00

x64

Ieunatt.exe

8.0.6001.19401

133,632

02-Feb-2013

05:52

x86

Iexplore.exe

8.0.6001.19401

638,040

02-Feb-2013

09:20

x86

Ieunatt.exe

8.0.6001.23471

133,632

28-Feb-2013

03:06

x86

Iexplore.exe

8.0.6001.23471

638,104

28-Feb-2013

19:01

x86

Occache.dll

8.0.6001.19401

206,848

02-Feb-2013

09:15

x86

Occache.dll

8.0.6001.23471

206,848

28-Feb-2013

19:01

x86

Urlmon.dll

8.0.6001.19401

1,212,928

02-Feb-2013

09:17

x86

Urlmon.dll

8.0.6001.23471

1,215,488

28-Feb-2013

19:02

x86

Mstime.dll

8.0.6001.19401

611,840

02-Feb-2013

09:13

x86

Mstime.dll

8.0.6001.23471

611,840

28-Feb-2013

19:01

x86

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19401

1,469,440

02-Feb-2013

09:12

Not Applicable

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23471

1,469,440

28-Feb-2013

19:01

Not Applicable

Jsproxy.dll

8.0.6001.19401

25,600

02-Feb-2013

09:12

x86

Wininet.dll

8.0.6001.19401

916,480

02-Feb-2013

09:18

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

02-Feb-2013

09:18

x86

Jsproxy.dll

8.0.6001.23471

25,600

28-Feb-2013

19:01

x86

Wininet.dll

8.0.6001.23471

920,064

28-Feb-2013

19:02

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

28-Feb-2013

19:02

x86

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19401

387,584

02-Feb-2013

09:11

x86

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23471

387,584

28-Feb-2013

19:01

x86

Iepeers.dll

8.0.6001.19401

184,320

02-Feb-2013

09:11

x86

Iepeers.dll

8.0.6001.23471

184,320

28-Feb-2013

19:01

x86

Licmgr10.dll

8.0.6001.19401

43,520

02-Feb-2013

09:12

x86

Licmgr10.dll

8.0.6001.23471

43,520

28-Feb-2013

19:01

x86

Iedvtool.dll

8.0.6001.19401

743,424

02-Feb-2013

09:11

x86

Iedvtool.dll

8.0.6001.23471

743,424

28-Feb-2013

19:01

x86

Msfeeds.dll

8.0.6001.19401

630,272

02-Feb-2013

09:13

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

15-Apr-2010

01:25

Not Applicable

Msfeeds.dll

8.0.6001.23471

630,272

28-Feb-2013

19:01

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

20-Apr-2012

01:32

Not Applicable

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19401

55,296

02-Feb-2013

09:13

x86

Msfeedsbs.mof

Not Applicable

1,938

15-Apr-2010

01:25

Not Applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.19401

13,312

02-Feb-2013

05:51

x86

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23471

55,296

28-Feb-2013

19:01

x86

Msfeedsbs.mof

Not Applicable

1,938

20-Apr-2012

01:32

Not Applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.23471

13,312

28-Feb-2013

03:05

x86

Html.iec

2018.0.0.19401

385,024

02-Feb-2013

07:37

Not Applicable

Html.iec

2018.0.0.23471

385,024

28-Feb-2013

03:13

Not Applicable

Mshtmled.dll

8.0.6001.19401

67,072

02-Feb-2013

09:13

x86

Mshtmled.dll

8.0.6001.23471

67,072

28-Feb-2013

19:01

x86

Mshtml.dll

8.0.6001.19403

6,011,392

28-Feb-2013

17:41

x86

Mshtml.tlb

8.0.6001.19403

1,638,912

28-Feb-2013

02:49

Not Applicable

Mshtml.dll

8.0.6001.23471

6,012,928

28-Feb-2013

19:01

x86

Mshtml.tlb

8.0.6001.23471

1,638,912

28-Feb-2013

03:05

Not Applicable

Ieproxy.dll

8.0.6001.19401

247,808

02-Feb-2013

09:11

x86

Ieproxy.dll

8.0.6001.23471

247,808

28-Feb-2013

19:01

x86

Ieshims.dll

8.0.6001.19401

197,632

02-Feb-2013

09:11

x86

Ieshims.dll

8.0.6001.23471

197,632

28-Feb-2013

19:01

x86

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19401

522,240

02-Feb-2013

09:12

x86

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23471

522,240

28-Feb-2013

19:01

x86

Iertutil.dll

8.0.6001.19401

2,004,992

02-Feb-2013

09:11

x86

Sqmapi.dll

6.0.6001.19401

129,536

02-Feb-2013

09:17

x86

Iertutil.dll

8.0.6001.23471

2,005,504

28-Feb-2013

19:01

x86

Sqmapi.dll

6.0.6001.23471

129,536

28-Feb-2013

19:02

x86

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19401

174,080

02-Feb-2013

05:52

x86

Iernonce.dll

8.0.6001.19401

55,808

02-Feb-2013

09:11

x86

Iesetup.dll

8.0.6001.19401

71,680

02-Feb-2013

09:11

x86

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23471

174,592

28-Feb-2013

03:06

x86

Iernonce.dll

8.0.6001.23471

55,808

28-Feb-2013

19:01

x86

Iesetup.dll

8.0.6001.23471

71,680

28-Feb-2013

19:01

x86

Iesysprep.dll

8.0.6001.19401

109,056

02-Feb-2013

09:11

x86

Iesysprep.dll

8.0.6001.23471

109,056

28-Feb-2013

19:01

x86

Url.dll

8.0.6001.19401

105,984

02-Feb-2013

09:17

x86

Url.dll

8.0.6001.23471

105,984

28-Feb-2013

19:02

x86

Ieframe.dll

8.0.6001.19401

11,111,424

02-Feb-2013

09:11

x86

Ieui.dll

8.0.6001.19401

164,352

02-Feb-2013

09:11

x86

Ieframe.dll

8.0.6001.23471

11,113,472

28-Feb-2013

19:01

x86

Ieui.dll

8.0.6001.23471

164,352

28-Feb-2013

19:01

x86


Internet Explorer 9

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

9.0.8112.16470

1,103,872

02-Feb-2013

03:31

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20580

1,103,872

02-Feb-2013

03:37

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.16470

757,296

02-Feb-2013

04:19

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20580

757,280

02-Feb-2013

04:19

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16470

1,427,968

02-Feb-2013

03:30

Not Applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20580

1,427,968

02-Feb-2013

03:36

Not Applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16470

65,024

02-Feb-2013

03:27

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16470

1,129,472

02-Feb-2013

03:30

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

02-Feb-2013

03:28

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20580

65,024

02-Feb-2013

03:33

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20580

1,129,472

02-Feb-2013

03:36

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

02-Feb-2013

03:33

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16470

678,912

02-Feb-2013

03:32

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20580

678,912

02-Feb-2013

03:38

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16470

607,744

02-Feb-2013

03:25

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

02-Feb-2013

02:17

Not Applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20580

607,744

02-Feb-2013

03:31

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

02-Feb-2013

02:22

Not Applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16470

73,216

02-Feb-2013

03:23

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20580

73,216

02-Feb-2013

03:29

x86

Mshtml.dll

9.0.8112.16470

12,321,792

02-Feb-2013

04:09

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16470

2,382,848

02-Feb-2013

03:23

Not Applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20580

12,322,304

02-Feb-2013

04:15

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20580

2,382,848

02-Feb-2013

03:29

Not Applicable

Ieproxy.dll

9.0.8112.16470

194,560

02-Feb-2013

03:28

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20580

194,560

02-Feb-2013

03:34

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16470

194,048

02-Feb-2013

03:27

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20580

194,048

02-Feb-2013

03:33

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.16470

142,848

02-Feb-2013

03:26

x86

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

05-Mar-2011

05:23

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

05-Mar-2011

05:23

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

05-Mar-2011

05:23

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

05-Mar-2011

05:23

Not Applicable

Ieunatt.exe

9.0.8112.20580

142,848

02-Feb-2013

03:32

x86

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

05-Mar-2011

11:01

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

05-Mar-2011

11:01

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

05-Mar-2011

11:01

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

05-Mar-2011

11:01

Not Applicable

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16470

387,584

02-Feb-2013

03:31

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20580

387,584

02-Feb-2013

03:37

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16470

1,796,096

02-Feb-2013

03:23

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,552

02-Feb-2013

04:19

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20580

1,796,096

02-Feb-2013

03:29

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,536

02-Feb-2013

04:19

x86

Url.dll

9.0.8112.16470

231,936

02-Feb-2013

03:29

x86

Url.dll

9.0.8112.20580

231,936

02-Feb-2013

03:35

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16470

9,738,240

02-Feb-2013

03:42

x86

Ieui.dll

9.0.8112.16470

176,640

02-Feb-2013

03:20

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.20580

9,738,752

02-Feb-2013

03:50

x86

Ieui.dll

9.0.8112.20580

176,640

02-Feb-2013

03:25

x86

Jscript.dll

5.8.7601.16982

717,824

02-Feb-2013

03:26

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16470

1,800,704

02-Feb-2013

03:38

x86

Jscript.dll

5.8.7601.16982

717,824

02-Feb-2013

03:32

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20580

1,800,704

02-Feb-2013

03:44

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.16982

420,864

02-Feb-2013

03:26

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.16982

420,864

02-Feb-2013

03:31

x86


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

9.0.8112.16470

1,346,048

02-Feb-2013

06:48

x64

Urlmon.dll

9.0.8112.20580

1,346,048

02-Feb-2013

07:17

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16470

763,424

02-Feb-2013

07:37

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.20580

763,424

02-Feb-2013

08:09

x64

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16470

1,494,528

02-Feb-2013

06:47

Not Applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20580

1,494,528

02-Feb-2013

07:15

Not Applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16470

85,504

02-Feb-2013

06:43

x64

Wininet.dll

9.0.8112.16470

1,392,128

02-Feb-2013

06:47

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

02-Feb-2013

06:44

x64

Jsproxy.dll

9.0.8112.20580

85,504

02-Feb-2013

07:11

x64

Wininet.dll

9.0.8112.20580

1,392,128

02-Feb-2013

07:16

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

02-Feb-2013

07:12

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.16470

887,808

02-Feb-2013

06:51

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.20580

887,808

02-Feb-2013

07:19

x64

Msfeeds.dll

9.0.8112.16470

729,088

02-Feb-2013

06:40

x64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

02-Feb-2013

05:08

Not Applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20580

729,088

02-Feb-2013

07:08

x64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

02-Feb-2013

05:22

Not Applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16470

96,768

02-Feb-2013

06:38

x64

Mshtmled.dll

9.0.8112.20580

96,768

02-Feb-2013

07:06

x64

Mshtml.dll

9.0.8112.16470

17,815,040

02-Feb-2013

07:31

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.16470

2,382,848

02-Feb-2013

06:38

Not Applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20580

17,815,040

02-Feb-2013

08:04

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.20580

2,382,848

02-Feb-2013

07:06

Not Applicable

Ieproxy.dll

9.0.8112.16470

548,864

02-Feb-2013

06:44

x64

Ieproxy.dll

9.0.8112.20580

548,864

02-Feb-2013

07:13

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.16470

304,640

02-Feb-2013

06:44

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.20580

304,640

02-Feb-2013

07:12

x64

Ieunatt.exe

9.0.8112.16470

173,056

02-Feb-2013

06:42

x64

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

05-Mar-2011

05:23

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

05-Mar-2011

05:23

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

05-Mar-2011

05:23

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

05-Mar-2011

05:23

Not Applicable

Ieunatt.exe

9.0.8112.20580

173,056

02-Feb-2013

07:10

x64

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

05-Mar-2011

11:01

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

05-Mar-2011

11:01

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

05-Mar-2011

11:01

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

05-Mar-2011

11:01

Not Applicable

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16470

499,200

02-Feb-2013

06:50

x64

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20580

499,200

02-Feb-2013

07:18

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.16470

2,147,840

02-Feb-2013

06:39

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

182,816

02-Feb-2013

07:37

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.20580

2,147,840

02-Feb-2013

07:08

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

182,816

02-Feb-2013

08:09

x64

Url.dll

9.0.8112.16470

237,056

02-Feb-2013

06:46

x64

Url.dll

9.0.8112.20580

237,056

02-Feb-2013

07:14

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.16470

10,925,568

02-Feb-2013

06:58

x64

Ieui.dll

9.0.8112.16470

248,320

02-Feb-2013

06:34

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.20580

10,926,080

02-Feb-2013

07:28

x64

Ieui.dll

9.0.8112.20580

248,320

02-Feb-2013

07:01

x64

Jscript.dll

5.8.7601.16982

816,640

02-Feb-2013

06:42

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.16470

2,312,704

02-Feb-2013

06:57

x64

Jscript.dll

5.8.7601.16982

816,640

02-Feb-2013

07:09

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.20580

2,312,704

02-Feb-2013

07:23

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.16982

599,040

02-Feb-2013

06:41

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.16982

599,040

02-Feb-2013

07:09

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16470

757,296

02-Feb-2013

04:19

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20580

757,280

02-Feb-2013

04:19

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.16470

142,848

02-Feb-2013

03:26

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.20580

142,848

02-Feb-2013

03:32

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.16470

1,103,872

02-Feb-2013

03:31

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20580

1,103,872

02-Feb-2013

03:37

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16470

1,427,968

02-Feb-2013

03:30

Not Applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20580

1,427,968

02-Feb-2013

03:36

Not Applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16470

65,024

02-Feb-2013

03:27

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16470

1,129,472

02-Feb-2013

03:30

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

02-Feb-2013

03:28

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20580

65,024

02-Feb-2013

03:33

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20580

1,129,472

02-Feb-2013

03:36

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

02-Feb-2013

03:33

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16470

678,912

02-Feb-2013

03:32

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20580

678,912

02-Feb-2013

03:38

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16470

607,744

02-Feb-2013

03:25

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

02-Feb-2013

02:17

Not Applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20580

607,744

02-Feb-2013

03:31

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

02-Feb-2013

02:22

Not Applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16470

73,216

02-Feb-2013

03:23

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20580

73,216

02-Feb-2013

03:29

x86

Mshtml.dll

9.0.8112.16470

12,321,792

02-Feb-2013

04:09

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16470

2,382,848

02-Feb-2013

03:23

Not Applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20580

12,322,304

02-Feb-2013

04:15

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20580

2,382,848

02-Feb-2013

03:29

Not Applicable

Ieproxy.dll

9.0.8112.16470

194,560

02-Feb-2013

03:28

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20580

194,560

02-Feb-2013

03:34

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16470

194,048

02-Feb-2013

03:27

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20580

194,048

02-Feb-2013

03:33

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16470

387,584

02-Feb-2013

03:31

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20580

387,584

02-Feb-2013

03:37

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16470

1,796,096

02-Feb-2013

03:23

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,552

02-Feb-2013

04:19

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20580

1,796,096

02-Feb-2013

03:29

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,536

02-Feb-2013

04:19

x86

Url.dll

9.0.8112.16470

231,936

02-Feb-2013

03:29

x86

Url.dll

9.0.8112.20580

231,936

02-Feb-2013

03:35

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16470

9,738,240

02-Feb-2013

03:42

x86

Ieui.dll

9.0.8112.16470

176,640

02-Feb-2013

03:20

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.20580

9,738,752

02-Feb-2013

03:50

x86

Ieui.dll

9.0.8112.20580

176,640

02-Feb-2013

03:25

x86

Jscript.dll

5.8.7601.16982

717,824

02-Feb-2013

03:26

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16470

1,800,704

02-Feb-2013

03:38

x86

Jscript.dll

5.8.7601.16982

717,824

02-Feb-2013

03:32

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20580

1,800,704

02-Feb-2013

03:44

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.16982

420,864

02-Feb-2013

03:26

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.16982

420,864

02-Feb-2013

03:31

x86


Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7601.17xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.21xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Uwaga Instalowanych plików MANIFEST (manifest) i plików MUM (mum) nie wymieniono.

Internet Explorer 8

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

8.0.7600.17256

1,230,848

28-Feb-2013

16:16

x86

Urlmon.dll

8.0.7600.21471

1,232,896

28-Feb-2013

17:21

x86

Urlmon.dll

8.0.7601.18094

1,231,872

28-Feb-2013

13:37

x86

Urlmon.dll

8.0.7601.22258

1,233,408

28-Feb-2013

15:59

x86

Iexplore.exe

8.0.7600.17256

672,912

28-Feb-2013

16:18

x86

Iexplore.exe

8.0.7600.21471

672,912

28-Feb-2013

17:21

x86

Mstime.dll

8.0.7600.17256

606,208

28-Feb-2013

16:16

x86

Mstime.dll

8.0.7600.21471

606,208

28-Feb-2013

17:21

x86

Jsproxy.dll

8.0.7600.17256

48,640

28-Feb-2013

16:16

x86

Wininet.dll

8.0.7600.17256

981,504

28-Feb-2013

16:16

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

28-Feb-2013

16:16

x86

Jsproxy.dll

8.0.7600.21471

48,640

28-Feb-2013

17:20

x86

Wininet.dll

8.0.7600.21471

982,528

28-Feb-2013

17:21

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

28-Feb-2013

17:21

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.18094

48,640

28-Feb-2013

13:37

x86

Wininet.dll

8.0.7601.18094

981,504

28-Feb-2013

13:37

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

28-Feb-2013

13:37

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.22258

48,640

28-Feb-2013

15:58

x86

Wininet.dll

8.0.7601.22258

982,016

28-Feb-2013

15:59

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

28-Feb-2013

15:59

x86

Iedkcs32.dll

18.0.7600.17256

381,440

28-Feb-2013

16:16

x86

Iedkcs32.dll

18.0.7600.21471

381,440

28-Feb-2013

17:20

x86

Iepeers.dll

8.0.7600.17256

185,856

28-Feb-2013

16:16

x86

Iepeers.dll

8.0.7600.21471

186,368

28-Feb-2013

17:20

x86

Licmgr10.dll

8.0.7600.17256

44,544

28-Feb-2013

16:16

x86

Licmgr10.dll

8.0.7600.21471

44,544

28-Feb-2013

17:20

x86

Iedvtool.dll

8.0.7600.17256

860,672

28-Feb-2013

16:16

x86

Iedvtool.dll

8.0.7600.21471

860,672

28-Feb-2013

17:20

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.18094

860,672

28-Feb-2013

13:37

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.22258

860,672

28-Feb-2013

15:58

x86

Msfeeds.dll

8.0.7600.17256

627,200

28-Feb-2013

16:16

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

13-Jul-2009

20:45

Not Applicable

Msfeeds.dll

8.0.7600.21471

627,200

28-Feb-2013

17:20

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

13-Jul-2009

20:45

Not Applicable

Msfeeds.dll

8.0.7601.18094

627,712

28-Feb-2013

13:37

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

13-Jul-2009

20:45

Not Applicable

Msfeeds.dll

8.0.7601.22258

627,712

28-Feb-2013

15:58

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

13-Jul-2009

20:45

Not Applicable

Msfeedsbs.dll

8.0.7600.17256

64,512

28-Feb-2013

16:16

x86

Msfeedsbs.mof

Not Applicable

1,574

13-Jul-2009

20:45

Not Applicable

Msfeedssync.exe

8.0.7600.17256

13,312

28-Feb-2013

16:15

x86

Msfeedsbs.dll

8.0.7600.21471

64,512

28-Feb-2013

17:20

x86

Msfeedsbs.mof

Not Applicable

1,574

13-Jul-2009

20:45

Not Applicable

Msfeedssync.exe

8.0.7600.21471

13,312

28-Feb-2013

17:19

x86

Html.iec

2018.0.0.17256

386,048

28-Feb-2013

14:51

Not Applicable

Html.iec

2018.0.0.21471

386,048

28-Feb-2013

16:03

Not Applicable

Mshtmled.dll

8.0.7600.17256

67,584

28-Feb-2013

16:16

x86

Mshtmled.dll

8.0.7600.21471

67,584

28-Feb-2013

17:20

x86

Mshtmled.dll

8.0.7601.18094

67,584

28-Feb-2013

13:37

x86

Mshtmled.dll

8.0.7601.22258

67,584

28-Feb-2013

15:58

x86

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not Applicable

1,141

30-Jun-2010

00:35

Not Applicable

Mshtml.dll

8.0.7600.17256

6,031,360

28-Feb-2013

16:16

x86

Mshtml.tlb

8.0.7600.17256

1,638,912

28-Feb-2013

13:26

Not Applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not Applicable

1,141

13-Jul-2009

20:45

Not Applicable

Mshtml.dll

8.0.7600.21471

6,033,408

28-Feb-2013

17:20

x86

Mshtml.tlb

8.0.7600.21471

1,638,912

28-Feb-2013

14:20

Not Applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not Applicable

1,141

30-Sep-2011

23:14

Not Applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.18094

6,032,384

28-Feb-2013

13:37

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.18094

1,638,912

28-Feb-2013

11:38

Not Applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not Applicable

1,141

13-Jul-2009

20:45

Not Applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.22258

6,032,896

28-Feb-2013

15:58

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.22258

1,638,912

28-Feb-2013

13:04

Not Applicable

Ieproxy.dll

8.0.7600.17256

163,328

28-Feb-2013

16:16

x86

Ieproxy.dll

8.0.7600.21471

163,328

28-Feb-2013

17:20

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.18094

163,328

28-Feb-2013

13:37

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.22258

163,328

28-Feb-2013

15:58

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7600.17256

525,312

28-Feb-2013

16:16

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7600.21471

525,312

28-Feb-2013

17:20

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18094

525,312

28-Feb-2013

13:37

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22258

525,312

28-Feb-2013

15:58

x86

Iertutil.dll

8.0.7600.17256

2,077,184

28-Feb-2013

16:16

x86

Sqmapi.dll

6.1.7600.16385

189,440

14-Jul-2009

01:16

x86

Iertutil.dll

8.0.7600.21471

2,077,696

28-Feb-2013

17:20

x86

Sqmapi.dll

6.1.7600.16385

189,440

14-Jul-2009

01:16

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.18094

2,078,208

28-Feb-2013

13:37

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.17514

189,952

20-Nov-2010

12:21

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.22258

2,078,208

28-Feb-2013

15:58

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.17514

189,952

20-Nov-2010

12:21

x86

Vgx.dll

8.0.7600.17256

760,320

28-Feb-2013

16:16

x86

Vgx.dll

8.0.7600.21471

760,320

28-Feb-2013

17:21

x86

Vgx.dll

8.0.7601.18094

760,320

28-Feb-2013

13:37

x86

Vgx.dll

8.0.7601.22258

760,320

28-Feb-2013

15:59

x86

Url.dll

8.0.7600.17256

132,096

28-Feb-2013

16:16

x86

Url.dll

8.0.7600.21471

132,096

28-Feb-2013

17:21

x86

Url.dll

8.0.7601.18094

132,096

28-Feb-2013

13:37

x86

Url.dll

8.0.7601.22258

132,096

28-Feb-2013

15:59

x86

Ieframe.dll

8.0.7600.17256

11,019,776

28-Feb-2013

16:16

x86

Ieframe.ptxml

Not Applicable

13,270

13-Jul-2009

20:45

Not Applicable

Ieui.dll

8.0.7600.17256

176,640

28-Feb-2013

16:16

x86

Ieframe.dll

8.0.7600.21471

11,020,800

28-Feb-2013

17:20

x86

Ieframe.ptxml

Not Applicable

13,270

13-Jul-2009

20:45

Not Applicable

Ieui.dll

8.0.7600.21471

176,640

28-Feb-2013

17:20

x86

Ieframe.dll

8.0.7601.18094

11,020,800

28-Feb-2013

13:37

x86

Ieframe.ptxml

Not Applicable

13,270

13-Jul-2009

20:45

Not Applicable

Ieui.dll

8.0.7601.18094

176,640

28-Feb-2013

13:37

x86

Ieframe.dll

8.0.7601.22258

11,020,800

28-Feb-2013

15:58

x86

Ieframe.ptxml

Not Applicable

13,270

13-Jul-2009

20:45

Not Applicable

Ieui.dll

8.0.7601.22258

176,640

28-Feb-2013

15:58

x86


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

8.0.7600.17256

2,727,936

28-Feb-2013

14:57

IA-64

Urlmon.dll

8.0.7600.21471

2,734,080

28-Feb-2013

14:33

IA-64

Urlmon.dll

8.0.7601.18094

2,731,008

28-Feb-2013

12:39

IA-64

Urlmon.dll

8.0.7601.22258

2,734,592

28-Feb-2013

12:22

IA-64

Iexplore.exe

8.0.7600.17256

759,968

28-Feb-2013

15:02

IA-64

Iexplore.exe

8.0.7600.21471

759,952

28-Feb-2013

14:34

IA-64

Mstime.dll

8.0.7600.17256

2,050,048

28-Feb-2013

14:56

IA-64

Mstime.dll

8.0.7600.21471

2,050,048

28-Feb-2013

14:32

IA-64

Jsproxy.dll

8.0.7600.17256

114,688

28-Feb-2013

14:56

IA-64

Wininet.dll

8.0.7600.17256

2,199,040

28-Feb-2013

14:57

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

189,952

28-Feb-2013

14:57

IA-64

Jsproxy.dll

8.0.7600.21471

114,688

28-Feb-2013

14:32

IA-64

Wininet.dll

8.0.7600.21471

2,200,064

28-Feb-2013

14:33

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

189,952

28-Feb-2013

14:33

IA-64

Jsproxy.dll

8.0.7601.18094

114,688

28-Feb-2013

12:38

IA-64

Wininet.dll

8.0.7601.18094

2,200,576

28-Feb-2013

12:39

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

189,952

28-Feb-2013

12:39

IA-64

Jsproxy.dll

8.0.7601.22258

114,688

28-Feb-2013

12:21

IA-64

Wininet.dll

8.0.7601.22258

2,201,600

28-Feb-2013

12:22

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

189,952

28-Feb-2013

12:22

IA-64

Iedkcs32.dll

18.0.7600.17256

737,280

28-Feb-2013

14:56

IA-64

Iedkcs32.dll

18.0.7600.21471

737,280

28-Feb-2013

14:32

IA-64

Iepeers.dll

8.0.7600.17256

441,856

28-Feb-2013

14:56

IA-64

Iepeers.dll

8.0.7600.21471

443,904

28-Feb-2013

14:32

IA-64

Licmgr10.dll

8.0.7600.17256

106,496

28-Feb-2013

14:56

IA-64

Licmgr10.dll

8.0.7600.21471

106,496

28-Feb-2013

14:32

IA-64

Iedvtool.dll

8.0.7600.17256

2,020,864

28-Feb-2013

14:56

IA-64

Iedvtool.dll

8.0.7600.21471

2,020,864

28-Feb-2013

14:32

IA-64

Iedvtool.dll

8.0.7601.18094

2,020,864

28-Feb-2013

12:38

IA-64

Iedvtool.dll

8.0.7601.22258

2,020,864

28-Feb-2013

12:21

IA-64

Msfeeds.dll

8.0.7600.17256

1,354,240

28-Feb-2013

14:56

IA-64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

13-Jul-2009

20:37

Not Applicable

Msfeeds.dll

8.0.7600.21471

1,354,240

28-Feb-2013

14:32

IA-64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

13-Jul-2009

20:37

Not Applicable

Msfeeds.dll

8.0.7601.18094

1,354,240

28-Feb-2013

12:39

IA-64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

13-Jul-2009

20:37

Not Applicable

Msfeeds.dll

8.0.7601.22258

1,354,240

28-Feb-2013

12:21

IA-64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

13-Jul-2009

20:37

Not Applicable

Msfeedsbs.dll

8.0.7600.17256

165,376

28-Feb-2013

14:56

IA-64

Msfeedsbs.mof

Not Applicable

1,574

13-Jul-2009

20:37

Not Applicable

Msfeedssync.exe

8.0.7600.17256

31,232

28-Feb-2013

14:54

IA-64

Msfeedsbs.dll

8.0.7600.21471

165,376

28-Feb-2013

14:32

IA-64

Msfeedsbs.mof

Not Applicable

1,574

13-Jul-2009

20:37

Not Applicable

Msfeedssync.exe

8.0.7600.21471

31,232

28-Feb-2013

14:30

IA-64

Html.iec

2018.0.0.17256

957,440

28-Feb-2013

13:45

Not Applicable

Html.iec

2018.0.0.21471

957,440

28-Feb-2013

13:23

Not Applicable

Mshtmled.dll

8.0.7600.17256

222,208

28-Feb-2013

14:56

IA-64

Mshtmled.dll

8.0.7600.21471

222,208

28-Feb-2013

14:32

IA-64

Mshtmled.dll

8.0.7601.18094