Aktualizacja opisana w tym artykule została zastąpiona nowszą aktualizacją. Zalecamy zainstalowanie najnowszej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=pl-plAby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/dn481339

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS14-012. Dowiedz się więcej na temat uzyskiwania poprawek uwzględnionych w tym biuletynie zabezpieczeń:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Próba zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń 2925418 dla programu Internet Explorer 11 na komputerze z systemem Windows RT, Windows 8.1 lub Windows Server 2012 R2 może się nie powieść. Ten problem występuje, jeśli na komputerze nie zainstalowano jednej z następujących aktualizacji ze stosu serwisowania:

  2904440Dostępna jest aktualizacja stosu serwisowania dla systemów Windows RT 8.1, Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2

  2919442Dostępna jest aktualizacja stosu serwisowania dla systemów Windows RT 8.1, Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2: marzec 2014Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować aktualizację 2919442 przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń 2904440.

Poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

Poprawki GDR (General Distribution Release)

W zależności od wersji systemu Windows i wersji aplikacji, której dotyczy problem, poszczególne aktualizacje mogą nie zostać zainstalowane. Stan aktualizacji można określić, przeglądając poszczególne artykuły.

Numer artykułu

Tytuł artykułu

2925521

Powiadomienie „czy chcesz przejść do witryny http://nazwa_witryny_intranetowej” nie działa w programie Internet Explorer

2927972

Brak karetki na stronie sieci Web w programie Internet Explorer 11

2936588

Panoramiczna strona główna WebGL usługi Bing jest pusta po ponownym załadowaniu w programie Internet Explorer 11

2936590

Podwójna wielobieżność po naciśnięciu strzałki w dół w celu przewinięcia zwirtualizowanej listy wiadomości w programie Internet Explorer 11

2936591

Przechodzenie do przodu i wstecz nie działa zgodnie z oczekiwaniami na stronie sieci Web w programie Internet Explorer 11

2936592

Animowane obrazy gif nie są animowane w witrynach Xbox Music w programie Internet Explorer 11

2936593

Nie można przewinąć kontrolki obszaru tekstu w programie Internet Explorer 11

2936595

Przesuwanie jest bardzo niepłynne podczas przeglądania witryn digg.com w sieci Web w programie Internet Explorer 11

2936596

Atrybut tytułu wybranego elementu nie jest wyświetlany w programie Internet Explorer 11

2936597

Podczas przełączania się między narzędziami deweloperskimi (F12) program Internet Explorer 11 może nie odpowiadać

2936598

Zawartość kanwy nie jest wyświetlana w programie Internet Explorer 11 zgodnie z oczekiwaniami.

2936600

Cień pola nie jest aktualizowany na stronie sieci Web w programie Internet Explorer 9

2936601

Menu oparte na fokusie nie współdziałają z dotykiem zgodnie z oczekiwaniami w trybie immersywnym programu Internet Explorer 11

2938836

Ulepszenie dotyczące zgodności z rozszerzonym trybem chronionym dla deweloperów dodatków do programu Internet Explorer 11

Poprawki

Pakiety aktualizacji zabezpieczeń 2925418 dla systemów Windows XP i Windows Server 2003 zawierają pliki poprawek programu Internet Explorer oraz pliki poprawek GDR. Jeśli żadne z istniejących plików programu Internet Explorer nie pochodzą ze środowiska poprawki, aktualizacja zabezpieczeń 2925418 zainstaluje pliki GDR.

Poprawki są przeznaczone tylko do rozwiązania problemów opisanych w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzonych z tymi poprawkami. Powinny być one stosowane tylko w systemach, w których występują te problemy.

Te poprawki mogą być nadal w fazie testowania. Jeśli ten problem nie ma poważnego wpływu na dany system, zaleca się zaczekanie na następny dodatek Service Pack zawierający te poprawki. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania poprawek wchodzących w skład aktualizacji zabezpieczeń 2925418, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

897225Sposób instalowania poprawek zawartych w skumulowanych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
Uwaga Oprócz zainstalowania plików poprawek należy przejrzeć artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzony z daną poprawką przeznaczoną do zainstalowania, aby zapoznać się ze zmianami w rejestrze, które są wymagane do włączenia tej poprawki.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu sprawdzania, czy istniejące pliki programu Internet Explorer pochodzą z poprawki, czy ze środowiska GDR, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824994Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Opisane tu rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej nie zastępuje żadnej aktualizacji zabezpieczeń. Zalecane jest regularne instalowanie najnowszych aktualizacji zabezpieczeń. To rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej jest udostępniane jako obejście problemu w niektórych scenariuszach.

Aby uzyskać więcej informacji o tym obejściu, zobacz Biuletyn zabezpieczeń MS14-012 firmy Microsoft.

W tym biuletynie znajduje się więcej informacji o tym problemie. Między innymi:

 • Scenariusze, w których można zastosować lub wyłączyć to obejście problemu

 • Instrukcje dotyczące ręcznego stosowania tego obejścia problemu

Obejście problemu dotyczącego podkładki MSHTML

Aby włączyć lub wyłączyć tę poprawkę automatyczną, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it w obszarze nagłówka Włącz obejście problemu dotyczącego podkładki MSHTML lub Wyłącz obejście problemu dotyczącego podkładki MSHTML. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu (Fix it).


Włącz obejście problemu dotyczącego podkładki MSHTML

Wyłącz obejście problemu dotyczącego podkładki MSHTML

Znane problemy z tą poprawką automatyczną

 • Po zainstalowaniu tego rozwiązania w postaci poprawki automatycznej może zwiększyć się użycie pamięci podczas przeglądania sieci Web w programie Internet Explorer. Takie zachowanie występuje do czasu ponownego uruchomienia programu Internet Explorer.

Wymagania wstępne dotyczące tej poprawki automatycznej

Przed zainstalowaniem tego rozwiązania w postaci poprawki automatycznej należy najpierw zainstalować najnowsze aktualizacje dla programu Internet Explorer 9 lub Internet Explorer 10.

http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=pl-plAby uzyskać więcej informacji dotyczących najnowszej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/dn481339

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Mogą one również ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Internet Explorer 6

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.13.0

231,288

04-Sep-2013

11:28

x86

None

Not Applicable

Browseui.dll

6.0.2900.6512

1,025,024

04-Feb-2014

22:38

x86

SP3

SP3QFE

Html.iec

2011.1.31.10

369,664

03-Feb-2014

01:31

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

81,920

04-Feb-2014

22:38

x86

SP3

SP3QFE

Iepeers.dll

6.0.2900.6512

251,904

04-Feb-2014

22:38

x86

SP3

SP3QFE

Mshtml.dll

6.0.2900.6512

3,094,528

05-Feb-2014

12:08

x86

SP3

SP3QFE

Mshtmled.dll

6.0.2900.6512

450,048

04-Feb-2014

22:38

x86

SP3

SP3QFE

Mstime.dll

6.0.2900.6512

532,480

04-Feb-2014

22:38

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Shdocvw.dll

6.0.2900.6512

1,510,400

04-Feb-2014

22:38

x86

SP3

SP3QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

61,952

04-Feb-2014

22:38

x86

SP3

SP3QFE

Url.dll

6.0.2900.6512

37,888

04-Feb-2014

22:38

x86

SP3

SP3QFE

Urlmon.dll

6.0.2900.6512

633,856

04-Feb-2014

22:38

x86

SP3

SP3QFE

Vgx.dll

6.0.2900.6512

852,992

04-Feb-2014

22:38

x86

SP3

SP3QFE

Wininet.dll

6.0.2900.6512

668,672

04-Feb-2014

22:38

x86

SP3

SP3QFE

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

221,488

08-Jul-2010

14:23

x86

None

Not Applicable

Browseui.dll

6.0.3790.5294

1,033,728

04-Feb-2014

01:17

x86

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5294

361,472

04-Feb-2014

01:17

x86

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.3790.5294

209,920

04-Feb-2014

01:17

x86

SP2

SP2QFE

Html.iec

2011.1.31.10

369,664

03-Feb-2014

12:16

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

04-Feb-2014

01:17

x86

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

6.0.3790.5294

253,952

04-Feb-2014

01:17

x86

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.3790.5294

3,164,160

04-Feb-2014

01:17

x86

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

6.0.3790.5294

459,264

04-Feb-2014

01:17

x86

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.3790.5294

537,600

04-Feb-2014

01:17

x86

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

5.2.3790.5294

42,496

04-Feb-2014

01:17

x86

SP2

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.3790.5294

1,520,128

04-Feb-2014

01:17

x86

SP2

SP2QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

64,512

04-Feb-2014

01:17

x86

SP2

SP2QFE

Url.dll

6.0.3790.5294

37,888

04-Feb-2014

01:17

x86

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.3790.5294

713,216

04-Feb-2014

01:17

x86

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

6.0.3790.5294

854,016

04-Feb-2014

01:17

x86

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5294

46,080

03-Feb-2014

11:58

x86

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.3790.5294

672,256

04-Feb-2014

01:17

x86

SP2

SP2QFE

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

501,552

04-Feb-2014

15:03

IA-64

None

Not Applicable

Browseui.dll

6.0.3790.5294

2,543,104

04-Feb-2014

14:59

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5294

1,009,152

04-Feb-2014

14:59

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.3790.5294

640,512

04-Feb-2014

14:59

IA-64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2011.1.31.10

997,888

04-Feb-2014

14:59

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

154,112

04-Feb-2014

14:59

IA-64

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

6.0.3790.5294

717,824

04-Feb-2014

14:59

IA-64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.3790.5294

9,470,976

04-Feb-2014

14:59

IA-64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

6.0.3790.5294

1,533,440

04-Feb-2014

14:59

IA-64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.3790.5294

1,845,760

04-Feb-2014

14:59

IA-64

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

5.2.3790.5294

116,736

04-Feb-2014

14:59

IA-64

SP2

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.3790.5294

3,700,224

04-Feb-2014

14:59

IA-64

SP2

SP2QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

205,824

04-Feb-2014

14:59

IA-64

SP2

SP2QFE

Url.dll

6.0.3790.5294

50,688

04-Feb-2014

14:59

IA-64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.3790.5294

1,639,424

04-Feb-2014

14:59

IA-64

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

6.0.3790.5294

2,425,344

04-Feb-2014

14:59

IA-64

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5294

45,056

04-Feb-2014

14:59

IA-64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.3790.5294

1,708,032

04-Feb-2014

14:59

IA-64

SP2

SP2QFE

Wbrowseui.dll

6.0.3790.5294

1,033,728

04-Feb-2014

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

6.3.3790.5294

361,472

04-Feb-2014

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

6.3.3790.5294

209,920

04-Feb-2014

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2011.1.31.10

369,664

04-Feb-2014

14:59

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

04-Feb-2014

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

6.0.3790.5294

253,952

04-Feb-2014

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

6.0.3790.5294

3,164,160

04-Feb-2014

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

6.0.3790.5294

459,264

04-Feb-2014

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

6.0.3790.5294

537,600

04-Feb-2014

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

5.2.3790.5294

42,496

04-Feb-2014

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wshdocvw.dll

6.0.3790.5294

1,520,128

04-Feb-2014

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wtdc.ocx

1.3.0.3131

64,512

04-Feb-2014

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

6.0.3790.5294

37,888

04-Feb-2014

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

6.0.3790.5294

713,216

04-Feb-2014

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

6.0.3790.5294

854,016

04-Feb-2014

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.5294

46,080

04-Feb-2014

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

6.0.3790.5294

672,256

04-Feb-2014

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

293,168

04-Feb-2014

15:03

x64

None

Not Applicable

Browseui.dll

6.0.3790.5294

1,605,120

04-Feb-2014

15:00

x64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5294

562,176

04-Feb-2014

15:00

x64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.3790.5294

332,288

04-Feb-2014

15:00

x64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2011.1.31.10

566,784

04-Feb-2014

15:00

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

96,256

04-Feb-2014

15:00

x64

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

6.0.3790.5294

370,176

04-Feb-2014

15:00

x64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.3790.5294

6,067,712

04-Feb-2014

15:00

x64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

6.0.3790.5294

930,816

04-Feb-2014

15:00

x64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.3790.5294

900,608

04-Feb-2014

15:00

x64

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

5.2.3790.5294

64,000

04-Feb-2014

15:00

x64

SP2

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.3790.5294

2,460,672

04-Feb-2014

15:00

x64

SP2

SP2QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

94,208

04-Feb-2014

15:00

x64

SP2

SP2QFE

Url.dll

6.0.3790.5294

40,960

04-Feb-2014

15:00

x64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.3790.5294

1,107,456

04-Feb-2014

15:00

x64

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

6.0.3790.5294

1,428,480

04-Feb-2014

15:00

x64

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5294

46,592

04-Feb-2014

15:00

x64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.3790.5294

1,196,544

04-Feb-2014

15:00

x64

SP2

SP2QFE

Wbrowseui.dll

6.0.3790.5294

1,033,728

04-Feb-2014

15:00

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

6.3.3790.5294

361,472

04-Feb-2014

15:00

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

6.3.3790.5294

209,920

04-Feb-2014

15:00

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2011.1.31.10

369,664

04-Feb-2014

15:00

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

04-Feb-2014

15:00

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

6.0.3790.5294

253,952

04-Feb-2014

15:00

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

6.0.3790.5294

3,164,160

04-Feb-2014

15:00

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

6.0.3790.5294

459,264

04-Feb-2014

15:00

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

6.0.3790.5294

537,600

04-Feb-2014

15:00

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

5.2.3790.5294

42,496

04-Feb-2014

15:00

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wshdocvw.dll

6.0.3790.5294

1,520,128

04-Feb-2014

15:00

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wtdc.ocx

1.3.0.3131

64,512

04-Feb-2014

15:00

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

6.0.3790.5294

37,888

04-Feb-2014

15:00

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

6.0.3790.5294

713,216

04-Feb-2014

15:00

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

6.0.3790.5294

854,016

04-Feb-2014

15:00

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.5294

46,080

04-Feb-2014

15:00

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

6.0.3790.5294

672,256

04-Feb-2014

15:00

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.13.0

231,288

04-Sep-2013

11:28

x86

None

Not Applicable

Advpack.dll

7.0.6000.21371

124,928

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21371

347,136

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21371

214,528

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21371

132,608

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

389,120

05-Feb-2014

23:53

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21371

63,488

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21371

70,656

05-Feb-2014

23:52

x86

SP3

SP3QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21371

153,088

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21371

230,400

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21371

161,792

02-Feb-2014

22:33

x86

SP3

SP3QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

08-Mar-2012

18:41

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21371

388,608

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21371

6,108,672

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

08-Mar-2012

18:43

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21371

193,024

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21371

44,544

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21371

268,288

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21371

13,824

05-Feb-2014

23:52

x86

SP3

SP3QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21371

643,312

02-Feb-2014

22:34

x86

SP3

SP3QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21371

1,830,912

06-Feb-2014

05:07

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21371

27,648

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21371

496,128

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21371

52,224

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21371

3,628,032

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21371

480,768

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21371

193,024

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21371

671,232

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Occache.dll

7.0.6000.21371

102,912

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21371

44,544

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Url.dll

7.0.6000.21371

106,496

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21371

1,172,992

06-Feb-2014

18:37

x86

SP3

SP3QFE

Vgx.dll

7.0.6000.21371

766,976

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21371

233,472

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21371

841,216

06-Feb-2014

05:07

x86

SP3

SP3QFE

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

221,488

08-Jul-2010

14:23

x86

None

Not Applicable

Advpack.dll

7.0.6000.21371

124,928

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21371

347,136

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21371

214,528

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21371

132,608

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

389,120

06-Feb-2014

00:01

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21371

63,488

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21371

70,656

06-Feb-2014

00:00

x86

SP2

SP2QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21371

153,088

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21371

230,400

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21371

161,792

03-Feb-2014

09:12

x86

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

08-Jul-2010

23:31

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21371

388,608

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21371

6,108,672

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

08-Jul-2010

23:35

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21371

193,024

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21371

44,544

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21371

268,288

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21371

13,824

06-Feb-2014

00:00

x86

SP2

SP2QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21371

643,312

03-Feb-2014

09:13

x86

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21371

1,830,912

06-Feb-2014

06:55

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21371

27,648

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21371

496,128

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21371

52,224

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21371

3,628,032

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21371

480,768

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21371

193,024

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21371

671,232

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Occache.dll

7.0.6000.21371

102,912

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21371

44,544

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Url.dll

7.0.6000.21371

106,496

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21371

1,172,992

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

7.0.6000.21371

766,976

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21371

233,472

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21371

841,216

06-Feb-2014

06:55

x86

SP2

SP2QFE

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

501,552

06-Feb-2014

20:42

IA-64

None

Not Applicable

Advpack.dll

7.0.6000.21371

283,136

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

49,152

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21371

984,576

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21371

645,632

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21371

328,192

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

965,632

06-Feb-2014

20:36

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21371

179,712

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21371

135,680

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21371

385,536

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21371

503,808

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21371

161,792

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

06-Feb-2014

20:36

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21371

764,416

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

147,456

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21371

11,782,656

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

980,992

06-Feb-2014

20:36

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21371

460,800

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21371

99,840

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21371

556,544

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21371

30,720

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21371

795,376

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21371

2,440,192

06-Feb-2014

20:36

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21371

82,432

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21371

1,045,504

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21371

144,384

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21371

10,157,056

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21371

1,533,440

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21371

492,032

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21371

2,233,344

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Occache.dll

7.0.6000.21371

275,968

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21371

122,368

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Url.dll

7.0.6000.21371

130,048

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21371

2,600,960

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

7.0.6000.21371

2,191,360

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21371

653,824

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21371

1,940,992

06-Feb-2014

20:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Wadvpack.dll

7.0.6000.21371

124,928

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wcorpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

7.0.6000.21371

347,136

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

7.0.6000.21371

214,528

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wextmgr.dll

7.0.6000.21371

132,608

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2017.0.0.21306

389,120

06-Feb-2014

20:36

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wicardie.dll

7.0.6000.21371

63,488

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wie4uinit.exe

7.0.6000.21371

70,656

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakeng.dll

7.0.6000.21371

153,088

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieaksie.dll

7.0.6000.21371

230,400

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakui.dll

7.0.6000.21371

161,792

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

06-Feb-2014

20:36

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiedkcs32.dll

17.0.6000.21371

388,608

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll

7.0.6000.21371

6,108,672

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

06-Feb-2014

20:36

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

7.0.6000.21371

193,024

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiernonce.dll

7.0.6000.21371

44,544

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiertutil.dll

7.0.6000.21371

268,288

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieudinit.exe

7.0.6000.21371

13,824

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiexplore.exe

7.0.6000.21371

643,312

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Winetcpl.cpl

7.0.6000.21371

1,830,912

06-Feb-2014

20:36

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wjsproxy.dll

7.0.6000.21371

27,648

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeeds.dll

7.0.6000.21371

496,128

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeedsbs.dll

7.0.6000.21371

52,224

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

7.0.6000.21371

3,628,032

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

7.0.6000.21371

480,768

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsrating.dll

7.0.6000.21371

193,024

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

7.0.6000.21371

671,232

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Woccache.dll

7.0.6000.21371

102,912

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

7.0.6000.21371

44,544

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

7.0.6000.21371

106,496

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

7.0.6000.21371

1,172,992

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

7.0.6000.21371

766,976

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwebcheck.dll

7.0.6000.21371

233,472

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

7.0.6000.21371

841,216

06-Feb-2014

20:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

293,168

06-Feb-2014

20:43

x64

None

Not Applicable

Advpack.dll

7.0.6000.21371

161,280

06-Feb-2014

20:36

x64

SP2

SP2QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

22,016

06-Feb-2014

20:36

x64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21371

508,416

06-Feb-2014

20:36

x64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21371

314,368

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21371

207,360

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

485,376

06-Feb-2014

20:37

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21371

85,504

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21371

84,992

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21371

195,584

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21371

267,776

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21371

161,792

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

06-Feb-2014

20:37

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21371

480,256

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

86,528

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21371

7,116,800

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

983,552

06-Feb-2014

20:37

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21371

250,368

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21371

57,344

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21371

371,712

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21371

13,824

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21371

720,112

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21371

2,077,184

06-Feb-2014

20:37

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21371

32,256

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21371

623,104

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21371

82,432

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21371

5,737,472

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21371

763,904

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21371

242,688

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21371

1,129,984

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Occache.dll

7.0.6000.21371

164,864

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21371

64,000

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Url.dll

7.0.6000.21371

108,544

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21371

1,441,280

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

7.0.6000.21371

1,104,896

06-Feb-2014

20:38

x64

SP2

SP2QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21371

295,936

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21371

1,051,648

06-Feb-2014

20:37

x64

SP2

SP2QFE

Wadvpack.dll

7.0.6000.21371

124,928

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wcorpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

7.0.6000.21371

347,136

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

7.0.6000.21371

214,528

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wextmgr.dll

7.0.6000.21371

132,608

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2017.0.0.21306

389,120

06-Feb-2014

20:38

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wicardie.dll

7.0.6000.21371

63,488

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wie4uinit.exe

7.0.6000.21371

70,656

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakeng.dll

7.0.6000.21371

153,088

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieaksie.dll

7.0.6000.21371

230,400

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakui.dll

7.0.6000.21371

161,792

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

06-Feb-2014

20:38

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiedkcs32.dll

17.0.6000.21371

388,608

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll

7.0.6000.21371

6,108,672

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

06-Feb-2014

20:38

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

7.0.6000.21371

193,024

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiernonce.dll

7.0.6000.21371

44,544

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiertutil.dll

7.0.6000.21371

268,288

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieudinit.exe

7.0.6000.21371

13,824

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiexplore.exe

7.0.6000.21371

643,312

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Winetcpl.cpl

7.0.6000.21371

1,830,912

06-Feb-2014

20:38

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wjsproxy.dll

7.0.6000.21371

27,648

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeeds.dll

7.0.6000.21371

496,128

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeedsbs.dll

7.0.6000.21371

52,224

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

7.0.6000.21371

3,628,032

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

7.0.6000.21371

480,768

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsrating.dll

7.0.6000.21371

193,024

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

7.0.6000.21371

671,232

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Woccache.dll

7.0.6000.21371

102,912

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

7.0.6000.21371

44,544

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

7.0.6000.21371

106,496

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

7.0.6000.21371

1,172,992

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

7.0.6000.21371

766,976

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwebcheck.dll

7.0.6000.21371

233,472

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

7.0.6000.21371

841,216

06-Feb-2014

20:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Internet Explorer 8

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.13.0

231,288

04-Sep-2013

11:28

x86

None

Not Applicable

Corpol.dll

2008.0.0.23569

18,944

24-Feb-2014

11:45

x86

SP3

SP3QFE

Html.iec

2018.0.0.23569

385,024

24-Feb-2014

10:54

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23569

174,592

25-Feb-2014

00:24

x86

SP3

SP3QFE

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23569

387,584

24-Feb-2014

11:45

x86

SP3

SP3QFE

Iedvtool.dll

8.0.6001.23569

743,424

24-Feb-2014

11:45

x86

SP3

SP3QFE

Ieframe.dll

8.0.6001.23569

11,113,472

24-Feb-2014

11:45

x86

SP3

SP3QFE

Iepeers.dll

8.0.6001.23569

184,320

24-Feb-2014

11:45

x86

SP3

SP3QFE

Ieproxy.dll

8.0.6001.23569

247,808

24-Feb-2014

11:45

x86

SP3

SP3QFE

Iertutil.dll

8.0.6001.23569

2,006,016

24-Feb-2014

11:45

x86

SP3

SP3QFE

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23569

1,469,440

24-Feb-2014

11:45

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23569

522,240

24-Feb-2014

11:45

x86

SP3

SP3QFE

Jsproxy.dll

8.0.6001.23569

25,600

24-Feb-2014

11:45

x86

SP3

SP3QFE

Licmgr10.dll

8.0.6001.23569

43,520

24-Feb-2014

11:45

x86

SP3

SP3QFE

Msfeeds.dll

8.0.6001.23569

630,272

24-Feb-2014

11:45

x86

SP3

SP3QFE

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23569

55,296

24-Feb-2014

11:45

x86

SP3

SP3QFE

Mshtml.dll

8.0.6001.23569

6,022,144

24-Feb-2014

11:46

x86

SP3

SP3QFE

Mshtmled.dll

8.0.6001.23569

67,072

24-Feb-2014

11:46

x86

SP3

SP3QFE

Mstime.dll

8.0.6001.23569

611,840

24-Feb-2014

11:46

x86

SP3

SP3QFE

Occache.dll

8.0.6001.23569

206,848

24-Feb-2014

11:46

x86

SP3

SP3QFE

Url.dll

8.0.6001.23569

105,984

24-Feb-2014

11:46

x86

SP3

SP3QFE

Urlmon.dll

8.0.6001.23569

1,216,000

24-Feb-2014

11:46

x86

SP3

SP3QFE

Vgx.dll

8.0.6001.23569

759,296

24-Feb-2014

11:46

x86

SP3

SP3QFE

Wininet.dll

8.0.6001.23569

920,064

24-Feb-2014

11:46

x86

SP3

SP3QFE

Xpshims.dll

8.0.6001.23569

12,800

24-Feb-2014

11:46

x86

SP3

SP3QFE

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

221,488

08-Jul-2010

14:23

x86

None

Not Applicable

Corpol.dll

2008.0.0.23569

18,944

24-Feb-2014

09:08

x86

SP2

SP2QFE

Html.iec

2018.0.0.23569

385,024

24-Feb-2014

08:29

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23569

174,592

24-Feb-2014

08:29

x86

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23569

387,584

24-Feb-2014

09:08

x86

SP2

SP2QFE

Iedvtool.dll

8.0.6001.23569

743,424

24-Feb-2014

09:08

x86

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

8.0.6001.23569

11,113,472

24-Feb-2014

09:08

x86

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

8.0.6001.23569

184,320

24-Feb-2014

09:08

x86

SP2

SP2QFE

Ieproxy.dll

8.0.6001.23569

247,808

24-Feb-2014

09:08

x86

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

8.0.6001.23569

2,006,016

24-Feb-2014

22:50

x86

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23569

1,469,440

24-Feb-2014

09:08

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23569

522,240

24-Feb-2014

09:08

x86

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

8.0.6001.23569

25,600

24-Feb-2014

09:08

x86

SP2

SP2QFE

Licmgr10.dll

8.0.6001.23569

43,520

24-Feb-2014

09:08

x86

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

8.0.6001.23569

630,272

24-Feb-2014

09:08

x86

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23569

55,296

24-Feb-2014

09:08

x86

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

8.0.6001.23569

6,022,144

24-Feb-2014

09:08

x86

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

8.0.6001.23569

67,072

24-Feb-2014

09:08

x86

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

8.0.6001.23569

611,840

24-Feb-2014

09:08

x86

SP2

SP2QFE

Occache.dll

8.0.6001.23569

206,848

24-Feb-2014

09:08

x86

SP2

SP2QFE

Url.dll

8.0.6001.23569

105,984

24-Feb-2014

09:08

x86

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

8.0.6001.23569

1,216,000

24-Feb-2014

09:08

x86

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

8.0.6001.23569

759,296

24-Feb-2014

09:08

x86

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

8.0.6001.23569

920,064

24-Feb-2014

09:08

x86

SP2

SP2QFE

Xpshims.dll

8.0.6001.23569

12,800

24-Feb-2014

09:08

x86

SP2

SP2QFE

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

293,168

24-Feb-2014

22:54

x64

None

Not Applicable

Corpol.dll

2008.0.0.23569

23,040

24-Feb-2014

22:48

x64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2018.0.0.23569

479,232

24-Feb-2014

22:48

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23569

70,656

24-Feb-2014

22:48

x64

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23569

459,776

24-Feb-2014

22:48

x64

SP2

SP2QFE

Iedvtool.dll

8.0.6001.23569

1,019,904

24-Feb-2014

22:48

x64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

8.0.6001.23569

12,511,232

24-Feb-2014

22:48

x64

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

8.0.6001.23569

252,928

24-Feb-2014

22:48

x64

SP2

SP2QFE

Ieproxy.dll

8.0.6001.23569

718,848

24-Feb-2014

22:48

x64

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

8.0.6001.23569

2,358,272

24-Feb-2014

22:48

x64

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23569

1,539,072

24-Feb-2014

22:48

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23569

502,272

24-Feb-2014

22:48

x64

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

8.0.6001.23569

31,744

24-Feb-2014

22:48

x64

SP2

SP2QFE

Licmgr10.dll

8.0.6001.23569

56,832

24-Feb-2014

22:48

x64

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

8.0.6001.23569

742,912

24-Feb-2014

22:48

x64

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23569

71,680

24-Feb-2014

22:48

x64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

8.0.6001.23569

9,349,632

24-Feb-2014

22:48

x64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

8.0.6001.23569

98,304

24-Feb-2014

22:48

x64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

8.0.6001.23569

1,062,912

24-Feb-2014

22:48

x64

SP2

SP2QFE

Occache.dll

8.0.6001.23569

243,712

24-Feb-2014

22:48

x64

SP2

SP2QFE

Url.dll

8.0.6001.23569

108,032

24-Feb-2014

22:48

x64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

8.0.6001.23569

1,494,016

24-Feb-2014

22:48

x64

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

8.0.6001.23569

1,028,096

24-Feb-2014

22:48

x64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

8.0.6001.23569

1,151,488

24-Feb-2014

22:48

x64

SP2

SP2QFE

Xpshims.dll

8.0.6001.23569

13,824

24-Feb-2014

22:48

x64

SP2

SP2QFE

Wcorpol.dll

2008.0.0.23569

18,944

24-Feb-2014

22:48

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2018.0.0.23569

385,024

24-Feb-2014

22:48

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wie4uinit.exe

8.0.6001.23569

174,592

24-Feb-2014

22:48

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiedkcs32.dll

18.0.6001.23569

387,584

24-Feb-2014

22:48

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiedvtool.dll

8.0.6001.23569

743,424

24-Feb-2014

22:48

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll

8.0.6001.23569

11,113,472

24-Feb-2014

22:48

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

8.0.6001.23569

184,320

24-Feb-2014

22:48

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieproxy.dll

8.0.6001.23569

247,808

24-Feb-2014

22:48

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiertutil.dll

8.0.6001.23569

2,006,016

24-Feb-2014

22:48

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Winetcpl.cpl

8.0.6001.23569

1,469,440

24-Feb-2014

22:48

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wjsdbgui.dll

8.0.6001.23569

522,240

24-Feb-2014

22:48

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wjsproxy.dll

8.0.6001.23569

25,600

24-Feb-2014

22:48

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wlicmgr10.dll

8.0.6001.23569

43,520

24-Feb-2014

22:48

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeeds.dll

8.0.6001.23569

630,272

24-Feb-2014

22:48

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeedsbs.dll

8.0.6001.23569

55,296

24-Feb-2014

22:48

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

8.0.6001.23569

6,022,144

24-Feb-2014

22:48

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

8.0.6001.23569

67,072

24-Feb-2014

22:48

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

8.0.6001.23569

611,840

24-Feb-2014

22:48

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Woccache.dll

8.0.6001.23569

206,848

24-Feb-2014

22:48

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

8.0.6001.23569

105,984

24-Feb-2014

22:48

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

8.0.6001.23569

1,216,000

24-Feb-2014

22:48

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

8.0.6001.23569

759,296

24-Feb-2014

22:48

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

8.0.6001.23569

920,064

24-Feb-2014

22:48

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wxpshims.dll

8.0.6001.23569

12,800

24-Feb-2014

22:48

x86

SP2

SP2QFE\WOW


 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.23xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Uwaga Instalowanych plików MANIFEST (manifest) i plików MUM (mum) nie wymieniono.

Internet Explorer 7

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

7.0.6002.19041

1,177,600

19-Feb-2014

09:39

x86

Urlmon.dll

7.0.6002.23330

1,178,624

19-Feb-2014

10:13

x86

Mstime.dll

7.0.6002.19041

671,232

19-Feb-2014

09:39

x86

Mstime.dll

7.0.6002.23330

671,232

19-Feb-2014

10:12

x86

Corpol.dll

7.0.6002.19041

19,456

19-Feb-2014

09:38

x86

Corpol.dll

7.0.6002.23330

19,456

19-Feb-2014

10:10

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.19041

27,648

19-Feb-2014

09:38

x86

Wininet.dll

7.0.6002.19041

834,048

19-Feb-2014

09:39

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

19-Feb-2014

09:39

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.23330

27,648

19-Feb-2014

10:11

x86

Wininet.dll

7.0.6002.23330

842,240

19-Feb-2014

10:14

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

19-Feb-2014

10:14

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

26-Sep-2013

12:35

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

19-Feb-2014

09:38

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

24-May-2013

17:09

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

19-Feb-2014

10:11

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.19041

193,024

19-Feb-2014

09:38

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.23330

193,024

19-Feb-2014

10:11

x86

Msfeeds.dll

7.0.6002.19041

498,688

19-Feb-2014

09:38

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

26-Sep-2013

12:41

Not Applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23330

498,688

19-Feb-2014

10:11

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

09-Sep-2011

11:34

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.19041

389,632

19-Feb-2014

08:13

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.23330

390,144

19-Feb-2014

09:15

Not Applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.19041

480,256

19-Feb-2014

09:38

x86

Mshtmled.dll

7.0.6002.23330

480,256

19-Feb-2014

10:11

x86

Mshtml.dll

7.0.6002.19041

3,627,008

19-Feb-2014

09:38

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.19041

1,383,424

19-Feb-2014

08:04

Not Applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23330

3,628,032

19-Feb-2014

10:11

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.23330

1,383,424

19-Feb-2014

08:54

Not Applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.19041

271,872

19-Feb-2014

09:38

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.19041

129,024

19-Feb-2014

09:39

x86

Iertutil.dll

7.0.6002.23330

272,384

19-Feb-2014

10:11

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.23330

129,024

19-Feb-2014

10:13

x86

Vgx.dll

7.0.6002.19041

766,976

19-Feb-2014

09:39

x86

Vgx.dll

7.0.6002.23330

766,976

19-Feb-2014

10:13

x86

Url.dll

7.0.6002.19041

106,496

19-Feb-2014

09:39

x86

Url.dll

7.0.6002.23330

106,496

19-Feb-2014

10:13

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.19041

53,760

19-Feb-2014

09:38

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.23330

53,760

19-Feb-2014

10:11

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.19041

6,119,424

19-Feb-2014

09:38

x86

Ieui.dll

7.0.6002.19041

180,736

19-Feb-2014

09:38

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.23330

6,120,960

19-Feb-2014

10:11

x86

Ieui.dll

7.0.6002.23330

180,736

19-Feb-2014

10:11

x86

Ieinstal.exe

6.0.6002.19041

282,624

19-Feb-2014

08:05

x86

Ieinstal.exe

6.0.6002.23330

282,624

19-Feb-2014

08:55

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.19041

304,128

19-Feb-2014

08:05

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.23330

304,128

19-Feb-2014

08:55

x86

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

7.0.6002.19041

2,615,296

19-Feb-2014

10:52

IA-64

Urlmon.dll

7.0.6002.23330

2,616,320

19-Feb-2014

09:38

IA-64

Mstime.dll

7.0.6002.19041

2,234,368

19-Feb-2014

10:50

IA-64

Mstime.dll

7.0.6002.23330

2,234,368

19-Feb-2014

09:37

IA-64

Corpol.dll

7.0.6002.19041

62,464

19-Feb-2014

10:48

IA-64

Corpol.dll

7.0.6002.23330

62,464

19-Feb-2014

09:35

IA-64

Jsproxy.dll

7.0.6002.19041

81,920

19-Feb-2014

10:50

IA-64

Wininet.dll

7.0.6002.19041

1,924,096

19-Feb-2014

10:52

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

181,760

19-Feb-2014

10:52

IA-64

Jsproxy.dll

7.0.6002.23330

81,920

19-Feb-2014

09:36

IA-64

Wininet.dll

7.0.6002.23330

1,940,992

19-Feb-2014

09:39

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

181,760

19-Feb-2014

09:39

IA-64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

14-Feb-2014

11:08

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

19-Feb-2014

10:49

IA-64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

14-Feb-2014

11:08

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

19-Feb-2014

09:36

IA-64

Iepeers.dll

7.0.6002.19041

460,800

19-Feb-2014

10:49

IA-64

Iepeers.dll

7.0.6002.23330

461,312

19-Feb-2014

09:36

IA-64

Msfeeds.dll

7.0.6002.19041

1,045,504

19-Feb-2014

10:50

IA-64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

14-Feb-2014

11:22

Not Applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23330

1,045,504

19-Feb-2014

09:36

IA-64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

14-Feb-2014

11:23

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.19041

965,632

19-Feb-2014

09:42

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.23330

965,632

19-Feb-2014

08:59

Not Applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.19041

1,533,952

19-Feb-2014

10:50

IA-64

Mshtmled.dll

7.0.6002.23330

1,534,464

19-Feb-2014

09:37

IA-64

Mshtml.dll

7.0.6002.19041

10,160,128

19-Feb-2014

10:50

IA-64

Mshtml.tlb

7.0.6002.19041

1,383,424

19-Feb-2014

09:08

Not Applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23330

10,161,664

19-Feb-2014

09:37

IA-64

Mshtml.tlb

7.0.6002.23330

1,383,424

19-Feb-2014

08:34

Not Applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.19041

564,736

19-Feb-2014

10:49

IA-64

Sqmapi.dll

6.0.6002.19041

409,088

19-Feb-2014

10:51

IA-64

Iertutil.dll

7.0.6002.23330

564,736

19-Feb-2014

09:36

IA-64

Sqmapi.dll

6.0.6002.23330

409,088

19-Feb-2014

09:38

IA-64

Vgx.dll

7.0.6002.19041

2,192,896

19-Feb-2014

10:52

IA-64

Vgx.dll

7.0.6002.23330

2,192,896

19-Feb-2014

09:38

IA-64

Url.dll

7.0.6002.19041

130,048

19-Feb-2014

10:52

IA-64

Url.dll

7.0.6002.23330

130,048

19-Feb-2014

09:38

IA-64

Iebrshim.dll

6.0.6002.19041

210,432

19-Feb-2014

10:49

IA-64

Iebrshim.dll

6.0.6002.23330

210,432

19-Feb-2014

09:36

IA-64

Ieframe.dll

7.0.6002.19041

11,790,848

19-Feb-2014

10:49

IA-64

Ieui.dll

7.0.6002.19041

532,992

19-Feb-2014

10:49

IA-64

Ieframe.dll

7.0.6002.23330

11,794,944

19-Feb-2014

09:36

IA-64

Ieui.dll

7.0.6002.23330

532,992

19-Feb-2014

09:36

IA-64

Ieinstal.exe

6.0.6002.19041

378,368

19-Feb-2014

09:09

IA-64

Ieinstal.exe

6.0.6002.23330

378,368

19-Feb-2014

08:35

IA-64

Ieuser.exe

6.0.6002.19041

476,672

19-Feb-2014

09:09

IA-64

Ieuser.exe

6.0.6002.23330

476,672

19-Feb-2014

08:35

IA-64

Urlmon.dll

7.0.6002.19041

1,177,600

19-Feb-2014

09:39

x86

Urlmon.dll

7.0.6002.23330

1,178,624

19-Feb-2014

10:13

x86

Mstime.dll

7.0.6002.19041

671,232

19-Feb-2014

09:39

x86

Mstime.dll

7.0.6002.23330

671,232

19-Feb-2014

10:12

x86

Corpol.dll

7.0.6002.19041

19,456

19-Feb-2014

09:38

x86

Corpol.dll

7.0.6002.23330

19,456

19-Feb-2014

10:10

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.19041

27,648

19-Feb-2014

09:38

x86

Wininet.dll

7.0.6002.19041

834,048

19-Feb-2014

09:39

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

19-Feb-2014

09:39

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.23330

27,648

19-Feb-2014

10:11

x86

Wininet.dll

7.0.6002.23330

842,240

19-Feb-2014

10:14

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

19-Feb-2014

10:14

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

26-Sep-2013

12:35

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

19-Feb-2014

09:38

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

24-May-2013

17:09

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

19-Feb-2014

10:11

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.19041

193,024

19-Feb-2014

09:38

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.23330

193,024

19-Feb-2014

10:11

x86

Msfeeds.dll

7.0.6002.19041

498,688

19-Feb-2014

09:38

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

26-Sep-2013

12:41

Not Applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23330

498,688

19-Feb-2014

10:11

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

09-Sep-2011

11:34

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.19041

389,632

19-Feb-2014

08:13

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.23330

390,144

19-Feb-2014

09:15

Not Applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.19041

480,256

19-Feb-2014

09:38

x86

Mshtmled.dll

7.0.6002.23330

480,256

19-Feb-2014

10:11

x86

Mshtml.dll

7.0.6002.19041

3,627,008

19-Feb-2014

09:38

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.19041

1,383,424

19-Feb-2014

08:04

Not Applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23330

3,628,032

19-Feb-2014

10:11

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.23330

1,383,424

19-Feb-2014

08:54

Not Applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.19041

271,872

19-Feb-2014

09:38

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.19041

129,024

19-Feb-2014

09:39

x86

Iertutil.dll

7.0.6002.23330

272,384

19-Feb-2014

10:11

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.23330

129,024

19-Feb-2014

10:13

x86

Vgx.dll

7.0.6002.19041

766,976

19-Feb-2014

09:39

x86

Vgx.dll

7.0.6002.23330

766,976

19-Feb-2014

10:13

x86

Url.dll

7.0.6002.19041

106,496

19-Feb-2014

09:39

x86

Url.dll

7.0.6002.23330

106,496

19-Feb-2014

10:13

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.19041

53,760

19-Feb-2014

09:38

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.23330

53,760

19-Feb-2014

10:11

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.19041

6,119,424

19-Feb-2014

09:38

x86

Ieui.dll

7.0.6002.19041

180,736

19-Feb-2014

09:38

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.23330

6,120,960

19-Feb-2014

10:11

x86

Ieui.dll

7.0.6002.23330

180,736

19-Feb-2014

10:11

x86

Ieinstal.exe

6.0.6002.19041

282,624

19-Feb-2014

08:05

x86

Ieinstal.exe

6.0.6002.23330

282,624

19-Feb-2014

08:55

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.19041

304,128

19-Feb-2014

08:05

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.23330

304,128

19-Feb-2014

08:55

x86

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

7.0.6002.19041

1,430,528

19-Feb-2014

11:45

x64

Urlmon.dll

7.0.6002.23330

1,430,528

19-Feb-2014

11:05

x64

Mstime.dll

7.0.6002.19041

1,129,984

19-Feb-2014

11:43

x64

Mstime.dll

7.0.6002.23330

1,129,984

19-Feb-2014

11:03

x64

Corpol.dll

7.0.6002.19041

33,792

19-Feb-2014

11:41

x64

Corpol.dll

7.0.6002.23330

33,792

19-Feb-2014

11:01

x64

Jsproxy.dll

7.0.6002.19041

32,256

19-Feb-2014

11:42

x64

Wininet.dll

7.0.6002.19041

1,032,192

19-Feb-2014

11:45

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

19-Feb-2014

11:45

x64

Jsproxy.dll

7.0.6002.23330

32,256

19-Feb-2014

11:02

x64

Wininet.dll

7.0.6002.23330

1,041,408

19-Feb-2014

11:05

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

19-Feb-2014

11:05

x64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

14-Feb-2014

11:08

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

19-Feb-2014

11:42

x64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

06-Feb-2014

13:03

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

19-Feb-2014

11:02

x64

Iepeers.dll

7.0.6002.19041

249,856

19-Feb-2014

11:42

x64

Iepeers.dll

7.0.6002.23330

249,856

19-Feb-2014

11:02

x64

Msfeeds.dll

7.0.6002.19041

623,104

19-Feb-2014

11:43

x64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

14-Feb-2014

11:23

Not Applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23330

623,104

19-Feb-2014

11:03

x64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

06-Feb-2014

13:23

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.19041

485,376

19-Feb-2014

10:17

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.23330

485,888

19-Feb-2014

10:11

Not Applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.19041

763,904

19-Feb-2014

11:43

x64

Mshtmled.dll

7.0.6002.23330

763,904

19-Feb-2014

11:03

x64

Mshtml.dll

7.0.6002.19041

5,737,472

19-Feb-2014

11:43

x64

Mshtml.tlb

7.0.6002.19041

1,383,424

19-Feb-2014

09:38

Not Applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23330

5,737,472

19-Feb-2014

11:03

x64

Mshtml.tlb

7.0.6002.23330

1,383,424

19-Feb-2014

09:35

Not Applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.19041

377,856

19-Feb-2014

11:42

x64

Sqmapi.dll

6.0.6002.19041

176,128

19-Feb-2014

11:45

x64

Iertutil.dll

7.0.6002.23330

377,856

19-Feb-2014

11:02

x64

Sqmapi.dll

6.0.6002.23330

176,128

19-Feb-2014

11:05

x64

Vgx.dll

7.0.6002.19041

1,104,896

19-Feb-2014

11:45

x64

Vgx.dll

7.0.6002.23330

1,104,896

19-Feb-2014

11:05

x64

Url.dll

7.0.6002.19041

108,544

19-Feb-2014

11:45

x64

Url.dll

7.0.6002.23330

108,544

19-Feb-2014

11:05

x64

Iebrshim.dll

6.0.6002.19041

146,944

19-Feb-2014

11:42

x64

Iebrshim.dll

6.0.6002.23330

146,944

19-Feb-2014

11:02

x64

Ieframe.dll

7.0.6002.19041

7,051,776

19-Feb-2014

11:42

x64

Ieui.dll

7.0.6002.19041

224,768

19-Feb-2014

11:42

x64

Ieframe.dll

7.0.6002.23330

7,053,824

19-Feb-2014

11:02

x64

Ieui.dll

7.0.6002.23330

224,768

19-Feb-2014

11:02

x64

Ieinstal.exe

6.0.6002.19041

302,592

19-Feb-2014

09:39

x64

Ieinstal.exe

6.0.6002.23330

302,592

19-Feb-2014

09:36

x64

Ieuser.exe

6.0.6002.19041

389,632

19-Feb-2014

09:39

x64

Ieuser.exe

6.0.6002.23330

389,632

19-Feb-2014

09:36

x64

Urlmon.dll

7.0.6002.19041

1,177,600

19-Feb-2014

09:39

x86

Urlmon.dll

7.0.6002.23330

1,178,624

19-Feb-2014

10:13

x86

Mstime.dll

7.0.6002.19041

671,232

19-Feb-2014

09:39

x86

Mstime.dll

7.0.6002.23330

671,232

19-Feb-2014

10:12

x86

Corpol.dll

7.0.6002.19041

19,456

19-Feb-2014

09:38

x86

Corpol.dll

7.0.6002.23330

19,456

19-Feb-2014

10:10

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.19041

27,648

19-Feb-2014

09:38

x86

Wininet.dll

7.0.6002.19041

834,048

19-Feb-2014

09:39

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

19-Feb-2014

09:39

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.23330

27,648

19-Feb-2014

10:11

x86

Wininet.dll

7.0.6002.23330

842,240

19-Feb-2014

10:14

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

19-Feb-2014

10:14

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

26-Sep-2013

12:35

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

19-Feb-2014

09:38

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

24-May-2013

17:09

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

19-Feb-2014

10:11

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.19041

193,024

19-Feb-2014

09:38

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.23330

193,024

19-Feb-2014

10:11

x86

Msfeeds.dll

7.0.6002.19041

498,688

19-Feb-2014

09:38

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

26-Sep-2013

12:41

Not Applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23330

498,688

19-Feb-2014

10:11

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

09-Sep-2011

11:34

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.19041

389,632

19-Feb-2014

08:13

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.23330

390,144

19-Feb-2014

09:15

Not Applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.19041

480,256

19-Feb-2014

09:38

x86

Mshtmled.dll

7.0.6002.23330

480,256

19-Feb-2014

10:11

x86

Mshtml.dll

7.0.6002.19041

3,627,008

19-Feb-2014

09:38

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.19041

1,383,424

19-Feb-2014

08:04

Not Applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23330

3,628,032

19-Feb-2014

10:11

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.23330

1,383,424

19-Feb-2014

08:54

Not Applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.19041

271,872

19-Feb-2014

09:38

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.19041

129,024

19-Feb-2014

09:39

x86

Iertutil.dll

7.0.6002.23330

272,384

19-Feb-2014

10:11

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.23330

129,024

19-Feb-2014

10:13

x86

Vgx.dll

7.0.6002.19041

766,976

19-Feb-2014

09:39

x86

Vgx.dll

7.0.6002.23330

766,976

19-Feb-2014

10:13

x86

Url.dll

7.0.6002.19041

106,496

19-Feb-2014

09:39

x86

Url.dll

7.0.6002.23330

106,496

19-Feb-2014

10:13

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.19041

53,760

19-Feb-2014

09:38

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.23330

53,760

19-Feb-2014

10:11

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.19041

6,119,424

19-Feb-2014

09:38

x86

Ieui.dll

7.0.6002.19041

180,736

19-Feb-2014

09:38

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.23330

6,120,960

19-Feb-2014

10:11

x86

Ieui.dll

7.0.6002.23330

180,736

19-Feb-2014

10:11

x86

Ieinstal.exe

6.0.6002.19041

282,624

19-Feb-2014

08:05

x86

Ieinstal.exe

6.0.6002.23330

282,624

19-Feb-2014

08:55

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.19041

304,128

19-Feb-2014

08:05

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.23330

304,128

19-Feb-2014

08:55

x86

Internet Explorer 8

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

8.0.6001.19507

1,213,440

23-Feb-2014

17:44

x86

Urlmon.dll

8.0.6001.23569

1,216,000

23-Feb-2014

17:37

x86

Mstime.dll

8.0.6001.19507

611,840

23-Feb-2014

17:44

x86

Mstime.dll

8.0.6001.23569

611,840

23-Feb-2014

17:37

x86

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19507

1,469,440

23-Feb-2014

17:44

Not Applicable

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23569

1,469,440

23-Feb-2014

17:37

Not Applicable

Corpol.dll

2008.0.0.19507

18,944

23-Feb-2014

17:44

x86

Corpol.dll

2008.0.0.23569

18,944

23-Feb-2014

17:37

x86

Jsproxy.dll

8.0.6001.19507

25,600

23-Feb-2014

17:44

x86

Wininet.dll

8.0.6001.19507

916,992

23-Feb-2014

17:44

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

23-Feb-2014

17:44

x86

Jsproxy.dll

8.0.6001.23569

25,600

23-Feb-2014

17:37

x86

Wininet.dll

8.0.6001.23569

920,064

23-Feb-2014

17:37

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

23-Feb-2014

17:37

x86

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19507

387,584

23-Feb-2014

17:44

x86

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23569

387,584

23-Feb-2014

17:37

x86

Iepeers.dll

8.0.6001.19507

184,320

23-Feb-2014

17:44

x86

Iepeers.dll

8.0.6001.23569

184,320

23-Feb-2014

17:37

x86

Licmgr10.dll

8.0.6001.19507

43,520

23-Feb-2014

17:44

x86

Licmgr10.dll

8.0.6001.23569

43,520

23-Feb-2014

17:37

x86

Iedvtool.dll

8.0.6001.19507

743,424

23-Feb-2014

17:44

x86

Iedvtool.dll

8.0.6001.23569

743,424

23-Feb-2014

17:37

x86

Msfeeds.dll

8.0.6001.19507

630,272

23-Feb-2014

17:44

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

20-Apr-2012

01:01

Not Applicable

Msfeeds.dll

8.0.6001.23569

630,272

23-Feb-2014

17:37

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

20-Apr-2012

01:32

Not Applicable

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19507

55,296

23-Feb-2014

17:44

x86

Msfeedsbs.mof

Not Applicable

1,938

20-Apr-2012

01:01

Not Applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.19507

13,312

23-Feb-2014

16:38

x86

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23569

55,296

23-Feb-2014

17:37

x86

Msfeedsbs.mof

Not Applicable

1,938

20-Apr-2012

01:32

Not Applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.23569

13,312

23-Feb-2014

16:53

x86

Html.iec

2018.0.0.19507

385,024

23-Feb-2014

16:45

Not Applicable

Html.iec

2018.0.0.23569

385,024

23-Feb-2014

17:00

Not Applicable

Mshtmled.dll

8.0.6001.19507

67,072

23-Feb-2014

17:44

x86

Mshtmled.dll

8.0.6001.23569

67,072

23-Feb-2014

17:37

x86

Mshtml.dll

8.0.6001.19507

6,020,608

23-Feb-2014

17:44

x86

Mshtml.tlb

8.0.6001.19507

1,638,912

23-Feb-2014

16:38

Not Applicable

Mshtml.dll

8.0.6001.23569

6,022,144

23-Feb-2014

17:37

x86

Mshtml.tlb

8.0.6001.23569

1,638,912

23-Feb-2014

16:53

Not Applicable

Ieproxy.dll

8.0.6001.19507

247,808

23-Feb-2014

17:44

x86

Ieproxy.dll

8.0.6001.23569

247,808

23-Feb-2014

17:37

x86

Ieshims.dll

8.0.6001.19507

198,144

23-Feb-2014

17:44

x86

Ieshims.dll

8.0.6001.23569

198,144

23-Feb-2014

17:37

x86

Ieunatt.exe

8.0.6001.19507

133,632

23-Feb-2014

16:38

x86

Iexplore.exe

8.0.6001.19507

638,120

23-Feb-2014

17:45

x86

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

20-Apr-2012

01:00

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

20-Apr-2012

01:00

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

20-Apr-2012

01:00

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

20-Apr-2012

01:00

Not Applicable

Ieunatt.exe

8.0.6001.23569

133,632

23-Feb-2014

16:53

x86

Iexplore.exe

8.0.6001.23569

638,120

23-Feb-2014

17:39

x86

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

20-Apr-2012

01:31

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

20-Apr-2012

01:31

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

20-Apr-2012

01:31

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

20-Apr-2012

01:31

Not Applicable

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19507

522,240

23-Feb-2014

17:44

x86

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23569

522,240

23-Feb-2014

17:37

x86

Desktop.ini

Not Applicable

65

20-Apr-2012

00:59

Not Applicable

Occache.dll

8.0.6001.19507

206,848

23-Feb-2014

17:44

x86

Desktop.ini

Not Applicable

65

20-Apr-2012

01:31

Not Applicable

Occache.dll

8.0.6001.23569

206,848

23-Feb-2014

17:37

x86

Iertutil.dll

8.0.6001.19507

2,005,504

23-Feb-2014

17:44

x86

Sqmapi.dll

6.0.6001.19507

129,536

23-Feb-2014

17:44

x86

Iertutil.dll

8.0.6001.23569

2,006,016

23-Feb-2014

17:37

x86

Sqmapi.dll

6.0.6001.23569

129,536

23-Feb-2014

17:37

x86

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19507

174,080

23-Feb-2014

16:38

x86

Iernonce.dll

8.0.6001.19507

55,808

23-Feb-2014

17:44

x86

Iesetup.dll

8.0.6001.19507

71,680

23-Feb-2014

17:44

x86

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23569

174,592

23-Feb-2014

16:53

x86

Iernonce.dll

8.0.6001.23569

55,808

23-Feb-2014

17:37

x86

Iesetup.dll

8.0.6001.23569

71,680

23-Feb-2014

17:37

x86

Iesysprep.dll

8.0.6001.19507

109,056

23-Feb-2014

17:44

x86

Iesysprep.dll

8.0.6001.23569

109,056

23-Feb-2014

17:37

x86

Vgx.dll

8.0.6001.19507

759,296

23-Feb-2014

17:44

x86

Vgx.dll

8.0.6001.23569

759,296

23-Feb-2014

17:37

x86

Url.dll

8.0.6001.19507

105,984

23-Feb-2014

17:44

x86

Url.dll

8.0.6001.23569

105,984

23-Feb-2014

17:37

x86

Ieframe.dll

8.0.6001.19507

11,111,424

23-Feb-2014

17:44

x86

Ieui.dll

8.0.6001.19507

164,352

23-Feb-2014

17:44

x86

Ieframe.dll

8.0.6001.23569

11,113,472

23-Feb-2014

17:37

x86

Ieui.dll

8.0.6001.23569

164,352

23-Feb-2014

17:37

x86

Ieinstal.exe

8.0.6001.19507

376,320

23-Feb-2014

16:38

x86

Ieinstal.exe

8.0.6001.23569

376,320

23-Feb-2014

16:53

x86

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

8.0.6001.19507

1,490,432

23-Feb-2014

17:44

x64

Urlmon.dll

8.0.6001.23569

1,494,016

23-Feb-2014

19:53

x64

Mstime.dll

8.0.6001.19507

1,062,912

23-Feb-2014

17:44

x64

Mstime.dll

8.0.6001.23569

1,062,912

23-Feb-2014

19:53

x64

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19507

1,538,560

23-Feb-2014

17:44

Not Applicable

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23569

1,539,072

23-Feb-2014

19:53

Not Applicable

Corpol.dll

2008.0.0.19507

23,040

23-Feb-2014

17:43

x64

Corpol.dll

2008.0.0.23569

23,040

23-Feb-2014

19:52

x64

Jsproxy.dll

8.0.6001.19507

31,744

23-Feb-2014

17:44

x64

Wininet.dll

8.0.6001.19507

1,147,392

23-Feb-2014

17:44

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

23-Feb-2014

17:44

x64

Jsproxy.dll

8.0.6001.23569

31,744

23-Feb-2014

19:53

x64

Wininet.dll

8.0.6001.23569

1,151,488

23-Feb-2014

19:53

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

23-Feb-2014

19:53

x64

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19507

459,776

23-Feb-2014

17:44

x64

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23569

459,776

23-Feb-2014

19:53

x64

Iepeers.dll

8.0.6001.19507

252,416

23-Feb-2014

17:44

x64

Iepeers.dll

8.0.6001.23569

252,928

23-Feb-2014

19:53

x64

Licmgr10.dll

8.0.6001.19507

56,832

23-Feb-2014

17:44

x64

Licmgr10.dll

8.0.6001.23569

56,832

23-Feb-2014

19:53

x64

Iedvtool.dll

8.0.6001.19507

1,019,904

23-Feb-2014

17:44

x64

Iedvtool.dll

8.0.6001.23569

1,019,904

23-Feb-2014

19:53

x64

Msfeeds.dll

8.0.6001.19507

742,912

23-Feb-2014

17:44

x64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

20-Apr-2012

01:00

Not Applicable

Msfeeds.dll

8.0.6001.23569

742,912

23-Feb-2014

19:53

x64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

20-Apr-2012

01:32

Not Applicable

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19507

71,680

23-Feb-2014

17:44

x64

Msfeedsbs.mof

Not Applicable

1,938

20-Apr-2012

01:00

Not Applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.19507

12,288

23-Feb-2014

16:58

x64

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23569

71,680

23-Feb-2014

19:53

x64

Msfeedsbs.mof

Not Applicable

1,938

20-Apr-2012

01:32

Not Applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.23569

12,288

23-Feb-2014

17:12

x64

Html.iec

2018.0.0.19507

479,232

23-Feb-2014

17:11

Not Applicable

Html.iec

2018.0.0.23569

479,232

23-Feb-2014

17:26

Not Applicable

Mshtmled.dll

8.0.6001.19507

98,304

23-Feb-2014

17:44

x64

Mshtmled.dll

8.0.6001.23569

98,304

23-Feb-2014

19:53

x64

Mshtml.dll

8.0.6001.19507

9,347,072

23-Feb-2014

17:44

x64

Mshtml.tlb

8.0.6001.19507

1,638,912

23-Feb-2014

16:58

Not Applicable

Mshtml.dll

8.0.6001.23569

9,349,632

23-Feb-2014

19:53

x64

Mshtml.tlb

8.0.6001.23569

1,638,912

23-Feb-2014

17:12

Not Applicable

Ieproxy.dll

8.0.6001.19507

718,848

23-Feb-2014

17:44

x64

Ieproxy.dll

8.0.6001.23569

718,848

23-Feb-2014

19:53

x64

Ieshims.dll

8.0.6001.19507

301,056

23-Feb-2014

17:44

x64

Ieshims.dll

8.0.6001.23569

301,056

23-Feb-2014

19:53

x64

Ieunatt.exe

8.0.6001.19507

162,816

23-Feb-2014

16:58

x64

Iexplore.exe

8.0.6001.19507

660,648

23-Feb-2014

17:45

x64

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

20-Apr-2012

01:00

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

20-Apr-2012

01:00

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

20-Apr-2012

01:00

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

20-Apr-2012

01:00

Not Applicable

Ieunatt.exe

8.0.6001.23569

162,816

23-Feb-2014

17:12

x64

Iexplore.exe

8.0.6001.23569

660,648

23-Feb-2014

19:54

x64

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

20-Apr-2012

01:31

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

20-Apr-2012

01:31

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

20-Apr-2012

01:31

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

20-Apr-2012

01:31

Not Applicable

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19507

502,272

23-Feb-2014

17:44

x64

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23569

502,272

23-Feb-2014

19:53

x64

Desktop.ini

Not Applicable

65

20-Apr-2012

00:59

Not Applicable

Occache.dll

8.0.6001.19507

243,712

23-Feb-2014

17:44

x64

Desktop.ini

Not Applicable

65

20-Apr-2012

01:31

Not Applicable

Occache.dll

8.0.6001.23569

243,712

23-Feb-2014

19:53

x64

Iertutil.dll

8.0.6001.19507

2,357,760

23-Feb-2014

17:44

x64

Sqmapi.dll

6.0.6001.19507

165,888

23-Feb-2014

17:44

x64

Iertutil.dll

8.0.6001.23569

2,358,272

23-Feb-2014

19:53

x64

Sqmapi.dll

6.0.6001.23569

165,888

23-Feb-2014

19:53

x64

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19507

70,656

23-Feb-2014

16:58

x64

Iernonce.dll

8.0.6001.19507

72,192

23-Feb-2014

17:44

x64

Iesetup.dll

8.0.6001.19507

77,312

23-Feb-2014

17:44

x64

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23569

70,656

23-Feb-2014

17:12

x64

Iernonce.dll

8.0.6001.23569

72,192

23-Feb-2014

19:53

x64

Iesetup.dll

8.0.6001.23569

77,312

23-Feb-2014

19:53

x64

Iesysprep.dll

8.0.6001.19507

132,096

23-Feb-2014

17:44

x64

Iesysprep.dll

8.0.6001.23569

132,096

23-Feb-2014

19:53

x64

Vgx.dll

8.0.6001.19507

1,028,096

23-Feb-2014

17:44

x64

Vgx.dll

8.0.6001.23569

1,028,096

23-Feb-2014

19:53

x64

Url.dll

8.0.6001.19507

108,032

23-Feb-2014

17:44

x64

Url.dll

8.0.6001.23569

108,032

23-Feb-2014

19:53

x64

Ieframe.dll

8.0.6001.19507

12,510,208

23-Feb-2014

17:44

x64

Ieui.dll

8.0.6001.19507

219,136

23-Feb-2014

17:44

x64

Ieframe.dll

8.0.6001.23569

12,511,232

23-Feb-2014

19:53

x64

Ieui.dll

8.0.6001.23569

219,136

23-Feb-2014

19:53

x64

Ieinstal.exe

8.0.6001.19507

271,872

23-Feb-2014

16:58

x64

Ieinstal.exe

8.0.6001.23569

271,872

23-Feb-2014

17:13

x64

Ieunatt.exe

8.0.6001.19507

133,632

23-Feb-2014

16:38

x86

Iexplore.exe

8.0.6001.19507

638,120

23-Feb-2014

17:45

x86

Ieunatt.exe

8.0.6001.23569

133,632

23-Feb-2014

16:53

x86

Iexplore.exe

8.0.6001.23569

638,120

23-Feb-2014

17:39

x86

Occache.dll

8.0.6001.19507

206,848

23-Feb-2014

17:44

x86

Occache.dll

8.0.6001.23569

206,848

23-Feb-2014

17:37

x86

Urlmon.dll

8.0.6001.19507

1,213,440

23-Feb-2014

17:44

x86

Urlmon.dll

8.0.6001.23569

1,216,000

23-Feb-2014

17:37

x86

Mstime.dll

8.0.6001.19507

611,840

23-Feb-2014

17:44

x86

Mstime.dll

8.0.6001.23569

611,840

23-Feb-2014

17:37

x86

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19507

1,469,440

23-Feb-2014

17:44

Not Applicable

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23569

1,469,440

23-Feb-2014

17:37

Not Applicable

Corpol.dll

2008.0.0.19507

18,944

23-Feb-2014

17:44

x86

Corpol.dll

2008.0.0.23569

18,944

23-Feb-2014

17:37

x86

Jsproxy.dll

8.0.6001.19507

25,600

23-Feb-2014

17:44

x86

Wininet.dll

8.0.6001.19507

916,992

23-Feb-2014

17:44

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

23-Feb-2014

17:44

x86

Jsproxy.dll

8.0.6001.23569

25,600

23-Feb-2014

17:37

x86

Wininet.dll

8.0.6001.23569

920,064

23-Feb-2014

17:37

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

23-Feb-2014

17:37

x86

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19507

387,584

23-Feb-2014

17:44

x86

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23569

387,584

23-Feb-2014

17:37

x86

Iepeers.dll

8.0.6001.19507

184,320

23-Feb-2014

17:44

x86

Iepeers.dll

8.0.6001.23569

184,320

23-Feb-2014

17:37

x86

Licmgr10.dll

8.0.6001.19507

43,520

23-Feb-2014

17:44

x86

Licmgr10.dll

8.0.6001.23569

43,520

23-Feb-2014

17:37

x86

Iedvtool.dll

8.0.6001.19507

743,424

23-Feb-2014

17:44

x86

Iedvtool.dll

8.0.6001.23569

743,424

23-Feb-2014

17:37

x86

Msfeeds.dll

8.0.6001.19507

630,272

23-Feb-2014

17:44

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

20-Apr-2012

01:01

Not Applicable

Msfeeds.dll

8.0.6001.23569

630,272

23-Feb-2014

17:37

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

20-Apr-2012

01:32

Not Applicable

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19507

55,296

23-Feb-2014

17:44

x86

Msfeedsbs.mof

Not Applicable

1,938

20-Apr-2012

01:01

Not Applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.19507

13,312

23-Feb-2014

16:38

x86

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23569

55,296

23-Feb-2014

17:37

x86

Msfeedsbs.mof

Not Applicable

1,938

20-Apr-2012

01:32

Not Applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.23569

13,312

23-Feb-2014

16:53

x86

Html.iec

2018.0.0.19507

385,024

23-Feb-2014

16:45

Not Applicable

Html.iec

2018.0.0.23569

385,024

23-Feb-2014

17:00

Not Applicable

Mshtmled.dll

8.0.6001.19507

67,072

23-Feb-2014

17:44

x86

Mshtmled.dll

8.0.6001.23569

67,072

23-Feb-2014

17:37

x86

Mshtml.dll

8.0.6001.19507

6,020,608

23-Feb-2014

17:44

x86

Mshtml.tlb

8.0.6001.19507

1,638,912

23-Feb-2014

16:38

Not Applicable

Mshtml.dll

8.0.6001.23569

6,022,144

23-Feb-2014

17:37

x86

Mshtml.tlb

8.0.6001.23569

1,638,912

23-Feb-2014

16:53

Not Applicable

Ieproxy.dll

8.0.6001.19507

247,808

23-Feb-2014

17:44

x86

Ieproxy.dll

8.0.6001.23569

247,808

23-Feb-2014

17:37

x86

Ieshims.dll

8.0.6001.19507

198,144

23-Feb-2014

17:44

x86

Ieshims.dll

8.0.6001.23569

198,144

23-Feb-2014

17:37

x86

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19507

522,240

23-Feb-2014

17:44

x86

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23569

522,240

23-Feb-2014

17:37

x86

Iertutil.dll

8.0.6001.19507

2,005,504

23-Feb-2014

17:44

x86

Sqmapi.dll

6.0.6001.19507

129,536

23-Feb-2014

17:44

x86

Iertutil.dll

8.0.6001.23569

2,006,016

23-Feb-2014

17:37

x86

Sqmapi.dll

6.0.6001.23569

129,536

23-Feb-2014

17:37

x86

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19507

174,080

23-Feb-2014

16:38

x86

Iernonce.dll

8.0.6001.19507

55,808

23-Feb-2014

17:44

x86

Iesetup.dll

8.0.6001.19507

71,680

23-Feb-2014

17:44

x86

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23569

174,592

23-Feb-2014

16:53

x86

Iernonce.dll

8.0.6001.23569

55,808

23-Feb-2014

17:37

x86

Iesetup.dll

8.0.6001.23569

71,680

23-Feb-2014

17:37

x86

Iesysprep.dll

8.0.6001.19507

109,056

23-Feb-2014

17:44

x86

Iesysprep.dll

8.0.6001.23569

109,056

23-Feb-2014

17:37

x86

Vgx.dll

8.0.6001.19507

759,296

23-Feb-2014

17:44

x86

Vgx.dll

8.0.6001.23569

759,296

23-Feb-2014

17:37

x86

Url.dll

8.0.6001.19507

105,984

23-Feb-2014

17:44

x86

Url.dll

8.0.6001.23569

105,984

23-Feb-2014

17:37

x86

Ieframe.dll

8.0.6001.19507

11,111,424

23-Feb-2014

17:44

x86

Ieui.dll

8.0.6001.19507

164,352

23-Feb-2014

17:44

x86

Ieframe.dll

8.0.6001.23569

11,113,472

23-Feb-2014

17:37

x86

Ieui.dll

8.0.6001.23569

164,352

23-Feb-2014

17:37

x86

Ieinstal.exe

8.0.6001.19507

376,320

23-Feb-2014

16:38

x86

Ieinstal.exe

8.0.6001.23569

376,320

23-Feb-2014

16:53

x86

Internet Explorer 9

Program Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

9.0.8112.16540

1,105,408

23-Feb-2014

05:41

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20651

1,105,408

23-Feb-2014

06:10

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.16540

757,488

23-Feb-2014

06:00

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20651

757,488

23-Feb-2014

06:26

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16540

1,427,968

23-Feb-2014

05:39

Not Applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20651

1,427,968

23-Feb-2014

06:09

Not Applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16540

65,536

23-Feb-2014

05:38

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16540

1,129,472

23-Feb-2014

05:40

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

23-Feb-2014

05:38

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20651

75,776

23-Feb-2014

06:08

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20651

1,130,496

23-Feb-2014

06:10

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

23-Feb-2014

06:08

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16540

678,912

23-Feb-2014

05:40

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20651

678,912

23-Feb-2014

06:09

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16540

607,744

23-Feb-2014

05:37

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

23-Feb-2014

05:06

Not Applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20651

607,744

23-Feb-2014

06:07

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

23-Feb-2014

05:34

Not Applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16540

73,216

23-Feb-2014

05:36

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20651

73,216

23-Feb-2014

06:06

x86

Mshtml.dll

9.0.8112.16540

12,347,904

23-Feb-2014

05:50

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16540

2,382,848

23-Feb-2014

05:36

Not Applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20651

12,347,904

23-Feb-2014

06:21

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20651

2,382,848

23-Feb-2014

06:06

Not Applicable

Ieproxy.dll

9.0.8112.16540

194,560

23-Feb-2014

05:38

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20651

194,560

23-Feb-2014

06:08

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16540

194,560

23-Feb-2014

05:38

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20651

194,560

23-Feb-2014

06:08

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.16540

142,848

23-Feb-2014

05:38

x86

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

05-May-2013

17:33

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

05-May-2013

17:33

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

05-May-2013

17:33

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

05-May-2013

17:33

Not Applicable

Ieunatt.exe

9.0.8112.20651

142,848

23-Feb-2014

06:07

x86

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

09-Sep-2013

06:46

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

09-Sep-2013

06:46

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

09-Sep-2013

06:46

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

09-Sep-2013

06:46

Not Applicable

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16540

387,584

23-Feb-2014

05:40

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20651

387,584

23-Feb-2014

06:09

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16540

1,796,096

23-Feb-2014

05:37

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

23-Feb-2014

06:00

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20651

1,796,096

23-Feb-2014

06:07

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

23-Feb-2014

06:26

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16540

768,512

23-Feb-2014

05:38

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20651

768,512

23-Feb-2014

06:08

x86

Url.dll

9.0.8112.16540

231,936

23-Feb-2014

05:38

x86

Url.dll

9.0.8112.20651

231,936

23-Feb-2014

06:08

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16540

9,739,264

23-Feb-2014

05:43

x86

Ieui.dll

9.0.8112.16540

176,640

23-Feb-2014

05:35

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.20651

9,739,776

23-Feb-2014

06:13

x86

Ieui.dll

9.0.8112.20651

176,640

23-Feb-2014

06:05

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.16540

468,480

23-Feb-2014

05:38

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.20651

468,480

23-Feb-2014

06:08

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16540

104,448

23-Feb-2014

05:40

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20651

104,448

23-Feb-2014

06:09

x86

Jscript.dll

5.8.7601.17040

717,824

23-Feb-2014

05:37

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16540

1,806,848

23-Feb-2014

05:47

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20651

717,824

23-Feb-2014

06:07

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20651

1,806,848

23-Feb-2014

06:16

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17040

421,376

23-Feb-2014

05:37

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20651

421,376

23-Feb-2014

06:07

x86

Program Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

9.0.8112.16540

1,347,072

23-Feb-2014

06:48

x64

Urlmon.dll

9.0.8112.20651

1,347,584

23-Feb-2014

07:19

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16540

763,632

23-Feb-2014

07:18

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.20651

763,632

23-Feb-2014

07:43

x64

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16540

1,494,528

23-Feb-2014

06:46

Not Applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20651

1,494,528

23-Feb-2014

07:17

Not Applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16540

86,016

23-Feb-2014

06:46

x64

Wininet.dll

9.0.8112.16540

1,392,128

23-Feb-2014

06:48

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

23-Feb-2014

06:45

x64

Jsproxy.dll

9.0.8112.20651

97,280

23-Feb-2014

07:17

x64

Wininet.dll

9.0.8112.20651

1,392,640

23-Feb-2014

07:18

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

23-Feb-2014

07:17

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.16540

887,808

23-Feb-2014

06:47

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.20651

887,808

23-Feb-2014

07:18

x64

Msfeeds.dll

9.0.8112.16540

729,088

23-Feb-2014

06:44

x64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

23-Feb-2014

06:09

Not Applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20651

729,088

23-Feb-2014

07:16

x64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

23-Feb-2014

06:42

Not Applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16540

96,768

23-Feb-2014

06:44

x64

Mshtmled.dll

9.0.8112.20651

96,768

23-Feb-2014

07:15

x64

Mshtml.dll

9.0.8112.16540

17,847,808

23-Feb-2014

07:12

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.16540

2,382,848

23-Feb-2014

06:44

Not Applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20651

17,848,320

23-Feb-2014

07:38

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.20651

2,382,848

23-Feb-2014

07:15

Not Applicable

Ieproxy.dll

9.0.8112.16540

548,864

23-Feb-2014

06:46

x64

Ieproxy.dll

9.0.8112.20651

548,864

23-Feb-2014

07:17

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.16540

305,152

23-Feb-2014

06:46

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.20651

305,152

23-Feb-2014

07:17

x64

Ieunatt.exe

9.0.8112.16540

173,056

23-Feb-2014

06:45

x64

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

05-May-2013

17:33

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

05-May-2013

17:33

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

05-May-2013

17:33

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

05-May-2013

17:33

Not Applicable

Ieunatt.exe

9.0.8112.20651

173,056

23-Feb-2014

07:16

x64

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

09-Sep-2013

06:46

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

09-Sep-2013

06:46

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

09-Sep-2013

06:46

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

09-Sep-2013

06:46

Not Applicable

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16540

499,200

23-Feb-2014

06:47

x64

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20651

499,200

23-Feb-2014

07:18

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.16540

2,147,840

23-Feb-2014

06:44

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,024

23-Feb-2014

07:18

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.20651

2,147,840

23-Feb-2014

07:16

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,024

23-Feb-2014

07:43

x64

Vgx.dll

9.0.8112.16540

996,352

23-Feb-2014

06:47

x64

Vgx.dll

9.0.8112.20651

996,352

23-Feb-2014

07:18

x64

Url.dll

9.0.8112.16540

237,056

23-Feb-2014

06:46

x64

Url.dll

9.0.8112.20651

237,056

23-Feb-2014

07:17

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.16540

10,926,592

23-Feb-2014

06:52

x64

Ieui.dll

9.0.8112.16540

248,320

23-Feb-2014

06:43

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.20651

10,926,080

23-Feb-2014

07:23

x64

Ieui.dll

9.0.8112.20651

248,320

23-Feb-2014

07:14

x64

Ieinstal.exe

9.0.8112.16540

482,816

23-Feb-2014

06:46

x64

Ieinstal.exe

9.0.8112.20651

482,816

23-Feb-2014

07:17

x64

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16540

141,312

23-Feb-2014

06:47

x64

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20651

141,312

23-Feb-2014

07:18

x64

Jscript.dll

5.8.7601.17040

816,640

23-Feb-2014

06:45

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.16540

2,334,720

23-Feb-2014

06:54

x64

Jscript.dll

5.8.7601.20651

816,640

23-Feb-2014

07:16

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.20651

2,335,232

23-Feb-2014

07:24

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.17040

599,040

23-Feb-2014

06:45

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.20651

599,040

23-Feb-2014

07:16

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16540

757,488

23-Feb-2014

06:00

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20651

757,488

23-Feb-2014

06:26

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.16540

142,848

23-Feb-2014

05:38

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.20651

142,848

23-Feb-2014

06:07

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.16540

1,105,408

23-Feb-2014

05:41

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20651

1,105,408

23-Feb-2014

06:10

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16540

1,427,968

23-Feb-2014

05:39

Not Applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20651

1,427,968

23-Feb-2014

06:09

Not Applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16540

65,536

23-Feb-2014

05:38

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16540

1,129,472

23-Feb-2014

05:40

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

23-Feb-2014

05:38

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20651

75,776

23-Feb-2014

06:08

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20651

1,130,496

23-Feb-2014

06:10

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

23-Feb-2014

06:08

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16540

678,912

23-Feb-2014

05:40

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20651

678,912

23-Feb-2014

06:09

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16540

607,744

23-Feb-2014

05:37

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

23-Feb-2014

05:06

Not Applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20651

607,744

23-Feb-2014

06:07

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

23-Feb-2014

05:34

Not Applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16540

73,216

23-Feb-2014

05:36

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20651

73,216

23-Feb-2014

06:06

x86

Mshtml.dll

9.0.8112.16540

12,347,904

23-Feb-2014

05:50

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16540

2,382,848

23-Feb-2014

05:36

Not Applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20651

12,347,904

23-Feb-2014

06:21

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20651

2,382,848

23-Feb-2014

06:06

Not Applicable

Ieproxy.dll

9.0.8112.16540

194,560

23-Feb-2014

05:38

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20651

194,560

23-Feb-2014

06:08

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16540

194,560

23-Feb-2014

05:38

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20651

194,560

23-Feb-2014

06:08

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16540

387,584

23-Feb-2014

05:40

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20651

387,584

23-Feb-2014

06:09

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16540

1,796,096

23-Feb-2014

05:37

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

23-Feb-2014

06:00

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20651

1,796,096

23-Feb-2014

06:07

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

23-Feb-2014

06:26

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16540

768,512

23-Feb-2014

05:38

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20651

768,512

23-Feb-2014

06:08

x86

Url.dll

9.0.8112.16540

231,936

23-Feb-2014

05:38

x86

Url.dll

9.0.8112.20651

231,936

23-Feb-2014

06:08

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16540

9,739,264

23-Feb-2014

05:43

x86

Ieui.dll

9.0.8112.16540

176,640

23-Feb-2014

05:35

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.20651

9,739,776

23-Feb-2014

06:13

x86

Ieui.dll

9.0.8112.20651

176,640

23-Feb-2014

06:05

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.16540

468,480

23-Feb-2014

05:38

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.20651

468,480

23-Feb-2014

06:08

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16540

104,448

23-Feb-2014

05:40

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20651

104,448

23-Feb-2014

06:09

x86

Jscript.dll

5.8.7601.17040

717,824

23-Feb-2014

05:37

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16540

1,806,848

23-Feb-2014

05:47

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20651

717,824

23-Feb-2014

06:07

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20651

1,806,848

23-Feb-2014

06:16

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17040

421,376

23-Feb-2014

05:37

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20651

421,376

23-Feb-2014

06:07

x86


 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.17xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.21xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7601.18xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.22xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Uwaga Instalowanych plików MANIFEST (manifest) i plików MUM (mum) nie wymieniono.

Internet Explorer 8

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

8.0.7601.18392

1,232,896

24-Feb-2014

15:35

x86

Urlmon.dll

8.0.7601.22597

1,234,944

24-Feb-2014

17:39

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.18392

48,640

24-Feb-2014

15:35

x86

Wininet.dll

8.0.7601.18392

981,504

24-Feb-2014

15:35

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

24-Feb-2014

15:35

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.22597

48,640

24-Feb-2014

17:39

x86

Wininet.dll

8.0.7601.22597

982,016

24-Feb-2014

17:40

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

24-Feb-2014

17:40

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.18392

860,672

24-Feb-2014

15:35

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.22597

860,672

24-Feb-2014

17:39

x86

Msfeeds.dll

8.0.7601.18392

627,712

24-Feb-2014

15:35

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

24-Feb-2014

09:59

Not Applicable

Msfeeds.dll

8.0.7601.22597

627,712

24-Feb-2014

17:39

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

24-Feb-2014

09:56

Not Applicable

Mshtmled.dll

8.0.7601.18392

67,584

24-Feb-2014

15:35

x86

Mshtmled.dll

8.0.7601.22597

67,584

24-Feb-2014

17:39

x86

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not Applicable

1,141

24-Feb-2014

09:58

Not Applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.18392

6,041,088

24-Feb-2014

15:35

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.18392

1,638,912

24-Feb-2014

13:39

Not Applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not Applicable

1,141

24-Feb-2014

09:55

Not Applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.22597

6,042,112

24-Feb-2014

17:39

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.22597

1,638,912

24-Feb-2014

15:00

Not Applicable

Ieproxy.dll

8.0.7601.18392

163,328

24-Feb-2014

15:35

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.22597

163,328

24-Feb-2014

17:39

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.18392

200,704

24-Feb-2014

15:35

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.22597

200,704

24-Feb-2014

17:39

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18392

525,312

24-Feb-2014

15:35

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22597

525,312

24-Feb-2014

17:39

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.18392

2,078,208

24-Feb-2014

15:35

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.18392

189,952

24-Feb-2014

15:35

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.22597

2,078,208

24-Feb-2014

17:39

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.22597

189,952

24-Feb-2014

17:39

x86

Vgx.dll

8.0.7601.18392

760,320

24-Feb-2014

15:35

x86

Vgx.dll

8.0.7601.22597

760,320

24-Feb-2014

17:39

x86

Url.dll

8.0.7601.18392

132,096

24-Feb-2014

15:35

x86

Url.dll

8.0.7601.22597

132,096

24-Feb-2014

17:39

x86

Ieframe.dll

8.0.7601.18392

11,020,800

24-Feb-2014

15:35

x86

Ieframe.ptxml

Not Applicable

13,270

24-Feb-2014

09:58

Not Applicable

Ieui.dll

8.0.7601.18392

176,640

24-Feb-2014

15:35

x86

Ieframe.dll

8.0.7601.22597

11,020,800

24-Feb-2014

17:39

x86

Ieframe.ptxml

Not Applicable

13,270

24-Feb-2014

09:55

Not Applicable

Ieui.dll

8.0.7601.22597

176,640

24-Feb-2014

17:39

x86

Ieinstal.exe

8.0.7601.18392

377,344

24-Feb-2014

15:34

x86

Ieinstal.exe

8.0.7601.22597

377,344

24-Feb-2014

17:38

x86

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

8.0.7601.18392

2,733,056

24-Feb-2014

14:31

IA-64

Urlmon.dll

8.0.7601.22597

2,737,152

24-Feb-2014

14:28

IA-64

Jsproxy.dll

8.0.7601.18392

114,688

24-Feb-2014

14:30

IA-64

Wininet.dll

8.0.7601.18392

2,200,576

24-Feb-2014

14:31

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

189,952

24-Feb-2014

14:31

IA-64

Jsproxy.dll

8.0.7601.22597

114,688

24-Feb-2014

14:28

IA-64

Wininet.dll

8.0.7601.22597

2,201,600

24-Feb-2014

14:28

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

189,952

24-Feb-2014

14:28

IA-64

Iedvtool.dll

8.0.7601.18392

2,020,864

24-Feb-2014

14:30

IA-64

Iedvtool.dll

8.0.7601.22597

2,020,864

24-Feb-2014

14:28

IA-64

Msfeeds.dll

8.0.7601.18392

1,354,240

24-Feb-2014

14:30

IA-64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

24-Feb-2014

09:53

Not Applicable

Msfeeds.dll

8.0.7601.22597

1,354,240

24-Feb-2014

14:28

IA-64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

24-Feb-2014

09:49

Not Applicable

Mshtmled.dll

8.0.7601.18392

222,208

24-Feb-2014

14:30

IA-64

Mshtmled.dll

8.0.7601.22597

222,208

24-Feb-2014

14:28

IA-64

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not Applicable

1,141

24-Feb-2014

09:52

Not Applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.18392

17,473,536

24-Feb-2014

14:30

IA-64

Mshtml.tlb

8.0.7601.18392

1,638,912

24-Feb-2014

13:16

Not Applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not Applicable

1,141

24-Feb-2014

09:49

Not Applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.22597

17,474,560

24-Feb-2014

14:28

IA-64

Mshtml.tlb

8.0.7601.22597

1,638,912

24-Feb-2014

13:12

Not Applicable

Ieproxy.dll

8.0.7601.18392

514,048

24-Feb-2014

14:30

IA-64

Ieproxy.dll

8.0.7601.22597

514,048

24-Feb-2014

14:28

IA-64

Ieshims.dll

8.0.7601.18392

521,728

24-Feb-2014

14:30

IA-64

Ieshims.dll

8.0.7601.22597

521,728

24-Feb-2014

14:28

IA-64

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18392

976,896

24-Feb-2014

14:30

IA-64

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22597

976,896

24-Feb-2014

14:28

IA-64

Iertutil.dll

8.0.7601.18392

2,955,264

24-Feb-2014

14:30

IA-64

Sqmapi.dll

6.1.7601.18392

592,384

24-Feb-2014

14:31

IA-64

Iertutil.dll

8.0.7601.22597

2,955,776

24-Feb-2014

14:28

IA-64

Sqmapi.dll

6.1.7601.22597

592,384

24-Feb-2014

14:28

IA-64

Vgx.dll

8.0.7601.18392

2,204,160

24-Feb-2014

14:31

IA-64

Vgx.dll

8.0.7601.22597

2,204,160

24-Feb-2014

14:28

IA-64

Url.dll

8.0.7601.18392

155,648

24-Feb-2014

14:31

IA-64

Url.dll

8.0.7601.22597

155,648

24-Feb-2014

14:28

IA-64

Ieframe.dll

8.0.7601.18392

18,782,720

24-Feb-2014

14:30

IA-64

Ieframe.ptxml

Not Applicable

13,270

24-Feb-2014

09:52

Not Applicable

Ieui.dll

8.0.7601.18392

519,168

24-Feb-2014

14:30

IA-64

Ieframe.dll

8.0.7601.22597

18,782,720

24-Feb-2014

14:28

IA-64

Ieframe.ptxml

Not Applicable

13,270

24-Feb-2014

09:49

Not Applicable

Ieui.dll

8.0.7601.22597

519,168

24-Feb-2014

14:28

IA-64

Ieinstal.exe

8.0.7601.18392

354,304

24-Feb-2014

14:29

IA-64

Ieinstal.exe

8.0.7601.22597

354,304

24-Feb-2014

14:27

IA-64

Msfeeds.dll

8.0.7601.18392

627,712

24-Feb-2014

15:35

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

24-Feb-2014

09:59

Not Applicable

Msfeeds.dll

8.0.7601.22597

627,712

24-Feb-2014

17:39

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

24-Feb-2014

09:56

Not Applicable

Mshtmled.dll

8.0.7601.18392

67,584

24-Feb-2014

15:35

x86

Mshtmled.dll

8.0.7601.22597

67,584

24-Feb-2014

17:39

x86

Mshtml.dll

8.0.7601.18392

6,041,088

24-Feb-2014

15:35

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.18392

1,638,912

24-Feb-2014

13:39

Not Applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not Applicable

1,141

24-Feb-2014

09:59

Not Applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.22597

6,042,112

24-Feb-2014

17:39

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.22597

1,638,912

24-Feb-2014

15:00

Not Applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not Applicable

1,141

24-Feb-2014

09:56

Not Applicable

Ieframe.dll

8.0.7601.18392

11,020,800

24-Feb-2014

15:35

x86

Ieui.dll

8.0.7601.18392

176,640

24-Feb-2014

15:35

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not Applicable

13,270

24-Feb-2014

09:59

Not Applicable

Ieframe.dll

8.0.7601.22597

11,020,800

24-Feb-2014

17:39

x86

Ieui.dll

8.0.7601.22597

176,640

24-Feb-2014

17:39

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not Applicable

13,270

24-Feb-2014

09:55

Not Applicable

Urlmon.dll

8.0.7601.18392

1,232,896

24-Feb-2014

15:35

x86

Urlmon.dll

8.0.7601.22597

1,234,944

24-Feb-2014

17:39

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.18392

48,640

24-Feb-2014

15:35

x86

Wininet.dll

8.0.7601.18392

981,504

24-Feb-2014

15:35

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

24-Feb-2014

15:35

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.22597

48,640

24-Feb-2014

17:39

x86

Wininet.dll

8.0.7601.22597

982,016

24-Feb-2014

17:40

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

24-Feb-2014

17:40

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.18392

860,672

24-Feb-2014

15:35

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.22597

860,672

24-Feb-2014

17:39

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.18392

163,328

24-Feb-2014

15:35

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.22597

163,328

24-Feb-2014

17:39

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.18392

200,704

24-Feb-2014

15:35

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.22597

200,704

24-Feb-2014

17:39

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18392

525,312

24-Feb-2014

15:35

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22597

525,312

24-Feb-2014

17:39

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.18392

2,078,208

24-Feb-2014

15:35

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.18392

189,952

24-Feb-2014

15:35

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.22597

2,078,208

24-Feb-2014

17:39

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.22597

189,952

24-Feb-2014

17:39

x86

Vgx.dll

8.0.7601.18392

760,320

24-Feb-2014

15:35

x86

Vgx.dll

8.0.7601.22597

760,320

24-Feb-2014

17:39

x86

Url.dll

8.0.7601.18392

132,096

24-Feb-2014

15:35

x86

Url.dll

8.0.7601.22597

132,096

24-Feb-2014

17:39

x86

Ieinstal.exe

8.0.7601.18392

377,344

24-Feb-2014

15:34

x86

Ieinstal.exe

8.0.7601.22597

377,344

24-Feb-2014

17:38

x86

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

8.0.7601.18392

1,495,040

24-Feb-2014

15:59

x64

Urlmon.dll

8.0.7601.22597

1,496,064

24-Feb-2014

18:57

x64

Jsproxy.dll

8.0.7601.18392

65,024

24-Feb-2014

15:59

x64

Wininet.dll

8.0.7601.18392

1,188,864

24-Feb-2014

15:59

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

95,232

24-Feb-2014

15:59

x64

Jsproxy.dll

8.0.7601.22597

65,024

24-Feb-2014

18:56

x64

Wininet.dll

8.0.7601.22597

1,189,888

24-Feb-2014

18:58

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

95,232

24-Feb-2014

18:58

x64

Iedvtool.dll

8.0.7601.18392

1,013,248

24-Feb-2014

15:59

x64

Iedvtool.dll

8.0.7601.22597

1,013,248

24-Feb-2014

18:56

x64

Msfeeds.dll

8.0.7601.18392

735,232

24-Feb-2014

15:59

x64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

24-Feb-2014

09:57

Not Applicable

Msfeeds.dll

8.0.7601.22597

735,232

24-Feb-2014

18:57

x64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

24-Feb-2014

10:00

Not Applicable

Mshtmled.dll

8.0.7601.18392

97,792

24-Feb-2014

15:59

x64

Mshtmled.dll

8.0.7601.22597

97,792

24-Feb-2014

18:57

x64

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not Applicable

1,141

24-Feb-2014

09:57

Not Applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.18392

9,075,712

24-Feb-2014

15:59

x64

Mshtml.tlb

8.0.7601.18392

1,638,912

24-Feb-2014

14:01

Not Applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not Applicable

1,141

24-Feb-2014

09:59

Not Applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.22597

9,074,688

24-Feb-2014

18:57

x64

Mshtml.tlb

8.0.7601.22597

1,638,912

24-Feb-2014

16:07

Not Applicable

Ieproxy.dll

8.0.7601.18392

451,072

24-Feb-2014

15:59

x64

Ieproxy.dll

8.0.7601.22597

451,072

24-Feb-2014

18:56

x64

Ieshims.dll

8.0.7601.18392

293,376

24-Feb-2014

15:59

x64

Ieshims.dll

8.0.7601.22597

293,376

24-Feb-2014

18:56

x64

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18392

505,344

24-Feb-2014

15:59

x64

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22597

505,344

24-Feb-2014

18:56

x64

Iertutil.dll

8.0.7601.18392

2,458,112

24-Feb-2014

15:59

x64

Sqmapi.dll

6.1.7601.18392

244,736

24-Feb-2014

15:59

x64

Iertutil.dll

8.0.7601.22597

2,459,136

24-Feb-2014

18:56

x64

Sqmapi.dll

6.1.7601.22597

244,736

24-Feb-2014

18:57

x64

Vgx.dll

8.0.7601.18392

1,111,040

24-Feb-2014

15:59

x64

Vgx.dll

8.0.7601.22597

1,111,040

24-Feb-2014

18:57

x64

Url.dll

8.0.7601.18392

134,144

24-Feb-2014

15:59

x64

Url.dll

8.0.7601.22597

134,144

24-Feb-2014

18:57

x64

Ieframe.dll

8.0.7601.18392

12,296,192

24-Feb-2014

15:59

x64

Ieframe.ptxml

Not Applicable

13,270

24-Feb-2014

09:57

Not Applicable

Ieui.dll

8.0.7601.18392

247,808

24-Feb-2014

15:59

x64

Ieframe.dll

8.0.7601.22597

12,296,192

24-Feb-2014

18:56

x64

Ieframe.ptxml

Not Applicable

13,270

24-Feb-2014

09:59

Not Applicable

Ieui.dll

8.0.7601.22597

247,808

24-Feb-2014

18:56

x64

Ieinstal.exe

8.0.7601.18392

272,896

24-Feb-2014

15:58

x64

Ieinstal.exe

8.0.7601.22597

272,896

24-Feb-2014

18:55

x64

Msfeeds.dll

8.0.7601.18392

627,712

24-Feb-2014

15:35

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

24-Feb-2014

09:59

Not Applicable

Msfeeds.dll

8.0.7601.22597

627,712

24-Feb-2014

17:39

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

24-Feb-2014

09:56

Not Applicable

Mshtmled.dll

8.0.7601.18392

67,584

24-Feb-2014

15:35

x86

Mshtmled.dll

8.0.7601.22597

67,584

24-Feb-2014

17:39

x86

Mshtml.dll

8.0.7601.18392

6,041,088

24-Feb-2014

15:35

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.18392

1,638,912

24-Feb-2014

13:39

Not Applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not Applicable

1,141

24-Feb-2014

09:59

Not Applicable

Mshtml.dll

8.0.7601.22597

6,042,112

24-Feb-2014

17:39

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.22597

1,638,912

24-Feb-2014

15:00

Not Applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not Applicable

1,141

24-Feb-2014

09:56

Not Applicable

Ieframe.dll

8.0.7601.18392

11,020,800

24-Feb-2014

15:35

x86

Ieui.dll

8.0.7601.18392

176,640

24-Feb-2014

15:35

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not Applicable

13,270

24-Feb-2014

09:59

Not Applicable

Ieframe.dll

8.0.7601.22597

11,020,800

24-Feb-2014

17:39

x86

Ieui.dll

8.0.7601.22597

176,640

24-Feb-2014

17:39

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not Applicable

13,270

24-Feb-2014

09:55

Not Applicable

Urlmon.dll

8.0.7601.18392

1,232,896

24-Feb-2014

15:35

x86

Urlmon.dll

8.0.7601.22597

1,234,944

24-Feb-2014

17:39

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.18392

48,640

24-Feb-2014

15:35

x86

Wininet.dll

8.0.7601.18392

981,504

24-Feb-2014

15:35

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

24-Feb-2014

15:35

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.22597

48,640

24-Feb-2014

17:39

x86

Wininet.dll

8.0.7601.22597

982,016

24-Feb-2014

17:40

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

24-Feb-2014

17:40

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.18392

860,672

24-Feb-2014

15:35

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.22597

860,672

24-Feb-2014

17:39

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.18392

163,328

24-Feb-2014

15:35

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.22597

163,328

24-Feb-2014

17:39

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.18392

200,704

24-Feb-2014

15:35

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.22597

200,704

24-Feb-2014

17:39

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18392

525,312

24-Feb-2014

15:35

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22597

525,312

24-Feb-2014

17:39

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.18392

2,078,208

24-Feb-2014

15:35

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.18392

189,952

24-Feb-2014

15:35

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.22597

2,078,208

24-Feb-2014

17:39

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.22597

189,952

24-Feb-2014

17:39

x86

Vgx.dll

8.0.7601.18392

760,320

24-Feb-2014

15:35

x86

Vgx.dll

8.0.7601.22597

760,320

24-Feb-2014

17:39

x86

Url.dll

8.0.7601.18392

132,096

24-Feb-2014

15:35

x86

Url.dll

8.0.7601.22597

132,096

24-Feb-2014

17:39

x86

Ieinstal.exe

8.0.7601.18392

377,344

24-Feb-2014

15:34

x86

Ieinstal.exe

8.0.7601.22597

377,344

24-Feb-2014

17:38

x86

Internet Explorer 9

Program Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

9.0.8112.16540

1,105,408

23-Feb-2014

05:41

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20651

1,105,408

23-Feb-2014

06:10

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.16540

757,488

23-Feb-2014

06:00

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20651

757,488

23-Feb-2014

06:26

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16540

1,427,968

23-Feb-2014

05:39

Not Applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20651

1,427,968

23-Feb-2014

06:09

Not Applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16540

65,536

23-Feb-2014

05:38

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16540

1,129,472

23-Feb-2014

05:40

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

23-Feb-2014

05:38

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20651

75,776

23-Feb-2014

06:08

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20651

1,130,496

23-Feb-2014

06:10

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

23-Feb-2014

06:08

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16540

678,912

23-Feb-2014

05:40

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20651

678,912

23-Feb-2014

06:09

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16540

607,744

23-Feb-2014

05:37

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

23-Feb-2014

05:06

Not Applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20651

607,744

23-Feb-2014

06:07

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

23-Feb-2014

05:34

Not Applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16540

73,216

23-Feb-2014

05:36

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20651

73,216

23-Feb-2014

06:06

x86

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not Applicable

2,012

23-Feb-2014

06:03

Not Applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.16540

12,347,904

23-Feb-2014

05:50

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16540

2,382,848

23-Feb-2014

05:36

Not Applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not Applicable

2,012

23-Feb-2014

06:36

Not Applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20651

12,347,904

23-Feb-2014

06:21

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20651

2,382,848

23-Feb-2014

06:06

Not Applicable

Ieproxy.dll

9.0.8112.16540

194,560

23-Feb-2014

05:38

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20651

194,560

23-Feb-2014

06:08

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16540

194,560

23-Feb-2014

05:38

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20651

194,560

23-Feb-2014

06:08

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.16540

142,848

23-Feb-2014

05:38

x86

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

05-May-2013

17:33

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

05-May-2013

17:33

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

05-May-2013

17:33

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

05-May-2013

17:33

Not Applicable

Ieunatt.exe

9.0.8112.20651

142,848

23-Feb-2014

06:07

x86

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

09-Sep-2013

06:46

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

09-Sep-2013

06:46

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

09-Sep-2013

06:46

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

09-Sep-2013

06:46

Not Applicable

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16540

387,584

23-Feb-2014

05:40

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20651

387,584

23-Feb-2014

06:09

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16540

1,796,096

23-Feb-2014

05:37

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

23-Feb-2014

06:00

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20651

1,796,096

23-Feb-2014

06:07

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

23-Feb-2014

06:26

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16540

768,512

23-Feb-2014

05:38

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20651

768,512

23-Feb-2014

06:08

x86

Url.dll

9.0.8112.16540

231,936

23-Feb-2014

05:38

x86

Url.dll

9.0.8112.20651

231,936

23-Feb-2014

06:08

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16540

9,739,264

23-Feb-2014

05:43

x86

Ieframe.ptxml

Not Applicable

20,842

23-Feb-2014

06:03

Not Applicable

Ieui.dll

9.0.8112.16540

176,640

23-Feb-2014

05:35

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.20651

9,739,776

23-Feb-2014

06:13

x86

Ieframe.ptxml

Not Applicable

20,842

23-Feb-2014

06:36

Not Applicable

Ieui.dll

9.0.8112.20651

176,640

23-Feb-2014

06:05

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.16540

468,480

23-Feb-2014

05:38

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.20651

468,480

23-Feb-2014

06:08

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16540

104,448

23-Feb-2014

05:40

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20651

104,448

23-Feb-2014

06:09

x86

Jscript.dll

5.8.7601.17040

717,824

23-Feb-2014

05:37

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16540

1,806,848

23-Feb-2014

05:47

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20651

717,824

23-Feb-2014

06:07

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20651

1,806,848

23-Feb-2014

06:16

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17040

421,376

23-Feb-2014

05:37

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20651

421,376

23-Feb-2014

06:07

x86

Program Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

9.0.8112.16540

1,347,072

23-Feb-2014

06:48

x64

Urlmon.dll

9.0.8112.20651

1,347,584

23-Feb-2014

07:19

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16540

763,632

23-Feb-2014

07:18

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.20651

763,632

23-Feb-2014

07:43

x64

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16540

1,494,528

23-Feb-2014

06:46

Not Applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20651

1,494,528

23-Feb-2014

07:17

Not Applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16540

86,016

23-Feb-2014

06:46

x64

Wininet.dll

9.0.8112.16540

1,392,128

23-Feb-2014

06:48

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

23-Feb-2014

06:45

x64

Jsproxy.dll

9.0.8112.20651

97,280

23-Feb-2014

07:17

x64

Wininet.dll

9.0.8112.20651

1,392,640

23-Feb-2014

07:18

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

23-Feb-2014

07:17

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.16540

887,808

23-Feb-2014

06:47

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.20651

887,808

23-Feb-2014

07:18

x64

Msfeeds.dll

9.0.8112.16540

729,088

23-Feb-2014

06:44

x64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

23-Feb-2014

06:09

Not Applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20651

729,088

23-Feb-2014

07:16

x64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

23-Feb-2014

06:42

Not Applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16540

96,768

23-Feb-2014

06:44

x64

Mshtmled.dll

9.0.8112.20651

96,768

23-Feb-2014

07:15

x64

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not Applicable

2,012

23-Feb-2014

07:20

Not Applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.16540

17,847,808

23-Feb-2014

07:12

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.16540

2,382,848

23-Feb-2014

06:44

Not Applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not Applicable

2,012

23-Feb-2014

07:46

Not Applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20651

17,848,320

23-Feb-2014

07:38

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.20651

2,382,848

23-Feb-2014

07:15

Not Applicable

Ieproxy.dll

9.0.8112.16540

548,864

23-Feb-2014

06:46

x64

Ieproxy.dll

9.0.8112.20651

548,864

23-Feb-2014

07:17

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.16540

305,152

23-Feb-2014

06:46

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.20651

305,152

23-Feb-2014

07:17

x64

Ieunatt.exe

9.0.8112.16540

173,056

23-Feb-2014

06:45

x64

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

05-May-2013

17:33

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

05-May-2013

17:33

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

05-May-2013

17:33

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

05-May-2013

17:33

Not Applicable

Ieunatt.exe

9.0.8112.20651

173,056

23-Feb-2014

07:16

x64

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

09-Sep-2013

06:46

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

09-Sep-2013

06:46

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

09-Sep-2013

06:46

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

09-Sep-2013

06:46

Not Applicable

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16540

499,200

23-Feb-2014

06:47

x64

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20651

499,200

23-Feb-2014

07:18

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.16540

2,147,840

23-Feb-2014

06:44

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,024

23-Feb-2014

07:18

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.20651

2,147,840

23-Feb-2014

07:16

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,024

23-Feb-2014

07:43

x64

Vgx.dll

9.0.8112.16540

996,352

23-Feb-2014

06:47

x64

Vgx.dll

9.0.8112.20651

996,352

23-Feb-2014

07:18

x64

Url.dll

9.0.8112.16540

237,056

23-Feb-2014

06:46

x64

Url.dll

9.0.8112.20651

237,056

23-Feb-2014

07:17

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.16540

10,926,592

23-Feb-2014

06:52

x64

Ieframe.ptxml

Not Applicable

20,842

23-Feb-2014

07:20

Not Applicable

Ieui.dll

9.0.8112.16540

248,320

23-Feb-2014

06:43

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.20651

10,926,080

23-Feb-2014

07:23

x64

Ieframe.ptxml

Not Applicable

20,842

23-Feb-2014

07:46

Not Applicable

Ieui.dll

9.0.8112.20651

248,320

23-Feb-2014

07:14

x64

Ieinstal.exe

9.0.8112.16540

482,816

23-Feb-2014

06:46

x64

Ieinstal.exe

9.0.8112.20651

482,816

23-Feb-2014

07:17

x64

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16540

141,312

23-Feb-2014

06:47

x64

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20651

141,312

23-Feb-2014

07:18

x64

Jscript.dll

5.8.7601.17040

816,640

23-Feb-2014

06:45

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.16540

2,334,720

23-Feb-2014

06:54

x64

Jscript.dll

5.8.7601.20651

816,640

23-Feb-2014

07:16

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.20651

2,335,232

23-Feb-2014

07:24

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.17040

599,040

23-Feb-2014

06:45

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.20651

599,040

23-Feb-2014

07:16

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16540

757,488

23-Feb-2014

06:00

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20651

757,488

23-Feb-2014

06:26

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16540

607,744

23-Feb-2014

05:37

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

23-Feb-2014

05:06

Not Applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20651

607,744

23-Feb-2014

06:07

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

23-Feb-2014

05:34

Not Applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16540

73,216

23-Feb-2014

05:36

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20651

73,216

23-Feb-2014

06:06

x86

Mshtml.dll

9.0.8112.16540

12,347,904

23-Feb-2014

05:50

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16540

2,382,848

23-Feb-2014

05:36

Not Applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not Applicable

2,012

23-Feb-2014

06:04

Not Applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20651

12,347,904

23-Feb-2014

06:21

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20651

2,382,848

23-Feb-2014

06:06

Not Applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not Applicable

2,012

23-Feb-2014

06:36

Not Applicable

Ieunatt.exe

9.0.8112.16540

142,848

23-Feb-2014

05:38

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.20651

142,848

23-Feb-2014

06:07

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16540

9,739,264

23-Feb-2014

05:43

x86

Ieui.dll

9.0.8112.16540

176,640

23-Feb-2014

05:35

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not Applicable

20,842

23-Feb-2014

06:04

Not Applicable

Ieframe.dll

9.0.8112.20651

9,739,776

23-Feb-2014

06:13

x86

Ieui.dll

9.0.8112.20651

176,640

23-Feb-2014

06:05

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not Applicable

20,842

23-Feb-2014

06:36

Not Applicable

Jscript.dll

5.8.7601.17040

717,824

23-Feb-2014

05:37

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16540

1,806,848

23-Feb-2014

05:47

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20651

717,824

23-Feb-2014

06:07

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20651

1,806,848

23-Feb-2014

06:16

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17040

421,376

23-Feb-2014

05:37

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20651

421,376

23-Feb-2014

06:07

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.16540

1,105,408

23-Feb-2014

05:41

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20651

1,105,408

23-Feb-2014

06:10

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16540

1,427,968

23-Feb-2014

05:39

Not Applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20651

1,427,968

23-Feb-2014

06:09

Not Applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16540

65,536

23-Feb-2014

05:38

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16540

1,129,472

23-Feb-2014

05:40

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

23-Feb-2014

05:38

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20651

75,776

23-Feb-2014

06:08

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20651

1,130,496

23-Feb-2014

06:10

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

23-Feb-2014

06:08

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16540

678,912

23-Feb-2014

05:40

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20651

678,912

23-Feb-2014

06:09

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.16540

194,560

23-Feb-2014

05:38

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20651

194,560

23-Feb-2014

06:08

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16540

194,560

23-Feb-2014

05:38

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20651

194,560

23-Feb-2014

06:08

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16540

387,584

23-Feb-2014

05:40

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20651

387,584

23-Feb-2014

06:09

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16540

1,796,096

23-Feb-2014

05:37

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

23-Feb-2014

06:00

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20651

1,796,096

23-Feb-2014

06:07

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

23-Feb-2014

06:26

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16540

768,512

23-Feb-2014

05:38

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20651

768,512

23-Feb-2014

06:08

x86

Url.dll

9.0.8112.16540

231,936

23-Feb-2014

05:38

x86

Url.dll

9.0.8112.20651

231,936

23-Feb-2014

06:08

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.16540

468,480

23-Feb-2014

05:38

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.20651

468,480

23-Feb-2014

06:08

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16540

104,448

23-Feb-2014

05:40

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20651

104,448

23-Feb-2014

06:09

x86

Internet Explorer 10

Program Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

10.0.9200.16843

1,140,736

23-Feb-2014

06:54

x86

Urlmon.dll

10.0.9200.20963

1,138,688

23-Feb-2014

06:58

x86

Iexplore.exe

10.0.9200.16843

770,736

23-Feb-2014

07:07

x86

Iexplore.exe

10.0.9200.20963

770,736

23-Feb-2014

07:36

x86

Jsproxy.dll

10.0.9200.16843

39,936

23-Feb-2014

06:53

x86

Wininet.dll

10.0.9200.16843

1,767,936

23-Feb-2014

06:54

x86

Jsproxy.dll

10.0.9200.20963

38,912

23-Feb-2014

06:57

x86

Wininet.dll

10.0.9200.20963

1,777,664

23-Feb-2014

06:59

x86

Msfeeds.dll

10.0.9200.16843

493,056

23-Feb-2014

06:53

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

23-Feb-2014

01:47

Not Applicable

Msfeeds.dll

10.0.9200.20963

493,056

23-Feb-2014

06:58

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

23-Feb-2014

01:48

Not Applicable

Ie9props.propdesc

Not Applicable

2,843

19-Dec-2013

21:47

Not Applicable

Registeriepkeys.exe

10.0.9200.16843

71,680

23-Feb-2014

05:35

x86

Ie9props.propdesc

Not Applicable

2,843

19-Dec-2013

22:05

Not Applicable

Registeriepkeys.exe

10.0.9200.20963

71,680

23-Feb-2014

05:40

x86

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not Applicable

3,228

23-Feb-2014

01:44

Not Applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.16843

14,358,016

23-Feb-2014

06:53

x86

Mshtml.tlb

10.0.9200.16843

2,706,432

23-Feb-2014

06:31

Not Applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not Applicable

3,228

23-Feb-2014

01:44

Not Applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.20963

14,379,008

23-Feb-2014

06:58

x86

Mshtml.tlb

10.0.9200.20963

2,706,432

23-Feb-2014

06:35

Not Applicable

Ieproxy.dll

10.0.9200.16843

257,536

23-Feb-2014

06:53

x86

Ieproxy.dll

10.0.9200.20963

257,536

23-Feb-2014

06:57

x86

Ieshims.dll

10.0.9200.16843

245,248

23-Feb-2014

06:53

x86

Ieshims.dll

10.0.9200.20963

245,248

23-Feb-2014

06:57

x86

Msdbg2.dll

11.0.50613.2

285,080

19-Dec-2013

21:37

x86

Pdm.dll

11.0.50613.2

392,080

19-Dec-2013

21:37

x86

Pdmproxy100.dll

11.0.50613.2

70,568

19-Dec-2013

21:37

x86

Pdmsetup.exe

10.0.9200.16843

69,120

23-Feb-2014

05:49

x86

Msdbg2.dll

11.0.50613.2

285,080

19-Dec-2013

21:43

x86

Pdm.dll

11.0.50613.2

392,080

19-Dec-2013

21:43

x86

Pdmproxy100.dll

11.0.50613.2

70,568

19-Dec-2013

21:43

x86

Pdmsetup.exe

10.0.9200.20963

69,120

23-Feb-2014

05:53

x86

Icrav03.rat

Not Applicable

8,798

19-Dec-2013

21:38

Not Applicable

Msrating.dll

10.0.9200.16843

163,840

23-Feb-2014

06:53

x86

Ticrf.rat

Not Applicable

1,988

19-Dec-2013

21:38

Not Applicable

Icrav03.rat

Not Applicable

8,798

19-Dec-2013

21:44

Not Applicable

Msrating.dll

10.0.9200.20963

163,840

23-Feb-2014

06:58

x86

Ticrf.rat

Not Applicable

1,988

19-Dec-2013

21:44

Not Applicable

Iertutil.dll

10.0.9200.16843

2,049,024

23-Feb-2014

06:53

x86

Sqmapi.dll

6.2.9200.16843

218,112

23-Feb-2014

06:54

x86

Iertutil.dll

10.0.9200.20963

2,080,256

23-Feb-2014

06:57

x86

Sqmapi.dll

6.2.9200.20963

220,160

23-Feb-2014

06:58

x86

Ie4uinit.exe

10.0.9200.16843

42,496

23-Feb-2014

06:54

x86

Iernonce.dll

10.0.9200.16843

33,280

23-Feb-2014

06:53

x86

Iesetup.dll

10.0.9200.16843

61,440

23-Feb-2014

06:53

x86

Ie4uinit.exe

10.0.9200.20963

42,496

23-Feb-2014

06:59

x86

Iernonce.dll

10.0.9200.20963

33,280

23-Feb-2014

06:57

x86

Iesetup.dll

10.0.9200.20963

61,440

23-Feb-2014

06:57

x86

Iesysprep.dll

10.0.9200.16843

109,056

23-Feb-2014

06:53

x86

Iesysprep.dll

10.0.9200.20963

109,056

23-Feb-2014

06:57

x86

Vgx.dll

10.0.9200.16843

817,664

23-Feb-2014

06:54

x86

Vgx.dll

10.0.9200.20963

817,664

23-Feb-2014

06:58

x86

Ieframe.dll

10.0.9200.16843

13,761,024

23-Feb-2014

06:53

x86

Ieframe.ptxml

Not Applicable

25,923

23-Feb-2014

01:43

Not Applicable

Ieui.dll

10.0.9200.16843

391,168

23-Feb-2014

06:53

x86

Ieframe.dll

10.0.9200.20963

13,738,496

23-Feb-2014

06:57

x86

Ieframe.ptxml

Not Applicable

25,923

23-Feb-2014

01:44

Not Applicable

Ieui.dll

10.0.9200.20963

391,168

23-Feb-2014

06:57

x86

Ieinstal.exe

10.0.9200.16843

469,504

23-Feb-2014

06:54

x86

Ieinstal.exe

10.0.9200.20963

469,504

23-Feb-2014

06:59

x86

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.16843

108,032

23-Feb-2014

06:53

x86

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.20963

108,032

23-Feb-2014

06:57

x86

Jscript9.dll

10.0.9200.16843

2,877,952

23-Feb-2014

06:53

x86

Jscript9.dll

10.0.9200.20963

2,881,024

23-Feb-2014

06:57

x86

Jscript.dll

5.8.9200.16843

690,688

23-Feb-2014

06:53

x86

Jscript.dll

5.8.9200.20963

690,688

23-Feb-2014

06:57

x86

Program Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

10.0.9200.16843

1,365,504

23-Feb-2014

08:13

x64

Urlmon.dll

10.0.9200.20963

1,349,120

23-Feb-2014

07:01

x64

Iexplore.exe

10.0.9200.16843

775,344

23-Feb-2014

09:38

x64

Iexplore.exe

10.0.9200.20963

775,344

23-Feb-2014

09:21

x64

Jsproxy.dll

10.0.9200.16843

53,760

23-Feb-2014

08:11

x64

Wininet.dll

10.0.9200.16843

2,241,536

23-Feb-2014

08:13

x64

Jsproxy.dll

10.0.9200.20963

53,760

23-Feb-2014

07:00

x64

Wininet.dll

10.0.9200.20963

2,248,704

23-Feb-2014

07:01

x64

Msfeeds.dll

10.0.9200.16843

603,136

23-Feb-2014

08:12

x64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

23-Feb-2014

01:44

Not Applicable

Msfeeds.dll

10.0.9200.20963

603,136

23-Feb-2014

07:00

x64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

23-Feb-2014

01:44

Not Applicable

Ie9props.propdesc

Not Applicable

2,843

19-Dec-2013

21:59

Not Applicable

Registeriepkeys.exe

10.0.9200.16843

89,600

23-Feb-2014

05:39

x64

Ie9props.propdesc

Not Applicable

2,843

19-Dec-2013

22:05

Not Applicable

Registeriepkeys.exe

10.0.9200.20963

89,600

23-Feb-2014

05:45

x64

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not Applicable

3,228

23-Feb-2014

01:40

Not Applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.16843

19,273,216

23-Feb-2014

08:12

x64

Mshtml.tlb

10.0.9200.16843

2,706,432

23-Feb-2014

06:35

Not Applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not Applicable

3,228

23-Feb-2014

01:40

Not Applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.20963

19,515,392

23-Feb-2014

07:00

x64

Mshtml.tlb

10.0.9200.20963

2,706,432

23-Feb-2014

06:40

Not Applicable

Ieproxy.dll

10.0.9200.16843

701,952

23-Feb-2014

08:11

x64

Ieproxy.dll

10.0.9200.20963

701,952

23-Feb-2014

07:00

x64

Ieshims.dll

10.0.9200.16843

365,568

23-Feb-2014

08:11

x64

Ieshims.dll

10.0.9200.20963

365,568

23-Feb-2014

07:00

x64

Msdbg2.dll

11.0.50613.2

368,024

19-Dec-2013

21:38

x64

Pdm.dll

11.0.50613.2

514,952

19-Dec-2013

21:38

x64

Pdmproxy100.dll

11.0.50613.2

72,624

19-Dec-2013

21:38

x64

Pdmsetup.exe

10.0.9200.16843

86,528

23-Feb-2014

05:54

x64

Msdbg2.dll

11.0.50613.2

368,024

19-Dec-2013

21:42

x64

Pdm.dll

11.0.50613.2

514,952

19-Dec-2013

21:42

x64

Pdmproxy100.dll

11.0.50613.2

72,624

19-Dec-2013

21:42

x64

Pdmsetup.exe

10.0.9200.20963

86,528

23-Feb-2014

05:59

x64

Icrav03.rat

Not Applicable

8,798

19-Dec-2013

21:39

Not Applicable

Msrating.dll

10.0.9200.16843

197,120

23-Feb-2014

08:12

x64

Ticrf.rat

Not Applicable

1,988

19-Dec-2013

21:39

Not Applicable

Icrav03.rat

Not Applicable

8,798

19-Dec-2013

21:44

Not Applicable

Msrating.dll

10.0.9200.20963

197,120

23-Feb-2014

07:00

x64

Ticrf.rat

Not Applicable

1,988

19-Dec-2013

21:44

Not Applicable

Iertutil.dll

10.0.9200.16843

2,648,576

23-Feb-2014

08:11

x64

Sqmapi.dll

6.2.9200.16843

279,040

23-Feb-2014

08:13

x64

Iertutil.dll

10.0.9200.20963

2,672,128

23-Feb-2014

07:00

x64

Sqmapi.dll

6.2.9200.20963

278,016

23-Feb-2014

07:01

x64

Ie4uinit.exe

10.0.9200.16843

51,712

23-Feb-2014

08:13

x64

Iernonce.dll

10.0.9200.16843

39,936

23-Feb-2014

08:11

x64

Iesetup.dll

10.0.9200.16843

67,072

23-Feb-2014

08:11

x64

Ie4uinit.exe

10.0.9200.20963

51,712

23-Feb-2014

07:02

x64

Iernonce.dll

10.0.9200.20963

39,936

23-Feb-2014

07:00

x64

Iesetup.dll

10.0.9200.20963

67,072

23-Feb-2014

07:00

x64

Iesysprep.dll

10.0.9200.16843

136,704

23-Feb-2014

08:11

x64

Iesysprep.dll

10.0.9200.20963

136,704

23-Feb-2014

07:00

x64

Vgx.dll

10.0.9200.16843

1,084,928

23-Feb-2014

08:13

x64

Vgx.dll

10.0.9200.20963

1,084,928

23-Feb-2014

07:01

x64

Ieframe.dll

10.0.9200.16843

15,404,032

23-Feb-2014

08:11

x64

Ieframe.ptxml

Not Applicable

25,923

23-Feb-2014

01:40

Not Applicable

Ieui.dll

10.0.9200.16843

526,336

23-Feb-2014

08:11

x64

Ieframe.dll

10.0.9200.20963

15,414,272

23-Feb-2014

07:00

x64

Ieframe.ptxml

Not Applicable

25,923

23-Feb-2014

01:40

Not Applicable

Ieui.dll

10.0.9200.20963

531,456

23-Feb-2014

07:00

x64

Ieinstal.exe

10.0.9200.16843

484,352

23-Feb-2014

08:13

x64

Ieinstal.exe

10.0.9200.20963

484,352

23-Feb-2014

07:02

x64

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.16843

148,992

23-Feb-2014

08:11

x64

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.20963

148,992

23-Feb-2014

07:00

x64

Jscript9.dll

10.0.9200.16843

3,960,320

23-Feb-2014

08:11

x64

Jscript9.dll

10.0.9200.20963

3,968,000

23-Feb-2014

07:00

x64

Jscript.dll

5.8.9200.16843

855,552

23-Feb-2014

08:11

x64

Jscript.dll

5.8.9200.20963

854,528

23-Feb-2014

07:00

x64

Iexplore.exe

10.0.9200.16843

770,736

23-Feb-2014

07:07

x86

Iexplore.exe

10.0.9200.20963

770,736

23-Feb-2014

07:36

x86

Msfeeds.dll

10.0.9200.16843

493,056

23-Feb-2014

06:53

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

23-Feb-2014

01:47

Not Applicable

Msfeeds.dll

10.0.9200.20963

493,056

23-Feb-2014

06:58

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

23-Feb-2014

01:48

Not Applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.16843

14,358,016

23-Feb-2014

06:53

x86

Mshtml.tlb

10.0.9200.16843

2,706,432

23-Feb-2014

06:31

Not Applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not Applicable

3,228

23-Feb-2014

01:45

Not Applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.20963

14,379,008

23-Feb-2014

06:58

x86

Mshtml.tlb

10.0.9200.20963

2,706,432

23-Feb-2014

06:35

Not Applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not Applicable

3,228

23-Feb-2014

01:46

Not Applicable

Iernonce.dll

10.0.9200.16843

33,280

23-Feb-2014

06:53

x86

Iesetup.dll

10.0.9200.16843

61,440

23-Feb-2014

06:53

x86

Iernonce.dll

10.0.9200.20963

33,280

23-Feb-2014

06:57

x86

Iesetup.dll

10.0.9200.20963

61,440

23-Feb-2014

06:57

x86

Ie9props.propdesc

Not Applicable

2,843

19-Dec-2013

21:47

Not Applicable

Ieframe.dll

10.0.9200.16843

13,761,024

23-Feb-2014

06:53

x86

Ieui.dll

10.0.9200.16843

391,168

23-Feb-2014

06:53

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not Applicable

25,923

23-Feb-2014

01:45

Not Applicable

Ie9props.propdesc

Not Applicable

2,843

19-Dec-2013

22:05

Not Applicable

Ieframe.dll

10.0.9200.20963

13,738,496

23-Feb-2014

06:57

x86

Ieui.dll

10.0.9200.20963

391,168

23-Feb-2014

06:57