MS13-097: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer: 10 grudnia 2013

Aktualizacja opisana w tym artykule została zastąpiona nowszą aktualizacją. Zalecamy zainstalowanie najnowszej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=pl-plAby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS13-097. Dowiedz się więcej na temat uzyskiwania poprawek uwzględnionych w tym biuletynie zabezpieczeń:

 • W przypadku użytkowników indywidualnych, z małych firm i organizacji należy użyć funkcji automatycznej aktualizacji systemu Windows w celu zainstalowania poprawek z witryny Microsoft Update. W tym celu należy zapoznać się z sekcją Automatyczne uzyskiwanie aktualizacji zabezpieczeń w witrynie Centrum bezpieczeństwa firmy Microsoft w sieci Web.

 • Informatycy powinni przeczytać Biuletyn zabezpieczeń MS13-097 firmy Microsoft w witrynie sieci Web TechCenter poświęconej zabezpieczeniom.

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji

Poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

Poprawki GDR (General Distribution Release)

W zależności od wersji systemu Windows i wersji aplikacji, której dotyczy problem, poszczególne aktualizacje mogą nie zostać zainstalowane. Stan aktualizacji można określić, przeglądając poszczególne artykuły.

Numer artykułu

Tytuł artykułu

2899022

Nieoczekiwane wyświetlanie komunikatu o błędzie skryptu na stronie sieci Web otwartej za pomocą funkcji showModalDialog w programie Internet Explorer

2904079

Animowane elementy DIV migają w programie Internet Explorer 9

2916451

Aktywne okno zmienia się po zamknięciu okna dialogowego uwierzytelniania w programie Internet Explorer 10 lub Internet Explorer 11

2916740

Program Internet Explorer 11 ulega awarii po przejściu na stronę sieci Web używającą procesów roboczych sieci Web

2916744

Położenie przewijania jest niepoprawnie resetowane do wartości zero po wyłączeniu paska przewijania w programie Internet Explorer 10

2916759

Sesja RDP nie jest zamykana automatycznie po zamknięciu programu Internet Explorer 10 przez kliknięcie przycisku zamykania

2916825

Okno Menedżera pobierania nie jest zamykane automatycznie po otwarciu łącza poza programem Internet Explorer 9

2917027

Nie można pobrać pliku do zdalnego udziału plików w programie Internet Explorer 10

2917465

Strona rezerwowa pamięci podręcznej aplikacji nie jest wyświetlana przy próbie otwarcia niebuforowanej strony sieci Web w programie Internet Explorer 10

2917478

Pole wyboru Zapamiętaj moje poświadczenia jest wyświetlane po wyłączeniu go w programie Internet Explorer 9 w systemie Windows 7

2918667

Przeciek pamięci podczas wstawiania tabel zagnieżdżonych przy użyciu właściwości innerHTML elementu w programie Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 lub Internet Explorer 11

2898362

Dokument XML jest renderowany jako pusty w programie Internet Explorer 9

Poprawki

Pakiety aktualizacji zabezpieczeń 2898785 dla systemów Windows XP i Windows Server 2003 zawierają pliki poprawek programu Internet Explorer oraz pliki poprawek GDR. Jeśli żadne z istniejących plików programu Internet Explorer nie pochodzą ze środowiska poprawki, aktualizacja zabezpieczeń 2898785 zainstaluje pliki GDR.

Poprawki są przeznaczone tylko do rozwiązania problemów opisanych w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzonych z tymi poprawkami. Powinny być one stosowane tylko w systemach, w których występują te problemy.

Te poprawki mogą być nadal w fazie testowania. Jeśli ten problem nie ma poważnego wpływu na dany system, zaleca się zaczekanie na następny dodatek Service Pack zawierający te poprawki. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania poprawek wchodzących w skład aktualizacji zabezpieczeń 2898785, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

897225Sposób instalowania poprawek zawartych w skumulowanych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
Uwaga Oprócz zainstalowania plików poprawek należy przejrzeć artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzony z daną poprawką przeznaczoną do zainstalowania, aby zapoznać się ze zmianami w rejestrze, które są wymagane do włączenia tej poprawki.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu sprawdzania, czy istniejące pliki programu Internet Explorer pochodzą z poprawki, czy ze środowiska GDR, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824994Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Mogą one również ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Internet Explorer 6

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Browseui.dll

6.0.2900.6470

1,025,024

25-Oct-2013

00:53

x86

SP3

SP3QFE

Html.iec

2011.1.31.10

369,664

24-Oct-2013

01:18

Not applicable

SP3

SP3QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

81,920

25-Oct-2013

00:53

x86

SP3

SP3QFE

Iepeers.dll

6.0.2900.6470

251,904

25-Oct-2013

00:53

x86

SP3

SP3QFE

Mshtml.dll

6.0.2900.6470

3,094,016

25-Oct-2013

14:23

x86

SP3

SP3QFE

Mshtmled.dll

6.0.2900.6470

450,048

25-Oct-2013

00:53

x86

SP3

SP3QFE

Mstime.dll

6.0.2900.6470

532,480

25-Oct-2013

00:53

Not applicable

SP3

SP3QFE

Shdocvw.dll

6.0.2900.6470

1,510,400

25-Oct-2013

00:53

x86

SP3

SP3QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

61,952

25-Oct-2013

00:53

x86

SP3

SP3QFE

Url.dll

6.0.2900.6470

37,888

25-Oct-2013

00:53

x86

SP3

SP3QFE

Urlmon.dll

6.0.2900.6470

633,856

25-Oct-2013

00:53

x86

SP3

SP3QFE

Vgx.dll

6.0.2900.6470

852,992

25-Oct-2013

00:53

x86

SP3

SP3QFE

Wininet.dll

6.0.2900.6470

668,672

25-Oct-2013

00:53

x86

SP3

SP3QFE

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Browseui.dll

6.0.3790.5246

1,033,728

25-Oct-2013

00:48

x86

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5246

361,472

25-Oct-2013

00:48

x86

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.3790.5246

209,920

25-Oct-2013

00:48

x86

SP2

SP2QFE

Html.iec

2011.1.31.10

369,664

24-Oct-2013

01:15

Not applicable

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

25-Oct-2013

00:48

x86

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

6.0.3790.5246

253,952

25-Oct-2013

00:48

x86

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.3790.5246

3,163,648

25-Oct-2013

00:48

x86

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

6.0.3790.5246

459,264

25-Oct-2013

00:48

x86

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.3790.5246

537,600

25-Oct-2013

00:48

x86

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

5.2.3790.5246

42,496

25-Oct-2013

00:48

x86

SP2

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.3790.5246

1,520,128

25-Oct-2013

00:48

x86

SP2

SP2QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

64,512

25-Oct-2013

00:48

x86

SP2

SP2QFE

Url.dll

6.0.3790.5246

37,888

25-Oct-2013

00:48

x86

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.3790.5246

713,216

25-Oct-2013

00:48

x86

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

6.0.3790.5246

854,016

25-Oct-2013

00:48

x86

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5246

46,080

24-Oct-2013

00:53

x86

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.3790.5246

672,256

25-Oct-2013

00:48

x86

SP2

SP2QFE

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Browseui.dll

6.0.3790.5246

2,543,104

25-Oct-2013

14:28

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5246

1,009,152

25-Oct-2013

14:28

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.3790.5246

640,512

25-Oct-2013

14:28

IA-64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2011.1.31.10

997,888

25-Oct-2013

14:28

Not applicable

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

154,112

25-Oct-2013

14:28

IA-64

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

6.0.3790.5246

717,824

25-Oct-2013

14:28

IA-64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.3790.5246

9,469,440

25-Oct-2013

14:28

IA-64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

6.0.3790.5246

1,533,440

25-Oct-2013

14:28

IA-64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.3790.5246

1,845,760

25-Oct-2013

14:28

IA-64

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

5.2.3790.5246

116,736

25-Oct-2013

14:28

IA-64

SP2

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.3790.5246

3,700,224

25-Oct-2013

14:28

IA-64

SP2

SP2QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

205,824

25-Oct-2013

14:28

IA-64

SP2

SP2QFE

Url.dll

6.0.3790.5246

50,688

25-Oct-2013

14:28

IA-64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.3790.5246

1,639,424

25-Oct-2013

14:28

IA-64

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

6.0.3790.5246

2,425,344

25-Oct-2013

14:28

IA-64

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5246

45,056

25-Oct-2013

14:28

IA-64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.3790.5246

1,708,032

25-Oct-2013

14:28

IA-64

SP2

SP2QFE

Wbrowseui.dll

6.0.3790.5246

1,033,728

25-Oct-2013

14:28

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

6.3.3790.5246

361,472

25-Oct-2013

14:28

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

6.3.3790.5246

209,920

25-Oct-2013

14:28

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2011.1.31.10

369,664

25-Oct-2013

14:28

Not applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

25-Oct-2013

14:28

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

6.0.3790.5246

253,952

25-Oct-2013

14:28

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

6.0.3790.5246

3,163,648

25-Oct-2013

14:28

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

6.0.3790.5246

459,264

25-Oct-2013

14:28

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

6.0.3790.5246

537,600

25-Oct-2013

14:28

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

5.2.3790.5246

42,496

25-Oct-2013

14:28

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wshdocvw.dll

6.0.3790.5246

1,520,128

25-Oct-2013

14:28

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wtdc.ocx

1.3.0.3131

64,512

25-Oct-2013

14:28

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

6.0.3790.5246

37,888

25-Oct-2013

14:28

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

6.0.3790.5246

713,216

25-Oct-2013

14:28

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

6.0.3790.5246

854,016

25-Oct-2013

14:28

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.5246

46,080

25-Oct-2013

14:28

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

6.0.3790.5246

672,256

25-Oct-2013

14:28

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Browseui.dll

6.0.3790.5246

1,605,120

25-Oct-2013

14:29

x64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5246

562,176

25-Oct-2013

14:29

x64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.3790.5246

332,288

25-Oct-2013

14:29

x64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2011.1.31.10

566,784

25-Oct-2013

14:29

Not applicable

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

96,256

25-Oct-2013

14:29

x64

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

6.0.3790.5246

370,176

25-Oct-2013

14:29

x64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.3790.5246

6,067,200

25-Oct-2013

14:29

x64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

6.0.3790.5246

930,816

25-Oct-2013

14:29

x64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.3790.5246

900,608

25-Oct-2013

14:29

x64

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

5.2.3790.5246

64,000

25-Oct-2013

14:29

x64

SP2

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.3790.5246

2,460,672

25-Oct-2013

14:29

x64

SP2

SP2QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

94,208

25-Oct-2013

14:29

x64

SP2

SP2QFE

Url.dll

6.0.3790.5246

40,960

25-Oct-2013

14:29

x64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.3790.5246

1,107,456

25-Oct-2013

14:29

x64

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

6.0.3790.5246

1,428,480

25-Oct-2013

14:29

x64

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5246

46,592

25-Oct-2013

14:29

x64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.3790.5246

1,196,544

25-Oct-2013

14:29

x64

SP2

SP2QFE

Wbrowseui.dll

6.0.3790.5246

1,033,728

25-Oct-2013

14:29

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

6.3.3790.5246

361,472

25-Oct-2013

14:29

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

6.3.3790.5246

209,920

25-Oct-2013

14:29

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2011.1.31.10

369,664

25-Oct-2013

14:29

Not applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

25-Oct-2013

14:29

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

6.0.3790.5246

253,952

25-Oct-2013

14:29

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

6.0.3790.5246

3,163,648

25-Oct-2013

14:29

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

6.0.3790.5246

459,264

25-Oct-2013

14:29

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

6.0.3790.5246

537,600

25-Oct-2013

14:29

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

5.2.3790.5246

42,496

25-Oct-2013

14:29

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wshdocvw.dll

6.0.3790.5246

1,520,128

25-Oct-2013

14:29

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wtdc.ocx

1.3.0.3131

64,512

25-Oct-2013

14:29

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

6.0.3790.5246

37,888

25-Oct-2013

14:29

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

6.0.3790.5246

713,216

25-Oct-2013

14:29

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

6.0.3790.5246

854,016

25-Oct-2013

14:29

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.5246

46,080

25-Oct-2013

14:29

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

6.0.3790.5246

672,256

25-Oct-2013

14:29

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Advpack.dll

7.0.6000.21364

124,928

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21364

347,136

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21364

214,528

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21364

132,608

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

389,120

25-Oct-2013

00:05

Not applicable

SP3

SP3QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21364

63,488

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21364

70,656

25-Oct-2013

00:03

x86

SP3

SP3QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21364

153,088

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21364

230,400

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21364

161,792

24-Oct-2013

22:32

x86

SP3

SP3QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

04-Sep-2013

13:47

Not applicable

SP3

SP3QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21364

388,608

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21364

6,108,672

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

04-Sep-2013

13:47

Not applicable

SP3

SP3QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21364

193,024

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21364

44,544

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21364

268,288

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21364

13,824

25-Oct-2013

00:03

x86

SP3

SP3QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21364

643,312

24-Oct-2013

22:34

x86

SP3

SP3QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21364

1,830,912

25-Oct-2013

11:24

Not applicable

SP3

SP3QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21364

27,648

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21364

496,128

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21364

52,224

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21364

3,627,520

26-Oct-2013

00:54

x86

SP3

SP3QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21364

480,768

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21364

193,024

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21364

671,232

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Occache.dll

7.0.6000.21364

102,912

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21364

44,544

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Url.dll

7.0.6000.21364

106,496

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21364

1,172,992

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Vgx.dll

7.0.6000.21364

766,976

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21364

233,472

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21364

841,216

25-Oct-2013

11:24

x86

SP3

SP3QFE

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Advpack.dll

7.0.6000.21364

124,928

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21364

347,136

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21364

214,528

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21364

132,608

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

389,120

24-Oct-2013

23:51

Not applicable

SP2

SP2QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21364

63,488

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21364

70,656

24-Oct-2013

23:50

x86

SP2

SP2QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21364

153,088

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21364

230,400

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21364

161,792

24-Oct-2013

22:42

x86

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

08-Jul-2010

23:31

Not applicable

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21364

388,608

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21364

6,108,672

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

08-Jul-2010

23:35

Not applicable

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21364

193,024

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21364

44,544

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21364

268,288

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21364

13,824

24-Oct-2013

23:50

x86

SP2

SP2QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21364

643,312

24-Oct-2013

22:44

x86

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21364

1,830,912

25-Oct-2013

11:11

Not applicable

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21364

27,648

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21364

496,128

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21364

52,224

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21364

3,627,520

26-Oct-2013

00:55

x86

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21364

480,768

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21364

193,024

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21364

671,232

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Occache.dll

7.0.6000.21364

102,912

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21364

44,544

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Url.dll

7.0.6000.21364

106,496

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21364

1,172,992

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

7.0.6000.21364

766,976

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21364

233,472

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21364

841,216

25-Oct-2013

11:11

x86

SP2

SP2QFE

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Advpack.dll

7.0.6000.21364

283,136

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

49,152

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21364

984,576

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21364

645,632

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21364

328,192

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

965,632

26-Oct-2013

00:52

Not applicable

SP2

SP2QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21364

179,712

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21364

135,680

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21364

385,536

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21364

503,808

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21364

161,792

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

26-Oct-2013

00:52

Not applicable

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21364

764,416

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

147,456

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21364

11,782,656

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

980,992

26-Oct-2013

00:52

Not applicable

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21364

460,800

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21364

99,840

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21364

556,544

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21364

30,720

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21364

795,368

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21364

2,440,192

26-Oct-2013

00:52

Not applicable

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21364

82,432

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21364

1,045,504

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21364

144,384

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21364

10,155,520

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21364

1,532,928

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21364

492,032

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21364

2,233,344

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Occache.dll

7.0.6000.21364

275,968

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21364

122,368

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Url.dll

7.0.6000.21364

130,048

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21364

2,600,960

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

7.0.6000.21364

2,191,360

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21364

653,824

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21364

1,940,992

26-Oct-2013

00:52

IA-64

SP2

SP2QFE

Wadvpack.dll

7.0.6000.21364

124,928

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wcorpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

7.0.6000.21364

347,136

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

7.0.6000.21364

214,528

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wextmgr.dll

7.0.6000.21364

132,608

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2017.0.0.21306

389,120

26-Oct-2013

00:52

Not applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wicardie.dll

7.0.6000.21364

63,488

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wie4uinit.exe

7.0.6000.21364

70,656

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakeng.dll

7.0.6000.21364

153,088

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieaksie.dll

7.0.6000.21364

230,400

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakui.dll

7.0.6000.21364

161,792

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

26-Oct-2013

00:52

Not applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiedkcs32.dll

17.0.6000.21364

388,608

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll

7.0.6000.21364

6,108,672

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

26-Oct-2013

00:52

Not applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

7.0.6000.21364

193,024

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiernonce.dll

7.0.6000.21364

44,544

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiertutil.dll

7.0.6000.21364

268,288

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieudinit.exe

7.0.6000.21364

13,824

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiexplore.exe

7.0.6000.21364

643,312

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Winetcpl.cpl

7.0.6000.21364

1,830,912

26-Oct-2013

00:52

Not applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wjsproxy.dll

7.0.6000.21364

27,648

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeeds.dll

7.0.6000.21364

496,128

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeedsbs.dll

7.0.6000.21364

52,224

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

7.0.6000.21364

3,627,520

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

7.0.6000.21364

480,768

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsrating.dll

7.0.6000.21364

193,024

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

7.0.6000.21364

671,232

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Woccache.dll

7.0.6000.21364

102,912

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

7.0.6000.21364

44,544

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

7.0.6000.21364

106,496

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

7.0.6000.21364

1,172,992

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

7.0.6000.21364

766,976

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwebcheck.dll

7.0.6000.21364

233,472

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

7.0.6000.21364

841,216

26-Oct-2013

00:52

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Advpack.dll

7.0.6000.21364

161,280

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

22,016

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21364

508,416

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21364

314,368

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21364

207,360

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

485,376

26-Oct-2013

00:54

Not applicable

SP2

SP2QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21364

85,504

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21364

84,992

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21364

195,584

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21364

267,776

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21364

161,792

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

26-Oct-2013

00:54

Not applicable

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21364

480,256

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

86,528

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21364

7,116,800

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

983,552

26-Oct-2013

00:54

Not applicable

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21364

250,368

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21364

57,344

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21364

371,712

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21364

13,824

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21364

720,112

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21364

2,077,184

26-Oct-2013

00:54

Not applicable

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21364

32,256

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21364

623,104

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21364

82,432

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21364

5,736,448

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21364

763,392

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21364

242,688

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21364

1,129,984

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Occache.dll

7.0.6000.21364

164,864

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21364

64,000

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Url.dll

7.0.6000.21364

108,544

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21364

1,441,280

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

7.0.6000.21364

1,104,896

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21364

295,936

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21364

1,051,648

26-Oct-2013

00:54

x64

SP2

SP2QFE

Wadvpack.dll

7.0.6000.21364

124,928

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wcorpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

7.0.6000.21364

347,136

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

7.0.6000.21364

214,528

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wextmgr.dll

7.0.6000.21364

132,608

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2017.0.0.21306

389,120

26-Oct-2013

00:54

Not applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wicardie.dll

7.0.6000.21364

63,488

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wie4uinit.exe

7.0.6000.21364

70,656

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakeng.dll

7.0.6000.21364

153,088

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieaksie.dll

7.0.6000.21364

230,400

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakui.dll

7.0.6000.21364

161,792

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

26-Oct-2013

00:54

Not applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiedkcs32.dll

17.0.6000.21364

388,608

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll

7.0.6000.21364

6,108,672

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

26-Oct-2013

00:54

Not applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

7.0.6000.21364

193,024

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiernonce.dll

7.0.6000.21364

44,544

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiertutil.dll

7.0.6000.21364

268,288

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieudinit.exe

7.0.6000.21364

13,824

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiexplore.exe

7.0.6000.21364

643,312

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Winetcpl.cpl

7.0.6000.21364

1,830,912

26-Oct-2013

00:54

Not applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wjsproxy.dll

7.0.6000.21364

27,648

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeeds.dll

7.0.6000.21364

496,128

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeedsbs.dll

7.0.6000.21364

52,224

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

7.0.6000.21364

3,627,520

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

7.0.6000.21364

480,768

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsrating.dll

7.0.6000.21364

193,024

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

7.0.6000.21364

671,232

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Woccache.dll

7.0.6000.21364

102,912

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

7.0.6000.21364

44,544

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

7.0.6000.21364

106,496

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

7.0.6000.21364

1,172,992

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

7.0.6000.21364

766,976

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwebcheck.dll

7.0.6000.21364

233,472

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

7.0.6000.21364

841,216

26-Oct-2013

00:54

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Internet Explorer 8

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Corpol.dll

2008.0.0.23543

18,944

29-Oct-2013

07:57

x86

SP3

SP3QFE

Html.iec

2018.0.0.23543

385,024

29-Oct-2013

00:45

Not applicable

SP3

SP3QFE

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23543

174,592

29-Oct-2013

14:15

x86

SP3

SP3QFE

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23543

387,584

29-Oct-2013

07:57

x86

SP3

SP3QFE

Iedvtool.dll

8.0.6001.23543

743,424

29-Oct-2013

07:57

x86

SP3

SP3QFE

Ieframe.dll

8.0.6001.23543

11,113,472

29-Oct-2013

07:57

x86

SP3

SP3QFE

Iepeers.dll

8.0.6001.23543

184,320

29-Oct-2013

07:57

x86

SP3

SP3QFE

Ieproxy.dll

8.0.6001.23543

247,808

29-Oct-2013

07:57

x86

SP3

SP3QFE

Iertutil.dll

8.0.6001.23543

2,006,016

29-Oct-2013

07:57

x86

SP3

SP3QFE

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23543

1,469,440

29-Oct-2013

07:57

Not applicable

SP3

SP3QFE

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23543

522,240

29-Oct-2013

07:57

x86

SP3

SP3QFE

Jsproxy.dll

8.0.6001.23543

25,600

29-Oct-2013

07:57

x86

SP3

SP3QFE

Licmgr10.dll

8.0.6001.23543

43,520

29-Oct-2013

07:57

x86

SP3

SP3QFE

Msfeeds.dll

8.0.6001.23543

630,272

29-Oct-2013

07:57

x86

SP3

SP3QFE

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23543

55,296

29-Oct-2013

07:57

x86

SP3

SP3QFE

Mshtml.dll

8.0.6001.23543

6,020,608

29-Oct-2013

07:57

x86

SP3

SP3QFE

Mshtmled.dll

8.0.6001.23543

67,072

29-Oct-2013

07:57

x86

SP3

SP3QFE

Mstime.dll

8.0.6001.23543

611,840

29-Oct-2013

07:57

x86

SP3

SP3QFE

Occache.dll

8.0.6001.23543

206,848

29-Oct-2013

07:57

x86

SP3

SP3QFE

Url.dll

8.0.6001.23543

105,984

29-Oct-2013

07:57

x86

SP3

SP3QFE

Urlmon.dll

8.0.6001.23543

1,216,000

29-Oct-2013

07:57

x86

SP3

SP3QFE

Vgx.dll

8.0.6001.23543

759,296

29-Oct-2013

07:57

x86

SP3

SP3QFE

Wininet.dll

8.0.6001.23543

920,064

29-Oct-2013

07:57

x86

SP3

SP3QFE

Xpshims.dll

8.0.6001.23543

12,800

29-Oct-2013

07:57

x86

SP3

SP3QFE

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Corpol.dll

2008.0.0.23543

18,944

29-Oct-2013

07:23

x86

SP2

SP2QFE

Html.iec

2018.0.0.23543

385,024

28-Oct-2013

23:42

Not applicable

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23543

174,592

29-Oct-2013

21:06

x86

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23543

387,584

29-Oct-2013

07:23

x86

SP2

SP2QFE

Iedvtool.dll

8.0.6001.23543

743,424

29-Oct-2013

07:23

x86

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

8.0.6001.23543

11,113,472

29-Oct-2013

07:23

x86

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

8.0.6001.23543

184,320

29-Oct-2013

07:23

x86

SP2

SP2QFE

Ieproxy.dll

8.0.6001.23543

247,808

29-Oct-2013

07:23

x86

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

8.0.6001.23543

2,006,016

29-Oct-2013

07:23

x86

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23543

1,469,440

29-Oct-2013

07:23

Not applicable

SP2

SP2QFE

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23543

522,240

29-Oct-2013

07:23

x86

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

8.0.6001.23543

25,600

29-Oct-2013

07:23

x86

SP2

SP2QFE

Licmgr10.dll

8.0.6001.23543

43,520

29-Oct-2013

07:23

x86

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

8.0.6001.23543

630,272

29-Oct-2013

07:23

x86

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23543

55,296

29-Oct-2013

07:23

x86

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

8.0.6001.23543

6,020,608

29-Oct-2013

07:23

x86

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

8.0.6001.23543

67,072

29-Oct-2013

07:23

x86

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

8.0.6001.23543

611,840

29-Oct-2013

07:23

x86

SP2

SP2QFE

Occache.dll

8.0.6001.23543

206,848

29-Oct-2013

07:23

x86

SP2

SP2QFE

Url.dll

8.0.6001.23543

105,984

29-Oct-2013

07:23

x86

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

8.0.6001.23543

1,216,000

29-Oct-2013

07:23

x86

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

8.0.6001.23543

759,296

29-Oct-2013

07:23

x86

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

8.0.6001.23543

920,064

29-Oct-2013

07:23

x86

SP2

SP2QFE

Xpshims.dll

8.0.6001.23543

12,800

29-Oct-2013

07:23

x86

SP2

SP2QFE

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Corpol.dll

2008.0.0.23543

23,040

29-Oct-2013

21:04

x64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2018.0.0.23543

479,232

29-Oct-2013

21:04

Not applicable

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23543

70,656

29-Oct-2013

21:04

x64

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23543

459,776

29-Oct-2013

21:04

x64

SP2

SP2QFE

Iedvtool.dll

8.0.6001.23543

1,019,904

29-Oct-2013

21:04

x64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

8.0.6001.23543

12,512,768

29-Oct-2013

21:04

x64

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

8.0.6001.23543

252,928

29-Oct-2013

21:04

x64

SP2

SP2QFE

Ieproxy.dll

8.0.6001.23543

718,848

29-Oct-2013

21:04

x64

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

8.0.6001.23543

2,358,272

29-Oct-2013

21:04

x64

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23543

1,539,072

29-Oct-2013

21:04

Not applicable

SP2

SP2QFE

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23543

502,272

29-Oct-2013

21:04

x64

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

8.0.6001.23543

31,744

29-Oct-2013

21:04

x64

SP2

SP2QFE

Licmgr10.dll

8.0.6001.23543

56,832

29-Oct-2013

21:04

x64

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

8.0.6001.23543

742,912

29-Oct-2013

21:04

x64

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23543

71,680

29-Oct-2013

21:04

x64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

8.0.6001.23543

9,346,560

29-Oct-2013

21:04

x64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

8.0.6001.23543

98,304

29-Oct-2013

21:04

x64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

8.0.6001.23543

1,062,912

29-Oct-2013

21:04

x64

SP2

SP2QFE

Occache.dll

8.0.6001.23543

243,712

29-Oct-2013

21:04

x64

SP2

SP2QFE

Url.dll

8.0.6001.23543

108,032

29-Oct-2013

21:04

x64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

8.0.6001.23543

1,494,016

29-Oct-2013

21:04

x64

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

8.0.6001.23543

1,028,096

29-Oct-2013

21:04

x64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

8.0.6001.23543

1,151,488

29-Oct-2013

21:04

x64

SP2

SP2QFE

Xpshims.dll

8.0.6001.23543

13,824

29-Oct-2013

21:04

x64

SP2

SP2QFE

Wcorpol.dll

2008.0.0.23543

18,944

29-Oct-2013

21:04

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2018.0.0.23543

385,024

29-Oct-2013

21:04

Not applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wie4uinit.exe

8.0.6001.23543

174,592

29-Oct-2013

21:04

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiedkcs32.dll

18.0.6001.23543

387,584

29-Oct-2013

21:04

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiedvtool.dll

8.0.6001.23543

743,424

29-Oct-2013

21:04

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll

8.0.6001.23543

11,113,472

29-Oct-2013

21:04

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

8.0.6001.23543

184,320

29-Oct-2013

21:04

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieproxy.dll

8.0.6001.23543

247,808

29-Oct-2013

21:04

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiertutil.dll

8.0.6001.23543

2,006,016

29-Oct-2013

21:04

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Winetcpl.cpl

8.0.6001.23543

1,469,440

29-Oct-2013

21:04

Not applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wjsdbgui.dll

8.0.6001.23543

522,240

29-Oct-2013

21:04

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wjsproxy.dll

8.0.6001.23543

25,600

29-Oct-2013

21:04

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wlicmgr10.dll

8.0.6001.23543

43,520

29-Oct-2013

21:04

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeeds.dll

8.0.6001.23543

630,272

29-Oct-2013

21:04

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeedsbs.dll

8.0.6001.23543

55,296

29-Oct-2013

21:04

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

8.0.6001.23543

6,020,608

29-Oct-2013

21:04

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

8.0.6001.23543

67,072

29-Oct-2013

21:04

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

8.0.6001.23543

611,840

29-Oct-2013

21:04

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Woccache.dll

8.0.6001.23543

206,848

29-Oct-2013

21:04

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

8.0.6001.23543

105,984

29-Oct-2013

21:04

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

8.0.6001.23543

1,216,000

29-Oct-2013

21:04

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

8.0.6001.23543

759,296

29-Oct-2013

21:04

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

8.0.6001.23543

920,064

29-Oct-2013

21:04

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wxpshims.dll

8.0.6001.23543

12,800

29-Oct-2013

21:04

x86

SP2

SP2QFE\WOW


 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.23xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Uwaga Instalowanych plików MANIFEST (manifest) i plików MUM (mum) nie wymieniono.

Internet Explorer 7

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

7.0.6002.18972

1,177,600

24-Oct-2013

02:17

x86

Urlmon.dll

7.0.6002.23258

1,178,624

24-Oct-2013

02:54

x86

Mstime.dll

7.0.6002.18972

671,232

24-Oct-2013

02:17

x86

Mstime.dll

7.0.6002.23258

671,232

24-Oct-2013

02:53

x86

Corpol.dll

7.0.6002.18972

19,456

24-Oct-2013

02:16

x86

Corpol.dll

7.0.6002.23258

19,456

24-Oct-2013

02:51

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.18972

27,648

24-Oct-2013

02:17

x86

Wininet.dll

7.0.6002.18972

834,048

24-Oct-2013

02:17

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

24-Oct-2013

02:17

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.23258

27,648

24-Oct-2013

02:52

x86

Wininet.dll

7.0.6002.23258

842,240

24-Oct-2013

02:55

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

24-Oct-2013

02:55

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

26-Sep-2013

12:35

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

24-Oct-2013

02:17

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

24-May-2013

17:09

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

24-Oct-2013

02:52

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.18972

193,024

24-Oct-2013

02:17

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.23258

193,024

24-Oct-2013

02:52

x86

Msfeeds.dll

7.0.6002.18972

498,688

24-Oct-2013

02:17

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

26-Sep-2013

12:41

Not applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23258

498,688

24-Oct-2013

02:53

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

09-Sep-2011

11:34

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.18972

389,632

24-Oct-2013

00:55

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.23258

390,144

24-Oct-2013

01:55

Not applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.18972

480,256

24-Oct-2013

02:17

x86

Mshtmled.dll

7.0.6002.23258

480,256

24-Oct-2013

02:53

x86

Mshtml.dll

7.0.6002.18972

3,626,496

24-Oct-2013

02:17

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.18972

1,383,424

24-Oct-2013

00:44

Not applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23258

3,627,520

24-Oct-2013

02:53

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.23258

1,383,424

24-Oct-2013

01:35

Not applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.18972

271,872

24-Oct-2013

02:17

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.18972

129,024

24-Oct-2013

02:17

x86

Iertutil.dll

7.0.6002.23258

272,384

24-Oct-2013

02:52

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.23258

129,024

24-Oct-2013

02:54

x86

Vgx.dll

7.0.6002.18972

766,976

24-Oct-2013

02:17

x86

Vgx.dll

7.0.6002.23258

766,976

24-Oct-2013

02:54

x86

Url.dll

7.0.6002.18972

106,496

24-Oct-2013

02:17

x86

Url.dll

7.0.6002.23258

106,496

24-Oct-2013

02:54

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.18972

53,760

24-Oct-2013

02:17

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.23258

53,760

24-Oct-2013

02:52

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.18972

6,119,424

24-Oct-2013

02:17

x86

Ieui.dll

7.0.6002.18972

180,736

24-Oct-2013

02:17

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.23258

6,120,960

24-Oct-2013

02:52

x86

Ieui.dll

7.0.6002.23258

180,736

24-Oct-2013

02:52

x86

Ieinstal.exe

6.0.6002.18972

282,624

24-Oct-2013

00:45

x86

Ieinstal.exe

6.0.6002.23258

282,624

24-Oct-2013

01:35

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.18972

304,128

24-Oct-2013

00:45

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.23258

304,128

24-Oct-2013

01:36

x86

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

7.0.6002.18972

2,615,296

24-Oct-2013

03:46

IA-64

Urlmon.dll

7.0.6002.23258

2,616,320

24-Oct-2013

02:36

IA-64

Mstime.dll

7.0.6002.18972

2,234,368

24-Oct-2013

03:44

IA-64

Mstime.dll

7.0.6002.23258

2,234,368

24-Oct-2013

02:34

IA-64

Corpol.dll

7.0.6002.18972

62,464

24-Oct-2013

03:42

IA-64

Corpol.dll

7.0.6002.23258

62,464

24-Oct-2013

02:33

IA-64

Jsproxy.dll

7.0.6002.18972

81,920

24-Oct-2013

03:43

IA-64

Wininet.dll

7.0.6002.18972

1,924,096

24-Oct-2013

03:47

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

181,760

24-Oct-2013

03:47

IA-64

Jsproxy.dll

7.0.6002.23258

81,920

24-Oct-2013

02:34

IA-64

Wininet.dll

7.0.6002.23258

1,940,992

24-Oct-2013

02:36

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

181,760

24-Oct-2013

02:36

IA-64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Jun-2009

06:57

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

24-Oct-2013

03:43

IA-64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

15-Mar-2011

05:10

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

24-Oct-2013

02:34

IA-64

Iepeers.dll

7.0.6002.18972

460,800

24-Oct-2013

03:43

IA-64

Iepeers.dll

7.0.6002.23258

461,312

24-Oct-2013

02:34

IA-64

Msfeeds.dll

7.0.6002.18972

1,045,504

24-Oct-2013

03:44

IA-64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

03-Apr-2009

21:19

Not applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23258

1,045,504

24-Oct-2013

02:34

IA-64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

15-Mar-2011

05:41

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.18972

965,632

24-Oct-2013

02:30

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.23258

965,632

24-Oct-2013

01:45

Not applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.18972

1,533,440

24-Oct-2013

03:44

IA-64

Mshtmled.dll

7.0.6002.23258

1,533,952

24-Oct-2013

02:34

IA-64

Mshtml.dll

7.0.6002.18972

10,158,080

24-Oct-2013

03:44

IA-64

Mshtml.tlb

7.0.6002.18972

1,383,424

24-Oct-2013

01:56

Not applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23258

10,159,616

24-Oct-2013

02:34

IA-64

Mshtml.tlb

7.0.6002.23258

1,383,424

24-Oct-2013

01:20

Not applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.18972

564,736

24-Oct-2013

03:43

IA-64

Sqmapi.dll

6.0.6002.18972

409,088

24-Oct-2013

03:46

IA-64

Iertutil.dll

7.0.6002.23258

564,736

24-Oct-2013

02:34

IA-64

Sqmapi.dll

6.0.6002.23258

409,088

24-Oct-2013

02:36

IA-64

Vgx.dll

7.0.6002.18972

2,192,896

24-Oct-2013

03:46

IA-64

Vgx.dll

7.0.6002.23258

2,192,896

24-Oct-2013

02:36

IA-64

Url.dll

7.0.6002.18972

130,048

24-Oct-2013

03:46

IA-64

Url.dll

7.0.6002.23258

130,048

24-Oct-2013

02:36

IA-64

Iebrshim.dll

6.0.6002.18972

210,432

24-Oct-2013

03:43

IA-64

Iebrshim.dll

6.0.6002.23258

210,432

24-Oct-2013

02:34

IA-64

Ieframe.dll

7.0.6002.18972

11,790,848

24-Oct-2013

03:43

IA-64

Ieui.dll

7.0.6002.18972

532,992

24-Oct-2013

03:43

IA-64

Ieframe.dll

7.0.6002.23258

11,794,944

24-Oct-2013

02:34

IA-64

Ieui.dll

7.0.6002.23258

532,992

24-Oct-2013

02:34

IA-64

Ieinstal.exe

6.0.6002.18972

378,368

24-Oct-2013

01:57

IA-64

Ieinstal.exe

6.0.6002.23258

378,368

24-Oct-2013

01:22

IA-64

Ieuser.exe

6.0.6002.18972

476,672

24-Oct-2013

01:57

IA-64

Ieuser.exe

6.0.6002.23258

476,672

24-Oct-2013

01:22

IA-64

Urlmon.dll

7.0.6002.18972

1,177,600

24-Oct-2013

02:17

x86

Urlmon.dll

7.0.6002.23258

1,178,624

24-Oct-2013

02:54

x86

Mstime.dll

7.0.6002.18972

671,232

24-Oct-2013

02:17

x86

Mstime.dll

7.0.6002.23258

671,232

24-Oct-2013

02:53

x86

Corpol.dll

7.0.6002.18972

19,456

24-Oct-2013

02:16

x86

Corpol.dll

7.0.6002.23258

19,456

24-Oct-2013

02:51

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.18972

27,648

24-Oct-2013

02:17

x86

Wininet.dll

7.0.6002.18972

834,048

24-Oct-2013

02:17

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

24-Oct-2013

02:17

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.23258

27,648

24-Oct-2013

02:52

x86

Wininet.dll

7.0.6002.23258

842,240

24-Oct-2013

02:55

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

24-Oct-2013

02:55

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

26-Sep-2013

12:35

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

24-Oct-2013

02:17

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

24-May-2013

17:09

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

24-Oct-2013

02:52

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.18972

193,024

24-Oct-2013

02:17

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.23258

193,024

24-Oct-2013

02:52

x86

Msfeeds.dll

7.0.6002.18972

498,688

24-Oct-2013

02:17

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

26-Sep-2013

12:41

Not applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23258

498,688

24-Oct-2013

02:53

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

09-Sep-2011

11:34

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.18972

389,632

24-Oct-2013

00:55

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.23258

390,144

24-Oct-2013

01:55

Not applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.18972

480,256

24-Oct-2013

02:17

x86

Mshtmled.dll

7.0.6002.23258

480,256

24-Oct-2013

02:53

x86

Mshtml.dll

7.0.6002.18972

3,626,496

24-Oct-2013

02:17

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.18972

1,383,424

24-Oct-2013

00:44

Not applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23258

3,627,520

24-Oct-2013

02:53

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.23258

1,383,424

24-Oct-2013

01:35

Not applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.18972

271,872

24-Oct-2013

02:17

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.18972

129,024

24-Oct-2013

02:17

x86

Iertutil.dll

7.0.6002.23258

272,384

24-Oct-2013

02:52

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.23258

129,024

24-Oct-2013

02:54

x86

Vgx.dll

7.0.6002.18972

766,976

24-Oct-2013

02:17

x86

Vgx.dll

7.0.6002.23258

766,976

24-Oct-2013

02:54

x86

Url.dll

7.0.6002.18972

106,496

24-Oct-2013

02:17

x86

Url.dll

7.0.6002.23258

106,496

24-Oct-2013

02:54

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.18972

53,760

24-Oct-2013

02:17

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.23258

53,760

24-Oct-2013

02:52

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.18972

6,119,424

24-Oct-2013

02:17

x86

Ieui.dll

7.0.6002.18972

180,736

24-Oct-2013

02:17

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.23258

6,120,960

24-Oct-2013

02:52

x86

Ieui.dll

7.0.6002.23258

180,736

24-Oct-2013

02:52

x86

Ieinstal.exe

6.0.6002.18972

282,624

24-Oct-2013

00:45

x86

Ieinstal.exe

6.0.6002.23258

282,624

24-Oct-2013

01:35

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.18972

304,128

24-Oct-2013

00:45

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.23258

304,128

24-Oct-2013

01:36

x86

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

7.0.6002.18972

1,430,528

24-Oct-2013

04:30

x64

Urlmon.dll

7.0.6002.23258

1,430,528

24-Oct-2013

03:37

x64

Mstime.dll

7.0.6002.18972

1,129,984

24-Oct-2013

04:28

x64

Mstime.dll

7.0.6002.23258

1,129,984

24-Oct-2013

03:35

x64

Corpol.dll

7.0.6002.18972

33,792

24-Oct-2013

04:26

x64

Corpol.dll

7.0.6002.23258

33,792

24-Oct-2013

03:33

x64

Jsproxy.dll

7.0.6002.18972

32,256

24-Oct-2013

04:27

x64

Wininet.dll

7.0.6002.18972

1,032,192

24-Oct-2013

04:30

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

24-Oct-2013

04:30

x64

Jsproxy.dll

7.0.6002.23258

32,256

24-Oct-2013

03:34

x64

Wininet.dll

7.0.6002.23258

1,041,408

24-Oct-2013

03:37

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

24-Oct-2013

03:37

x64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Jun-2009

06:57

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

24-Oct-2013

04:27

x64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

15-Nov-2011

15:03

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

24-Oct-2013

03:34

x64

Iepeers.dll

7.0.6002.18972

249,856

24-Oct-2013

04:27

x64

Iepeers.dll

7.0.6002.23258

249,856

24-Oct-2013

03:34

x64

Msfeeds.dll

7.0.6002.18972

623,104

24-Oct-2013

04:28

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

03-Apr-2009

21:18

Not applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23258

623,104

24-Oct-2013

03:35

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

15-Nov-2011

15:14

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.18972

485,376

24-Oct-2013

02:57

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.23258

485,888

24-Oct-2013

02:47

Not applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.18972

763,392

24-Oct-2013

04:28

x64

Mshtmled.dll

7.0.6002.23258

763,392

24-Oct-2013

03:35

x64

Mshtml.dll

7.0.6002.18972

5,736,960

24-Oct-2013

04:28

x64

Mshtml.tlb

7.0.6002.18972

1,383,424

24-Oct-2013

02:19

Not applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23258

5,737,472

24-Oct-2013

03:35

x64

Mshtml.tlb

7.0.6002.23258

1,383,424

24-Oct-2013

02:14

Not applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.18972

377,856

24-Oct-2013

04:27

x64

Sqmapi.dll

6.0.6002.18972

176,128

24-Oct-2013

04:30

x64

Iertutil.dll

7.0.6002.23258

377,856

24-Oct-2013

03:34

x64

Sqmapi.dll

6.0.6002.23258

176,128

24-Oct-2013

03:37

x64

Vgx.dll

7.0.6002.18972

1,104,896

24-Oct-2013

04:30

x64

Vgx.dll

7.0.6002.23258

1,104,896

24-Oct-2013

03:37

x64

Url.dll

7.0.6002.18972

108,544

24-Oct-2013

04:30

x64

Url.dll

7.0.6002.23258

108,544

24-Oct-2013

03:37

x64

Iebrshim.dll

6.0.6002.18972

146,944

24-Oct-2013

04:27

x64

Iebrshim.dll

6.0.6002.23258

146,944

24-Oct-2013

03:34

x64

Ieframe.dll

7.0.6002.18972

7,051,776

24-Oct-2013

04:27

x64

Ieui.dll

7.0.6002.18972

224,768

24-Oct-2013

04:27

x64

Ieframe.dll

7.0.6002.23258

7,053,824

24-Oct-2013

03:34

x64

Ieui.dll

7.0.6002.23258

224,768

24-Oct-2013

03:34

x64

Ieinstal.exe

6.0.6002.18972

302,592

24-Oct-2013

02:20

x64

Ieinstal.exe

6.0.6002.23258

302,592

24-Oct-2013

02:15

x64

Ieuser.exe

6.0.6002.18972

389,632

24-Oct-2013

02:20

x64

Ieuser.exe

6.0.6002.23258

389,632

24-Oct-2013

02:15

x64

Urlmon.dll

7.0.6002.18972

1,177,600

24-Oct-2013

02:17

x86

Urlmon.dll

7.0.6002.23258

1,178,624

24-Oct-2013

02:54

x86

Mstime.dll

7.0.6002.18972

671,232

24-Oct-2013

02:17

x86

Mstime.dll

7.0.6002.23258

671,232

24-Oct-2013

02:53

x86

Corpol.dll

7.0.6002.18972

19,456

24-Oct-2013

02:16

x86

Corpol.dll

7.0.6002.23258

19,456

24-Oct-2013

02:51

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.18972

27,648

24-Oct-2013

02:17

x86

Wininet.dll

7.0.6002.18972

834,048

24-Oct-2013

02:17

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

24-Oct-2013

02:17

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.23258

27,648

24-Oct-2013

02:52

x86

Wininet.dll

7.0.6002.23258

842,240

24-Oct-2013

02:55

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

24-Oct-2013

02:55

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

26-Sep-2013

12:35

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

24-Oct-2013

02:17

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

24-May-2013

17:09

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

24-Oct-2013

02:52

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.18972

193,024

24-Oct-2013

02:17

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.23258

193,024

24-Oct-2013

02:52

x86

Msfeeds.dll

7.0.6002.18972

498,688

24-Oct-2013

02:17

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

26-Sep-2013

12:41

Not applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23258

498,688

24-Oct-2013

02:53

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

09-Sep-2011

11:34

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.18972

389,632

24-Oct-2013

00:55

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.23258

390,144

24-Oct-2013

01:55

Not applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.18972

480,256

24-Oct-2013

02:17

x86

Mshtmled.dll

7.0.6002.23258

480,256

24-Oct-2013

02:53

x86

Mshtml.dll

7.0.6002.18972

3,626,496

24-Oct-2013

02:17

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.18972

1,383,424

24-Oct-2013

00:44

Not applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23258

3,627,520

24-Oct-2013

02:53

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.23258

1,383,424

24-Oct-2013

01:35

Not applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.18972

271,872

24-Oct-2013

02:17

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.18972

129,024

24-Oct-2013

02:17

x86

Iertutil.dll

7.0.6002.23258

272,384

24-Oct-2013

02:52

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.23258

129,024

24-Oct-2013

02:54

x86

Vgx.dll

7.0.6002.18972

766,976

24-Oct-2013

02:17

x86

Vgx.dll

7.0.6002.23258

766,976

24-Oct-2013

02:54

x86

Url.dll

7.0.6002.18972

106,496

24-Oct-2013

02:17

x86

Url.dll

7.0.6002.23258

106,496

24-Oct-2013

02:54

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.18972

53,760

24-Oct-2013

02:17

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.23258

53,760

24-Oct-2013

02:52

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.18972

6,119,424

24-Oct-2013

02:17

x86

Ieui.dll

7.0.6002.18972

180,736

24-Oct-2013

02:17

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.23258

6,120,960

24-Oct-2013

02:52

x86

Ieui.dll

7.0.6002.23258

180,736

24-Oct-2013

02:52

x86

Ieinstal.exe

6.0.6002.18972

282,624

24-Oct-2013

00:45

x86

Ieinstal.exe

6.0.6002.23258

282,624

24-Oct-2013

01:35

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.18972

304,128

24-Oct-2013

00:45

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.23258

304,128

24-Oct-2013

01:36

x86

Internet Explorer 8

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

8.0.6001.19489

1,213,440

25-Oct-2013

08:24

x86

Urlmon.dll

8.0.6001.23543

1,216,000

25-Oct-2013

09:00

x86

Mstime.dll

8.0.6001.19489

611,840

25-Oct-2013

08:20

x86

Mstime.dll

8.0.6001.23543

611,840

25-Oct-2013

08:56

x86

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19489

1,469,440

25-Oct-2013

08:18

Not applicable

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23543

1,469,440

25-Oct-2013

08:54

Not applicable

Corpol.dll

2008.0.0.19489

18,944

25-Oct-2013

08:16

x86

Corpol.dll

2008.0.0.23543

18,944

25-Oct-2013

08:51

x86

Jsproxy.dll

8.0.6001.19489

25,600

25-Oct-2013

08:18

x86

Wininet.dll

8.0.6001.19489

916,992

25-Oct-2013

08:25

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

25-Oct-2013

08:25

x86

Jsproxy.dll

8.0.6001.23543

25,600

25-Oct-2013

08:54

x86

Wininet.dll

8.0.6001.23543

920,064

25-Oct-2013

09:00

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

25-Oct-2013

09:00

x86

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19489

387,584

25-Oct-2013

08:18

x86

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23543

387,584

25-Oct-2013

08:53

x86

Iepeers.dll

8.0.6001.19489

184,320

25-Oct-2013

08:18

x86

Iepeers.dll

8.0.6001.23543

184,320

25-Oct-2013

08:53

x86

Licmgr10.dll

8.0.6001.19489

43,520

25-Oct-2013

08:18

x86

Licmgr10.dll

8.0.6001.23543

43,520

25-Oct-2013

08:54

x86

Iedvtool.dll

8.0.6001.19489

743,424

25-Oct-2013

08:18

x86

Iedvtool.dll

8.0.6001.23543

743,424

25-Oct-2013

08:53

x86

Msfeeds.dll

8.0.6001.19489

630,272

25-Oct-2013

08:19

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

15-Apr-2010

01:25

Not applicable

Msfeeds.dll

8.0.6001.23543

630,272

25-Oct-2013

08:55

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

19-Apr-2010

23:16

Not applicable

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19489

55,296

25-Oct-2013

08:19

x86

Msfeedsbs.mof

Not applicable

1,938

15-Apr-2010

01:25

Not applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.19489

13,312

25-Oct-2013

04:53

x86

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23543

55,296

25-Oct-2013

08:55

x86

Msfeedsbs.mof

Not applicable

1,938

19-Apr-2010

23:16

Not applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.23543

13,312

25-Oct-2013

05:10

x86

Html.iec

2018.0.0.19489

385,024

25-Oct-2013

06:39

Not applicable

Html.iec

2018.0.0.23543

385,024

25-Oct-2013

07:07

Not applicable

Mshtmled.dll

8.0.6001.19489

67,072

25-Oct-2013

08:19

x86

Mshtmled.dll

8.0.6001.23543

67,072

25-Oct-2013

08:55

x86

Mshtml.dll

8.0.6001.19489

6,018,560

25-Oct-2013

08:19

x86

Mshtml.tlb

8.0.6001.19489

1,638,912

25-Oct-2013

04:53

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.6001.23543

6,020,608

25-Oct-2013

08:55

x86

Mshtml.tlb

8.0.6001.23543

1,638,912

25-Oct-2013

05:09

Not applicable

Ieproxy.dll

8.0.6001.19489

247,808

25-Oct-2013

08:18

x86

Ieproxy.dll

8.0.6001.23543

247,808

25-Oct-2013

08:53

x86

Ieshims.dll

8.0.6001.19489

198,144

25-Oct-2013

08:18

x86

Ieshims.dll

8.0.6001.23543

198,144

25-Oct-2013

08:53

x86

Ieunatt.exe

8.0.6001.19489

133,632

25-Oct-2013

04:55

x86

Iexplore.exe

8.0.6001.19489

638,120

25-Oct-2013

08:26

x86

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

15-Apr-2010

01:19

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

15-Apr-2010

01:19

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

15-Apr-2010

01:19

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

15-Apr-2010

01:19

Not applicable

Ieunatt.exe

8.0.6001.23543

133,632

25-Oct-2013

05:12

x86

Iexplore.exe

8.0.6001.23543

638,120

25-Oct-2013

09:02

x86

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

19-Apr-2010

23:10

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

19-Apr-2010

23:10

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

19-Apr-2010

23:10

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

19-Apr-2010

23:10

Not applicable

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19489

522,240

25-Oct-2013

08:18

x86

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23543

522,240

25-Oct-2013

08:54

x86

Desktop.ini

Not applicable

65

15-Apr-2010

01:16

Not applicable

Occache.dll

8.0.6001.19489

206,848

25-Oct-2013

08:22

x86

Desktop.ini

Not applicable

65

19-Apr-2010

23:07

Not applicable

Occache.dll

8.0.6001.23543

206,848

25-Oct-2013

08:58

x86

Iertutil.dll

8.0.6001.19489

2,005,504

25-Oct-2013

08:18

x86

Sqmapi.dll

6.0.6001.19489

129,536

25-Oct-2013

08:24

x86

Iertutil.dll

8.0.6001.23543

2,006,016

25-Oct-2013

08:53

x86

Sqmapi.dll

6.0.6001.23543

129,536

25-Oct-2013

08:59

x86

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19489

174,080

25-Oct-2013

04:55

x86

Iernonce.dll

8.0.6001.19489

55,808

25-Oct-2013

08:18

x86

Iesetup.dll

8.0.6001.19489

71,680

25-Oct-2013

08:18

x86

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23543

174,592

25-Oct-2013

05:12

x86

Iernonce.dll

8.0.6001.23543

55,808

25-Oct-2013

08:53

x86

Iesetup.dll

8.0.6001.23543

71,680

25-Oct-2013

08:53

x86

Iesysprep.dll

8.0.6001.19489

109,056

25-Oct-2013

08:18

x86

Iesysprep.dll

8.0.6001.23543

109,056

25-Oct-2013

08:53

x86

Vgx.dll

8.0.6001.19489

759,296

25-Oct-2013

08:24

x86

Vgx.dll

8.0.6001.23543

759,296

25-Oct-2013

09:00

x86

Url.dll

8.0.6001.19489

105,984

25-Oct-2013

08:24

x86

Url.dll

8.0.6001.23543

105,984

25-Oct-2013

09:00

x86

Ieframe.dll

8.0.6001.19489

11,111,936

25-Oct-2013

08:18

x86

Ieui.dll

8.0.6001.19489

164,352

25-Oct-2013

08:18

x86

Ieframe.dll

8.0.6001.23543

11,113,472

25-Oct-2013

08:53

x86

Ieui.dll

8.0.6001.23543

164,352

25-Oct-2013

08:53

x86

Ieinstal.exe

8.0.6001.19489

376,320

25-Oct-2013

04:56

x86

Ieinstal.exe

8.0.6001.23543

376,320

25-Oct-2013

05:14

x86

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

8.0.6001.19489

1,490,432

25-Oct-2013

07:54

x64

Urlmon.dll

8.0.6001.23543

1,494,016

25-Oct-2013

09:56

x64

Mstime.dll

8.0.6001.19489

1,062,912

25-Oct-2013

07:51

x64

Mstime.dll

8.0.6001.23543

1,062,912

25-Oct-2013

09:52

x64

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19489

1,538,560

25-Oct-2013

07:49

Not applicable

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23543

1,539,072

25-Oct-2013

09:49

Not applicable

Corpol.dll

2008.0.0.19489

23,040

25-Oct-2013

07:48

x64

Corpol.dll

2008.0.0.23543

23,040

25-Oct-2013

09:45

x64

Jsproxy.dll

8.0.6001.19489

31,744

25-Oct-2013

07:49

x64

Wininet.dll

8.0.6001.19489

1,147,392

25-Oct-2013

07:54

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

25-Oct-2013

07:54

x64

Jsproxy.dll

8.0.6001.23543

31,744

25-Oct-2013

09:49

x64

Wininet.dll

8.0.6001.23543

1,151,488

25-Oct-2013

09:57

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

25-Oct-2013

09:57

x64

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19489

459,776

25-Oct-2013

07:49

x64

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23543

459,776

25-Oct-2013

09:48

x64

Iepeers.dll

8.0.6001.19489

252,416

25-Oct-2013

07:49

x64

Iepeers.dll

8.0.6001.23543

252,928

25-Oct-2013

09:49

x64

Licmgr10.dll

8.0.6001.19489

56,832

25-Oct-2013

07:50

x64

Licmgr10.dll

8.0.6001.23543

56,832

25-Oct-2013

09:50

x64

Iedvtool.dll

8.0.6001.19489

1,019,904

25-Oct-2013

07:49

x64

Iedvtool.dll

8.0.6001.23543

1,019,904

25-Oct-2013

09:48

x64

Msfeeds.dll

8.0.6001.19489

742,912

25-Oct-2013

07:50

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

29-Jan-2009

19:41

Not applicable

Msfeeds.dll

8.0.6001.23543

742,912

25-Oct-2013

09:51

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

29-Jan-2013

22:12

Not applicable

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19489

71,680

25-Oct-2013

07:50

x64

Msfeedsbs.mof

Not applicable

1,938

29-Jan-2009

19:41

Not applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.19489

12,288

25-Oct-2013

05:09

x64

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23543

71,680

25-Oct-2013

09:51

x64

Msfeedsbs.mof

Not applicable

1,938

29-Jan-2013

22:12

Not applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.23543

12,288

25-Oct-2013

07:41

x64

Html.iec

2018.0.0.19489

479,232

25-Oct-2013

06:26

Not applicable

Html.iec

2018.0.0.23543

479,232

25-Oct-2013

08:54

Not applicable

Mshtmled.dll

8.0.6001.19489

98,304

25-Oct-2013

07:50

x64

Mshtmled.dll

8.0.6001.23543

98,304

25-Oct-2013

09:51

x64

Mshtml.dll

8.0.6001.19489

9,345,536

25-Oct-2013

07:50

x64

Mshtml.tlb

8.0.6001.19489

1,638,912

25-Oct-2013

05:09

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.6001.23543

9,346,560

25-Oct-2013

09:51

x64

Mshtml.tlb

8.0.6001.23543

1,638,912

25-Oct-2013

07:40

Not applicable

Ieproxy.dll

8.0.6001.19489

718,848

25-Oct-2013

07:49

x64

Ieproxy.dll

8.0.6001.23543

718,848

25-Oct-2013

09:49

x64

Ieshims.dll

8.0.6001.19489

301,056

25-Oct-2013

07:49

x64

Ieshims.dll

8.0.6001.23543

301,056

25-Oct-2013

09:49

x64

Ieunatt.exe

8.0.6001.19489

162,816

25-Oct-2013

05:11

x64

Iexplore.exe

8.0.6001.19489

660,648

25-Oct-2013

07:56

x64

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

29-Jan-2009

19:33

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

29-Jan-2009

19:33

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

29-Jan-2009

19:33

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

29-Jan-2009

19:33

Not applicable

Ieunatt.exe

8.0.6001.23543

162,816

25-Oct-2013

07:42

x64

Iexplore.exe

8.0.6001.23543

660,648

25-Oct-2013

09:58

x64

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

29-Jan-2013

21:53

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

29-Jan-2013

21:53

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

29-Jan-2013

21:53

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

29-Jan-2013

21:53

Not applicable

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19489

502,272

25-Oct-2013

07:49

x64

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23543

502,272

25-Oct-2013

09:49

x64

Desktop.ini

Not applicable

65

29-Jan-2009

19:30

Not applicable

Occache.dll

8.0.6001.19489

243,712

25-Oct-2013

07:52

x64

Desktop.ini

Not applicable

65

29-Jan-2013

21:51

Not applicable

Occache.dll

8.0.6001.23543

243,712

25-Oct-2013

09:54

x64

Iertutil.dll

8.0.6001.19489

2,357,760

25-Oct-2013

07:49

x64

Sqmapi.dll

6.0.6001.19489

165,888

25-Oct-2013

07:54

x64

Iertutil.dll

8.0.6001.23543

2,358,272

25-Oct-2013

09:49

x64

Sqmapi.dll

6.0.6001.23543

165,888

25-Oct-2013

09:56

x64

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19489

70,656

25-Oct-2013

05:10

x64

Iernonce.dll

8.0.6001.19489

72,192

25-Oct-2013

07:49

x64

Iesetup.dll

8.0.6001.19489

77,312

25-Oct-2013

07:49

x64

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23543

70,656

25-Oct-2013

07:42

x64

Iernonce.dll

8.0.6001.23543

72,192

25-Oct-2013

09:49

x64

Iesetup.dll

8.0.6001.23543

77,312

25-Oct-2013

09:49

x64

Iesysprep.dll

8.0.6001.19489

132,096

25-Oct-2013

07:49

x64

Iesysprep.dll

8.0.6001.23543

132,096

25-Oct-2013

09:49

x64

Vgx.dll

8.0.6001.19489

1,028,096

25-Oct-2013

07:54

x64

Vgx.dll

8.0.6001.23543

1,028,096

25-Oct-2013

09:56

x64

Url.dll

8.0.6001.19489

108,032

25-Oct-2013

07:54

x64

Url.dll

8.0.6001.23543

108,032

25-Oct-2013

09:56

x64

Ieframe.dll

8.0.6001.19489

12,510,208

25-Oct-2013

07:49

x64

Ieui.dll

8.0.6001.19489

219,136

25-Oct-2013

07:49

x64

Ieframe.dll

8.0.6001.23543

12,512,768

25-Oct-2013

09:49

x64

Ieui.dll

8.0.6001.23543

219,136

25-Oct-2013

09:49

x64

Ieinstal.exe

8.0.6001.19489

271,872

25-Oct-2013

05:12

x64

Ieinstal.exe

8.0.6001.23543

271,872

25-Oct-2013

07:43

x64

Ieunatt.exe

8.0.6001.19489

133,632

25-Oct-2013

04:55

x86

Iexplore.exe

8.0.6001.19489

638,120

25-Oct-2013

08:26

x86

Ieunatt.exe

8.0.6001.23543

133,632

25-Oct-2013

05:12

x86

Iexplore.exe

8.0.6001.23543

638,120

25-Oct-2013

09:02

x86

Occache.dll

8.0.6001.19489

206,848

25-Oct-2013

08:22

x86

Occache.dll

8.0.6001.23543

206,848

25-Oct-2013

08:58

x86

Urlmon.dll

8.0.6001.19489

1,213,440

25-Oct-2013

08:24

x86

Urlmon.dll

8.0.6001.23543

1,216,000

25-Oct-2013

09:00

x86

Mstime.dll

8.0.6001.19489

611,840

25-Oct-2013

08:20

x86

Mstime.dll

8.0.6001.23543

611,840

25-Oct-2013

08:56

x86

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19489

1,469,440

25-Oct-2013

08:18

Not applicable

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23543

1,469,440

25-Oct-2013

08:54

Not applicable

Corpol.dll

2008.0.0.19489

18,944

25-Oct-2013

08:16

x86

Corpol.dll

2008.0.0.23543

18,944

25-Oct-2013

08:51

x86

Jsproxy.dll

8.0.6001.19489

25,600

25-Oct-2013

08:18

x86

Wininet.dll

8.0.6001.19489

916,992

25-Oct-2013

08:25

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

25-Oct-2013

08:25

x86

Jsproxy.dll

8.0.6001.23543

25,600

25-Oct-2013

08:54

x86

Wininet.dll

8.0.6001.23543

920,064

25-Oct-2013

09:00

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

25-Oct-2013

09:00

x86

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19489

387,584

25-Oct-2013

08:18

x86

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23543

387,584

25-Oct-2013

08:53

x86

Iepeers.dll

8.0.6001.19489

184,320

25-Oct-2013

08:18

x86

Iepeers.dll

8.0.6001.23543

184,320

25-Oct-2013

08:53

x86

Licmgr10.dll

8.0.6001.19489

43,520

25-Oct-2013

08:18

x86

Licmgr10.dll

8.0.6001.23543

43,520

25-Oct-2013

08:54

x86

Iedvtool.dll

8.0.6001.19489

743,424

25-Oct-2013

08:18

x86

Iedvtool.dll

8.0.6001.23543

743,424

25-Oct-2013

08:53

x86

Msfeeds.dll

8.0.6001.19489

630,272

25-Oct-2013

08:19

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

15-Apr-2010

01:25

Not applicable

Msfeeds.dll

8.0.6001.23543

630,272

25-Oct-2013

08:55

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

19-Apr-2010

23:16

Not applicable

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19489

55,296

25-Oct-2013

08:19

x86

Msfeedsbs.mof

Not applicable

1,938

15-Apr-2010

01:25

Not applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.19489

13,312

25-Oct-2013

04:53

x86

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23543

55,296

25-Oct-2013

08:55

x86

Msfeedsbs.mof

Not applicable

1,938

19-Apr-2010

23:16

Not applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.23543

13,312

25-Oct-2013

05:10

x86

Html.iec

2018.0.0.19489

385,024

25-Oct-2013

06:39

Not applicable

Html.iec

2018.0.0.23543

385,024

25-Oct-2013

07:07

Not applicable

Mshtmled.dll

8.0.6001.19489

67,072

25-Oct-2013

08:19

x86

Mshtmled.dll

8.0.6001.23543

67,072

25-Oct-2013

08:55

x86

Mshtml.dll

8.0.6001.19489

6,018,560

25-Oct-2013

08:19

x86

Mshtml.tlb

8.0.6001.19489

1,638,912

25-Oct-2013

04:53

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.6001.23543

6,020,608

25-Oct-2013

08:55

x86

Mshtml.tlb

8.0.6001.23543

1,638,912

25-Oct-2013

05:09

Not applicable

Ieproxy.dll

8.0.6001.19489

247,808

25-Oct-2013

08:18

x86

Ieproxy.dll

8.0.6001.23543

247,808

25-Oct-2013

08:53

x86

Ieshims.dll

8.0.6001.19489

198,144

25-Oct-2013

08:18

x86

Ieshims.dll

8.0.6001.23543

198,144

25-Oct-2013

08:53

x86

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19489

522,240

25-Oct-2013

08:18

x86

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23543

522,240

25-Oct-2013

08:54

x86

Iertutil.dll

8.0.6001.19489

2,005,504

25-Oct-2013

08:18

x86

Sqmapi.dll

6.0.6001.19489

129,536

25-Oct-2013

08:24

x86

Iertutil.dll

8.0.6001.23543

2,006,016

25-Oct-2013

08:53

x86

Sqmapi.dll

6.0.6001.23543

129,536

25-Oct-2013

08:59

x86

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19489

174,080

25-Oct-2013

04:55

x86

Iernonce.dll

8.0.6001.19489

55,808

25-Oct-2013

08:18

x86

Iesetup.dll

8.0.6001.19489

71,680

25-Oct-2013

08:18

x86

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23543

174,592

25-Oct-2013

05:12

x86

Iernonce.dll

8.0.6001.23543

55,808

25-Oct-2013

08:53

x86

Iesetup.dll

8.0.6001.23543

71,680

25-Oct-2013

08:53

x86

Iesysprep.dll

8.0.6001.19489

109,056

25-Oct-2013

08:18

x86

Iesysprep.dll

8.0.6001.23543

109,056

25-Oct-2013

08:53

x86

Vgx.dll

8.0.6001.19489

759,296

25-Oct-2013

08:24

x86

Vgx.dll

8.0.6001.23543

759,296

25-Oct-2013

09:00

x86

Url.dll

8.0.6001.19489

105,984

25-Oct-2013

08:24

x86

Url.dll

8.0.6001.23543

105,984

25-Oct-2013

09:00

x86

Ieframe.dll

8.0.6001.19489

11,111,936

25-Oct-2013

08:18

x86

Ieui.dll

8.0.6001.19489

164,352

25-Oct-2013

08:18

x86

Ieframe.dll

8.0.6001.23543

11,113,472

25-Oct-2013

08:53

x86

Ieui.dll

8.0.6001.23543

164,352

25-Oct-2013

08:53

x86

Ieinstal.exe

8.0.6001.19489

376,320

25-Oct-2013

04:56

x86

Ieinstal.exe

8.0.6001.23543

376,320

25-Oct-2013

05:14

x86

Internet Explorer 9

Program Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

9.0.8112.16526

1,105,408

14-Nov-2013

22:43

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20637

1,105,408

14-Nov-2013

22:39

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.16526

757,488

14-Nov-2013

23:18

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20637

757,488

14-Nov-2013

23:20

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16526

1,427,968

14-Nov-2013

22:42

Not applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20637

1,427,968

14-Nov-2013

22:38

Not applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16526

65,024

14-Nov-2013

22:40

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16526

1,129,472

14-Nov-2013

22:42

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

14-Nov-2013

22:40

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20637

75,264

14-Nov-2013

22:36

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20637

1,130,496

14-Nov-2013

22:38

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

14-Nov-2013

22:36

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16526

678,912

14-Nov-2013

22:44

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20637

678,912

14-Nov-2013

22:40

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16526

607,744

14-Nov-2013

22:37

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

14-Nov-2013

21:27

Not applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20637

607,744

14-Nov-2013

22:33

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

14-Nov-2013

21:25

Not applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16526

73,216

14-Nov-2013

22:36

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20637

73,216

14-Nov-2013

22:31

x86

Mshtml.dll

9.0.8112.16526

12,344,320

14-Nov-2013

23:13

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16526

2,382,848

14-Nov-2013

22:35

Not applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20637

12,345,344

14-Nov-2013

23:16

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20637

2,382,848

14-Nov-2013

22:31

Not applicable

Ieproxy.dll

9.0.8112.16526

194,560

14-Nov-2013

22:40

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20637

194,560

14-Nov-2013

22:36

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16526

194,560

14-Nov-2013

22:40

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20637

194,560

14-Nov-2013

22:36

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.16526

142,848

14-Nov-2013

22:38

x86

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Ieunatt.exe

9.0.8112.20637

142,848

14-Nov-2013

22:34

x86

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16526

387,584

14-Nov-2013

22:43

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20637

387,584

14-Nov-2013

22:39

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16526

1,796,096

14-Nov-2013

22:36

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

14-Nov-2013

23:18

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20637

1,796,096

14-Nov-2013

22:31

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

14-Nov-2013

23:20

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16526

768,512

14-Nov-2013

22:40

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20637

768,512

14-Nov-2013

22:36

x86

Url.dll

9.0.8112.16526

231,936

14-Nov-2013

22:41

x86

Url.dll

9.0.8112.20637

231,936

14-Nov-2013

22:37

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16526

9,739,264

14-Nov-2013

22:50

x86

Ieui.dll

9.0.8112.16526

176,640

14-Nov-2013

22:32

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.20637

9,739,776

14-Nov-2013

22:46

x86

Ieui.dll

9.0.8112.20637

176,640

14-Nov-2013

22:27

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.16526

468,480

14-Nov-2013

22:40

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.20637

468,480

14-Nov-2013

22:36

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16526

104,448

14-Nov-2013

22:43

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20637

104,448

14-Nov-2013

22:39

x86

Jscript.dll

5.8.7601.17026

717,824

14-Nov-2013

22:38

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16526

1,806,848

14-Nov-2013

22:50

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20637

717,824

14-Nov-2013

22:34

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20637

1,806,848

14-Nov-2013

22:46

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17026

420,864

14-Nov-2013

22:38

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20637

420,864

14-Nov-2013

22:34

x86

Program Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

9.0.8112.16526

1,347,072

15-Nov-2013

01:29

x64

Urlmon.dll

9.0.8112.20637

1,347,584

15-Nov-2013

01:14

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16526

763,632

15-Nov-2013

02:14

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.20637

763,632

15-Nov-2013

02:07

x64

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16526

1,494,528

15-Nov-2013

01:28

Not applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20637

1,494,528

15-Nov-2013

01:14

Not applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16526

85,504

15-Nov-2013

01:25

x64

Wininet.dll

9.0.8112.16526

1,392,128

15-Nov-2013

01:29

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

15-Nov-2013

01:25

x64

Jsproxy.dll

9.0.8112.20637

96,768

15-Nov-2013

01:11

x64

Wininet.dll

9.0.8112.20637

1,392,640

15-Nov-2013

01:13

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

15-Nov-2013

01:11

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.16526

887,808

15-Nov-2013

01:32

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.20637

887,808

15-Nov-2013

01:16

x64

Msfeeds.dll

9.0.8112.16526

729,088

15-Nov-2013

01:19

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

14-Nov-2013

23:39

Not applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20637

729,088

15-Nov-2013

01:07

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

14-Nov-2013

23:39

Not applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16526

96,768

15-Nov-2013

01:18

x64

Mshtmled.dll

9.0.8112.20637

96,768

15-Nov-2013

01:06

x64

Mshtml.dll

9.0.8112.16526

17,847,296

15-Nov-2013

02:09

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.16526

2,382,848

15-Nov-2013

01:18

Not applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20637

17,847,808

15-Nov-2013

01:55

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.20637

2,382,848

15-Nov-2013

01:05

Not applicable

Ieproxy.dll

9.0.8112.16526

548,864

15-Nov-2013

01:26

x64

Ieproxy.dll

9.0.8112.20637

548,864

15-Nov-2013

01:11

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.16526

305,152

15-Nov-2013

01:25

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.20637

305,152

15-Nov-2013

01:11

x64

Ieunatt.exe

9.0.8112.16526

173,056

15-Nov-2013

01:22

x64

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Ieunatt.exe

9.0.8112.20637

173,056

15-Nov-2013

01:09

x64

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16526

499,200

15-Nov-2013

01:31

x64

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20637

499,200

15-Nov-2013

01:15

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.16526

2,147,840

15-Nov-2013

01:19

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,024

15-Nov-2013

02:14

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.20637

2,147,840

15-Nov-2013

01:06

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,024

15-Nov-2013

02:07

x64

Vgx.dll

9.0.8112.16526

996,352

15-Nov-2013

01:26

x64

Vgx.dll

9.0.8112.20637

996,352

15-Nov-2013

01:12

x64

Url.dll

9.0.8112.16526

237,056

15-Nov-2013

01:28

x64

Url.dll

9.0.8112.20637

237,056

15-Nov-2013

01:12

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.16526

10,926,080

15-Nov-2013

01:42

x64

Ieui.dll

9.0.8112.16526

248,320

15-Nov-2013

01:12

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.20637

10,927,104

15-Nov-2013

01:27

x64

Ieui.dll

9.0.8112.20637

248,320

15-Nov-2013

01:02

x64

Ieinstal.exe

9.0.8112.16526

482,816

15-Nov-2013

01:26

x64

Ieinstal.exe

9.0.8112.20637

482,816

15-Nov-2013

01:12

x64

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16526

141,312

15-Nov-2013

01:30

x64

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20637

141,312

15-Nov-2013

01:15

x64

Jscript.dll

5.8.7601.17026

816,640

15-Nov-2013

01:20

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.16526

2,334,720

15-Nov-2013

01:37

x64

Jscript.dll

5.8.7601.20637

816,640

15-Nov-2013

01:08

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.20637

2,334,720

15-Nov-2013

01:21

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.17026

599,040

15-Nov-2013

01:20

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.20637

599,040

15-Nov-2013

01:08

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16526

757,488

14-Nov-2013

23:18

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20637

757,488

14-Nov-2013

23:20

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.16526

142,848

14-Nov-2013

22:38

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.20637

142,848

14-Nov-2013

22:34

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.16526

1,105,408

14-Nov-2013

22:43

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20637

1,105,408

14-Nov-2013

22:39

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16526

1,427,968

14-Nov-2013

22:42

Not applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20637

1,427,968

14-Nov-2013

22:38

Not applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16526

65,024

14-Nov-2013

22:40

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16526

1,129,472

14-Nov-2013

22:42

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

14-Nov-2013

22:40

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20637

75,264

14-Nov-2013

22:36

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20637

1,130,496

14-Nov-2013

22:38

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

14-Nov-2013

22:36

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16526

678,912

14-Nov-2013

22:44

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20637

678,912

14-Nov-2013

22:40

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16526

607,744

14-Nov-2013

22:37

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

14-Nov-2013

21:27

Not applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20637

607,744

14-Nov-2013

22:33

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

14-Nov-2013

21:25

Not applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16526

73,216

14-Nov-2013

22:36

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20637

73,216

14-Nov-2013

22:31

x86

Mshtml.dll

9.0.8112.16526

12,344,320

14-Nov-2013

23:13

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16526

2,382,848

14-Nov-2013

22:35

Not applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20637

12,345,344

14-Nov-2013

23:16

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20637

2,382,848

14-Nov-2013

22:31

Not applicable

Ieproxy.dll

9.0.8112.16526

194,560

14-Nov-2013

22:40

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20637

194,560

14-Nov-2013

22:36

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16526

194,560

14-Nov-2013

22:40

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20637

194,560

14-Nov-2013

22:36

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16526

387,584

14-Nov-2013

22:43

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20637

387,584

14-Nov-2013

22:39

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16526

1,796,096

14-Nov-2013

22:36

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

14-Nov-2013

23:18

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20637

1,796,096

14-Nov-2013

22:31

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

14-Nov-2013

23:20

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16526

768,512

14-Nov-2013

22:40

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20637

768,512

14-Nov-2013

22:36

x86

Url.dll

9.0.8112.16526

231,936

14-Nov-2013

22:41

x86

Url.dll

9.0.8112.20637

231,936

14-Nov-2013

22:37

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16526

9,739,264

14-Nov-2013

22:50

x86

Ieui.dll

9.0.8112.16526

176,640

14-Nov-2013

22:32

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.20637

9,739,776

14-Nov-2013

22:46

x86

Ieui.dll

9.0.8112.20637

176,640

14-Nov-2013

22:27

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.16526

468,480

14-Nov-2013

22:40

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.20637

468,480

14-Nov-2013

22:36

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16526

104,448

14-Nov-2013

22:43

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20637

104,448

14-Nov-2013

22:39

x86

Jscript.dll

5.8.7601.17026

717,824

14-Nov-2013

22:38

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16526

1,806,848

14-Nov-2013

22:50

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20637

717,824

14-Nov-2013

22:34

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20637

1,806,848

14-Nov-2013

22:46

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17026

420,864

14-Nov-2013

22:38

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20637

420,864

14-Nov-2013

22:34

x86


 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.17xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.21xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7601.18xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.22xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Uwaga Instalowanych plików MANIFEST (manifest) i plików MUM (mum) nie wymieniono.

Internet Explorer 8

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

8.0.7601.18305

1,232,896

02-Nov-2013

02:07

x86

Urlmon.dll

8.0.7601.22500

1,234,944

02-Nov-2013

02:01

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.18305

48,128

02-Nov-2013

02:04

x86

Wininet.dll

8.0.7601.18305

981,504

02-Nov-2013

02:07

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

02-Nov-2013

01:14

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.22500

48,128

02-Nov-2013

01:59

x86

Wininet.dll

8.0.7601.22500

982,016

02-Nov-2013

02:01

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

02-Nov-2013

01:14

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.18305

860,672

02-Nov-2013

02:03

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.22500

860,672

02-Nov-2013

01:59

x86

Msfeeds.dll

8.0.7601.18305

627,712

02-Nov-2013

02:04

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

01-Nov-2013

23:17

Not applicable

Msfeeds.dll

8.0.7601.22500

627,712

02-Nov-2013

02:00

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

01-Nov-2013

23:17

Not applicable

Mshtmled.dll

8.0.7601.18305

67,584

02-Nov-2013

02:04

x86

Mshtmled.dll

8.0.7601.22500

67,584

02-Nov-2013

02:00

x86

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

01-Nov-2013

23:16

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.18305

6,039,552

02-Nov-2013

02:04

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.18305

1,638,912

02-Nov-2013

01:13

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

01-Nov-2013

23:16

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.22500

6,040,064

02-Nov-2013

02:00

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.22500

1,638,912

02-Nov-2013

01:13

Not applicable

Ieproxy.dll

8.0.7601.18305

163,328

02-Nov-2013

02:03

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.22500

163,328

02-Nov-2013

01:59

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.18305

200,704

02-Nov-2013

02:03

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.22500

200,704

02-Nov-2013

01:59

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18305

525,312

02-Nov-2013

02:04

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22500

525,312

02-Nov-2013

01:59

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.18305

2,078,208

02-Nov-2013

02:03

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.18305

189,952

02-Nov-2013

02:06

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.22500

2,078,208

02-Nov-2013

01:59

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.22500

189,952

02-Nov-2013

02:01

x86

Vgx.dll

8.0.7601.18305

760,320

02-Nov-2013

02:07

x86

Vgx.dll

8.0.7601.22500

760,320

02-Nov-2013

02:01

x86

Url.dll

8.0.7601.18305

132,096

02-Nov-2013

02:07

x86

Url.dll

8.0.7601.22500

132,096

02-Nov-2013

02:01

x86

Ieframe.dll

8.0.7601.18305

11,020,800

02-Nov-2013

02:03

x86

Ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

01-Nov-2013

23:16

Not applicable

Ieui.dll

8.0.7601.18305

176,640

02-Nov-2013

02:03

x86

Ieframe.dll

8.0.7601.22500

11,020,800

02-Nov-2013

01:59

x86

Ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

01-Nov-2013

23:16

Not applicable

Ieui.dll

8.0.7601.22500

176,640

02-Nov-2013

01:59

x86

Ieinstal.exe

8.0.7601.18305

377,344

02-Nov-2013

01:14

x86

Ieinstal.exe

8.0.7601.22500

377,344

02-Nov-2013

01:14

x86

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

8.0.7601.18305

2,732,544

02-Nov-2013

01:33

IA-64

Urlmon.dll

8.0.7601.22500

2,736,640

02-Nov-2013

02:07

IA-64

Jsproxy.dll

8.0.7601.18305

114,176

02-Nov-2013

01:31

IA-64

Wininet.dll

8.0.7601.18305

2,200,576

02-Nov-2013

01:33

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

189,952

02-Nov-2013

01:33

IA-64

Jsproxy.dll

8.0.7601.22500

114,176

02-Nov-2013

02:04

IA-64

Wininet.dll

8.0.7601.22500

2,201,088

02-Nov-2013

02:07

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

189,952

02-Nov-2013

02:07

IA-64

Iedvtool.dll

8.0.7601.18305

2,020,352

02-Nov-2013

01:31

IA-64

Iedvtool.dll

8.0.7601.22500

2,020,352

02-Nov-2013

02:04

IA-64

Msfeeds.dll

8.0.7601.18305

1,354,240

02-Nov-2013

01:31

IA-64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

01-Nov-2013

23:05

Not applicable

Msfeeds.dll

8.0.7601.22500

1,354,240

02-Nov-2013

02:05

IA-64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

01-Nov-2013

23:43

Not applicable

Mshtmled.dll

8.0.7601.18305

222,208

02-Nov-2013

01:31

IA-64

Mshtmled.dll

8.0.7601.22500

222,208

02-Nov-2013

02:05

IA-64

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

01-Nov-2013

23:04

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.18305

17,467,392

02-Nov-2013

01:31

IA-64

Mshtml.tlb

8.0.7601.18305

1,638,912

02-Nov-2013

00:57

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

01-Nov-2013

23:42

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.22500

17,468,928

02-Nov-2013

02:05

IA-64

Mshtml.tlb

8.0.7601.22500

1,638,912

02-Nov-2013

01:32

Not applicable

Ieproxy.dll

8.0.7601.18305

514,048

02-Nov-2013

01:31

IA-64

Ieproxy.dll

8.0.7601.22500

514,048

02-Nov-2013

02:04

IA-64

Ieshims.dll

8.0.7601.18305

521,216

02-Nov-2013

01:31

IA-64

Ieshims.dll

8.0.7601.22500

521,216

02-Nov-2013

02:04

IA-64

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18305

976,384

02-Nov-2013

01:31

IA-64

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22500

976,384

02-Nov-2013

02:04

IA-64

Iertutil.dll

8.0.7601.18305

2,955,264

02-Nov-2013

01:31

IA-64

Sqmapi.dll

6.1.7601.18305

592,384

02-Nov-2013

01:33

IA-64

Iertutil.dll

8.0.7601.22500

2,955,264

02-Nov-2013

02:04

IA-64

Sqmapi.dll

6.1.7601.22500

592,384

02-Nov-2013

02:06

IA-64

Vgx.dll

8.0.7601.18305

2,203,648

02-Nov-2013

01:33

IA-64

Vgx.dll

8.0.7601.22500

2,203,648

02-Nov-2013

02:07

IA-64

Url.dll

8.0.7601.18305

155,648

02-Nov-2013

01:33

IA-64

Url.dll

8.0.7601.22500

155,648

02-Nov-2013

02:07

IA-64

Ieframe.dll

8.0.7601.18305

18,783,232

02-Nov-2013

01:31

IA-64

Ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

01-Nov-2013

23:04

Not applicable

Ieui.dll

8.0.7601.18305

519,168

02-Nov-2013

01:31

IA-64

Ieframe.dll

8.0.7601.22500

18,783,232

02-Nov-2013

02:04

IA-64

Ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

01-Nov-2013

23:42

Not applicable

Ieui.dll

8.0.7601.22500

519,168

02-Nov-2013

02:04

IA-64

Ieinstal.exe

8.0.7601.18305

353,792

02-Nov-2013

00:58

IA-64

Ieinstal.exe

8.0.7601.22500

353,792

02-Nov-2013

01:33

IA-64

Msfeeds.dll

8.0.7601.18305

627,712

02-Nov-2013

02:04

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

01-Nov-2013

23:17

Not applicable

Msfeeds.dll

8.0.7601.22500

627,712

02-Nov-2013

02:00

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

01-Nov-2013

23:17

Not applicable

Mshtmled.dll

8.0.7601.18305

67,584

02-Nov-2013

02:04

x86

Mshtmled.dll

8.0.7601.22500

67,584

02-Nov-2013

02:00

x86

Mshtml.dll

8.0.7601.18305

6,039,552

02-Nov-2013

02:04

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.18305

1,638,912

02-Nov-2013

01:13

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

01-Nov-2013

23:16

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.22500

6,040,064

02-Nov-2013

02:00

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.22500

1,638,912

02-Nov-2013

01:13

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

01-Nov-2013

23:17

Not applicable

Ieframe.dll

8.0.7601.18305

11,020,800

02-Nov-2013

02:03

x86

Ieui.dll

8.0.7601.18305

176,640

02-Nov-2013

02:03

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

01-Nov-2013

23:16

Not applicable

Ieframe.dll

8.0.7601.22500

11,020,800

02-Nov-2013

01:59

x86

Ieui.dll

8.0.7601.22500

176,640

02-Nov-2013

01:59

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

01-Nov-2013

23:17

Not applicable

Urlmon.dll

8.0.7601.18305

1,232,896

02-Nov-2013

02:07

x86

Urlmon.dll

8.0.7601.22500

1,234,944

02-Nov-2013

02:01

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.18305

48,128

02-Nov-2013

02:04

x86

Wininet.dll

8.0.7601.18305

981,504

02-Nov-2013

02:07

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

02-Nov-2013

01:14

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.22500

48,128

02-Nov-2013

01:59

x86

Wininet.dll

8.0.7601.22500

982,016

02-Nov-2013

02:01

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

02-Nov-2013

01:14

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.18305

860,672

02-Nov-2013

02:03

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.22500

860,672

02-Nov-2013

01:59

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.18305

163,328

02-Nov-2013

02:03

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.22500

163,328

02-Nov-2013

01:59

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.18305

200,704

02-Nov-2013

02:03

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.22500

200,704

02-Nov-2013

01:59

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18305

525,312

02-Nov-2013

02:04

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22500

525,312

02-Nov-2013

01:59

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.18305

2,078,208

02-Nov-2013

02:03

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.18305

189,952

02-Nov-2013

02:06

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.22500

2,078,208

02-Nov-2013

01:59

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.22500

189,952

02-Nov-2013

02:01

x86

Vgx.dll

8.0.7601.18305

760,320

02-Nov-2013

02:07

x86

Vgx.dll

8.0.7601.22500

760,320

02-Nov-2013

02:01

x86

Url.dll

8.0.7601.18305

132,096

02-Nov-2013

02:07

x86

Url.dll

8.0.7601.22500

132,096

02-Nov-2013

02:01

x86

Ieinstal.exe

8.0.7601.18305

377,344

02-Nov-2013

01:14

x86

Ieinstal.exe

8.0.7601.22500

377,344

02-Nov-2013

01:14

x86

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

8.0.7601.18305

1,494,528

02-Nov-2013

02:28

x64

Urlmon.dll

8.0.7601.22500

1,495,552

02-Nov-2013

02:56

x64

Jsproxy.dll

8.0.7601.18305

64,512

02-Nov-2013

02:25

x64

Wininet.dll

8.0.7601.18305

1,188,864

02-Nov-2013

02:28

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

95,232

02-Nov-2013

02:28

x64

Jsproxy.dll

8.0.7601.22500

64,512

02-Nov-2013

02:54

x64

Wininet.dll

8.0.7601.22500

1,189,888

02-Nov-2013

02:56

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

95,232

02-Nov-2013

02:56

x64

Iedvtool.dll

8.0.7601.18305

1,012,736

02-Nov-2013

02:25

x64

Iedvtool.dll

8.0.7601.22500

1,012,736

02-Nov-2013

02:54

x64

Msfeeds.dll

8.0.7601.18305

735,232

02-Nov-2013

02:26

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

01-Nov-2013

23:16

Not applicable

Msfeeds.dll

8.0.7601.22500

735,232

02-Nov-2013

02:54

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

01-Nov-2013

23:43

Not applicable

Mshtmled.dll

8.0.7601.18305

97,792

02-Nov-2013

02:26

x64

Mshtmled.dll

8.0.7601.22500

97,792

02-Nov-2013

02:54

x64

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

01-Nov-2013

23:15

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.18305

9,073,152

02-Nov-2013

02:26

x64

Mshtml.tlb

8.0.7601.18305

1,638,912

02-Nov-2013

01:30

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

01-Nov-2013

23:42

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.22500

9,076,224

02-Nov-2013

02:54

x64

Mshtml.tlb

8.0.7601.22500

1,638,912

02-Nov-2013

02:02

Not applicable

Ieproxy.dll

8.0.7601.18305

451,072

02-Nov-2013

02:25

x64

Ieproxy.dll

8.0.7601.22500

451,072

02-Nov-2013

02:54

x64

Ieshims.dll

8.0.7601.18305

293,376

02-Nov-2013

02:25

x64

Ieshims.dll

8.0.7601.22500

293,376

02-Nov-2013

02:54

x64

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18305

505,344

02-Nov-2013

02:25

x64

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22500

505,344

02-Nov-2013

02:54

x64

Iertutil.dll

8.0.7601.18305

2,458,112

02-Nov-2013

02:25

x64

Sqmapi.dll

6.1.7601.18305

244,736

02-Nov-2013

02:27

x64

Iertutil.dll

8.0.7601.22500

2,458,624

02-Nov-2013

02:54

x64

Sqmapi.dll

6.1.7601.22500

244,736

02-Nov-2013

02:56

x64

Vgx.dll

8.0.7601.18305

1,111,040

02-Nov-2013

02:28

x64

Vgx.dll

8.0.7601.22500

1,111,040

02-Nov-2013

02:56

x64

Url.dll

8.0.7601.18305

134,144

02-Nov-2013

02:28

x64

Url.dll

8.0.7601.22500

134,144

02-Nov-2013

02:56

x64

Ieframe.dll

8.0.7601.18305

12,295,168

02-Nov-2013

02:25

x64

Ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

01-Nov-2013

23:15

Not applicable

Ieui.dll

8.0.7601.18305

247,808

02-Nov-2013

02:25

x64

Ieframe.dll

8.0.7601.22500

12,295,680

02-Nov-2013

02:54

x64

Ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

01-Nov-2013

23:42

Not applicable

Ieui.dll

8.0.7601.22500

247,808

02-Nov-2013

02:54

x64

Ieinstal.exe

8.0.7601.18305

272,896

02-Nov-2013

01:31

x64

Ieinstal.exe

8.0.7601.22500

272,896

02-Nov-2013

02:03

x64

Msfeeds.dll

8.0.7601.18305

627,712

02-Nov-2013

02:04

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

01-Nov-2013

23:17

Not applicable

Msfeeds.dll

8.0.7601.22500

627,712

02-Nov-2013

02:00

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

01-Nov-2013

23:17

Not applicable

Mshtmled.dll

8.0.7601.18305

67,584

02-Nov-2013

02:04

x86

Mshtmled.dll

8.0.7601.22500

67,584

02-Nov-2013

02:00

x86

Mshtml.dll

8.0.7601.18305

6,039,552

02-Nov-2013

02:04

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.18305

1,638,912

02-Nov-2013

01:13

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

01-Nov-2013

23:16

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.22500

6,040,064

02-Nov-2013

02:00

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.22500

1,638,912

02-Nov-2013

01:13

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

01-Nov-2013

23:17

Not applicable

Ieframe.dll

8.0.7601.18305

11,020,800

02-Nov-2013

02:03

x86

Ieui.dll

8.0.7601.18305

176,640

02-Nov-2013

02:03

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

01-Nov-2013

23:16

Not applicable

Ieframe.dll

8.0.7601.22500

11,020,800

02-Nov-2013

01:59

x86

Ieui.dll

8.0.7601.22500

176,640

02-Nov-2013

01:59

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

01-Nov-2013

23:17

Not applicable

Urlmon.dll

8.0.7601.18305

1,232,896

02-Nov-2013

02:07

x86

Urlmon.dll

8.0.7601.22500

1,234,944

02-Nov-2013

02:01

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.18305

48,128

02-Nov-2013

02:04

x86

Wininet.dll

8.0.7601.18305

981,504

02-Nov-2013

02:07

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

02-Nov-2013

01:14

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.22500

48,128

02-Nov-2013

01:59

x86

Wininet.dll

8.0.7601.22500

982,016

02-Nov-2013

02:01

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

02-Nov-2013

01:14

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.18305

860,672

02-Nov-2013

02:03

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.22500

860,672

02-Nov-2013

01:59

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.18305

163,328

02-Nov-2013

02:03

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.22500

163,328

02-Nov-2013

01:59

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.18305

200,704

02-Nov-2013

02:03

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.22500

200,704

02-Nov-2013

01:59

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18305

525,312

02-Nov-2013

02:04

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22500

525,312

02-Nov-2013

01:59

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.18305

2,078,208

02-Nov-2013

02:03

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.18305

189,952

02-Nov-2013

02:06

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.22500

2,078,208

02-Nov-2013

01:59

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.22500

189,952

02-Nov-2013

02:01

x86

Vgx.dll

8.0.7601.18305

760,320

02-Nov-2013

02:07

x86

Vgx.dll

8.0.7601.22500

760,320

02-Nov-2013

02:01

x86

Url.dll

8.0.7601.18305

132,096

02-Nov-2013

02:07

x86

Url.dll

8.0.7601.22500

132,096

02-Nov-2013

02:01

x86

Ieinstal.exe

8.0.7601.18305

377,344

02-Nov-2013

01:14

x86

Ieinstal.exe

8.0.7601.22500

377,344

02-Nov-2013

01:14

x86

Internet Explorer 9

Program Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

9.0.8112.16526

1,105,408

14-Nov-2013

22:43

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20637

1,105,408

14-Nov-2013

22:39

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.16526

757,488

14-Nov-2013

23:18

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20637

757,488

14-Nov-2013

23:20

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16526

1,427,968

14-Nov-2013

22:42

Not applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20637

1,427,968

14-Nov-2013

22:38

Not applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16526

65,024

14-Nov-2013

22:40

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16526

1,129,472

14-Nov-2013

22:42

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

14-Nov-2013

22:40

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20637

75,264

14-Nov-2013

22:36

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20637

1,130,496

14-Nov-2013

22:38

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

14-Nov-2013

22:36

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16526

678,912

14-Nov-2013

22:44

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20637

678,912

14-Nov-2013

22:40

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16526

607,744

14-Nov-2013

22:37

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

14-Nov-2013

21:27

Not applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20637

607,744

14-Nov-2013

22:33

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

14-Nov-2013

21:25

Not applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16526

73,216

14-Nov-2013

22:36

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20637

73,216

14-Nov-2013

22:31

x86

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

2,012

14-Nov-2013

23:25

Not applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.16526

12,344,320

14-Nov-2013

23:13

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16526

2,382,848

14-Nov-2013

22:35

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

2,012

14-Nov-2013

23:26

Not applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20637

12,345,344

14-Nov-2013

23:16

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20637

2,382,848

14-Nov-2013

22:31

Not applicable

Ieproxy.dll

9.0.8112.16526

194,560

14-Nov-2013

22:40

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20637

194,560

14-Nov-2013

22:36

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16526

194,560

14-Nov-2013

22:40

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20637

194,560

14-Nov-2013

22:36

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.16526

142,848

14-Nov-2013

22:38

x86

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Ieunatt.exe

9.0.8112.20637

142,848

14-Nov-2013

22:34

x86

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16526

387,584

14-Nov-2013

22:43

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20637

387,584

14-Nov-2013

22:39

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16526

1,796,096

14-Nov-2013

22:36

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

14-Nov-2013

23:18

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20637

1,796,096

14-Nov-2013

22:31

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

14-Nov-2013

23:20

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16526

768,512

14-Nov-2013

22:40

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20637

768,512

14-Nov-2013

22:36

x86

Url.dll

9.0.8112.16526

231,936

14-Nov-2013

22:41

x86

Url.dll

9.0.8112.20637

231,936

14-Nov-2013

22:37

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16526

9,739,264

14-Nov-2013

22:50

x86

Ieframe.ptxml

Not applicable

20,842

14-Nov-2013

23:25

Not applicable

Ieui.dll

9.0.8112.16526

176,640

14-Nov-2013

22:32

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.20637

9,739,776

14-Nov-2013

22:46

x86

Ieframe.ptxml

Not applicable

20,842

14-Nov-2013

23:26

Not applicable

Ieui.dll

9.0.8112.20637

176,640

14-Nov-2013

22:27

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.16526

468,480

14-Nov-2013

22:40

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.20637

468,480

14-Nov-2013

22:36

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16526

104,448

14-Nov-2013

22:43

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20637

104,448

14-Nov-2013

22:39

x86

Jscript.dll

5.8.7601.17026

717,824

14-Nov-2013

22:38

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16526

1,806,848

14-Nov-2013

22:50

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20637

717,824

14-Nov-2013

22:34

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20637

1,806,848

14-Nov-2013

22:46

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17026

420,864

14-Nov-2013

22:38

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20637

420,864

14-Nov-2013

22:34

x86

Program Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

9.0.8112.16526

1,347,072

15-Nov-2013

01:29

x64

Urlmon.dll

9.0.8112.20637

1,347,584

15-Nov-2013

01:14

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16526

763,632

15-Nov-2013

02:14

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.20637

763,632

15-Nov-2013

02:07

x64

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16526

1,494,528

15-Nov-2013

01:28

Not applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20637

1,494,528

15-Nov-2013

01:14

Not applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16526

85,504

15-Nov-2013

01:25

x64

Wininet.dll

9.0.8112.16526

1,392,128

15-Nov-2013

01:29

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

15-Nov-2013

01:25

x64

Jsproxy.dll

9.0.8112.20637

96,768

15-Nov-2013

01:11

x64

Wininet.dll

9.0.8112.20637

1,392,640

15-Nov-2013

01:13

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

15-Nov-2013

01:11

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.16526

887,808

15-Nov-2013

01:32

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.20637

887,808

15-Nov-2013

01:16

x64

Msfeeds.dll

9.0.8112.16526

729,088

15-Nov-2013

01:19

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

14-Nov-2013

23:39

Not applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20637

729,088

15-Nov-2013

01:07

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

14-Nov-2013

23:39

Not applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16526

96,768

15-Nov-2013

01:18

x64

Mshtmled.dll

9.0.8112.20637

96,768

15-Nov-2013

01:06

x64

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

2,012

15-Nov-2013

02:17

Not applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.16526

17,847,296

15-Nov-2013

02:09

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.16526

2,382,848

15-Nov-2013

01:18

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

2,012

15-Nov-2013

02:10

Not applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20637

17,847,808

15-Nov-2013

01:55

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.20637

2,382,848

15-Nov-2013

01:05

Not applicable

Ieproxy.dll

9.0.8112.16526

548,864

15-Nov-2013

01:26

x64

Ieproxy.dll

9.0.8112.20637

548,864

15-Nov-2013

01:11

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.16526

305,152

15-Nov-2013

01:25

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.20637

305,152

15-Nov-2013

01:11

x64

Ieunatt.exe

9.0.8112.16526

173,056

15-Nov-2013

01:22

x64

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

05-Mar-2011

05:23

Not applicable

Ieunatt.exe

9.0.8112.20637

173,056

15-Nov-2013

01:09

x64

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

05-Mar-2011

11:01

Not applicable

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16526

499,200

15-Nov-2013

01:31

x64

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20637

499,200

15-Nov-2013

01:15

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.16526

2,147,840

15-Nov-2013

01:19

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,024

15-Nov-2013

02:14

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.20637

2,147,840

15-Nov-2013

01:06

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,024

15-Nov-2013

02:07

x64

Vgx.dll

9.0.8112.16526

996,352

15-Nov-2013

01:26

x64

Vgx.dll

9.0.8112.20637

996,352

15-Nov-2013

01:12

x64

Url.dll

9.0.8112.16526

237,056

15-Nov-2013

01:28

x64

Url.dll

9.0.8112.20637

237,056

15-Nov-2013

01:12

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.16526

10,926,080

15-Nov-2013

01:42

x64

Ieframe.ptxml

Not applicable

20,842

15-Nov-2013

02:17

Not applicable

Ieui.dll

9.0.8112.16526

248,320

15-Nov-2013

01:12

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.20637

10,927,104

15-Nov-2013

01:27

x64

Ieframe.ptxml

Not applicable

20,842

15-Nov-2013

02:10

Not applicable

Ieui.dll

9.0.8112.20637

248,320

15-Nov-2013

01:02

x64

Ieinstal.exe

9.0.8112.16526

482,816

15-Nov-2013

01:26

x64

Ieinstal.exe

9.0.8112.20637

482,816

15-Nov-2013

01:12

x64

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16526

141,312

15-Nov-2013

01:30

x64

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20637

141,312

15-Nov-2013

01:15

x64

Jscript.dll

5.8.7601.17026

816,640

15-Nov-2013

01:20

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.16526

2,334,720

15-Nov-2013

01:37

x64

Jscript.dll

5.8.7601.20637

816,640

15-Nov-2013

01:08

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.20637

2,334,720

15-Nov-2013

01:21

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.17026

599,040

15-Nov-2013

01:20

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.20637

599,040

15-Nov-2013

01:08

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16526

757,488

14-Nov-2013

23:18

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20637

757,488

14-Nov-2013

23:20

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16526

607,744

14-Nov-2013

22:37

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

14-Nov-2013

21:27

Not applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20637

607,744

14-Nov-2013

22:33

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

14-Nov-2013

21:25

Not applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16526

73,216

14-Nov-2013

22:36

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20637

73,216

14-Nov-2013

22:31

x86

Mshtml.dll

9.0.8112.16526

12,344,320

14-Nov-2013

23:13

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16526

2,382,848

14-Nov-2013

22:35

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

2,012

14-Nov-2013

23:25

Not applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20637

12,345,344

14-Nov-2013

23:16

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20637

2,382,848

14-Nov-2013

22:31

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

2,012

14-Nov-2013

23:26

Not applicable

Ieunatt.exe

9.0.8112.16526

142,848

14-Nov-2013

22:38

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.20637

142,848

14-Nov-2013

22:34

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16526

9,739,264

14-Nov-2013

22:50

x86

Ieui.dll

9.0.8112.16526

176,640

14-Nov-2013

22:32

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not applicable

20,842

14-Nov-2013

23:25

Not applicable

Ieframe.dll

9.0.8112.20637

9,739,776

14-Nov-2013

22:46

x86

Ieui.dll

9.0.8112.20637

176,640

14-Nov-2013

22:27

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not applicable

20,842

14-Nov-2013

23:26

Not applicable

Jscript.dll

5.8.7601.17026

717,824

14-Nov-2013

22:38

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16526

1,806,848

14-Nov-2013

22:50

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20637

717,824

14-Nov-2013

22:34

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20637

1,806,848

14-Nov-2013

22:46

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17026

420,864

14-Nov-2013

22:38

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20637

420,864

14-Nov-2013

22:34

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.16526

1,105,408

14-Nov-2013

22:43

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20637

1,105,408

14-Nov-2013

22:39

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16526

1,427,968

14-Nov-2013

22:42

Not applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20637

1,427,968

14-Nov-2013

22:38

Not applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16526

65,024

14-Nov-2013

22:40

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16526

1,129,472

14-Nov-2013

22:42

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

14-Nov-2013

22:40

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20637

75,264

14-Nov-2013

22:36

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20637

1,130,496

14-Nov-2013

22:38

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

14-Nov-2013

22:36

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16526

678,912

14-Nov-2013

22:44

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20637

678,912

14-Nov-2013

22:40

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.16526

194,560

14-Nov-2013

22:40

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20637

194,560

14-Nov-2013

22:36

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16526

194,560

14-Nov-2013

22:40

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20637

194,560

14-Nov-2013

22:36

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16526

387,584

14-Nov-2013

22:43

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20637

387,584

14-Nov-2013

22:39

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16526

1,796,096

14-Nov-2013

22:36

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

14-Nov-2013

23:18

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20637

1,796,096

14-Nov-2013

22:31

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

14-Nov-2013

23:20

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16526

768,512

14-Nov-2013

22:40

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20637

768,512

14-Nov-2013

22:36

x86

Url.dll

9.0.8112.16526

231,936

14-Nov-2013

22:41

x86

Url.dll

9.0.8112.20637

231,936

14-Nov-2013

22:37

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.16526

468,480

14-Nov-2013

22:40

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.20637

468,480

14-Nov-2013

22:36

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16526

104,448

14-Nov-2013

22:43

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20637

104,448

14-Nov-2013

22:39

x86

Internet Explorer 10

Program Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

10.0.9200.16750

1,140,736

25-Oct-2013

04:44

x86

Urlmon.dll

10.0.9200.20859

1,138,688

25-Oct-2013

00:20

x86

Iexplore.exe

10.0.9200.16750

770,736

25-Oct-2013

05:22

x86

Iexplore.exe

10.0.9200.20859

770,736

25-Oct-2013

01:16

x86

Jsproxy.dll

10.0.9200.16750

39,424

25-Oct-2013

04:43

x86

Wininet.dll

10.0.9200.16750

1,767,936

25-Oct-2013

04:45

x86

Jsproxy.dll

10.0.9200.20859

38,400

25-Oct-2013

00:20

x86

Wininet.dll

10.0.9200.20861

1,777,664

25-Oct-2013

00:20

x86

Msfeeds.dll

10.0.9200.16750

493,056

25-Oct-2013

04:43

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

24-Oct-2013

23:12

Not applicable

Msfeeds.dll

10.0.9200.20859

493,056

25-Oct-2013

00:20

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

24-Oct-2013

23:52

Not applicable

Ie9props.propdesc

Not applicable

2,843

09-Oct-2012

01:08

Not applicable

Registeriepkeys.exe

10.0.9200.16750

71,680

25-Oct-2013

02:49

x86

Ie9props.propdesc

Not applicable

2,843

10-Oct-2012

01:36

Not applicable

Registeriepkeys.exe

10.0.9200.20859

71,680

23-Oct-2013

02:30

x86

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

24-Oct-2013

23:09

Not applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.16750

14,356,992

25-Oct-2013

04:44

x86

Mshtml.tlb

10.0.9200.16750

2,706,432

25-Oct-2013

03:41

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

24-Oct-2013

22:41

Not applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.20861

14,381,056

25-Oct-2013

00:20

x86

Mshtml.tlb

10.0.9200.20859

2,706,432

23-Oct-2013

03:24

Not applicable

Ieproxy.dll

10.0.9200.16750

257,536

25-Oct-2013

04:43

x86

Ieproxy.dll

10.0.9200.20859

257,536

25-Oct-2013

00:20

x86

Ieshims.dll

10.0.9200.16750

245,248

25-Oct-2013

04:43

x86

Ieshims.dll

10.0.9200.20859

245,248

25-Oct-2013

00:20

x86

Msdbg2.dll

11.0.50613.2

285,080

06-Jul-2012

19:44

x86

Pdm.dll

11.0.50613.2

392,080

06-Jul-2012

19:44

x86

Pdmproxy100.dll

11.0.50613.2

70,568

06-Jul-2012

19:44

x86

Pdmsetup.exe

10.0.9200.16750

69,120

25-Oct-2013

03:01

x86

Msdbg2.dll

11.0.50613.2

285,080

06-Jul-2012

19:52

x86

Pdm.dll

11.0.50613.2

392,080

06-Jul-2012

19:52

x86

Pdmproxy100.dll

11.0.50613.2

70,568

06-Jul-2012

19:52

x86

Pdmsetup.exe

10.0.9200.20859

69,120

23-Oct-2013

02:43

x86

Iertutil.dll

10.0.9200.16750

2,049,024

25-Oct-2013

04:43

x86

Sqmapi.dll

6.2.9200.16750

217,600

25-Oct-2013

04:44

x86

Iertutil.dll

10.0.9200.20861

2,080,256

25-Oct-2013

00:20

x86

Sqmapi.dll

6.2.9200.20859

219,648

25-Oct-2013

00:20

x86

Ie4uinit.exe

10.0.9200.16750

42,496

25-Oct-2013

04:45

x86

Iernonce.dll

10.0.9200.16750

33,280

25-Oct-2013

04:43

x86

Iesetup.dll

10.0.9200.16750

61,440

25-Oct-2013

04:43

x86

Ie4uinit.exe

10.0.9200.20859

42,496

25-Oct-2013

00:21

x86

Iernonce.dll

10.0.9200.20859

33,280

25-Oct-2013

00:20

x86

Iesetup.dll

10.0.9200.20859

61,440

25-Oct-2013

00:20

x86

Iesysprep.dll

10.0.9200.16750

109,056

25-Oct-2013

04:43

x86

Iesysprep.dll

10.0.9200.20859

109,056

25-Oct-2013

00:20

x86

Vgx.dll

10.0.9200.16750

817,664

25-Oct-2013

04:45

x86

Vgx.dll

10.0.9200.20859

817,664

25-Oct-2013

00:20

x86

Ieframe.dll

10.0.9200.16750

13,761,536

25-Oct-2013

04:43

x86

Ieframe.ptxml

Not applicable

25,923

24-Oct-2013

23:09

Not applicable

Ieui.dll

10.0.9200.16750

391,168

25-Oct-2013

04:43

x86

Ieframe.dll

10.0.9200.20861

13,737,984

25-Oct-2013

00:20

x86

Ieframe.ptxml

Not applicable

25,923

24-Oct-2013

22:41

Not applicable

Ieui.dll

10.0.9200.20859

391,168

25-Oct-2013

00:20

x86

Ieinstal.exe

10.0.9200.16750

469,504

25-Oct-2013

04:45

x86

Ieinstal.exe

10.0.9200.20859

469,504

25-Oct-2013

00:21

x86

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.16750

108,032

25-Oct-2013

04:43

x86

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.20859

108,032

25-Oct-2013

00:20

x86

Jscript9.dll

10.0.9200.16750

2,877,952

25-Oct-2013

04:43

x86

Jscript9.dll

10.0.9200.20861

2,881,536

25-Oct-2013

00:20

x86

Jscript.dll

5.8.9200.16750

690,688

25-Oct-2013

04:43

x86

Jscript.dll

5.8.9200.20859

690,688

25-Oct-2013

00:20

x86

Program Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

10.0.9200.16750

1,365,504

25-Oct-2013

06:19

x64

Urlmon.dll

10.0.9200.20859

1,349,120

25-Oct-2013

00:07

x64

Iexplore.exe

10.0.9200.16750

775,344

25-Oct-2013

07:41

x64

Iexplore.exe

10.0.9200.20859

775,344

25-Oct-2013

04:45

x64

Jsproxy.dll

10.0.9200.16750

53,248

25-Oct-2013

06:17

x64

Wininet.dll

10.0.9200.16750

2,241,536

25-Oct-2013

06:19

x64

Jsproxy.dll

10.0.9200.20859

53,248

25-Oct-2013

00:06

x64

Wininet.dll

10.0.9200.20861

2,248,704

25-Oct-2013

00:07

x64

Msfeeds.dll

10.0.9200.16750

603,136

25-Oct-2013

06:18

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

24-Oct-2013

23:11

Not applicable

Msfeeds.dll

10.0.9200.20859

603,136

25-Oct-2013

00:07

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

24-Oct-2013

23:42

Not applicable

Ie9props.propdesc

Not applicable

2,843

09-Oct-2012

03:09

Not applicable

Registeriepkeys.exe

10.0.9200.16750

89,600

25-Oct-2013

03:17

x64

Ie9props.propdesc

Not applicable

2,843

22-Jul-2013

22:14

Not applicable

Registeriepkeys.exe

10.0.9200.20859

89,600

23-Oct-2013

03:05

x64

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

24-Oct-2013

23:08

Not applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.16750

19,271,168

25-Oct-2013

06:18

x64

Mshtml.tlb

10.0.9200.16750

2,706,432

25-Oct-2013

04:07

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

24-Oct-2013

22:41

Not applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.20861

19,512,320

25-Oct-2013

00:07

x64

Mshtml.tlb

10.0.9200.20859

2,706,432

23-Oct-2013

04:03

Not applicable

Ieproxy.dll

10.0.9200.16750

701,952

25-Oct-2013

06:17

x64

Ieproxy.dll

10.0.9200.20859

701,952

25-Oct-2013

00:06

x64

Ieshims.dll

10.0.9200.16750

365,568

25-Oct-2013

06:17

x64

Ieshims.dll

10.0.9200.20859

365,568

25-Oct-2013

00:06

x64

Msdbg2.dll

11.0.50613.2

368,024

06-Jul-2012

20:11

x64

Pdm.dll

11.0.50613.2

514,952

06-Jul-2012

20:11

x64

Pdmproxy100.dll

11.0.50613.2

72,624

06-Jul-2012

20:11

x64

Pdmsetup.exe

10.0.9200.16750

86,528

25-Oct-2013

03:30

x64

Msdbg2.dll

11.0.50613.2

368,024

22-Jul-2013

22:13

x64

Pdm.dll

11.0.50613.2

514,952

22-Jul-2013

22:13

x64

Pdmproxy100.dll

11.0.50613.2

72,624

22-Jul-2013

22:13

x64

Pdmsetup.exe

10.0.9200.20859

86,528

23-Oct-2013

03:20

x64

Iertutil.dll

10.0.9200.16750

2,648,576

25-Oct-2013

06:17

x64

Sqmapi.dll

6.2.9200.16750

278,528

25-Oct-2013

06:19

x64

Iertutil.dll

10.0.9200.20861

2,672,128

25-Oct-2013

00:06

x64

Sqmapi.dll

6.2.9200.20859

277,504

25-Oct-2013

00:07

x64

Ie4uinit.exe

10.0.9200.16750

51,712

25-Oct-2013

06:19

x64

Iernonce.dll

10.0.9200.16750

39,936

25-Oct-2013

06:17

x64

Iesetup.dll

10.0.9200.16750

67,072

25-Oct-2013

06:17

x64

Ie4uinit.exe

10.0.9200.20859

51,712

25-Oct-2013

00:07

x64

Iernonce.dll

10.0.9200.20859

39,936

25-Oct-2013

00:06

x64

Iesetup.dll

10.0.9200.20859

67,072

25-Oct-2013

00:06

x64

Iesysprep.dll

10.0.9200.16750

136,704

25-Oct-2013

06:17

x64

Iesysprep.dll

10.0.9200.20859

136,704

25-Oct-2013

00:06

x64

Vgx.dll

10.0.9200.16750

1,084,928

25-Oct-2013

06:19

x64

Vgx.dll

10.0.9200.20859

1,084,928

25-Oct-2013

00:07

x64

Ieframe.dll

10.0.9200.16750

15,404,032

25-Oct-2013

06:17

x64

Ieframe.ptxml

Not applicable

25,923

24-Oct-2013

23:08

Not applicable

Ieui.dll

10.0.9200.16750

526,336

25-Oct-2013

06:17

x64

Ieframe.dll

10.0.9200.20861

15,413,760

25-Oct-2013

00:06

x64

Ieframe.ptxml

Not applicable

25,923

24-Oct-2013

22:41

Not applicable

Ieui.dll

10.0.9200.20859

531,456

25-Oct-2013

00:06

x64

Ieinstal.exe

10.0.9200.16750

484,352

25-Oct-2013

06:19

x64

Ieinstal.exe

10.0.9200.20859

484,352

25-Oct-2013

00:07

x64

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.16750

148,992

25-Oct-2013

06:17

x64

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.20859

148,992

25-Oct-2013

00:06

x64

Jscript9.dll

10.0.9200.16750

3,959,808

25-Oct-2013

06:17

x64

Jscript9.dll

10.0.9200.20861

3,968,000

25-Oct-2013

00:06

x64

Jscript.dll

5.8.9200.16750

855,552

25-Oct-2013

06:17

x64

Jscript.dll

5.8.9200.20859

854,528

25-Oct-2013

00:06

x64

Iexplore.exe

10.0.9200.16750

770,736

25-Oct-2013

05:22

x86

Iexplore.exe

10.0.9200.20859

770,736

25-Oct-2013

01:16

x86

Msfeeds.dll

10.0.9200.16750

493,056

25-Oct-2013

04:43

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

24-Oct-2013

23:12

Not applicable

Msfeeds.dll

10.0.9200.20859

493,056

25-Oct-2013

00:20

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

24-Oct-2013

23:52

Not applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.16750

14,356,992

25-Oct-2013

04:44

x86

Mshtml.tlb

10.0.9200.16750

2,706,432

25-Oct-2013

03:41

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

24-Oct-2013

23:11

Not applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.20861

14,381,056

25-Oct-2013

00:20

x86

Mshtml.tlb

10.0.9200.20859

2,706,432

23-Oct-2013

03:24

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

24-Oct-2013

22:42

Not applicable

Iernonce.dll

10.0.9200.16750

33,280

25-Oct-2013

04:43

x86

Iesetup.dll

10.0.9200.16750

61,440

25-Oct-2013

04:43

x86

Iernonce.dll

10.0.9200.20859

33,280

25-Oct-2013

00:20

x86

Iesetup.dll

10.0.9200.20859

61,440

25-Oct-2013

00:20

x86

Ie9props.propdesc

Not applicable

2,843

09-Oct-2012

01:08

Not applicable

Ieframe.dll

10.0.9200.16750

13,761,536

25-Oct-2013

04:43

x86

Ieui.dll

10.0.9200.16750

391,168

25-Oct-2013

04:43

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not applicable

25,923

24-Oct-2013

23:11

Not applicable

Ie9props.propdesc

Not applicable

2,843

10-Oct-2012

01:36

Not applicable

Ieframe.dll

10.0.9200.20861

13,737,984

25-Oct-2013

00:20

x86

Ieui.dll

10.0.9200.20859

391,168

25-Oct-2013

00:20

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not applicable

25,923

24-Oct-2013

22:42

Not applicable

Jscript9.dll

10.0.9200.16750

2,877,952

25-Oct-2013

04:43

x86

Jscript9.dll

10.0.9200.20861

2,881,536

25-Oct-2013

00:20

x86

Jscript.dll

5.8.9200.16750

690,688

25-Oct-2013

04:43

x86

Jscript.dll

5.8.9200.20859

690,688

25-Oct-2013

00:20

x86

Urlmon.dll

10.0.9200.16750

1,140,736

25-Oct-2013

04:44

x86

Urlmon.dll

10.0.9200.20859

1,138,688

25-Oct-2013

00:20

x86

Jsproxy.dll

10.0.9200.16750

39,424

25-Oct-2013

04:43

x86

Wininet.dll

10.0.9200.16750

1,767,936

25-Oct-2013

04:45

x86

Jsproxy.dll

10.0.9200.20859

38,400

25-Oct-2013

00:20

x86

Wininet.dll

10.0.9200.20861

1,777,664

25-Oct-2013

00:20

x86

Ie9props.propdesc

Not applicable

2,843

09-Oct-2012

01:08

Not applicable

Registeriepkeys.exe

10.0.9200.16750

71,680

25-Oct-2013

02:49

x86

Ie9props.propdesc

Not applicable

2,843

10-Oct-2012

01:36

Not applicable

Registeriepkeys.exe

10.0.9200.20859

71,680

23-Oct-2013

02:30

x86

Ieproxy.dll

10.0.9200.16750

257,536

25-Oct-2013

04:43

x86

Ieproxy.dll

10.0.9200.20859

257,536

25-Oct-2013

00:20

x86

Ieshims.dll

10.0.9200.16750

245,248

25-Oct-2013

04:43

x86

Ieshims.dll

10.0.9200.20859

245,248

25-Oct-2013

00:20

x86

Msdbg2.dll

11.0.50613.2

285,080

06-Jul-2012

19:44

x86

Pdm.dll

11.0.50613.2

392,080

06-Jul-2012

19:44

x86

Pdmproxy100.dll

11.0.50613.2

70,568

06-Jul-2012

19:44

x86

Pdmsetup.exe

10.0.9200.16750

69,120

25-Oct-2013

03:01

x86

Msdbg2.dll

11.0.50613.2

285,080

06-Jul-2012

19:52

x86

Pdm.dll

11.0.50613.2

392,080

06-Jul-2012

19:52

x86

Pdmproxy100.dll

11.0.50613.2

70,568

06-Jul-2012

19:52

x86

Pdmsetup.exe

10.0.9200.20859

69,120

23-Oct-2013

02:43

x86

Iertutil.dll

10.0.9200.16750

2,049,024

25-Oct-2013

04:43

x86

Sqmapi.dll

6.2.9200.16750

217,600

25-Oct-2013

04:44

x86

Iertutil.dll

10.0.9200.20861

2,080,256

25-Oct-2013

00:20

x86

Sqmapi.dll

6.2.9200.20859

219,648

25-Oct-2013

00:20

x86

Iesysprep.dll

10.0.9200.16750

109,056

25-Oct-2013

04:43

x86

Iesysprep.dll

10.0.9200.20859

109,056

25-Oct-2013

00:20

x86

Vgx.dll

10.0.9200.16750

817,664

25-Oct-2013

04:45

x86

Vgx.dll

10.0.9200.20859

817,664

25-Oct-2013

00:20

x86

Ieinstal.exe

10.0.9200.16750

469,504

25-Oct-2013

04:45

x86

Ieinstal.exe

10.0.9200.20859

469,504

25-Oct-2013

00:21

x86

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.16750

108,032

25-Oct-2013

04:43

x86

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.20859

108,032

25-Oct-2013

00:20

x86

Internet Explorer 11

Program Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

11.0.9600.16476

1,157,632

26-Nov-2013

06:27

x86

Inetcpl.cpl

11.0.9600.16476

1,928,192

26-Nov-2013

07:32

Not applicable

Jsproxy.dll

11.0.9600.16476

43,008

26-Nov-2013

08:38

x86

Wininet.dll

11.0.9600.16476

1,820,160

26-Nov-2013

06:33

x86

Ieapfltr.dat

10.0.9301.0

616,104

29-Jul-2013

21:36

Not applicable

Ieapfltr.dll

11.0.9600.16