Aktualizacja opisana w tym artykule została zastąpiona nowszą aktualizacją. Zalecamy zainstalowanie najnowszej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=pl-plAby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS14-037. Dowiedz się więcej na temat uzyskiwania poprawek uwzględnionych w tym biuletynie zabezpieczeń:

Informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń

Zależnie od tego, jak w systemie skonfigurowano odbieranie aktualizacji, może mieć zastosowanie tylko jedna z tych aktualizacji dla programu Internet Explorer 11.

W przypadku systemów z programem Internet Explorer 11 w systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2:

 • Aktualizacja 2962872 jest przeznaczona dla systemów z zainstalowaną aktualizacją 2929437.

 • Aktualizacja 2963952 jest przeznaczona dla systemów bez aktualizacji 2929437. Uwaga: aktualizacja 2963952 jest dostępna tylko dla klientów zarządzających aktualizacjami za pomocą programu Windows Server Update Services (WSUS), usługi Microsoft Intune lub programu System Center Configuration Manager.

W przypadku systemów z programem Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1 lub Windows Server 2012 R2:

 • Aktualizacja 2962872 jest przeznaczona dla systemów z zainstalowaną aktualizacją 2919355.

 • Aktualizacja 2963952 jest przeznaczona dla systemów bez aktualizacji 2919355. Uwaga: aktualizacja 2963952 jest dostępna tylko dla klientów zarządzających aktualizacjami za pomocą programu Windows Server Update Services (WSUS), usługi Microsoft Intune lub programu System Center Configuration Manager.

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna


Więcej informacji

Poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

Poprawki GDR (General Distribution Release)W zależności od wersji systemu Windows i wersji aplikacji, której dotyczy problem, poszczególne aktualizacje mogą nie zostać zainstalowane. Stan aktualizacji można określić, przeglądając poszczególne artykuły.

Numer artykułu

Tytuł artykułu

2813272

Błąd 127 podczas stosowania ustawienia zasad grupy konserwacji programu Internet Explorer na komputerach z systemem Windows (strona może być w języku angielskim)

2934681

Program Internet Explorer 8 ulega awarii, gdy w aplikacji jest hostowana kontrolka WebBrowser programu Internet Explorer

2964325

Przeglądarka przechodzi wstecz do niewłaściwej strony po kliknięciu przycisku Wstecz w programie Internet Explorer 11 lub Internet Explorer 10

2977636

Program Internet Explorer 11 zawiesza się po wysłaniu pustego żądania POST w strefie Internet

2980003

Po zresetowaniu ustawień w programie Internet Explorer 10 usunięte są ustawienia znakowania

2980004

Niektóre linie separujące na wstążkach są niewidoczne, gdy używa się innej niż angielska wersji aplikacji Word Web App w programie Internet Explorer 11

2980006

Program Internet Explorer ulega awarii podczas uruchamiania aplikacji na stronie sieci Web

2980007

Obramowanie tabeli nie jest wyrównane w przypadku scalenia w niej komórek w programie Internet Explorer 11

2980008

Niewłaściwy rozmiar obrazu w komórce tabeli, gdy stronę sieci Web zaprojektowano w trybie osobliwości lub w trybie krawędzi w programie Internet Explorer 11

2980009

Ukryte pole przekazywania pliku nie jest wyświetlane podczas próby pokazania go w programie Internet Explorer 11 lub Internet Explorer 10

2980010

Narrator nie może odczytać tekstu alternatywnego obrazów w widoku do czytania w programie Internet Explorer 11

2980011

Aktualizacja usuwająca dodatkowe paski przewijania i białe miejsce w oknie formularza w programie Internet Explorer 10

2980013

Pole hasła jest wyświetlane jako puste, mimo że jest wypełnione, w witrynie sieci Web HTTPS w programie Internet Explorer 11

2980014

Typ żądania jest niepoprawny, gdy przeglądarka wysyła żądanie HTTP metodą POST, w programie Internet Explorer 11

2980015

Niepowodzenia metod PropertyIsEnumerable i hasOwnProperty w przypadku używania funkcji Object.create w programie Internet Explorer 11

2980016

Aktualizacja dodająca obsługę nowej funkcji preferencji bezpieczeństwa w programach Internet Explorer 11 i Internet Explorer 10

2980018

Obraz na urządzeniu nie jest automatycznie obracany podczas odtwarzania wideo programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11

2980020

Niepoprawne udostępnianie magazynu SessionStorage i powolne działanie programu Internet Explorer 11 w przypadku tworzenia kontrolek WebBrowser

Więcej informacji

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń
Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach. W takim przypadku znany problem wymieniono po odpowiednim łączu do artykułu.


 • 2962872 MS14-037: Aktualizacja zabezpieczeń programów Internet Explorer 6, 7, 8, 9, 10 i 11: 8 lipca 2014Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2962872:

  • Problem 1. Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń okno programu Internet Explorer może być odświeżane lub reagować bardzo wolno w razie otwierania kolejnych okien modalnych. Ten problem dotyczy programów Internet Explorer w wersjach od 6 do 11.

   Rozwiązanie Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować aktualizację 2976627.

  • Problem 2. Mimo używania programu Internet Explorer 11 ta aktualizacja nie jest oferowana.

   Rozwiązanie W przypadku programu Internet Explorer 11 aktualizacja zabezpieczeń 2962872 jest przeznaczona dla systemów z zainstalowaną aktualizacją 2929437 lub 2919355. Klienci z programem Internet Explorer 11 muszą upewnić się, że jest zainstalowana aktualizacja 2929437 lub 2919355, aby mogła zostać zaoferowana i zainstalowana aktualizacja zabezpieczeń 2957689.

   Uwaga Klienci z programem Internet Explorer 11, którzy nie mają zainstalowanej aktualizacji 2929437 lub 2919355, mogą zamiast aktualizacji zabezpieczeń 2962872 zainstalować aktualizację zabezpieczeń 2963952. Jednak aktualizacja zabezpieczeń 2963952 jest dostępna tylko dla klientów zarządzających aktualizacjami za pomocą programu Windows Server Update Services (WSUS), usługi Microsoft Intune lub programu System Center Configuration Manager.

 • 2963952 MS14-037: Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 11 w systemach bez zainstalowanej aktualizacji 2919355 (Windows 8.1 lub Windows Server 2012 R2) albo 2929437 (Windows 7 z dod. SP1 lub Windows Server 2008 R2 z dod. SP1): 8 lipca 2014Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2963952:

  • Problem Mimo używania programu Internet Explorer 11 ta aktualizacja nie jest oferowana.

   Rozwiązanie Aktualizacja zabezpieczeń 2963952 jest dostępna tylko dla klientów zarządzających aktualizacjami za pomocą programu Windows Server Update Services (WSUS), usługi Microsoft Intune lub programu Microsoft System Center Configuration Manager.

INFORMACJE O PLIKACH

File name

SHA1 hash

SHA256 hash

IE10-Windows6.1-KB2962872-x64.msu

D802BB196F98C898D3DC332259FBF4A2902F665F

53919332C7B1571A65429D687F1F9253A4C8F877478777696A3AF66C8FDBB694

IE10-Windows6.1-KB2962872-x86.msu

7D0C06DB533E61AB0B724A7B2B0780856D93F800

9D03F40C5D35BC6BFC850B7B5BE7971B42A9469B9FC551FC462055AD03D5604B

IE11-Windows6.1-KB2962872-x64.msu

F3E1BABA1AC9CF3C53AE5E12620285A27B61DD99

501C299C792F703BCB54AC477CAF4F66D5CDCB2BD3F575BDE0E5B9CF3064D895

IE11-Windows6.1-KB2962872-x86.msu

C1C3837E3F940ADC2465CDE816E1C7A7DC88208B

E9F45F8D2B15C590F3424FC6BFBED653CB8C1BFBF548AB37E60D058BC9D80C04

IE11-Windows6.1-KB2963952-x64.msu

796E2025564824A98E71346DB2FF9E53061B350E

E1013F7B50CBA19C4F52E9AE9B9C80425F7FA3C36E7860B1D3E282AC903C8D4D

IE11-Windows6.1-KB2963952-x86.msu

BE67AAE7AB908E0903C6A661617834535F19244E

C884CFFE7A32BE55B4C39776D15B0A686A94B2947675A33E3892ECF38A581E03

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-ia64-DEU.exe

884BEEBFE3C31B736355462A9A886FF341F2E210

0E65646B297FE42A81BADD2F6882E4249398296FB32457C28C7C50FADAFCCC1F

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-ia64-ENU.exe

064D89E8973DAC45828FA784FDC15C3B2FA967D7

79A570E7FA75F7296E628AED75686E643AB67F8DA33550FA930064001A45FC08

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-ia64-FRA.exe

7C5AC11749166143D8DA038C4174397618E78B50

B51B400558E745F70E0F8F4E7F2C3BF29DFBA8D007F0B87D4D94DF038E0D23BB

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-ia64-JPN.exe

8388A92A6BFFE5F36E3D45342976E8C825BCD467

316D3F27BA4B9208B122CE43D15B6832A2B26165A8CF46372B36E952E2786857

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x64-CHS.exe

825F52995D8C239E5DA9B7B3BDD2B82FCF871D39

655BC03E0E8FB73D64F6B96A1F56FEDDC7A652DAFA2F6D4622161D92EC018CE6

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x64-CHT.exe

E0606914347EAF9D430B89674E67CD32CDD31763

151DA63D2AD2B82F84CF844CAFE108E5DD9C7863D605D545A09E41ABE96CD4C7

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x64-DEU.exe

44E6EC33E97A58A1C21237A37533CB02EE3D083D

16840DE6588D676D67A171750A3AC1EAF471705912DF939F6960FE6CB6D4EEAF

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x64-ENU.exe

8A15CED9AD5020DB0A46B12631232C3BAFE0327D

EB43A026FD7514DB1E49EA50EF8A874F0B2749D27CAE164D384D9DFE61BF115B

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x64-ESN.exe

31B45A18432FD8A68E66229B25ACDB069A87E299

6C4A1BAD4F9DAF3A3F7667202E25611A0398937A8FB9A9287D5E89B6FACFDE0F

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x64-FRA.exe

AFD5F0319D62E170512ED2772A033E1CD6FB4FF5

30C7AE37805B2C80D9FECD6F1149F0E6153FE1D6B9B6DA09FFD4C2506A283FE4

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x64-ITA.exe

EA90C9B66F141D63A1A5924BA75FCFC19DFBD7F4

4D8D828C0189BA6A98202E0A6F1F68DDCB38980E8DDB449EBD3A4D9121AACAE4

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x64-JPN.exe

A0C07326850731F5DB86A32DEEB41B44BF6BBB05

EB26289A1017BF36459A2FEFF53909E1070E72C985BCA28B2D893B8DC6521B75

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x64-KOR.exe

8D63A2126428093F9903ABAC6AC46F9B8643267C

DC3724334718B2485E701929AB62979BB504019491A48C76089CEF79FA0315DD

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x64-PTB.exe

9A6A33A502CA3F3E9D0D8046785A8D3E84AB4EC0

F918511C8C1C53DA9DC983607F99BEA865CFF6B11C5D2A3E5F5D46622708428A

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x64-RUS.exe

A4CD13792A5FE4CF8CD33F32931411B5CCBDBAC8

46CBBC8B343F9C11F5B84BEBC0B819671D7A81F8775A7391AF848B1252D136FE

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x86-CHS.exe

CC0D6CDCEE5328F2CDE6ABF56F66B14E779E7F2A

6DEB9F969FB01EFBCC87C8819255DEFFB00A1A4E149CB51A5295C45CA9409993

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x86-CHT.exe

D98212654ADCB1ED654E1F5C1D8CF714DADBF36B

8C3ECCF2E7C3CD2A3589790F0D43A66FAC31841B2FB5642527F16773C45CBC03

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x86-CSY.exe

E4B172EC646984303B20D6EDDEA36CAC657DA1A9

BDBB8545FC4152F7C19C7B5005A28F842DEEE7EDAFAB368A23E0EDE9C4D2E176

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x86-DEU.exe

6619AC98E30515719DAD3A45BA9E5E2B560EED1C

910CC54BDF8E36DE9F2525D39949422A280478FC000408CB9E21A605BF3D6E32

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x86-ENU.exe

2979DA4D5676AE71AF808FD836FE3732C46EC46D

F362AB782F0B5E2ECE27222D31104FDA27E4002FB72C3792EFBE784D3FFA8C9B

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x86-ESN.exe

CBE157B0E81BDB06127B0F6D9B9C301E3C281301

3B8026157FF59308FB809B3541B3DFE73346012B48A0B0F8B20601722C20F48A

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x86-FRA.exe

4ED6118B886C3EB275AF21E730651F367C258885

7C26FC87B42D8E23C638138A5597EEEA484531EE2C507777657C2B1B83C6916E

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x86-HUN.exe

395687C0BDAEA886AAF62C12F6E16F9C8AE39A12

3B3C88D61FF1977C2223431E965CE6A0564C21C9F01E6EA4780CC128F14D1CB2

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x86-ITA.exe

113845E90BAC0E34CDF3089A4A7D755959F8D2B1

63B8EC955264536E377F5153B9EA5EAAD796FC0C5669B5D946BC3580019609E8

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x86-JPN.exe

7F622539748A1F09CFDBAB180AAD897F115F5649

EA692EE77C0E5526D93B5B0BBB4CA9FAE35388D2C799DC3B683026415425BFC8

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x86-KOR.exe

A649A21B22500886F1059FDDF991BAF94FBABB40

EE7358365E24E44F6D66C8635B01E6E51588D4C2D385768D3B1199F51CD72AC2

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x86-NLD.exe

15B2E017D18203DBE05783BC822536CDD76E4B9B

65195344B671573DB2E1E491F135457188E161B8FF7F475A716FC9985150498D

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x86-PLK.exe

15EDE2A4BF06853267A7F8C11EAF5FDC068C3329

4CED1A30328248DB497B2154EE2C87A723356A41085FF496E2A749A6E93D39BC

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x86-PTB.exe

093DDCF1D4E88852AFC38A4F8E3BA1ED8214D5E1

D26DD030612F1148E8E04AEC2C8F32A5D85AC8F51810312118E319CE807E76C5

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x86-PTG.exe

9F729AC06FE644B498A5517BB41FFE435561F8F4

D34E2B3EAE5D39098E87E9022097A04A7D5ED663BFEA1A1939EB708927694C41

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x86-RUS.exe

F3089ADEAD6245C2BD1A9877DC0CACC9F1D0EDE9

B96987C6C9C1CBC66D6D72A863C5BC23F49621AF5B4508F71A4241F103E6B545

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x86-SVE.exe

8798102B350F4DA98C15B742F95A82C59357B83B

CD9CAD5B6A5B10787BC8C4AE29532FAC155B10C3A7ECCD4FC81174D991DE7168

IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x86-TRK.exe

1D3DFB69EBEEDFB81F7D490AB161ED565EEC55FD

196EB1E72C387C6772411C12B90978F8B4565FB9FEE463A21A25DEE545D3BCE5

IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-ARA.exe

95370BFE4D71A7022FE903AB49F504339DBC3DA0

B3DEE6F1244916EA066626719A24C3D7E8507CD73D045B6471DB91E88E1012DC

IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-CHS.exe

D754655E643BDDE4371A129E283A16A1C18C334D

01F487C8E090699048E581335397D69AD415B0D2601A0C40A16DB4ED4FEBE9DE

IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-CHT.exe

430554556675107C74F66D0755782667EC6B1132

370AD5A21C5DBA1E2E25801F975133F39875E68DB89F322D06F2BD9E7D79EA33

IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-CSY.exe

0AC17B1A669AAC0A884A276939F1C4D1BA44A3C9

AC903F879E34E9820C78CEA247E5C0BFAAAD0E98837D0431DC1A8D6A46139FF3

IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-DAN.exe

6FEA5FF2D0A0943991EAE5D295B1F7EAE2D364A7

D4509E5924348162589B37F61A14A853FB612977484C11D1E2754ADD194B5C01

IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-DEU.exe

15DBAC30F9D41BF90BCB013154A4FA183EB308A1

9DCA3AEA2FAFF303F1E9E0E28ABC2A201FEE7BF8EF45B4BCE843892587E5CDE5

IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-ELL.exe

806BE92FCCA2AEA05F1077177B94CDAD79F9BDFA

6D7439EAB2883A68D1A28D74A593560DD4EA61448E7623D9F9869A5D9174AF71

IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-ENU.exe

7E8559A630EC27B7E7712350CFC1052993EA72CF

CA1564088D953F9CBF3B2954EE5242ABA9FA1978670914B30F7D6E3A3A325A6F

IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-ESN.exe

B9A7053D8FAE939D790F367742E36AFBFF4BF0BE

4FDAB0629D1A2A770321C33A4B85FF77DF53D4CA34F887AD968A36CDDFE51F7C

IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-FIN.exe

909AD5F72E934DD62714A577CE4478CD05FF8B62

3532B4DA62A653F02F27D2915C7C225B03FB533AB157EC5EAFDBF143546929A1

IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-FRA.exe

83BCA584A643B29BF9F0AC1054BA0B4E915232A2

4A160B205288DA7B695709C1B00CF0A0476D4308777514E7C350899AFBF79D31

IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-HEB.exe

478E8021A81BC3ED4DC11EF4E44B2F47AA18EE79

1E36DEA762CAFEC8F9B84FCE43D8EB68AD109B97B118BDBFB2829AD456818C72

IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-HUN.exe

2DF366AC02D16AF98DDCD710603DDE69937A8335

7ABAE515C7A08141460678CFE9ACF006318CD2FBD07FB248808D76350FD7DCC4

IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-ITA.exe

76A555C3BCA4082045D90217A5841379EF64A4D8

882DF8755C1D0037B29D33319F888F01D9488F4AABAD9412F4CC835AF80360BC

IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-JPN.exe

0919F40A8A07A3224C74E6AF120EB79E2DFF889C

8B0004B62CC1C3A68A56BA8128AF1B168AECB31EBA4B33383E9F5484253E7ADD

IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-KOR.exe

A32E5BAA176CDBB187337497036312A4B8C6BCE8

7ED62831C87C7273C003E17EE1D0B238A3A44C78F3952AE974B49AA5CDEFC535

IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-NLD.exe

33702C6EC63726562F8C547F1E39E37B680B0099

4097882504497949354329C80DBF36427D2F406E3473333BA11B4B82ED8B5709

IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-NOR.exe

51AD28912C5A8AEDF784C98E09113DA4D3C394F8

CF37730E2507832A9F961649BFE9EF5DF639CAAE022CD9C936EA1E20B9A5BEB6

IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-PLK.exe

2604568CDBF8A6CE893F6EE39588959FC5199202

DC56AD72B3ED4DA31847C0CC1B7A4D0F5B41EF9EA007294EC3739D2B89932FCD

IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-PTB.exe

480654118EE9BDD393A69840BAC6D945F4156F94

65886161B8BF6184A6D37D37BCD9B84B0FF09F9C0F1FB1A7E452B9C698207953

IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-PTG.exe

06765BB5AF3292C90D65C94F2AEF50E7A4E12B47

53B8EA906339EA23ACFA0A86FA0DF120723EF3D4F3BCC466747118AEBDFAA5F1

IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-RUS.exe

44DCD229945FF71211F20DDF5F41A139750B9E08

5B9D7BD2C8AD59F19B7E66BCABEAA8A60989167A401FFACE1DAE50D67965F7DA

IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-SVE.exe

3E2F9CDCCA811AB553CDB437DE61FDE6CD732F3C

08EAC66D2E864E9087B1F03374931A410890B2E9ED6DE8D04960C74BB2064B4A

IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-TRK.exe

F37405B4DC35354FD80F17D712EDCDEDD29C4EC4

FA8A151D6E4EB8788699F055B71402922AAF264020D1482C0B28F57673263DB6

IE8-Windows6.0-KB2962872-x64.msu

F9EFD37F01A87522269E4CAB74348832EC720C09

79F5E532AC960CFF1071AB99E6615302591D72053E3793E66EC041E2B2291180

IE8-Windows6.0-KB2962872-x86.msu

59298D3412E60E945913F0A2E1D71913A7A85B7D

48D9ED41E7CE37AA7D82550FB5190A63EF6EF2B5BCE53E1F63E3F5716A927E7B

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x64-CHS.exe

0A6CAE0957DF1014703B235951F3F3B585831030

42C49F7314788FE8C34075AF6209AAC9D9319CB1338C288B4B74B1974E6472AE

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x64-CHT.exe

986A6D1857147C0C3383DEB9008ECFE24FDF507B

D1626AC694D6DB3187B3411EE24115944B7BB918B40C943FE50906B162599AEE

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x64-DEU.exe

5622E9037D516A90E7F8DE9D610B2B5C0EBC1AE5

39DC4FCE26C69F85A4E13D6DAD443C864ABA359AFB378DFE231A18ADEDD34D32

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x64-ENU.exe

EA69FB5BBE6121AF983FBC6DB8A912D078C4F6C2

B55ECFAA5C3D67835DBB2B00706E96423C0D45F13BEA29CE74938FFD72370304

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x64-ESN.exe

25C0A4AE184154ECC187E49AABCDDB3C621A6A34

1D591E08A3E038C38B7F66CC956BA6F86D417F2B6723B92F0840A0EA35EEA886

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x64-FRA.exe

93CBA3CDE0EE6677F667330015529131FA791F93

A659AC32B43C7DEB207839A3784A04645ADA27B15A19D1A24629D6C7127D186E

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x64-ITA.exe

7CA03F3403F5E7C6A161D2BA07C7B3EA292AEE22

2B74F505B8EAC7E3222ED919EE7B5231BEF3FA535A7DE4B6E75D04FC7D45BE56

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x64-JPN.exe

539DBFF459CA268BE64150588DB9B1D825BEF04C

EF9BBFB364972C809E157C99EFCCDF4AA0D9FF20E79B3586D0A28B4BB55E547A

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x64-KOR.exe

4C0C768C8C87F97B213729BC0C157C0BE4AFBFA1

592886750C762A0966E98591CCB56DAEC4EE713C109DB46C1816D4C97599F40A

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x64-PTB.exe

1C7F8C08FD153EBB51E6ADA0CB3AC044058B2180

B82BCFB51D3618BA1F12028F99C5193725E10BCDA3E6A9D75559B85C8B005F3C

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x64-RUS.exe

44E558216FBC7C1167D4EE4D19A09848E72602F0

9F9E83C48DF89F5B33D250A5EAE1169465536717446B6195AE3095FC63026D80

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x86-CHS.exe

EEFA177199F1F3A68DDDB104F060466C04D0732E

7C552F86B8DBBC0BFAF28BBE2C5DEC31B7241794435F0C1438AB0C942711E04E

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x86-CHT.exe

802AAE2896F4AA98096F74955446DB6EAAEC5C66

8FC61343CBCE2FB883DF1EC5BA730B1B35F50D25FEB3E5D8019A5208CA531720

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x86-CSY.exe

BF75D8CFC9A4BC89A2F8E17DAA35A0B53E0DB190

E466986B2FF0CE46E5DA032763B80AD4701EBEA65B0876CE7068B3DB268EF31B

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x86-DEU.exe

998922D366B6CB09047D87A4395548B782558042

32807954BFC91C841DF455F308E05DAD08E5B1223FAFDF6F62029DDD125233AF

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x86-ENU.exe

E956A50BCBDE2A1A959997E1329A0890B116E21B

7F9EA9D22234126A243E78A6C24E53D6CCD7E4774984646CD581FE1863AE3443

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x86-ESN.exe

A32E146BFCE7734048B16FDD6E59C3FA2B3A9094

FA5C91B632A6EE113C8AEDF63FC48368BAE51CA541F8F342657DEC6644BDDE37

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x86-FRA.exe

2B1085CD1D18D56FA9004E1B15D15B5A806932C3

88B9F489219C811BF6AAB7DF5AB4134FEC6BB4A75F580683474F35EB65C5A60B

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x86-HUN.exe

04029F04DAA0373E7A3150FC57315ECBEFAF78AF

0844FC96E36D535DACDFFB683329EFE2946140711CAA582F632AD887B9EB4EF9

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x86-ITA.exe

A6744E559508DB0966D83C2094B5F3F749F345E4

E02736E782E7FEDF8C70A53EE11FC02FF474F0ECCA0231398A9DA6DA2C6EBAC4

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x86-JPN.exe

18220948B2EB22FF548AB58099BCC3A7A45232ED

9D3E20447ADE6D04316A71E96DB28E49AB4417FACFEDF8BF9E351175C65EBD85

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x86-KOR.exe

5722F14B1939A5DCFA6ACBB7F294AD4B1765BCD5

DDD69C9782AF748E3089093B9CB8478BF18E1F99936484E5385BB7C02865CBEF

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x86-NLD.exe

1E2B084C9B6DCB78BC487468EF04FCA2CDAAB892

467EDEBAF2216E0DD9E979E3465FCD8E020BD9857E9F18B54583E2C2E9C70C63

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x86-PLK.exe

DEFC39A5314846389F287EC0B7229943995F80B5

ED8B4963BBD66537ABA6888A7B3BA5B19AEADDABE8D52782AEDF6513C721FF97

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x86-PTB.exe

2F798F174BB77A1EDAC2EF088D0C1ED8D9B3202E

580441EB8AEC3580FEAEBAE182EA171E448714F6463F2184D5E2A918EAC2FBC5

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x86-PTG.exe

15043D55D6BDE789BC76FD81A36B6F96D9BAF4CF

E28094D3CF160BE1048829B1F697DE451861AB673C168F1255D798814934E4E8

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x86-RUS.exe

BEE91B651BF86B2D23023DE697D5BD8F684AD7E0

56B706876531E50B1E9714EDC5F6CA5E8D42C85072EDE2FAEF447975182BDACB

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x86-SVE.exe

A0ECAD94C09C59C984609B44B2A91A38769F665F

8EA92EE6606DD66D44926373CC75DCC6D1175B0E57F8BA1C203F4A59F06D79BA

IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x86-TRK.exe

B06360233FC5F70FF7143AE83A9CB937B0877DFD

4692EB1E085735F7FEC1056C3DF2C4977BFF8CC6541A657BFFA9076DDD4C9AB6

IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-ARA.exe

A42F68C2E304B8D1E67E6048EAE0800C62C99400

C94F955E8A26707042C576DC37FB7C8E1D6FC807EBD026EB49D2E7D22C3B23F9

IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-CHS.exe

1F7A551AB47613D3CACCF5B4B85EDBF2831F7505

2B61E659EE03C9BA47BF875ABE71479D65917F18B6A74997F9C8FD0C15ED6177

IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-CHT.exe

FF940D016CAEE1E71A8350E68274EA183DE80774

0D28726BD93E712EBF0A0FF63F8C5DD57CCBD233DC8A9B895199EEB84F35E1BD

IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-CSY.exe

15274C6F68BAA00D6DFB7B7E6F75C9F0C508A109

7D3C680F5D83DA8F3DA3C7F1DFF1AEDBAD724A1CA026A9D6C718210DD6AB25CF

IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-DAN.exe

C76E87D204516B933E67F4516435C3D90CFBDECF

95358C5A742B25394E90F01EF24CB1868704E0C7A98D898117BE731E18BFE7B5

IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-DEU.exe

66A6F4FA444C3B7A75EF55CEA11CA8AC475FAFB2

8D892EAC3C924E8CF2506B6F0253D43C45096BDEF0C1AFBD5DCC9B5D2CA36657

IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-ELL.exe

0D415A5C4A3909C23420FCF1158EE1AA00818B89

B71D22ED7C422768B8B5CC574C588EF1B05DCCF8CD3E7A59186C449200CFDD77

IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-ENU.exe

CE070D8430626BF2D8C1F3CEED334808CE8212A4

26199B9D7765DA1F2904B35764ACC1D57C68F2727C8E117EB0D0B696AEF0AE88

IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-ESN.exe

913A68D6B16E1E841384478F88D67EFAF62ABECC

8822477D210D418C455F09943461D49699DC69E87B5D4EF501AEF552141FC1B6

IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-FIN.exe

E110B153749F7AA01CB16CFF845CEC31B32A7D87

245D1F88045CC7FB369B4FC15F77A464CC06537D1E546D8408909E497FF3DF03

IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-FRA.exe

F506658DE4F26110410BA5B010C47EC61EE4945B

C253117FF049F2D22EE137CAEBC00924752970B27143009B888744C42CAA373D

IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-HEB.exe

B6B56DEB193E4F61824C47B03BA71251E230FB62

F7102B6DA099192773442BC2724BD6A4D36E30B8950BEFBC3AAF9CFC6095965E

IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-HUN.exe

DA8273CD05BB7BAD605CDE80F593545B1C11073D

E5A76C69D5A8DB720910529570AAB521799087852AB6BF7D48082B1D4D41F27D

IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-ITA.exe

0D401CE94164D5F27D49731D609F92A4747D3631

71383A84F52CB132F24E3D77F0C3CF6F0D7ABD2A0FBF7362F007810786669F38

IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-JPN.exe

3A68598D7C67CE6907301F1166BF9D604ABA7A25

D06919618D82E46AAD3FACEBA318EC2C83CE57BB49BBE698005B6A732E4FC3A2

IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-KOR.exe

126F2D6C7BC92114B626A682DB0FA449C73B71EF

FBE0B9DAE565D64316BFFB4672F50954E29469511A5D1FF979177451B12DCECF

IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-NLD.exe

1C5FCF4B3E180F0D29F0612C3D08574A34D50C24

CE66DF97EA0E998A187E2DDFD15D1B2902BECE4781AC96903C3CB92BCDDD2BF9

IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-NOR.exe

F160C026C383E5FBF1E6E83BC3FF57076C548656

6B4324FFC9238EB43936A4DD0193B4163C7E93E3D45A739CEB94CB3A850FF27D

IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-PLK.exe

262E0F5C4AC7455293CED6B50FCD11F133F9532B

5F7BD944CEC3A76EB94D1066DEA5A08E2BDDE6FD3F01ED8B4FC663D030BA2ADE

IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-PTB.exe

A0FCF04EFC8C129755E94CED8FF841F8BE3C85E2

6B47A8CCDA23CD4247AC41A09A816344EB57C5364D58BC0023982D43AD8800E2

IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-PTG.exe

1316A96CEEAAEB1C2592669C378A154651C0C8E2

9007013E259C6D55F6B15EF5BDBB75F296A9C940F54F281EFE0322D78DB26F7A

IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-RUS.exe

B3E68FE4CFB8C315C83076F570E20A6B755326D9

3AF44A36919E8D4878D68C647F7C77A2F76B56F545540FF1EC50EA5C665EC989

IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-SVE.exe

665432131195F31A98980F0B4C2E04AA4C0A28A4

B8F5A358C9C26892FF120C6D071AD075EFB1AC261B6BFD86BC7A86C27BF06505

IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-TRK.exe

C75294C586D0C71BCE1FF03BE13F440FAEC85FA0

F5E183DF819ED3B7034F2EBFEC738515C1450DAF4BB4195B165A512EB6B5FD77

IE9-Windows6.0-KB2962872-x64.msu

FAEBF024418CE4DF4CFD41311C9294DF67A1DD94

E5D2DF0453397E4FD0D4FD8AD9B6F0CD94772984EDB02D2D4D1E6F7C3E4AE44E

IE9-Windows6.0-KB2962872-x86.msu

2BB4AC02C7E823BDC44A12F909C275D62318C103

DB936527814064250DEF06AB09C17A1AEAC660BCCA5A19599A5A50B6AB60CF96

IE9-Windows6.1-KB2962872-x64.msu

43B7491F3645BF26F9EA425D692D2D2709164F9E

881515D76D8F4647E5A5D24C054738480B78A0DDF713E97CD5C99C10B9D54BB3

IE9-Windows6.1-KB2962872-x86.msu

5AA2F1AC197235DF2CDE124CD997179E03664CD1

043CDF950A96CA1B25EE95F4928E4A1BE10A8F8856DA68DF8E2AA37E6C2C5D10

Windows6.0-KB2962872-ia64.msu

949BBB19170EACF2515BDB2030F4524052A8AAC7

4BAE110A3D112491499925CB360CDA95296B258499F2EF0EA8EBF66A37A95818

Windows6.0-KB2962872-x64.msu

380A9D103B8899BC12E2D84C8FDB63C842CB3F1D

A71D76188ECC3D8C9C1E944916660550F422ED9CD74B4DA99DC9B6A3C920D0DC

Windows6.0-KB2962872-x86.msu

FC2373D1087C2417B7316F40C52F30D2CE6BEEDD

E86339358D2A531ED4E357E57E1E6FEE41220E4A9031B47C778F9FEDCB5B6CB7

Windows6.1-KB2962872-ia64.msu

EEFC4403E74873453AF43163D0745078DBA9C6D1

D38AE26012D5F1021F4565CBA13814D758B5CC08E4060B1234BCAAC0ABF9B959

Windows6.1-KB2962872-x64.msu

A0D7D271DDA9B9B4EEBA2B0E44462C5AB336A753

E31D92A193C45C8AAE4C9C84549B9C879B0097FEBFA03AB56E6A3941D65EE252

Windows6.1-KB2962872-x86.msu

C2D0179C7CA59CB3F7574362ABAC7A14F0FB9440

B6E6746BCE1B38359B23ADFDE81BDCC15DEE7E12FDDB29905538009CDEB1653B

Windows8-RT-KB2962872-x64.msu

C049EB28A25A21F6FBA42D0CB2DD6A5BEAEF411E

A27F9C910A785C4C6256C4118F14C1382B9D571A464011F629B771589298A917

Windows8-RT-KB2962872-x86.msu

FBBACF02E301C2E39EB1C050B6855D7C62F36BB4

8E8ECEA693EFE664565530142E4789439CD0153363C4AC8ABAF3BC32E01F6344

Windows8.1-KB2962872-x64.msu

CDEFB6C2141F4D9E1943A9281E109587F45A7E37

602BE25A47960A79EBBE31AC90022EEF66B12C5F97333ABE36001E0BDACEB583

Windows8.1-KB2962872-x86.msu

6958F6906EB26A5964C2D67D20E5A1BC6FCD5993

5A03862E3BE0C2E14A609BE7880708AF61E97A19E7F51547DE5F72F1F181BCDD

Windows8.1-KB2963952-x64.msu

32D8B067F0A2CC56EFE421DC9C119821F49CD816

2090DDBB074521250546B287248E860E4EABE546AC41F83826209FC85F82B28D

Windows8.1-KB2963952-x86.msu

4DEC295F41E4DD6D3FDF5D7A46C6BF45FF7CEA2B

7B1ECA8A5715758B9ADE1403BBD637676356D0C089F5D025369943EB51CAF43B

WindowsServer2003-KB2962872-ia64-DEU.exe

2E45B45DB4E239453584B49AED4C3B3F5AFAB8A0

80F0B16F64EF29B418DEB9A2ABF5F023A734005AB7892D7C10C187A281607E90

WindowsServer2003-KB2962872-ia64-ENU.exe

8D207FA2F42A0FF3903E576A7BA1C20A001E7A7F

56F400A3902A1972F7F79CB40244C17F005818C1A0A90CA796D01C0F94C9A9C6

WindowsServer2003-KB2962872-ia64-FRA.exe

D3D01BB0FF218B4E4A38FB753130F4A693177DC4

626033C638028808A30453DFE71EC730B979DDFA6AC42CF82721C2D0F294BDB7

WindowsServer2003-KB2962872-ia64-JPN.exe

8EF825E99A7DDA15458F28D9E89CE5C559C7176A

EA0D7BE137DA942B3529204DA8C327094B140E17235CF63D1750EB8730CBE360

WindowsServer2003-KB2962872-x64-CHS.exe

F354ADB46F3E7E3538DF67F68C34677C8880182C

B4334454132CD810F299D45D574A1F27AFA7E283899823A8A22315E737DFA94C

WindowsServer2003-KB2962872-x64-CHT.exe

E4F544DC47CDDF672885D707C041C325365DABF3

0FAEA38DB5620CD3E4A037C151B04EF03DDB076A85C5A063CCE180D8D5A6C88A

WindowsServer2003-KB2962872-x64-DEU.exe

18D96DB3DEFD5910BA9E76C1D754F7B73DB6491E

39BDAF960898C8AA8E5C72BF1D183895411D2B35B8196E01D880C76579ABEA55

WindowsServer2003-KB2962872-x64-ENU.exe

A16574B5065689355B160531BF83B69B6665D0FF

D739D9F4AF9DD6DC2A79A495CA19764C8E4E69F594707877422A383CF76699DD

WindowsServer2003-KB2962872-x64-ESN.exe

BF48F174C1201B882B45A784E3ABBD295D2C94AE

A204D7EF0BDEA85ECE0C3FC5B2ECC2982BEFF8CD7D8D533117D4763F39A7AF54

WindowsServer2003-KB2962872-x64-FRA.exe

CA8E4CA0837C25AF10D0F848750E164588FFCE7F

58FDD66AA6D3D4E569C867756A84F0AE6659E290FAB31C4C12053A8754CBECAC

WindowsServer2003-KB2962872-x64-ITA.exe

8933A0F72AD0FE90BE9C6146551EA407AD39A37B

58A33E2FC370E939461EAA1F692B55A149BBF9403C889E19D72051629F9F7455

WindowsServer2003-KB2962872-x64-JPN.exe

CE2F05486FE9072D050E6E1D058B4FDFE2BFFC12

3E67B0B51B581B8C45A4EE842B22BF7594127770DFDE2331EDCEC7B362BE8075

WindowsServer2003-KB2962872-x64-KOR.exe

BCCBD1489B3C4D8B8556C63635582B7DB894CB85

306AACB52F2F9090757237F0055A83AE910D021B52C8E4D8CD87DBCD7D51AF49

WindowsServer2003-KB2962872-x64-PTB.exe

2B712C310779342B4F87BD3818F164C755B92B64

B43FCB287C90A84D5AD8BC47F3DD431E90D461013060C18F8024F09A10DA2786

WindowsServer2003-KB2962872-x64-RUS.exe

E80CA1CEDA40C3D33BE45BBC7D8824996A10EBF6

298978AF8EE52B9B62069D7C9B88A82C4A3A7F8C4CA675032457FCD5AB18C282

WindowsServer2003-KB2962872-x86-CHS.exe

6D279373EDD38BA3F9DD7B5256904340D2710472

E1CA9F6713AD10DDDB50F4F45B72DE7CEB72C5D35B501C9D555F446BEF8F6687

WindowsServer2003-KB2962872-x86-CHT.exe

AD07E41B8C43C15DF741EEAF9AF2BE8B8DB7D402

A4D6A7DA86CEE47AA48CDD97D101FF27CEF1DC8EFD45C05C1E8246F5299CC747

WindowsServer2003-KB2962872-x86-CSY.exe

B573DA63FD9006CC0F28A811869D3FC54459605A

18C30933D9B51F7F7EA45BC1A1AC9A7509A28A0B6A9CF75EA284CC3E02F3747D

WindowsServer2003-KB2962872-x86-DEU.exe

8F9E0F802564A291BA6D14B9F3ABD9EE4DEF0C30

D8995F0C410239AD2AA210C41B6B83F072BC12B82C7D52B203CD5DD249AB0368

WindowsServer2003-KB2962872-x86-ENU.exe

28A9BF7AC29225E4089F01FFAE5CAE0A4256730F

9F6DDF5BE3BEEFEDE844398D4739B162C9469F7346273514D42AB9D0F5AA730A

WindowsServer2003-KB2962872-x86-ESN.exe

1121AA51283521A9F446755964A35EB512CD99F3

8F62B6E256D41D97E77D2FA062003C3A36E5E043482C597A8FFE36009AA19917

WindowsServer2003-KB2962872-x86-FRA.exe

75EB36AAE55A3B49F266E97EA9DBBD6989887626

D69E021F5FB950CC02C980F9CA18C5CE46BBBCCA43EE9F6A412E695A131A0AE1

WindowsServer2003-KB2962872-x86-HUN.exe

9CD3ADE0C6513DDFE3125AB4CEFFB3494FDC7E36

24128C797F3FDD92C27F3959CCA2DFF8A4BC4761F8CB16AC9174C4335FF01441

WindowsServer2003-KB2962872-x86-ITA.exe

9DAE6A1D7E014EBF49331333C97E69455B2A6610

B0DEEEC9AAA4ADA47B9E3038231F8B0FA37FD3A38DE97097154EC3A7E34B8A4E

WindowsServer2003-KB2962872-x86-JPN.exe

C1CAD34CDE4F583624FDB392DEA2605D1C58C1EC

94A7BC93865005B2867B56F3D64DE2B73832EBF1A3196216E9ED0F52537E819E

WindowsServer2003-KB2962872-x86-KOR.exe

3623E4496989429104ABA29FE90B9633E7A30697

EAAED2ED82F95AC4E35FD63AE6F131E0AC8E1B56878E9B288CE0C7054A47A6B2

WindowsServer2003-KB2962872-x86-NLD.exe

D8AEC4CAD17E400FF74072557DA4691B45F12D7C

76BDE768F90B70926B9B97C519CB76ABC40E9D11EAAD56A3D2916AE3E546B36B

WindowsServer2003-KB2962872-x86-PLK.exe

62C39416C4D1878E7E4758C231B7BBF5230F9352

84E94833FFA012A7E5EC3D055B8656C9AFFE250F2BB1977ED65A061A4B13F327

WindowsServer2003-KB2962872-x86-PTB.exe

985599F79DE66E7404E35D3600A787E9B02BBEFD

DA4941F084C19E22F9B359D9C064416CE2E35908456629E6EA98D64BE2BD16D1

WindowsServer2003-KB2962872-x86-PTG.exe

32321ADAB3FE7F80DE1BFA20E732C14283C56C9D

3F93761CE94A6B6F9BC580C071FC754BD7857B65F2F4CD5A007660B193CF3FFE

WindowsServer2003-KB2962872-x86-RUS.exe

FD8006883E929E70A8A0921E5979501600415F19

3EDC539F4D06973B7A91DB6DC809204667E91E0B1A93FE5D6BEC0C1C378D3AEE

WindowsServer2003-KB2962872-x86-SVE.exe

05721F2D58AF6F765BFE8706B5B24DAA8319676C

9502612843F189F3E94521D290D7A23860D7C7956F77DBEEE5ED88E56A051853

WindowsServer2003-KB2962872-x86-TRK.exe

1A28666171A69614F328D07203E43DDB4A59E15F

338D996E1B3F9E810B7BA771B28CBAE22DE9949C2603D9AA71ADC80B141C50F8

WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-ARA.exe

2DFC4FB17BD44B3624D929F708AFC4BA5509F26B

58DC1AD28EF094B1C3E52EEDDB8A8F6142F4640C97CC2CDBD6D7B4DF8DD00E7E

WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-CHS.exe

C8B07BAFDD11FFCEBEC06DE4E428A2B2C5086335

AC4E43F64B652DF6C5362D6CF8B3B794286EE015943987A38B0E16F06C256AC9

WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-CHT.exe

9D2E81FA0F0B19E0E624EF4EAF8B65C797831F3F

629F5F553C787FF2D13AB2E62896E4FB08E75635EEB4902E6C60C9A325ADD7C4

WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-CSY.exe

F5A51CF071658C7447D5CD51112BD3C690B7CC86

9237F317CC3144324D84DFF06C16E546FB3E24C8722CFD876BFC581F1DA95631

WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-DAN.exe

E028ACA6DAEA1F0C9B1807018AA362806E8AC2AA

83E0AC2385F5772D67F240E59316AB08C728FE3294B1CD467C10533FC541EACA

WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-DEU.exe

80B700589C7EE373F9F41E32DC5260FABA5BFA3C

C27E6A23361E5D4E0BF486BC6A88C46E12D3CE5958A20184A842015656696013

WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-ELL.exe

153732200208063EBBAC615C044A365533DAB1DE

A57420469A964AF8DCD165D95A2731C19E23A591872F17084108293BA05D9A2F

WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-ENU.exe

FEBCDE8C0B6C56CB65550DA3C1169ABCED769EBC

3318CFC06B121CEDC73CB79B719A34C814F71B5E3387B9ACCF13633BC3E49821

WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-ESN.exe

041622097A9A5E6C431688E84C699425ED6B4A92

FF70D355BEF5F73251CE2B271F4B1ACC441239BE978653D9139F94447885FEE7

WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-FIN.exe

9CD35FBCADD835EF0E554B969C8A027B14B48249

5676EAF98FA7B87151C605308C12FB76712E75607D8918ECCB1DCCFE619F18EE

WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-FRA.exe

2315CEF7D250204317771D298E703834216E4A9A

6849340ECB5CE9EB58DE789F61002F65E10FA88CD8D349F14E536DA7D4EAA039

WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-HEB.exe

AECAAE611DF0B1E5A9A35265254E1BBA0BCA9D04

737EB8A288751CA20D55F6AC280D636A1A77F3896B925BE084A4AC704055BB9A

WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-HUN.exe

370441020A84F1C335AC6F5BDB9E7D915B2A28E4

D485BEE30A8E273B6DAD3BA5270F98BCC4D9D416A3C4245614A2963D48EF11C8

WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-ITA.exe

4D953A8AC409A2B873C897FE701694EB02EC7454

B62A22DF2D7E0574C01C060C13ABF13C051F2FE41FA75D783779553B9C44B756

WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-JPN.exe

94D377BC9DAE20C630FB5EFF3CFF48C2162390DA

FBD0C32C91994BF0194FAAE97B67A97E1EB35A817CEF006D4E6E331DCC771204

WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-KOR.exe

130B379857BD8F281E09A36E8DC921AF65A95E72

A901D2B6C3A56F88BAE1352E66AAE56EAF4B85EA721110508077673546B05FF5

WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-NLD.exe

A6D6DA9F4C98A7A367A3F408ED0241ACD668CCE8

256B6B852278C5F2051735ED5846617B9775FD10DEFB26B05FF79181A3C4B377

WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-NOR.exe

7403E6D6F50A0E3A8F39920B2EE5BDCD1AB395C0

555F6798CDB14FE4F48FEAF85986DA3AFA2CEBFFDE04BC9B0EC87BE94005674C

WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-PLK.exe

04072CB28E3295F6CB6B6391906139CC4DE70B20

672C5858C6CCF0CE4F4A03F4A8E1049C9A3B8361ED757F4A70BBB71CC0A458AE

WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-PTB.exe

54D3E37AB17735481CC2056BD2A30C5338C02DB3

43681111CAF4FAB4B34326E30358A603FB9B34278D7849082FF2B537155FE921

WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-PTG.exe

72D9782DFF59A10C10D48A756F725D298F655C72

0AC7A7BDDB41BB3E0FB2FB0613C9E62A35615D6F9F071227D7E46BDCA0151F03

WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-RUS.exe

E5FA4A6A2CAD37F77107926D2932891F1CD21708

A85817FB8AE861590DDC88B603B812B39B3A999A38019795DAEADACB891D762D

WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-SVE.exe

004A5BE2D1EAA284F0B21DDA66527C52211D4275

96249B5EB2CBBAC041E1E891678626CF0F14645490CEF4B360290B260AF31B5E

WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-TRK.exe

4E8706E87D6E8D0E12BDC11227481A3DF827D79A

84785414C06D6EB4B60DF03DB3D633BA8CA91ED407BA59A0C8717203F1128846


Jeśli nie można ustalić, czy jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows, należy uruchomić program Informacje o systemie (Msinfo32.exe) i odczytać wartość wyświetloną na liście dla elementu Typ systemu.W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom lub Rozpocznij wyszukiwanie.

 2. Wpisz ciąg msinfo32.exe, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. W programie Informacje o systemie odczytaj wartość dla elementu Typ systemu.

  • W przypadku 32-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x86.

  • W przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x64.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

827218Określanie, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows

Pakiety aktualizacji zabezpieczeń 2975687 dla systemu Windows Server 2003 zawierają pliki poprawek programu Internet Explorer oraz pliki poprawek GDR. Jeśli żadne z istniejących plików programu Internet Explorer nie pochodzą ze środowiska poprawki, aktualizacja zabezpieczeń 2975687 zainstaluje pliki GDR.

Poprawki są przeznaczone tylko do rozwiązania problemów opisanych w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzonych z tymi poprawkami. Powinny być one stosowane tylko w systemach, w których występują te problemy.

Te poprawki mogą być nadal w fazie testowania. Jeśli ten problem nie ma poważnego wpływu na dany system, zaleca się zaczekanie na następny dodatek Service Pack zawierający te poprawki. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania poprawek wchodzących w skład aktualizacji zabezpieczeń 2975687, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 897225Sposób instalowania poprawek zawartych w skumulowanych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
Uwaga Oprócz zainstalowania plików poprawek należy przejrzeć artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzony z daną poprawką przeznaczoną do zainstalowania, aby zapoznać się ze zmianami w rejestrze, które są wymagane do włączenia tej poprawki.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu sprawdzania, czy istniejące pliki programu Internet Explorer pochodzą z poprawki, czy ze środowiska GDR, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 824994Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows Server 2003

Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×