Wyświetl produkty, których dotyczy ten artykuł.

Wprowadzenie

Ta aktualizacja umożliwia wyeliminowanie luki w zabezpieczeniach, która umożliwia zdalne wykonywanie kodu w systemie klienta po otwarciu przez użytkownika specjalnie przygotowanego dokumentu lub odwiedzeniu przez niego specjalnie przygotowanej strony sieci Web z osadzonymi plikami czcionek TrueType.

Streszczenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS13-054. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Informacje dotyczące pobierania

Ta aktualizacja jest dostępna do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (wersja 32-bitowa)

Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (wersja 64-bitowa)

Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 (wersja 32-bitowa)

Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 (wersja 64-bitowa)

Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (wersja 32-bitowa)

Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (wersja 64-bitowa)

Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (wersja 64-bitowa)

Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (IA-64)

Windows 8 (wersja 32-bitowa)

Windows 8 (wersja 64-bitowa)

Windows Server 2012

Windows Server 2012 (Server Core)


Informacje o interfejsie DirectWrite i tej aktualizacji zabezpieczeń

Interfejs DirectWrite domyślnie nie jest instalowany w obsługiwanych wersjach systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2. W tym systemie operacyjnym interfejs DirectWrite jest instalowany razem z dowolną z następujących aktualizacji: Biblioteka grafiki systemu Windows, składnika Imaging i formatu XPS, Aktualizacja uzupełnienia aktualizacji platformy lub Aktualizacja interfejsu DirectWrite i formatu XPS. Ta aktualizacja ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy na komputerze zainstalowano dowolną z tych aktualizacji.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o usuwaniu

Uwaga Nie zaleca się usuwania jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń.

Windows Vista lub Windows Server 2008 i nowsze wersje

Aby usunąć aktualizację zainstalowaną za pomocą narzędzia Autonomiczny Instalator rozszerzenia Windows Update (Wusa.exe), należy użyć przełącznika Instalatora /Uninstall lub kliknąć pozycję Panel sterowania, kliknąć pozycję System i zabezpieczenia, a następnie w obszarze Windows Update kliknąć pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje i wybrać odpowiednią aktualizację z listy.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje: MS12-034: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu DirectWrite w systemie Windows: 8 maja 2012.

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli.

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.23xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.


Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

D2d1.dll

7.0.6002.18827

683,008

17-Apr-2013

10:24

x86

D2d1.dll

7.0.6002.23097

683,008

17-Apr-2013

10:14

x86

Fntcache.dll

7.0.6002.18827

798,208

17-Apr-2013

10:20

x86

Fntcache.dll

7.0.6002.23097

798,208

17-Apr-2013

10:10

x86

Dwrite.dll

7.0.6002.18827

1,069,056

17-Apr-2013

10:21

x86

Dwrite.dll

7.0.6002.23097

1,069,056

17-Apr-2013

10:10

x86

D3d10level9.dll

7.0.6002.18827

486,400

17-Apr-2013

10:47

x86

D3d10level9.dll

7.0.6002.23097

486,400

17-Apr-2013

10:33

x86

D3d10_1.dll

7.0.6002.18827

160,768

17-Apr-2013

12:30

x86

D3d10_1core.dll

7.0.6002.18827

219,648

17-Apr-2013

12:30

x86

D3d10_1.dll

7.0.6002.23097

160,768

17-Apr-2013

11:28

x86

D3d10_1core.dll

7.0.6002.23097

219,648

17-Apr-2013

11:28

x86

D3d10.dll

7.0.6002.18827

1,029,120

17-Apr-2013

12:30

x86

D3d10core.dll

7.0.6002.18827

189,952

17-Apr-2013

12:30

x86

D3d10.dll

7.0.6002.23097

1,029,120

17-Apr-2013

11:28

x86

D3d10core.dll

7.0.6002.23097

189,952

17-Apr-2013

11:28

x86

D3d10warp.dll

7.0.6002.18827

1,172,480

17-Apr-2013

10:48

x86

D3d10warp.dll

7.0.6002.23097

1,172,480

17-Apr-2013

10:34

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

D2d1.dll

7.0.6002.18827

834,048

17-Apr-2013

10:57

x64

D2d1.dll

7.0.6002.23097

834,048

17-Apr-2013

11:02

x64

Fntcache.dll

7.0.6002.18827

1,149,440

17-Apr-2013

10:53

x64

Fntcache.dll

7.0.6002.23097

1,149,440

17-Apr-2013

10:58

x64

Dwrite.dll

7.0.6002.18827

1,556,480

17-Apr-2013

10:53

x64

Dwrite.dll

7.0.6002.23097

1,556,480

17-Apr-2013

10:58

x64

D3d10level9.dll

7.0.6002.18827

566,272

17-Apr-2013

11:26

x64

D3d10level9.dll

7.0.6002.23097

566,272

17-Apr-2013

11:27

x64

D3d10_1.dll

7.0.6002.18827

196,096

17-Apr-2013

13:04

x64

D3d10_1core.dll

7.0.6002.18827

327,680

17-Apr-2013

13:04

x64

D3d10_1.dll

7.0.6002.23097

196,096

17-Apr-2013

12:32

x64

D3d10_1core.dll

7.0.6002.23097

327,680

17-Apr-2013

12:32

x64

D3d10.dll

7.0.6002.18827

1,268,224

17-Apr-2013

13:04

x64

D3d10core.dll

7.0.6002.18827

287,232

17-Apr-2013

13:04

x64

D3d10.dll

7.0.6002.23097

1,268,224

17-Apr-2013

12:32

x64

D3d10core.dll

7.0.6002.23097

287,232

17-Apr-2013

12:32

x64

D3d10warp.dll

7.0.6002.18827

2,002,944

17-Apr-2013

11:28

x64

D3d10warp.dll

7.0.6002.23097

2,002,944

17-Apr-2013

11:29

x64

D2d1.dll

7.0.6002.18827

683,008

17-Apr-2013

10:24

x86

D2d1.dll

7.0.6002.23097

683,008

17-Apr-2013

10:14

x86

Dwrite.dll

7.0.6002.18827

1,069,056

17-Apr-2013

10:21

x86

Dwrite.dll

7.0.6002.23097

1,069,056

17-Apr-2013

10:10

x86

D3d10level9.dll

7.0.6002.18827

486,400

17-Apr-2013

10:47

x86

D3d10level9.dll

7.0.6002.23097

486,400

17-Apr-2013

10:33

x86

D3d10_1.dll

7.0.6002.18827

160,768

17-Apr-2013

12:30

x86

D3d10_1core.dll

7.0.6002.18827

219,648

17-Apr-2013

12:30

x86

D3d10_1.dll

7.0.6002.23097

160,768

17-Apr-2013

11:28

x86

D3d10_1core.dll

7.0.6002.23097

219,648

17-Apr-2013

11:28

x86

D3d10.dll

7.0.6002.18827

1,029,120

17-Apr-2013

12:30

x86

D3d10core.dll

7.0.6002.18827

189,952

17-Apr-2013

12:30

x86

D3d10.dll

7.0.6002.23097

1,029,120

17-Apr-2013

11:28

x86

D3d10core.dll

7.0.6002.23097

189,952

17-Apr-2013

11:28

x86

D3d10warp.dll

7.0.6002.18827

1,172,480

17-Apr-2013

10:48

x86

D3d10warp.dll

7.0.6002.23097

1,172,480

17-Apr-2013

10:34

x86

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7601.18xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.22xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR


 • Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.


Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Dwrite.dll

6.1.7601.18126

1,077,760

10-Apr-2013

05:02

x86

Dwrite.dll

6.1.7601.22296

1,077,760

10-Apr-2013

05:14

x86

Dwrite.dll

6.2.9200.16571

1,247,744

09-Apr-2013

23:34

x86

Dwrite.dll

6.2.9200.20675

1,247,744

10-Apr-2013

05:15

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Dwrite.dll

6.1.7601.18126

1,545,728

10-Apr-2013

05:45

x64

Dwrite.dll

6.1.7601.22296

1,545,728

10-Apr-2013

05:21

x64

Dwrite.dll

6.2.9200.16571

1,643,520

02-Apr-2013

22:51

x64

Dwrite.dll

6.2.9200.20675

1,643,520

10-Apr-2013

05:21

x64

Dwrite.dll

6.1.7601.18126

1,077,760

10-Apr-2013

05:02

x86

Dwrite.dll

6.1.7601.22296

1,077,760

10-Apr-2013

05:14

x86

Dwrite.dll

6.2.9200.16571

1,247,744

09-Apr-2013

23:34

x86

Dwrite.dll

6.2.9200.20675

1,247,744

10-Apr-2013

05:15

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Dwrite.dll

6.1.7601.18126

3,011,584

10-Apr-2013

04:35

IA-64

Dwrite.dll

6.1.7601.22296

3,012,096

10-Apr-2013

04:27

IA-64

Dwrite.dll

6.1.7601.18126

1,077,760

10-Apr-2013

05:02

x86

Dwrite.dll

6.1.7601.22296

1,077,760

10-Apr-2013

05:14

x86

Informacje o plikach w systemach Windows 8 i Windows Server 2012Ważne Poprawki dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak na stronie „Żądanie dotyczące poprawki” jest wymieniony tylko system Windows 8. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows 8” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli.

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.2.920 0.16xxx

  Windows 8 i Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.20xxx

  Windows 8 i Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Dwrite.dll

6.2.9200.16581

1,421,312

11-Apr-2013

22:30

x86

Dwrite.dll

6.2.9200.20685

1,417,216

11-Apr-2013

22:35

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 8 i Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Dwrite.dll

6.2.9200.16579

1,838,080

11-Apr-2013

22:22

x64

Dwrite.dll

6.2.9200.20682

1,836,544

11-Apr-2013

23:16

x64

Dwrite.dll

6.2.9200.16581

1,421,312

11-Apr-2013

22:30

x86

Dwrite.dll

6.2.9200.20685

1,417,216

11-Apr-2013

22:35

x86Informacje zawarte w tym artykule dotycząTen artykuł dotyczy następujących produktów:

 • Windows 8

 • Windows RT

 • Windows Server 2012

 • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1

 • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1

 • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2

 • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×