WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS13-041. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Przed zastosowaniem każdej z aktualizacji zabezpieczeń opisanych w tym artykule należy zainstalować najnowszą wydaną publicznie aktualizację skumulowaną dla oprogramowania, którego dotyczy ten problem. Jeśli aktualizacja jest instalowana za pośrednictwem usługi Microsoft Update, odpowiednia aktualizacja skumulowana zostanie zainstalowana automatycznie razem z tą aktualizacją zabezpieczeń.

Jeśli jednak użytkownik planuje ręczne zastosowanie aktualizacji przez pobranie jej z Centrum pobierania Microsoft, należy pamiętać, że Instalator aktualizacji programu Lync Server na stronie Centrum pobierania Microsoft automatycznie zainstaluje poprzednie aktualizacje skumulowane dla wszystkich wersji programu Lync Server. Korzystając z łączy dla określonych produktów w poniższej tabeli, można uzyskać aktualizacje skumulowane na potrzeby instalacji ręcznej.

Oprogramowanie zagrożone problemem

Strona pobierania najnowszej aktualizacji skumulowanej

Microsoft Office Communicator 2007 R2
(2827753)

Centrum zasobów zawierające aktualizacje programu Office Communications Server 2007 R2 i klientów

Microsoft Lync 2010 (wersja 32-bitowa)
(2827750)

Centrum zasobów zawierające aktualizacje programu Lync 2010

Microsoft Lync 2010 (wersja 64-bitowa)
(2827750)

Centrum zasobów zawierające aktualizacje programu Lync 2010

Microsoft Lync 2010 Attendee
(instalacja na poziomie administratora)
(2827752)

Centrum zasobów zawierające aktualizacje programu Lync 2010

Microsoft Lync 2010 Attendee
(instalacja na poziomie użytkownika)

Centrum zasobów zawierające aktualizacje programu Lync 2010

Microsoft Lync Server 2013
(2827754)

Centrum zasobów zawierające aktualizacje programu Lync Server 2013

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń
Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach. W takim przypadku znany problem wymieniono po odpowiednim łączu do artykułu.


  • 2827750MS13-041: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Lync 2010: 14 maja 2013

    Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2827750:

    • Podczas instalacji aktualizacji dla programu Lync 2010 nie jest wyświetlany monit o zamknięcie aplikacji Lync 2010. Wszystkie trwające konwersacje i konferencje są zatrzymywane, aby aktualizacja mogła zostać zainstalowana pomyślnie. Po ukończeniu instalacji użytkownik musi ręcznie uruchomić program Lync 2010.

  • 2827751MS13-041: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Lync 2010 Attendee (instalacja na poziomie użytkownika): 14 maja 2013

  • 2827752MS13-041: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Lync 2010 Attendee (instalacja na poziomie administratora): 14 maja 2013

  • 2827753MS13-041: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Office Communicator 2007 R2: 14 maja 2013

  • 2827754MS13-041: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Lync 2013 Web Access: 14 maja 2013

File name

SHA1 hash

SHA256 hash

AttendeeAdmin.msp

483A85ABA820006A2F642E77DDC083ABB2FF14A2

8D807454AE8F333E8358578F8AD9884900004B22446643538CFBF6D80BC93160

AttendeeUser.msp

24E2839B67D7954304655BCD2C25E4528F59D82C

DCBC634F4E81680C71A2E6BE84F0A06E302B7E8F9770171052FBC38CBA1ECDF7

communicator.msp

F5CFA0F71F59F54FEC7C58353CA094A6B544A989

1DD50B2BB349042475587CEE70C82D5E45BD706DCB04F031F394FC7935BD0934

WebComponents.msp

B822432792D2433F5CA868B066CC0F63BA2DFF8F

409411B9747F91FE326DB9842C6D661A85A5568E782DCFF5E6C5740BD99363DC

lync.msp

3CEA167A2B959B122FE18CF815CC8336BD839FB9

0961ADDEEE21410F9675B50E97FB2780ADB2FCD68BAA0ECBB22CB3DE904793C8

lync.msp

AA540608DB00295ADEE6349AE25FA8D179886279

2B91865EEDBDBE694CC9633BC229DAC0728E9A0932F30DF6D5E2754F54847811


Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×