Aktualizacja opisana w tym artykule została zastąpiona nowszą aktualizacją. Zalecamy zainstalowanie najnowszej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=pl-plAby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/dn481339

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS14-010. Dowiedz się więcej na temat uzyskiwania poprawek uwzględnionych w tym biuletynie zabezpieczeń:

 • W przypadku użytkowników indywidualnych, z małych firm i organizacji należy użyć funkcji automatycznej aktualizacji systemu Windows w celu zainstalowania poprawek z witryny Microsoft Update. W tym celu należy zapoznać się z sekcją Automatyczne uzyskiwanie aktualizacji zabezpieczeń w witrynie Centrum bezpieczeństwa firmy Microsoft w sieci Web.

 • Informatycy powinni przeczytać Biuletyn zabezpieczeń MS14-010 firmy Microsoft w witrynie sieci Web TechCenter poświęconej zabezpieczeniom.

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji

Poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

Poprawki GDR (General Distribution Release)

W zależności od wersji systemu Windows i wersji aplikacji, której dotyczy problem, poszczególne aktualizacje mogą nie zostać zainstalowane. Stan aktualizacji można określić, przeglądając poszczególne artykuły.

Numer artykułu

Tytuł artykułu

2926827

Kontrolka przeglądarki sieci Web hostująca aplikację może nieoczekiwanie utracić informacje o sesji

2925812

Awarie programu Internet Explorer 8 po przewinięciu paska przewijania na stronie sieci Web z osadzonym programem Windows Media Player

2925810

Przecieki obiektów GDI po otwarciu karty lub okna w programie Internet Explorer

2925468

Komunikat o błędzie „Program Internet Explorer przestał działać” w programie Internet Explorer 11

2925467

Daszek RTL przesłania znaki w niektórych witrynach sieci Web w programie Internet Explorer 11

2925466

Program Internet Explorer 11 nie wyświetla witryn RSS w widoku kanału informacyjnego

2925465

Program Internet Explorer 11 nie dostosowuje rozmiarów obrazów do ekranu na urządzeniu o dużej rozdzielczości (DPI)

2925464

Funkcja Autokorekta nie działa po wstawieniu obrazu w systemie Windows 8.1

2925463

Obcięte dane i niepowodzenia kolejnych operacji FTP w tej samej sesji w programie Internet Explorer 11 w przypadku przekazywania plików za pomocą funkcji InternetWriteFile

2925462

Komunikat o błędzie „Błąd potwierdzenia” podczas wklejania obrazów URI danych w programie Internet Explorer 10

2925461

Nie można wyzwolić zdarzenia MSPointerDown w przypadku przewijania środkowym przyciskiem myszy w programie Internet Explorer w systemie Windows 7

2925460

Błąd „Nie można pobrać” podczas pobierania pliku lub programu w programie Internet Explorer 11

2925459

Nieoczekiwana zmiana wysokości przewijania akapitu po zmianie czcionki w programie Internet Explorer 11

2925458

Tymczasowe zawieszanie się programu Internet Explorer podczas przeglądania stron sieci Web z głęboko zagnieżdżoną zawartością

2925457

Po uaktualnieniu komputera do systemu Windows 8.1 nie można zalogować się do sieci bezprzewodowej za pomocą programu Internet Explorer 11

2925456

Problemy z uprawnieniami w zakresie funkcji przyspieszania sprzętowego podczas otwierania aplikacji Silverlight na urządzeniu z systemem Windows 8.1

2925455

Większa dokładność sugerowanych witryn w przypadku niektórych bezpiecznych witryn podczas używania programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 7

2925454

Funkcja przerzucania strony nie działa w niektórych witrynach sieci Web w programie Internet Explorer 11

2925452

Nie można wyświetlić niektórych elementów QSA w programie Internet Explorer 11

2925451

Pliki SVG (Scalable Vector Graphics) są wyświetlane niepoprawnie w programie Internet Explorer 11

2925450

Błąd W3CException_DOM_INVALID_STATE_ERR podczas próby przejścia do witryny sieci Web w programie Internet Explorer 11

2925446

Narrator niepoprawnie odczytuje zawartość strony w programie Internet Explorer 11

2918667

Przeciek pamięci podczas wstawiania tabel zagnieżdżonych przy użyciu właściwości innerHTML w programie Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 lub Internet Explorer 11

2907810

Aktualizacja ułatwiająca zarządzanie stroną główną programu Internet Explorer 11

2854645

Błąd „Taki interfejs nie jest obsługiwany” podczas otwierania pliku z lokalizacji sieciowej FTP w programie Internet Explorer 11 lub 10

Poprawki

Pakiety aktualizacji zabezpieczeń 2909921 dla systemów Windows XP i Windows Server 2003 zawierają pliki poprawek programu Internet Explorer oraz pliki poprawek GDR. Jeśli żadne z istniejących plików programu Internet Explorer nie pochodzą ze środowiska poprawki, aktualizacja zabezpieczeń 2909921 zainstaluje pliki GDR.

Poprawki są przeznaczone tylko do rozwiązania problemów opisanych w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzonych z tymi poprawkami. Powinny być one stosowane tylko w systemach, w których występują te problemy.

Te poprawki mogą być nadal w fazie testowania. Jeśli ten problem nie ma poważnego wpływu na dany system, zaleca się zaczekanie na następny dodatek Service Pack zawierający te poprawki. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania poprawek wchodzących w skład aktualizacji zabezpieczeń 2909921, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

897225Sposób instalowania poprawek zawartych w skumulowanych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
Uwaga Oprócz zainstalowania plików poprawek należy przejrzeć artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzony z daną poprawką przeznaczoną do zainstalowania, aby zapoznać się ze zmianami w rejestrze, które są wymagane do włączenia tej poprawki.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu sprawdzania, czy istniejące pliki programu Internet Explorer pochodzą z poprawki, czy ze środowiska GDR, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824994Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Mogą one również ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Internet Explorer 6

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Browseui.dll

6.0.2900.6498

1,025,024

04-Feb-2014

04:51

x86

SP3

SP3QFE

Html.iec

2011.1.31.10

369,664

03-Feb-2014

11:08

Not applicable

SP

SP3QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

81,920

04-Feb-2014

04:51

x86

SP

SP3QFE

Iepeers.dll

6.0.2900.6498

251,904

04-Feb-2014

18:21

x86

SP

SP3QFE

Mshtml.dll

6.0.2900.6498

3,094,528

04-Feb-2014

04:51

x86

SP

SP3QFE

Mshtmled.dll

6.0.2900.6498

450,048

04-Feb-2014

04:51

x86

SP

SP3QFE

Mstime.dll

6.0.2900.6498

532,480

04-Feb-2014

04:52

Not applicable

SP

SP3QFE

Shdocvw.dll

6.0.2900.6498

1,510,400

04-Feb-2014

04:52

x86

SP

SP3QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

61,952

04-Feb-2014

04:52

x86

SP

SP3QFE

Url.dll

6.0.2900.6498

37,888

04-Feb-2014

04:52

x86

SP

SP3QFE

Urlmon.dll

6.0.2900.6498

633,856

04-Feb-2014

04:52

x86

SP

SP3QFE

Vgx.dll

6.0.2900.6498

852,992

04-Feb-2014

04:52

x86

SP

SP3QFE

Wininet.dll

6.0.2900.6498

668,672

04-Feb-2014

04:52

x86

SP

SP3QFE

Updspapi.dll

6.3.13.0

382,840

08-Mar-2012

15:40

x86

None

Not applicable

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Browseui.dll

6.0.3790.5281

1,033,728

04-Feb-2014

04:55

x86

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5281

361,472

04-Feb-2014

04:55

x86

SP

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.3790.5281

209,920

04-Feb-2014

04:55

x86

SP

SP2QFE

Html.iec

2011.1.31.10

369,664

03-Feb-2014

13:48

Not applicable

SP

SP2QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

04-Feb-2014

04:55

x86

SP

SP2QFE

Iepeers.dll

6.0.3790.5281

253,952

04-Feb-2014

04:55

x86

SP

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.3790.5281

3,164,160

04-Feb-2014

04:55

x86

SP

SP2QFE

Mshtmled.dll

6.0.3790.5281

459,264

04-Feb-2014

04:55

x86

SP

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.3790.5281

537,600

04-Feb-2014

04:55

x86

SP

SP2QFE

Pngfilt.dll

5.2.3790.5281

42,496

04-Feb-2014

04:55

x86

SP

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.3790.5281

1,520,128

04-Feb-2014

04:55

x86

SP

SP2QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

64,512

04-Feb-2014

04:55

x86

SP

SP2QFE

Url.dll

6.0.3790.5281

37,888

04-Feb-2014

04:55

x86

SP

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.3790.5281

713,216

04-Feb-2014

04:55

x86

SP

SP2QFE

Vgx.dll

6.0.3790.5281

854,016

04-Feb-2014

04:55

x86

SP

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5281

46,080

03-Feb-2014

13:05

x86

SP

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.3790.5281

672,256

04-Feb-2014

04:55

x86

SP

SP2QFE

Updspapi.dll

6.3.4.1

379,184

08-Jul-2010

14:23

x86

None

Not applicable

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Browseui.dll

6.0.3790.5281

2,543,104

04-Feb-2014

18:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5281

1,009,152

04-Feb-2014

18:36

IA-64

SP

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.3790.5281

640,512

04-Feb-2014

18:36

IA-64

SP

SP2QFE

Html.iec

2011.1.31.10

997,888

04-Feb-2014

18:36

Not applicable

SP

SP2QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

154,112

04-Feb-2014

18:36

IA-64

SP

SP2QFE

Iepeers.dll

6.0.3790.5281

717,824

04-Feb-2014

18:36

IA-64

SP

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.3790.5281

9,470,464

04-Feb-2014

18:36

IA-64

SP

SP2QFE

Mshtmled.dll

6.0.3790.5281

1,533,440

04-Feb-2014

18:36

IA-64

SP

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.3790.5281

1,845,760

04-Feb-2014

18:36

IA-64

SP

SP2QFE

Pngfilt.dll

5.2.3790.5281

116,736

04-Feb-2014

18:36

IA-64

SP

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.3790.5281

3,700,224

04-Feb-2014

18:36

IA-64

SP

SP2QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

205,824

04-Feb-2014

18:36

IA-64

SP

SP2QFE

Url.dll

6.0.3790.5281

50,688

04-Feb-2014

18:36

IA-64

SP

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.3790.5281

1,639,424

04-Feb-2014

18:36

IA-64

SP

SP2QFE

Vgx.dll

6.0.3790.5281

2,425,344

04-Feb-2014

18:36

IA-64

SP

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5281

45,056

04-Feb-2014

18:36

IA-64

SP

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.3790.5281

1,708,032

04-Feb-2014

18:36

IA-64

SP

SP2QFE

Wbrowseui.dll

6.0.3790.5281

1,033,728

04-Feb-2014

18:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

6.3.3790.5281

361,472

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

6.3.3790.5281

209,920

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2011.1.31.10

369,664

04-Feb-2014

18:36

Not applicable

SP

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

6.0.3790.5281

253,952

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

6.0.3790.5281

3,164,160

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

6.0.3790.5281

459,264

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

6.0.3790.5281

537,600

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

5.2.3790.5281

42,496

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wshdocvw.dll

6.0.3790.5281

1,520,128

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wtdc.ocx

1.3.0.3131

64,512

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

6.0.3790.5281

37,888

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

6.0.3790.5281

713,216

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

6.0.3790.5281

854,016

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.5281

46,080

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

6.0.3790.5281

672,256

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Updspapi.dll

6.3.4.1

655,152

04-Feb-2014

18:37

IA-64

None

Not applicable

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Browseui.dll

6.0.3790.5281

1,605,120

04-Feb-2014

18:36

x64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5281

562,176

04-Feb-2014

18:36

x64

SP

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.3790.5281

332,288

04-Feb-2014

18:36

x64

SP

SP2QFE

Html.iec

2011.1.31.10

566,784

04-Feb-2014

18:36

Not applicable

SP

SP2QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

96,256

04-Feb-2014

18:36

x64

SP

SP2QFE

Iepeers.dll

6.0.3790.5281

370,176

04-Feb-2014

18:36

x64

SP

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.3790.5281

6,067,200

04-Feb-2014

18:36

x64

SP

SP2QFE

Mshtmled.dll

6.0.3790.5281

930,816

04-Feb-2014

18:36

x64

SP

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.3790.5281

900,608

04-Feb-2014

18:36

x64

SP

SP2QFE

Pngfilt.dll

5.2.3790.5281

64,000

04-Feb-2014

18:36

x64

SP

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.3790.5281

2,460,672

04-Feb-2014

18:36

x64

SP

SP2QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

94,208

04-Feb-2014

18:36

x64

SP

SP2QFE

Url.dll

6.0.3790.5281

40,960

04-Feb-2014

18:36

x64

SP

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.3790.5281

1,107,456

04-Feb-2014

18:36

x64

SP

SP2QFE

Vgx.dll

6.0.3790.5281

1,428,480

04-Feb-2014

18:36

x64

SP

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5281

46,592

04-Feb-2014

18:36

x64

SP

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.3790.5281

1,196,544

04-Feb-2014

18:36

x64

SP

SP2QFE

Wbrowseui.dll

6.0.3790.5281

1,033,728

04-Feb-2014

18:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

6.3.3790.5281

361,472

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

6.3.3790.5281

209,920

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2011.1.31.10

369,664

04-Feb-2014

18:36

Not applicable

SP

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

6.0.3790.5281

253,952

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

6.0.3790.5281

3,164,160

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

6.0.3790.5281

459,264

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

6.0.3790.5281

537,600

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

5.2.3790.5281

42,496

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wshdocvw.dll

6.0.3790.5281

1,520,128

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wtdc.ocx

1.3.0.3131

64,512

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

6.0.3790.5281

37,888

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

6.0.3790.5281

713,216

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

6.0.3790.5281

854,016

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.5281

46,080

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

6.0.3790.5281

672,256

04-Feb-2014

18:36

x86

SP

SP2QFE\WOW

Updspapi.dll

6.3.4.1

462,128

04-Feb-2014

18:37

x64

None

Not applicable

Internet Explorer 7

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Advpack.dll

7.0.6000.21366

124,928

06-Feb-2014

02:47

x86

SP3

SP3QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

06-Feb-2014

02:47

x86

SP

SP3QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21366

347,136

06-Feb-2014

02:47

x86

SP

SP3QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21366

214,528

06-Feb-2014

02:47

x86

SP

SP3QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21366

132,608

06-Feb-2014

02:47

x86

SP

SP3QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

389,120

03-Feb-2014

09:25

Not applicable

SP

SP3QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21366

63,488

06-Feb-2014

02:47

x86

SP

SP3QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21366

70,656

06-Feb-2014

01:47

x86

SP

SP3QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21366

153,088

06-Feb-2014

02:47

x86

SP

SP3QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21366

230,400

06-Feb-2014

02:47

x86

SP

SP3QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21366

161,792

06-Feb-2014

01:41

x86

SP

SP3QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

08-Mar-2012

18:41

Not applicable

SP

SP3QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

06-Feb-2014

02:47

x86

SP

SP3QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21366

388,608

06-Feb-2014

02:47

x86

SP

SP3QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

06-Feb-2014

02:47

x86

SP

SP3QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21366

6,108,672

06-Feb-2014

02:48

x86

SP

SP3QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

08-Mar-2012

18:43

Not applicable

SP

SP3QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21366

193,024

06-Feb-2014

02:48

x86

SP

SP3QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21366

44,544

06-Feb-2014

02:48

x86

SP

SP3QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21366

268,288

06-Feb-2014

02:48

x86

SP

SP3QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21366

13,824

06-Feb-2014

01:47

x86

SP

SP3QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21366

643,312

06-Feb-2014

01:43

x86

SP

SP3QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21366

1,830,912

06-Feb-2014

16:18

Not applicable

SP

SP3QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21366

28,160

06-Feb-2014

02:48

x86

SP

SP3QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21366

496,128

06-Feb-2014

02:48

x86

SP

SP3QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21366

52,224

06-Feb-2014

02:48

x86

SP

SP3QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21366

3,627,520

06-Feb-2014

02:48

x86

SP

SP3QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21366

480,768

06-Feb-2014

02:48

x86

SP

SP3QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21366

193,024

06-Feb-2014

02:48

x86

SP

SP3QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21366

671,232

06-Feb-2014

02:48

x86

SP

SP3QFE

Occache.dll

7.0.6000.21366

102,912

06-Feb-2014

02:49

x86

SP

SP3QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21366

44,544

06-Feb-2014

02:49

x86

SP

SP3QFE

Url.dll

7.0.6000.21366

106,496

06-Feb-2014

02:49

x86

SP

SP3QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21366

1,172,992

06-Feb-2014

02:49

x86

SP

SP3QFE

Vgx.dll

7.0.6000.21366

766,976

06-Feb-2014

02:49

x86

SP

SP3QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21366

233,472

06-Feb-2014

02:49

x86

SP

SP3QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21366

841,216

06-Feb-2014

02:49

x86

SP

SP3QFE

Updspapi.dll

6.3.13.0

382,840

08-Mar-2012

15:40

x86

None

Not applicable

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Advpack.dll

7.0.6000.21366

124,928

05-Feb-2014

22:30

x86

SP2

SP2QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

05-Feb-2014

22:30

x86

SP

SP2QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21366

347,136

05-Feb-2014

22:30

x86

SP

SP2QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21366

214,528

05-Feb-2014

22:30

x86

SP

SP2QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21366

132,608

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

389,120

03-Feb-2014

07:49

Not applicable

SP

SP2QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21366

63,488

05-Feb-2014

22:30

x86

SP

SP2QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21366

70,656

05-Feb-2014

22:05

x86

SP

SP2QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21366

153,088

05-Feb-2014

22:30

x86

SP

SP2QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21366

230,400

05-Feb-2014

22:30

x86

SP

SP2QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21366

161,792

05-Feb-2014

22:00

x86

SP

SP2QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

08-Jul-2010

23:31

Not applicable

SP

SP2QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

05-Feb-2014

22:30

x86

SP

SP2QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21366

388,608

05-Feb-2014

22:30

x86

SP

SP2QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

05-Feb-2014

22:30

x86

SP

SP2QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21366

6,108,672

05-Feb-2014

22:30

x86

SP

SP2QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

15-Mar-2012

19:42

Not applicable

SP

SP2QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21366

193,024

05-Feb-2014

22:30

x86

SP

SP2QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21366

44,544

05-Feb-2014

22:30

x86

SP

SP2QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21366

268,288

05-Feb-2014

22:30

x86

SP

SP2QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21366

13,824

05-Feb-2014

22:05

x86

SP

SP2QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21366

643,312

05-Feb-2014

22:01

x86

SP

SP2QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21366

1,830,912

05-Feb-2014

22:30

Not applicable

SP

SP2QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21366

28,160

05-Feb-2014

22:30

x86

SP

SP2QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21366

496,128

05-Feb-2014

22:30

x86

SP

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21366

52,224

05-Feb-2014

22:30

x86

SP

SP2QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21366

3,627,520

05-Feb-2014

22:30

x86

SP

SP2QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21366

480,768

05-Feb-2014

22:30

x86

SP

SP2QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21366

193,024

05-Feb-2014

22:30

x86

SP

SP2QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21366

671,232

05-Feb-2014

22:30

x86

SP

SP2QFE

Occache.dll

7.0.6000.21366

102,912

05-Feb-2014

22:30

x86

SP

SP2QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21366

44,544

05-Feb-2014

22:30

x86

SP

SP2QFE

Url.dll

7.0.6000.21366

106,496

05-Feb-2014

22:30

x86

SP

SP2QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21366

1,172,992

05-Feb-2014

22:30

x86

SP

SP2QFE

Vgx.dll

7.0.6000.21366

766,976

05-Feb-2014

22:30

x86

SP

SP2QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21366

233,472

05-Feb-2014

22:30

x86

SP

SP2QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21366

841,216

05-Feb-2014

22:30

x86

SP

SP2QFE

Updspapi.dll

6.3.4.1

379,184

15-Mar-2012

13:17

x86

None

Not applicable

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Advpack.dll

7.0.6000.21366

283,136

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP2

SP2QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

49,152

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21366

984,576

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21366

645,632

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21366

328,192

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

965,632

06-Feb-2014

12:10

Not applicable

SP

SP2QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21366

179,712

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21366

135,680

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21366

385,536

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21366

503,808

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21366

161,792

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

06-Feb-2014

12:10

Not applicable

SP

SP2QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21366

764,416

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

147,456

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21366

11,782,656

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

980,992

06-Feb-2014

12:10

Not applicable

SP

SP2QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21366

460,800

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21366

99,840

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21366

556,544

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21366

30,720

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21366

795,376

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21366

2,440,192

06-Feb-2014

12:10

Not applicable

SP

SP2QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21366

82,944

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21366

1,045,504

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21366

144,384

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21366

10,156,544

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21366

1,532,928

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21366

492,032

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21366

2,233,344

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Occache.dll

7.0.6000.21366

275,968

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21366

122,368

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Url.dll

7.0.6000.21366

130,048

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21366

2,600,960

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Vgx.dll

7.0.6000.21366

2,191,360

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21366

653,824

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21366

1,940,992

06-Feb-2014

12:10

IA-64

SP

SP2QFE

Wadvpack.dll

7.0.6000.21366

124,928

06-Feb-2014

12:10

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wcorpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

7.0.6000.21366

347,136

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

7.0.6000.21366

214,528

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wextmgr.dll

7.0.6000.21366

132,608

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2017.0.0.21306

389,120

06-Feb-2014

12:10

Not applicable

SP

SP2QFE\WOW

Wicardie.dll

7.0.6000.21366

63,488

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wie4uinit.exe

7.0.6000.21366

70,656

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieakeng.dll

7.0.6000.21366

153,088

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieaksie.dll

7.0.6000.21366

230,400

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieakui.dll

7.0.6000.21366

161,792

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

06-Feb-2014

12:10

Not applicable

SP

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiedkcs32.dll

17.0.6000.21366

388,608

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll

7.0.6000.21366

6,108,672

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

06-Feb-2014

12:10

Not applicable

SP

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

7.0.6000.21366

193,024

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiernonce.dll

7.0.6000.21366

44,544

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiertutil.dll

7.0.6000.21366

268,288

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieudinit.exe

7.0.6000.21366

13,824

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiexplore.exe

7.0.6000.21366

643,312

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Winetcpl.cpl

7.0.6000.21366

1,830,912

06-Feb-2014

12:10

Not applicable

SP

SP2QFE\WOW

Wjsproxy.dll

7.0.6000.21366

28,160

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmsfeeds.dll

7.0.6000.21366

496,128

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmsfeedsbs.dll

7.0.6000.21366

52,224

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

7.0.6000.21366

3,627,520

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

7.0.6000.21366

480,768

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmsrating.dll

7.0.6000.21366

193,024

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

7.0.6000.21366

671,232

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Woccache.dll

7.0.6000.21366

102,912

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

7.0.6000.21366

44,544

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

7.0.6000.21366

106,496

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

7.0.6000.21366

1,172,992

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

7.0.6000.21366

766,976

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wwebcheck.dll

7.0.6000.21366

233,472

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

7.0.6000.21366

841,216

06-Feb-2014

12:10

x86

SP

SP2QFE\WOW

Updspapi.dll

6.3.4.1

655,152

06-Feb-2014

12:15

IA-64

None

Not applicable

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Advpack.dll

7.0.6000.21366

161,280

06-Feb-2014

12:10

x64

SP2

SP2QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

22,016

06-Feb-2014

12:10

x64

SP

SP2QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21366

508,416

06-Feb-2014

12:10

x64

SP

SP2QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21366

314,368

06-Feb-2014

12:10

x64

SP

SP2QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21366

207,360

06-Feb-2014

12:10

x64

SP

SP2QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

485,376

06-Feb-2014

12:11

Not applicable

SP

SP2QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21366

85,504

06-Feb-2014

12:10

x64

SP

SP2QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21366

84,992

06-Feb-2014

12:10

x64

SP

SP2QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21366

195,584

06-Feb-2014

12:10

x64

SP

SP2QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21366

267,776

06-Feb-2014

12:10

x64

SP

SP2QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21366

161,792

06-Feb-2014

12:10

x64

SP

SP2QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

06-Feb-2014

12:10

Not applicable

SP

SP2QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

06-Feb-2014

12:10

x64

SP

SP2QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21366

480,256

06-Feb-2014

12:10

x64

SP

SP2QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

86,528

06-Feb-2014

12:11

x64

SP

SP2QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21366

7,116,288

06-Feb-2014

12:10

x64

SP

SP2QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

983,552

06-Feb-2014

12:10

Not applicable

SP

SP2QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21366

250,368

06-Feb-2014

12:11

x64

SP

SP2QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21366

57,344

06-Feb-2014

12:10

x64

SP

SP2QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21366

371,712

06-Feb-2014

12:10

x64

SP

SP2QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21366

13,824

06-Feb-2014

12:10

x64

SP

SP2QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21366

720,112

06-Feb-2014

12:10

x64

SP

SP2QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21366

2,077,184

06-Feb-2014

12:10

Not applicable

SP

SP2QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21366

32,768

06-Feb-2014

12:10

x64

SP

SP2QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21366

623,104

06-Feb-2014

12:10

x64

SP

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21366

82,432

06-Feb-2014

12:10

x64

SP

SP2QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21366

5,736,448

06-Feb-2014

12:10

x64

SP

SP2QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21366

763,392

06-Feb-2014

12:11

x64

SP

SP2QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21366

242,688

06-Feb-2014

12:11

x64

SP

SP2QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21366

1,129,984

06-Feb-2014

12:11

x64

SP

SP2QFE

Occache.dll

7.0.6000.21366

164,864

06-Feb-2014

12:11

x64

SP

SP2QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21366

64,000

06-Feb-2014

12:11

x64

SP

SP2QFE

Url.dll

7.0.6000.21366

108,544

06-Feb-2014

12:11

x64

SP

SP2QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21366

1,441,792

06-Feb-2014

12:11

x64

SP

SP2QFE

Vgx.dll

7.0.6000.21366

1,104,896

06-Feb-2014

12:11

x64

SP

SP2QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21366

295,936

06-Feb-2014

12:11

x64

SP

SP2QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21366

1,051,648

06-Feb-2014

12:11

x64

SP

SP2QFE

Wadvpack.dll

7.0.6000.21366

124,928

06-Feb-2014

12:11

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wcorpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

7.0.6000.21366

347,136

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

7.0.6000.21366

214,528

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wextmgr.dll

7.0.6000.21366

132,608

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2017.0.0.21306

389,120

06-Feb-2014

12:11

Not applicable

SP

SP2QFE\WOW

Wicardie.dll

7.0.6000.21366

63,488

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wie4uinit.exe

7.0.6000.21366

70,656

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieakeng.dll

7.0.6000.21366

153,088

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieaksie.dll

7.0.6000.21366

230,400

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieakui.dll

7.0.6000.21366

161,792

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

06-Feb-2014

12:11

Not applicable

SP

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiedkcs32.dll

17.0.6000.21366

388,608

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll

7.0.6000.21366

6,108,672

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

06-Feb-2014

12:11

Not applicable

SP

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

7.0.6000.21366

193,024

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiernonce.dll

7.0.6000.21366

44,544

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiertutil.dll

7.0.6000.21366

268,288

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieudinit.exe

7.0.6000.21366

13,824

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiexplore.exe

7.0.6000.21366

643,312

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Winetcpl.cpl

7.0.6000.21366

1,830,912

06-Feb-2014

12:11

Not applicable

SP

SP2QFE\WOW

Wjsproxy.dll

7.0.6000.21366

28,160

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmsfeeds.dll

7.0.6000.21366

496,128

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmsfeedsbs.dll

7.0.6000.21366

52,224

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

7.0.6000.21366

3,627,520

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

7.0.6000.21366

480,768

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmsrating.dll

7.0.6000.21366

193,024

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

7.0.6000.21366

671,232

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Woccache.dll

7.0.6000.21366

102,912

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

7.0.6000.21366

44,544

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

7.0.6000.21366

106,496

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

7.0.6000.21366

1,172,992

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

7.0.6000.21366

766,976

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wwebcheck.dll

7.0.6000.21366

233,472

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

7.0.6000.21366

841,216

06-Feb-2014

12:11

x86

SP

SP2QFE\WOW

Updspapi.dll

6.3.4.1

462,128

06-Feb-2014

12:16

x64

None

Not applicable

Internet Explorer 8

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Corpol.dll

2008.0.0.23562

18,944

05-Feb-2014

23:26

x86

SP3

SP3QFE

Html.iec

2018.0.0.23562

385,024

05-Feb-2014

22:24

Not applicable

SP

SP3QFE

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23562

174,592

06-Feb-2014

11:54

x86

SP

SP3QFE

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23562

387,584

05-Feb-2014

23:26

x86

SP

SP3QFE

Iedvtool.dll

8.0.6001.23562

743,424

05-Feb-2014

23:26

x86

SP

SP3QFE

Ieframe.dll

8.0.6001.23562

11,113,472

05-Feb-2014

23:26

x86

SP

SP3QFE

Iepeers.dll

8.0.6001.23562

184,320

05-Feb-2014

23:26

x86

SP

SP3QFE

Ieproxy.dll

8.0.6001.23562

247,808

05-Feb-2014

23:26

x86

SP

SP3QFE

Iertutil.dll

8.0.6001.23562

2,006,016

05-Feb-2014

23:26

x86

SP

SP3QFE

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23562

1,469,440

05-Feb-2014

23:26

Not applicable

SP

SP3QFE

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23562

522,240

05-Feb-2014

23:26

x86

SP

SP3QFE

Jsproxy.dll

8.0.6001.23562

25,600

05-Feb-2014

23:26

x86

SP

SP3QFE

Licmgr10.dll

8.0.6001.23562

43,520

05-Feb-2014

23:26

x86

SP

SP3QFE

Msfeeds.dll

8.0.6001.23562

630,272

05-Feb-2014

23:26

x86

SP

SP3QFE

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23562

55,296

05-Feb-2014

23:26

x86

SP

SP3QFE

Mshtml.dll

8.0.6001.23562

6,021,120

05-Feb-2014

23:26

x86

SP

SP3QFE

Mshtmled.dll

8.0.6001.23562

67,072

05-Feb-2014

23:26

x86

SP

SP3QFE

Mstime.dll

8.0.6001.23562

611,840

05-Feb-2014

23:26

x86

SP

SP3QFE

Occache.dll

8.0.6001.23562

206,848

05-Feb-2014

23:26

x86

SP

SP3QFE

Url.dll

8.0.6001.23562

105,984

05-Feb-2014

23:26

x86

SP

SP3QFE

Urlmon.dll

8.0.6001.23562

1,216,000

05-Feb-2014

23:26

x86

SP

SP3QFE

Vgx.dll

8.0.6001.23562

759,296

05-Feb-2014

23:26

x86

SP

SP3QFE

Wininet.dll

8.0.6001.23562

920,064

05-Feb-2014

23:26

x86

SP

SP3QFE

Xpshims.dll

8.0.6001.23562

12,800

05-Feb-2014

23:26

x86

SP

SP3QFE

Updspapi.dll

6.3.13.0

382,840

04-Sep-2013

11:28

x86

None

Not applicable

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Corpol.dll

2008.0.0.23562

18,944

06-Feb-2014

05:05

x86

SP2

SP2QFE

Html.iec

2018.0.0.23562

385,024

06-Feb-2014

04:22

Not applicable

SP

SP2QFE

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23562

174,592

06-Feb-2014

04:22

x86

SP

SP2QFE

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23562

387,584

06-Feb-2014

05:05

x86

SP

SP2QFE

Iedvtool.dll

8.0.6001.23562

743,424

06-Feb-2014

05:05

x86

SP

SP2QFE

Ieframe.dll

8.0.6001.23562

11,113,472

06-Feb-2014

05:05

x86

SP

SP2QFE

Iepeers.dll

8.0.6001.23562

184,320

06-Feb-2014

05:05

x86

SP

SP2QFE

Ieproxy.dll

8.0.6001.23562

247,808

06-Feb-2014

05:05

x86

SP

SP2QFE

Iertutil.dll

8.0.6001.23562

2,006,016

06-Feb-2014

05:05

x86

SP

SP2QFE

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23562

1,469,440

06-Feb-2014

05:05

Not applicable

SP

SP2QFE

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23562

522,240

06-Feb-2014

05:05

x86

SP

SP2QFE

Jsproxy.dll

8.0.6001.23562

25,600

06-Feb-2014

05:05

x86

SP

SP2QFE

Licmgr10.dll

8.0.6001.23562

43,520

06-Feb-2014

05:05

x86

SP

SP2QFE

Msfeeds.dll

8.0.6001.23562

630,272

06-Feb-2014

05:05

x86

SP

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23562

55,296

06-Feb-2014

05:05

x86

SP

SP2QFE

Mshtml.dll

8.0.6001.23562

6,021,120

06-Feb-2014

05:05

x86

SP

SP2QFE

Mshtmled.dll

8.0.6001.23562

67,072

06-Feb-2014

05:05

x86

SP

SP2QFE

Mstime.dll

8.0.6001.23562

611,840

06-Feb-2014

05:05

x86

SP

SP2QFE

Occache.dll

8.0.6001.23562

206,848

06-Feb-2014

05:05

x86

SP

SP2QFE

Url.dll

8.0.6001.23562

105,984

06-Feb-2014

05:05

x86

SP

SP2QFE

Urlmon.dll

8.0.6001.23562

1,216,000

06-Feb-2014

05:05

x86

SP

SP2QFE

Vgx.dll

8.0.6001.23562

759,296

06-Feb-2014

05:05

x86

SP

SP2QFE

Wininet.dll

8.0.6001.23562

920,064

06-Feb-2014

05:05

x86

SP

SP2QFE

Xpshims.dll

8.0.6001.23562

12,800

06-Feb-2014

05:05

x86

SP

SP2QFE

Updspapi.dll

6.3.4.1

379,184

08-Jul-2010

14:23

x86

None

Not applicable

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Corpol.dll

2008.0.0.23562

23,040

06-Feb-2014

18:44

x64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2018.0.0.23562

479,232

06-Feb-2014

18:44

Not applicable

SP

SP2QFE

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23562

70,656

06-Feb-2014

18:44

x64

SP

SP2QFE

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23562

459,776

06-Feb-2014

18:44

x64

SP

SP2QFE

Iedvtool.dll

8.0.6001.23562

1,019,904

06-Feb-2014

18:44

x64

SP

SP2QFE

Ieframe.dll

8.0.6001.23562

12,511,232

06-Feb-2014

18:44

x64

SP

SP2QFE

Iepeers.dll

8.0.6001.23562

252,928

06-Feb-2014

18:44

x64

SP

SP2QFE

Ieproxy.dll

8.0.6001.23562

718,848

06-Feb-2014

18:44

x64

SP

SP2QFE

Iertutil.dll

8.0.6001.23562

2,358,272

06-Feb-2014

18:44

x64

SP

SP2QFE

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23562

1,539,072

06-Feb-2014

18:44

Not applicable

SP

SP2QFE

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23562

502,272

06-Feb-2014

18:44

x64

SP

SP2QFE

Jsproxy.dll

8.0.6001.23562

31,744

06-Feb-2014

18:44

x64

SP

SP2QFE

Licmgr10.dll

8.0.6001.23562

56,832

06-Feb-2014

18:44

x64

SP

SP2QFE

Msfeeds.dll

8.0.6001.23562

742,912

06-Feb-2014

18:44

x64

SP

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23562

71,680

06-Feb-2014

18:44

x64

SP

SP2QFE

Mshtml.dll

8.0.6001.23562

9,348,608

06-Feb-2014

18:44

x64

SP

SP2QFE

Mshtmled.dll

8.0.6001.23562

98,304

06-Feb-2014

18:44

x64

SP

SP2QFE

Mstime.dll

8.0.6001.23562

1,062,912

06-Feb-2014

18:44

x64

SP

SP2QFE

Occache.dll

8.0.6001.23562

243,712

06-Feb-2014

18:44

x64

SP

SP2QFE

Url.dll

8.0.6001.23562

108,032

06-Feb-2014

18:44

x64

SP

SP2QFE

Urlmon.dll

8.0.6001.23562

1,494,016

06-Feb-2014

18:44

x64

SP

SP2QFE

Vgx.dll

8.0.6001.23562

1,028,096

06-Feb-2014

18:44

x64

SP

SP2QFE

Wininet.dll

8.0.6001.23562

1,151,488

06-Feb-2014

18:44

x64

SP

SP2QFE

Xpshims.dll

8.0.6001.23562

13,824

06-Feb-2014

18:44

x64

SP

SP2QFE

Wcorpol.dll

2008.0.0.23562

18,944

06-Feb-2014

18:44

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2018.0.0.23562

385,024

06-Feb-2014

18:44

Not applicable

SP

SP2QFE\WOW

Wie4uinit.exe

8.0.6001.23562

174,592

06-Feb-2014

18:44

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiedkcs32.dll

18.0.6001.23562

387,584

06-Feb-2014

18:44

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiedvtool.dll

8.0.6001.23562

743,424

06-Feb-2014

18:44

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll

8.0.6001.23562

11,113,472

06-Feb-2014

18:44

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

8.0.6001.23562

184,320

06-Feb-2014

18:44

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieproxy.dll

8.0.6001.23562

247,808

06-Feb-2014

18:44

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiertutil.dll

8.0.6001.23562

2,006,016

06-Feb-2014

18:44

x86

SP

SP2QFE\WOW

Winetcpl.cpl

8.0.6001.23562

1,469,440

06-Feb-2014

18:44

Not applicable

SP

SP2QFE\WOW

Wjsdbgui.dll

8.0.6001.23562

522,240

06-Feb-2014

18:44

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wjsproxy.dll

8.0.6001.23562

25,600

06-Feb-2014

18:44

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wlicmgr10.dll

8.0.6001.23562

43,520

06-Feb-2014

18:44

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmsfeeds.dll

8.0.6001.23562

630,272

06-Feb-2014

18:44

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmsfeedsbs.dll

8.0.6001.23562

55,296

06-Feb-2014

18:44

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

8.0.6001.23562

6,021,120

06-Feb-2014

18:44

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

8.0.6001.23562

67,072

06-Feb-2014

18:44

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

8.0.6001.23562

611,840

06-Feb-2014

18:44

x86

SP

SP2QFE\WOW

Woccache.dll

8.0.6001.23562

206,848

06-Feb-2014

18:44

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

8.0.6001.23562

105,984

06-Feb-2014

18:44

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

8.0.6001.23562

1,216,000

06-Feb-2014

18:44

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

8.0.6001.23562

759,296

06-Feb-2014

18:44

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

8.0.6001.23562

920,064

06-Feb-2014

18:44

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wxpshims.dll

8.0.6001.23562

12,800

06-Feb-2014

18:44

x86

SP

SP2QFE\WOW

Updspapi.dll

6.3.4.1

462,128

06-Feb-2014

18:49

x64

None

Not applicable


 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.23xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Uwaga Instalowanych plików MANIFEST (manifest) i plików MUM (mum) nie wymieniono.

Internet Explorer 7

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

7.0.6002.19016

1,177,600

03-Feb-2014

13:18

x86

Urlmon.dll

7.0.6002.23303

1,178,624

03-Feb-2014

13:55

x86

Mstime.dll

7.0.6002.19016

671,232

03-Feb-2014

13:18

x86

Mstime.dll

7.0.6002.23303

671,232

03-Feb-2014

13:53

x86

Corpol.dll

7.0.6002.19016

19,456

03-Feb-2014

13:17

x86

Corpol.dll

7.0.6002.23303

19,456

03-Feb-2014

13:51

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.19016

28,160

03-Feb-2014

13:17

x86

Wininet.dll

7.0.6002.19016

834,048

03-Feb-2014

13:19

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

03-Feb-2014

13:19

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.23303

28,160

03-Feb-2014

13:53

x86

Wininet.dll

7.0.6002.23303

842,240

03-Feb-2014

13:55

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

03-Feb-2014

13:55

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Apr-2012

10:56

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

03-Feb-2014

13:17

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

14-Mar-2012

08:24

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

03-Feb-2014

13:52

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.19016

193,024

03-Feb-2014

13:17

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.23303

193,024

03-Feb-2014

13:52

x86

Msfeeds.dll

7.0.6002.19016

498,688

03-Feb-2014

13:17

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

18-Apr-2012

11:05

Not applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23303

498,688

03-Feb-2014

13:53

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

14-Mar-2012

08:34

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.19016

389,632

03-Feb-2014

12:01

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.23303

390,144

03-Feb-2014

12:45

Not applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.19016

480,256

03-Feb-2014

13:17

x86

Mshtmled.dll

7.0.6002.23303

480,256

03-Feb-2014

13:53

x86

Mshtml.dll

7.0.6002.19016

3,627,008

03-Feb-2014

13:17

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.19016

1,383,424

03-Feb-2014

11:45

Not applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23303

3,628,032

03-Feb-2014

13:53

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.23303

1,383,424

03-Feb-2014

12:26

Not applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.19016

271,872

03-Feb-2014

13:17

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.19016

129,024

03-Feb-2014

13:18

x86

Iertutil.dll

7.0.6002.23303

272,384

03-Feb-2014

13:52

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.23303

129,024

03-Feb-2014

13:55

x86

Vgx.dll

7.0.6002.19016

766,976

03-Feb-2014

13:18

x86

Vgx.dll

7.0.6002.23303

766,976

03-Feb-2014

13:55

x86

Url.dll

7.0.6002.19016

106,496

03-Feb-2014

13:18

x86

Url.dll

7.0.6002.23303

106,496

03-Feb-2014

13:55

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.19016

53,760

03-Feb-2014

13:17

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.23303

53,760

03-Feb-2014

13:52

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.19016

6,119,424

03-Feb-2014

13:17

x86

Ieui.dll

7.0.6002.19016

180,736

03-Feb-2014

13:17

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.23303

6,120,960

03-Feb-2014

13:52

x86

Ieui.dll

7.0.6002.23303

180,736

03-Feb-2014

13:52

x86

Ieinstal.exe

6.0.6002.19016

282,624

03-Feb-2014

11:46

x86

Ieinstal.exe

6.0.6002.23303

282,624

03-Feb-2014

12:27

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.19016

304,128

03-Feb-2014

11:46

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.23303

304,128

03-Feb-2014

12:27

x86

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

7.0.6002.19016

2,615,296

03-Feb-2014

13:17

IA-64

Urlmon.dll

7.0.6002.23303

2,616,320

03-Feb-2014

13:02

IA-64

Mstime.dll

7.0.6002.19016

2,234,368

03-Feb-2014

13:16

IA-64

Mstime.dll

7.0.6002.23303

2,234,368

03-Feb-2014

13:02

IA-64

Corpol.dll

7.0.6002.19016

62,464

03-Feb-2014

13:15

IA-64

Corpol.dll

7.0.6002.23303

62,464

03-Feb-2014

13:01

IA-64

Jsproxy.dll

7.0.6002.19016

82,432

03-Feb-2014

13:16

IA-64

Wininet.dll

7.0.6002.19016

1,924,096

03-Feb-2014

13:17

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

181,760

03-Feb-2014

13:17

IA-64

Jsproxy.dll

7.0.6002.23303

82,432

03-Feb-2014

13:02

IA-64

Wininet.dll

7.0.6002.23303

1,940,992

03-Feb-2014

13:02

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

181,760

03-Feb-2014

13:02

IA-64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

13-Apr-2012

05:28

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

03-Feb-2014

13:15

IA-64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

13-Apr-2012

05:29

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

03-Feb-2014

13:01

IA-64

Iepeers.dll

7.0.6002.19016

460,800

03-Feb-2014

13:15

IA-64

Iepeers.dll

7.0.6002.23303

461,312

03-Feb-2014

13:01

IA-64

Msfeeds.dll

7.0.6002.19016

1,045,504

03-Feb-2014

13:16

IA-64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

13-Apr-2012

05:38

Not applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23303

1,045,504

03-Feb-2014

13:02

IA-64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

13-Apr-2012

05:38

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.19016

965,632

03-Feb-2014

12:19

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.23303

965,632

03-Feb-2014

12:21

Not applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.19016

1,533,440

03-Feb-2014

13:16

IA-64

Mshtmled.dll

7.0.6002.23303

1,533,952

03-Feb-2014

13:02

IA-64

Mshtml.dll

7.0.6002.19016

10,159,616

03-Feb-2014

13:16

IA-64

Mshtml.tlb

7.0.6002.19016

1,383,424

03-Feb-2014

11:56

Not applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23303

10,161,152

03-Feb-2014

13:02

IA-64

Mshtml.tlb

7.0.6002.23303

1,383,424

03-Feb-2014

11:58

Not applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.19016

564,736

03-Feb-2014

13:15

IA-64

Sqmapi.dll

6.0.6002.19016

409,088

03-Feb-2014

13:17

IA-64

Iertutil.dll

7.0.6002.23303

564,736

03-Feb-2014

13:01

IA-64

Sqmapi.dll

6.0.6002.23303

409,088

03-Feb-2014

13:02

IA-64

Vgx.dll

7.0.6002.19016

2,192,896

03-Feb-2014

13:17

IA-64

Vgx.dll

7.0.6002.23303

2,192,896

03-Feb-2014

13:02

IA-64

Url.dll

7.0.6002.19016

130,048

03-Feb-2014

13:17

IA-64

Url.dll

7.0.6002.23303

130,048

03-Feb-2014

13:02

IA-64

Iebrshim.dll

6.0.6002.19016

210,432

03-Feb-2014

13:15

IA-64

Iebrshim.dll

6.0.6002.23303

210,432

03-Feb-2014

13:01

IA-64

Ieframe.dll

7.0.6002.19016

11,790,848

03-Feb-2014

13:15

IA-64

Ieui.dll

7.0.6002.19016

532,992

03-Feb-2014

13:15

IA-64

Ieframe.dll

7.0.6002.23303

11,794,944

03-Feb-2014

13:01

IA-64

Ieui.dll

7.0.6002.23303

532,992

03-Feb-2014

13:01

IA-64

Ieinstal.exe

6.0.6002.19016

378,368

03-Feb-2014

11:57

IA-64

Ieinstal.exe

6.0.6002.23303

378,368

03-Feb-2014

11:59

IA-64

Ieuser.exe

6.0.6002.19016

476,672

03-Feb-2014

11:57

IA-64

Ieuser.exe

6.0.6002.23303

476,672

03-Feb-2014

11:59

IA-64

Urlmon.dll

7.0.6002.19016

1,177,600

03-Feb-2014

13:18

x86

Urlmon.dll

7.0.6002.23303

1,178,624

03-Feb-2014

13:55

x86

Mstime.dll

7.0.6002.19016

671,232

03-Feb-2014

13:18

x86

Mstime.dll

7.0.6002.23303

671,232

03-Feb-2014

13:53

x86

Corpol.dll

7.0.6002.19016

19,456

03-Feb-2014

13:17

x86

Corpol.dll

7.0.6002.23303

19,456

03-Feb-2014

13:51

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.19016

28,160

03-Feb-2014

13:17

x86

Wininet.dll

7.0.6002.19016

834,048

03-Feb-2014

13:19

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

03-Feb-2014

13:19

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.23303

28,160

03-Feb-2014

13:53

x86

Wininet.dll

7.0.6002.23303

842,240

03-Feb-2014

13:55

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

03-Feb-2014

13:55

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Apr-2012

10:56

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

03-Feb-2014

13:17

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

14-Mar-2012

08:24

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

03-Feb-2014

13:52

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.19016

193,024

03-Feb-2014

13:17

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.23303

193,024

03-Feb-2014

13:52

x86

Msfeeds.dll

7.0.6002.19016

498,688

03-Feb-2014

13:17

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

18-Apr-2012

11:05

Not applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23303

498,688

03-Feb-2014

13:53

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

14-Mar-2012

08:34

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.19016

389,632

03-Feb-2014

12:01

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.23303

390,144

03-Feb-2014

12:45

Not applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.19016

480,256

03-Feb-2014

13:17

x86

Mshtmled.dll

7.0.6002.23303

480,256

03-Feb-2014

13:53

x86

Mshtml.dll

7.0.6002.19016

3,627,008

03-Feb-2014

13:17

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.19016

1,383,424

03-Feb-2014

11:45

Not applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23303

3,628,032

03-Feb-2014

13:53

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.23303

1,383,424

03-Feb-2014

12:26

Not applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.19016

271,872

03-Feb-2014

13:17

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.19016

129,024

03-Feb-2014

13:18

x86

Iertutil.dll

7.0.6002.23303

272,384

03-Feb-2014

13:52

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.23303

129,024

03-Feb-2014

13:55

x86

Vgx.dll

7.0.6002.19016

766,976

03-Feb-2014

13:18

x86

Vgx.dll

7.0.6002.23303

766,976

03-Feb-2014

13:55

x86

Url.dll

7.0.6002.19016

106,496

03-Feb-2014

13:18

x86

Url.dll

7.0.6002.23303

106,496

03-Feb-2014

13:55

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.19016

53,760

03-Feb-2014

13:17

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.23303

53,760

03-Feb-2014

13:52

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.19016

6,119,424

03-Feb-2014

13:17

x86

Ieui.dll

7.0.6002.19016

180,736

03-Feb-2014

13:17

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.23303

6,120,960

03-Feb-2014

13:52

x86

Ieui.dll

7.0.6002.23303

180,736

03-Feb-2014

13:52

x86

Ieinstal.exe

6.0.6002.19016

282,624

03-Feb-2014

11:46

x86

Ieinstal.exe

6.0.6002.23303

282,624

03-Feb-2014

12:27

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.19016

304,128

03-Feb-2014

11:46

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.23303

304,128

03-Feb-2014

12:27

x86

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

7.0.6002.19016

1,430,528

03-Feb-2014

13:44

x64

Urlmon.dll

7.0.6002.23303

1,430,528

03-Feb-2014

13:28

x64

Mstime.dll

7.0.6002.19016

1,129,984

03-Feb-2014

13:43

x64

Mstime.dll

7.0.6002.23303

1,129,984

03-Feb-2014

13:27

x64

Corpol.dll

7.0.6002.19016

33,792

03-Feb-2014

13:42

x64

Corpol.dll

7.0.6002.23303

33,792

03-Feb-2014

13:26

x64

Jsproxy.dll

7.0.6002.19016

32,768

03-Feb-2014

13:43

x64

Wininet.dll

7.0.6002.19016

1,032,192

03-Feb-2014

13:44

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

03-Feb-2014

13:44

x64

Jsproxy.dll

7.0.6002.23303

32,768

03-Feb-2014

13:27

x64

Wininet.dll

7.0.6002.23303

1,041,408

03-Feb-2014

13:28

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

03-Feb-2014

13:28

x64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Apr-2012

13:51

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

03-Feb-2014

13:43

x64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Apr-2012

10:55

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

03-Feb-2014

13:27

x64

Iepeers.dll

7.0.6002.19016

249,856

03-Feb-2014

13:43

x64

Iepeers.dll

7.0.6002.23303

249,856

03-Feb-2014

13:27

x64

Msfeeds.dll

7.0.6002.19016

623,104

03-Feb-2014

13:43

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

18-Apr-2012

14:01

Not applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23303

623,104

03-Feb-2014

13:27

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

18-Apr-2012

11:05

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.19016

485,376

03-Feb-2014

12:42

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.23303

485,888

03-Feb-2014

12:44

Not applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.19016

763,392

03-Feb-2014

13:43

x64

Mshtmled.dll

7.0.6002.23303

763,392

03-Feb-2014

13:27

x64

Mshtml.dll

7.0.6002.19016

5,737,472

03-Feb-2014

13:43

x64

Mshtml.tlb

7.0.6002.19016

1,383,424

03-Feb-2014

12:16

Not applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23303

5,737,984

03-Feb-2014

13:27

x64

Mshtml.tlb

7.0.6002.23303

1,383,424

03-Feb-2014

12:19

Not applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.19016

377,856

03-Feb-2014

13:43

x64

Sqmapi.dll

6.0.6002.19016

176,128

03-Feb-2014

13:44

x64

Iertutil.dll

7.0.6002.23303

377,856

03-Feb-2014

13:27

x64

Sqmapi.dll

6.0.6002.23303

176,128

03-Feb-2014

13:28

x64

Vgx.dll

7.0.6002.19016

1,104,896

03-Feb-2014

13:44

x64

Vgx.dll

7.0.6002.23303

1,104,896

03-Feb-2014

13:28

x64

Url.dll

7.0.6002.19016

108,544

03-Feb-2014

13:44

x64

Url.dll

7.0.6002.23303

108,544

03-Feb-2014

13:28

x64

Iebrshim.dll

6.0.6002.19016

146,944

03-Feb-2014

13:43

x64

Iebrshim.dll

6.0.6002.23303

146,944

03-Feb-2014

13:27

x64

Ieframe.dll

7.0.6002.19016

7,051,776

03-Feb-2014

13:43

x64

Ieui.dll

7.0.6002.19016

224,768

03-Feb-2014

13:43

x64

Ieframe.dll

7.0.6002.23303

7,053,824

03-Feb-2014

13:27

x64

Ieui.dll

7.0.6002.23303

224,768

03-Feb-2014

13:27

x64

Ieinstal.exe

6.0.6002.19016

302,592

03-Feb-2014

12:17

x64

Ieinstal.exe

6.0.6002.23303

302,592

03-Feb-2014

12:19

x64

Ieuser.exe

6.0.6002.19016

389,632

03-Feb-2014

12:17

x64

Ieuser.exe

6.0.6002.23303

389,632

03-Feb-2014

12:19

x64

Urlmon.dll

7.0.6002.19016

1,177,600

03-Feb-2014

13:18

x86

Urlmon.dll

7.0.6002.23303

1,178,624

03-Feb-2014

13:55

x86

Mstime.dll

7.0.6002.19016

671,232

03-Feb-2014

13:18

x86

Mstime.dll

7.0.6002.23303

671,232

03-Feb-2014

13:53

x86

Corpol.dll

7.0.6002.19016

19,456

03-Feb-2014

13:17

x86

Corpol.dll

7.0.6002.23303

19,456

03-Feb-2014

13:51

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.19016

28,160

03-Feb-2014

13:17

x86

Wininet.dll

7.0.6002.19016

834,048

03-Feb-2014

13:19

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

03-Feb-2014

13:19

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.23303

28,160

03-Feb-2014

13:53

x86

Wininet.dll

7.0.6002.23303

842,240

03-Feb-2014

13:55

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

03-Feb-2014

13:55

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Apr-2012

10:56

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

03-Feb-2014

13:17

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

14-Mar-2012

08:24

Not applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

03-Feb-2014

13:52

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.19016

193,024

03-Feb-2014

13:17

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.23303

193,024

03-Feb-2014

13:52

x86

Msfeeds.dll

7.0.6002.19016

498,688

03-Feb-2014

13:17

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

18-Apr-2012

11:05

Not applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23303

498,688

03-Feb-2014

13:53

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

14-Mar-2012

08:34

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.19016

389,632

03-Feb-2014

12:01

Not applicable

Html.iec

2017.0.0.23303

390,144

03-Feb-2014

12:45

Not applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.19016

480,256

03-Feb-2014

13:17

x86

Mshtmled.dll

7.0.6002.23303

480,256

03-Feb-2014

13:53

x86

Mshtml.dll

7.0.6002.19016

3,627,008

03-Feb-2014

13:17

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.19016

1,383,424

03-Feb-2014

11:45

Not applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23303

3,628,032

03-Feb-2014

13:53

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.23303

1,383,424

03-Feb-2014

12:26

Not applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.19016

271,872

03-Feb-2014

13:17

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.19016

129,024

03-Feb-2014

13:18

x86

Iertutil.dll

7.0.6002.23303

272,384

03-Feb-2014

13:52

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.23303

129,024

03-Feb-2014

13:55

x86

Vgx.dll

7.0.6002.19016

766,976

03-Feb-2014

13:18

x86

Vgx.dll

7.0.6002.23303

766,976

03-Feb-2014

13:55

x86

Url.dll

7.0.6002.19016

106,496

03-Feb-2014

13:18

x86

Url.dll

7.0.6002.23303

106,496

03-Feb-2014

13:55

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.19016

53,760

03-Feb-2014

13:17

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.23303

53,760

03-Feb-2014

13:52

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.19016

6,119,424

03-Feb-2014

13:17

x86

Ieui.dll

7.0.6002.19016

180,736

03-Feb-2014

13:17

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.23303

6,120,960

03-Feb-2014

13:52

x86

Ieui.dll

7.0.6002.23303

180,736

03-Feb-2014

13:52

x86

Ieinstal.exe

6.0.6002.19016

282,624

03-Feb-2014

11:46

x86

Ieinstal.exe

6.0.6002.23303

282,624

03-Feb-2014

12:27

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.19016

304,128

03-Feb-2014

11:46

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.23303

304,128

03-Feb-2014

12:27

x86

Internet Explorer 8

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Service branch

Urlmon.dll

8.0.6001.19499

1,213,440

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Urlmon.dll

8.0.6001.23562

1,216,000

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Mstime.dll

8.0.6001.19499

611,840

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Mstime.dll

8.0.6001.23562

611,840

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19499

1,469,440

02-Feb-2014

20:10

Not applicable

Not applicable

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23562

1,469,440

01-Feb-2014

22:03

Not applicable

Not applicable

Corpol.dll

2008.0.0.19499

18,944

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Corpol.dll

2008.0.0.23562

18,944

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Jsproxy.dll

8.0.6001.19499

25,600

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Wininet.dll

8.0.6001.19499

916,992

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Jsproxy.dll

8.0.6001.23562

25,600

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Wininet.dll

8.0.6001.23562

920,064

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19499

387,584

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23562

387,584

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Iepeers.dll

8.0.6001.19499

184,320

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Iepeers.dll

8.0.6001.23562

184,320

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Licmgr10.dll

8.0.6001.19499

43,520

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Licmgr10.dll

8.0.6001.23562

43,520

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Iedvtool.dll

8.0.6001.19499

743,424

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Iedvtool.dll

8.0.6001.23562

743,424

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Msfeeds.dll

8.0.6001.19499

630,272

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

20-Apr-2012

01:01

Not applicable

Not applicable

Msfeeds.dll

8.0.6001.23562

630,272

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

20-Apr-2012

01:32

Not applicable

Not applicable

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19499

55,296

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Msfeedsbs.mof

Not applicable

1,938

20-Apr-2012

01:01

Not applicable

Not applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.19499

13,312

01-Feb-2014

22:46

x86

Not applicable

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23562

55,296

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Msfeedsbs.mof

Not applicable

1,938

20-Apr-2012

01:32

Not applicable

Not applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.23562

13,312

01-Feb-2014

03:44

x86

Not applicable

Html.iec

2018.0.0.19499

385,024

01-Feb-2014

22:54

Not applicable

Not applicable

Html.iec

2018.0.0.23562

385,024

01-Feb-2014

03:52

Not applicable

Not applicable

Mshtmled.dll

8.0.6001.19499

67,072

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Mshtmled.dll

8.0.6001.23562

67,072

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.6001.19499

6,019,584

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Mshtml.tlb

8.0.6001.19499

1,638,912

01-Feb-2014

22:46

Not applicable

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.6001.23562

6,021,120

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Mshtml.tlb

8.0.6001.23562

1,638,912

01-Feb-2014

03:44

Not applicable

Not applicable

Ieproxy.dll

8.0.6001.19499

247,808

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Ieproxy.dll

8.0.6001.23562

247,808

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Ieshims.dll

8.0.6001.19499

198,144

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Ieshims.dll

8.0.6001.23562

198,144

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Ieunatt.exe

8.0.6001.19499

133,632

01-Feb-2014

22:47

x86

Not applicable

Iexplore.exe

8.0.6001.19499

638,120

02-Feb-2014

20:11

x86

Not applicable

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

20-Apr-2012

01:00

Not applicable

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

20-Apr-2012

01:00

Not applicable

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

20-Apr-2012

01:00

Not applicable

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

20-Apr-2012

01:00

Not applicable

Not applicable

Ieunatt.exe

8.0.6001.23562

133,632

01-Feb-2014

03:45

x86

Not applicable

Iexplore.exe

8.0.6001.23562

638,120

01-Feb-2014

22:04

x86

Not applicable

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

20-Apr-2012

01:31

Not applicable

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

20-Apr-2012

01:31

Not applicable

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

20-Apr-2012

01:31

Not applicable

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

20-Apr-2012

01:31

Not applicable

Not applicable

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19499

522,240

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23562

522,240

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Desktop.ini

Not applicable

65

20-Apr-2012

00:59

Not applicable

Not applicable

Occache.dll

8.0.6001.19499

206,848

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Desktop.ini

Not applicable

65

20-Apr-2012

01:31

Not applicable

Not applicable

Occache.dll

8.0.6001.23562

206,848

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Iertutil.dll

8.0.6001.19499

2,005,504

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Sqmapi.dll

6.0.6001.19499

129,536

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Iertutil.dll

8.0.6001.23562

2,006,016

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Sqmapi.dll

6.0.6001.23562

129,536

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19499

174,080

01-Feb-2014

22:47

x86

Not applicable

Iernonce.dll

8.0.6001.19499

55,808

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Iesetup.dll

8.0.6001.19499

71,680

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23562

174,592

01-Feb-2014

03:45

x86

Not applicable

Iernonce.dll

8.0.6001.23562

55,808

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Iesetup.dll

8.0.6001.23562

71,680

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Iesysprep.dll

8.0.6001.19499

109,056

02-Feb-2014

20:10

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSPREP_31BF3856AD364E35_8.0.6001.19499_NONE_FE22D26AD00AC596

Iesysprep.dll

8.0.6001.23562

109,056

01-Feb-2014

22:03

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSPREP_31BF3856AD364E35_8.0.6001.23562_NONE_FEC5DCF3E916602C

Vgx.dll

8.0.6001.19499

759,296

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Vgx.dll

8.0.6001.23562

759,296

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Url.dll

8.0.6001.19499

105,984

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Url.dll

8.0.6001.23562

105,984

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Ieframe.dll

8.0.6001.19499

11,111,424

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Ieui.dll

8.0.6001.19499

164,352

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Ieframe.dll

8.0.6001.23562

11,113,472

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Ieui.dll

8.0.6001.23562

164,352

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Ieinstal.exe

8.0.6001.19499

376,320

01-Feb-2014

22:47

x86

Not applicable

Ieinstal.exe

8.0.6001.23562

376,320

01-Feb-2014

03:45

x86

Not applicable

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Service branch

Urlmon.dll

8.0.6001.19499

1,490,432

01-Feb-2014

22:02

x64

Not applicable

Urlmon.dll

8.0.6001.23562

1,494,016

01-Feb-2014

22:04

x64

Not applicable

Mstime.dll

8.0.6001.19499

1,062,912

01-Feb-2014

22:02

x64

Not applicable

Mstime.dll

8.0.6001.23562

1,062,912

01-Feb-2014

22:04

x64

Not applicable

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19499

1,538,560

01-Feb-2014

22:02

Not applicable

Not applicable

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23562

1,539,072

01-Feb-2014

22:04

Not applicable

Not applicable

Corpol.dll

2008.0.0.19499

23,040

01-Feb-2014

22:02

x64

Not applicable

Corpol.dll

2008.0.0.23562

23,040

01-Feb-2014

22:04

x64

Not applicable

Jsproxy.dll

8.0.6001.19499

31,744

01-Feb-2014

22:02

x64

Not applicable

Wininet.dll

8.0.6001.19499

1,147,392

01-Feb-2014

22:02

x64

Not applicable

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

01-Feb-2014

22:02

x64

Not applicable

Jsproxy.dll

8.0.6001.23562

31,744

01-Feb-2014

22:04

x64

Not applicable

Wininet.dll

8.0.6001.23562

1,151,488

01-Feb-2014

22:04

x64

Not applicable

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

01-Feb-2014

22:04

x64

Not applicable

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19499

459,776

01-Feb-2014

22:02

x64

Not applicable

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23562

459,776

01-Feb-2014

22:04

x64

Not applicable

Iepeers.dll

8.0.6001.19499

252,416

01-Feb-2014

22:02

x64

Not applicable

Iepeers.dll

8.0.6001.23562

252,928

01-Feb-2014

22:04

x64

Not applicable

Licmgr10.dll

8.0.6001.19499

56,832

01-Feb-2014

22:02

x64

Not applicable

Licmgr10.dll

8.0.6001.23562

56,832

01-Feb-2014

22:04

x64

Not applicable

Iedvtool.dll

8.0.6001.19499

1,019,904

01-Feb-2014

22:02

x64

Not applicable

Iedvtool.dll

8.0.6001.23562

1,019,904

01-Feb-2014

22:04

x64

Not applicable

Msfeeds.dll

8.0.6001.19499

742,912

01-Feb-2014

22:02

x64

Not applicable

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

20-Apr-2012

01:00

Not applicable

Not applicable

Msfeeds.dll

8.0.6001.23562

742,912

01-Feb-2014

22:04

x64

Not applicable

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

20-Apr-2012

01:32

Not applicable

Not applicable

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19499

71,680

01-Feb-2014

22:02

x64

Not applicable

Msfeedsbs.mof

Not applicable

1,938

20-Apr-2012

01:00

Not applicable

Not applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.19499

12,288

01-Feb-2014

03:28

x64

Not applicable

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23562

71,680

01-Feb-2014

22:04

x64

Not applicable

Msfeedsbs.mof

Not applicable

1,938

20-Apr-2012

01:32

Not applicable

Not applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.23562

12,288

01-Feb-2014

04:03

x64

Not applicable

Html.iec

2018.0.0.19499

479,232

01-Feb-2014

03:41

Not applicable

Not applicable

Html.iec

2018.0.0.23562

479,232

01-Feb-2014

04:17

Not applicable

Not applicable

Mshtmled.dll

8.0.6001.19499

98,304

01-Feb-2014

22:02

x64

Not applicable

Mshtmled.dll

8.0.6001.23562

98,304

01-Feb-2014

22:04

x64

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.6001.19499

9,346,048

01-Feb-2014

22:02

x64

Not applicable

Mshtml.tlb

8.0.6001.19499

1,638,912

01-Feb-2014

03:28

Not applicable

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.6001.23562

9,348,608

01-Feb-2014

22:04

x64

Not applicable

Mshtml.tlb

8.0.6001.23562

1,638,912

01-Feb-2014

04:03

Not applicable

Not applicable

Ieproxy.dll

8.0.6001.19499

718,848

01-Feb-2014

22:02

x64

Not applicable

Ieproxy.dll

8.0.6001.23562

718,848

01-Feb-2014

22:04

x64

Not applicable

Ieshims.dll

8.0.6001.19499

301,056

01-Feb-2014

22:02

x64

Not applicable

Ieshims.dll

8.0.6001.23562

301,056

01-Feb-2014

22:04

x64

Not applicable

Ieunatt.exe

8.0.6001.19499

162,816

01-Feb-2014

03:28

x64

Not applicable

Iexplore.exe

8.0.6001.19499

660,648

01-Feb-2014

22:03

x64

Not applicable

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

20-Apr-2012

01:00

Not applicable

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

20-Apr-2012

01:00

Not applicable

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

20-Apr-2012

01:00

Not applicable

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

20-Apr-2012

01:00

Not applicable

Not applicable

Ieunatt.exe

8.0.6001.23562

162,816

01-Feb-2014

04:03

x64

Not applicable

Iexplore.exe

8.0.6001.23562

660,648

01-Feb-2014

22:05

x64

Not applicable

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

20-Apr-2012

01:31

Not applicable

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

20-Apr-2012

01:31

Not applicable

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

20-Apr-2012

01:31

Not applicable

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

20-Apr-2012

01:31

Not applicable

Not applicable

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19499

502,272

01-Feb-2014

22:02

x64

Not applicable

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23562

502,272

01-Feb-2014

22:04

x64

Not applicable

Desktop.ini

Not applicable

65

20-Apr-2012

00:59

Not applicable

Not applicable

Occache.dll

8.0.6001.19499

243,712

01-Feb-2014

22:02

x64

Not applicable

Desktop.ini

Not applicable

65

20-Apr-2012

01:31

Not applicable

Not applicable

Occache.dll

8.0.6001.23562

243,712

01-Feb-2014

22:04

x64

Not applicable

Iertutil.dll

8.0.6001.19499

2,357,760

01-Feb-2014

22:02

x64

Not applicable

Sqmapi.dll

6.0.6001.19499

165,888

01-Feb-2014

22:02

x64

Not applicable

Iertutil.dll

8.0.6001.23562

2,358,272

01-Feb-2014

22:04

x64

Not applicable

Sqmapi.dll

6.0.6001.23562

165,888

01-Feb-2014

22:04

x64

Not applicable

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19499

70,656

01-Feb-2014

03:28

x64

Not applicable

Iernonce.dll

8.0.6001.19499

72,192

01-Feb-2014

22:02

x64

Not applicable

Iesetup.dll

8.0.6001.19499

77,312

01-Feb-2014

22:02

x64

Not applicable

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23562

70,656

01-Feb-2014

04:03

x64

Not applicable

Iernonce.dll

8.0.6001.23562

72,192

01-Feb-2014

22:04

x64

Not applicable

Iesetup.dll

8.0.6001.23562

77,312

01-Feb-2014

22:04

x64

Not applicable

Iesysprep.dll

8.0.6001.19499

132,096

01-Feb-2014

22:02

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSPREP_31BF3856AD364E35_8.0.6001.19499_NONE_5A416DEE886836CC

Iesysprep.dll

8.0.6001.23562

132,096

01-Feb-2014

22:04

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSPREP_31BF3856AD364E35_8.0.6001.23562_NONE_5AE47877A173D162

Vgx.dll

8.0.6001.19499

1,028,096

01-Feb-2014

22:02

x64

Not applicable

Vgx.dll

8.0.6001.23562

1,028,096

01-Feb-2014

22:04

x64

Not applicable

Url.dll

8.0.6001.19499

108,032

01-Feb-2014

22:02

x64

Not applicable

Url.dll

8.0.6001.23562

108,032

01-Feb-2014

22:04

x64

Not applicable

Ieframe.dll

8.0.6001.19499

12,510,208

01-Feb-2014

22:02

x64

Not applicable

Ieui.dll

8.0.6001.19499

219,136

01-Feb-2014

22:02

x64

Not applicable

Ieframe.dll

8.0.6001.23562

12,511,232

01-Feb-2014

22:04

x64

Not applicable

Ieui.dll

8.0.6001.23562

219,136

01-Feb-2014

22:04

x64

Not applicable

Ieinstal.exe

8.0.6001.19499

271,872

01-Feb-2014

03:28

x64

Not applicable

Ieinstal.exe

8.0.6001.23562

271,872

01-Feb-2014

04:04

x64

Not applicable

Ieunatt.exe

8.0.6001.19499

133,632

01-Feb-2014

22:47

x86

Not applicable

Iexplore.exe

8.0.6001.19499

638,120

02-Feb-2014

20:11

x86

Not applicable

Ieunatt.exe

8.0.6001.23562

133,632

01-Feb-2014

03:45

x86

Not applicable

Iexplore.exe

8.0.6001.23562

638,120

01-Feb-2014

22:04

x86

Not applicable

Occache.dll

8.0.6001.19499

206,848

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Occache.dll

8.0.6001.23562

206,848

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Urlmon.dll

8.0.6001.19499

1,213,440

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Urlmon.dll

8.0.6001.23562

1,216,000

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Mstime.dll

8.0.6001.19499

611,840

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Mstime.dll

8.0.6001.23562

611,840

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19499

1,469,440

02-Feb-2014

20:10

Not applicable

Not applicable

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23562

1,469,440

01-Feb-2014

22:03

Not applicable

Not applicable

Corpol.dll

2008.0.0.19499

18,944

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Corpol.dll

2008.0.0.23562

18,944

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Jsproxy.dll

8.0.6001.19499

25,600

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Wininet.dll

8.0.6001.19499

916,992

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Jsproxy.dll

8.0.6001.23562

25,600

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Wininet.dll

8.0.6001.23562

920,064

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19499

387,584

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23562

387,584

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Iepeers.dll

8.0.6001.19499

184,320

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Iepeers.dll

8.0.6001.23562

184,320

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Licmgr10.dll

8.0.6001.19499

43,520

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Licmgr10.dll

8.0.6001.23562

43,520

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Iedvtool.dll

8.0.6001.19499

743,424

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Iedvtool.dll

8.0.6001.23562

743,424

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Msfeeds.dll

8.0.6001.19499

630,272

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

20-Apr-2012

01:01

Not applicable

Not applicable

Msfeeds.dll

8.0.6001.23562

630,272

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Msfeeds.mof

Not applicable

1,876

20-Apr-2012

01:32

Not applicable

Not applicable

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19499

55,296

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Msfeedsbs.mof

Not applicable

1,938

20-Apr-2012

01:01

Not applicable

Not applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.19499

13,312

01-Feb-2014

22:46

x86

Not applicable

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23562

55,296

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Msfeedsbs.mof

Not applicable

1,938

20-Apr-2012

01:32

Not applicable

Not applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.23562

13,312

01-Feb-2014

03:44

x86

Not applicable

Html.iec

2018.0.0.19499

385,024

01-Feb-2014

22:54

Not applicable

Not applicable

Html.iec

2018.0.0.23562

385,024

01-Feb-2014

03:52

Not applicable

Not applicable

Mshtmled.dll

8.0.6001.19499

67,072

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Mshtmled.dll

8.0.6001.23562

67,072

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.6001.19499

6,019,584

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Mshtml.tlb

8.0.6001.19499

1,638,912

01-Feb-2014

22:46

Not applicable

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.6001.23562

6,021,120

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Mshtml.tlb

8.0.6001.23562

1,638,912

01-Feb-2014

03:44

Not applicable

Not applicable

Ieproxy.dll

8.0.6001.19499

247,808

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Ieproxy.dll

8.0.6001.23562

247,808

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Ieshims.dll

8.0.6001.19499

198,144

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Ieshims.dll

8.0.6001.23562

198,144

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19499

522,240

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23562

522,240

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Iertutil.dll

8.0.6001.19499

2,005,504

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Sqmapi.dll

6.0.6001.19499

129,536

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Iertutil.dll

8.0.6001.23562

2,006,016

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Sqmapi.dll

6.0.6001.23562

129,536

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19499

174,080

01-Feb-2014

22:47

x86

Not applicable

Iernonce.dll

8.0.6001.19499

55,808

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Iesetup.dll

8.0.6001.19499

71,680

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23562

174,592

01-Feb-2014

03:45

x86

Not applicable

Iernonce.dll

8.0.6001.23562

55,808

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Iesetup.dll

8.0.6001.23562

71,680

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Iesysprep.dll

8.0.6001.19499

109,056

02-Feb-2014

20:10

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSPREP_31BF3856AD364E35_8.0.6001.19499_NONE_FE22D26AD00AC596

Iesysprep.dll

8.0.6001.23562

109,056

01-Feb-2014

22:03

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSPREP_31BF3856AD364E35_8.0.6001.23562_NONE_FEC5DCF3E916602C

Vgx.dll

8.0.6001.19499

759,296

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Vgx.dll

8.0.6001.23562

759,296

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Url.dll

8.0.6001.19499

105,984

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Url.dll

8.0.6001.23562

105,984

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Ieframe.dll

8.0.6001.19499

11,111,424

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Ieui.dll

8.0.6001.19499

164,352

02-Feb-2014

20:10

x86

Not applicable

Ieframe.dll

8.0.6001.23562

11,113,472

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Ieui.dll

8.0.6001.23562

164,352

01-Feb-2014

22:03

x86

Not applicable

Ieinstal.exe

8.0.6001.19499

376,320

01-Feb-2014

22:47

x86

Not applicable

Ieinstal.exe

8.0.6001.23562

376,320

01-Feb-2014

03:45

x86

Not applicable

Internet Explorer 9

Program Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

9.0.8112.16533

1,105,408

05-Feb-2014

08:51

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20644

1,105,408

05-Feb-2014

09:45

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.16533

757,488

05-Feb-2014

09:08

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20644

757,488

05-Feb-2014

10:01

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16533

1,427,968

05-Feb-2014

08:49

Not applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20644

1,427,968

05-Feb-2014

09:43

Not applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16533

65,536

05-Feb-2014

08:48

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16533

1,129,472

05-Feb-2014

08:50

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

05-Feb-2014

08:48

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20644

75,776

05-Feb-2014

09:43

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20644

1,130,496

05-Feb-2014

09:44

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

05-Feb-2014

09:42

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16533

678,912

05-Feb-2014

08:50

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20644

678,912

05-Feb-2014

09:44

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16533

607,744

05-Feb-2014

08:47

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

05-Feb-2014

08:17

Not applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20644

607,744

05-Feb-2014

09:42

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

05-Feb-2014

09:06

Not applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16533

73,216

05-Feb-2014

08:47

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20644

73,216

05-Feb-2014

09:41

x86

Mshtml.dll

9.0.8112.16533

12,345,344

05-Feb-2014

08:58

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16533

2,382,848

05-Feb-2014

08:47

Not applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20644

12,345,344

05-Feb-2014

09:54

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20644

2,382,848

05-Feb-2014

09:41

Not applicable

Ieproxy.dll

9.0.8112.16533

194,560

05-Feb-2014

08:49

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20644

194,560

05-Feb-2014

09:43

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16533

194,560

05-Feb-2014

08:49

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20644

194,560

05-Feb-2014

09:43

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.16533

142,848

05-Feb-2014

08:48

x86

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

05-May-2013

17:33

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

05-May-2013

17:33

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

05-May-2013

17:33

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

05-May-2013

17:33

Not applicable

Ieunatt.exe

9.0.8112.20644

142,848

05-Feb-2014

09:42

x86

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

09-Sep-2013

06:46

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

09-Sep-2013

06:46

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

09-Sep-2013

06:46

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

09-Sep-2013

06:46

Not applicable

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16533

387,584

05-Feb-2014

08:50

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20644

387,584

05-Feb-2014

09:44

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16533

1,796,096

05-Feb-2014

08:48

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

05-Feb-2014

09:08

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20644

1,796,096

05-Feb-2014

09:42

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

05-Feb-2014

10:01

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16533

768,512

05-Feb-2014

08:49

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20644

768,512

05-Feb-2014

09:43

x86

Url.dll

9.0.8112.16533

231,936

05-Feb-2014

08:49

x86

Url.dll

9.0.8112.20644

231,936

05-Feb-2014

09:43

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16533

9,739,264

05-Feb-2014

08:53

x86

Ieui.dll

9.0.8112.16533

176,640

05-Feb-2014

08:46

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.20644

9,739,776

05-Feb-2014

09:47

x86

Ieui.dll

9.0.8112.20644

176,640

05-Feb-2014

09:40

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.16533

468,480

05-Feb-2014

08:49

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.20644

468,480

05-Feb-2014

09:43

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16533

104,448

05-Feb-2014

08:49

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20644

104,448

05-Feb-2014

09:44

x86

Jscript.dll

5.8.7601.17033

717,824

05-Feb-2014

08:48

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16533

1,806,848

05-Feb-2014

08:56

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20644

717,824

05-Feb-2014

09:42

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20644

1,806,848

05-Feb-2014

09:50

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17033

421,376

05-Feb-2014

08:48

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20644

421,376

05-Feb-2014

09:42

x86

Program Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

9.0.8112.16533

1,347,072

05-Feb-2014

09:54

x64

Urlmon.dll

9.0.8112.20644

1,347,584

05-Feb-2014

10:45

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16533

763,632

05-Feb-2014

10:25

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.20644

763,632

05-Feb-2014

11:09

x64

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16533

1,494,528

05-Feb-2014

09:52

Not applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20644

1,494,528

05-Feb-2014

10:43

Not applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16533

86,016

05-Feb-2014

09:52

x64

Wininet.dll

9.0.8112.16533

1,392,128

05-Feb-2014

09:54

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

05-Feb-2014

09:52

x64

Jsproxy.dll

9.0.8112.20644

97,280

05-Feb-2014

10:43

x64

Wininet.dll

9.0.8112.20644

1,392,640

05-Feb-2014

10:44

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

05-Feb-2014

10:43

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.16533

887,808

05-Feb-2014

09:53

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.20644

887,808

05-Feb-2014

10:44

x64

Msfeeds.dll

9.0.8112.16533

729,088

05-Feb-2014

09:51

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

05-Feb-2014

09:15

Not applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20644

729,088

05-Feb-2014

10:42

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

05-Feb-2014

10:15

Not applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16533

96,768

05-Feb-2014

09:50

x64

Mshtmled.dll

9.0.8112.20644

96,768

05-Feb-2014

10:42

x64

Mshtml.dll

9.0.8112.16533

17,849,344

05-Feb-2014

10:19

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.16533

2,382,848

05-Feb-2014

09:50

Not applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20644

17,848,832

05-Feb-2014

11:03

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.20644

2,382,848

05-Feb-2014

10:41

Not applicable

Ieproxy.dll

9.0.8112.16533

548,864

05-Feb-2014

09:52

x64

Ieproxy.dll

9.0.8112.20644

548,864

05-Feb-2014

10:43

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.16533

305,152

05-Feb-2014

09:52

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.20644

305,152

05-Feb-2014

10:43

x64

Ieunatt.exe

9.0.8112.16533

173,056

05-Feb-2014

09:51

x64

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

05-May-2013

17:33

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

05-May-2013

17:33

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

05-May-2013

17:33

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

05-May-2013

17:33

Not applicable

Ieunatt.exe

9.0.8112.20644

173,056

05-Feb-2014

10:42

x64

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

09-Sep-2013

06:46

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

09-Sep-2013

06:46

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

09-Sep-2013

06:46

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

09-Sep-2013

06:46

Not applicable

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16533

499,200

05-Feb-2014

09:53

x64

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20644

499,200

05-Feb-2014

10:44

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.16533

2,147,840

05-Feb-2014

09:51

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,024

05-Feb-2014

10:25

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.20644

2,147,840

05-Feb-2014

10:42

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,024

05-Feb-2014

11:09

x64

Vgx.dll

9.0.8112.16533

996,352

05-Feb-2014

09:53

x64

Vgx.dll

9.0.8112.20644

996,352

05-Feb-2014

10:44

x64

Url.dll

9.0.8112.16533

237,056

05-Feb-2014

09:52

x64

Url.dll

9.0.8112.20644

237,056

05-Feb-2014

10:43

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.16533

10,926,080

05-Feb-2014

10:02

x64

Ieui.dll

9.0.8112.16533

248,320

05-Feb-2014

09:50

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.20644

10,926,080

05-Feb-2014

10:49

x64

Ieui.dll

9.0.8112.20644

248,320

05-Feb-2014

10:41

x64

Ieinstal.exe

9.0.8112.16533

482,816

05-Feb-2014

09:52

x64

Ieinstal.exe

9.0.8112.20644

482,816

05-Feb-2014

10:43

x64

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16533

141,312

05-Feb-2014

09:53

x64

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20644

141,312

05-Feb-2014

10:43

x64

Jscript.dll

5.8.7601.17033

816,640

05-Feb-2014

09:51

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.16533

2,334,720

05-Feb-2014

10:00

x64

Jscript.dll

5.8.7601.20644

816,640

05-Feb-2014

10:42

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.20644

2,335,232

05-Feb-2014

10:50

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.17033

599,040

05-Feb-2014

09:51

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.20644

599,040

05-Feb-2014

10:42

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16533

757,488

05-Feb-2014

09:08

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20644

757,488

05-Feb-2014

10:01

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.16533

142,848

05-Feb-2014

08:48

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.20644

142,848

05-Feb-2014

09:42

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.16533

1,105,408

05-Feb-2014

08:51

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20644

1,105,408

05-Feb-2014

09:45

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16533

1,427,968

05-Feb-2014

08:49

Not applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20644

1,427,968

05-Feb-2014

09:43

Not applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16533

65,536

05-Feb-2014

08:48

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16533

1,129,472

05-Feb-2014

08:50

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

05-Feb-2014

08:48

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20644

75,776

05-Feb-2014

09:43

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20644

1,130,496

05-Feb-2014

09:44

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

05-Feb-2014

09:42

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16533

678,912

05-Feb-2014

08:50

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20644

678,912

05-Feb-2014

09:44

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16533

607,744

05-Feb-2014

08:47

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

05-Feb-2014

08:17

Not applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20644

607,744

05-Feb-2014

09:42

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

05-Feb-2014

09:06

Not applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16533

73,216

05-Feb-2014

08:47

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20644

73,216

05-Feb-2014

09:41

x86

Mshtml.dll

9.0.8112.16533

12,345,344

05-Feb-2014

08:58

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16533

2,382,848

05-Feb-2014

08:47

Not applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20644

12,345,344

05-Feb-2014

09:54

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20644

2,382,848

05-Feb-2014

09:41

Not applicable

Ieproxy.dll

9.0.8112.16533

194,560

05-Feb-2014

08:49

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20644

194,560

05-Feb-2014

09:43

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16533

194,560

05-Feb-2014

08:49

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20644

194,560

05-Feb-2014

09:43

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16533

387,584

05-Feb-2014

08:50

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20644

387,584

05-Feb-2014

09:44

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16533

1,796,096

05-Feb-2014

08:48

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

05-Feb-2014

09:08

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20644

1,796,096

05-Feb-2014

09:42

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

05-Feb-2014

10:01

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16533

768,512

05-Feb-2014

08:49

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20644

768,512

05-Feb-2014

09:43

x86

Url.dll

9.0.8112.16533

231,936

05-Feb-2014

08:49

x86

Url.dll

9.0.8112.20644

231,936

05-Feb-2014

09:43

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16533

9,739,264

05-Feb-2014

08:53

x86

Ieui.dll

9.0.8112.16533

176,640

05-Feb-2014

08:46

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.20644

9,739,776

05-Feb-2014

09:47

x86

Ieui.dll

9.0.8112.20644

176,640

05-Feb-2014

09:40

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.16533

468,480

05-Feb-2014

08:49

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.20644

468,480

05-Feb-2014

09:43

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16533

104,448

05-Feb-2014

08:49

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20644

104,448

05-Feb-2014

09:44

x86

Jscript.dll

5.8.7601.17033

717,824

05-Feb-2014

08:48

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16533

1,806,848

05-Feb-2014

08:56

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20644

717,824

05-Feb-2014

09:42

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20644

1,806,848

05-Feb-2014

09:50

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17033

421,376

05-Feb-2014

08:48

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20644

421,376

05-Feb-2014

09:42

x86


 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.17xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.21xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7601.18xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.22xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Uwaga Instalowanych plików MANIFEST (manifest) i plików MUM (mum) nie wymieniono.

Internet Explorer 8

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

8.0.7601.18365

1,232,896

03-Feb-2014

15:05

x86

Urlmon.dll

8.0.7601.22567

1,234,944

03-Feb-2014

17:48

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.18365

48,640

03-Feb-2014

15:04

x86

Wininet.dll

8.0.7601.18365

981,504

03-Feb-2014

15:05

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

03-Feb-2014

15:05

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.22567

48,640

03-Feb-2014

17:48

x86

Wininet.dll

8.0.7601.22567

982,016

03-Feb-2014

17:49

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

03-Feb-2014

17:49

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.18365

860,672

03-Feb-2014

15:04

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.22567

860,672

03-Feb-2014

17:48

x86

Msfeeds.dll

8.0.7601.18365

627,712

03-Feb-2014

15:04

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

03-Feb-2014

09:40

Not applicable

Msfeeds.dll

8.0.7601.22567

627,712

03-Feb-2014

17:48

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

03-Feb-2014

09:43

Not applicable

Mshtmled.dll

8.0.7601.18365

67,584

03-Feb-2014

15:04

x86

Mshtmled.dll

8.0.7601.22567

67,584

03-Feb-2014

17:48

x86

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

03-Feb-2014

09:40

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.18365

6,040,064

03-Feb-2014

15:04

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.18365

1,638,912

03-Feb-2014

13:14

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

03-Feb-2014

09:43

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.22567

6,041,600

03-Feb-2014

17:48

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.22567

1,638,912

03-Feb-2014

15:05

Not applicable

Ieproxy.dll

8.0.7601.18365

163,328

03-Feb-2014

15:04

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.22567

163,328

03-Feb-2014

17:48

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.18365

200,704

03-Feb-2014

15:04

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.22567

200,704

03-Feb-2014

17:48

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18365

525,312

03-Feb-2014

15:04

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22567

525,312

03-Feb-2014

17:48

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.18365

2,078,208

03-Feb-2014

15:04

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.18365

189,952

03-Feb-2014

15:05

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.22567

2,078,208

03-Feb-2014

17:48

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.22567

189,952

03-Feb-2014

17:48

x86

Vgx.dll

8.0.7601.18365

760,320

03-Feb-2014

15:05

x86

Vgx.dll

8.0.7601.22567

760,320

03-Feb-2014

17:48

x86

Url.dll

8.0.7601.18365

132,096

03-Feb-2014

15:05

x86

Url.dll

8.0.7601.22567

132,096

03-Feb-2014

17:48

x86

Ieframe.dll

8.0.7601.18365

11,020,800

03-Feb-2014

15:04

x86

Ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

03-Feb-2014

09:40

Not applicable

Ieui.dll

8.0.7601.18365

176,640

03-Feb-2014

15:04

x86

Ieframe.dll

8.0.7601.22567

11,020,800

03-Feb-2014

17:48

x86

Ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

03-Feb-2014

09:43

Not applicable

Ieui.dll

8.0.7601.22567

176,640

03-Feb-2014

17:48

x86

Ieinstal.exe

8.0.7601.18365

377,344

03-Feb-2014

15:03

x86

Ieinstal.exe

8.0.7601.22567

377,344

03-Feb-2014

17:47

x86

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

8.0.7601.18365

2,733,056

03-Feb-2014

14:03

IA-64

Urlmon.dll

8.0.7601.22567

2,737,152

03-Feb-2014

14:07

IA-64

Jsproxy.dll

8.0.7601.18365

114,688

03-Feb-2014

14:03

IA-64

Wininet.dll

8.0.7601.18365

2,200,576

03-Feb-2014

14:03

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

189,952

03-Feb-2014

14:03

IA-64

Jsproxy.dll

8.0.7601.22567

114,688

03-Feb-2014

14:06

IA-64

Wininet.dll

8.0.7601.22567

2,201,600

03-Feb-2014

14:07

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

189,952

03-Feb-2014

14:07

IA-64

Iedvtool.dll

8.0.7601.18365

2,020,864

03-Feb-2014

14:03

IA-64

Iedvtool.dll

8.0.7601.22567

2,020,864

03-Feb-2014

14:06

IA-64

Msfeeds.dll

8.0.7601.18365

1,354,240

03-Feb-2014

14:03

IA-64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

03-Feb-2014

09:35

Not applicable

Msfeeds.dll

8.0.7601.22567

1,354,240

03-Feb-2014

14:06

IA-64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

03-Feb-2014

09:34

Not applicable

Mshtmled.dll

8.0.7601.18365

222,208

03-Feb-2014

14:03

IA-64

Mshtmled.dll

8.0.7601.22567

222,208

03-Feb-2014

14:06

IA-64

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

03-Feb-2014

09:34

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.18365

17,469,952

03-Feb-2014

14:03

IA-64

Mshtml.tlb

8.0.7601.18365

1,638,912

03-Feb-2014

12:51

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

03-Feb-2014

09:34

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.22567

17,471,488

03-Feb-2014

14:06

IA-64

Mshtml.tlb

8.0.7601.22567

1,638,912

03-Feb-2014

12:50

Not applicable

Ieproxy.dll

8.0.7601.18365

514,048

03-Feb-2014

14:03

IA-64

Ieproxy.dll

8.0.7601.22567

514,048

03-Feb-2014

14:06

IA-64

Ieshims.dll

8.0.7601.18365

521,728

03-Feb-2014

14:03

IA-64

Ieshims.dll

8.0.7601.22567

521,728

03-Feb-2014

14:06

IA-64

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18365

976,896

03-Feb-2014

14:03

IA-64

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22567

976,896

03-Feb-2014

14:06

IA-64

Iertutil.dll

8.0.7601.18365

2,955,264

03-Feb-2014

14:03

IA-64

Sqmapi.dll

6.1.7601.18365

592,384

03-Feb-2014

14:03

IA-64

Iertutil.dll

8.0.7601.22567

2,955,776

03-Feb-2014

14:06

IA-64

Sqmapi.dll

6.1.7601.22567

592,384

03-Feb-2014

14:07

IA-64

Vgx.dll

8.0.7601.18365

2,204,160

03-Feb-2014

14:03

IA-64

Vgx.dll

8.0.7601.22567

2,204,160

03-Feb-2014

14:07

IA-64

Url.dll

8.0.7601.18365

155,648

03-Feb-2014

14:03

IA-64

Url.dll

8.0.7601.22567

155,648

03-Feb-2014

14:07

IA-64

Ieframe.dll

8.0.7601.18365

18,782,720

03-Feb-2014

14:03

IA-64

Ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

03-Feb-2014

09:34

Not applicable

Ieui.dll

8.0.7601.18365

519,168

03-Feb-2014

14:03

IA-64

Ieframe.dll

8.0.7601.22567

18,783,232

03-Feb-2014

14:06

IA-64

Ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

03-Feb-2014

09:33

Not applicable

Ieui.dll

8.0.7601.22567

519,168

03-Feb-2014

14:06

IA-64

Ieinstal.exe

8.0.7601.18365

354,304

03-Feb-2014

14:02

IA-64

Ieinstal.exe

8.0.7601.22567

354,304

03-Feb-2014

14:05

IA-64

Msfeeds.dll

8.0.7601.18365

627,712

03-Feb-2014

15:04

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

03-Feb-2014

09:40

Not applicable

Msfeeds.dll

8.0.7601.22567

627,712

03-Feb-2014

17:48

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

03-Feb-2014

09:43

Not applicable

Mshtmled.dll

8.0.7601.18365

67,584

03-Feb-2014

15:04

x86

Mshtmled.dll

8.0.7601.22567

67,584

03-Feb-2014

17:48

x86

Mshtml.dll

8.0.7601.18365

6,040,064

03-Feb-2014

15:04

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.18365

1,638,912

03-Feb-2014

13:14

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

03-Feb-2014

09:40

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.22567

6,041,600

03-Feb-2014

17:48

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.22567

1,638,912

03-Feb-2014

15:05

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

03-Feb-2014

09:43

Not applicable

Ieframe.dll

8.0.7601.18365

11,020,800

03-Feb-2014

15:04

x86

Ieui.dll

8.0.7601.18365

176,640

03-Feb-2014

15:04

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

03-Feb-2014

09:40

Not applicable

Ieframe.dll

8.0.7601.22567

11,020,800

03-Feb-2014

17:48

x86

Ieui.dll

8.0.7601.22567

176,640

03-Feb-2014

17:48

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

03-Feb-2014

09:43

Not applicable

Urlmon.dll

8.0.7601.18365

1,232,896

03-Feb-2014

15:05

x86

Urlmon.dll

8.0.7601.22567

1,234,944

03-Feb-2014

17:48

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.18365

48,640

03-Feb-2014

15:04

x86

Wininet.dll

8.0.7601.18365

981,504

03-Feb-2014

15:05

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

03-Feb-2014

15:05

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.22567

48,640

03-Feb-2014

17:48

x86

Wininet.dll

8.0.7601.22567

982,016

03-Feb-2014

17:49

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

03-Feb-2014

17:49

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.18365

860,672

03-Feb-2014

15:04

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.22567

860,672

03-Feb-2014

17:48

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.18365

163,328

03-Feb-2014

15:04

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.22567

163,328

03-Feb-2014

17:48

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.18365

200,704

03-Feb-2014

15:04

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.22567

200,704

03-Feb-2014

17:48

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18365

525,312

03-Feb-2014

15:04

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22567

525,312

03-Feb-2014

17:48

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.18365

2,078,208

03-Feb-2014

15:04

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.18365

189,952

03-Feb-2014

15:05

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.22567

2,078,208

03-Feb-2014

17:48

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.22567

189,952

03-Feb-2014

17:48

x86

Vgx.dll

8.0.7601.18365

760,320

03-Feb-2014

15:05

x86

Vgx.dll

8.0.7601.22567

760,320

03-Feb-2014

17:48

x86

Url.dll

8.0.7601.18365

132,096

03-Feb-2014

15:05

x86

Url.dll

8.0.7601.22567

132,096

03-Feb-2014

17:48

x86

Ieinstal.exe

8.0.7601.18365

377,344

03-Feb-2014

15:03

x86

Ieinstal.exe

8.0.7601.22567

377,344

03-Feb-2014

17:47

x86

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

8.0.7601.18365

1,495,040

03-Feb-2014

15:27

x64

Urlmon.dll

8.0.7601.22567

1,496,064

03-Feb-2014

20:04

x64

Jsproxy.dll

8.0.7601.18365

65,024

03-Feb-2014

15:27

x64

Wininet.dll

8.0.7601.18365

1,188,864

03-Feb-2014

15:28

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

95,232

03-Feb-2014

15:28

x64

Jsproxy.dll

8.0.7601.22567

65,024

03-Feb-2014

20:04

x64

Wininet.dll

8.0.7601.22567

1,189,888

03-Feb-2014

20:05

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

95,232

03-Feb-2014

20:05

x64

Iedvtool.dll

8.0.7601.18365

1,013,248

03-Feb-2014

15:27

x64

Iedvtool.dll

8.0.7601.22567

1,013,248

03-Feb-2014

20:04

x64

Msfeeds.dll

8.0.7601.18365

735,232

03-Feb-2014

15:27

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

03-Feb-2014

09:39

Not applicable

Msfeeds.dll

8.0.7601.22567

735,232

03-Feb-2014

20:04

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

03-Feb-2014

09:45

Not applicable

Mshtmled.dll

8.0.7601.18365

97,792

03-Feb-2014

15:27

x64

Mshtmled.dll

8.0.7601.22567

97,792

03-Feb-2014

20:04

x64

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

03-Feb-2014

09:38

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.18365

9,078,784

03-Feb-2014

15:27

x64

Mshtml.tlb

8.0.7601.18365

1,638,912

03-Feb-2014

13:38

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

03-Feb-2014

09:44

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.22567

9,073,664

03-Feb-2014

20:04

x64

Mshtml.tlb

8.0.7601.22567

1,638,912

03-Feb-2014

16:32

Not applicable

Ieproxy.dll

8.0.7601.18365

451,072

03-Feb-2014

15:27

x64

Ieproxy.dll

8.0.7601.22567

451,072

03-Feb-2014

20:04

x64

Ieshims.dll

8.0.7601.18365

293,376

03-Feb-2014

15:27

x64

Ieshims.dll

8.0.7601.22567

293,376

03-Feb-2014

20:04

x64

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18365

505,344

03-Feb-2014

15:27

x64

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22567

505,344

03-Feb-2014

20:04

x64

Iertutil.dll

8.0.7601.18365

2,458,112

03-Feb-2014

15:27

x64

Sqmapi.dll

6.1.7601.18365

244,736

03-Feb-2014

15:27

x64

Iertutil.dll

8.0.7601.22567

2,458,624

03-Feb-2014

20:04

x64

Sqmapi.dll

6.1.7601.22567

244,736

03-Feb-2014

20:04

x64

Vgx.dll

8.0.7601.18365

1,111,040

03-Feb-2014

15:27

x64

Vgx.dll

8.0.7601.22567

1,111,040

03-Feb-2014

20:04

x64

Url.dll

8.0.7601.18365

134,144

03-Feb-2014

15:27

x64

Url.dll

8.0.7601.22567

134,144

03-Feb-2014

20:04

x64

Ieframe.dll

8.0.7601.18365

12,296,192

03-Feb-2014

15:27

x64

Ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

03-Feb-2014

09:38

Not applicable

Ieui.dll

8.0.7601.18365

247,808

03-Feb-2014

15:27

x64

Ieframe.dll

8.0.7601.22567

12,296,192

03-Feb-2014

20:04

x64

Ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

03-Feb-2014

09:44

Not applicable

Ieui.dll

8.0.7601.22567

247,808

03-Feb-2014

20:04

x64

Ieinstal.exe

8.0.7601.18365

272,896

03-Feb-2014

15:26

x64

Ieinstal.exe

8.0.7601.22567

272,896

03-Feb-2014

20:02

x64

Msfeeds.dll

8.0.7601.18365

627,712

03-Feb-2014

15:04

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

03-Feb-2014

09:40

Not applicable

Msfeeds.dll

8.0.7601.22567

627,712

03-Feb-2014

17:48

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

03-Feb-2014

09:43

Not applicable

Mshtmled.dll

8.0.7601.18365

67,584

03-Feb-2014

15:04

x86

Mshtmled.dll

8.0.7601.22567

67,584

03-Feb-2014

17:48

x86

Mshtml.dll

8.0.7601.18365

6,040,064

03-Feb-2014

15:04

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.18365

1,638,912

03-Feb-2014

13:14

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

03-Feb-2014

09:40

Not applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.22567

6,041,600

03-Feb-2014

17:48

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.22567

1,638,912

03-Feb-2014

15:05

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

1,141

03-Feb-2014

09:43

Not applicable

Ieframe.dll

8.0.7601.18365

11,020,800

03-Feb-2014

15:04

x86

Ieui.dll

8.0.7601.18365

176,640

03-Feb-2014

15:04

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

03-Feb-2014

09:40

Not applicable

Ieframe.dll

8.0.7601.22567

11,020,800

03-Feb-2014

17:48

x86

Ieui.dll

8.0.7601.22567

176,640

03-Feb-2014

17:48

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not applicable

13,270

03-Feb-2014

09:43

Not applicable

Urlmon.dll

8.0.7601.18365

1,232,896

03-Feb-2014

15:05

x86

Urlmon.dll

8.0.7601.22567

1,234,944

03-Feb-2014

17:48

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.18365

48,640

03-Feb-2014

15:04

x86

Wininet.dll

8.0.7601.18365

981,504

03-Feb-2014

15:05

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

03-Feb-2014

15:05

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.22567

48,640

03-Feb-2014

17:48

x86

Wininet.dll

8.0.7601.22567

982,016

03-Feb-2014

17:49

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

03-Feb-2014

17:49

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.18365

860,672

03-Feb-2014

15:04

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.22567

860,672

03-Feb-2014

17:48

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.18365

163,328

03-Feb-2014

15:04

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.22567

163,328

03-Feb-2014

17:48

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.18365

200,704

03-Feb-2014

15:04

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.22567

200,704

03-Feb-2014

17:48

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18365

525,312

03-Feb-2014

15:04

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22567

525,312

03-Feb-2014

17:48

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.18365

2,078,208

03-Feb-2014

15:04

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.18365

189,952

03-Feb-2014

15:05

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.22567

2,078,208

03-Feb-2014

17:48

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.22567

189,952

03-Feb-2014

17:48

x86

Vgx.dll

8.0.7601.18365

760,320

03-Feb-2014

15:05

x86

Vgx.dll

8.0.7601.22567

760,320

03-Feb-2014

17:48

x86

Url.dll

8.0.7601.18365

132,096

03-Feb-2014

15:05

x86

Url.dll

8.0.7601.22567

132,096

03-Feb-2014

17:48

x86

Ieinstal.exe

8.0.7601.18365

377,344

03-Feb-2014

15:03

x86

Ieinstal.exe

8.0.7601.22567

377,344

03-Feb-2014

17:47

x86

Internet Explorer 9

Program Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

9.0.8112.16533

1,105,408

05-Feb-2014

08:51

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20644

1,105,408

05-Feb-2014

09:45

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.16533

757,488

05-Feb-2014

09:08

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20644

757,488

05-Feb-2014

10:01

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16533

1,427,968

05-Feb-2014

08:49

Not applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20644

1,427,968

05-Feb-2014

09:43

Not applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16533

65,536

05-Feb-2014

08:48

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16533

1,129,472

05-Feb-2014

08:50

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

05-Feb-2014

08:48

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20644

75,776

05-Feb-2014

09:43

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20644

1,130,496

05-Feb-2014

09:44

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

05-Feb-2014

09:42

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16533

678,912

05-Feb-2014

08:50

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20644

678,912

05-Feb-2014

09:44

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16533

607,744

05-Feb-2014

08:47

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

05-Feb-2014

08:17

Not applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20644

607,744

05-Feb-2014

09:42

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

05-Feb-2014

09:06

Not applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16533

73,216

05-Feb-2014

08:47

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20644

73,216

05-Feb-2014

09:41

x86

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

2,012

05-Feb-2014

09:11

Not applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.16533

12,345,344

05-Feb-2014

08:58

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16533

2,382,848

05-Feb-2014

08:47

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

2,012

05-Feb-2014

10:09

Not applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20644

12,345,344

05-Feb-2014

09:54

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20644

2,382,848

05-Feb-2014

09:41

Not applicable

Ieproxy.dll

9.0.8112.16533

194,560

05-Feb-2014

08:49

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20644

194,560

05-Feb-2014

09:43

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16533

194,560

05-Feb-2014

08:49

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20644

194,560

05-Feb-2014

09:43

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.16533

142,848

05-Feb-2014

08:48

x86

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

05-May-2013

17:33

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

05-May-2013

17:33

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

05-May-2013

17:33

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

05-May-2013

17:33

Not applicable

Ieunatt.exe

9.0.8112.20644

142,848

05-Feb-2014

09:42

x86

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

09-Sep-2013

06:46

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

09-Sep-2013

06:46

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

09-Sep-2013

06:46

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

09-Sep-2013

06:46

Not applicable

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16533

387,584

05-Feb-2014

08:50

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20644

387,584

05-Feb-2014

09:44

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16533

1,796,096

05-Feb-2014

08:48

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

05-Feb-2014

09:08

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20644

1,796,096

05-Feb-2014

09:42

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

05-Feb-2014

10:01

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16533

768,512

05-Feb-2014

08:49

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20644

768,512

05-Feb-2014

09:43

x86

Url.dll

9.0.8112.16533

231,936

05-Feb-2014

08:49

x86

Url.dll

9.0.8112.20644

231,936

05-Feb-2014

09:43

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16533

9,739,264

05-Feb-2014

08:53

x86

Ieframe.ptxml

Not applicable

20,842

05-Feb-2014

09:11

Not applicable

Ieui.dll

9.0.8112.16533

176,640

05-Feb-2014

08:46

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.20644

9,739,776

05-Feb-2014

09:47

x86

Ieframe.ptxml

Not applicable

20,842

05-Feb-2014

10:09

Not applicable

Ieui.dll

9.0.8112.20644

176,640

05-Feb-2014

09:40

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.16533

468,480

05-Feb-2014

08:49

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.20644

468,480

05-Feb-2014

09:43

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16533

104,448

05-Feb-2014

08:49

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20644

104,448

05-Feb-2014

09:44

x86

Jscript.dll

5.8.7601.17033

717,824

05-Feb-2014

08:48

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16533

1,806,848

05-Feb-2014

08:56

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20644

717,824

05-Feb-2014

09:42

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20644

1,806,848

05-Feb-2014

09:50

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17033

421,376

05-Feb-2014

08:48

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20644

421,376

05-Feb-2014

09:42

x86

Program Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

9.0.8112.16533

1,347,072

05-Feb-2014

09:54

x64

Urlmon.dll

9.0.8112.20644

1,347,584

05-Feb-2014

10:45

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16533

763,632

05-Feb-2014

10:25

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.20644

763,632

05-Feb-2014

11:09

x64

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16533

1,494,528

05-Feb-2014

09:52

Not applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20644

1,494,528

05-Feb-2014

10:43

Not applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16533

86,016

05-Feb-2014

09:52

x64

Wininet.dll

9.0.8112.16533

1,392,128

05-Feb-2014

09:54

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

05-Feb-2014

09:52

x64

Jsproxy.dll

9.0.8112.20644

97,280

05-Feb-2014

10:43

x64

Wininet.dll

9.0.8112.20644

1,392,640

05-Feb-2014

10:44

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

05-Feb-2014

10:43

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.16533

887,808

05-Feb-2014

09:53

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.20644

887,808

05-Feb-2014

10:44

x64

Msfeeds.dll

9.0.8112.16533

729,088

05-Feb-2014

09:51

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

05-Feb-2014

09:15

Not applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20644

729,088

05-Feb-2014

10:42

x64

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

05-Feb-2014

10:15

Not applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16533

96,768

05-Feb-2014

09:50

x64

Mshtmled.dll

9.0.8112.20644

96,768

05-Feb-2014

10:42

x64

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

2,012

05-Feb-2014

10:29

Not applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.16533

17,849,344

05-Feb-2014

10:19

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.16533

2,382,848

05-Feb-2014

09:50

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

2,012

05-Feb-2014

11:11

Not applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20644

17,848,832

05-Feb-2014

11:03

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.20644

2,382,848

05-Feb-2014

10:41

Not applicable

Ieproxy.dll

9.0.8112.16533

548,864

05-Feb-2014

09:52

x64

Ieproxy.dll

9.0.8112.20644

548,864

05-Feb-2014

10:43

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.16533

305,152

05-Feb-2014

09:52

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.20644

305,152

05-Feb-2014

10:43

x64

Ieunatt.exe

9.0.8112.16533

173,056

05-Feb-2014

09:51

x64

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

05-May-2013

17:33

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

05-May-2013

17:33

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

05-May-2013

17:33

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

05-May-2013

17:33

Not applicable

Ieunatt.exe

9.0.8112.20644

173,056

05-Feb-2014

10:42

x64

Windows feed discovered.wav

Not applicable

19,884

09-Sep-2013

06:46

Not applicable

Windows information bar.wav

Not applicable

23,308

09-Sep-2013

06:46

Not applicable

Windows navigation start.wav

Not applicable

11,340

09-Sep-2013

06:46

Not applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not applicable

85,548

09-Sep-2013

06:46

Not applicable

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16533

499,200

05-Feb-2014

09:53

x64

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20644

499,200

05-Feb-2014

10:44

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.16533

2,147,840

05-Feb-2014

09:51

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,024

05-Feb-2014

10:25

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.20644

2,147,840

05-Feb-2014

10:42

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,024

05-Feb-2014

11:09

x64

Vgx.dll

9.0.8112.16533

996,352

05-Feb-2014

09:53

x64

Vgx.dll

9.0.8112.20644

996,352

05-Feb-2014

10:44

x64

Url.dll

9.0.8112.16533

237,056

05-Feb-2014

09:52

x64

Url.dll

9.0.8112.20644

237,056

05-Feb-2014

10:43

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.16533

10,926,080

05-Feb-2014

10:02

x64

Ieframe.ptxml

Not applicable

20,842

05-Feb-2014

10:29

Not applicable

Ieui.dll

9.0.8112.16533

248,320

05-Feb-2014

09:50

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.20644

10,926,080

05-Feb-2014

10:49

x64

Ieframe.ptxml

Not applicable

20,842

05-Feb-2014

11:11

Not applicable

Ieui.dll

9.0.8112.20644

248,320

05-Feb-2014

10:41

x64

Ieinstal.exe

9.0.8112.16533

482,816

05-Feb-2014

09:52

x64

Ieinstal.exe

9.0.8112.20644

482,816

05-Feb-2014

10:43

x64

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16533

141,312

05-Feb-2014

09:53

x64

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20644

141,312

05-Feb-2014

10:43

x64

Jscript.dll

5.8.7601.17033

816,640

05-Feb-2014

09:51

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.16533

2,334,720

05-Feb-2014

10:00

x64

Jscript.dll

5.8.7601.20644

816,640

05-Feb-2014

10:42

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.20644

2,335,232

05-Feb-2014

10:50

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.17033

599,040

05-Feb-2014

09:51

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.20644

599,040

05-Feb-2014

10:42

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16533

757,488

05-Feb-2014

09:08

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20644

757,488

05-Feb-2014

10:01

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16533

607,744

05-Feb-2014

08:47

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

05-Feb-2014

08:17

Not applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20644

607,744

05-Feb-2014

09:42

x86

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

05-Feb-2014

09:06

Not applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16533

73,216

05-Feb-2014

08:47

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20644

73,216

05-Feb-2014

09:41

x86

Mshtml.dll

9.0.8112.16533

12,345,344

05-Feb-2014

08:58

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16533

2,382,848

05-Feb-2014

08:47

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

2,012

05-Feb-2014

09:12

Not applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20644

12,345,344

05-Feb-2014

09:54

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20644

2,382,848

05-Feb-2014

09:41

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

2,012

05-Feb-2014

10:10

Not applicable

Ieunatt.exe

9.0.8112.16533

142,848

05-Feb-2014

08:48

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.20644

142,848

05-Feb-2014

09:42

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16533

9,739,264

05-Feb-2014

08:53

x86

Ieui.dll

9.0.8112.16533

176,640

05-Feb-2014

08:46

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not applicable

20,842

05-Feb-2014

09:12

Not applicable

Ieframe.dll

9.0.8112.20644

9,739,776

05-Feb-2014

09:47

x86

Ieui.dll

9.0.8112.20644

176,640

05-Feb-2014

09:40

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not applicable

20,842

05-Feb-2014

10:10

Not applicable

Jscript.dll

5.8.7601.17033

717,824

05-Feb-2014

08:48

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16533

1,806,848

05-Feb-2014

08:56

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20644

717,824

05-Feb-2014

09:42

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20644

1,806,848

05-Feb-2014

09:50

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17033

421,376

05-Feb-2014

08:48

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20644

421,376

05-Feb-2014

09:42

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.16533

1,105,408

05-Feb-2014

08:51

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20644

1,105,408

05-Feb-2014

09:45

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16533

1,427,968

05-Feb-2014

08:49

Not applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20644

1,427,968

05-Feb-2014

09:43

Not applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16533

65,536

05-Feb-2014

08:48

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16533

1,129,472

05-Feb-2014

08:50

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

05-Feb-2014

08:48

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20644

75,776

05-Feb-2014

09:43

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20644

1,130,496

05-Feb-2014

09:44

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

05-Feb-2014

09:42

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16533

678,912

05-Feb-2014

08:50

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20644

678,912

05-Feb-2014

09:44

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.16533

194,560

05-Feb-2014

08:49

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20644

194,560

05-Feb-2014

09:43

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16533

194,560

05-Feb-2014

08:49

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20644

194,560

05-Feb-2014

09:43

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16533

387,584

05-Feb-2014

08:50

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20644

387,584

05-Feb-2014

09:44

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16533

1,796,096

05-Feb-2014

08:48

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

05-Feb-2014

09:08

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20644

1,796,096

05-Feb-2014

09:42

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

05-Feb-2014

10:01

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16533

768,512

05-Feb-2014

08:49

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20644

768,512

05-Feb-2014

09:43

x86

Url.dll

9.0.8112.16533

231,936

05-Feb-2014

08:49

x86

Url.dll

9.0.8112.20644

231,936

05-Feb-2014

09:43

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.16533

468,480

05-Feb-2014

08:49

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.20644

468,480

05-Feb-2014

09:43

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16533

104,448

05-Feb-2014

08:49

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20644

104,448

05-Feb-2014

09:44

x86

Internet Explorer 10

Program Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Service branch

Urlmon.dll

10.0.9200.16798

1,140,736

01-Feb-2014

07:58

x86

Not applicable

Urlmon.dll

10.0.9200.20916

1,138,688

01-Feb-2014

08:02

x86

Not applicable

Iexplore.exe

10.0.9200.16798

770,736

01-Feb-2014

08:12

x86

Not applicable

Iexplore.exe

10.0.9200.20916

770,736

01-Feb-2014

08:46

x86

Not applicable

Jsproxy.dll

10.0.9200.16798

39,936

01-Feb-2014

07:57

x86

Not applicable

Wininet.dll

10.0.9200.16798

1,767,936

01-Feb-2014

07:58

x86

Not applicable

Jsproxy.dll

10.0.9200.20916

38,912

01-Feb-2014

08:01

x86

Not applicable

Wininet.dll

10.0.9200.20916

1,777,664

01-Feb-2014

08:02

x86

Not applicable

Msfeeds.dll

10.0.9200.16798

493,056

01-Feb-2014

07:57

x86

Not applicable

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

01-Feb-2014

02:48

Not applicable

Not applicable

Msfeeds.dll

10.0.9200.20916

493,056

01-Feb-2014

08:01

x86

Not applicable

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

01-Feb-2014

02:50

Not applicable

Not applicable

Ie9props.propdesc

Not applicable

2,843

19-Dec-2013

21:47

Not applicable

Not applicable

Registeriepkeys.exe

10.0.9200.16798

71,680

01-Feb-2014

06:38

x86

Not applicable

Ie9props.propdesc

Not applicable

2,843

19-Dec-2013

22:05

Not applicable

Not applicable

Registeriepkeys.exe

10.0.9200.20916

71,680

01-Feb-2014

06:41

x86

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

01-Feb-2014

02:45

Not applicable

Not applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.16798

14,359,040

01-Feb-2014

07:57

x86

Not applicable

Mshtml.tlb

10.0.9200.16798

2,706,432

01-Feb-2014

07:34

Not applicable

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

01-Feb-2014

02:46

Not applicable

Not applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.20916

14,382,080

01-Feb-2014

08:01

x86

Not applicable

Mshtml.tlb

10.0.9200.20916

2,706,432

01-Feb-2014

07:37

Not applicable

Not applicable

Ieproxy.dll

10.0.9200.16798

257,536

01-Feb-2014

07:57

x86

Not applicable

Ieproxy.dll

10.0.9200.20916

257,536

01-Feb-2014

08:01

x86

Not applicable

Ieshims.dll

10.0.9200.16798

245,248

01-Feb-2014

07:57

x86

Not applicable

Ieshims.dll

10.0.9200.20916

245,248

01-Feb-2014

08:01

x86

Not applicable

Msdbg2.dll

11.0.50613.2

285,080

19-Dec-2013

21:37

x86

Not applicable

Pdm.dll

11.0.50613.2

392,080

19-Dec-2013

21:37

x86

Not applicable

Pdmproxy100.dll

11.0.50613.2

70,568

19-Dec-2013

21:37

x86

Not applicable

Pdmsetup.exe

10.0.9200.16798

69,120

01-Feb-2014

06:52

x86

Not applicable

Msdbg2.dll

11.0.50613.2

285,080

19-Dec-2013

21:43

x86

Not applicable

Pdm.dll

11.0.50613.2

392,080

19-Dec-2013

21:43

x86

Not applicable

Pdmproxy100.dll

11.0.50613.2

70,568

19-Dec-2013

21:43

x86

Not applicable

Pdmsetup.exe

10.0.9200.20916

69,120

01-Feb-2014

06:55

x86

Not applicable

Icrav03.rat

Not applicable

8,798

19-Dec-2013

21:38

Not applicable

Not applicable

Msrating.dll

10.0.9200.16798

163,840

01-Feb-2014

07:57

x86

Not applicable

Ticrf.rat

Not applicable

1,988

19-Dec-2013

21:38

Not applicable

Not applicable

Icrav03.rat

Not applicable

8,798

19-Dec-2013

21:44

Not applicable

Not applicable

Msrating.dll

10.0.9200.20916

163,840

01-Feb-2014

08:01

x86

Not applicable

Ticrf.rat

Not applicable

1,988

19-Dec-2013

21:44

Not applicable

Not applicable

Iertutil.dll

10.0.9200.16798

2,049,024

01-Feb-2014

07:57

x86

Not applicable

Sqmapi.dll

6.2.9200.16798

218,112

01-Feb-2014

07:58

x86

Not applicable

Iertutil.dll

10.0.9200.20916

2,080,256

01-Feb-2014

08:01

x86

Not applicable

Sqmapi.dll

6.2.9200.20916

220,160

01-Feb-2014

08:02

x86

Not applicable

Ie4uinit.exe

10.0.9200.16798

42,496

01-Feb-2014

07:58

x86

Not applicable

Iernonce.dll

10.0.9200.16798

33,280

01-Feb-2014

07:57

x86

Not applicable

Iesetup.dll

10.0.9200.16798

61,440

01-Feb-2014

07:57

x86

Not applicable

Ie4uinit.exe

10.0.9200.20916

42,496

01-Feb-2014

08:02

x86

Not applicable

Iernonce.dll

10.0.9200.20916

33,280

01-Feb-2014

08:01

x86

Not applicable

Iesetup.dll

10.0.9200.20916

61,440

01-Feb-2014

08:01

x86

Not applicable

Iesysprep.dll

10.0.9200.16798

109,056

01-Feb-2014

07:57

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSPREP_31BF3856AD364E35_10.2.9200.16798_NONE_3D3DDA97721D4F6A

Iesysprep.dll

10.0.9200.20916

109,056

01-Feb-2014

08:01

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSPREP_31BF3856AD364E35_10.2.9200.20916_NONE_2652BF638BDBE907

Vgx.dll

10.0.9200.16798

817,664

01-Feb-2014

07:58

x86

Not applicable

Vgx.dll

10.0.9200.20916

817,664

01-Feb-2014

08:02

x86

Not applicable

Ieframe.dll

10.0.9200.16798

13,760,512

01-Feb-2014

07:57

x86

Not applicable

Ieframe.ptxml

Not applicable

25,923

01-Feb-2014

02:45

Not applicable

Not applicable

Ieui.dll

10.0.9200.16798

391,168

01-Feb-2014

07:57

x86

Not applicable

Ieframe.dll

10.0.9200.20916

13,738,496

01-Feb-2014

08:01

x86

Not applicable

Ieframe.ptxml

Not applicable

25,923

01-Feb-2014

02:46

Not applicable

Not applicable

Ieui.dll

10.0.9200.20916

391,168

01-Feb-2014

08:01

x86

Not applicable

Ieinstal.exe

10.0.9200.16798

469,504

01-Feb-2014

07:58

x86

Not applicable

Ieinstal.exe

10.0.9200.20916

469,504

01-Feb-2014

08:02

x86

Not applicable

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.16798

108,032

01-Feb-2014

07:57

x86

Not applicable

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.20916

108,032

01-Feb-2014

08:01

x86

Not applicable

Jscript9.dll

10.0.9200.16798

2,877,952

01-Feb-2014

07:57

x86

Not applicable

Jscript9.dll

10.0.9200.20916

2,881,536

01-Feb-2014

08:01

x86

Not applicable

Jscript.dll

5.8.9200.16798

690,688

01-Feb-2014

07:57

x86

Not applicable

Jscript.dll

5.8.9200.20916

690,688

01-Feb-2014

08:01

x86

Not applicable

Program Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Service branch

Urlmon.dll

10.0.9200.16798

1,365,504

01-Feb-2014

09:19

x64

Not applicable

Urlmon.dll

10.0.9200.20916

1,349,120

01-Feb-2014

08:06

x64

Not applicable

Iexplore.exe

10.0.9200.16798

775,344

01-Feb-2014

10:56

x64

Not applicable

Iexplore.exe

10.0.9200.20916

775,344

01-Feb-2014

10:49

x64

Not applicable

Jsproxy.dll

10.0.9200.16798

53,760

01-Feb-2014

09:18

x64

Not applicable

Wininet.dll

10.0.9200.16798

2,241,536

01-Feb-2014

09:19

x64

Not applicable

Jsproxy.dll

10.0.9200.20916

53,760

01-Feb-2014

08:05

x64

Not applicable

Wininet.dll

10.0.9200.20916

2,248,704

01-Feb-2014

08:06

x64

Not applicable

Msfeeds.dll

10.0.9200.16798

603,136

01-Feb-2014

09:18

x64

Not applicable

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

01-Feb-2014

02:50

Not applicable

Not applicable

Msfeeds.dll

10.0.9200.20916

603,136

01-Feb-2014

08:05

x64

Not applicable

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

01-Feb-2014

02:50

Not applicable

Not applicable

Ie9props.propdesc

Not applicable

2,843

19-Dec-2013

21:59

Not applicable

Not applicable

Registeriepkeys.exe

10.0.9200.16798

89,600

01-Feb-2014

06:45

x64

Not applicable

Ie9props.propdesc

Not applicable

2,843

19-Dec-2013

22:05

Not applicable

Not applicable

Registeriepkeys.exe

10.0.9200.20916

89,600

01-Feb-2014

06:47

x64

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

01-Feb-2014

02:46

Not applicable

Not applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.16798

19,274,240

01-Feb-2014

09:18

x64

Not applicable

Mshtml.tlb

10.0.9200.16798

2,706,432

01-Feb-2014

07:40

Not applicable

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

01-Feb-2014

02:46

Not applicable

Not applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.20916

19,514,368

01-Feb-2014

08:05

x64

Not applicable

Mshtml.tlb

10.0.9200.20916

2,706,432

01-Feb-2014

07:44

Not applicable

Not applicable

Ieproxy.dll

10.0.9200.16798

701,952

01-Feb-2014

09:18

x64

Not applicable

Ieproxy.dll

10.0.9200.20916

701,952

01-Feb-2014

08:05

x64

Not applicable

Ieshims.dll

10.0.9200.16798

365,568

01-Feb-2014

09:18

x64

Not applicable

Ieshims.dll

10.0.9200.20916

365,568

01-Feb-2014

08:05

x64

Not applicable

Msdbg2.dll

11.0.50613.2

368,024

19-Dec-2013

21:38

x64

Not applicable

Pdm.dll

11.0.50613.2

514,952

19-Dec-2013

21:38

x64

Not applicable

Pdmproxy100.dll

11.0.50613.2

72,624

19-Dec-2013

21:38

x64

Not applicable

Pdmsetup.exe

10.0.9200.16798

86,528

01-Feb-2014

06:59

x64

Not applicable

Msdbg2.dll

11.0.50613.2

368,024

19-Dec-2013

21:42

x64

Not applicable

Pdm.dll

11.0.50613.2

514,952

19-Dec-2013

21:42

x64

Not applicable

Pdmproxy100.dll

11.0.50613.2

72,624

19-Dec-2013

21:42

x64

Not applicable

Pdmsetup.exe

10.0.9200.20916

86,528

01-Feb-2014

07:00

x64

Not applicable