You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Wprowadzenie

Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa luki w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office umożliwiające zdalne wykonywanie kodu, jeśli osoba atakująca nakłoni użytkownika do otwarcia lub przejrzenia specjalnie spreparowanego pliku pakietu Office w wersji pakietu Office, której dotyczy problem.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera również poprawkę dotyczącą następującego problemu niezwiązanego z zabezpieczeniami: należy wziąć pod poniższą sytuację:

  • Formularz programu Microsoft InfoPath można utworzyć w środowisku programu Microsoft SharePoint Server 2013, a następnie dodać kontrolkę wyszukiwania użytkownika .

  • Opublikuj formularz w bibliotece formularzy w programie SharePoint Server 2013.

  • Otwórz formularz za pomocą programu Internet Explorer 11.

W tym scenariuszu zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie JavaScript:

Nie zdefiniowano notacji JSON.

Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

USTERKa nr: 3474469 (Office15)

Podsumowanie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS15-022. Dowiedz się więcej na temat sposobu uzyskiwania poprawek uwzględnionych w niniejszym biuletynie zabezpieczeń:

  • W przypadku użytkowników indywidualnych, małych firm i organizacji Użyj funkcji automatycznego aktualizowania systemu Windows, aby zainstalować poprawki z usługi Microsoft Update. Aby to zrobić, zobacz w witrynie sieci Web Centrum zabezpieczeń i bezpieczeństwa firmy Microsoft.

  • W przypadku informatyków zobacz w witrynie sieci Web Security TechCenter.

Uzyskiwanie pomocy i obsługi technicznej dotyczącej tej aktualizacji zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: dla specjalistów IT: pomoc ułatwiają ochronę komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Pomoc techniczna dotycząca na potrzeby lokalnego działu

Więcej informacji na temat tej aktualizacji zabezpieczeń

Uwaga Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na wszystkich serwerach programu SharePoint i usługach programu SharePoint należy uruchomić narzędzie PSconfig, aby ukończyć instalację.

Informacje dotyczące pobierania

Ta aktualizacja jest dostępna do pobrania z .

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, musisz mieć zainstalowany do lub Microsoft SharePoint Server 2013.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń. Dowiedz się, dlaczego po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows .

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje wcześniej wydanej aktualizacji.

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o pliku są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC a lokalnym, Użyj karty strefa czasowa w elemencie Data i godzina w panelu sterowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×