Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS14-045. Aby dowiedzieć się więcej o tym biuletynie zabezpieczeń:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń


Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji:
Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków:
Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem:
Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju:
Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Znany problem 1
  Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń nie można zmieniać czcionek zainstalowanych w lokalizacji innej niż domyślny katalog czcionek (%windir%\fonts\) po załadowaniu ich w dowolnej aktywnej sesji. Próby zmiany, zamiany i usunięcia tych czcionek będą blokowane i będzie wyświetlany komunikat „Plik w użyciu”.

  Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następujące strony firmy Microsoft w sieci Web:

  Instalowanie i usuwanie czcionek
  Funkcja AddFontResource
  Funkcja AddFontResourceEx
  Funkcja RemoveFontResource
  Funkcja RemoveFontResourceEx


 • Znany problem 2
  Firma Microsoft bada zachowanie, kiedy czcionki nie są renderowane poprawnie po zainstalowaniu dowolnej z następujących aktualizacji:

  2982791 MS14-045: Opis aktualizacji zabezpieczeń sterowników trybu jądra: 12 sierpnia 2014 (strona może być w języku angielskim)
  2970228 Aktualizacja mająca na celu obsługę nowego symbolu waluty dla rosyjskiego rubla w systemie Windows (strona może być w języku angielskim)
  2975719 Pakiet zbiorczy aktualizacji z sierpnia 2014 roku dla systemów Windows RT 8.1, Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (strona może być w języku angielskim)
  2975331 Pakiet zbiorczy aktualizacji z sierpnia 2014 roku dla systemów Windows RT, Windows 8 i Windows Server 2012 (strona może być w języku angielskim)Stan
  KB 2993651 zastępuje tę aktualizację zabezpieczeń i umożliwia rozwiązanie tego znanego problemu. (strona może być w języku angielskim)

  Ograniczanie ryzyka
  Otwórz element Programy i funkcje w Panelu sterowania, a następnie kliknij opcję Wyświetl zainstalowane aktualizacje. Znajdź, a następnie odinstaluj wszystkie z następujących aktualizacji:

  • KB2982791

  • KB2970228

  • KB2975719

  • KB2975331

 • Znany problem 3
  Firma Microsoft bada zachowanie, gdy systemy mogą ulegać awarii, wyświetlając komunikat o błędzie 0x50 Stop (wykrywanie błędów), gdy zainstalowane są dowolne z następujących aktualizacji:

  2982791 MS14-045: Opis aktualizacji zabezpieczeń sterowników trybu jądra: 12 sierpnia 2014 (strona może być w języku angielskim)
  2970228 Aktualizacja mająca na celu obsługę nowego symbolu waluty dla rosyjskiego rubla w systemie Windows (strona może być w języku angielskim)
  2975719 Pakiet zbiorczy aktualizacji z sierpnia 2014 roku dla systemów Windows RT 8.1, Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (strona może być w języku angielskim)
  2975331 Pakiet zbiorczy aktualizacji z sierpnia 2014 roku dla systemów Windows RT, Windows 8 i Windows Server 2012 (strona może być w języku angielskim)Ten stan może mieć charakter stały i może uniemożliwiać poprawne uruchomienie systemu.

  Stan
  KB 2993651 zastępuje tę aktualizację zabezpieczeń i umożliwia rozwiązanie tego znanego problemu. (strona może być w języku angielskim)

  Ograniczanie ryzyka

  1. Uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym:

   • Windows 7

   • Windows 8 i Windows 8.1:

    1. Jeśli masz nośnik instalacyjny systemu Windows 8.1 (taki jak dysk DVD lub USB), uruchom komputer za pomocą tego nośnika. Włóż dysk DVD lub podłącz dysk flash USB do komputera, a następnie uruchom ponownie komputer. Jeśli zobaczysz komunikat „Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku DVD”, zrób to. Jeśli nie zobaczysz takiego komunikatu, konieczna może być zmiana kolejności uruchamiania w ustawieniach BIOS komputera, tak aby komputer w pierwszej kolejności był uruchamiany z dysku DVD lub USB. Po dotarciu do strony Instalacja systemu Windows należy kliknąć opcję Napraw komputer, aby uruchomić środowisko odzyskiwania systemu Windows.

    2. Jeśli nie masz nośnika, użyj przycisku zasilania do trzykrotnego ponownego uruchomienia komputera podczas rozruchu. To powinno spowodować uruchomienie środowiska odzyskiwania systemu Windows.

    3. Gdy tylko komputer uruchomi środowisko odzyskiwania systemu Windows, naciśnij lub kliknij pozycję Rozwiązywanie problemów na ekranie Wybierz opcję. Jeśli nie widzisz opcji Ustawienia uruchamiania, naciśnij lub kliknij pozycję Opcje zaawansowane.

    4. Naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia uruchamiania, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Uruchom ponownie.

    5. Na ekranie Ustawienia uruchamiania wybierz żądane ustawienia uruchamiania. (Tryb awaryjny: naciśnij klawisz 4).

    6. Zaloguj się do komputera, używając konta użytkownika z prawami administratora.

  2. Usuń plik fntcache.dat. W tym celu wpisz w wierszu polecenia następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter:

   del %windir%\system32\fntcache.dat

  3. Po usunięciu pliku fntcache.dat uruchom ponownie komputer. Powinien zostać uruchomiony pomyślnie.

  4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

  5. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts\

  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy podklucz rejestru Fonts, a następnie kliknij polecenie Eksportuj.

  7. Wpisz nazwę eksportowanego pliku rejestru i wybierz lokalizację, w której plik ma zostać zapisany. Plik ten zostanie użyty później do przywrócenia rejestracji czcionek usuniętej w kolejnych krokach.

  8. Po zapisaniu pliku rejestru znajdź w podkluczu Fonts wszelkie wartości rejestru, dla których pole danych spełnia następujące kryteria:

   • Zawiera pełną ścieżkę do pliku (nie samą nazwę pliku).

   • Pełna ścieżka do pliku kończy się rozszerzeniem „.otf”. (To wskazuje plik czcionki OpenType).

  9. Ponownie usuń plik fntcache.dat. (Zostanie zapewne utworzony ponownie). W tym celu wpisz w wierszu polecenia następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter:

   del %windir%\system32\fntcache.dat

  10. Otwórz element Programy i funkcje w Panelu sterowania, a następnie kliknij opcję Wyświetl zainstalowane aktualizacje. Znajdź, a następnie odinstaluj wszelkie z następujących aktualizacji:

   • KB2982791

   • KB2970228

   • KB2975719

   • KB2975331

  11. Uruchom ponownie komputer.

  12. Znajdź wcześniej zapisany plik rejestru, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Scal, aby przywrócić wcześniej usunięte wartości czcionek w rejestrze.

   Uwaga Teraz można bezpiecznie przywrócić te wartości rejestru, ponieważ szkodliwe aktualizacje zostały już usunięte.

 • Znany problem 4Po zainstalowaniu tej aktualizacji zmieniła się kolejność okien. (Kolejność okien powoduje wywołanie funkcji SetWindowPos z parametrem HWND_TOP). Z tego powodu niektóre okna aplikacji mogą być niewidoczne lub być niewłaściwie wyświetlane za innym oknami.

  Rozwiązanie
  Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować aktualizację 2998984. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  2998984 Po zainstalowaniu aktualizacji 2973201 w systemie Windows nie można zadokować pasków narzędzi MicroStation (strona może być w języku angielskim)Uwagi
  Ten problem występuje też po zainstalowaniu następujących aktualizacji:

  2965768 Błąd Stop 0x3B w przypadku zmiany przez aplikację kolejności okien w systemie Windows 7 z dodatkiem SP1 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 (strona może być w języku angielskim)
  2970228 Aktualizacja mająca na celu obsługę nowego symbolu waluty dla rosyjskiego rubla w systemie Windows (strona może być w języku angielskim)
  2973201 MS14-039: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla klawiatury ekranowej systemu Windows: 8 lipca 2014 (strona może być w języku angielskim)
  2975719 Pakiet zbiorczy aktualizacji z sierpnia 2014 roku dla systemów Windows RT 8.1, Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (strona może być w języku angielskim)

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

221,488

19-Jan-2014

04:57

x86

None

Not Applicable

Gdi32.dll

5.2.3790.5398

285,696

16-Jul-2014

20:29

x86

SP2

SP2QFE

Win32k.sys

5.2.3790.5398

1,881,600

16-Jul-2014

20:15

x86

SP

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

293,168

16-Jul-2014

20:37

x64

None

Not Applicable

Gdi32.dll

5.2.3790.5398

623,616

16-Jul-2014

20:35

x64

SP2

SP2QFE

Win32k.sys

5.2.3790.5398

4,649,984

16-Jul-2014

20:35

x64

SP

SP2QFE

Wgdi32.dll

5.2.3790.5398

293,888

16-Jul-2014

20:35

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

501,552

16-Jul-2014

20:37

IA-64

None

Not Applicable

Gdi32.dll

5.2.3790.5398

919,552

16-Jul-2014

20:34

IA-64

SP2

SP2QFE

Win32k.sys

5.2.3790.5398

5,656,064

16-Jul-2014

20:34

IA-64

SP

SP2QFE

Wgdi32.dll

5.2.3790.5398

293,888

16-Jul-2014

20:34

x86

SP2

SP2QFE\WOW


 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.23xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Uwaga Instalowanych plików MANIFEST (manifest) i plików MUM (mum) nie wymieniono.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Gdi32.dll

6.0.6002.19150

297,984

25-Jul-2014

04:26

x86

Gdi32.dll

6.0.6002.23454

297,984

25-Jul-2014

04:04

x86

Win32k.sys

6.0.6002.19150

2,054,656

25-Jul-2014

02:53

x86

Win32k.sys

6.0.6002.23454

2,062,336

25-Jul-2014

02:51

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Gdi32.dll

6.0.6002.19150

390,144

25-Jul-2014

04:18

x64

Gdi32.dll

6.0.6002.23454

389,632

25-Jul-2014

04:36

x64

Win32k.sys

6.0.6002.19150

2,781,696

25-Jul-2014

03:15

x64

Win32k.sys

6.0.6002.23454

2,784,768

25-Jul-2014

03:47

x64

Gdi32.dll

6.0.6002.19150

304,128

25-Jul-2014

04:27

x86

Gdi32.dll

6.0.6002.23454

304,128

25-Jul-2014

04:05

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Gdi32.dll

6.0.6002.19150

952,320

25-Jul-2014

03:59

IA-64

Gdi32.dll

6.0.6002.23454

951,808

25-Jul-2014

04:11

IA-64

Win32k.sys

6.0.6002.19150

6,657,024

25-Jul-2014

03:06

IA-64

Win32k.sys

6.0.6002.23454

6,666,752

25-Jul-2014

03:18

IA-64

Gdi32.dll

6.0.6002.19150

304,128

25-Jul-2014

04:27

x86

Gdi32.dll

6.0.6002.23454

304,128

25-Jul-2014

04:05

x86


 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7601.18xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.22xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Uwaga Instalowanych plików MANIFEST (manifest) i plików MUM (mum) nie wymieniono.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Gdi32.dll

6.1.7601.18539

305,152

16-Jul-2014

02:47

x86

Gdi32.dll

6.1.7601.22750

305,152

16-Jul-2014

02:56

x86

Win32k.sys

6.1.7601.18539

2,352,640

16-Jul-2014

01:47

x86

Win32k.sys

6.1.7601.22750

2,360,832

16-Jul-2014

01:52

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Gdi32.dll

6.1.7601.18539

404,480

16-Jul-2014

03:25

x64

Gdi32.dll

6.1.7601.22750

404,480

16-Jul-2014

03:23

x64

Win32k.sys

6.1.7601.18539

3,163,648

16-Jul-2014

02:12

x64

Win32k.sys

6.1.7601.22750

3,166,720

16-Jul-2014

02:17

x64

Gdi32.dll

6.1.7601.18539

311,808

16-Jul-2014

02:46

x86

Gdi32.dll

6.1.7601.22750

311,296

16-Jul-2014

02:55

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Gdi32.dll

6.1.7601.18539

971,264

16-Jul-2014

02:28

IA-64

Gdi32.dll

6.1.7601.22750

970,752

16-Jul-2014

02:34

IA-64

Win32k.sys

6.1.7601.18539

7,427,584

16-Jul-2014

01:46

IA-64

Win32k.sys

6.1.7601.22750

7,431,680

16-Jul-2014

01:50

IA-64

Gdi32.dll

6.1.7601.18539

311,808

16-Jul-2014

02:46

x86

Gdi32.dll

6.1.7601.22750

311,296

16-Jul-2014

02:55

x86


 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.2.920 0.16xxx

  Windows 8 i Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.20xxx

  Windows 8 i Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Uwaga Instalowanych plików MANIFEST (manifest) i plików MUM (mum) nie wymieniono.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Gdi32.dll

6.2.9200.17053

1,075,712

15-Jul-2014

23:05

x86

Gdi32.dll

6.2.9200.21172

1,074,176

15-Jul-2014

23:08

x86

Win32k.ptxml

Not Applicable

4,172

11-Oct-2012

00:38

Not Applicable

Win32k.sys

6.2.9200.17059

3,382,784

15-Jul-2014

22:55

x86

Win32k.ptxml

Not Applicable

4,172

25-Jul-2012

20:33

Not Applicable

Win32k.sys

6.2.9200.21178

3,370,496

15-Jul-2014

22:57

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 8 i Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Gdi32.dll

6.2.9200.17053

1,300,992

15-Jul-2014

23:03

x64

Gdi32.dll

6.2.9200.21172

1,295,360

15-Jul-2014

23:04

x64

Win32k.ptxml

Not Applicable

4,172

11-Oct-2012

00:37

Not Applicable

Win32k.sys

6.2.9200.17059

4,035,072

15-Jul-2014

22:55

x64

Win32k.ptxml

Not Applicable

4,172

25-Jul-2012

20:29

Not Applicable

Win32k.sys

6.2.9200.21178

4,034,560

15-Jul-2014

22:55

x64

Gdi32.dll

6.2.9200.17053

1,023,488

12-Jul-2014

02:36

x86

Gdi32.dll

6.2.9200.21172

1,023,488

12-Jul-2014

02:40

x86

Wow64_win32k.ptxml

Not Applicable

4,172

12-Feb-2013

00:14

Not Applicable

Wow64_win32k.ptxml

Not Applicable

4,172

12-Feb-2013

00:09

Not Applicable


Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8.1 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Gdi32.dll

6.3.9600.17246

1,090,280

06-Aug-2014

23:36

x86

Win32k.ptxml

Not Applicable

4,213

21-Aug-2013

23:39

Not Applicable

Win32k.sys

6.3.9600.17250

3,441,152

06-Aug-2014

22:42

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Gdi32.dll

6.3.9600.17246

1,336,624

07-Aug-2014

02:12

x64

Win32k.ptxml

Not Applicable

4,213

22-Aug-2013

06:44

Not Applicable

Win32k.sys

6.3.9600.17250

4,148,224

06-Aug-2014

22:39

x64

Gdi32.dll

6.3.9600.17246

1,064,448

02-Aug-2014

03:56

x86

Wow64_win32k.ptxml

Not Applicable

4,213

21-Aug-2013

23:39

Not Applicable


Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×