MS14-053: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012: 9 września 2014


Wyświetl produkty, których dotyczy ten artykuł.

Wprowadzenie

Ta aktualizacja umożliwia wyeliminowanie luki w zabezpieczeniach programu .NET Framework, która umożliwia atak typu „odmowa usługi” po wysłaniu przez osobę atakującą specjalnie przygotowanego żądania do witryny obsługującej technologię .NET. Domyślnie program ASP.NET nie jest instalowany, gdy program .NET Framework jest zainstalowany w dowolnej obsługiwanej wersji systemu Windows. Opisana tutaj luka w zabezpieczeniach występuje tylko wtedy, gdy użytkownik ręcznie zainstaluje i włączy program ASP.NET przez zarejestrowanie go w programie Internet Information Services (IIS).

Streszczenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS14-053. Dowiedz się więcej na temat uzyskiwania poprawek uwzględnionych w tym biuletynie zabezpieczeń:

  • W przypadku użytkowników indywidualnych, z małych firm i organizacji należy użyć funkcji automatycznej aktualizacji systemu Windows w celu zainstalowania poprawek z witryny Microsoft Update. W tym celu należy zapoznać się z sekcją Automatyczne uzyskiwanie aktualizacji zabezpieczeń w witrynie Centrum bezpieczeństwa firmy Microsoft w sieci Web.

  • Informatycy powinni przeczytać Biuletyn zabezpieczeń MS14-053 firmy Microsoft w witrynie sieci Web TechCenter poświęconej zabezpieczeniom.

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Informacje dotyczące pobierania

Tę aktualizację można zainstalować przy użyciu usługi Microsoft Windows Update.

Ponadto ta aktualizacja jest dostępna w Centrum pobierania Microsoft.

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Dowiedz się więcej na temat różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację programu .NET Framework.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

O ile aktualizowane pliki nie są zablokowane ani używane, po zastosowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać systemu.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje aktualizację 2898866.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Uwaga Nie zaleca się usuwania jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń.

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć elementu Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x86Składnik usługi GDR

File name

File version

File size

Date

Time

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

352,256

06-Dec-2013

23:27

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

06-Jul-2012

20:09

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

20:09

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

315,392

06-Dec-2013

23:28

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

06-Jul-2012

20:09

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

307,200

06-Dec-2013

23:27

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

20:09

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

311,296

06-Dec-2013

23:27

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

331,776

06-Jul-2012

20:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

06-Jul-2012

20:08

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

307,200

13-Sep-2012

22:03

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

348,160

06-Dec-2013

23:28

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

319,488

13-Sep-2012

22:03

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

290,816

06-Jul-2012

20:08

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

303,104

13-Sep-2012

22:03

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

06-Jul-2012

19:37

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

06-Jul-2012

19:37

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

06-Jul-2012

19:37

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

397,312

06-Jul-2012

19:37

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

19:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

19:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

278,528

13-Sep-2012

22:03

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

278,528

13-Sep-2012

22:03

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

40,960

06-Dec-2013

23:27

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

20:09

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

20:09

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

06-Dec-2013

23:28

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

49,152

06-Jul-2012

20:09

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

06-Dec-2013

23:27

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

20:09

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

06-Dec-2013

23:27

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

40,960

06-Jul-2012

20:07

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

20:08

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

13-Sep-2012

22:03

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

40,960

06-Dec-2013

23:28

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

13-Sep-2012

22:03

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

20:08

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

13-Sep-2012

22:03

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

19:37

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

19:37

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

19:37

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

45,056

06-Jul-2012

19:37

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

19:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

19:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

13-Sep-2012

22:03

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

32,768

13-Sep-2012

22:03

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.6421

745,472

03-Jul-2014

22:11

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

184,320

06-Dec-2013

23:27

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

159,744

06-Jul-2012

20:09

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

155,648

06-Jul-2012

20:09

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

167,936

06-Dec-2013

23:28

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

229,376

06-Jul-2012

20:09

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

163,840

06-Dec-2013

23:27

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

155,648

06-Jul-2012

20:09

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

167,936

06-Dec-2013

23:27

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

176,128

06-Jul-2012

20:07

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

172,032

06-Jul-2012

20:08

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

163,840

13-Sep-2012

22:03

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

184,320

06-Dec-2013

23:28

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

172,032

13-Sep-2012

22:03

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

151,552

06-Jul-2012

20:08

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

163,840

13-Sep-2012

22:03

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

167,936

06-Jul-2012

19:37

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

159,744

06-Jul-2012

19:37

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

163,840

06-Jul-2012

19:37

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

217,088

06-Jul-2012

19:37

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

155,648

06-Jul-2012

19:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

155,648

06-Jul-2012

19:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

147,456

13-Sep-2012

22:03

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

147,456

13-Sep-2012

22:03

system.xml.dll

2.0.50727.6421

2,056,192

03-Jul-2014

22:11

big5.nlp

66,728

06-Dec-2013

23:25

bopomofo.nlp

82,172

06-Dec-2013

23:25

ksc.nlp

116,756

06-Dec-2013

23:25

mscorlib.dll

2.0.50727.6421

4,554,752

03-Jul-2014

22:11

normidna.nlp

59,342

06-Dec-2013

23:25

normnfc.nlp

45,794

06-Dec-2013

23:25

normnfd.nlp

39,284

06-Dec-2013

23:25

normnfkc.nlp

66,384

06-Dec-2013

23:25

normnfkd.nlp

60,294

06-Dec-2013

23:25

prc.nlp

83,748

06-Dec-2013

23:25

prcp.nlp

83,748

06-Dec-2013

23:25

sortkey.nlp

262,148

06-Dec-2013

23:25

sorttbls.nlp

20,320

06-Dec-2013

23:25

xjis.nlp

28,288

06-Dec-2013

23:25

mscordacwks.dll

2.0.50727.6421

990,352

03-Jul-2014

22:11

mscorwks.dll

2.0.50727.6421

5,944,984

03-Jul-2014

22:11

sos.dll

2.0.50727.6421

389,760

03-Jul-2014

22:11

Składnik usługi LDR

File name

File version

File size

Date

Time

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

352,256

06-Jul-2012

20:00

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

06-Jul-2012

19:59

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

19:59

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

315,392

09-Oct-2012

02:40

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

06-Jul-2012

19:58

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

307,200

09-Oct-2012

02:40

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

19:59

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

311,296

09-Oct-2012

02:40

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

331,776

06-Jul-2012

19:57

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

06-Jul-2012

19:59

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

307,200

13-Sep-2012

22:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

348,160

09-Oct-2012

02:40

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

319,488

13-Sep-2012

22:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

290,816

06-Jul-2012

19:59

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

303,104

13-Sep-2012

22:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

06-Jul-2012

20:02

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

06-Jul-2012

20:01

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

06-Jul-2012

20:03

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

397,312

06-Jul-2012

20:02

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

20:06

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

20:05

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

278,528

13-Sep-2012

22:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

278,528

13-Sep-2012

22:04

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

40,960

06-Jul-2012

20:00

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

19:59

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

19:59

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

09-Oct-2012

02:40

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

49,152

06-Jul-2012

19:58

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

09-Oct-2012

02:40

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

19:59

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

09-Oct-2012

02:40

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

40,960

06-Jul-2012

19:57

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

19:59

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

13-Sep-2012

22:04

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

40,960

09-Oct-2012

02:40

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

13-Sep-2012

22:04

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

19:59

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

13-Sep-2012

22:04

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

20:02

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

20:01

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

20:03

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

45,056

06-Jul-2012

20:02

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

20:06

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

20:05

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

13-Sep-2012

22:04

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

32,768

13-Sep-2012

22:04

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7071

745,472

03-Jul-2014

22:11

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

184,320

06-Jul-2012

20:00

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

159,744

06-Jul-2012

19:59

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

155,648

06-Jul-2012

19:59

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

167,936

09-Oct-2012

02:40

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

229,376

06-Jul-2012

19:58

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

163,840

09-Oct-2012

02:40

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

155,648

06-Jul-2012

19:59

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

167,936

09-Oct-2012

02:40

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

176,128

06-Jul-2012

19:57

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

172,032

06-Jul-2012

19:59

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

163,840

13-Sep-2012

22:04

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

184,320

09-Oct-2012

02:40

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

172,032

13-Sep-2012

22:04

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

151,552

06-Jul-2012

19:59

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

163,840

13-Sep-2012

22:04

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

167,936

06-Jul-2012

20:02

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

159,744

06-Jul-2012

20:01

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

163,840

06-Jul-2012

20:03

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

217,088

06-Jul-2012

20:02

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

155,648

06-Jul-2012

20:06

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

155,648

06-Jul-2012

20:05

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

147,456

13-Sep-2012

22:04

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

147,456

13-Sep-2012

22:04

system.xml.dll

2.0.50727.7071

2,056,192

03-Jul-2014

22:11

big5.nlp

66,728

06-Jul-2012

19:53

bopomofo.nlp

82,172

06-Jul-2012

19:53

ksc.nlp

116,756

06-Jul-2012

19:54

mscorlib.dll

2.0.50727.7071

4,554,752

03-Jul-2014

22:11

normidna.nlp

59,342

06-Jul-2012

19:55

normnfc.nlp

45,794

06-Jul-2012

19:55

normnfd.nlp

39,284

06-Jul-2012

19:55

normnfkc.nlp

66,384

06-Jul-2012

19:55

normnfkd.nlp

60,294

06-Jul-2012

19:55

prc.nlp

83,748

06-Jul-2012

19:55

prcp.nlp

83,748

06-Jul-2012

19:55

sortkey.nlp

262,148

06-Jul-2012

19:55

sorttbls.nlp

20,320

06-Jul-2012

19:55

xjis.nlp

28,288

06-Jul-2012

19:55

mscordacwks.dll

2.0.50727.7071

990,352

03-Jul-2014

22:11

mscorwks.dll

2.0.50727.7071

5,946,008

03-Jul-2014

22:11

sos.dll

2.0.50727.7071

389,768

03-Jul-2014

22:11

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x64Składnik usługi GDR

File name

File version

File size

Date

Time

big5.nlp

66,728

06-Jul-2012

20:12

bopomofo.nlp

82,172

06-Jul-2012

20:12

ksc.nlp

116,756

06-Jul-2012

20:13

mscorlib.dll

2.0.50727.6421

4,571,136

03-Jul-2014

22:11

normidna.nlp

59,342

06-Jul-2012

20:14

normnfc.nlp

45,794

06-Jul-2012

20:14

normnfd.nlp

39,284

06-Jul-2012

20:14

normnfkc.nlp

66,384

06-Jul-2012

20:14

normnfkd.nlp

60,294

06-Jul-2012

20:14

prc.nlp

83,748

06-Jul-2012

20:14

prcp.nlp

83,748

06-Jul-2012

20:14

sortkey.nlp

262,148

06-Jul-2012

20:14

sorttbls.nlp

20,320

06-Jul-2012

20:14

xjis.nlp

28,288

06-Jul-2012

20:14

mscordacwks.dll

2.0.50727.6421

1,756,816

03-Jul-2014

22:11

mscorwks.dll

2.0.50727.6421

10,008,208

03-Jul-2014

22:11

sos.dll

2.0.50727.6421

486,016

03-Jul-2014

22:11

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.6421

745,472

03-Jul-2014

22:11

system.xml.dll

2.0.50727.6421

2,056,192

03-Jul-2014

22:11

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

352,256

06-Jul-2012

20:22

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

06-Jul-2012

19:45

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

19:44

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

315,392

28-Sep-2012

21:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

06-Jul-2012

19:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

307,200

28-Sep-2012

21:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

19:44

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

311,296

28-Sep-2012

21:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

331,776

06-Jul-2012

19:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

06-Jul-2012

19:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

307,200

13-Sep-2012

22:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

348,160

28-Sep-2012

21:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

319,488

13-Sep-2012

22:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

290,816

06-Jul-2012

19:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

303,104

13-Sep-2012

22:03

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

06-Jul-2012

19:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

06-Jul-2012

19:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

06-Jul-2012

19:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

397,312

06-Jul-2012

19:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

07-Oct-2013

22:56

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

07-Oct-2013

22:56

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

278,528

07-Oct-2013

22:56

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

278,528

07-Oct-2013

22:56

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

40,960

06-Jul-2012

20:22

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

19:45

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

19:44

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

28-Sep-2012

21:41

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

49,152

06-Jul-2012

19:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

28-Sep-2012

21:41

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

19:44

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

28-Sep-2012

21:41

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

40,960

06-Jul-2012

19:41

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

19:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

13-Sep-2012

22:04

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

40,960

28-Sep-2012

21:41

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

13-Sep-2012

22:04

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

19:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

13-Sep-2012

22:03

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

19:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

19:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

19:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

45,056

06-Jul-2012

19:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

07-Oct-2013

22:56

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

07-Oct-2013

22:56

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

07-Oct-2013

22:56

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

32,768

07-Oct-2013

22:56

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.6421

745,472

03-Jul-2014

22:11

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

184,320

06-Jul-2012

20:22

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

159,744

06-Jul-2012

19:45

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

155,648

06-Jul-2012

19:44

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

167,936

28-Sep-2012

21:41

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

229,376

06-Jul-2012

19:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

163,840

28-Sep-2012

21:41

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

155,648

06-Jul-2012

19:44

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

167,936

28-Sep-2012

21:41

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

176,128

06-Jul-2012

19:41

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

172,032

06-Jul-2012

19:46

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

163,840

13-Sep-2012

22:04

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

184,320

28-Sep-2012

21:41

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

172,032

13-Sep-2012

22:04

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

151,552

06-Jul-2012

19:46

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

163,840

13-Sep-2012

22:03

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

167,936

06-Jul-2012

19:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

159,744

06-Jul-2012

19:46

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

163,840

06-Jul-2012

19:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

217,088

06-Jul-2012

19:46

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

155,648

07-Oct-2013

22:56

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

155,648

07-Oct-2013

22:56

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

147,456

07-Oct-2013

22:56

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

147,456

07-Oct-2013

22:56

system.xml.dll

2.0.50727.6421

2,056,192

03-Jul-2014

22:11

big5.nlp

66,728

06-Dec-2013

23:25

bopomofo.nlp

82,172

06-Dec-2013

23:25

ksc.nlp

116,756

06-Dec-2013

23:25

mscorlib.dll

2.0.50727.6421

4,554,752

03-Jul-2014

22:11

normidna.nlp

59,342

06-Dec-2013

23:25

normnfc.nlp

45,794

06-Dec-2013

23:25

normnfd.nlp

39,284

06-Dec-2013

23:25

normnfkc.nlp

66,384

06-Dec-2013

23:25

normnfkd.nlp

60,294

06-Dec-2013

23:25

prc.nlp

83,748

06-Dec-2013

23:25

prcp.nlp

83,748

06-Dec-2013

23:25

sortkey.nlp

262,148

06-Dec-2013

23:25

sorttbls.nlp

20,320

06-Dec-2013

23:25

xjis.nlp

28,288

06-Dec-2013

23:25

mscordacwks.dll

2.0.50727.6421

990,352

03-Jul-2014

22:11

mscorwks.dll

2.0.50727.6421

5,944,984

03-Jul-2014

22:11

sos.dll

2.0.50727.6421

389,760

03-Jul-2014

22:11

Składnik usługi LDR

File name

File version

File size

Date

Time

big5.nlp

66,728

22-Jul-2013

22:14

bopomofo.nlp

82,172

22-Jul-2013

22:14

ksc.nlp

116,756

22-Jul-2013

22:14

mscorlib.dll

2.0.50727.7071

4,571,136

03-Jul-2014

22:11

normidna.nlp

59,342

22-Jul-2013

22:14

normnfc.nlp

45,794

22-Jul-2013

22:14

normnfd.nlp

39,284

22-Jul-2013

22:14

normnfkc.nlp

66,384

22-Jul-2013

22:14

normnfkd.nlp

60,294

22-Jul-2013

22:14

prc.nlp

83,748

22-Jul-2013

22:14

prcp.nlp

83,748

22-Jul-2013

22:14

sortkey.nlp

262,148

22-Jul-2013

22:14

sorttbls.nlp

20,320

22-Jul-2013

22:14

xjis.nlp

28,288

22-Jul-2013

22:14

mscordacwks.dll

2.0.50727.7071

1,757,328

03-Jul-2014

22:11

mscorwks.dll

2.0.50727.7071

10,007,696

03-Jul-2014

22:11

sos.dll

2.0.50727.7071

486,024

03-Jul-2014

22:11

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7071

745,472

03-Jul-2014

22:11

system.xml.dll

2.0.50727.7071

2,056,192

03-Jul-2014

22:11

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

352,256

22-Jul-2013

22:16

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

06-Jul-2012

20:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

20:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

315,392

22-Jul-2013

22:20

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

06-Jul-2012

20:03

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

307,200

22-Jul-2013

22:17

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

20:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

311,296

22-Jul-2013

22:17

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

331,776

06-Jul-2012

20:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

06-Jul-2012

20:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

307,200

13-Sep-2012

22:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

348,160

22-Jul-2013

22:16

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

319,488

13-Sep-2012

22:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

290,816

06-Jul-2012

20:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

303,104

04-Oct-2012

20:58

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

04-Oct-2012

20:58

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

04-Oct-2012

20:58

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

04-Oct-2012

20:58

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

397,312

04-Oct-2012

20:58

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

08-Jan-2014

21:49

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

08-Jan-2014

21:49

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

278,528

08-Jan-2014

21:49

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

278,528

08-Jan-2014

21:50

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

40,960

22-Jul-2013

22:16

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

20:04

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

20:04

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

22-Jul-2013

22:20

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

49,152

06-Jul-2012

20:03

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

22-Jul-2013

22:17

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

20:04

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

22-Jul-2013

22:17

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

40,960

06-Jul-2012

20:04

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

20:07

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

13-Sep-2012

22:04

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

40,960

22-Jul-2013

22:16

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

13-Sep-2012

22:04

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

06-Jul-2012

20:07

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

04-Oct-2012

20:58

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

04-Oct-2012

20:58

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

04-Oct-2012

20:58

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

04-Oct-2012

20:58

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

45,056

04-Oct-2012

20:58

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

08-Jan-2014

21:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4927

36,864

08-Jan-2014

21:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

08-Jan-2014

21:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.6400

32,768

08-Jan-2014

21:50

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7071

745,472

03-Jul-2014

22:11

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

184,320

22-Jul-2013

22:16

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

159,744

06-Jul-2012

20:04

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

155,648

06-Jul-2012

20:04

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

167,936

22-Jul-2013

22:20

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

229,376

06-Jul-2012

20:03

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

163,840

22-Jul-2013

22:17

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

155,648

06-Jul-2012

20:04

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

167,936

22-Jul-2013

22:17

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

176,128

06-Jul-2012

20:04

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

172,032

06-Jul-2012

20:07

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

163,840

13-Sep-2012

22:04

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

184,320

22-Jul-2013

22:16

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

172,032

13-Sep-2012

22:04

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

151,552

06-Jul-2012

20:07

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

163,840

04-Oct-2012

20:58

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

167,936

04-Oct-2012

20:58

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

159,744

04-Oct-2012

20:58

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

163,840

04-Oct-2012

20:58

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

217,088

04-Oct-2012

20:58

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

155,648

08-Jan-2014

21:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4927

155,648

08-Jan-2014

21:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

147,456

08-Jan-2014

21:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.6400

147,456

08-Jan-2014

21:50

system.xml.dll

2.0.50727.7071

2,056,192

03-Jul-2014

22:11

big5.nlp

66,728

06-Jul-2012

19:53

bopomofo.nlp

82,172

06-Jul-2012

19:53

ksc.nlp

116,756

06-Jul-2012

19:54

mscorlib.dll

2.0.50727.7071

4,554,752

03-Jul-2014

22:11

normidna.nlp

59,342

06-Jul-2012

19:55

normnfc.nlp

45,794

06-Jul-2012

19:55

normnfd.nlp

39,284

06-Jul-2012

19:55

normnfkc.nlp

66,384

06-Jul-2012

19:55

normnfkd.nlp

60,294

06-Jul-2012

19:55

prc.nlp

83,748

06-Jul-2012

19:55

prcp.nlp

83,748

06-Jul-2012

19:55

sortkey.nlp

262,148

06-Jul-2012

19:55

sorttbls.nlp

20,320

06-Jul-2012

19:55

xjis.nlp

28,288

06-Jul-2012

19:55

mscordacwks.dll

2.0.50727.7071

990,352

03-Jul-2014

22:11

mscorwks.dll

2.0.50727.7071

5,946,008

03-Jul-2014

22:11

sos.dll

2.0.50727.7071

389,768

03-Jul-2014

22:11Informacje zawarte w tym artykule dotycząTen artykuł dotyczy następujących produktów:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 w razie używania tego programu z:

    • Windows 8

    • Windows Server 2012

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×