Aktualizacja opisana w tym artykule została zastąpiona nowszą aktualizacją. Zalecamy zainstalowanie najnowszej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=pl-plAby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS13-088. Dowiedz się więcej na temat uzyskiwania poprawek uwzględnionych w tym biuletynie zabezpieczeń:

 • W przypadku użytkowników indywidualnych, z małych firm i organizacji należy użyć funkcji automatycznej aktualizacji systemu Windows w celu zainstalowania poprawek z witryny Microsoft Update. W tym celu należy zapoznać się z sekcją Automatyczne uzyskiwanie aktualizacji zabezpieczeń w witrynie Centrum bezpieczeństwa firmy Microsoft w sieci Web.

 • Informatycy powinni przeczytać Biuletyn zabezpieczeń MS13-088 firmy Microsoft w witrynie sieci Web TechCenter poświęconej zabezpieczeniom.

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji

Poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

Poprawki GDR (General Distribution Release)

W zależności od wersji systemu Windows i wersji aplikacji, której dotyczy problem, poszczególne aktualizacje mogą nie zostać zainstalowane. Stan aktualizacji można określić, przeglądając poszczególne artykuły.

Numer artykułu

Tytuł artykułu

2905735

Cień elementu układu nie zmienia rozmiaru w przypadku użycia właściwości box-shadow w programie Internet Explorer 10

2905734

Kontrolki ActiveX są przycinane z niewłaściwej strony w razie nałożenia na nie ramki IFRAME w trybie „od prawej do lewej” w programie Internet Explorer 10

2905733

Program Internet Explorer traci połączenia HTTP po zamknięciu strony sieci Web przed odebraniem odpowiedzi XHR

2905731

Migający kursor znika po kliknięciu w polu tekstowym hostującym kontrolkę ActiveX WebBrowser w aplikacji MFC w programie Internet Explorer 10

2905730

Strona sieci Web z wewnętrznymi kontrolkami HTML może ulegać awarii w programie Internet Explorer 10

2905729

Pole zaznaczania w programie Internet Explorer 10 przesuwa się w dół po zatrzymaniu na nim wskaźnika myszy

2905727

Utrata fokusu strony sieci Web po zamianie kontenera otaczającego elementu z fokusem za pomocą właściwości innerHTML w programie Internet Explorer 10 w razie używania widoku zgodności

2905724

Dostępna jest aktualizacja wyłączająca odwiedzone wartości właściwości Selectors z elementu przetwarzającego animacje i przejścia CSS w programie Internet Explorer 10

2905722

Niewłaściwe rozmieszczanie komórek w niektórych trybach dokumentów w programie Internet Explorer 10

2904452

Zawartość SVG z obiektem SVGUseElement może powodować przecieki pamięci w programie Internet Explorer w razie używania metody DOMParser.parseFromString

2904451

Przecieki pamięci w programie Internet Explorer w razie analizowania zawartości SVG zawartej w tagu skryptu metodą DOMParser.parseFromString

2896552

Niektóre wzorce SVG (Scalable Vector Graphics) nie są wyświetlane poprawnie w programie Internet Explorer 10

2894776

Obiekt XMLHttpRequest nie może publikować danych po ustanowieniu nowego połączenia HTTPS wymagającego certyfikatu klienta w programie Internet Explorer

2893362

Identyfikator fragmentu nie jest zachowywany we właściwości Window.Location.href dla żądania POST w programie Internet Explorer

2879488

Pionowy pasek przewijania ramki IFRAME nie jest poprawnie wyświetlany w programie Internet Explorer 10

2854669

Pliki cookie nie są wysyłane w razie otwarcia nowej karty ze strony głównej w witrynach zaufanych lub w strefie intranetowej w programie Internet Explorer 10

2907803

Aktualizacja domyślnie wyłączająca rozszerzony tryb chroniony w programie Internet Explorer 11

2907809

W programie Internet Explorer 11 nie działa usługa logowania jednokrotnego

2907807

Problemy związane z plikami cookie podczas odwiedzania określonych witryn sieci Web przy włączonym rozszerzonym trybie chronionym w programie Internet Explorer 11

2907806

Wyświetlanie pustej strony sieci Web po otwarciu łącza w nowej karcie w programie Internet Explorer 11

2907805

Brak podpowiadania tekstu podczas interakcji z tekstem „od prawej do lewej” za pomocą klawiatury dotykowej w systemie Windows 8.1

2907804

Czarny obszar w oknie rozmowy programu Lync 2010 na komputerze z systemem Windows 8.1 i zainstalowanym programem Internet Explorer 11

Poprawki

Pakiety aktualizacji zabezpieczeń 2888505 dla systemów Windows XP i Windows Server 2003 zawierają pliki poprawek programu Internet Explorer oraz pliki poprawek GDR. Jeśli żadne z istniejących plików programu Internet Explorer nie pochodzą ze środowiska poprawki, aktualizacja zabezpieczeń 2888505 zainstaluje pliki GDR.

Poprawki są przeznaczone tylko do rozwiązania problemów opisanych w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzonych z tymi poprawkami. Powinny być one stosowane tylko w systemach, w których występują te problemy.

Te poprawki mogą być nadal w fazie testowania. Jeśli ten problem nie ma poważnego wpływu na dany system, zaleca się zaczekanie na następny dodatek Service Pack zawierający te poprawki. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania poprawek wchodzących w skład aktualizacji zabezpieczeń 2888505, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

897225Sposób instalowania poprawek zawartych w skumulowanych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
Uwaga Oprócz zainstalowania plików poprawek należy przejrzeć artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzony z daną poprawką przeznaczoną do zainstalowania, aby zapoznać się ze zmianami w rejestrze, które są wymagane do włączenia tej poprawki.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu sprawdzania, czy istniejące pliki programu Internet Explorer pochodzą z poprawki, czy ze środowiska GDR, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824994Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Mogą one również ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Internet Explorer 6

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Browseui.dll

6.0.2900.6462

1,025,024

12-Oct-2013

14:54

x86

SP3

SP3QFE

Html.iec

2011.1.31.10

369,664

12-Oct-2013

11:54

Not applicable

SP3

SP3QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

81,920

12-Oct-2013

14:54

x86

SP3

SP3QFE

Iepeers.dll

6.0.2900.6462

251,904

12-Oct-2013

14:54

x86

SP3

SP3QFE

Mshtml.dll

6.0.2900.6462

3,094,528

13-Oct-2013

04:24

x86

SP3

SP3QFE

Mshtmled.dll

6.0.2900.6462

450,048

12-Oct-2013

14:54

x86

SP3

SP3QFE

Mstime.dll

6.0.2900.6462

532,480

12-Oct-2013

14:54

Not applicable

SP3

SP3QFE

Shdocvw.dll

6.0.2900.6462

1,510,400

12-Oct-2013

14:54

x86

SP3

SP3QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

61,952

12-Oct-2013

14:54

x86

SP3

SP3QFE

Url.dll

6.0.2900.6462

37,888

12-Oct-2013

14:54

x86

SP3

SP3QFE

Urlmon.dll

6.0.2900.6462

633,856

12-Oct-2013

14:54

x86

SP3

SP3QFE

Vgx.dll

6.0.2900.6462

852,992

12-Oct-2013

14:54

x86

SP3

SP3QFE

Wininet.dll

6.0.2900.6462

668,672

12-Oct-2013

14:54

x86

SP3

SP3QFE

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Browseui.dll

6.0.3790.5238

1,033,728

12-Oct-2013

14:44

x86

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5238

361,472

12-Oct-2013

14:44

x86

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.3790.5238

209,920

12-Oct-2013

14:44

x86

SP2

SP2QFE

Html.iec

2011.1.31.10

369,664

12-Oct-2013

11:51

Not applicable

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

12-Oct-2013

14:44

x86

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

6.0.3790.5238

253,952

12-Oct-2013

14:44

x86

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.3790.5238

3,164,672

12-Oct-2013

14:44

x86

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

6.0.3790.5238

459,264

12-Oct-2013

14:44

x86

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.3790.5238

537,600

12-Oct-2013

14:44

x86

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

5.2.3790.5238

42,496

12-Oct-2013

14:44

x86

SP2

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.3790.5238

1,520,128

12-Oct-2013

14:44

x86

SP2

SP2QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

64,512

12-Oct-2013

14:44

x86

SP2

SP2QFE

Url.dll

6.0.3790.5238

37,888

12-Oct-2013

14:44

x86

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.3790.5238

713,216

12-Oct-2013

14:44

x86

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

6.0.3790.5238

854,016

12-Oct-2013

14:44

x86

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5238

46,080

12-Oct-2013

11:26

x86

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.3790.5238

672,256

12-Oct-2013

14:44

x86

SP2

SP2QFE

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Browseui.dll

6.0.3790.5238

2,543,104

13-Oct-2013

04:27

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5238

1,009,152

13-Oct-2013

04:27

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.3790.5238

640,512

13-Oct-2013

04:27

IA-64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2011.1.31.10

997,888

13-Oct-2013

04:27

Not applicable

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

154,112

13-Oct-2013

04:27

IA-64

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

6.0.3790.5238

717,824

13-Oct-2013

04:27

IA-64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.3790.5238

9,471,488

13-Oct-2013

04:27

IA-64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

6.0.3790.5238

1,533,440

13-Oct-2013

04:27

IA-64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.3790.5238

1,845,760

13-Oct-2013

04:27

IA-64

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

5.2.3790.5238

116,736

13-Oct-2013

04:27

IA-64

SP2

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.3790.5238

3,700,224

13-Oct-2013

04:27

IA-64

SP2

SP2QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

205,824

13-Oct-2013

04:27

IA-64

SP2

SP2QFE

Url.dll

6.0.3790.5238

50,688

13-Oct-2013

04:27

IA-64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.3790.5238

1,639,424

13-Oct-2013

04:27

IA-64

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

6.0.3790.5238

2,425,344

13-Oct-2013

04:27

IA-64

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5238

45,056

13-Oct-2013

04:27

IA-64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.3790.5238

1,708,032

13-Oct-2013

04:27

IA-64

SP2

SP2QFE

Wbrowseui.dll

6.0.3790.5238

1,033,728

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

6.3.3790.5238

361,472

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

6.3.3790.5238

209,920

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2011.1.31.10

369,664

13-Oct-2013

04:27

Not applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

6.0.3790.5238

253,952

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

6.0.3790.5238

3,164,672

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

6.0.3790.5238

459,264

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

6.0.3790.5238

537,600

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

5.2.3790.5238

42,496

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wshdocvw.dll

6.0.3790.5238

1,520,128

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wtdc.ocx

1.3.0.3131

64,512

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

6.0.3790.5238

37,888

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

6.0.3790.5238

713,216

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

6.0.3790.5238

854,016

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.5238

46,080

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

6.0.3790.5238

672,256

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Browseui.dll

6.0.3790.5238

1,605,120

13-Oct-2013

04:27

x64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5238

562,176

13-Oct-2013

04:27

x64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.3790.5238

332,288

13-Oct-2013

04:27

x64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2011.1.31.10

566,784

13-Oct-2013

04:27

Not applicable

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

96,256

13-Oct-2013

04:27

x64

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

6.0.3790.5238

370,176

13-Oct-2013

04:27

x64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.3790.5238

6,067,712

13-Oct-2013

04:27

x64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

6.0.3790.5238

930,816

13-Oct-2013

04:27

x64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.3790.5238

900,608

13-Oct-2013

04:27

x64

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

5.2.3790.5238

64,000

13-Oct-2013

04:27

x64

SP2

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.3790.5238

2,460,672

13-Oct-2013

04:27

x64

SP2

SP2QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

94,208

13-Oct-2013

04:27

x64

SP2

SP2QFE

Url.dll

6.0.3790.5238

40,960

13-Oct-2013

04:27

x64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.3790.5238

1,107,456

13-Oct-2013

04:27

x64

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

6.0.3790.5238

1,428,480

13-Oct-2013

04:27

x64

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5238

46,592

13-Oct-2013

04:27

x64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.3790.5238

1,196,544

13-Oct-2013

04:27

x64

SP2

SP2QFE

Wbrowseui.dll

6.0.3790.5238

1,033,728

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

6.3.3790.5238

361,472

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

6.3.3790.5238

209,920

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2011.1.31.10

369,664

13-Oct-2013

04:27

Not applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

6.0.3790.5238

253,952

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

6.0.3790.5238

3,164,672

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

6.0.3790.5238

459,264

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

6.0.3790.5238

537,600

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

5.2.3790.5238

42,496

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wshdocvw.dll

6.0.3790.5238

1,520,128

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wtdc.ocx

1.3.0.3131

64,512

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

6.0.3790.5238

37,888

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

6.0.3790.5238

713,216

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

6.0.3790.5238

854,016

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.5238

46,080

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

6.0.3790.5238

672,256

13-Oct-2013

04:27

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Advpack.dll

7.0.6000.21359

124,928

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21359

347,136

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21359

214,528

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21359

132,608

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

389,120

12-Oct-2013

10:48

Not applicable

SP3

SP3QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21359

63,488

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21359

70,656

13-Oct-2013

07:43

x86

SP3

SP3QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21359

153,088

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21359

230,400

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21359

161,792

13-Oct-2013

07:38

x86

SP3

SP3QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

04-Sep-2013

13:47

Not applicable

SP3

SP3QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21359

388,608

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21359

6,108,672

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

04-Sep-2013

13:47

Not applicable

SP3

SP3QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21359

193,024

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21359

44,544

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21359

268,288

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21359

13,824

13-Oct-2013

07:43

x86

SP3

SP3QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21359

643,312

13-Oct-2013

07:39

x86

SP3

SP3QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21359

1,830,912

13-Oct-2013

08:16

Not applicable

SP3

SP3QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21359

27,648

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21359

496,128

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21359

52,224

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21359

3,628,032

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21359

480,768

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21359

193,024

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21359

671,232

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Occache.dll

7.0.6000.21359

102,912

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21359

44,544

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Url.dll

7.0.6000.21359

106,496

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21359

1,172,992

13-Oct-2013

21:46

x86

SP3

SP3QFE

Vgx.dll

7.0.6000.21359

766,976

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21359

233,472

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21359

841,216

13-Oct-2013

08:16

x86

SP3

SP3QFE

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Advpack.dll

7.0.6000.21359

124,928

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21359

347,136

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21359

214,528

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21359

132,608

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

389,120

12-Oct-2013

09:56

Not applicable

SP2

SP2QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21359

63,488

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21359

70,656

13-Oct-2013

08:07

x86

SP2

SP2QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21359

153,088

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21359

230,400

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21359

161,792

13-Oct-2013

08:02

x86

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

08-Jul-2010

23:31

Not applicable

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21359

388,608

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21359

6,108,672

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

08-Jul-2010

23:35

Not applicable

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21359

193,024

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21359

44,544

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21359

268,288

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21359

13,824

13-Oct-2013

08:07

x86

SP2

SP2QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21359

643,312

13-Oct-2013

08:03

x86

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21359

1,830,912

13-Oct-2013

08:17

Not applicable

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21359

27,648

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21359

496,128

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21359

52,224

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21359

3,628,032

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21359

480,768

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21359

193,024

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21359

671,232

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Occache.dll

7.0.6000.21359

102,912

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21359

44,544

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Url.dll

7.0.6000.21359

106,496

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21359

1,172,992

13-Oct-2013

22:00

x86

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

7.0.6000.21359

766,976

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21359

233,472

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21359

841,216

13-Oct-2013

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Advpack.dll

7.0.6000.21359

283,136

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

49,152

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21359

984,576

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21359

645,632

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21359

328,192

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

965,632

13-Oct-2013

21:57

Not applicable

SP2

SP2QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21359

179,712

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21359

135,680

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21359

385,536

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21359

503,808

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21359

161,792

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

13-Oct-2013

21:57

Not applicable

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21359

764,416

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

147,456

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21359

11,782,656

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

980,992

13-Oct-2013

21:57

Not applicable

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21359

460,800

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21359

99,840

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21359

556,544

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21359

30,720

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21359

795,376

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21359

2,440,192

13-Oct-2013

21:57

Not applicable

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21359

82,432

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21359

1,045,504

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21359

144,384

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21359

10,157,568

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21359

1,532,928

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21359

492,032

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21359

2,233,344

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Occache.dll

7.0.6000.21359

275,968

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21359

122,368

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Url.dll

7.0.6000.21359

130,048

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21359

2,600,960

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

7.0.6000.21359

2,191,360

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21359

653,824

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21359

1,940,992

13-Oct-2013

21:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Wadvpack.dll

7.0.6000.21359

124,928

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wcorpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

7.0.6000.21359

347,136

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

7.0.6000.21359

214,528

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wextmgr.dll

7.0.6000.21359

132,608

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2017.0.0.21306

389,120

13-Oct-2013

21:57

Not applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wicardie.dll

7.0.6000.21359

63,488

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wie4uinit.exe

7.0.6000.21359

70,656

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakeng.dll

7.0.6000.21359

153,088

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieaksie.dll

7.0.6000.21359

230,400

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakui.dll

7.0.6000.21359

161,792

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

13-Oct-2013

21:57

Not applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiedkcs32.dll

17.0.6000.21359

388,608

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll

7.0.6000.21359

6,108,672

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

13-Oct-2013

21:57

Not applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

7.0.6000.21359

193,024

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiernonce.dll

7.0.6000.21359

44,544

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiertutil.dll

7.0.6000.21359

268,288

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieudinit.exe

7.0.6000.21359

13,824

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiexplore.exe

7.0.6000.21359

643,312

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Winetcpl.cpl

7.0.6000.21359

1,830,912

13-Oct-2013

21:57

Not applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wjsproxy.dll

7.0.6000.21359

27,648

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeeds.dll

7.0.6000.21359

496,128

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeedsbs.dll

7.0.6000.21359

52,224

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

7.0.6000.21359

3,628,032

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

7.0.6000.21359

480,768

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsrating.dll

7.0.6000.21359

193,024

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

7.0.6000.21359

671,232

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Woccache.dll

7.0.6000.21359

102,912

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

7.0.6000.21359

44,544

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

7.0.6000.21359

106,496

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

7.0.6000.21359

1,172,992

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

7.0.6000.21359

766,976

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwebcheck.dll

7.0.6000.21359

233,472

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

7.0.6000.21359

841,216

13-Oct-2013

21:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Advpack.dll

7.0.6000.21359

161,280

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

22,016

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21359

508,416

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21359

314,368

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21359

207,360

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

485,376

13-Oct-2013

21:58

Not applicable

SP2

SP2QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21359

85,504

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21359

84,992

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21359

195,584

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21359

267,776

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21359

161,792

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

13-Oct-2013

21:58

Not applicable

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21359

480,256

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

86,528

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21359

7,116,800

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

983,552

13-Oct-2013

21:58

Not applicable

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21359

250,368

13-Oct-2013

21:59

x64

SP2

SP2QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21359

57,344

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21359

371,712

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21359

13,824

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21359

720,112

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21359

2,077,184

13-Oct-2013

21:58

Not applicable

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21359

32,256

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21359

623,104

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21359

82,432

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21359

5,737,984

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21359

763,392

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21359

242,688

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21359

1,129,984

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Occache.dll

7.0.6000.21359

164,864

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21359

64,000

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Url.dll

7.0.6000.21359

108,544

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21359

1,441,280

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

7.0.6000.21359

1,104,896

13-Oct-2013

21:59

x64

SP2

SP2QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21359

295,936

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21359

1,051,648

13-Oct-2013

21:58

x64

SP2

SP2QFE

Wadvpack.dll

7.0.6000.21359

124,928

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wcorpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

7.0.6000.21359

347,136

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

7.0.6000.21359

214,528

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wextmgr.dll

7.0.6000.21359

132,608

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2017.0.0.21306

389,120

13-Oct-2013

21:59

Not applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wicardie.dll

7.0.6000.21359

63,488

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wie4uinit.exe

7.0.6000.21359

70,656

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakeng.dll

7.0.6000.21359

153,088

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieaksie.dll

7.0.6000.21359

230,400

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakui.dll

7.0.6000.21359

161,792

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

13-Oct-2013

21:59

Not applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiedkcs32.dll

17.0.6000.21359

388,608

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll

7.0.6000.21359

6,108,672

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

13-Oct-2013

21:59

Not applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

7.0.6000.21359

193,024

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiernonce.dll

7.0.6000.21359

44,544

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiertutil.dll

7.0.6000.21359

268,288

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieudinit.exe

7.0.6000.21359

13,824

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiexplore.exe

7.0.6000.21359

643,312

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Winetcpl.cpl

7.0.6000.21359

1,830,912

13-Oct-2013

21:59

Not applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wjsproxy.dll

7.0.6000.21359

27,648

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeeds.dll

7.0.6000.21359

496,128

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeedsbs.dll

7.0.6000.21359

52,224

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

7.0.6000.21359

3,628,032

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

7.0.6000.21359

480,768

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsrating.dll

7.0.6000.21359

193,024

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

7.0.6000.21359

671,232

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Woccache.dll

7.0.6000.21359

102,912

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

7.0.6000.21359

44,544

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

7.0.6000.21359

106,496

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

7.0.6000.21359

1,172,992

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

7.0.6000.21359

766,976

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwebcheck.dll

7.0.6000.21359

233,472

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

7.0.6000.21359

841,216

13-Oct-2013

21:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Internet Explorer 8

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Corpol.dll

2008.0.0.23536

18,944

13-Oct-2013

07:24

x86

SP3

SP3QFE

Html.iec

2018.0.0.23536

385,024

13-Oct-2013

06:57

Not applicable

SP3

SP3QFE

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23536

174,592

13-Oct-2013

20:28

x86

SP3

SP3QFE

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23536

387,584

13-Oct-2013

07:24

x86

SP3

SP3QFE

Iedvtool.dll

8.0.6001.23536

743,424

13-Oct-2013

07:24

x86

SP3

SP3QFE

Ieframe.dll

8.0.6001.23536

11,113,472

13-Oct-2013

07:24

x86

SP3

SP3QFE

Iepeers.dll

8.0.6001.23536

184,320

13-Oct-2013

07:24

x86

SP3

SP3QFE

Ieproxy.dll

8.0.6001.23536

247,808

13-Oct-2013

07:24

x86

SP3

SP3QFE

Iertutil.dll

8.0.6001.23536

2,006,016

13-Oct-2013

07:24

x86

SP3

SP3QFE

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23536

1,469,440

13-Oct-2013

07:25

Not applicable

SP3

SP3QFE

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23536

522,240

13-Oct-2013

07:25

x86

SP3

SP3QFE

Jsproxy.dll

8.0.6001.23536

25,600

13-Oct-2013

07:25

x86

SP3

SP3QFE

Licmgr10.dll

8.0.6001.23536

43,520

13-Oct-2013

07:25

x86

SP3

SP3QFE

Msfeeds.dll

8.0.6001.23536

630,272

13-Oct-2013

07:25

x86

SP3

SP3QFE

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23536

55,296

13-Oct-2013

07:25

x86

SP3

SP3QFE

Mshtml.dll

8.0.6001.23536

6,021,120

13-Oct-2013

07:25

x86

SP3

SP3QFE

Mshtmled.dll

8.0.6001.23536

67,072

13-Oct-2013

07:25

x86

SP3

SP3QFE

Mstime.dll

8.0.6001.23536

611,840

13-Oct-2013

07:25

x86

SP3

SP3QFE

Occache.dll

8.0.6001.23536

206,848

13-Oct-2013

07:25

x86

SP3

SP3QFE

Url.dll

8.0.6001.23536

105,984

13-Oct-2013

07:25

x86

SP3

SP3QFE

Urlmon.dll

8.0.6001.23536

1,215,488

13-Oct-2013

07:25

x86

SP3

SP3QFE

Vgx.dll

8.0.6001.23536

759,296

13-Oct-2013

07:25

x86

SP3

SP3QFE

Wininet.dll

8.0.6001.23536

920,064

13-Oct-2013

07:25

x86

SP3

SP3QFE

Xpshims.dll

8.0.6001.23536

12,800

13-Oct-2013

07:25

x86

SP3

SP3QFE

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Corpol.dll

2008.0.0.23536

18,944

13-Oct-2013

07:14

x86

SP2

SP2QFE

Html.iec

2018.0.0.23536

385,024

13-Oct-2013

07:00

Not applicable

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23536

174,592

13-Oct-2013

07:00

x86

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23536

387,584

13-Oct-2013

07:14

x86

SP2

SP2QFE

Iedvtool.dll

8.0.6001.23536

743,424

13-Oct-2013

07:14

x86

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

8.0.6001.23536

11,113,472

13-Oct-2013

07:14

x86

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

8.0.6001.23536

184,320

13-Oct-2013

07:14

x86

SP2

SP2QFE

Ieproxy.dll

8.0.6001.23536

247,808

13-Oct-2013

07:14

x86

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

8.0.6001.23536

2,006,016

13-Oct-2013

07:14

x86

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23536

1,469,440

13-Oct-2013

07:14

Not applicable

SP2

SP2QFE

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23536

522,240

13-Oct-2013

07:14

x86

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

8.0.6001.23536

25,600

13-Oct-2013

07:14

x86

SP2

SP2QFE

Licmgr10.dll

8.0.6001.23536

43,520

13-Oct-2013

07:14

x86

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

8.0.6001.23536

630,272

13-Oct-2013

07:14

x86

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23536

55,296

13-Oct-2013

07:14

x86

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

8.0.6001.23536

6,021,120

13-Oct-2013

07:14

x86

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

8.0.6001.23536

67,072

13-Oct-2013

07:14

x86

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

8.0.6001.23536

611,840

13-Oct-2013

07:14

x86

SP2

SP2QFE

Occache.dll

8.0.6001.23536

206,848

13-Oct-2013

07:14

x86

SP2

SP2QFE

Url.dll

8.0.6001.23536

105,984

13-Oct-2013

07:14

x86

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

8.0.6001.23536

1,215,488

13-Oct-2013

07:14

x86

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

8.0.6001.23536

759,296

13-Oct-2013

07:14

x86

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

8.0.6001.23536

920,064

13-Oct-2013

07:14

x86

SP2

SP2QFE

Xpshims.dll

8.0.6001.23536

12,800

13-Oct-2013

07:14

x86

SP2

SP2QFE

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Corpol.dll

2008.0.0.23536

23,040

13-Oct-2013

20:53

x64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2018.0.0.23536

479,232

13-Oct-2013

20:54

Not applicable

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23536

70,656

13-Oct-2013

20:53

x64

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23536

459,776

13-Oct-2013

20:53

x64

SP2

SP2QFE

Iedvtool.dll

8.0.6001.23536

1,019,904

13-Oct-2013

20:53

x64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

8.0.6001.23536

12,512,768

13-Oct-2013

20:53

x64

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

8.0.6001.23536

252,928

13-Oct-2013

20:54

x64

SP2

SP2QFE

Ieproxy.dll

8.0.6001.23536

718,848

13-Oct-2013

20:53

x64

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

8.0.6001.23536

2,358,272

13-Oct-2013

20:53

x64

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23536

1,539,072

13-Oct-2013

20:53

Not applicable

SP2

SP2QFE

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23536

502,272

13-Oct-2013

20:53

x64

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

8.0.6001.23536

31,744

13-Oct-2013

20:54

x64

SP2

SP2QFE

Licmgr10.dll

8.0.6001.23536

56,832

13-Oct-2013

20:54

x64

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

8.0.6001.23536

742,912

13-Oct-2013

20:54

x64

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23536

71,680

13-Oct-2013

20:54

x64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

8.0.6001.23536

9,346,560

13-Oct-2013

20:54

x64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

8.0.6001.23536

98,304

13-Oct-2013

20:54

x64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

8.0.6001.23536

1,062,912

13-Oct-2013

20:54

x64

SP2

SP2QFE

Occache.dll

8.0.6001.23536

243,712

13-Oct-2013

20:54

x64

SP2

SP2QFE

Url.dll

8.0.6001.23536

108,032

13-Oct-2013

20:54

x64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

8.0.6001.23536

1,493,504

13-Oct-2013

20:54

x64

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

8.0.6001.23536

1,028,096

13-Oct-2013

20:54

x64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

8.0.6001.23536

1,151,488

13-Oct-2013

20:54

x64

SP2

SP2QFE

Xpshims.dll

8.0.6001.23536

13,824

13-Oct-2013

20:54

x64

SP2

SP2QFE

Wcorpol.dll

2008.0.0.23536

18,944

13-Oct-2013

20:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2018.0.0.23536

385,024

13-Oct-2013

20:54

Not applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wie4uinit.exe

8.0.6001.23536

174,592

13-Oct-2013

20:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiedkcs32.dll

18.0.6001.23536

387,584

13-Oct-2013

20:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiedvtool.dll

8.0.6001.23536

743,424

13-Oct-2013

20:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll

8.0.6001.23536

11,113,472

13-Oct-2013

20:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

8.0.6001.23536

184,320

13-Oct-2013

20:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieproxy.dll

8.0.6001.23536

247,808

13-Oct-2013

20:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiertutil.dll

8.0.6001.23536

2,006,016

13-Oct-2013

20:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Winetcpl.cpl

8.0.6001.23536

1,469,440

13-Oct-2013

20:54

Not applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wjsdbgui.dll

8.0.6001.23536

522,240

13-Oct-2013

20:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wjsproxy.dll

8.0.6001.23536

25,600

13-Oct-2013

20:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wlicmgr10.dll

8.0.6001.23536

43,520

13-Oct-2013

20:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeeds.dll

8.0.6001.23536

630,272

13-Oct-2013

20:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeedsbs.dll

8.0.6001.23536

55,296

13-Oct-2013

20:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

8.0.6001.23536

6,021,120

13-Oct-2013

20:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

8.0.6001.23536

67,072

13-Oct-2013

20:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

8.0.6001.23536

611,840

13-Oct-2013

20:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Woccache.dll

8.0.6001.23536

206,848

13-Oct-2013

20:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

8.0.6001.23536

105,984

13-Oct-2013

20:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

8.0.6001.23536

1,215,488

13-Oct-2013

20:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

8.0.6001.23536

759,296

13-Oct-2013

20:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

8.0.6001.23536

920,064

13-Oct-2013

20:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wxpshims.dll

8.0.6001.23536

12,800

13-Oct-2013

20:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW


 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.23xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Uwaga Instalowanych plików MANIFEST (manifest) i plików MUM (mum) nie wymieniono.

Internet Explorer 7

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

7.0.6002.18961

1,177,600

12-Oct-2013

12:12

x86

Urlmon.dll

7.0.6002.23244

1,178,624

12-Oct-2013

14:16

x86

Mstime.dll

7.0.6002.18961

671,232

12-Oct-2013

12:12

x86

Mstime.dll

7.0.6002.23244

671,232

12-Oct-2013

14:14

x86

Corpol.dll

7.0.6002.18961

19,456

12-Oct-2013

12:12

x86

Corpol.dll

7.0.6002.23244

19,456

12-Oct-2013

14:12

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.18961

27,648

12-Oct-2013

12:12

x86

Wininet.dll

7.0.6002.18961

834,048

12-Oct-2013

12:13

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

12-Oct-2013

12:13

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.23244

27,648

12-Oct-2013

14:13

x86

Wininet.dll

7.0.6002.23244

842,240

12-Oct-2013

14:16

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

12-Oct-2013

14:16

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

26-Sep-2013

12:35

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

12-Oct-2013

12:12

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

24-May-2013

17:09

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

12-Oct-2013

14:13

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.18961

193,024

12-Oct-2013

12:12

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.23244

193,024

12-Oct-2013

14:13

x86

Msfeeds.dll

7.0.6002.18961

498,688

12-Oct-2013

12:12

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

26-Sep-2013

12:41

Not applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23244

498,688

12-Oct-2013

14:14

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

09-Sep-2011

11:34

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.18961

389,632

12-Oct-2013

10:52

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.23244

390,144

12-Oct-2013

13:14

Not applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.18961

480,256

12-Oct-2013

12:12

x86

Mshtmled.dll

7.0.6002.23244

480,256

12-Oct-2013

14:14

x86

Mshtml.dll

7.0.6002.18961

3,627,008

12-Oct-2013

12:12

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.18961

1,383,424

12-Oct-2013

10:41

Not applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23244

3,628,032

12-Oct-2013

14:14

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.23244

1,383,424

12-Oct-2013

12:55

Not applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.18961

271,872

12-Oct-2013

12:12

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.18961

129,024

12-Oct-2013

12:12

x86

Iertutil.dll

7.0.6002.23244

272,384

12-Oct-2013

14:13

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.23244

129,024

12-Oct-2013

14:16

x86

Vgx.dll

7.0.6002.18961

766,976

12-Oct-2013

12:12

x86

Vgx.dll

7.0.6002.23244

766,976

12-Oct-2013

14:16

x86

Url.dll

7.0.6002.18961

106,496

12-Oct-2013

12:12

x86

Url.dll

7.0.6002.23244

106,496

12-Oct-2013

14:16

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.18961

53,760

12-Oct-2013

12:12

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.23244

53,760

12-Oct-2013

14:13

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.18961

6,119,424

12-Oct-2013

12:12

x86

Ieui.dll

7.0.6002.18961

180,736

12-Oct-2013

12:12

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.23244

6,120,960

12-Oct-2013

14:13

x86

Ieui.dll

7.0.6002.23244

180,736

12-Oct-2013

14:13

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.18961

304,128

12-Oct-2013

10:41

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.23244

304,128

12-Oct-2013

12:55

x86

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

7.0.6002.18961

2,615,296

12-Oct-2013

13:49

IA-64

Urlmon.dll

7.0.6002.23244

2,616,320

12-Oct-2013

13:18

IA-64

Mstime.dll

7.0.6002.18961

2,234,368

12-Oct-2013

13:48

IA-64

Mstime.dll

7.0.6002.23244

2,234,368

12-Oct-2013

13:16

IA-64

Corpol.dll

7.0.6002.18961

62,464

12-Oct-2013

13:46

IA-64

Corpol.dll

7.0.6002.23244

62,464

12-Oct-2013

13:14

IA-64

Jsproxy.dll

7.0.6002.18961

81,920

12-Oct-2013

13:47

IA-64

Wininet.dll

7.0.6002.18961

1,924,096

12-Oct-2013

13:50

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

181,760

12-Oct-2013

13:50

IA-64

Jsproxy.dll

7.0.6002.23244

81,920

12-Oct-2013

13:15

IA-64

Wininet.dll

7.0.6002.23244

1,940,992

12-Oct-2013

13:18

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

181,760

12-Oct-2013

13:18

IA-64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Jun-2009

06:57

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

12-Oct-2013

13:47

IA-64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

15-Mar-2011

05:10

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

12-Oct-2013

13:15

IA-64

Iepeers.dll

7.0.6002.18961

460,800

12-Oct-2013

13:47

IA-64

Iepeers.dll

7.0.6002.23244

461,312

12-Oct-2013

13:15

IA-64

Msfeeds.dll

7.0.6002.18961

1,045,504

12-Oct-2013

13:47

IA-64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

03-Apr-2009

21:19

Not applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23244

1,045,504

12-Oct-2013

13:16

IA-64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

15-Mar-2011

05:41

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.18961

965,632

12-Oct-2013

12:35

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.23244

965,632

12-Oct-2013

12:37

Not applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.18961

1,533,440

12-Oct-2013

13:47

IA-64

Mshtmled.dll

7.0.6002.23244

1,533,952

12-Oct-2013

13:16

IA-64

Mshtml.dll

7.0.6002.18961

10,160,128

12-Oct-2013

13:47

IA-64

Mshtml.tlb

7.0.6002.18961

1,383,424

12-Oct-2013

12:00

Not applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23244

10,161,664

12-Oct-2013

13:16

IA-64

Mshtml.tlb

7.0.6002.23244

1,383,424

12-Oct-2013

12:12

Not applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.18961

564,736

12-Oct-2013

13:47

IA-64

Sqmapi.dll

6.0.6002.18961

409,088

12-Oct-2013

13:49

IA-64

Iertutil.dll

7.0.6002.23244

564,736

12-Oct-2013

13:15

IA-64

Sqmapi.dll

6.0.6002.23244

409,088

12-Oct-2013

13:17

IA-64

Vgx.dll

7.0.6002.18961

2,192,896

12-Oct-2013

13:49

IA-64

Vgx.dll

7.0.6002.23244

2,192,896

12-Oct-2013

13:18

IA-64

Url.dll

7.0.6002.18961

130,048

12-Oct-2013

13:49

IA-64

Url.dll

7.0.6002.23244

130,048

12-Oct-2013

13:18

IA-64

Iebrshim.dll

6.0.6002.18961

210,432

12-Oct-2013

13:47

IA-64

Iebrshim.dll

6.0.6002.23244

210,432

12-Oct-2013

13:15

IA-64

Ieframe.dll

7.0.6002.18961

11,790,848

12-Oct-2013

13:47

IA-64

Ieui.dll

7.0.6002.18961

532,992

12-Oct-2013

13:47

IA-64

Ieframe.dll

7.0.6002.23244

11,794,944

12-Oct-2013

13:15

IA-64

Ieui.dll

7.0.6002.23244

532,992

12-Oct-2013

13:15

IA-64

Ieuser.exe

6.0.6002.18961

476,672

12-Oct-2013

12:02

IA-64

Ieuser.exe

6.0.6002.23244

476,672

12-Oct-2013

12:13

IA-64

Urlmon.dll

7.0.6002.18961

1,177,600

12-Oct-2013

12:12

x86

Urlmon.dll

7.0.6002.23244

1,178,624

12-Oct-2013

14:16

x86

Mstime.dll

7.0.6002.18961

671,232

12-Oct-2013

12:12

x86

Mstime.dll

7.0.6002.23244

671,232

12-Oct-2013

14:14

x86

Corpol.dll

7.0.6002.18961

19,456

12-Oct-2013

12:12

x86

Corpol.dll

7.0.6002.23244

19,456

12-Oct-2013

14:12

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.18961

27,648

12-Oct-2013

12:12

x86

Wininet.dll

7.0.6002.18961

834,048

12-Oct-2013

12:13

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

12-Oct-2013

12:13

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.23244

27,648

12-Oct-2013

14:13

x86

Wininet.dll

7.0.6002.23244

842,240

12-Oct-2013

14:16

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

12-Oct-2013

14:16

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

26-Sep-2013

12:35

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

12-Oct-2013

12:12

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

24-May-2013

17:09

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

12-Oct-2013

14:13

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.18961

193,024

12-Oct-2013

12:12

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.23244

193,024

12-Oct-2013

14:13

x86

Msfeeds.dll

7.0.6002.18961

498,688

12-Oct-2013

12:12

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

26-Sep-2013

12:41

Not applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23244

498,688

12-Oct-2013

14:14

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

09-Sep-2011

11:34

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.18961

389,632

12-Oct-2013

10:52

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.23244

390,144

12-Oct-2013

13:14

Not applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.18961

480,256

12-Oct-2013

12:12

x86

Mshtmled.dll

7.0.6002.23244

480,256

12-Oct-2013

14:14

x86

Mshtml.dll

7.0.6002.18961

3,627,008

12-Oct-2013

12:12

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.18961

1,383,424

12-Oct-2013

10:41

Not applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23244

3,628,032

12-Oct-2013

14:14

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.23244

1,383,424

12-Oct-2013

12:55

Not applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.18961

271,872

12-Oct-2013

12:12

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.18961

129,024

12-Oct-2013

12:12

x86

Iertutil.dll

7.0.6002.23244

272,384

12-Oct-2013

14:13

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.23244

129,024

12-Oct-2013

14:16

x86

Vgx.dll

7.0.6002.18961

766,976

12-Oct-2013

12:12

x86

Vgx.dll

7.0.6002.23244

766,976

12-Oct-2013

14:16

x86

Url.dll

7.0.6002.18961

106,496

12-Oct-2013

12:12

x86

Url.dll

7.0.6002.23244

106,496

12-Oct-2013

14:16

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.18961

53,760

12-Oct-2013

12:12

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.23244

53,760

12-Oct-2013

14:13

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.18961

6,119,424

12-Oct-2013

12:12

x86

Ieui.dll

7.0.6002.18961

180,736

12-Oct-2013

12:12

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.23244

6,120,960

12-Oct-2013

14:13

x86

Ieui.dll

7.0.6002.23244

180,736

12-Oct-2013

14:13

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.18961

304,128

12-Oct-2013

10:41

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.23244

304,128

12-Oct-2013

12:55

x86

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

7.0.6002.18961

1,430,528

12-Oct-2013

14:36

x64

Urlmon.dll

7.0.6002.23244

1,430,528

12-Oct-2013

16:37

x64

Mstime.dll

7.0.6002.18961

1,129,984

12-Oct-2013

14:33

x64

Mstime.dll

7.0.6002.23244

1,129,984

12-Oct-2013

16:35

x64

Corpol.dll

7.0.6002.18961

33,792

12-Oct-2013

14:31

x64

Corpol.dll

7.0.6002.23244

33,792

12-Oct-2013

16:33

x64

Jsproxy.dll

7.0.6002.18961

32,256

12-Oct-2013

14:33

x64

Wininet.dll

7.0.6002.18961

1,032,192

12-Oct-2013

14:36

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

12-Oct-2013

14:36

x64

Jsproxy.dll

7.0.6002.23244

32,256

12-Oct-2013

16:34

x64

Wininet.dll

7.0.6002.23244

1,041,408

12-Oct-2013

16:37

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

12-Oct-2013

16:37

x64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Jun-2009

06:57

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

12-Oct-2013

14:32

x64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

15-Nov-2011

15:03

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

12-Oct-2013

16:34

x64

Iepeers.dll

7.0.6002.18961

249,856

12-Oct-2013

14:32

x64

Iepeers.dll

7.0.6002.23244

249,856

12-Oct-2013

16:34

x64

Msfeeds.dll

7.0.6002.18961

623,104

12-Oct-2013

14:33

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

03-Apr-2009

21:18

Not applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23244

623,104

12-Oct-2013

16:35

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

15-Nov-2011

15:14

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.18961

485,376

12-Oct-2013

13:02

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.23244

485,888

12-Oct-2013

15:45

Not applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.18961

763,392

12-Oct-2013

14:33

x64

Mshtmled.dll

7.0.6002.23244

763,392

12-Oct-2013

16:35

x64

Mshtml.dll

7.0.6002.18961

5,737,984

12-Oct-2013

14:33

x64

Mshtml.tlb

7.0.6002.18961

1,383,424

12-Oct-2013

12:23

Not applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23244

5,735,936

12-Oct-2013

16:35

x64

Mshtml.tlb

7.0.6002.23244

1,383,424

12-Oct-2013

15:12

Not applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.18961

377,856

12-Oct-2013

14:32

x64

Sqmapi.dll

6.0.6002.18961

176,128

12-Oct-2013

14:35

x64

Iertutil.dll

7.0.6002.23244

377,856

12-Oct-2013

16:34

x64

Sqmapi.dll

6.0.6002.23244

176,128

12-Oct-2013

16:37

x64

Vgx.dll

7.0.6002.18961

1,104,896

12-Oct-2013

14:36

x64

Vgx.dll

7.0.6002.23244

1,104,896

12-Oct-2013

16:37

x64

Url.dll

7.0.6002.18961

108,544

12-Oct-2013

14:36

x64

Url.dll

7.0.6002.23244

108,544

12-Oct-2013

16:37

x64

Iebrshim.dll

6.0.6002.18961

146,944

12-Oct-2013

14:32

x64

Iebrshim.dll

6.0.6002.23244

146,944

12-Oct-2013

16:34

x64

Ieframe.dll

7.0.6002.18961

7,051,776

12-Oct-2013

14:32

x64

Ieui.dll

7.0.6002.18961

224,768

12-Oct-2013

14:33

x64

Ieframe.dll

7.0.6002.23244

7,053,824

12-Oct-2013

16:34

x64

Ieui.dll

7.0.6002.23244

224,768

12-Oct-2013

16:34

x64

Ieuser.exe

6.0.6002.18961

389,632

12-Oct-2013

12:24

x64

Ieuser.exe

6.0.6002.23244

389,632

12-Oct-2013

15:12

x64

Urlmon.dll

7.0.6002.18961

1,177,600

12-Oct-2013

12:12

x86

Urlmon.dll

7.0.6002.23244

1,178,624

12-Oct-2013

14:16

x86

Mstime.dll

7.0.6002.18961

671,232

12-Oct-2013

12:12

x86

Mstime.dll

7.0.6002.23244

671,232

12-Oct-2013

14:14

x86

Corpol.dll

7.0.6002.18961

19,456

12-Oct-2013

12:12

x86

Corpol.dll

7.0.6002.23244

19,456

12-Oct-2013

14:12

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.18961

27,648

12-Oct-2013

12:12

x86

Wininet.dll

7.0.6002.18961

834,048

12-Oct-2013

12:13

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

12-Oct-2013

12:13

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.23244

27,648

12-Oct-2013

14:13

x86

Wininet.dll

7.0.6002.23244

842,240

12-Oct-2013

14:16

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

12-Oct-2013

14:16

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

26-Sep-2013

12:35

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

12-Oct-2013

12:12

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

24-May-2013

17:09

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

12-Oct-2013

14:13

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.18961

193,024

12-Oct-2013

12:12

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.23244

193,024

12-Oct-2013

14:13

x86

Msfeeds.dll

7.0.6002.18961

498,688

12-Oct-2013

12:12

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

26-Sep-2013

12:41

Not applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23244

498,688

12-Oct-2013

14:14

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

09-Sep-2011

11:34

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.18961

389,632

12-Oct-2013

10:52

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.23244

390,144

12-Oct-2013

13:14

Not applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.18961

480,256

12-Oct-2013

12:12

x86

Mshtmled.dll

7.0.6002.23244

480,256

12-Oct-2013

14:14

x86

Mshtml.dll

7.0.6002.18961

3,627,008

12-Oct-2013

12:12

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.18961

1,383,424

12-Oct-2013

10:41

Not applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23244

3,628,032

12-Oct-2013

14:14

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.23244

1,383,424

12-Oct-2013

12:55

Not applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.18961

271,872

12-Oct-2013

12:12

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.18961

129,024

12-Oct-2013

12:12

x86

Iertutil.dll

7.0.6002.23244

272,384

12-Oct-2013

14:13

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.23244

129,024

12-Oct-2013

14:16

x86

Vgx.dll

7.0.6002.18961

766,976

12-Oct-2013

12:12

x86

Vgx.dll

7.0.6002.23244

766,976

12-Oct-2013

14:16

x86

Url.dll

7.0.6002.18961

106,496

12-Oct-2013

12:12

x86

Url.dll

7.0.6002.23244

106,496

12-Oct-2013

14:16

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.18961

53,760

12-Oct-2013

12:12

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.23244

53,760

12-Oct-2013

14:13

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.18961

6,119,424

12-Oct-2013

12:12

x86

Ieui.dll

7.0.6002.18961

180,736

12-Oct-2013

12:12

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.23244

6,120,960

12-Oct-2013

14:13

x86

Ieui.dll

7.0.6002.23244

180,736

12-Oct-2013

14:13

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.18961

304,128

12-Oct-2013

10:41

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.23244

304,128

12-Oct-2013

12:55

x86

Internet Explorer 8

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

8.0.6001.19483

1,212,928

13-Oct-2013

11:55

x86

Urlmon.dll

8.0.6001.23536

1,215,488

12-Oct-2013

13:11

x86

Mstime.dll

8.0.6001.19483

611,840

13-Oct-2013

11:51

x86

Mstime.dll

8.0.6001.23536

611,840

12-Oct-2013

13:07

x86

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19483

1,469,440

13-Oct-2013

11:49

Not applicable

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23536

1,469,440

12-Oct-2013

13:05

Not applicable

Corpol.dll

2008.0.0.19483

18,944

13-Oct-2013

11:47

x86

Corpol.dll

2008.0.0.23536

18,944

12-Oct-2013

13:03

x86

Jsproxy.dll

8.0.6001.19483

25,600

13-Oct-2013

11:50

x86

Wininet.dll

8.0.6001.19483

916,992

13-Oct-2013

11:55

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

13-Oct-2013

11:55

x86

Jsproxy.dll

8.0.6001.23536

25,600

12-Oct-2013

13:05

x86

Wininet.dll

8.0.6001.23536

920,064

12-Oct-2013

13:11

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

12-Oct-2013

13:11

x86

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19483

387,584

13-Oct-2013

11:49

x86

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23536

387,584

12-Oct-2013

13:05

x86

Iepeers.dll

8.0.6001.19483

184,320

13-Oct-2013

11:49

x86

Iepeers.dll

8.0.6001.23536

184,320

12-Oct-2013

13:05

x86

Licmgr10.dll

8.0.6001.19483

43,520

13-Oct-2013

11:50

x86

Licmgr10.dll

8.0.6001.23536

43,520

12-Oct-2013

13:05

x86

Iedvtool.dll

8.0.6001.19483

743,424

13-Oct-2013

11:49

x86

Iedvtool.dll

8.0.6001.23536

743,424

12-Oct-2013

13:05

x86

Msfeeds.dll

8.0.6001.19483

630,272

13-Oct-2013

11:51

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

15-Apr-2010

01:25

Not applicable

Msfeeds.dll

8.0.6001.23536

630,272

12-Oct-2013

13:06

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

19-Apr-2010

23:16

Not applicable

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19483

55,296

13-Oct-2013

11:51

x86

Msfeedsbs.mof

Not applicable

1,938

15-Apr-2010

01:25

Not applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.19483

13,312

13-Oct-2013

08:26

x86

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23536

55,296

12-Oct-2013

13:06

x86

Msfeedsbs.mof

Not applicable

1,938

19-Apr-2010

23:16

Not applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.23536

13,312

12-Oct-2013

09:30

x86

Html.iec

2018.0.0.19483

385,024

13-Oct-2013

10:09

Not applicable

Html.iec

2018.0.0.23536

385,024

12-Oct-2013

11:17

Not applicable

Mshtmled.dll

8.0.6001.19483

67,072

13-Oct-2013

11:51

x86

Mshtmled.dll

8.0.6001.23536

67,072

12-Oct-2013

13:06

x86

Mshtml.dll

8.0.6001.19483

6,018,048

13-Oct-2013

11:51

x86

Mshtml.tlb

8.0.6001.19483

1,638,912

13-Oct-2013

08:25

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.6001.23536

6,021,120

12-Oct-2013

13:06

x86

Mshtml.tlb

8.0.6001.23536

1,638,912

12-Oct-2013

09:29

Not applicable

Ieproxy.dll

8.0.6001.19483

247,808

13-Oct-2013

11:49

x86

Ieproxy.dll

8.0.6001.23536

247,808

12-Oct-2013

13:05

x86

Ieshims.dll

8.0.6001.19483

198,144

13-Oct-2013

11:49

x86

Ieshims.dll

8.0.6001.23536

198,144

12-Oct-2013

13:05

x86

Ieunatt.exe

8.0.6001.19483

133,632

13-Oct-2013

08:28

x86

Iexplore.exe

8.0.6001.19483

638,120

13-Oct-2013

11:57

x86

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

15-Apr-2010

01:19

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

15-Apr-2010

01:19

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

15-Apr-2010

01:19

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

15-Apr-2010

01:19

Not applicable

Ieunatt.exe

8.0.6001.23536

133,632

12-Oct-2013

09:32

x86

Iexplore.exe

8.0.6001.23536

638,120

12-Oct-2013

13:13

x86

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

19-Apr-2010

23:10

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

19-Apr-2010

23:10

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

19-Apr-2010

23:10

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

19-Apr-2010

23:10

Not applicable

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19483

522,240

13-Oct-2013

11:50

x86

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23536

522,240

12-Oct-2013

13:05

x86

Desktop.ini

Not applicable

65

15-Apr-2010

01:16

Not applicable

Occache.dll

8.0.6001.19483

206,848

13-Oct-2013

11:53

x86

Desktop.ini

Not applicable

65

19-Apr-2010

23:07

Not applicable

Occache.dll

8.0.6001.23536

206,848

12-Oct-2013

13:09

x86

Iertutil.dll

8.0.6001.19483

2,005,504

13-Oct-2013

11:49

x86

Sqmapi.dll

6.0.6001.19483

129,536

13-Oct-2013

11:55

x86

Iertutil.dll

8.0.6001.23536

2,006,016

12-Oct-2013

13:05

x86

Sqmapi.dll

6.0.6001.23536

129,536

12-Oct-2013

13:11

x86

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19483

174,080

13-Oct-2013

08:27

x86

Iernonce.dll

8.0.6001.19483

55,808

13-Oct-2013

11:49

x86

Iesetup.dll

8.0.6001.19483

71,680

13-Oct-2013

11:49

x86

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23536

174,592

12-Oct-2013

09:32

x86

Iernonce.dll

8.0.6001.23536

55,808

12-Oct-2013

13:05

x86

Iesetup.dll

8.0.6001.23536

71,680

12-Oct-2013

13:05

x86

Iesysprep.dll

8.0.6001.19483

109,056

13-Oct-2013

11:49

x86

Iesysprep.dll

8.0.6001.23536

109,056

12-Oct-2013

13:05

x86

Vgx.dll

8.0.6001.19483

759,296

13-Oct-2013

11:55

x86

Vgx.dll

8.0.6001.23536

759,296

12-Oct-2013

13:11

x86

Url.dll

8.0.6001.19483

105,984

13-Oct-2013

11:55

x86

Url.dll

8.0.6001.23536

105,984

12-Oct-2013

13:11

x86

Ieframe.dll

8.0.6001.19483

11,111,936

13-Oct-2013

11:49

x86

Ieui.dll

8.0.6001.19483

164,352

13-Oct-2013

11:49

x86

Ieframe.dll

8.0.6001.23536

11,113,472

12-Oct-2013

13:05

x86

Ieui.dll

8.0.6001.23536

164,352

12-Oct-2013

13:05

x86

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

8.0.6001.19483

1,489,920

13-Oct-2013

14:21

x64

Urlmon.dll

8.0.6001.23536

1,493,504

12-Oct-2013

12:10

x64

Mstime.dll

8.0.6001.19483

1,062,912

13-Oct-2013

14:18

x64

Mstime.dll

8.0.6001.23536

1,062,912

12-Oct-2013

12:05

x64

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19483

1,538,560

13-Oct-2013

14:14

Not applicable

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23536

1,539,072

12-Oct-2013

12:02

Not applicable

Corpol.dll

2008.0.0.19483

23,040

13-Oct-2013

14:11

x64

Corpol.dll

2008.0.0.23536

23,040

12-Oct-2013

11:58

x64

Jsproxy.dll

8.0.6001.19483

31,744

13-Oct-2013

14:14

x64

Wininet.dll

8.0.6001.19483

1,147,392

13-Oct-2013

14:22

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

13-Oct-2013

14:22

x64

Jsproxy.dll

8.0.6001.23536

31,744

12-Oct-2013

12:02

x64

Wininet.dll

8.0.6001.23536

1,151,488

12-Oct-2013

12:10

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

12-Oct-2013

12:10

x64

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19483

459,776

13-Oct-2013

14:13

x64

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23536

459,776

12-Oct-2013

12:01

x64

Iepeers.dll

8.0.6001.19483

252,416

13-Oct-2013

14:13

x64

Iepeers.dll

8.0.6001.23536

252,928

12-Oct-2013

12:01

x64

Licmgr10.dll

8.0.6001.19483

56,832

13-Oct-2013

14:15

x64

Licmgr10.dll

8.0.6001.23536

56,832

12-Oct-2013

12:02

x64

Iedvtool.dll

8.0.6001.19483

1,019,904

13-Oct-2013

14:13

x64

Iedvtool.dll

8.0.6001.23536

1,019,904

12-Oct-2013

12:01

x64

Msfeeds.dll

8.0.6001.19483

742,912

13-Oct-2013

14:17

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

29-Jan-2009

19:41

Not applicable

Msfeeds.dll

8.0.6001.23536

742,912

12-Oct-2013

12:03

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

29-Jan-2013

22:12

Not applicable

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19483

71,680

13-Oct-2013

14:17

x64

Msfeedsbs.mof

Not applicable

1,938

29-Jan-2009

19:41

Not applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.19483

12,288

13-Oct-2013

10:54

x64

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23536

71,680

12-Oct-2013

12:03

x64

Msfeedsbs.mof

Not applicable

1,938

29-Jan-2013

22:12

Not applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.23536

12,288

12-Oct-2013

09:51

x64

Html.iec

2018.0.0.19483

479,232

13-Oct-2013

12:24

Not applicable

Html.iec

2018.0.0.23536

479,232

12-Oct-2013

11:04

Not applicable

Mshtmled.dll

8.0.6001.19483

98,304

13-Oct-2013

14:17

x64

Mshtmled.dll

8.0.6001.23536

98,304

12-Oct-2013

12:04

x64

Mshtml.dll

8.0.6001.19483

9,344,000

13-Oct-2013

14:17

x64

Mshtml.tlb

8.0.6001.19483

1,638,912

13-Oct-2013

10:53

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.6001.23536

9,346,560

12-Oct-2013

12:04

x64

Mshtml.tlb

8.0.6001.23536

1,638,912

12-Oct-2013

09:51

Not applicable

Ieproxy.dll

8.0.6001.19483

718,848

13-Oct-2013

14:14

x64

Ieproxy.dll

8.0.6001.23536

718,848

12-Oct-2013

12:01

x64

Ieshims.dll

8.0.6001.19483

301,056

13-Oct-2013

14:14

x64

Ieshims.dll

8.0.6001.23536

301,056

12-Oct-2013

12:01

x64

Ieunatt.exe

8.0.6001.19483

162,816

13-Oct-2013

10:55

x64

Iexplore.exe

8.0.6001.19483

660,648

13-Oct-2013

14:23

x64

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

29-Jan-2009

19:33

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

29-Jan-2009

19:33

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

29-Jan-2009

19:33

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

29-Jan-2009

19:33

Not applicable

Ieunatt.exe

8.0.6001.23536

162,816

12-Oct-2013

09:52

x64

Iexplore.exe

8.0.6001.23536

660,648

12-Oct-2013

12:14

x64

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

29-Jan-2013

21:53

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

29-Jan-2013

21:53

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

29-Jan-2013

21:53

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

29-Jan-2013

21:53

Not applicable

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19483

502,272

13-Oct-2013

14:14

x64

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23536

502,272

12-Oct-2013

12:02

x64

Desktop.ini

Not applicable

65

29-Jan-2009

19:30

Not applicable

Occache.dll

8.0.6001.19483

243,712

13-Oct-2013

14:20

x64

Desktop.ini

Not applicable

65

29-Jan-2013

21:51

Not applicable

Occache.dll

8.0.6001.23536

243,712

12-Oct-2013

12:08

x64

Iertutil.dll

8.0.6001.19483

2,357,760

13-Oct-2013

14:14

x64

Sqmapi.dll

6.0.6001.19483

165,888

13-Oct-2013

14:21

x64

Iertutil.dll

8.0.6001.23536

2,358,272

12-Oct-2013

12:01

x64

Sqmapi.dll

6.0.6001.23536

165,888

12-Oct-2013

12:09

x64

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19483

70,656

13-Oct-2013

10:55

x64

Iernonce.dll

8.0.6001.19483

72,192

13-Oct-2013

14:14

x64

Iesetup.dll

8.0.6001.19483

77,312

13-Oct-2013

14:14

x64

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23536

70,656

12-Oct-2013

09:52

x64

Iernonce.dll

8.0.6001.23536

72,192

12-Oct-2013

12:01

x64

Iesetup.dll

8.0.6001.23536

77,312

12-Oct-2013

12:01

x64

Iesysprep.dll

8.0.6001.19483

132,096

13-Oct-2013

14:14

x64

Iesysprep.dll

8.0.6001.23536

132,096

12-Oct-2013

12:01

x64

Vgx.dll

8.0.6001.19483

1,028,096

13-Oct-2013

14:21

x64

Vgx.dll

8.0.6001.23536

1,028,096

12-Oct-2013

12:10

x64

Url.dll

8.0.6001.19483

108,032

13-Oct-2013

14:21

x64

Url.dll

8.0.6001.23536

108,032

12-Oct-2013

12:10

x64

Ieframe.dll

8.0.6001.19483

12,510,208

13-Oct-2013

14:13

x64

Ieui.dll

8.0.6001.19483

219,136

13-Oct-2013

14:14

x64

Ieframe.dll

8.0.6001.23536

12,512,768

12-Oct-2013

12:01

x64

Ieui.dll

8.0.6001.23536

219,136

12-Oct-2013

12:01

x64

Ieunatt.exe

8.0.6001.19483

133,632

13-Oct-2013

08:28

x86

Iexplore.exe

8.0.6001.19483

638,120

13-Oct-2013

11:57

x86

Ieunatt.exe

8.0.6001.23536

133,632

12-Oct-2013

09:32

x86

Iexplore.exe

8.0.6001.23536

638,120

12-Oct-2013

13:13

x86

Occache.dll

8.0.6001.19483

206,848

13-Oct-2013

11:53

x86

Occache.dll

8.0.6001.23536

206,848

12-Oct-2013

13:09

x86

Urlmon.dll

8.0.6001.19483

1,212,928

13-Oct-2013

11:55

x86

Urlmon.dll

8.0.6001.23536

1,215,488

12-Oct-2013

13:11

x86

Mstime.dll

8.0.6001.19483

611,840

13-Oct-2013

11:51

x86

Mstime.dll

8.0.6001.23536

611,840

12-Oct-2013

13:07

x86

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19483

1,469,440

13-Oct-2013

11:49

Not applicable

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23536

1,469,440

12-Oct-2013

13:05

Not applicable

Corpol.dll

2008.0.0.19483

18,944

13-Oct-2013

11:47

x86

Corpol.dll

2008.0.0.23536

18,944

12-Oct-2013

13:03

x86

Jsproxy.dll

8.0.6001.19483

25,600

13-Oct-2013

11:50

x86

Wininet.dll

8.0.6001.19483

916,992

13-Oct-2013

11:55

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

13-Oct-2013

11:55

x86

Jsproxy.dll

8.0.6001.23536

25,600

12-Oct-2013

13:05

x86

Wininet.dll

8.0.6001.23536

920,064

12-Oct-2013

13:11

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

12-Oct-2013

13:11

x86

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19483

387,584

13-Oct-2013

11:49

x86

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23536

387,584

12-Oct-2013

13:05

x86

Iepeers.dll

8.0.6001.19483

184,320

13-Oct-2013

11:49

x86

Iepeers.dll

8.0.6001.23536

184,320

12-Oct-2013

13:05

x86

Licmgr10.dll

8.0.6001.19483

43,520

13-Oct-2013

11:50

x86

Licmgr10.dll

8.0.6001.23536

43,520

12-Oct-2013

13:05

x86

Iedvtool.dll

8.0.6001.19483

743,424

13-Oct-2013

11:49

x86

Iedvtool.dll

8.0.6001.23536

743,424

12-Oct-2013

13:05

x86

Msfeeds.dll

8.0.6001.19483

630,272

13-Oct-2013

11:51

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

15-Apr-2010

01:25

Not applicable

Msfeeds.dll

8.0.6001.23536

630,272

12-Oct-2013

13:06

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

19-Apr-2010

23:16

Not applicable

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19483

55,296

13-Oct-2013

11:51

x86

Msfeedsbs.mof

Not applicable

1,938

15-Apr-2010

01:25

Not applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.19483

13,312

13-Oct-2013

08:26

x86

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23536

55,296

12-Oct-2013

13:06

x86

Msfeedsbs.mof

Not applicable

1,938

19-Apr-2010

23:16

Not applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.23536

13,312

12-Oct-2013

09:30

x86

Html.iec

2018.0.0.19483

385,024

13-Oct-2013

10:09

Not applicable

Html.iec

2018.0.0.23536

385,024

12-Oct-2013

11:17

Not applicable

Mshtmled.dll

8.0.6001.19483

67,072

13-Oct-2013

11:51

x86

Mshtmled.dll

8.0.6001.23536

67,072

12-Oct-2013

13:06

x86

Mshtml.dll

8.0.6001.19483

6,018,048

13-Oct-2013

11:51

x86

Mshtml.tlb

8.0.6001.19483

1,638,912

13-Oct-2013

08:25

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.6001.23536

6,021,120

12-Oct-2013

13:06

x86

Mshtml.tlb

8.0.6001.23536

1,638,912

12-Oct-2013

09:29

Not applicable

Ieproxy.dll

8.0.6001.19483

247,808

13-Oct-2013

11:49

x86

Ieproxy.dll

8.0.6001.23536

247,808

12-Oct-2013

13:05

x86

Ieshims.dll

8.0.6001.19483

198,144

13-Oct-2013

11:49

x86

Ieshims.dll

8.0.6001.23536

198,144

12-Oct-2013

13:05

x86

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19483

522,240

13-Oct-2013

11:50

x86

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23536

522,240

12-Oct-2013

13:05

x86

Iertutil.dll

8.0.6001.19483

2,005,504

13-Oct-2013

11:49

x86

Sqmapi.dll

6.0.6001.19483

129,536

13-Oct-2013

11:55

x86

Iertutil.dll

8.0.6001.23536

2,006,016

12-Oct-2013

13:05

x86

Sqmapi.dll

6.0.6001.23536

129,536

12-Oct-2013

13:11

x86

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19483

174,080

13-Oct-2013

08:27

x86

Iernonce.dll

8.0.6001.19483

55,808

13-Oct-2013

11:49

x86

Iesetup.dll

8.0.6001.19483

71,680

13-Oct-2013

11:49

x86

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23536

174,592

12-Oct-2013

09:32

x86

Iernonce.dll

8.0.6001.23536

55,808

12-Oct-2013

13:05

x86

Iesetup.dll

8.0.6001.23536

71,680

12-Oct-2013

13:05

x86

Iesysprep.dll

8.0.6001.19483

109,056

13-Oct-2013

11:49

x86

Iesysprep.dll

8.0.6001.23536

109,056

12-Oct-2013

13:05

x86

Vgx.dll

8.0.6001.19483

759,296

13-Oct-2013

11:55

x86

Vgx.dll

8.0.6001.23536

759,296

12-Oct-2013

13:11

x86

Url.dll

8.0.6001.19483

105,984

13-Oct-2013

11:55

x86

Url.dll

8.0.6001.23536

105,984

12-Oct-2013

13:11

x86

Ieframe.dll

8.0.6001.19483

11,111,936

13-Oct-2013

11:49

x86

Ieui.dll

8.0.6001.19483

164,352

13-Oct-2013

11:49

x86

Ieframe.dll

8.0.6001.23536

11,113,472

12-Oct-2013

13:05

x86

Ieui.dll

8.0.6001.23536

164,352

12-Oct-2013

13:05

x86

Internet Explorer 9

Program Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

9.0.8112.16520

1,104,896

13-Oct-2013

09:37

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20631

1,104,896

13-Oct-2013

09:09

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.16520

757,488

13-Oct-2013

10:49

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20631

757,488

13-Oct-2013

09:43

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16520

1,427,968

13-Oct-2013

09:35

Not applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20631

1,427,968

13-Oct-2013

09:08

Not applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16520

65,024

13-Oct-2013

09:32

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16520

1,129,472

13-Oct-2013

09:35

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

13-Oct-2013

09:32

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20631

75,264

13-Oct-2013

09:06

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20631

1,130,496

13-Oct-2013

09:08

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

13-Oct-2013

09:06

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16520

678,912

13-Oct-2013

09:39

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20631

678,912

13-Oct-2013

09:10

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16520

607,744

13-Oct-2013

09:27

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

13-Oct-2013

08:01

Not applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20631

607,744

13-Oct-2013

09:03

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

13-Oct-2013

07:58

Not applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16520

73,216

13-Oct-2013

09:26

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20631

73,216

13-Oct-2013

09:02

x86

Mshtml.dll

9.0.8112.16520

12,344,832

13-Oct-2013

10:42

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16520

2,382,848

13-Oct-2013

09:25

Not applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20631

12,344,832

13-Oct-2013

09:37

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20631

2,382,848

13-Oct-2013

09:02

Not applicable

Ieproxy.dll

9.0.8112.16520

194,560

13-Oct-2013

09:32

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20631

194,560

13-Oct-2013

09:06

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16520

194,560

13-Oct-2013

09:32

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20631

194,560

13-Oct-2013

09:06

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.16520

142,848

13-Oct-2013

09:30

x86

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Ieunatt.exe

9.0.8112.20631

142,848

13-Oct-2013

09:05

x86

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16520

387,584

13-Oct-2013

09:38

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20631

387,584

13-Oct-2013

09:09

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16520

1,796,096

13-Oct-2013

09:27

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

13-Oct-2013

10:49

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20631

1,796,096

13-Oct-2013

09:03

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

13-Oct-2013

09:43

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16520

768,512

13-Oct-2013

09:33

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20631

768,512

13-Oct-2013

09:06

x86

Url.dll

9.0.8112.16520

231,936

13-Oct-2013

09:33

x86

Url.dll

9.0.8112.20631

231,936

13-Oct-2013

09:07

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16520

9,739,264

13-Oct-2013

10:08

x86

Ieui.dll

9.0.8112.16520

176,640

13-Oct-2013

09:20

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.20631

9,739,264

13-Oct-2013

09:18

x86

Ieui.dll

9.0.8112.20631

176,640

13-Oct-2013

08:59

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16520

104,448

13-Oct-2013

09:38

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20631

104,448

13-Oct-2013

09:09

x86

Jscript.dll

5.8.7601.17020

717,824

13-Oct-2013

09:30

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16520

1,806,848

13-Oct-2013

09:48

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20631

717,824

13-Oct-2013

09:04

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20631

1,806,848

13-Oct-2013

09:16

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17020

420,864

13-Oct-2013

09:29

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20631

420,864

13-Oct-2013

09:04

x86

Program Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

9.0.8112.16520

1,346,560

13-Oct-2013

14:48

x64

Urlmon.dll

9.0.8112.20631

1,347,072

13-Oct-2013

11:49

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16520

763,632

13-Oct-2013

16:04

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.20631

763,632

13-Oct-2013

12:41

x64

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16520

1,494,528

13-Oct-2013

14:46

Not applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20631

1,494,528

13-Oct-2013

11:47

Not applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16520

85,504

13-Oct-2013

14:44

x64

Wininet.dll

9.0.8112.16520

1,392,128

13-Oct-2013

14:47

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

13-Oct-2013

14:44

x64

Jsproxy.dll

9.0.8112.20631

96,768

13-Oct-2013

11:45

x64

Wininet.dll

9.0.8112.20631

1,392,640

13-Oct-2013

11:48

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

13-Oct-2013

11:46

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.16520

887,808

13-Oct-2013

14:52

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.20631

887,808

13-Oct-2013

11:51

x64

Msfeeds.dll

9.0.8112.16520

729,088

13-Oct-2013

14:38

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

13-Oct-2013

12:06

Not applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20631

729,088

13-Oct-2013

11:42

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

13-Oct-2013

10:10

Not applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16520

96,768

13-Oct-2013

14:36

x64

Mshtmled.dll

9.0.8112.20631

96,768

13-Oct-2013

11:40

x64

Mshtml.dll

9.0.8112.16520

17,847,296

13-Oct-2013

15:58

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.16520

2,382,848

13-Oct-2013

14:35

Not applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20631

17,847,296

13-Oct-2013

12:35

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.20631

2,382,848

13-Oct-2013

11:39

Not applicable

Ieproxy.dll

9.0.8112.16520

548,864

13-Oct-2013

14:45

x64

Ieproxy.dll

9.0.8112.20631

548,864

13-Oct-2013

11:46

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.16520

305,152

13-Oct-2013

14:44

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.20631

305,152

13-Oct-2013

11:45

x64

Ieunatt.exe

9.0.8112.16520

173,056

13-Oct-2013

14:42

x64

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Ieunatt.exe

9.0.8112.20631

173,056

13-Oct-2013

11:44

x64

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16520

499,200

13-Oct-2013

14:51

x64

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20631

499,200

13-Oct-2013

11:49

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.16520

2,147,840

13-Oct-2013

14:39

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,024

13-Oct-2013

16:04

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.20631

2,147,840

13-Oct-2013

11:42

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,024

13-Oct-2013

12:41

x64

Vgx.dll

9.0.8112.16520

996,352

13-Oct-2013

14:46

x64

Vgx.dll

9.0.8112.20631

996,352

13-Oct-2013

11:46

x64

Url.dll

9.0.8112.16520

237,056

13-Oct-2013

14:46

x64

Url.dll

9.0.8112.20631

237,056

13-Oct-2013

11:47

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.16520

10,926,080

13-Oct-2013

15:09

x64

Ieui.dll

9.0.8112.16520

248,320

13-Oct-2013

14:29

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.20631

10,926,592

13-Oct-2013

11:57

x64

Ieui.dll

9.0.8112.20631

248,320

13-Oct-2013

11:36

x64

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16520

141,312

13-Oct-2013

14:50

x64

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20631

141,312

13-Oct-2013

11:49

x64

Jscript.dll

5.8.7601.17020

816,640

13-Oct-2013

14:42

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.16520

2,334,720

13-Oct-2013

14:55

x64

Jscript.dll

5.8.7601.20631

816,640

13-Oct-2013

11:44

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.20631

2,334,720

13-Oct-2013

11:56

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.17020

599,040

13-Oct-2013

14:42

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.20631

599,040

13-Oct-2013

11:44

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16520

757,488

13-Oct-2013

10:49

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20631

757,488

13-Oct-2013

09:43

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.16520

142,848

13-Oct-2013

09:30

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.20631

142,848

13-Oct-2013

09:05

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.16520

1,104,896

13-Oct-2013

09:37

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20631

1,104,896

13-Oct-2013

09:09

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16520

1,427,968

13-Oct-2013

09:35

Not applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20631

1,427,968

13-Oct-2013

09:08

Not applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16520

65,024

13-Oct-2013

09:32

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16520

1,129,472

13-Oct-2013

09:35

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

13-Oct-2013

09:32

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20631

75,264

13-Oct-2013

09:06

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20631

1,130,496

13-Oct-2013

09:08

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

13-Oct-2013

09:06

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16520

678,912

13-Oct-2013

09:39

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20631

678,912

13-Oct-2013

09:10

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16520

607,744

13-Oct-2013

09:27

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

13-Oct-2013

08:01

Not applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20631

607,744

13-Oct-2013

09:03

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

13-Oct-2013

07:58

Not applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16520

73,216

13-Oct-2013

09:26

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20631

73,216

13-Oct-2013

09:02

x86

Mshtml.dll

9.0.8112.16520

12,344,832

13-Oct-2013

10:42

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16520

2,382,848

13-Oct-2013

09:25

Not applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20631

12,344,832

13-Oct-2013

09:37

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20631

2,382,848

13-Oct-2013

09:02

Not applicable

Ieproxy.dll

9.0.8112.16520

194,560

13-Oct-2013

09:32

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20631

194,560

13-Oct-2013

09:06

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16520

194,560

13-Oct-2013

09:32

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20631

194,560

13-Oct-2013

09:06

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16520

387,584

13-Oct-2013

09:38

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20631

387,584

13-Oct-2013

09:09

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16520

1,796,096

13-Oct-2013

09:27

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

13-Oct-2013

10:49

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20631

1,796,096

13-Oct-2013

09:03

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

13-Oct-2013

09:43

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16520

768,512

13-Oct-2013

09:33

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20631

768,512

13-Oct-2013

09:06

x86

Url.dll

9.0.8112.16520

231,936

13-Oct-2013

09:33

x86

Url.dll

9.0.8112.20631

231,936

13-Oct-2013

09:07

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16520

9,739,264

13-Oct-2013

10:08

x86

Ieui.dll

9.0.8112.16520

176,640

13-Oct-2013

09:20

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.20631

9,739,264

13-Oct-2013

09:18

x86

Ieui.dll

9.0.8112.20631

176,640

13-Oct-2013

08:59

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16520

104,448

13-Oct-2013

09:38

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20631

104,448

13-Oct-2013

09:09

x86

Jscript.dll

5.8.7601.17020

717,824

13-Oct-2013

09:30

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16520

1,806,848

13-Oct-2013

09:48

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20631

717,824

13-Oct-2013

09:04

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20631

1,806,848

13-Oct-2013

09:16

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17020

420,864

13-Oct-2013

09:29

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20631

420,864

13-Oct-2013

09:04

x86


 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.17xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.21xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7601.18xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.22xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Uwaga Instalowanych plików MANIFEST (manifest) i plików MUM (mum) nie wymieniono.

Internet Explorer 8

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

8.0.7601.18283

1,232,384

12-Oct-2013

02:04

x86

Urlmon.dll

8.0.7601.22479

1,234,432

12-Oct-2013

01:57

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.18283

48,128

12-Oct-2013

02:01

x86

Wininet.dll

8.0.7601.18283

981,504

12-Oct-2013

02:04

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

12-Oct-2013

01:15

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.22479

48,128

12-Oct-2013

01:56

x86

Wininet.dll

8.0.7601.22479

982,016

12-Oct-2013

01:58

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

12-Oct-2013

01:13

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.18283

860,672

12-Oct-2013

02:01

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.22479

860,672

12-Oct-2013

01:56

x86

Msfeeds.dll

8.0.7601.18283

627,712

12-Oct-2013

02:02

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

11-Oct-2013

23:17

Not applicable

Msfeeds.dll

8.0.7601.22479

627,712

12-Oct-2013

01:57

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

11-Oct-2013

23:18

Not applicable

Mshtmled.dll

8.0.7601.18283

67,584

12-Oct-2013

02:02

x86

Mshtmled.dll

8.0.7601.22479

67,584

12-Oct-2013

01:57

x86

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

11-Oct-2013

23:16

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.18283

6,038,528

12-Oct-2013

02:02

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.18283

1,638,912

12-Oct-2013

01:15

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

11-Oct-2013

23:17

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.22479

6,040,064

12-Oct-2013

01:57

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.22479

1,638,912

12-Oct-2013

01:13

Not applicable

Ieproxy.dll

8.0.7601.18283

163,328

12-Oct-2013

02:01

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.22479

163,328

12-Oct-2013

01:56

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.18283

200,704

12-Oct-2013

02:01

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.22479

200,704

12-Oct-2013

01:56

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18283

525,312

12-Oct-2013

02:01

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22479

525,312

12-Oct-2013

01:56

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.18283

2,078,208

12-Oct-2013

02:01

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.18283

189,952

12-Oct-2013

02:04

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.22479

2,078,208

12-Oct-2013

01:56

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.22479

189,952

12-Oct-2013

01:57

x86

Vgx.dll

8.0.7601.18283

760,320

12-Oct-2013

02:04

x86

Vgx.dll

8.0.7601.22479

760,320

12-Oct-2013

01:57

x86

Url.dll

8.0.7601.18283

132,096

12-Oct-2013

02:04

x86

Url.dll

8.0.7601.22479

132,096

12-Oct-2013

01:57

x86

Ieframe.dll

8.0.7601.18283

11,020,800

12-Oct-2013

02:01

x86

Ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

11-Oct-2013

23:16

Not applicable

Ieui.dll

8.0.7601.18283

176,640

12-Oct-2013

02:01

x86

Ieframe.dll

8.0.7601.22479

11,020,800

12-Oct-2013

01:56

x86

Ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

11-Oct-2013

23:17

Not applicable

Ieui.dll

8.0.7601.22479

176,640

12-Oct-2013

01:56

x86

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

8.0.7601.18283

2,732,032

12-Oct-2013

01:37

IA-64

Urlmon.dll

8.0.7601.22479

2,736,128

12-Oct-2013

01:26

IA-64

Jsproxy.dll

8.0.7601.18283

114,176

12-Oct-2013

01:34

IA-64

Wininet.dll

8.0.7601.18283

2,200,576

12-Oct-2013

01:37

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

189,952

12-Oct-2013

01:37

IA-64

Jsproxy.dll

8.0.7601.22479

114,176

12-Oct-2013

01:24

IA-64

Wininet.dll

8.0.7601.22479

2,201,088

12-Oct-2013

01:26

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

189,952

12-Oct-2013

01:26

IA-64

Iedvtool.dll

8.0.7601.18283

2,020,352

12-Oct-2013

01:34

IA-64

Iedvtool.dll

8.0.7601.22479

2,020,352

12-Oct-2013

01:24

IA-64

Msfeeds.dll

8.0.7601.18283

1,354,240

12-Oct-2013

01:35

IA-64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

11-Oct-2013

23:05

Not applicable

Msfeeds.dll

8.0.7601.22479

1,354,240

12-Oct-2013

01:25

IA-64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

11-Oct-2013

23:05

Not applicable

Mshtmled.dll

8.0.7601.18283

222,208

12-Oct-2013

01:35

IA-64

Mshtmled.dll

8.0.7601.22479

222,208

12-Oct-2013

01:25

IA-64

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

11-Oct-2013

23:04

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.18283

17,466,368

12-Oct-2013

01:35

IA-64

Mshtml.tlb

8.0.7601.18283

1,638,912

12-Oct-2013

01:00

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

11-Oct-2013

23:04

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.22479

17,468,416

12-Oct-2013

01:25

IA-64

Mshtml.tlb

8.0.7601.22479

1,638,912

12-Oct-2013

00:54

Not applicable

Ieproxy.dll

8.0.7601.18283

514,048

12-Oct-2013

01:34

IA-64

Ieproxy.dll

8.0.7601.22479

514,048

12-Oct-2013

01:24

IA-64

Ieshims.dll

8.0.7601.18283

521,216

12-Oct-2013

01:34

IA-64

Ieshims.dll

8.0.7601.22479

521,216

12-Oct-2013

01:24

IA-64

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18283

976,384

12-Oct-2013

01:34

IA-64

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22479

976,384

12-Oct-2013

01:24

IA-64

Iertutil.dll

8.0.7601.18283

2,955,264

12-Oct-2013

01:34

IA-64

Sqmapi.dll

6.1.7601.18283

592,384

12-Oct-2013

01:37

IA-64

Iertutil.dll

8.0.7601.22479

2,955,264

12-Oct-2013

01:24

IA-64

Sqmapi.dll

6.1.7601.22479

592,384

12-Oct-2013

01:26

IA-64

Vgx.dll

8.0.7601.18283

2,203,648

12-Oct-2013

01:37

IA-64

Vgx.dll

8.0.7601.22479

2,203,648

12-Oct-2013

01:26

IA-64

Url.dll

8.0.7601.18283

155,648

12-Oct-2013

01:37

IA-64

Url.dll

8.0.7601.22479

155,648

12-Oct-2013

01:26

IA-64

Ieframe.dll

8.0.7601.18283

18,783,232

12-Oct-2013

01:34

IA-64

Ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

11-Oct-2013

23:04

Not applicable

Ieui.dll

8.0.7601.18283

519,168

12-Oct-2013

01:34

IA-64

Ieframe.dll

8.0.7601.22479

18,783,232

12-Oct-2013

01:24

IA-64

Ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

11-Oct-2013

23:04

Not applicable

Ieui.dll

8.0.7601.22479

519,168

12-Oct-2013

01:24

IA-64

Msfeeds.dll

8.0.7601.18283

627,712

12-Oct-2013

02:02

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

11-Oct-2013

23:17

Not applicable

Msfeeds.dll

8.0.7601.22479

627,712

12-Oct-2013

01:57

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

11-Oct-2013

23:18

Not applicable

Mshtmled.dll

8.0.7601.18283

67,584

12-Oct-2013

02:02

x86

Mshtmled.dll

8.0.7601.22479

67,584

12-Oct-2013

01:57

x86

Mshtml.dll

8.0.7601.18283

6,038,528

12-Oct-2013

02:02

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.18283

1,638,912

12-Oct-2013

01:15

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

11-Oct-2013

23:17

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.22479

6,040,064

12-Oct-2013

01:57

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.22479

1,638,912

12-Oct-2013

01:13

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

11-Oct-2013

23:17

Not applicable

Ieframe.dll

8.0.7601.18283

11,020,800

12-Oct-2013

02:01

x86

Ieui.dll

8.0.7601.18283

176,640

12-Oct-2013

02:01

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

11-Oct-2013

23:17

Not applicable

Ieframe.dll

8.0.7601.22479

11,020,800

12-Oct-2013

01:56

x86

Ieui.dll

8.0.7601.22479

176,640

12-Oct-2013

01:56

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

11-Oct-2013

23:17

Not applicable

Urlmon.dll

8.0.7601.18283

1,232,384

12-Oct-2013

02:04

x86

Urlmon.dll

8.0.7601.22479

1,234,432

12-Oct-2013

01:57

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.18283

48,128

12-Oct-2013

02:01

x86

Wininet.dll

8.0.7601.18283

981,504

12-Oct-2013

02:04

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

12-Oct-2013

01:15

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.22479

48,128

12-Oct-2013

01:56

x86

Wininet.dll

8.0.7601.22479

982,016

12-Oct-2013

01:58

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

12-Oct-2013

01:13

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.18283

860,672

12-Oct-2013

02:01

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.22479

860,672

12-Oct-2013

01:56

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.18283

163,328

12-Oct-2013

02:01

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.22479

163,328

12-Oct-2013

01:56

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.18283

200,704

12-Oct-2013

02:01

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.22479

200,704

12-Oct-2013

01:56

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18283

525,312

12-Oct-2013

02:01

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22479

525,312

12-Oct-2013

01:56

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.18283

2,078,208

12-Oct-2013

02:01

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.18283

189,952

12-Oct-2013

02:04

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.22479

2,078,208

12-Oct-2013

01:56

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.22479

189,952

12-Oct-2013

01:57

x86

Vgx.dll

8.0.7601.18283

760,320

12-Oct-2013

02:04

x86

Vgx.dll

8.0.7601.22479

760,320

12-Oct-2013

01:57

x86

Url.dll

8.0.7601.18283

132,096

12-Oct-2013

02:04

x86

Url.dll

8.0.7601.22479

132,096

12-Oct-2013

01:57

x86

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

8.0.7601.18283

1,494,016

12-Oct-2013

02:31

x64

Urlmon.dll

8.0.7601.22479

1,495,040

12-Oct-2013

02:26

x64

Jsproxy.dll

8.0.7601.18283

64,512

12-Oct-2013

02:29

x64

Wininet.dll

8.0.7601.18283

1,188,864

12-Oct-2013

02:31

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

95,232

12-Oct-2013

02:31

x64

Jsproxy.dll

8.0.7601.22479

64,512

12-Oct-2013

02:24

x64

Wininet.dll

8.0.7601.22479

1,189,888

12-Oct-2013

02:26

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

95,232

12-Oct-2013

02:26

x64

Iedvtool.dll

8.0.7601.18283

1,012,736

12-Oct-2013

02:29

x64

Iedvtool.dll

8.0.7601.22479

1,012,736

12-Oct-2013

02:24

x64

Msfeeds.dll

8.0.7601.18283

735,232

12-Oct-2013

02:30

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

11-Oct-2013

23:16

Not applicable

Msfeeds.dll

8.0.7601.22479

735,232

12-Oct-2013

02:25

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

11-Oct-2013

23:17

Not applicable

Mshtmled.dll

8.0.7601.18283

97,792

12-Oct-2013

02:30

x64

Mshtmled.dll

8.0.7601.22479

97,792

12-Oct-2013

02:25

x64

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

11-Oct-2013

23:15

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.18283

9,071,104

12-Oct-2013

02:30

x64

Mshtml.tlb

8.0.7601.18283

1,638,912

12-Oct-2013

01:32

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

11-Oct-2013

23:16

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.22479

9,075,712

12-Oct-2013

02:25

x64

Mshtml.tlb

8.0.7601.22479

1,638,912

12-Oct-2013

01:32

Not applicable

Ieproxy.dll

8.0.7601.18283

451,072

12-Oct-2013

02:29

x64

Ieproxy.dll

8.0.7601.22479

451,072

12-Oct-2013

02:24

x64

Ieshims.dll

8.0.7601.18283

293,376

12-Oct-2013

02:29

x64

Ieshims.dll

8.0.7601.22479

293,376

12-Oct-2013

02:24

x64

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18283

505,344

12-Oct-2013

02:29

x64

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22479

505,344

12-Oct-2013

02:24

x64

Iertutil.dll

8.0.7601.18283

2,458,112

12-Oct-2013

02:29

x64

Sqmapi.dll

6.1.7601.18283

244,736

12-Oct-2013

02:31

x64

Iertutil.dll

8.0.7601.22479

2,458,624

12-Oct-2013

02:24

x64

Sqmapi.dll

6.1.7601.22479

244,736

12-Oct-2013

02:26

x64

Vgx.dll

8.0.7601.18283

1,111,040

12-Oct-2013

02:31

x64

Vgx.dll

8.0.7601.22479

1,111,040

12-Oct-2013

02:26

x64

Url.dll

8.0.7601.18283

134,144

12-Oct-2013

02:31

x64

Url.dll

8.0.7601.22479

134,144

12-Oct-2013

02:26

x64

Ieframe.dll

8.0.7601.18283

12,295,168

12-Oct-2013

02:29

x64

Ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

11-Oct-2013

23:15

Not applicable

Ieui.dll

8.0.7601.18283

247,808

12-Oct-2013

02:29

x64

Ieframe.dll

8.0.7601.22479

12,295,680

12-Oct-2013

02:24

x64

Ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

11-Oct-2013

23:16

Not applicable

Ieui.dll

8.0.7601.22479

247,808

12-Oct-2013

02:24

x64

Msfeeds.dll

8.0.7601.18283

627,712

12-Oct-2013

02:02

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

11-Oct-2013

23:17

Not applicable

Msfeeds.dll

8.0.7601.22479

627,712

12-Oct-2013

01:57

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

11-Oct-2013

23:18

Not applicable

Mshtmled.dll

8.0.7601.18283

67,584

12-Oct-2013

02:02

x86

Mshtmled.dll

8.0.7601.22479

67,584

12-Oct-2013

01:57

x86

Mshtml.dll

8.0.7601.18283

6,038,528

12-Oct-2013

02:02

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.18283

1,638,912

12-Oct-2013

01:15

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

11-Oct-2013

23:17

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.22479

6,040,064

12-Oct-2013

01:57

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.22479

1,638,912

12-Oct-2013

01:13

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

11-Oct-2013

23:17

Not applicable

Ieframe.dll

8.0.7601.18283

11,020,800

12-Oct-2013

02:01

x86

Ieui.dll

8.0.7601.18283

176,640

12-Oct-2013

02:01

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

11-Oct-2013

23:17

Not applicable

Ieframe.dll

8.0.7601.22479

11,020,800

12-Oct-2013

01:56

x86

Ieui.dll

8.0.7601.22479

176,640

12-Oct-2013

01:56

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

11-Oct-2013

23:17

Not applicable

Urlmon.dll

8.0.7601.18283

1,232,384

12-Oct-2013

02:04

x86

Urlmon.dll

8.0.7601.22479

1,234,432

12-Oct-2013

01:57

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.18283

48,128

12-Oct-2013

02:01

x86

Wininet.dll

8.0.7601.18283

981,504

12-Oct-2013

02:04

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

12-Oct-2013

01:15

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.22479

48,128

12-Oct-2013

01:56

x86

Wininet.dll

8.0.7601.22479

982,016

12-Oct-2013

01:58

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

12-Oct-2013

01:13

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.18283

860,672

12-Oct-2013

02:01

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.22479

860,672

12-Oct-2013

01:56

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.18283

163,328

12-Oct-2013

02:01

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.22479

163,328

12-Oct-2013

01:56

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.18283

200,704

12-Oct-2013

02:01

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.22479

200,704

12-Oct-2013

01:56

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18283

525,312

12-Oct-2013

02:01

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22479

525,312

12-Oct-2013

01:56

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.18283

2,078,208

12-Oct-2013

02:01

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.18283

189,952

12-Oct-2013

02:04

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.22479

2,078,208

12-Oct-2013

01:56

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.22479

189,952

12-Oct-2013

01:57

x86

Vgx.dll

8.0.7601.18283

760,320

12-Oct-2013

02:04

x86

Vgx.dll

8.0.7601.22479

760,320

12-Oct-2013

01:57

x86

Url.dll

8.0.7601.18283

132,096

12-Oct-2013

02:04

x86

Url.dll

8.0.7601.22479

132,096

12-Oct-2013

01:57

x86

Internet Explorer 9

Program Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

9.0.8112.16520

1,104,896

13-Oct-2013

09:37

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20631

1,104,896

13-Oct-2013

09:09

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.16520

757,488

13-Oct-2013

10:49

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20631

757,488

13-Oct-2013

09:43

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16520

1,427,968

13-Oct-2013

09:35

Not applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20631

1,427,968

13-Oct-2013

09:08

Not applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16520

65,024

13-Oct-2013

09:32

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16520

1,129,472

13-Oct-2013

09:35

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

13-Oct-2013

09:32

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20631

75,264

13-Oct-2013

09:06

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20631

1,130,496

13-Oct-2013

09:08

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

13-Oct-2013

09:06

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16520

678,912

13-Oct-2013

09:39

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20631

678,912

13-Oct-2013

09:10

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16520

607,744

13-Oct-2013

09:27

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

13-Oct-2013

08:01

Not applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20631

607,744

13-Oct-2013

09:03

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

13-Oct-2013

07:58

Not applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16520

73,216

13-Oct-2013

09:26

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20631

73,216

13-Oct-2013

09:02

x86

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

2,012

13-Oct-2013

10:58

Not applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.16520

12,344,832

13-Oct-2013

10:42

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16520

2,382,848

13-Oct-2013

09:25

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

2,012

13-Oct-2013

10:02

Not applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20631

12,344,832

13-Oct-2013

09:37

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20631

2,382,848

13-Oct-2013

09:02

Not applicable

Ieproxy.dll

9.0.8112.16520

194,560

13-Oct-2013

09:32

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20631

194,560

13-Oct-2013

09:06

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16520

194,560

13-Oct-2013

09:32

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20631

194,560

13-Oct-2013

09:06

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.16520

142,848

13-Oct-2013

09:30

x86

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Ieunatt.exe

9.0.8112.20631

142,848

13-Oct-2013

09:05

x86

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16520

387,584

13-Oct-2013

09:38

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20631

387,584

13-Oct-2013

09:09

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16520

1,796,096

13-Oct-2013

09:27

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

13-Oct-2013

10:49

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20631

1,796,096

13-Oct-2013

09:03

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

13-Oct-2013

09:43

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16520

768,512

13-Oct-2013

09:33

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20631

768,512

13-Oct-2013

09:06

x86

Url.dll

9.0.8112.16520

231,936

13-Oct-2013

09:33

x86

Url.dll

9.0.8112.20631

231,936

13-Oct-2013

09:07

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16520

9,739,264

13-Oct-2013

10:08

x86

Ieframe.ptxml

Not applicable

20,842

13-Oct-2013

10:58

Not applicable

Ieui.dll

9.0.8112.16520

176,640

13-Oct-2013

09:20

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.20631

9,739,264

13-Oct-2013

09:18

x86

Ieframe.ptxml

Not applicable

20,842

13-Oct-2013

10:02

Not applicable

Ieui.dll

9.0.8112.20631

176,640

13-Oct-2013

08:59

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16520

104,448

13-Oct-2013

09:38

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20631

104,448

13-Oct-2013

09:09

x86

Jscript.dll

5.8.7601.17020

717,824

13-Oct-2013

09:30

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16520

1,806,848

13-Oct-2013

09:48

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20631

717,824

13-Oct-2013

09:04

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20631

1,806,848

13-Oct-2013

09:16

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17020

420,864

13-Oct-2013

09:29

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20631

420,864

13-Oct-2013

09:04

x86

Program Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

9.0.8112.16520

1,346,560

13-Oct-2013

14:48

x64

Urlmon.dll

9.0.8112.20631

1,347,072

13-Oct-2013

11:49

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16520

763,632

13-Oct-2013

16:04

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.20631

763,632

13-Oct-2013

12:41

x64

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16520

1,494,528

13-Oct-2013

14:46

Not applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20631

1,494,528

13-Oct-2013

11:47

Not applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16520

85,504

13-Oct-2013

14:44

x64

Wininet.dll

9.0.8112.16520

1,392,128

13-Oct-2013

14:47

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

13-Oct-2013

14:44

x64

Jsproxy.dll

9.0.8112.20631

96,768

13-Oct-2013

11:45

x64

Wininet.dll

9.0.8112.20631

1,392,640

13-Oct-2013

11:48

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

13-Oct-2013

11:46

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.16520

887,808

13-Oct-2013

14:52

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.20631

887,808

13-Oct-2013

11:51

x64

Msfeeds.dll

9.0.8112.16520

729,088

13-Oct-2013

14:38

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

13-Oct-2013

12:06

Not applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20631

729,088

13-Oct-2013

11:42

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

13-Oct-2013

10:10

Not applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16520

96,768

13-Oct-2013

14:36

x64

Mshtmled.dll

9.0.8112.20631

96,768

13-Oct-2013

11:40

x64

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

2,012

13-Oct-2013

16:07

Not applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.16520

17,847,296

13-Oct-2013

15:58

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.16520

2,382,848

13-Oct-2013

14:35

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

2,012

13-Oct-2013

12:44

Not applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20631

17,847,296

13-Oct-2013

12:35

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.20631

2,382,848

13-Oct-2013

11:39

Not applicable

Ieproxy.dll

9.0.8112.16520

548,864

13-Oct-2013

14:45

x64

Ieproxy.dll

9.0.8112.20631

548,864

13-Oct-2013

11:46

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.16520

305,152

13-Oct-2013

14:44

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.20631

305,152

13-Oct-2013

11:45

x64

Ieunatt.exe

9.0.8112.16520

173,056

13-Oct-2013

14:42

x64

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Ieunatt.exe

9.0.8112.20631

173,056

13-Oct-2013

11:44

x64

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16520

499,200

13-Oct-2013

14:51

x64

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20631

499,200

13-Oct-2013

11:49

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.16520

2,147,840

13-Oct-2013

14:39

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,024

13-Oct-2013

16:04

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.20631

2,147,840

13-Oct-2013

11:42

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,024

13-Oct-2013

12:41

x64

Vgx.dll

9.0.8112.16520

996,352

13-Oct-2013

14:46

x64

Vgx.dll

9.0.8112.20631

996,352

13-Oct-2013

11:46

x64

Url.dll

9.0.8112.16520

237,056

13-Oct-2013

14:46

x64

Url.dll

9.0.8112.20631

237,056

13-Oct-2013

11:47

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.16520

10,926,080

13-Oct-2013

15:09

x64

Ieframe.ptxml

Not applicable

20,842

13-Oct-2013

16:07

Not applicable

Ieui.dll

9.0.8112.16520

248,320

13-Oct-2013

14:29

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.20631

10,926,592

13-Oct-2013

11:57

x64

Ieframe.ptxml

Not applicable

20,842

13-Oct-2013

12:44

Not applicable

Ieui.dll

9.0.8112.20631

248,320

13-Oct-2013

11:36

x64

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16520

141,312

13-Oct-2013

14:50

x64

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20631

141,312

13-Oct-2013

11:49

x64

Jscript.dll

5.8.7601.17020

816,640

13-Oct-2013

14:42

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.16520

2,334,720

13-Oct-2013

14:55

x64

Jscript.dll

5.8.7601.20631

816,640

13-Oct-2013

11:44

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.20631

2,334,720

13-Oct-2013

11:56

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.17020

599,040

13-Oct-2013

14:42

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.20631

599,040

13-Oct-2013

11:44

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16520

757,488

13-Oct-2013

10:49

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20631

757,488

13-Oct-2013

09:43

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16520

607,744

13-Oct-2013

09:27

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

13-Oct-2013

08:01

Not applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20631

607,744

13-Oct-2013

09:03

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

13-Oct-2013

07:58

Not applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16520

73,216

13-Oct-2013

09:26

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20631

73,216

13-Oct-2013

09:02

x86

Mshtml.dll

9.0.8112.16520

12,344,832

13-Oct-2013

10:42

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16520

2,382,848

13-Oct-2013

09:25

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

2,012

13-Oct-2013

10:59

Not applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20631

12,344,832

13-Oct-2013

09:37

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20631

2,382,848

13-Oct-2013

09:02

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

2,012

13-Oct-2013

10:03

Not applicable

Ieunatt.exe

9.0.8112.16520

142,848

13-Oct-2013

09:30

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.20631

142,848

13-Oct-2013

09:05

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16520

9,739,264

13-Oct-2013

10:08

x86

Ieui.dll

9.0.8112.16520

176,640

13-Oct-2013

09:20

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not applicable

20,842

13-Oct-2013

10:59

Not applicable

Ieframe.dll

9.0.8112.20631

9,739,264

13-Oct-2013

09:18

x86

Ieui.dll

9.0.8112.20631

176,640

13-Oct-2013

08:59

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not applicable

20,842

13-Oct-2013

10:02

Not applicable

Jscript.dll

5.8.7601.17020

717,824

13-Oct-2013

09:30

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16520

1,806,848

13-Oct-2013

09:48

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20631

717,824

13-Oct-2013

09:04

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20631

1,806,848

13-Oct-2013

09:16

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17020

420,864

13-Oct-2013

09:29

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20631

420,864

13-Oct-2013

09:04

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.16520

1,104,896

13-Oct-2013

09:37

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20631

1,104,896

13-Oct-2013

09:09

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16520

1,427,968

13-Oct-2013

09:35

Not applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20631

1,427,968

13-Oct-2013

09:08

Not applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16520

65,024

13-Oct-2013

09:32

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16520

1,129,472

13-Oct-2013

09:35

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

13-Oct-2013

09:32

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20631

75,264

13-Oct-2013

09:06

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20631

1,130,496

13-Oct-2013

09:08

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

13-Oct-2013

09:06

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16520

678,912

13-Oct-2013

09:39

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20631

678,912

13-Oct-2013

09:10

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.16520

194,560

13-Oct-2013

09:32

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20631

194,560

13-Oct-2013

09:06

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16520

194,560

13-Oct-2013

09:32

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20631

194,560

13-Oct-2013

09:06

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16520

387,584

13-Oct-2013

09:38

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20631

387,584

13-Oct-2013

09:09

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16520

1,796,096

13-Oct-2013

09:27

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

13-Oct-2013

10:49

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20631

1,796,096

13-Oct-2013

09:03

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

13-Oct-2013

09:43

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16520

768,512

13-Oct-2013

09:33

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20631

768,512

13-Oct-2013

09:06

x86

Url.dll

9.0.8112.16520

231,936

13-Oct-2013

09:33

x86

Url.dll

9.0.8112.20631

231,936

13-Oct-2013

09:07

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16520

104,448

13-Oct-2013

09:38

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20631

104,448

13-Oct-2013

09:09

x86

Internet Explorer 10

Program Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

10.0.9200.16736

1,138,176

12-Oct-2013

07:03

x86

Urlmon.dll

10.0.9200.20848

1,137,152

12-Oct-2013

06:54

x86

Iexplore.exe

10.0.9200.16736

770,736

12-Oct-2013

07:44

x86

Iexplore.exe

10.0.9200.20848

770,736

12-Oct-2013

07:16

x86

Jsproxy.dll

10.0.9200.16736

39,424

12-Oct-2013

07:02

x86

Wininet.dll

10.0.9200.16736

1,767,936

12-Oct-2013

07:03

x86

Jsproxy.dll

10.0.9200.20848

38,400

12-Oct-2013

06:53

x86

Wininet.dll

10.0.9200.20848

1,777,152

12-Oct-2013

06:55

x86

Msfeeds.dll

10.0.9200.16736

493,056

12-Oct-2013

07:02

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

12-Oct-2013

01:39

Not applicable

Msfeeds.dll

10.0.9200.20848

493,056

12-Oct-2013

06:54

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

12-Oct-2013

01:38

Not applicable

Ie9props.propdesc

Not applicable

2,843

09-Oct-2012

01:08

Not applicable

Registeriepkeys.exe

10.0.9200.16736

71,680

12-Oct-2013

05:15

x86

Ie9props.propdesc

Not applicable

2,843

10-Oct-2012

01:36

Not applicable

Registeriepkeys.exe

10.0.9200.20848

71,680

12-Oct-2013

05:13

x86

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

12-Oct-2013

01:36

Not applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.16736

14,355,968

12-Oct-2013

07:02

x86

Mshtml.tlb

10.0.9200.16736

2,706,432

12-Oct-2013

06:08

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

12-Oct-2013

01:35

Not applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.20848

14,381,568

12-Oct-2013

06:54

x86

Mshtml.tlb

10.0.9200.20848

2,706,432

12-Oct-2013

06:04

Not applicable

Ieproxy.dll

10.0.9200.16736

257,536

12-Oct-2013

07:02

x86

Ieproxy.dll

10.0.9200.20848

257,536

12-Oct-2013

06:53

x86

Ieshims.dll

10.0.9200.16736

236,032

12-Oct-2013

07:02

x86

Ieshims.dll

10.0.9200.20848

236,032

12-Oct-2013

06:53

x86

Msdbg2.dll

11.0.50613.2

285,080

06-Jul-2012

19:44

x86

Pdm.dll

11.0.50613.2

392,080

06-Jul-2012

19:44

x86

Pdmproxy100.dll

11.0.50613.2

70,568

06-Jul-2012

19:44

x86

Pdmsetup.exe

10.0.9200.16736

69,120

12-Oct-2013

05:28

x86

Msdbg2.dll

11.0.50613.2

285,080

06-Jul-2012

19:52

x86

Pdm.dll

11.0.50613.2

392,080

06-Jul-2012

19:52

x86

Pdmproxy100.dll

11.0.50613.2

70,568

06-Jul-2012

19:52

x86

Pdmsetup.exe

10.0.9200.20848

69,120

12-Oct-2013

05:26

x86

Iertutil.dll

10.0.9200.16736

2,049,024

12-Oct-2013

07:02

x86

Sqmapi.dll

6.2.9200.16736

217,600

12-Oct-2013

07:03

x86

Iertutil.dll

10.0.9200.20848

2,079,744

12-Oct-2013

06:53

x86

Sqmapi.dll

6.2.9200.20848

219,648

12-Oct-2013

06:54

x86

Ie4uinit.exe

10.0.9200.16736

42,496

12-Oct-2013

07:04

x86

Iernonce.dll

10.0.9200.16736

33,280

12-Oct-2013

07:02

x86

Iesetup.dll

10.0.9200.16736

61,440

12-Oct-2013

07:02

x86

Ie4uinit.exe

10.0.9200.20848

42,496

12-Oct-2013

06:55

x86

Iernonce.dll

10.0.9200.20848

33,280

12-Oct-2013

06:53

x86

Iesetup.dll

10.0.9200.20848

61,440

12-Oct-2013

06:53

x86

Iesysprep.dll

10.0.9200.16736

109,056

12-Oct-2013

07:02

x86

Iesysprep.dll

10.0.9200.20848

109,056

12-Oct-2013

06:53

x86

Vgx.dll

10.0.9200.16736

817,664

12-Oct-2013

07:03

x86

Vgx.dll

10.0.9200.20848

817,664

12-Oct-2013

06:54

x86

Ieframe.dll

10.0.9200.16736

13,761,024

12-Oct-2013

07:02

x86

Ieframe.ptxml

Not applicable

25,923

12-Oct-2013

01:36

Not applicable

Ieui.dll

10.0.9200.16736

391,168

12-Oct-2013

07:02

x86

Ieframe.dll

10.0.9200.20848

13,737,984

12-Oct-2013

06:53

x86

Ieframe.ptxml

Not applicable

25,923

12-Oct-2013

01:35

Not applicable

Ieui.dll

10.0.9200.20848

391,168

12-Oct-2013

06:53

x86

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.16736

108,032

12-Oct-2013

07:02

x86

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.20848

108,032

12-Oct-2013

06:53

x86

Jscript9.dll

10.0.9200.16736

2,877,952

12-Oct-2013

07:02

x86

Jscript9.dll

10.0.9200.20848

2,881,536

12-Oct-2013

06:53

x86

Jscript.dll

5.8.9200.16736

690,688

12-Oct-2013

07:02

x86

Jscript.dll

5.8.9200.20848

690,688

12-Oct-2013

06:53

x86

Program Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

10.0.9200.16736

1,364,992

12-Oct-2013

08:45

x64

Urlmon.dll

10.0.9200.20848

1,349,632

12-Oct-2013

07:16

x64

Iexplore.exe

10.0.9200.16736

775,344

12-Oct-2013

21:42

x64

Iexplore.exe

10.0.9200.20848

775,344

12-Oct-2013

09:49

x64

Jsproxy.dll

10.0.9200.16736

53,248

12-Oct-2013

08:43

x64

Wininet.dll

10.0.9200.16736

2,241,536

12-Oct-2013

08:45

x64

Jsproxy.dll

10.0.9200.20848

53,248

12-Oct-2013

07:15

x64

Wininet.dll

10.0.9200.20848

2,249,216

12-Oct-2013

07:16

x64

Msfeeds.dll

10.0.9200.16736

603,136

12-Oct-2013

08:43

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

12-Oct-2013

01:39

Not applicable

Msfeeds.dll

10.0.9200.20848

603,136

12-Oct-2013

07:15

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

12-Oct-2013

01:38

Not applicable

Ie9props.propdesc

Not applicable

2,843

09-Oct-2012

03:09

Not applicable

Registeriepkeys.exe

10.0.9200.16736

89,600

12-Oct-2013

05:44

x64

Ie9props.propdesc

Not applicable

2,843

22-Jul-2013

22:14

Not applicable

Registeriepkeys.exe

10.0.9200.20848

89,600

12-Oct-2013

05:37

x64

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

12-Oct-2013

01:35

Not applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.16736

19,269,632

12-Oct-2013

08:43

x64

Mshtml.tlb

10.0.9200.16736

2,706,432

12-Oct-2013

06:35

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

12-Oct-2013

01:35

Not applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.20848

19,510,784

12-Oct-2013

07:15

x64

Mshtml.tlb

10.0.9200.20848

2,706,432

12-Oct-2013

06:27

Not applicable

Ieproxy.dll

10.0.9200.16736

701,952

12-Oct-2013

08:43

x64

Ieproxy.dll

10.0.9200.20848

701,952

12-Oct-2013

07:15

x64

Ieshims.dll

10.0.9200.16736

356,864

12-Oct-2013

08:43

x64

Ieshims.dll

10.0.9200.20848

356,352

12-Oct-2013

07:15

x64

Msdbg2.dll

11.0.50613.2

368,024

06-Jul-2012

20:11

x64

Pdm.dll

11.0.50613.2

514,952

06-Jul-2012

20:11

x64

Pdmproxy100.dll

11.0.50613.2

72,624

06-Jul-2012

20:11

x64

Pdmsetup.exe

10.0.9200.16736

86,528

12-Oct-2013

05:59

x64

Msdbg2.dll

11.0.50613.2

368,024

22-Jul-2013

22:13

x64

Pdm.dll

11.0.50613.2

514,952

22-Jul-2013

22:13

x64

Pdmproxy100.dll

11.0.50613.2

72,624

22-Jul-2013

22:13

x64

Pdmsetup.exe

10.0.9200.20848

86,528

12-Oct-2013

05:50

x64

Iertutil.dll

10.0.9200.16736

2,648,576

12-Oct-2013

08:43

x64

Sqmapi.dll

6.2.9200.16736

278,528

12-Oct-2013

08:44

x64

Iertutil.dll

10.0.9200.20848

2,671,616

12-Oct-2013

07:15

x64

Sqmapi.dll

6.2.9200.20848

277,504

12-Oct-2013

07:16

x64

Ie4uinit.exe

10.0.9200.16736

51,712

12-Oct-2013

08:45

x64

Iernonce.dll

10.0.9200.16736

39,936

12-Oct-2013

08:43

x64

Iesetup.dll

10.0.9200.16736

67,072

12-Oct-2013

08:43

x64

Ie4uinit.exe

10.0.9200.20848

51,712

12-Oct-2013

07:17

x64

Iernonce.dll

10.0.9200.20848

39,936

12-Oct-2013

07:15

x64

Iesetup.dll

10.0.9200.20848

67,072

12-Oct-2013

07:15

x64

Iesysprep.dll

10.0.9200.16736

136,704

12-Oct-2013

08:43

x64

Iesysprep.dll

10.0.9200.20848

136,704

12-Oct-2013

07:15

x64

Vgx.dll

10.0.9200.16736

1,084,928

12-Oct-2013

08:45

x64

Vgx.dll

10.0.9200.20848

1,084,928

12-Oct-2013

07:16

x64

Ieframe.dll

10.0.9200.16736

15,404,544

12-Oct-2013

08:43

x64

Ieframe.ptxml

Not applicable

25,923

12-Oct-2013

01:35

Not applicable

Ieui.dll

10.0.9200.16736

526,336

12-Oct-2013

08:43

x64

Ieframe.dll

10.0.9200.20848

15,414,784

12-Oct-2013

07:15

x64

Ieframe.ptxml

Not applicable

25,923

12-Oct-2013

01:34

Not applicable

Ieui.dll

10.0.9200.20848

531,456

12-Oct-2013

07:15

x64

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.16736

148,992

12-Oct-2013

08:43

x64

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.20848

148,992

12-Oct-2013

07:15

x64

Jscript9.dll

10.0.9200.16736

3,959,808

12-Oct-2013

08:43

x64

Jscript9.dll

10.0.9200.20848

3,968,000

12-Oct-2013

07:15

x64

Jscript.dll

5.8.9200.16736

855,552

12-Oct-2013

08:43

x64

Jscript.dll

5.8.9200.20848

854,528

12-Oct-2013

07:15

x64

Iexplore.exe

10.0.9200.16736

770,736

12-Oct-2013

07:44

x86

Iexplore.exe

10.0.9200.20848

770,736

12-Oct-2013

07:16

x86

Msfeeds.dll

10.0.9200.16736

493,056

12-Oct-2013

07:02

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

12-Oct-2013

01:39

Not applicable

Msfeeds.dll

10.0.9200.20848

493,056

12-Oct-2013

06:54

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

12-Oct-2013

01:38

Not applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.16736

14,355,968

12-Oct-2013

07:02

x86

Mshtml.tlb

10.0.9200.16736

2,706,432

12-Oct-2013

06:08

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

12-Oct-2013

01:38

Not applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.20848

14,381,568

12-Oct-2013

06:54

x86

Mshtml.tlb

10.0.9200.20848

2,706,432

12-Oct-2013

06:04

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

12-Oct-2013

01:37

Not applicable

Iernonce.dll

10.0.9200.16736

33,280

12-Oct-2013

07:02

x86

Iesetup.dll

10.0.9200.16736

61,440

12-Oct-2013

07:02

x86

Iernonce.dll

10.0.9200.20848

33,280

12-Oct-2013

06:53

x86

Iesetup.dll

10.0.9200.20848

61,440

12-Oct-2013

06:53

x86

Ie9props.propdesc

Not applicable

2,843

09-Oct-2012

01:08

Not applicable

Ieframe.dll

10.0.9200.16736

13,761,024

12-Oct-2013

07:02

x86

Ieui.dll

10.0.9200.16736

391,168

12-Oct-2013

07:02

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not applicable

25,923

12-Oct-2013

01:38

Not applicable

Ie9props.propdesc

Not applicable

2,843

10-Oct-2012

01:36

Not applicable

Ieframe.dll

10.0.9200.20848

13,737,984

12-Oct-2013

06:53

x86

Ieui.dll

10.0.9200.20848

391,168

12-Oct-2013

06:53

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not applicable

25,923

12-Oct-2013

01:37

Not applicable

Jscript9.dll

10.0.9200.16736

2,877,952

12-Oct-2013

07:02

x86

Jscript9.dll

10.0.9200.20848

2,881,536

12-Oct-2013

06:53

x86

Jscript.dll

5.8.9200.16736

690,688

12-Oct-2013

07:02

x86

Jscript.dll

5.8.9200.20848

690,688

12-Oct-2013

06:53

x86

Urlmon.dll

10.0.9200.16736

1,138,176

12-Oct-2013

07:03

x86

Urlmon.dll

10.0.9200.20848

1,137,152

12-Oct-2013

06:54

x86

Jsproxy.dll

10.0.9200.16736

39,424

12-Oct-2013

07:02

x86

Wininet.dll

10.0.9200.16736

1,767,936

12-Oct-2013

07:03

x86

Jsproxy.dll

10.0.9200.20848

38,400

12-Oct-2013

06:53

x86

Wininet.dll

10.0.9200.20848

1,777,152

12-Oct-2013

06:55

x86

Ie9props.propdesc

Not applicable

2,843

09-Oct-2012

01:08

Not applicable

Registeriepkeys.exe

10.0.9200.16736

71,680

12-Oct-2013

05:15

x86

Ie9props.propdesc

Not applicable

2,843

10-Oct-2012

01:36

Not applicable

Registeriepkeys.exe

10.0.9200.20848

71,680

12-Oct-2013

05:13

x86

Ieproxy.dll

10.0.9200.16736

257,536

12-Oct-2013

07:02

x86

Ieproxy.dll

10.0.9200.20848

257,536

12-Oct-2013

06:53

x86

Ieshims.dll

10.0.9200.16736

236,032

12-Oct-2013

07:02

x86

Ieshims.dll

10.0.9200.20848

236,032

12-Oct-2013

06:53

x86

Msdbg2.dll

11.0.50613.2

285,080

06-Jul-2012

19:44

x86

Pdm.dll

11.0.50613.2

392,080

06-Jul-2012

19:44

x86

Pdmproxy100.dll

11.0.50613.2

70,568

06-Jul-2012

19:44

x86

Pdmsetup.exe

10.0.9200.16736

69,120

12-Oct-2013

05:28

x86

Msdbg2.dll

11.0.50613.2

285,080

06-Jul-2012

19:52

x86

Pdm.dll

11.0.50613.2

392,080

06-Jul-2012

19:52

x86

Pdmproxy100.dll

11.0.50613.2

70,568

06-Jul-2012

19:52

x86

Pdmsetup.exe

10.0.9200.20848

69,120

12-Oct-2013

05:26

x86

Iertutil.dll

10.0.9200.16736

2,049,024

12-Oct-2013

07:02

x86

Sqmapi.dll

6.2.9200.16736

217,600

12-Oct-2013

07:03

x86

Iertutil.dll

10.0.9200.20848

2,079,744

12-Oct-2013

06:53

x86

Sqmapi.dll

6.2.9200.20848

219,648

12-Oct-2013

06:54

x86

Iesysprep.dll

10.0.9200.16736

109,056

12-Oct-2013

07:02

x86

Iesysprep.dll

10.0.9200.20848

109,056

12-Oct-2013

06:53

x86

Vgx.dll

10.0.9200.16736

817,664

12-Oct-2013

07:03

x86

Vgx.dll

10.0.9200.20848

817,664

12-Oct-2013

06:54

x86

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.16736

108,032

12-Oct-2013

07:02

x86

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.20848

108,032

12-Oct-2013

06:53

x86


 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.2.920 0,16xxx

  Windows 8 i Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.20xxx

  Windows 8 i Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Uwaga Instalowanych plików MANIFEST (manifest) i plików MUM (mum) nie wymieniono.

Internet Explorer 10

Program Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

10.0.9200.16736

1,138,176

12-Oct-2013

07:03

x86

Urlmon.dll

10.0.9200.20848

1,137,152

12-Oct-2013

06:54

x86

Iexplore.exe

10.0.9200.16537

770,608

21-Feb-2013

11:28

x86

Iexplore.exe

10.0.9200.20641

770,624

21-Feb-2013

11:11

x86

Jsproxy.dll

10.0.9200.16537

39,424

21-Feb-2013

10:29

x86

Wininet.dll

10.0.9200.16736

1,767,936

12-Oct-2013

07:03

x86

Jsproxy.dll

10.0.9200.16384

38,400

26-Jul-2012

03:18

x86

Wininet.dll

10.0.9200.20848

1,777,152

12-Oct-2013

06:55

x86

Ie9props.propdesc

Not applicable

2,843

09-Oct-2012

01:08

Not applicable

Ie9props.propdesc

Not applicable

2,843

10-Oct-2012

01:36

Not applicable

Msfeeds.dll

10.0.9200.16736

493,056

12-Oct-2013

07:02

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

07-Nov-2012

23:41

Not applicable

Msfeeds.dll

10.0.9200.20848

493,056

12-Oct-2013

06:54

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

25-Jul-2012

20:36

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

15-May-2013

01:21

Not applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.16736

14,355,968

12-Oct-2013

07:02

x86

Mshtml.tlb

10.0.9200.16611

2,706,432

14-May-2013

09:23

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

15-May-2013

01:22

Not applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.20848

14,381,568

12-Oct-2013

06:54

x86

Mshtml.tlb

10.0.9200.20716

2,706,432

14-May-2013

05:33

Not applicable

Ieproxy.dll

10.0.9200.16736

257,536

12-Oct-2013

07:02

x86

Ieproxy.dll

10.0.9200.20848

257,536

12-Oct-2013

06:53

x86

Ieshims.dll

10.0.9200.16679

236,032

01-Aug-2013

08:36

x86

Ieshims.dll

10.0.9200.20787

236,032

01-Aug-2013

08:57

x86

Iertutil.dll

10.0.9200.16736

2,049,024

12-Oct-2013

07:02

x86

Iertutil.dll

10.0.9200.20848

2,079,744

12-Oct-2013

06:53