Wyświetl produkty, których dotyczy ten artykuł.

Wprowadzenie

Ta aktualizacja umożliwia wyeliminowanie luki w zabezpieczeniach programu .NET Framework, która umożliwia atak typu „odmowa usługi” po wysłaniu przez osobę atakującą specjalnie przygotowanego żądania do witryny obsługującej technologię .NET. Domyślnie program ASP.NET nie jest instalowany, gdy program .NET Framework jest zainstalowany w dowolnej obsługiwanej wersji systemu Windows. Opisana tutaj luka w zabezpieczeniach występuje tylko wtedy, gdy użytkownik ręcznie zainstaluje i włączy program ASP.NET przez zarejestrowanie go w programie Internet Information Services (IIS).

Streszczenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS14-053. Dowiedz się więcej na temat uzyskiwania poprawek uwzględnionych w tym biuletynie zabezpieczeń:

  • W przypadku użytkowników indywidualnych, z małych firm i organizacji należy użyć funkcji automatycznej aktualizacji systemu Windows w celu zainstalowania poprawek z witryny Microsoft Update. W tym celu należy zapoznać się z sekcją Automatyczne uzyskiwanie aktualizacji zabezpieczeń w witrynie Centrum bezpieczeństwa firmy Microsoft w sieci Web.

  • Informatycy powinni przeczytać Biuletyn zabezpieczeń MS14-053 firmy Microsoft w witrynie sieci Web TechCenter poświęconej zabezpieczeniom.

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Informacje dotyczące pobierania

Tę aktualizację można zainstalować przy użyciu usługi Microsoft Windows Update.

Ponadto ta aktualizacja jest dostępna w Centrum pobierania Microsoft.

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Dowiedz się więcej na temat różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację programu .NET Framework.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

O ile aktualizowane pliki nie są zablokowane ani używane, po zastosowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać systemu.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje aktualizację 2898868.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Uwaga Nie zaleca się usuwania jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń.

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć elementu Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x86Składnik usługi GDR

File name

File version

File size

Date

Time

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

352,256

28-Aug-2013

16:50

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

28-Aug-2013

17:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

28-Aug-2013

17:34

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

331,776

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

348,160

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

319,488

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

290,816

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

28-Aug-2013

16:50

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

49,152

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

28-Aug-2013

17:07

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

28-Aug-2013

17:34

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

45,056

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8009

745,472

03-Jul-2014

08:07

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

184,320

28-Aug-2013

16:50

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

159,744

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

155,648

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

167,936

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

229,376

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

163,840

28-Aug-2013

17:07

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

155,648

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

167,936

28-Aug-2013

17:34

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

176,128

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

172,032

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

163,840

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

184,320

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

172,032

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

151,552

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

163,840

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

167,936

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

159,744

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

163,840

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

217,088

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

155,648

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

155,648

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

147,456

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

147,456

23-Aug-2013

18:26

system.xml.dll

2.0.50727.8009

2,056,192

03-Jul-2014

08:07

big5.nlp

66,728

19-Jul-2013

19:43

bopomofo.nlp

82,172

19-Jul-2013

19:43

ksc.nlp

116,756

19-Jul-2013

19:43

mscorlib.dll

2.0.50727.8009

4,554,752

03-Jul-2014

08:07

normidna.nlp

59,342

19-Jul-2013

19:44

normnfc.nlp

45,794

19-Jul-2013

19:44

normnfd.nlp

39,284

19-Jul-2013

19:44

normnfkc.nlp

66,384

19-Jul-2013

19:44

normnfkd.nlp

60,294

19-Jul-2013

19:44

prc.nlp

83,748

19-Jul-2013

19:44

prcp.nlp

83,748

19-Jul-2013

19:44

sortkey.nlp

262,148

19-Jul-2013

19:44

sorttbls.nlp

20,320

19-Jul-2013

19:44

xjis.nlp

28,288

19-Jul-2013

19:44

mscordacwks.dll

2.0.50727.8009

990,352

03-Jul-2014

08:07

mscorwks.dll

2.0.50727.8009

5,945,488

03-Jul-2014

08:07

sos.dll

2.0.50727.8009

389,760

03-Jul-2014

08:07

Składnik usługi LDR

File name

File version

File size

Date

Time

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

352,256

15-Nov-2013

17:21

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Nov-2013

17:27

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

17:25

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

15-Nov-2013

17:32

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

15-Nov-2013

17:24

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

15-Nov-2013

17:36

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

17:25

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

15-Nov-2013

17:28

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

331,776

15-Nov-2013

17:21

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

15-Nov-2013

19:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

15-Nov-2013

18:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

348,160

15-Nov-2013

17:59

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

319,488

15-Nov-2013

19:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

290,816

15-Nov-2013

17:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Nov-2013

17:57

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

15-Nov-2013

17:27

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Nov-2013

17:31

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

15-Nov-2013

17:32

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

15-Nov-2013

17:36

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

17:30

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

17:29

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

15-Nov-2013

17:31

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

15-Nov-2013

17:30

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

17:21

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:27

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:25

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:32

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

49,152

15-Nov-2013

17:24

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:36

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:25

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:28

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

17:21

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

19:41

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

18:07

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

17:59

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

19:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:57

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:27

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:31

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:32

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

45,056

15-Nov-2013

17:36

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:30

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:29

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:31

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

17:30

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8615

745,472

04-Jul-2014

00:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

184,320

15-Nov-2013

17:21

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

159,744

15-Nov-2013

17:27

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

155,648

15-Nov-2013

17:25

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

167,936

15-Nov-2013

17:32

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

229,376

15-Nov-2013

17:24

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

163,840

15-Nov-2013

17:36

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

155,648

15-Nov-2013

17:25

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

167,936

15-Nov-2013

17:29

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

176,128

15-Nov-2013

17:21

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

172,032

15-Nov-2013

19:41

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

163,840

15-Nov-2013

18:07

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

184,320

15-Nov-2013

17:59

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

172,032

15-Nov-2013

19:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

151,552

15-Nov-2013

17:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

163,840

15-Nov-2013

17:57

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

167,936

15-Nov-2013

17:27

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

159,744

15-Nov-2013

17:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

163,840

15-Nov-2013

17:32

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

217,088

15-Nov-2013

17:36

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

155,648

15-Nov-2013

17:30

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

155,648

15-Nov-2013

17:29

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

147,456

15-Nov-2013

17:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

147,456

15-Nov-2013

17:30

system.xml.dll

2.0.50727.8615

2,056,192

04-Jul-2014

00:42

big5.nlp

66,728

15-Nov-2013

17:01

bopomofo.nlp

82,172

15-Nov-2013

17:01

ksc.nlp

116,756

15-Nov-2013

17:01

mscorlib.dll

2.0.50727.8615

4,554,752

04-Jul-2014

00:42

normidna.nlp

59,342

15-Nov-2013

17:02

normnfc.nlp

45,794

15-Nov-2013

17:02

normnfd.nlp

39,284

15-Nov-2013

17:02

normnfkc.nlp

66,384

15-Nov-2013

17:02

normnfkd.nlp

60,294

15-Nov-2013

17:02

prc.nlp

83,748

15-Nov-2013

17:02

prcp.nlp

83,748

15-Nov-2013

17:02

sortkey.nlp

262,148

15-Nov-2013

17:02

sorttbls.nlp

20,320

15-Nov-2013

17:02

xjis.nlp

28,288

15-Nov-2013

17:02

mscordacwks.dll

2.0.50727.8615

990,360

04-Jul-2014

00:42

mscorwks.dll

2.0.50727.8615

5,946,008

04-Jul-2014

00:42

sos.dll

2.0.50727.8615

389,760

04-Jul-2014

00:42

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x64Składnik usługi GDR

File name

File version

File size

Date

Time

big5.nlp

66,728

19-Jul-2013

19:44

bopomofo.nlp

82,172

19-Jul-2013

19:44

ksc.nlp

116,756

19-Jul-2013

19:44

mscorlib.dll

2.0.50727.8009

4,571,136

03-Jul-2014

06:13

normidna.nlp

59,342

19-Jul-2013

19:45

normnfc.nlp

45,794

19-Jul-2013

19:45

normnfd.nlp

39,284

19-Jul-2013

19:45

normnfkc.nlp

66,384

19-Jul-2013

19:45

normnfkd.nlp

60,294

19-Jul-2013

19:45

prc.nlp

83,748

19-Jul-2013

19:45

prcp.nlp

83,748

19-Jul-2013

19:45

sortkey.nlp

262,148

19-Jul-2013

19:45

sorttbls.nlp

20,320

19-Jul-2013

19:45

xjis.nlp

28,288

19-Jul-2013

19:46

mscordacwks.dll

2.0.50727.8009

1,757,336

03-Jul-2014

06:13

mscorwks.dll

2.0.50727.8009

10,008,208

03-Jul-2014

06:13

sos.dll

2.0.50727.8009

486,016

03-Jul-2014

06:13

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8009

745,472

03-Jul-2014

06:13

system.xml.dll

2.0.50727.8009

2,056,192

03-Jul-2014

06:13

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

352,256

28-Aug-2013

16:57

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

28-Aug-2013

17:08

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

28-Aug-2013

17:33

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

331,776

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

348,160

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

319,488

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

290,816

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

28-Aug-2013

16:57

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

49,152

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

28-Aug-2013

17:08

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

28-Aug-2013

17:33

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

45,056

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8009

745,472

03-Jul-2014

08:07

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

184,320

28-Aug-2013

16:57

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

159,744

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

155,648

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

167,936

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

229,376

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

163,840

28-Aug-2013

17:08

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

155,648

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

167,936

28-Aug-2013

17:33

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

176,128

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

172,032

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

163,840

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

184,320

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

172,032

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

151,552

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

163,840

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

167,936

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

159,744

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

163,840

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

217,088

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

155,648

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

155,648

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

147,456

23-Aug-2013

18:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

147,456

23-Aug-2013

18:26

system.xml.dll

2.0.50727.8009

2,056,192

03-Jul-2014

08:07

big5.nlp

66,728

19-Jul-2013

19:43

bopomofo.nlp

82,172

19-Jul-2013

19:43

ksc.nlp

116,756

19-Jul-2013

19:43

mscorlib.dll

2.0.50727.8009

4,554,752

03-Jul-2014

08:07

normidna.nlp

59,342

19-Jul-2013

19:44

normnfc.nlp

45,794

19-Jul-2013

19:44

normnfd.nlp

39,284

19-Jul-2013

19:44

normnfkc.nlp

66,384

19-Jul-2013

19:44

normnfkd.nlp

60,294

19-Jul-2013

19:44

prc.nlp

83,748

19-Jul-2013

19:44

prcp.nlp

83,748

19-Jul-2013

19:44

sortkey.nlp

262,148

19-Jul-2013

19:44

sorttbls.nlp

20,320

19-Jul-2013

19:44

xjis.nlp

28,288

19-Jul-2013

19:44

mscordacwks.dll

2.0.50727.8009

990,352

03-Jul-2014

08:07

mscorwks.dll

2.0.50727.8009

5,945,488

03-Jul-2014

08:07

sos.dll

2.0.50727.8009

389,760

03-Jul-2014

08:07

Składnik usługi LDR

File name

File version

File size

Date

Time

big5.nlp

66,728

15-Nov-2013

17:00

bopomofo.nlp

82,172

15-Nov-2013

17:00

ksc.nlp

116,756

15-Nov-2013

17:01

mscorlib.dll

2.0.50727.8615

4,571,136

04-Jul-2014

00:42

normidna.nlp

59,342

15-Nov-2013

17:01

normnfc.nlp

45,794

15-Nov-2013

17:01

normnfd.nlp

39,284

15-Nov-2013

17:01

normnfkc.nlp

66,384

15-Nov-2013

17:01

normnfkd.nlp

60,294

15-Nov-2013

17:01

prc.nlp

83,748

15-Nov-2013

17:01

prcp.nlp

83,748

15-Nov-2013

17:01

sortkey.nlp

262,148

15-Nov-2013

17:01

sorttbls.nlp

20,320

15-Nov-2013

17:01

xjis.nlp

28,288

15-Nov-2013

17:01

mscordacwks.dll

2.0.50727.8615

1,757,328

04-Jul-2014

00:42

mscorwks.dll

2.0.50727.8615

10,009,232

04-Jul-2014

00:42

sos.dll

2.0.50727.8615

486,016

04-Jul-2014

00:42

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8615

745,472

04-Jul-2014

00:42

system.xml.dll

2.0.50727.8615

2,056,192

04-Jul-2014

00:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

352,256

15-Nov-2013

17:35

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Nov-2013

18:35

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

17:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

15-Nov-2013

18:57

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

15-Nov-2013

17:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

15-Nov-2013

18:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

17:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

15-Nov-2013

18:35

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

331,776

15-Nov-2013

18:32

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

15-Nov-2013

17:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

15-Nov-2013

17:52

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

348,160

15-Nov-2013

17:59

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

319,488

15-Nov-2013

17:53

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

290,816

15-Nov-2013

17:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Nov-2013

17:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

15-Nov-2013

18:34

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Nov-2013

18:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

15-Nov-2013

18:35

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

15-Nov-2013

18:40

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

18:53

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

18:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

15-Nov-2013

18:58

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

15-Nov-2013

18:57

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

17:35

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

18:35

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

18:57

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

49,152

15-Nov-2013

17:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

18:41

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

18:35

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

18:32

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:52

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

17:59

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:53

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

18:34

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

18:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

18:35

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

45,056

15-Nov-2013

18:40

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

18:53

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

18:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

18:58

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

18:57

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8615

745,472

04-Jul-2014

00:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

184,320

15-Nov-2013

17:35

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

159,744

15-Nov-2013

18:35

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

155,648

15-Nov-2013

17:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

167,936

15-Nov-2013

18:57

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

229,376

15-Nov-2013

17:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

163,840

15-Nov-2013

18:41

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

155,648

15-Nov-2013

17:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

167,936

15-Nov-2013

18:35

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

176,128

15-Nov-2013

18:32

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

172,032

15-Nov-2013

17:46

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

163,840

15-Nov-2013

17:52

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

184,320

15-Nov-2013

17:59

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

172,032

15-Nov-2013

17:53

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

151,552

15-Nov-2013

17:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

163,840

15-Nov-2013

17:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

167,936

15-Nov-2013

18:34

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

159,744

15-Nov-2013

18:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

163,840

15-Nov-2013

18:35

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

217,088

15-Nov-2013

18:40

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

155,648

15-Nov-2013

18:53

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

155,648

15-Nov-2013

18:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

147,456

15-Nov-2013

18:58

system.xml.resources.dll

2.0.50727.7905

147,456

15-Nov-2013

18:57

system.xml.dll

2.0.50727.8615

2,056,192

04-Jul-2014

00:42

big5.nlp

66,728

15-Nov-2013

17:01

bopomofo.nlp

82,172

15-Nov-2013

17:01

ksc.nlp

116,756

15-Nov-2013

17:01

mscorlib.dll

2.0.50727.8615

4,554,752

04-Jul-2014

00:42

normidna.nlp

59,342

15-Nov-2013

17:02

normnfc.nlp

45,794

15-Nov-2013

17:02

normnfd.nlp

39,284

15-Nov-2013

17:02

normnfkc.nlp

66,384

15-Nov-2013

17:02

normnfkd.nlp

60,294

15-Nov-2013

17:02

prc.nlp

83,748

15-Nov-2013

17:02

prcp.nlp

83,748

15-Nov-2013

17:02

sortkey.nlp

262,148

15-Nov-2013

17:02

sorttbls.nlp

20,320

15-Nov-2013

17:02

xjis.nlp

28,288

15-Nov-2013

17:02

mscordacwks.dll

2.0.50727.8615

990,360

04-Jul-2014

00:42

mscorwks.dll

2.0.50727.8615

5,946,008

04-Jul-2014

00:42

sos.dll

2.0.50727.8615

389,760

04-Jul-2014

00:42Informacje zawarte w tym artykule dotycząTen artykuł dotyczy następujących produktów:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 w razie używania tego programu z:

    • Windows 8.1

    • Windows Server 2012 R2

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×