Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Podsumowanie

Ta aktualizacja zabezpieczeń rozwiązuje kilka zgłoszonych luk w zabezpieczeniach w programie Internet Explorer. Najpowszechniejsze z tych luk mogą pozwolić na zdalne wykonywanie kodu, jeśli użytkownik korzysta ze specjalnie przygotowanej strony internetowej w programie Internet Explorer. Aby dowiedzieć się więcej o lukach, zobacz Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS15-079.

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1. Usługa Microsoft Update

Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem usługi Microsoft Update. Po włączeniu automatycznego aktualizowania ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak włączyć automatyczne aktualizowanie, zobacz Automatyczne aktualizowanie zabezpieczeń.

Uwaga W Windows RT i Windows RT 8.1 ta aktualizacja jest dostępna tylko za pośrednictwem usługi Microsoft Update.

Metoda 2. Centrum pobierania Microsoft

Autonomiczny pakiet aktualizacji można uzyskać za pośrednictwem Centrum pobierania Microsoft. Aby znaleźć linki pobierania dla tej aktualizacji, przejdź do biuletynu zabezpieczeń firmy Microsoft MS15-079.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń

Poniższy artykuł zawiera dodatkowe informacje na temat tej aktualizacji zabezpieczeń:

3078071 MS15-079: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer: 11 sierpnia 2015 r.

Aby uzyskać informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń, zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, do którym odwołuje się podsumowanie dla kierownictwa.

Windows Vista (wszystkie wersje)

Tabela odniesieniaW poniższej tabeli znajdują się informacje o aktualizacjach zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwy plików aktualizacji zabezpieczeń

W przypadku programu Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Vista:
Windows6.0-KB3078071-x86.msu

W przypadku programu Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych x64-based wersjach programu Windows Vista:
Windows6.0-KB3078071-x64.msu

Dla programu Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Vista:
IE8-Windows6.0-KB3078071-x86.msu

W przypadku przeglądarki Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Vista opartych na proc.
x64: IE8-Windows6.0-KB3078071-x64.msu

W przypadku programu Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Vista:
IE9-Windows6.0-KB3078071-x86.msu

W przypadku przeglądarki Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Vista opartych na proc.
x64: IE9-Windows6.0-KB3078071-x64.msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Wymaga ponownego uruchomienia

Tak, po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić system.

Usuwanie informacji

WUSA.exe nie obsługuje odinstalowywania aktualizacji. Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną przez aplikację WUSA, kliknij pozycję Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję Zabezpieczenia. W Windows kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje i wybierz aktualizacje z listy.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz sekcję informacji o plikach w artykulez bazy wiedzy Knowledge Base 3078071.

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Klucz rejestru nie istnieje, aby sprawdzić obecność tej aktualizacji.

Windows Server 2008 (wszystkie wersje)

Tabela odniesieniaW poniższej tabeli znajdują się informacje o aktualizacjach zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwy plików aktualizacji zabezpieczeń

W przypadku programu Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach programu Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3078071-x86.msu

W przypadku programu Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych x64-based wersjach programu Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3078071-x64.msu

Dla przeglądarki Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach programu Windows Server 2008 opartych na procesorze Itanium:
Windows6.0-KB3078071-ia64.msu

W przypadku programu Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach programu Windows Server 2008:
IE8-Windows6.0-KB3078071-x64.msu

Dla przeglądarki Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach programu Windows Server 2008 opartych na proc.
x64: IE8-Windows6.0-KB3078071-x64.msu

W przypadku programu Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach programu Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB3078071-x86.msu

Dla przeglądarki Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych wersjach programu Windows Server 2008 opartych na proc.
x64: IE9-Windows6.0-KB3078071-x64.msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Wymaga ponownego uruchomienia

Tak, po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić system.

Usuwanie informacji

WUSA.exe nie obsługuje odinstalowywania aktualizacji. Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną przez aplikację WUSA, kliknij pozycję Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję Zabezpieczenia. W Windows kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje i wybierz aktualizacje z listy.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz sekcję informacji o plikach w artykulez bazy wiedzy Knowledge Base 3078071.

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Klucz rejestru nie istnieje, aby sprawdzić obecność tej aktualizacji.

Windows 7 (wszystkie wersje)

Tabela odniesieniaW poniższej tabeli znajdują się informacje o aktualizacjach zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

W przypadku programu Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach programu Windows 7:
Windows6.1-KB3078071-x86.msu

W przypadku programu Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach programu Windows 7 opartych na proc.
x64: Windows6.1-KB3078071-x64.msu

W przypadku programu Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach programu Windows 7:
IE9-Windows6.1-KB3078071-x86.msu

W przypadku przeglądarki Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych wersjach programu Windows 7 opartych na proc.
x64: IE9-Windows6.1-KB3078071-x64.msu

Dla Internet Explorer 10 dla Windows 7 dla 32-bitowych systemów z dodatkiem Service Pack 1:
IE10-Windows6.1-KB3078071-x86.msu

For Internet Explorer 10 for Windows 7 for x64-based Service Pack 1:
IE10-Windows6.1-KB3078071-x64.msu

Program Internet Explorer 11 dla systemu Windows 7 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB3078071-x86.msu

Program Internet Explorer 11 dla systemu Windows 7 dla systemów opartych na systemie x64 z dodatkiem Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB3078071-x64.msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Wymaga ponownego uruchomienia

Tak, po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić system.

Usuwanie informacji

Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną przez aplikację WUSA, użyj przełącznika /Odinstaluj konfigurację lub kliknij pozycję Panel sterowania, kliknij pozycję System i zabezpieczenia, a następnie w obszarze Windows Update kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje i wybierz aktualizacje z listy.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz sekcję informacji o plikach w artykulez bazy wiedzy Knowledge Base 3078071.

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Klucz rejestru nie istnieje, aby sprawdzić obecność tej aktualizacji.

Windows Server 2008 R2 (wszystkie wersje)

Tabela odniesieniaW poniższej tabeli znajdują się informacje o aktualizacjach zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Dla przeglądarki Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach programu Windows Server 2008 R2 opartych na procesorze
x64: Windows 6.1-KB3078071-x64.msu

Dla przeglądarki Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach programu Windows Server 2008 R2 opartych na procesorze Itanium:
Windows6.1-KB3078071-ia64.msu

W przypadku przeglądarki Internet Explorer 9 dla wszystkich obsługiwanych wersji programu Windows Server 2008 R2 opartych na procesorze x64:
IE9-Windows6.1-KB3078071-x64.msu

For Internet Explorer 10 for Windows Server 2008 R2 for x64-based Service Pack 1:
IE10-Windows6.1-KB3078071-x64.msu

Program Internet Explorer 11 dla systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorze x64 z dodatkiem Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB3078071-x64.msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Wymaga ponownego uruchomienia

Tak, po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić system.

Usuwanie informacji

Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną przez aplikację WUSA, użyj przełącznika /Odinstaluj konfigurację lub kliknij pozycję Panel sterowania, kliknij pozycję System i zabezpieczenia, a następnie w obszarze Windows Update kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje i wybierz aktualizacje z listy.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz sekcję informacji o plikach w artykulez bazy wiedzy Knowledge Base 3078071.

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Klucz rejestru nie istnieje, aby sprawdzić obecność tej aktualizacji.

Windows 8 i Windows 8.1 (wszystkie wersje)

Tabela odniesieniaW poniższej tabeli znajdują się informacje o aktualizacjach zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Aby Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach Windows 8:
Windows8-RT-KB3078071-x86.msu

Na Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych x64-based wersjach programu Windows 8:
Windows8-RT-KB3078071-x64.msu

Dla programu Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach programu Windows 8.1:
Windows8.1-KB3078071-x86.msu

W przypadku programu Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych x64-based wersjach programu Windows 8.1:
Windows8.1-KB3078071-x64.msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Wymaga ponownego uruchomienia

Tak, po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić system.

Usuwanie informacji

Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną przez aplikację WUSA, użyj przełącznika /Odinstaluj konfigurację lub kliknij pozycję Panel sterowania, kliknij pozycję System i zabezpieczenia, kliknij pozycję Windows Update, a następnie w obszarze Zobacz też kliknij pozycję Zainstalowane aktualizacje i wybierz aktualizacje z listy.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz sekcję informacji o plikach w artykulez bazy wiedzy Knowledge Base 3078071.

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Klucz rejestru nie istnieje, aby sprawdzić obecność tej aktualizacji.

Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2 (wszystkie wersje)

Tabela odniesieniaW poniższej tabeli znajdują się informacje o aktualizacjach zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Na Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach programu Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3078071-x64.msu

W przypadku programu Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach programu Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3078071-x64.msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Wymaga ponownego uruchomienia

Tak, po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić system.

Usuwanie informacji

Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną przez aplikację WUSA, użyj przełącznika /Odinstaluj konfigurację lub kliknij pozycję Panel sterowania, kliknij pozycję System i zabezpieczenia, kliknij pozycję Windows Update, a następnie w obszarze Zobacz też kliknij pozycję Zainstalowane aktualizacje i wybierz aktualizacje z listy.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz sekcję informacji o plikach w artykulez bazy wiedzy Knowledge Base 3078071.

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Klucz rejestru nie istnieje, aby sprawdzić obecność tej aktualizacji.

Windows RT i Windows RT 8.1 (wszystkie wersje)

Tabela odniesieniaW poniższej tabeli znajdują się informacje o aktualizacjach zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Wdrożenie

Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem usługi Windows.

Wymaganie ponownego uruchomienia

Tak, po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić system.

Usuwanie informacji

Kliknij pozycję Panel sterowania, kliknij pozycję System i zabezpieczenia, kliknij pozycję Windows, a następnie w obszarze Zobacz też kliknij pozycję Zainstalowane aktualizacje i wybierz aktualizacje z listy.

Informacje dotyczące pliku

Nie dotyczy

Windows 10 (wszystkie wersje)

Tabela odniesieniaW poniższej tabeli znajdują się informacje o aktualizacjach zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

W przypadku programu Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach programu Windows 10:
KB3081436-Win10-RTM-X86-TSL.msu

W przypadku przeglądarki Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach programu Windows 10 opartych na proc. x64:
KB3081436-Win10-RTM-X64-TSL.msu

Aby Microsoft Edge we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 10:
KB3081436-Win10-RTM-X86-TSL.msu

Aby Microsoft Edge we wszystkich obsługiwanych x64-based wersjach programu Windows 10:
KB3081436-Win10-RTM-X64-TSL.msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Wymaga ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń jest wymagane ponowne uruchomienie systemu.

Usuwanie informacji

Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną przez aplikację WUSA, użyj przełącznika /Odinstaluj konfigurację lub kliknij pozycję Panel sterowania, kliknij pozycję System i zabezpieczenia, kliknij pozycję Windows Update, a następnie w obszarze Zobacz też kliknij pozycję Zainstalowane aktualizacje i wybierz aktualizacje z listy.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3081436

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Klucz rejestru nie istnieje, aby sprawdzić obecność tej aktualizacji.


Nazwa pliku

Skrót SHA1

Skrót SHA256

IE10-Windows6.1-KB3078071-x86.msu

B5D8DC42728DE62CF27A100AA9BF32268370D556

1EA4A31382ECA4C58E6AD64E0EAF17C489915DD923A86E2F9ED98E4ECE3D8A86

IE10-Windows6.1-KB3078071-x64.msu

0556CE3209B96B44623DCBA7656A4AB9F3D18309

FE235CCD28F908E2144D85CF5444D49A5538849D1AAAD3BE741D75A0BC95DCD9

Windows8-RT-KB3078071-x86.msu

AB1173CE948B636E8850356BE06E9FC007B083E9

58BAE526EFB33BAC7399D98D8CE0B9344D6405A00C376235A650F530DCA077B1

Windows8-RT-KB3078071-x64.msu

7224991B1FED42BD67CD322305ECA5E2BF062FE8

941484DDA1A607E571CC0215F71C1D51F2ECE0BF596959456DC419B72CA49D3A

Windows8-RT-KB3078071-arm.msu

A4396CD029FEF53D580C66FF39C9890C60BA3F56

FE946A4C4C02AA1E2B2B0984BD829C88A408BCD625E1A2CB55785514932162D4

IE10-Windows6.1-KB3078071-x64.msu

0556CE3209B96B44623DCBA7656A4AB9F3D18309

FE235CCD28F908E2144D85CF5444D49A5538849D1AAAD3BE741D75A0BC95DCD9

Windows8-RT-KB3078071-x64.msu

7224991B1FED42BD67CD322305ECA5E2BF062FE8

941484DDA1A607E571CC0215F71C1D51F2ECE0BF596959456DC419B72CA49D3A

IE11-Windows6.1-KB3078071-x86.msu

B2194447FDB47886BE5D40E3658FEBD7731F5730

A5203CC6B4090C22465A1D96BC76E7446937C573D7E9999C5E179C52FE8D0ED1

IE11-Windows6.1-KB3078071-x64.msu

3DF62C5B0C24B240BA8231D11D6CDC25BDEE8626

AD0CF2FC148A437113E9EE20A27D50A975008C250625B93B8215A1EEDDF590DD

Windows8.1-KB3078071-x86.msu

AF1FFF79E7DC1345D83B51E84B7808288E962172

AEDB880211280BE1FAAA04435CD141495DC9B509E66BC16867E42A4C88DE32C6

Windows8.1-KB3078071-x64.msu

EEA0D8956C47A088877C1643D4762FD55F500304

DDCE17AB4C34EA8BC58B3ECAD48EDB4E19ACEF977E41D3B011ED6654AD2AA2A0

Windows8.1-KB3078071-arm.msu

28B90002EAD4C88AB6BA736AD5F17082C6C3D778

DE9CEEFA4E722DB2CB2E9BDB9A23D2E9F3EC7C8733FD5825F5AB7706A31E6911

IE11-Windows6.1-KB3078071-x64.msu

3DF62C5B0C24B240BA8231D11D6CDC25BDEE8626

AD0CF2FC148A437113E9EE20A27D50A975008C250625B93B8215A1EEDDF590DD

Windows8.1-KB3078071-x64.msu

EEA0D8956C47A088877C1643D4762FD55F500304

DDCE17AB4C34EA8BC58B3ECAD48EDB4E19ACEF977E41D3B011ED6654AD2AA2A0

Windows6.0-KB3078071-x86.msu

9476F90FA6227A5D8DFB6960D9BF0D498E44C9AC

D40694D93EED545B8B9116824C9D95BB988CE5FCCB421CC12629F59261FA3D96

Windows6.0-KB3078071-ia64.msu

D69B2ABE17216E0861A4738E47B6D10883697DF6

B92D8329B4DD4727D895F9C33EE6B6844CEA29987E86651EC045C8DE8C07DFF5

Windows6.0-KB3078071-x64.msu

288FC012DB7FA8E68FE16DBB7D40323F2F30C131

661551B8695FC36C4BAD0ADCA9DED5ADD494056BC528425B9A69E7F97E43CFCF

Windows6.0-KB3078071-x86.msu

9476F90FA6227A5D8DFB6960D9BF0D498E44C9AC

D40694D93EED545B8B9116824C9D95BB988CE5FCCB421CC12629F59261FA3D96

Windows6.0-KB3078071-x64.msu

288FC012DB7FA8E68FE16DBB7D40323F2F30C131

661551B8695FC36C4BAD0ADCA9DED5ADD494056BC528425B9A69E7F97E43CFCF

Windows6.1-KB3078071-x86.msu

1878FF8CE303B5432A43C255C273669FA4DC8F84

2321F70074DBFC177308996B8C2FB031260A0C012304CC312F520885026BAF8C

Windows6.1-KB3078071-x64.msu

F4D058A855321C347670EC078D83155DD861C3CF

A19D318055E2FBEE7FA210C06E56FC01A1BAF8EE333B228B9B50ADA31352B5D7

IE8-Windows6.0-KB3078071-x86.msu

E7932A489E1152FA55E8C1E74921FB6AAF335663

3CB7B59CBB7DE434BB1787FE6DD67930938F31ABFCF2888504C477A3FB879769

IE8-Windows6.0-KB3078071-x64.msu

93134EBD8E323F3840F04045184762A1D57BE42D

ED76BF037554FED9E3A6777522918734B9DF2E40ADA8FC82F4BAFFA662CBCB6A

Windows6.1-KB3078071-ia64.msu

2D4626E8E65E6C7D2FE3CC1A3C727AA82F8235EC

D9BE8C2E40CE72324A637C1EE84E33A3A7CE477EDBBB848728590437C8EC1319

Windows6.1-KB3078071-x64.msu

F4D058A855321C347670EC078D83155DD861C3CF

A19D318055E2FBEE7FA210C06E56FC01A1BAF8EE333B228B9B50ADA31352B5D7

IE8-Windows6.0-KB3078071-x86.msu

E7932A489E1152FA55E8C1E74921FB6AAF335663

3CB7B59CBB7DE434BB1787FE6DD67930938F31ABFCF2888504C477A3FB879769

IE8-Windows6.0-KB3078071-x64.msu

93134EBD8E323F3840F04045184762A1D57BE42D

ED76BF037554FED9E3A6777522918734B9DF2E40ADA8FC82F4BAFFA662CBCB6A

IE9-Windows6.1-KB3078071-x86.msu

781A8A2A3E33510578AAC4AE6451CB2759FD2832

FE8DF553ACD520A2A365D74D6BBB1726893D84583F967BD81FD0D56927F51987

IE9-Windows6.1-KB3078071-x64.msu

B267225AADCE5FBCCB5DDE6EA02F9E8637BF9773

2AB2A5E5E6A964A4BD05C409BBBD28DB6E09FC6B8A6795CB693339499EDAE706

IE9-Windows6.0-KB3078071-x86.msu

30B615FDF1400965C10AA4C0D720A104DCEA17E9

F9BFD5A41D5912BA73D119CBE7B37FFAAE0531981D7FCF4B3D579AE721C1B9C9

IE9-Windows6.0-KB3078071-x64.msu

39C98D729C89A902C6500CD6E68448D9BD5918CD

60FFACE61D214F2B1CDA16F12AE49E818FC30B75DCA0F746634116E39306C2CF


Pomoc przy instalowaniu aktualizacji: Pomoc techniczna dla rozwiązań zabezpieczeń usługi Microsoft Updatedla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie

TechNetw celu ochrony komputera opartego na Windows przed wirusami i złośliwym

oprogramowaniem:

Lokalne centrum rozwiązań antywirusowych i centrum zabezpieczeń w Twoim kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×