Aktualizacja opisana w tym artykule została zastąpiona nowszą aktualizacją. Zalecamy zainstalowanie najnowszej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=pl-plAby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS14-035. Dowiedz się więcej na temat uzyskiwania poprawek uwzględnionych w tym biuletynie zabezpieczeń:

Informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń

Zależnie od tego, jak w systemie skonfigurowano odbieranie aktualizacji, może mieć zastosowanie tylko jedna z tych aktualizacji dla programu Internet Explorer 11.

W przypadku systemów z programem Internet Explorer 11 w systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2:

 • Aktualizacja 2957689 jest przeznaczona dla systemów z zainstalowaną aktualizacją 2929437.

 • Aktualizacja 2963950 jest przeznaczona dla systemów bez aktualizacji 2929437. Uwaga: aktualizacja 2963950 jest dostępna tylko dla klientów zarządzających aktualizacjami za pomocą programu Windows Server Update Services (WSUS), usługi Microsoft Intune lub programu System Center Configuration Manager.

W przypadku systemów z programem Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1 lub Windows Server 2012 R2:

 • Aktualizacja 2957689 jest przeznaczona dla systemów z zainstalowaną aktualizacją 2919355.

 • Aktualizacja 2963950 jest przeznaczona dla systemów bez aktualizacji 2919355. Uwaga: aktualizacja 2963950 jest dostępna tylko dla klientów zarządzających aktualizacjami za pomocą programu Windows Server Update Services (WSUS), usługi Microsoft Intune lub programu System Center Configuration Manager.

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeńPoniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach. W takim przypadku znany problem wymieniono po odpowiednim łączu do artykułu.

 • 2963950 MS14-035: Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 11 w systemach bez zainstalowanej aktualizacji 2919355 (Windows 8.1 lub Windows Server 2012 R2) albo 2929437 (Windows 7 z dod. SP1 lub Windows Server 2008 R2 z dod. SP1): 10 czerwca 2014Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2963950:

  • Problem Mimo używania programu Internet Explorer 11 ta aktualizacja nie jest oferowana.

   Rozwiązanie Aktualizacja zabezpieczeń 2963950 jest dostępna tylko dla klientów zarządzających aktualizacjami za pomocą programu Windows Server Update Services (WSUS), usługi Microsoft Intune lub programu Microsoft System Center Configuration Manager.

 • 2957689 MS14-035: Aktualizacja zabezpieczeń programów Internet Explorer 6, 7, 8, 9, 10 i 11: 10 czerwca 2014Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2957689:

  • Problem Mimo używania programu Internet Explorer 11 ta aktualizacja nie jest oferowana.

   Rozwiązanie W przypadku programu Internet Explorer 11 aktualizacja zabezpieczeń 2957689 jest przeznaczona dla systemów z zainstalowaną aktualizacją 2929437 lub 2919355. Klienci z programem Internet Explorer 11 muszą upewnić się, że jest zainstalowana aktualizacja 2929437 lub 2919355, aby mogła zostać zaoferowana i zainstalowana aktualizacja zabezpieczeń 2957689.

   Uwaga Klienci z programem Internet Explorer 11, którzy nie mają zainstalowanej aktualizacji 2929437 lub 2919355, mogą zamiast aktualizacji zabezpieczeń 2963950 zainstalować aktualizację zabezpieczeń 2957689. Jednak aktualizacja zabezpieczeń 2963950 jest dostępna tylko dla klientów zarządzających aktualizacjami za pomocą programu Windows Server Update Services (WSUS), usługi Microsoft Intune lub programu System Center Configuration Manager.

Więcej informacji

Poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

Poprawki GDR (General Distribution Release)
W zależności od wersji systemu Windows i wersji aplikacji, której dotyczy problem, poszczególne aktualizacje mogą nie zostać zainstalowane. Stan aktualizacji można określić, przeglądając poszczególne artykuły.Numer artykułu

Tytuł artykułu

2965905

Element znika w trybie krawędzi programu Internet Explorer 11

2965686

Niska wydajność aplikacji w przypadku wysyłania żądań HTTPS za pomocą funkcji HttpOpenRequest lub klasy Windows.Web.Http.HttpClient

2965525

Nie można zapisać nowych wartości Autouzupełniania w aplikacjach hosta kontrolki przeglądarki sieci Web w programie Internet Explorer 11

2964869

Aplikacje hostujące program Internet Explorer 11 nie są poprawnie powiększane, gdy DPI systemu przekracza 300%

2964867

Aplikacje hostujące program Internet Explorer 11 nie są poprawnie powiększane, gdy DPI systemu jest z zakresu od 150% do 300%

2964865

Komunikat o błędzie nieprawidłowej nazwy pliku podczas przekazywania plików zastępczych usługi OneDrive w wersji klasycznej programu Internet Explorer 11

2964864

Zmniejszanie domyślnego rozmiaru pamięci podręcznej z 250 MB do 50 MB w programie Internet Explorer 11 na urządzeniach z małą ilością miejsca na dyskach

2964862

Zdarzenia myszy nie zawsze są wyzwalane dla zawartości SVG w programie Internet Explorer 11

2964861

Przypięte witryny z roamingiem nie są dynamiczne w trybie immersywnym programu Internet Explorer 11

2964857

Zawartość ramki jest pomniejszona w nowym oknie po ponownym otwarciu ramki w programie Internet Explorer 11

2964854

Strona zmienia się w pustą bez ostrzeżenia po kliknięciu przycisku nawigacji Wstecz w programie Internet Explorer 10 lub Internet Explorer 11 (strona może być w języku angielskim)

2964851

Błąd „nie można zapisać strony sieci Web” podczas próby zapisania strony w programie Internet Explorer 10 lub Internet Explorer 11

2964850

Tekst paska stanu znika po zmianie rozmiaru okna, przełączeniu karty lub innej zmianie układu paska stanu w programie Internet Explorer 11 (strona może być w języku angielskim)

2964846

Sugestie wyszukiwania nie są wyświetlane podczas wpisywania na pasku adresu w programie Internet Explorer 9 lub Internet Explorer 10

2964845

Do zawartości renderowanej w widoku do czytania w programie Internet Explorer 11 dodano link Wyślij opinię

2964844

Okienko ekranu nie jest ponownie rysowane po zmianie rozdzielczości emulacji w programie Internet Explorer 11

2956283

Program Internet Explorer 11 ulega awarii podczas włączania lub wyłączania trybu przedsiębiorstwa w menu Narzędzia

2955390

Usługa BranchCache nie działa w programie Internet Explorer 10 lub Internet Explorer 11 w systemie Windows 7

2955388

W przypadku wywołania metody deleteRow lub deleteCell w programie Internet Explorer wzrasta liczba bajtów prywatnych

2955387

Trwałe pliki cookie nie podlegają roamingowi w programie Internet Explorer 11 lub Internet Explorer 10

2954771

W dokumencie HTML w programie Internet Explorer 10 są wyświetlane dodatkowe puste wiersze

2935514

Program Internet Explorer 9 ulega awarii podczas drukowania strony sieci Web za pomocą Podglądu wydruku

2935492

Aplikacja 64-bitowa nie może załadować kontrolki ActiveX programu Adobe Reader, gdy na komputerze jest używany program Internet Explorer

2854645

Błąd „Taki interfejs nie jest obsługiwany” podczas otwierania pliku z lokalizacji sieciowej FTP w programie Internet Explorer 11 lub Internet Explorer 10

2974849

Czas ładowania strony jest niezgodny w konsoli narzędzi wywoływanej klawiszem F12 w programie Internet Explorer 11

2974848

Nie można usunąć lokalnej listy witryn Tryb przedsiębiorstwa w programie Internet Explorer 11

2974846

Strona sieci Web jest wyświetlana niepoprawnie i zawiesza się podczas jej przewijania w programie Internet Explorer 11 dla pulpitu (klasycznym)

2974844

Animacja nie jest uruchamiana poprawnie, gdy poziom powiększenia programu Internet Explorer 11 nie wynosi 100%

2974842

Podczas próby wpisania w polu tekstowym w programie Internet Explorer 11 wskaźnik trybu wprowadzania to katakana połówkowej szerokości

2974841

Animowane pliki GIF nie są poprawnie odtwarzane lub odtwarzane w pętli w programie Internet Explorer 11

2974840

Program Internet Explorer 11 może ulec awarii podczas zmieniania kierunku tekstu na stronie sieci Web

2960196

Data i godzina w aplikacji opartej na sieci Web renderowanej w programie Internet Explorer 11 lub Internet Explorer 10 są niepoprawne

INFORMACJE O PLIKACH

File name

SHA1 hash

SHA256 hash

IE10-Windows6.1-KB2957689-x64.msu

6B4CA5D3103D618C50AE96CCE94034CA1126725A

57711313A6B752C835DF29F3503117941257151F8DF8EE95B1D6882ED52A1F19

IE10-Windows6.1-KB2957689-x86.msu

E1B4610A182AA863AAE65A8062065A83F0651560

C8B1AA341C56622297C8A784EEF6ACC46BD1C7D98EE5EA4D9DFDA46E06090902

IE11-Windows6.1-KB2957689-x64.msu

4238E2B6193238ADCCB1C2A6BAA00EC1CD1E9889

D18D766F828B735AC51FD3EC79C9B95DFB63335EDD19E89DE5601B06963F030B

IE11-Windows6.1-KB2957689-x86.msu

BBFC7FA281F2686A81B28AE46273D0A050071432

F7FEEE2DE19F386C78581D364144268CB4664BB245E00D5DCBB610F4410B016D

IE11-Windows6.1-KB2963950-x64.msu

7CFE5F89848F3A6406E3BECFCA49DAFD14737E17

963B1E756824313E1749D4766D46A75298D90FCF08113C8BE9444F9BD7FF430F

IE11-Windows6.1-KB2963950-x86.msu

4D3A7043CC62001B93619CEC59863AA40B0EBF5A

7305D5072A4B8A930E93FDDBAC991FE6DEFEAC46C204099F81BAB3650FEA14CA

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-ia64-DEU.exe

A160F4BDA6662B0F7C1ACB001F6181DE462D4B29

F036054C93B6F1666D8B8AC6D7A866089144537862CDDE6438D3CE29AB1345F7

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-ia64-ENU.exe

1DD666A0B519980AC08568E1A5CEAE22F943F604

94A25FF0205B64BDDD31BDA7C8B65D03B22F966C386DCDEC1F99FD6FAC3B1D83

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-ia64-FRA.exe

BB085355974483F8C42B90AB8E11436402FA5A91

4297988B01F134D215B4ED8BF9064129EDE30693681024033549BCF1431C0A59

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-ia64-JPN.exe

FB23A5F419D143B6F42D9CE494A712331DDA0D60

B27C1294AFDF7D166E5BD3C0BCDA4FA8B73B88B59945D679FC8CF418F9409372

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x64-CHS.exe

E9C28A2DB89D64C5C89585FEAE83CF11A688462B

33DC01859DC1BF416CCB4450586C8242796153F1369ECCABE9323AD7F0C12EA0

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x64-CHT.exe

38849ACF0D6E4B83ABE260EFB7A4295DE2D41ABE

62C9FC1105E10234958A602129FBA2C9893D46ECD04188125DCDEB9EBD4EE0A0

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x64-DEU.exe

D3C06CDD3557702D72090FB7C1B91D4C97C20BE3

BFD4B50356DE0D40FE015022EE4423569A39E27F6BCFA383609E8FBDB23ABF32

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x64-ENU.exe

34AF282F217CDB20BF64843844127A34EF861BD5

BF21F76AB5AAB326DEB067CD64315EE8605BECBD3DCF8DECF03758656146317F

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x64-ESN.exe

01F0E3BC88C6411CA125168ACE6448420D1DE510

EBBF34552A705C4328E2341C4DB03E352477BE59A4CC7DEE37AB35513E8381ED

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x64-FRA.exe

ECDDB79B87FCCB2F6BD65FEC62D21499FB811F6A

5D37D53FC69C31F0636C916C323CEE2FA323AC07C67F56C550AB6B734E7E0B81

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x64-ITA.exe

F11A0DF33C0820504FC4A1D337102C0D72D3E455

28FB4D7A6317EB1A1D617D73854CAC744F80BC0BE880389A1D7C714E03AB0B4A

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x64-JPN.exe

7BD3B6197DC8D5ACFDAC5A847813A491995F4EC3

02B1F7422D83F618316443D79DA7DCEB54113EF673273DC94F874F7673C82AD7

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x64-KOR.exe

68142F70DEAC799791C2D4132B76CE65AE1D4718

AAB5A63503D9D5677F27F15CB88327DC6066C959552003B8865B68EEE09DFE61

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x64-PTB.exe

37B0A00F555AA57B6B4CCD2C9950C2749C1361C0

F81BBFFB1381789A2960B7D10566D7504364519687EDD4B998F901FDF16B7EB3

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x64-RUS.exe

C8E45CD98EED18D1AC59666D7E5CF93A551E7A52

48165B3A848154E8817BE5C4BE03740F322B8DB4AEA951B238C0AF1A9B4A14D4

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x86-CHS.exe

6841AD0B1AA17541017A84C358324375985BA5BA

D8D9FD130F3E3BD8EB180D32418273C076BB7ECFED8ADD36B4101FF0F223B19C

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x86-CHT.exe

92BF38378ABA8A5A6267EA693C62754D0E0FED0A

0742B8BE34ED1F181D79A3348D7B1C1C31C5ED3824BC3309ADBACA8D2B82D06B

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x86-CSY.exe

600E808ABC3D27FD0FB0298564D5AAE30748F1E9

9018C97E761A71EC436DCF41DF8F77398A65209C4F07EBDA4595B44DFA183176

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x86-DEU.exe

E17077F065FA1D06AD0F84539CD609A075B1B383

F8E67CA828166F0BA2EE09B009ABBB466DE4287A111ED249ADF153D648CF2D03

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x86-ENU.exe

6A3E7B9676D15EC81AEE261357757EE8F84E2C41

0F359E6039E9A88101825963EA1A13FEF2F1DA18099ED5E966C9D69A3CEF09CB

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x86-ESN.exe

A6AA8A8737F5669924676BA5B6DB27560FB3A728

2235FFC338E1199037FCAC38F21C55E83F6E775B8F67A03645C557150B456604

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x86-FRA.exe

57DFB801BA8153E24B71586A7963DD98AE8B3DA0

3C2DDA9438C85A516B45A25FB4836AF81BA10EB1CFFDBF6CFAEF1D6C92899888

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x86-HUN.exe

39C50A4340FC6C190CBEC45BA2E25513FCBB3879

BCB5E7913378DBC62F01666DB523FDF44DE28E918E6CEC7E21C8E9BDAED71699

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x86-ITA.exe

CBF36470DA1BC28EFA2FAD87D11F392EC12CF493

D6D55A97A5A9AA8A408D5B10FD39A4D261AFC0C3E711A71780884BC08A6361AA

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x86-JPN.exe

77D399A1E1A1DD1A3D8A1FA6C5D059BB9F7FCBB8

E6EE095BD6588783390BACE644168E2317094E24F04E64F77867C76B2EFD71EC

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x86-KOR.exe

0BC9781D8A391067C5B985991AF94015B88DFD45

390AB6121B7357E4EFCAF5D93C042241A09AD30B213416037B58D738029C13AD

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x86-NLD.exe

691BB5951F9073670205301586B6A6FF62DC8812

56A6281ABDEDFB0FFB3E52E1ECD5C80DD7226DD1D899A105B426EE824EC31050

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x86-PLK.exe

25E49822ACDB3CC47341047ADC6F686BA7CD757B

556BFB1435D1477FBF770841A7D25A8421C83ACE57CC9D34BF99672144EA8821

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x86-PTB.exe

869989BEF97FB6793D75E757E2985959F5B4FCE6

805184CE6ADCFD50C825FF0A4E254367B9B45554C2A9C670D6BC62775C6C9E33

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x86-PTG.exe

ADFCB29EAD368533725370C03649B770B5531B8F

8737D47F5A412A5B6CF8FCE41CC19027352AB0942A68BCA31D84B3F3798D7013

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x86-RUS.exe

08FA43F661A335275D55F26F0CEE6B72D072CC20

526040422B682F50248A363A12CEC0CE5E59830F7FBFCD8C0FE813CA67C6F79D

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x86-SVE.exe

4B03B1077B8D624C7339BB7A6583A7B03B49BD78

1D57AC99388D4D3A76BAF324AA624A615401A1B82E6F082C21A9F4E2B3F6C6E6

IE7-WindowsServer2003-KB2957689-x86-TRK.exe

2264374DEC73DF7911C2795B4AADEEE93E8720BE

A1610D004EF76DD9000460FB3B6EEF1C21E2DF0D10EC4E90183218096FED2635

IE7-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-ARA.exe

E21306374140C28AF448088FCC99D53697E6173F

6406A2BFAC0E2B8950487FB42E2C3A8E9E1C0456415356E85532061FBF2D2D0E

IE7-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-CHS.exe

7217EE99C5C38445E74E515569F395E037751AAF

43162DEF1D8D3F8715C781D694D76A62B826B4F33E619F2052DC14AEA78B58C2

IE7-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-CHT.exe

5903FEBFBB35817BA1635BACD1D5CC9BAFA6DF25

7F864A5D13C5CF57B828EF903BC983D616C74D9D6A34BDB74F4BC06ED51B91E6

IE7-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-CSY.exe

9508F2E9C054FAC904479C2E3C0C1073D0240EFA

1DB90A5FAC7BE8896B21EDD4FD843A2C88055E1A1A2EEDEF392C5DA65F980696

IE7-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-DAN.exe

B47A457006A142D9A69C39BA1E25CAD8D336511A

659C38DF9552679A74EE09CB35FA06BB15034231F420AB2C3404EF8C554D8A3A

IE7-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-DEU.exe

2A5E5887CFBC744E256C7F90C21E35C8F61D9D15

5F65668CE1858DCEC72FFDD10E755C807F70D354B1AE8A48852C5FAFB4B339C0

IE7-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-ELL.exe

E63F73EBABFF8C0A461C5E631C05C4938733881D

AA03D732737F4BE194ED806DDDE381F09CD5A353B0934FBFBAA493F4BB97792D

IE7-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-ENU.exe

5672F60BC1A8597BAE3688C11F09170C8A4F4EA0

A42D923E9299D536C89DEC59E57A2DA287CC22436842112D0FA82166194EF464

IE7-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-ESN.exe

78790334D4D0AB11ADE449956A8C9C5E273D9EAD

74B64DC3FB34AB89BD65E6EA57B3BB2069DA6F621386A3A820C36182EE1E5683

IE7-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-FIN.exe

E38841A8A014851233B8A2D55035C33C647D436D

F0036137EFFA97F03ACB13522968322F94904D4947F4658BBE71CE127486CCA5

IE7-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-FRA.exe

03D0A57A6416061B0A6A91E9E0AADF77A96AB588

65BA1751F97D905461EEDB3C112EB102F5D7FC13F46666B6703A830164FE4464

IE7-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-HEB.exe

8B86FE0ED7C58CB648B2DF415DDF7C23A873A978

990243718D09EFBE60C40B875201B649879DD5E2C6C2D2FCAF5DB6334713D451

IE7-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-HUN.exe

2666829BD369DA27C56A08496BF8B4F4A420ACDA

B85818AF625CE3B96E23CFC824FB6B705618915A9C46B7EE6631C564703EF8FB

IE7-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-ITA.exe

2A45ACEEF9117E404C87E9E5101CC42D6CB672F4

09640CA5C98C96FA430D3CD5A471E4A074798CF51AE9A7B0A5F6D92E606091E3

IE7-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-JPN.exe

12AB9714A60DA24B95D2A9D189E2B12156D49B8F

0B715E7D1237B228E1374A195A60586B2201990DA299C3F337C71A25708C5A4D

IE7-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-KOR.exe

87858C8CC9C0C47FAAF8682D3CB0140665AF883F

343A559C06F7337B3F07A7F957B50C32D6D989D20FA92A62EA071BA3CCE21AA8

IE7-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-NLD.exe

0CF94E03A9D2DFAF187A5B3F41ADEFB184C52623

85E097DDA79E00C29978159808E4AA0F239B2425A859B227E0726323C391F1E5

IE7-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-NOR.exe

587E003AF4B40B71D75795CEBB212BC65FE8D3F1

35A01C25AEC43BD55CB2F97A8BF3F345083CEE41635E43026B05B07ECC7A2B57

IE7-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-PLK.exe

4789FC29C60B99149D44FB99047345CB5F33CFDC

5241A8677A42B8B19A980A97872C2DA0B9A5D8CD4626EEDE01C697770C1B70FD

IE7-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-PTB.exe

CE80A13D7325BF653C2C1C15264B70F27B177A2F

E38B4FA6593FC7B71EDBC97E8F48F4FD421886C4255290A64924EC75CD2684E3

IE7-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-PTG.exe

B7FD792C000DB63376F43206E01C0C0F647F3A35

ED27D8FD9C55D7E70B100C8F47AFDC98974863395F42B50A23A4DA491C4D8151

IE7-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-RUS.exe

042550372D1A70635D0DD9CB74C2391E9C80AAFA

F247C7A08C9043C113F1FBFF72B11EEED28496F8E6BB1B22E2EC9CAC785817F6

IE7-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-SVE.exe

EFF65C95B870E8C3D22D49185735E6DA2A88A23B

C16825C7CDC1938D00B9AF318669D6E45382FD0C919460551953B7549583A029

IE7-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-TRK.exe

5FE29BCE9C87C1661E061B41FB871E60AE614641

A091C5074B5B94CA640ED672AC3FB7367FEE1A85ED8045930605B66E8F7B1413

IE8-Windows6.0-KB2957689-x64.msu

D49944031D82834F89275C984712722FA5D72A45

CE32407E08921008DA8E601CE17D185EC5538B8DD97ABBFF90F2F304B6D3FE48

IE8-Windows6.0-KB2957689-x86.msu

8E4D2BF85B4E343CAD941F330DAFF1CA123C9245

5FA09E6EC9DF94EAFC54315DD2BF28AFB75D00E45E050E35629775E26A0D326B

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x64-CHS.exe

65099F405DFBA41333B00D928966BA6748DA6A11

4389F3DB5F647568E85ED7B4B7FB1E36476A2EB40F37DCB3E0F55375C05308C7

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x64-CHT.exe

0FB054972D7927BCC9D4373BB0DAA78D8C22BBE6

02CCFD79E0B43F074A4F9FAF5794E59E79B64C2F3ABD466650798148323BD298

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x64-DEU.exe

863C72313F49E3EFA00E1DAF95DA816E7E8B62A1

3671622FB715A36F3459F78C2C71164742BEDBBA04A70B8E0F18EE26FFF68006

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x64-ENU.exe

1BFC9C25BA0B2D62AB00F608CE6848833CB49012

B07C377328AF4147F9B680303A6C41E8BAEDF3D1BADEF03F16F9B4CA77756D93

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x64-ESN.exe

110D7827E540351306B996DE3FA5E90F3D88C502

DBBBB7E6E2916746FC9971B5BD7A8C5E853B7FABD015D125045B60493F638249

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x64-FRA.exe

21F5ADDDB357DC216950867DB1F205F0F65605BD

1CEBAD1ED57F57D88DEBA7ACB80CD9A83B1CF0113B4B3CEEBE977E8404E183F9

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x64-ITA.exe

0E905EF048EB3EF8B61EDBD635C504EEA04E2CEE

E7979E76F7D1D4EF89D425182506982471E89C7906E17D970C5C073DF98D2D75

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x64-JPN.exe

FB45B971C4C69DEA04EDDC8DF1701A3DCC610323

5EA2ACD6E7E6696EA50CEF3A9DE18C92BFEC84A57CCC2F798A58719FA06AEF19

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x64-KOR.exe

4012638C90E95F7F0EA5F16D105695775EECDA91

714516999C45177E348D262577FB4A5EBE83D308545CD7E7383399395150EE99

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x64-PTB.exe

26966BACE81F7E64977D42F867CACA135D764A17

5786758B94543269DC61B4FD4688BFF01C17DB7A1E7B946E4718064A0D4BF499

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x64-RUS.exe

96B66B7A9FE95E0978A37677AC64FCCB61E8A731

FC2C57E68DA7343FC4B738555DB51D9BD12BF0055C583B1F6D76FD209397CEA7

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x86-CHS.exe

9F24CA3F78FB14DDFDC42FA32CBB44792699CBC3

83370F5E4DB1286E30DAE129EFA90BCBBD6607CB800B685F2923B59D96A61551

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x86-CHT.exe

3ADC962D9EBABCC8A04C87CEB4C61AEA33C2D9CC

A2C69722FFA8A2016A764E3B2152FD9E6CBEDA7DD58CBFC171D67BAF72336863

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x86-CSY.exe

9722DADDF7A89FB80FC7B0259FBB23FDA351D2E4

6EC838966BAED9AC34CFC8408A035553ED296DE24DCC57AF9C9B9A254154B9B1

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x86-DEU.exe

73D8D6568E3FA49F9208EDEF47E90B08666B42CC

C822D475484121654374784844E75C2FD0BC6BB3FD999296AFA95AD618EE91EE

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x86-ENU.exe

5AB640D48544813403AB4FC1267EB02E6859F898

0AFF0EC10E3F93997FE6DC956E2C035599B9E29E3C617BDC7497E3C112729BAB

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x86-ESN.exe

798236A6E55DD2BBA464C5ED4F6991D1E0DA3550

3C7308832EAE2A4976BA6FDCDDB08F9FFAFADE92918FE174FAB16BE9A08C451C

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x86-FRA.exe

6B446AB4046B93C276B5BC6D305675AFA6E783DB

485C80F2478BB8A5E336590B6840024AD4163B3202EBEFF5A8837FB70E84CE5E

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x86-HUN.exe

8C708D7DD2F190A2B0D9E8AFD618558CA92C877B

27D7B7F165AD16E1AEE9C541A5034A71F8F384C8AC452C57593EEF688AFB7529

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x86-ITA.exe

731C6C52125722E124086DE6220A085963AA5B48

4EA5DC786524B3CA40A7361CA909E0710D533F80F1A63F39A9BDBF1AE808A554

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x86-JPN.exe

51898BA3EB334D9DE248AA6E13705E7A472EDE16

6F70847504DAEB9DEA3D3C1D715C4AF09CAD06C751667B53BCD1596531CB9671

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x86-KOR.exe

10F409B462D112882EC2160B897EB56400A19D4F

6A0A62824118E367062A6E320C29442A13C709944AE046A5A9937FAB893CDA7E

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x86-NLD.exe

D12068E434D70799A3AC81B1E3851E582D0BB962

00F1865C7C94AD7988EBE644F10A5ABA1D1B8EBD3EEA21BF1CE6BB1E51A37898

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x86-PLK.exe

8941CC435FBBFBEEB561BFAA4ECA3027F47BA730

0A0512129AFAD4B1103DE09A5863FEDE01ED0D9251A7D40DA2866A3A112AB5B0

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x86-PTB.exe

A39F810C26A8675C9E3B4DAA0C5ED0916460010B

6743396DB43C4A51E74C0F0B47FCC17896BEEFBA1806C368E0EC618D41BEDCBB

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x86-PTG.exe

8F144E54951CA5792AA8FD53023AF0E3BF21DE86

801B7B4C4682A63D5AAEBDDFAE131772EA802DC8DEAE61D82A0AC6ADC22AE79E

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x86-RUS.exe

95025A856EC11F414F4325E71A47C891F07677F6

70966409D3E51BE5564FC04D4EEAF7BFA82477E0AA215506E6E7C6FD595335C3

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x86-SVE.exe

B0579D3090FE579A7F357CD215B6D1ADBA0F60B9

20C66DA42559A79848E10D9367646CFA5BBB23C2A702D1EE75C9330031C53F98

IE8-WindowsServer2003-KB2957689-x86-TRK.exe

E3A97668BA685AE3D4F33D1D0ADEBDF78711B0B6

FCBDC9DB418B58BC788547D04194C09B6A44F9DE7240B6E6A731DDA4F88B9EE1

IE8-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-ARA.exe

8621CBB0E103C0D35C7E4DC095DBBC2C20F3A184

742CB15DB505DE8CB92A94C16392B7A8046AD78269C908622E336EDB14719C8A

IE8-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-CHS.exe

9EEE4467815EC75D9220E02AA845B2508BB3828D

F35EF1AABC7EA2E37E5B8B104CAACE54C7B2EBD58584F743F0000D11FA2C4FB5

IE8-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-CHT.exe

F489DD7D8C9A7BDDF0A3F37E5A75D735A621A6D0

2A9E7369BA647B42C9AE202FB286EE7A7A94F7439F654D191F61A5454615C39A

IE8-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-CSY.exe

E09E36558B96CAE74686BEDF29706B2B7D650B63

67F03838072C077DC0B22C5765EE02F3B3E602211480EA7BF43CACDF5E9B797D

IE8-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-DAN.exe

A08CDBE2D073527BCE607B831443621F082AB2BA

AA8436AB64CD1407A8640A00CF2F149070C9FE73F3410CD1C8DFF3C07AA7A68D

IE8-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-DEU.exe

CCCB7035359C8C523ABCCD43969E40691C8C47D2

4EDE87A2923A6B7EF5F5C728CAD61BDBB00F3FE7C87372F05EBBBFADAEA3E485

IE8-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-ELL.exe

2B587DFE7C8EF59ACD97F2310D8F486EEFA53EEB

F509BEE0F143DDFCF1E2C8A1EBE42ECED8C224DD487E1D74E7529C26E56B7B21

IE8-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-ENU.exe

234F8D7B32CC0458642E0B57A8C790EA70269448

2771141BB7EE6B9278CCE030ED3047FA1C1CCD19605916A642711890B49A04F1

IE8-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-ESN.exe

4874DB4253B093A0B9231F14C47357228C6FD9DD

99B7897D0E5CF82664402E0024A1E15368DA3CB4C1EC1AA467AD478BC2FAA1FB

IE8-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-FIN.exe

839DB82896E54B510F580332AD4C26F0BB0073E2

9FCFEAC9A18D8DC3492B4C4F00AADD9A35158F01888D704320CC2D0F2FCFC9FF

IE8-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-FRA.exe

A8BCCD7C5E0765C4E5B3B63C4371691F3150E566

B8D687C646EFF17DA3BAA02C635AA99B9639F97DD419AE26E4A7F8D10839DA6D

IE8-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-HEB.exe

A674292FFC95F8482C11F933656ABCA297945734

421D65516A61ADDDE8791146CD50F93B9F20DF7DCCE129ED109828973F7A2B0C

IE8-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-HUN.exe

84C9377C5A2FCDA88462AB876E68C8588AC3F27E

FEAD6166692DCD529A7147B583CC8457EDA9339380C1540501EDD7BD174DC7C6

IE8-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-ITA.exe

B4025E9827B5CD8F6E9A80E6A23B60028F43E2DE

4008DF09895D24C598692F64E57ABBB12971560941841ABDB1E5F62199B8A9BB

IE8-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-JPN.exe

0D83625A714D1859CAA3803BFBE6C74D5B27C1FC

B0DD15C3B9A6F5ACEE0F2957320C2AAF126B8D3C5BC3222A196695ED4FFAE971

IE8-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-KOR.exe

8DDD30101253B9721438C486415B50A1CB139BB7

D4ECFED94DDECE73E87339B09CF5D1E01B6431E9B71D80BE07FA2F447A95CDAA

IE8-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-NLD.exe

B20C4D57B95C1D2315BFB2D3C186E266F8E940B9

29EB016A8527B89251A5EB248386D64C48A096584DC7937BEA8897F445CCED66

IE8-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-NOR.exe

D9865A182576607E8C3EF50E7B02CC624354A7C0

49AEE3814E653FD5ED562BB2F0B3728CC947B86624748ADC8D4F8812FEC597E7

IE8-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-PLK.exe

14A90A70FEC03D8FD8DE243EEC1A6F52838640A4

B939135B0D3D206C6FE2A7296AF3D8744897056B8CCD2B602F9DF6C2D40A4A4A

IE8-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-PTB.exe

9F0A767AEBC93A0E92CF72D00C1FEEE3E6C90777

82A1A3EADCAFB46C56B091A4A7CDD6E281CFEFE35540CA4179A15AF9F3385F47

IE8-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-PTG.exe

66020E95F7DFBE8F58BAF1456B0E7337F13D4BE9

1C284F2D512ED43ABFA5BFA755A45E00094DBB6DE6762FDD8E44888DE9D80088

IE8-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-RUS.exe

6458B81996071FB792D8483530EC4144395A04AC

6F7E0EC51C0FAA598C6E59A44592B13CF3C1B366EB8FEBEF3FF1E476DBDD37AE

IE8-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-SVE.exe

43833FDAD087B61B45010AA92EC7F21E3ADBBDA2

3FABF5B0AD47945E2ECF5697E552B3F3ABD67FCD54FC03BC59B33F91D834254E

IE8-WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-TRK.exe

E19AE84C40BA4C7263C1E0BED88C77ACFF57FF9A

63D092336A6A92AD887885AB827F57C92ADC083CC7F0EF685938933B09ACC262

IE9-Windows6.0-KB2957689-x64.msu

CE0549F8CE4D87A94F2A607593851AD6AB69BA27

2453307C942B08BF91706602FCCD1BA86AF7680E4FBAE0B200DDE96784B42527

IE9-Windows6.0-KB2957689-x86.msu

26ED8DAC2A61195996AF567D6CBAACC7891D59AB

369217192003DF26277713776DC8F8190508A42C0872424639E18C462AF3C615

IE9-Windows6.1-KB2957689-x64.msu

8FAD9348DB30270675B3B6EC01A2DE4B9AF4D780

99E722D2D8BD26D1BFAF9933AE79D7DA1FCBC05CEB68963ADA7CA93FC8416BE1

IE9-Windows6.1-KB2957689-x86.msu

BA1EA4975A0CA247E1CF4B5C0957A92B03A726F5

55C536BC54D8DC6F13DB14206A3B5B7AA2891630E4DFFD2552F0834526DFC05D

Windows6.0-KB2957689-ia64.msu

892120A27491BA4DA271773B0BCEEA40384F75F9

36C4A3FEEE7730A740C29ACDCA7EF2F396F52029DF31AC589B7803336500D979

Windows6.0-KB2957689-x64.msu

3578D2B86221AA5B733D65AB9757D1BDE0655863

4ABB2725FF8F4D87B65E7D2B46E075080CC3136488DDD560D2BED3CA75488633

Windows6.0-KB2957689-x86.msu

C0AECF3B67A8F3EE7F0FB5584209B9D40B258671

EEB81AA62731FEE441CD1B3628886A17EE005C39DCF4BF16E403E6D083C1C784

Windows6.1-KB2957689-ia64.msu

109BA7A8627691FAE4179F389F6153D270ACB1D1

23D86449C6D4439A7CCAF4944ACE46FF1C3DD1F6CFBA361F92E47DF21743AE44

Windows6.1-KB2957689-x64.msu

41562939743723CBA3F00FFC721354C7EB16DFAA

395CE8A834A160CCC53EF6ED8F36485A886EBA6B2AE3C8EC8D1A7EDB7CDA6F6A

Windows6.1-KB2957689-x86.msu

892522AF8C68B405503A3694DF3D179302BC7A6F

06351FE5BEE90065283D80FF82ACA6947CA9639A46F3CCB150AF56C8C70B9B38

Windows8-RT-KB2957689-x64.msu

DD71F9060754525BA5197F227B00EC1078451B70

051CEDE0D0055C4A439B0B2A2C4C11D0C97E73E6A8067602F3300019D7E76932

Windows8-RT-KB2957689-x86.msu

71515E7505A41696FF8670BB6C2BD5A3C083F8E2

543CC32D457E261D26A2148B68F7EF7D9A31421710638C1A5A05E777201308D7

Windows8.1-KB2957689-x64.msu

2DBC325B6A1E5648AD73EBC37E015C123D0C17DE

30CAD8C58B71996D93EB76B46A03BDC27FD35A5226137048CDC75A19AD349188

Windows8.1-KB2957689-x86.msu

1F2BCBE3789C9BBCAE51625B27D7B79CE03975A2

05677C495B117D5569C6A04B8809F58FB08EE4B92A46A2E21B7FD77E66109F1B

Windows8.1-KB2963950-x64.msu

970380F564EAAE5751DE585B787D40B94C33280F

4818DB8BCAFCC85A3E6B9F95715D199A21B302C8A67F3128BEA62F814F324227

Windows8.1-KB2963950-x86.msu

21FBE6655A0A95ADB3FE8BE11ED717CBCDC16647

40D151A8AF8014511867C5E645EFCA7499C87BCFA2633D623D591FBA86C02C35

WindowsServer2003-KB2957689-ia64-DEU.exe

C5A5A640B12B0F5886BF4A13A6F137A03D5D82F3

BCCBB6872A17046953E932F56CCA1E091216360FC4B7DCDB9D57C01D3121040A

WindowsServer2003-KB2957689-ia64-ENU.exe

64FAC90A875F012A80B56E7290CF3A3D7BE42FDB

CA5E0D55593B184A365FA5472B7999B157F91B157FCCB9B797934F7FCBA035C2

WindowsServer2003-KB2957689-ia64-FRA.exe

CABA5B48491C878D195F47816DB2CC633677186A

561DAAE02D73240F63675016284C87FCDAA24A64812D6D2C2F64529149482ADF

WindowsServer2003-KB2957689-ia64-JPN.exe

50BE15664C56CF53DDB5AB2EA778AC6856324537

6520FEA3566BBE601BE5148F2DEC0759483086ACCB009154CFC6AE3147F8749E

WindowsServer2003-KB2957689-x64-CHS.exe

5B4366CDFBC3246F47AF585EB4DA55DF85A87757

E47BAA9138C91454A09DA608F7FDCFACD2BC58EABD7CFA22AA717BC45585231F

WindowsServer2003-KB2957689-x64-CHT.exe

0C185953FF391A623C382E8A7BE5391F317F6527

CE9EDC6F62BD7A1C5926342A71BB6F25CA0DC492688859F4F76CD01AB4A18BD4

WindowsServer2003-KB2957689-x64-DEU.exe

27AC01733EE52FC51810F242D8A42E2352D29CFF

03A37A7D63ABC3A04104ABF4B1A6A7E6C73C3A97AFB1258ADD618B54032B5C92

WindowsServer2003-KB2957689-x64-ENU.exe

EE208D7C9B49600A0A62B0CF07DAFBE7337D91E3

88F41465767D607D550F129B89BD7803A733C4421D6E60B0083F1C707643253C

WindowsServer2003-KB2957689-x64-ESN.exe

F7A02267F52EBD0FA0FB02584EC1B54AF6DA6391

E3A01805070E6EB0E66D65BA6F41416825C14B2F19CAB7915973239B16937089

WindowsServer2003-KB2957689-x64-FRA.exe

75487A20A3EF37C589B59D59391F5079F45459F3

D63E8F898DFAD9F0DD5B9E428C02434F00DFF3D9394634660F66044063E7846F

WindowsServer2003-KB2957689-x64-ITA.exe

8481FA2629FDBB492C2F4420DA7479CF4FDD0E87

D4377EC3FCFA215427AF02743C5A78B881D3C9E0627F6B4482FC232F32D6BB8D

WindowsServer2003-KB2957689-x64-JPN.exe

BD192A27EADACFAD6941062A65868B76C6048824

3037EB558AF88700BE04CC565C3B8E0E17911CEBA53FA5DA19B1B960AE649D63

WindowsServer2003-KB2957689-x64-KOR.exe

6716F664C69F8A008D84B1898C65B9A34734C8DB

50351522BA8FB1D3BE3708B4328DB09CC8EDA461D893B74430BB156C63C7B7B3

WindowsServer2003-KB2957689-x64-PTB.exe

5D015F1BB097065F3193EA75B9BA98FC682CEA8E

E28300D1C85E0C9B2EE4ECD1019E4E21BE0622F0251FBC7DB770A269A803E2F0

WindowsServer2003-KB2957689-x64-RUS.exe

7180F87966CC5CD1553B665BD3F2E02968E5E546

064A941AAFEC7925B4EC6B704187A6604E77E270BFC0488FD9EE784504554164

WindowsServer2003-KB2957689-x86-CHS.exe

3B575DEFF9468555D266046C697D5A39EB827F31

7F9D68CEB7CEEC0691A94ADC85D410A0173665BAA4E2C9970816882DF4862131

WindowsServer2003-KB2957689-x86-CHT.exe

EDC94C27C05114702C95321E4753EE66C8389AAA

A72947B5D6614FCD5386E4F26D07F9B6886CA4935E0A8913475A91FA062915BD

WindowsServer2003-KB2957689-x86-CSY.exe

3F6BCDEBC69B6C8564F6A27F6F78AE89B5423998

DC73F2CD6AB4FB9810B974628F1E81240D471F1B17ED1571DAB83EC061297A10

WindowsServer2003-KB2957689-x86-DEU.exe

7D41AA1131E941BDC42D890DF996689F3448AA80

9E27B08F0A5AD8A6B14CC7647372EB0772D64297A841C3809C872B82183A7A3E

WindowsServer2003-KB2957689-x86-ENU.exe

B139DBB79AC0979E1E939E86ED3A2843E4A28910

031A73F0A3218C7B4A90D7C36E9B8E6728D11D3FDBE40C5F46F4E57696B0D391

WindowsServer2003-KB2957689-x86-ESN.exe

323A02C488214C1EA81B48C983D5C7CC71FC0DE7

130B22154459C0AA064755CE4221997D6285C57D7B41CBA84979BC108EABDB44

WindowsServer2003-KB2957689-x86-FRA.exe

48D43F20F57548CBDD288A892525D4C8DDAACCBE

D2E7924142A45B70E869E8EA32E0517348DA8741AD0F7AFB800C336EE7DB4E0C

WindowsServer2003-KB2957689-x86-HUN.exe

740DA51DE6AD1841328CB2056452886F7D52B7E7

E7177D1CAE9B51CC95F182AF5D5DCC393EB72656C2AFAC853910866B3EBAAA8C

WindowsServer2003-KB2957689-x86-ITA.exe

627A7EB480862373171C67A8A179B59651B9C037

0B746BFD435947EF4774890714AADD605E89188BE7B9C2FE2E10287B7200C67F

WindowsServer2003-KB2957689-x86-JPN.exe

D829FA98967481545C14802CE5C39D09AFFEF32F

19F4B618299C504232EF5D7C0FCABF511F8764550FFF20A0A7E5789963CA646D

WindowsServer2003-KB2957689-x86-KOR.exe

4EFD5BD8A8D496A2CD784428457DFE33C1F6C7F6

FDD712745B890C6D3B0D4785F6F4BFE09C8EB58CE2E3839826423C24A958F0EB

WindowsServer2003-KB2957689-x86-NLD.exe

42E4964E8FECC24425E828D39A26E57D07913651

DD12C7C46AF7F12E49B6B7A37779928DBC6EE161EF96B07FE36BCB76E47E7B48

WindowsServer2003-KB2957689-x86-PLK.exe

55392446539FA4F3FCB4F08B222AFE7C838B91BE

3B503F8F211972D1638DA4A6AFAB10140B15003ACAFFC18747BDF4F0704CB262

WindowsServer2003-KB2957689-x86-PTB.exe

E5B4C622E5593410D1F84ABAA0BF9EB83DD2B096

7CB7C1EFB5A3431DCED13D209AF68BA1360B8F31B143A9B3B08675CC00D40E0E

WindowsServer2003-KB2957689-x86-PTG.exe

B63AE5C20CECC55C3672813B3C7F09921D5E7A82

64DCE90D145FF7323F7BABE6A8BB23D290ADAF1AF22E3913B7074EECB6287134

WindowsServer2003-KB2957689-x86-RUS.exe

21195E2DA7AD7EF6241F73D22EBF252BB3B955CF

C2782815CD53287A92098206671A48D72822F9E8C6950DB3040B8CF89BC23972

WindowsServer2003-KB2957689-x86-SVE.exe

26EA17D6B5C17AF4B4818BC88D4FDB9D17BDD2C4

3E2A78F6CBB95834F8599E635BB20A1DB96FDF427B72D1A5EC26A29D15613AE3

WindowsServer2003-KB2957689-x86-TRK.exe

6655C2A0EF3EDB2DCFDF7EC13823233C9FA6BD0A

E6042444FF05BA1E92C1D778884C21354535C3612573FB5868C1331A0E1A5367

WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-ARA.exe

63068A395A1C74EA287E1941A02BC1D27EAA24AE

C0FFA5960CFAC50AE567CCB0C2EE82F60126957FF3025EC700F69A48802CCAEA

WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-CHS.exe

6DF9D5E3A6B7C8FC1EB3F734236ABCE18928BE9F

1ED3D16FA81F27E234567B3D9E54D1C5CC8733BEB4885D764B4B8C8B82C89DD5

WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-CHT.exe

A1BD5B494A3C5C63253FEF7527F0F3431443C78A

0198994E6CC1410148C928AD45AF6C8F3130FF7E73BD23F0C701369DC1B0B61F

WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-CSY.exe

CB2C3495B56E4DC9529E172F53960A3E2C09FE55

9C1BE36AC9123041F4378A0C82C28902015CFF23D55D15EA5D4D38E3DD0741FA

WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-DAN.exe

9C989BAE10205757E5EC83D528BE0CBDFC548DDB

F17B3CDE36AC5B1B6C1630A8B77E14B4F8C94B46B09D76B6B4F04A15D21EF7DF

WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-DEU.exe

9B1734399E3CDD76EC9F1496030168DF36657C80

EBAD31B151FA2EFCBE43A3FA14EF0690C4F62100FB470544ABF6A7E16FFB09F0

WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-ELL.exe

D9C02363D31B0B469BF60CB2228E1AD43CFA542A

13D6D3D326E73BF484E4AA2120798CF2C25D68BE9993C4CB082C3F14961DECD7

WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-ENU.exe

28CBF8573434BF2485FBFDC958F48B2B4DEFAD81

57C7E2BBBE58E62950E34A1D3450E6B586600AD22F158B571D2DC0BADA4589DD

WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-ESN.exe

7A438843160DD16B9718867C4219F12F61A67346

0C5B10B0A0B94B55B82FA047EE94330AA2E0C36760954EE45E25721AF43150BF

WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-FIN.exe

B88440A7CB61EB46A758B173808F160BA6EFB876

E3F096CA68F7C5028A483D591C66AD19E7CDB2DEC5F2C7A8E189F93F351F808D

WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-FRA.exe

7140BAC376BF0E6329FC84631D06A4ACAD040DED

E7E8CEF9D586706CAF9B1AD82859AD254B1D9AF4D2C89FAB127E050591F4A557

WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-HEB.exe

87430C4ECBBBD701530A28F8D7F5381423C33643

32103FC1E36976C17A9EA88B4EBAC4D08A6D36797839C5B35F3988D9EC447C94

WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-HUN.exe

786EC9BECDC9E5E7DD92394B9556D5D3C4F44E1C

3E9FB3E0697F947D36FAA24A4F89B2E1C043EF896872EE4899A970506EA4C1E1

WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-ITA.exe

75ABF7148E1879035CA69E66E39D1A179EC39F39

BA1CD65B891C16751AAC43736F91268B20D0306DD8ED57583A90C65A0F965AF1

WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-JPN.exe

95052FC778ACBCE5FC6F5C54B3E1DBAC154830D4

083F91F598459A3FC34AD6734DCDB106B0ACF71A1942D9FA8AFB9E0D20C45AA9

WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-KOR.exe

69460CB85B7030711AF947817B158023C494278C

60EBE8F947D7B07B5365FA5FA1CBD95716A96FAD45415829FF87309144FC2EB8

WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-NLD.exe

AC170EFD5BD2E123AA06A4C19F96385D29504BF8

7168790D32FCBC278940268AEB60CADA36F4272F1431E02B5698B18B9132657D

WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-NOR.exe

EBC9EEF897E48E5CA902CE86F152A1770A75C463

5D6BE836D6BE474D50CE202971149F45DA6B34D4B2267E214EA001054BE2D712

WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-PLK.exe

D4C6A3CAB307D41FAB3C6B9E4A64173D5762C0D1

8A71C3AE237BEF696A04E1E0CB8AB4AB9147BDFDFA523358D8F1A91A345F7086

WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-PTB.exe

40B1079D1ED6A04F81D15DC07AD5C38437568BC3

627749EF277C43254988CFB6E728AA46445CAE141129CD20263C2D066BC9ED13

WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-PTG.exe

631E7B0D15AA5359586125D423E5AF878E0E5CF6

8325145A0C7076B9EFF8293E729211969F88086A6DCA422F9245C6FC23041633

WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-RUS.exe

ACB8BF223047DC91F601F7184174B7783449E7B1

A59D280CF92BC6B98225892B19A9B4D2244CBE095A76906BF397DB2FB888E1A3

WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-SVE.exe

18F53579B752278B82C9DEEAB26BD898F16E39AB

74797926FC09C9EE3C47EA7F46D8189BC125EDB32B074CEAFB99F24749A4AC69

WindowsXP-KB2957689-x86-Embedded-TRK.exe

0BEBC105B1302BBE088DDAFC2066A6043E14A1F1

96271C7A712896C35AD5107EFAB573773BED6B7A3247DA4B87F14CF639C6DF6D


Pakiety aktualizacji zabezpieczeń 2969262 dla systemu Windows Server 2003 zawierają pliki poprawek programu Internet Explorer oraz pliki poprawek GDR. Jeśli żadne z istniejących plików programu Internet Explorer nie pochodzą ze środowiska poprawki, aktualizacja zabezpieczeń 2969262 zainstaluje pliki GDR.

Poprawki są przeznaczone tylko do rozwiązania problemów opisanych w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzonych z tymi poprawkami. Powinny być one stosowane tylko w systemach, w których występują te problemy.

Te poprawki mogą być nadal w fazie testowania. Jeśli ten problem nie ma poważnego wpływu na dany system, zaleca się zaczekanie na następny dodatek Service Pack zawierający te poprawki. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania poprawek wchodzących w skład aktualizacji zabezpieczeń 2969262, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

897225 Sposób instalowania poprawek zawartych w skumulowanych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
UwagaOprócz zainstalowania plików poprawek należy przejrzeć artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzony z daną poprawką przeznaczoną do zainstalowania, aby zapoznać się ze zmianami w rejestrze, które są wymagane do włączenia tej poprawki.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu sprawdzania, czy istniejące pliki programu Internet Explorer pochodzą z poprawki, czy ze środowiska GDR, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824994 Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows Server 2003

Jeśli nie można ustalić, czy jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows, należy uruchomić program Informacje o systemie (Msinfo32.exe) i odczytać wartość wyświetloną na liście dla elementu Typ systemu. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom lub Rozpocznij wyszukiwanie.

 2. Wpisz ciąg msinfo32.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. W programie Informacje o systemie odczytaj wartość dla elementu Typ systemu.

  • W przypadku 32-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x86.

  • W przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x64.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

827218Określanie, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×