MS16-064: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player: 10 maja 2016 r.

Aktualizacja, którą opisano w tym artykule, została zastąpiona nowszą aktualizacją. Zalecamy zainstalowanie aktualizacji 3163207 w celu rozwiązania luk uwzględnionych w biuletynie zabezpieczeń firmy Adobe APSB16-15. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

3163207 MS16-064: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player: 13 maja 2016 r.

Podsumowanie

Ta aktualizacja usuwa luki w programie Adobe Flash Player zainstalowane we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2012, Windows 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows RT 8,1, Windows 10 i Windows 10 w wersji 1511. Aby uzyskać więcej informacji na temat luki w zabezpieczeniach, zobacz Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-064.

Więcej informacji

Ważne

 • Wszystkie przyszłe aktualizacje zabezpieczeń i niezwiązane z zabezpieczeniami dla systemu Windows RT 8,1, Windows 8,1 i Windows Server 2012 R2 wymagają zainstalowania aktualizacji 2919355 . Zalecamy zainstalowanie aktualizacji 2919355 na komputerze z systemem windows RT 8,1, Windows 8,1 lub windows Server 2012 R2, aby otrzymywać przyszłe aktualizacje.

 • Jeśli pakiet językowy został zainstalowany po zainstalowaniu tej aktualizacji, należy ponownie zainstalować tę aktualizację. Dlatego zalecamy zainstalowanie wszelkich potrzebnych pakietów językowych przed zainstalowaniem tej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie pakietów językowych do systemu Windows.

 • Ta aktualizacja zabezpieczeń dotyczy systemów operacyjnych Windows wymienionych w sekcji "dotyczy" w tym artykule. Jeśli chcesz zainstalować aktualizację programu Adobe Flash Player dla starszej wersji systemu Windows, spróbuj pobrać program Adobe Flash Player.

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem usługi Windows Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania automatycznego aktualizowania, zobaczAutomatyczne uzyskiwanie aktualizacji zabezpieczeń. Uwaga W przypadku systemu Windows RT 8,1 Ta aktualizacja jest dostępna tylko w usłudze Windows Update.

Autonomiczny pakiet aktualizacji można uzyskać za pośrednictwem Centrum pobierania Microsoft. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania, aby zainstalować aktualizację. Kliknij link pobierania w biuletynie zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-064 , który odpowiada wersji systemu Windows, z której korzystasz.

Więcej informacji

Centrum bezpieczeństwaMożesz zarządzać aktualizacjami oprogramowania i zabezpieczeń, które trzeba wdrożyć na serwerach, na komputerach stacjonarnych i w systemach komórkowych w organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Centrum TechNet Update Management Center. Witryna internetowa Microsoft TechNet Security zawiera więcej informacji na temat zabezpieczeń w produktach firmy Microsoft. Aktualizacje zabezpieczeń są dostępne wwitrynie Microsoft Update iWindows Update. Aktualizacje zabezpieczeń są również dostępne wCentrum pobierania Microsoft. W celu łatwiejszego znajdowania aktualizacji zabezpieczeń możesz wykonać wyszukiwanie za pomocą słowa kluczowego "Aktualizacja zabezpieczeń". Aktualizacje zabezpieczeń można pobrać z wykazu usługiMicrosoft Update. Wykaz usługi Microsoft Update udostępnia możliwy do przeszukania wykaz zawartości udostępnianej za pośrednictwem usługi Windows Update i Microsoft Update. Obejmuje to aktualizacje zabezpieczeń, Sterowniki i dodatki Service Pack. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update, zobaczczęsto zadawane pytania dotyczące wykazu usługi Microsoft Update.

Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażaniaFirma Microsoft udostępnia wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Niniejszy przewodnik zawiera rekomendacje i informacje, które mogą pomóc informatykom zrozumieć, jak korzystać z różnych narzędzi do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobaczartykuł 961747 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Microsoft Baseline Security AnalyzerNarzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) umożliwia administratorom skanowanie lokalnych i zdalnych systemów w poszukiwaniu brakujących aktualizacji zabezpieczeń oraz typowych niepożądanych konfiguracji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobaczMicrosoft Baseline Security Analyzer. Uwaga Klienci korzystający ze starszych wersji oprogramowania, które nie są obsługiwane przez najnowszą wersję narzędzi MBSA, Microsoft Update i Windows Server Update Services, powinni zapoznać się z sekcją "Starsza obsługa produktów" wprogramie Microsoft Baseline Security Analyzer. W tym artykule znajdują się informacje dotyczące sposobu tworzenia kompleksowego wykrywania aktualizacji zabezpieczeń przy użyciu starszych narzędzi.

Windows Server Update ServicesUsługi Windows Server Update Services (WSUS) umożliwiają administratorom technologii informacyjnej wdrażanie najnowszych aktualizacji produktów firmy Microsoft na komputerach z systemem Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat wdrażania aktualizacji zabezpieczeń za pomocą programu Windows Server Update Services, zobacz następujący artykuł w witrynie Microsoft TechNet:

Windows Server Update Services

Serwer zarządzania systemamiPoniższa tabela zawiera podsumowanie dotyczące wykrywania i wdrażania programu Microsoft Systems Management Server (SMS) dla tej aktualizacji zabezpieczeń.

Programowo

SMS 2003 z narzędziem ITMU

System Center Configuration Manager

Windows 8,1 dla systemów 32-bitowych

Nie

Tak

Windows 8,1 dla systemów 64-bitowych

Nie

Tak

Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2

Nie

Tak

Uwaga Firma Microsoft zakontynuowała świadczenie pomocy technicznej dla SMS 2,0 w dniu 12 kwietnia 2011. W przypadku programu SMS 2003 firma Microsoft zakontynuowała również pomoc techniczną dotyczącą narzędzia Security Update Inventory Tool (SUIT) 12 kwietnia 2011 r. Klientom zaleca się uaktualnienie do programuSystem Center Configuration Manager. W przypadku klientów, którzy pozostaną w programie SMS 2003 z dodatkiem Service Pack 3, dostępna jest również Narzędzie Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU). W przypadku programu SMS 2003 narzędzie SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) może być używane przez SMS do wykrywania aktualizacji zabezpieczeń oferowanych przez usługęMicrosoft Update i obsługiwanych przezusługi Windows Server Update Services. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Systems Management Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzi do skanowania SMS, zobaczNarzędzia do skanowania aktualizacji oprogramowania programu Systems Management Server 2003. Zobacz też pliki do pobrania dla programu Systems Management Server 2003. Program System Center Configuration Manager korzysta z usług WSUS 3,0 w celu wykrywania aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ProgramSystem Center. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobaczartykuł 910723 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Zbiorcza lista comiesięcznych artykułów ze wskazówkami dotyczącymi wykrywania i wdrażania. Narzędzia do sprawdzania zgodności aktualizacji i zestaw narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacjiCzęsto są aktualizowane te same pliki i ustawienia rejestru, które są wymagane do działania aplikacji. Może to powodować niezgodności i wydłużyć czas wymagany do wdrożenia aktualizacji zabezpieczeń. Możesz usprawnić testowanie i weryfikowanie aktualizacji systemu Windows na zainstalowanych aplikacjach za pomocą składników ocenyzgodności aktualizacji , które są dostępne w narzędziu zgodności aplikacji. Zestaw narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji zawiera niezbędne narzędzia i dokumentację do analizowania i zmniejszania problemów ze zgodnością aplikacji przed wdrożeniem systemu Windows Vista, usługi Windows Update, aktualizacji zabezpieczeń firmy Microsoft lub nowej wersji programu Windows Internet Explorer w danym środowisku.

Windows 8,1 (wszystkie wersje)

Tabela odwołańPoniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "informacje o wdrożeniu".

Wdrożenia

Dotyczących

Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 8,1:Windows 8.1-kb3157993-x86. msu/quiet

Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows 8,1:Windows 8.1-kb3157993-x64. msu/quiet

Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 8,1:Windows 8.1-kb3157993-x86. msu/quiet/norestart

Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows 8,1:Windows 8.1-kb3157993-x64. msu/quiet/norestart

Więcej informacji

Zobacz podsekcję "narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówki".

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia takiego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby ograniczyć możliwość, że ponowne uruchomienie będzie wymagane, należy zatrzymać wszystkie usługi, których dotyczy problem, i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających luce przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat przyczyny monitu o ponowne uruchomienie komputera, zobaczartykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Nie dotyczy

Informacje dotyczące usuwania

Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną za pomocą programu WUSA, użyj przełącznika /Uninstall Setup. Ewentualnie kliknij pozycję Panel sterowania, kliknij pozycję system i zabezpieczenia, kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje w usłudze Windows Update, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Weryfikacja klucza rejestru

Brak klucza rejestru umożliwiającego sprawdzenie obecności tej aktualizacji.

Uwzględnianie w przyszłych dodatkach Service Pack

Aktualizację dotyczącą tego problemu będzie zawierać przyszły dodatek Service Pack lub pakiet aktualizacyjny.

Informacje o wdrożeniu

Instalowanie aktualizacjiPodczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń instalator sprawdza, czy jeden lub więcej plików aktualizowanych w systemie zostało wcześniej zaktualizowanych za pomocą poprawki hotfix firmy Microsoft. Więcej informacji na temat terminologii wyświetlanej w tym artykule z bazy wiedzy Knowledge Base, takiej jak "Poprawka", można znaleźć wartykule 824684 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Ta aktualizacja zabezpieczeń obsługuje następujące przełączniki instalacji.

Wyświetl

Opis

/?, /h, /help

Wyświetla pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.

/quiet

Pomija wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędach.

/norestart

Po połączeniu z przełącznikiem/quietsystem nie jest uruchamiany ponownie po zakończeniu instalacji, nawet jeśli ponowne uruchomienie jest wymagane do ukończenia instalacji.

/warnrestart:<seconds>

Po połączeniu z przełącznikiem/quietInstalator ostrzega użytkownika przed rozpoczęciem ponownego uruchamiania.

/promptrestart

Po połączeniu z przełącznikiem/quietInstalator wyświetla monit przed rozpoczęciem ponownego uruchamiania.

/forcerestart

Po połączeniu z przełącznikiem/quietInstalator Wymusza zamknięcie aplikacji i rozpoczyna ponowne uruchomienie.

/log: <nazwa pliku>

Umożliwia rejestrowanie w określonym pliku.

/extract:<destination>

Wyodrębnia zawartość pakietu do folderu docelowego.

/Uninstall/KB: numer <KB>

Odinstalowuje aktualizację zabezpieczeń.

Uwaga Aby uzyskać więcej informacji na temat instalatora Wusa. exe, zobacz sekcję "Autonomiczny Instalator usługi Windows Update" w artykule w witrynie TechNet— różne zmiany w systemie Windows 7.

Sprawdzanie, czy aktualizacja została zastosowanaPonieważ jest dostępnych kilka wersji systemu Windows, poniższe czynności mogą być inne w systemie. Jeśli te informacje są różne, zapoznaj się z dokumentacją produktu, aby wykonać te czynności. Weryfikowanie wersji pliku

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz nazwę pliku aktualizacji w polu wyszukiwania .

 2. Po wyświetleniu pliku w obszarze programykliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Na karcie Ogólne Porównaj rozmiar pliku z tabelami informacji o plikach, które są dostępne w tym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Uwaga W zależności od wersji systemu operacyjnego lub programów zainstalowanych w systemie niektóre pliki wymienione w tabeli informacje o plikach mogą nie być zainstalowane.

 4. Możesz również kliknąć kartę szczegóły i porównać informacje, takie jak wersja pliku i data zmiany, z tabelami informacji o plikach, które są dostępne w artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Uwaga Atrybuty inne niż wersja pliku mogą ulec zmianie podczas instalacji. Porównanie innych atrybutów plików z informacjami w tabeli informacje o plikach nie jest obsługiwaną metodą sprawdzania, czy aktualizacja została zastosowana. Ponadto w niektórych przypadkach nazwy plików są zmieniane podczas instalacji. Jeśli informacje o pliku lub wersji nie istnieją, użyj jednej z innych dostępnych metod weryfikacji instalacji aktualizacji.

 5. Możesz również kliknąć kartę poprzednie wersje i porównać informacje dotyczące wcześniejszej wersji pliku, a także informacje o plikach nowej lub zaktualizowanej wersji pliku.

Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2 (wszystkie wersje)

Tabela odwołańPoniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć w podsekcji "informacje o wdrożeniu" w tej sekcji.

Wdrożenia

Dotyczących

Instalowanie bez konieczności interwencji użytkownika

Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012:Windows8-RT-KB3157993-x64. msu/quiet

Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012 R2:Windows 8.1-kb3157993-x64. msu/quiet

Instalowanie bez ponownego uruchamiania

Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012:Windows8-RT-KB3157993-x64. msu/quiet/norestart

Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012 R2:Windows 8.1-kb3157993-x64. msu/quiet/norestart

Więcej informacji

Zobacz podsekcję "narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówki".

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia takiego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby ograniczyć możliwość, że ponowne uruchomienie będzie wymagane, należy zatrzymać wszystkie usługi, których dotyczy problem, i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających luce przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat przyczyny monitu o ponowne uruchomienie komputera, zobaczartykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Nie dotyczy

Informacje dotyczące usuwania

Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną za pomocą programu WUSA, użyj przełącznika /Uninstall Setup. Ewentualnie kliknij pozycję Panel sterowania, kliknij pozycję system i zabezpieczenia, kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje w usłudze Windows Update, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Weryfikacja klucza rejestru

Klucz rejestru nie istnieje w celu sprawdzenia poprawności obecności tej aktualizacji.

Uwzględnianie w przyszłych dodatkach Service Pack

Aktualizację dotyczącą tego problemu będzie zawierać przyszły dodatek Service Pack lub pakiet aktualizacyjny.

Informacje o wdrożeniu

Instalowanie aktualizacjiPodczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń instalator sprawdza, czy jeden lub więcej plików aktualizowanych w systemie zostało wcześniej zaktualizowanych za pomocą poprawki hotfix firmy Microsoft. Więcej informacji na temat terminologii wyświetlanej w tym artykule z bazy wiedzy Knowledge Base, takiej jak "Poprawka", można znaleźć wartykule 824684 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Ta aktualizacja zabezpieczeń obsługuje następujące przełączniki instalacji.

Wyświetl

Opis

/?, /h, /help

Wyświetla pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.

/quiet

Pomija wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędach.

/norestart

Po połączeniu zprzełącznikiem/quietsystem nie zostanie ponownie uruchomiony po zakończeniu instalacji, nawet jeśli ponowne uruchomienie jest wymagane do ukończenia instalacji.

/warnrestart:<seconds>

Po połączeniu z przełącznikiem/quietInstalator ostrzega użytkownika przed rozpoczęciem ponownego uruchamiania.

/promptrestart

Po połączeniu z przełącznikiem/quietInstalator monituje użytkownika, zanim rozpocznie ponowne uruchomienie.

/forcerestart

Po połączeniu z przełącznikiem/quietInstalator Wymusza zamknięcie aplikacji i rozpoczyna ponowne uruchomienie.

/log: <Nazwa pliku>

Umożliwia rejestrowanie w określonym pliku.

/extract:<destination>

Wyodrębnia zawartość pakietu do folderu docelowego.

/Uninstall/KB: numer <kb>

Odinstalowuje aktualizację zabezpieczeń.

Uwaga Aby uzyskać więcej informacji na temat instalatora Wusa. exe, zobacz "Autonomiczny Instalator usługi Windows Update" w następującym artykule w witrynie Microsoft TechNet:

Różne zmiany w systemie Windows 7

Sprawdzanie, czy aktualizacja została zastosowanaPonieważ jest dostępnych kilka wersji systemu Windows, poniższe czynności mogą być inne w systemie. Jeśli te informacje są różne, zapoznaj się z dokumentacją produktu, aby wykonać te czynności. Weryfikowanie wersji pliku

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz nazwę pliku aktualizacji w polu Rozpocznij wyszukiwanie .

 2. Po wyświetleniu pliku w obszarze programykliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Na karcie Ogólne Porównaj rozmiar pliku z tabelami informacji o plikach, które są dostępne w artykule z bazy wiedzy. Uwaga W zależności od wersji systemu operacyjnego lub programów zainstalowanych w systemie niektóre pliki wymienione w tabeli informacje o plikach mogą nie być zainstalowane.

 4. Możesz również kliknąć kartę szczegóły , aby porównać informacje, takie jak wersja pliku i data zmiany, z tabelami informacji o plikach, które są dostępne w artykule z bazy wiedzy. Uwaga Atrybuty inne niż wersja pliku mogą ulec zmianie podczas instalacji. Porównanie innych atrybutów plików z informacjami w tabeli informacje o plikach nie jest obsługiwaną metodą sprawdzania, czy aktualizacja została zastosowana. Ponadto w niektórych przypadkach nazwy plików mogą być zmieniane podczas instalacji. Jeśli informacje o pliku lub wersji nie istnieją, użyj jednej z innych dostępnych metod weryfikacji instalacji aktualizacji.

 5. Na koniec możesz również kliknąć kartę poprzednie wersje , a następnie porównać informacje dotyczące wcześniejszej wersji pliku z informacjami dotyczącymi nowej lub zaktualizowanej wersji pliku.

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: pomoc techniczna dotycząca usługi Microsoft Updatedla specjalistów IT: Rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami usługi TechNet i pomoc technicznadotyczące ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Pomoc techniczna dotycząca wirusów i centrum zabezpieczeńna potrzeby lokalnego działu obsługi klienta

Informacje o plikach

Nazwa pliku

Mieszanie SHA1

Skrót SHA256

Windows8.1-KB3157993-x86.msu

31BC33ADDABF7C3AB7249CB4C322761A1C66FAD0

AB2C640E7524082BDED45C3B2F368D2D53F3DDFE969925CF5296B2EE1119BD49

Windows10.0-KB3157993-x86.msu

A3343CF71BC0C9E67B3D31E365364CB7C8E6B36C

19B59AAE5FEFE768E3358BE91F7470DCB579847B628785A411E15BACB9A7871E

Windows10.0-KB3157993-x64.msu

DFE40A65DD39BB56EEE80245767ADD5B2A7503F2

3C1A591395A4AE4BD3D2F8BCA5A5FA371ED12E822B1E9A7DD58E518EFCEA06E7

Windows8.1-KB3157993-x64.msu

7C417DD8A0373F1C0BD77E41A66A4A7A86E60EA5

E0BD49895DC5D9D276C22937556AD015A178488A634C7544F0D89CB761BD3754

Windows8-RT-KB3157993-x64.msu

FBF62A88732575AE76B165ECB1FE7A6650C3C078

C6E3CCCBF3679D449A72DDE359AD7B3782B93DB1245BE03B3FE48A263D7F5109

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach.

Informacje o plikach w systemach Windows 8,1 i Windows Server 2012 R2

Uwagi

 • Pliki dotyczące określonego produktu, punktu kontrolnego (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować, przeglądając numery wersji plików, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap

  Oddział usługi

  6.3.960 0,17 XXX

  Windows RT 8,1, Windows 8,1 i Windows Server 2012 R2

  RTM

  SKŁADNIK

 • Oddziały usług GDR zawierają tylko te poprawki, które są powszechnie dostępne, aby rozwiązać często występujące problemy krytyczne. Oddziały usługi LDR zawierają poprawki oprócz powszechnie opublikowanych poprawek.

 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum), które są zainstalowane, nie znajdują się na liście.

Wszystkie obsługiwane wersje oparte na procesorach x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Activex.vch

Nie dotyczy

724 818

03-May-2016

01:15

Nie dotyczy

Flash.ocx

21.0.0.241

21 551 608

03-May-2016

01:15

x86

Flashplayerapp.exe

21.0.0.241

829 944

03-May-2016

01:15

x86

Flashplayercplapp.cpl

21.0.0.241

176 632

03-May-2016

01:15

Nie dotyczy

Flashutil_activex.dll

21.0.0.241

578 552

03-May-2016

01:15

x86

Flashutil_activex.exe

21.0.0.241

1 241 080

03-May-2016

01:15

x86

Wszystkie obsługiwane wersje x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Activex.vch

Nie dotyczy

158 926

03-May-2016

01:15

Nie dotyczy

Flash.ocx

21.0.0.241

27 939 312

03-May-2016

01:15

x64

Flashutil_activex.dll

21.0.0.241

656 888

03-May-2016

01:15

x64

Flashutil_activex.exe

21.0.0.241

899 056

03-May-2016

01:15

x64

Activex.vch

Nie dotyczy

724 818

03-May-2016

01:15

Nie dotyczy

Flash.ocx

21.0.0.241

21 551 608

03-May-2016

01:15

x86

Flashplayerapp.exe

21.0.0.241

829 944

03-May-2016

01:15

x86

Flashplayercplapp.cpl

21.0.0.241

176 632

03-May-2016

01:15

Nie dotyczy

Flashutil_activex.dll

21.0.0.241

578 552

03-May-2016

01:15

x86

Flashutil_activex.exe

21.0.0.241

1 241 080

03-May-2016

01:15

x86

Informacje o plikach w systemie Windows 10

Wszystkie obsługiwane wersje oparte na procesorach x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Activex.vch

Nie dotyczy

724 818

03-May-2016

01:19

Nie dotyczy

Flash.ocx

21.0.0.241

21 551 608

03-May-2016

01:19

x86

Flashplayerapp.exe

21.0.0.241

829 944

03-May-2016

01:19

x86

Flashplayercplapp.cpl

21.0.0.241

176 632

03-May-2016

01:19

Nie dotyczy

Flashutil_activex.dll

21.0.0.241

578 552

03-May-2016

01:19

x86

Flashutil_activex.exe

21.0.0.241

1 241 080

03-May-2016

01:19

x86

Wszystkie obsługiwane wersje x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Activex.vch

Nie dotyczy

158 926

03-May-2016

01:19

Nie dotyczy

Flash.ocx

21.0.0.241

27 939 312

03-May-2016

01:19

x64

Flashutil_activex.dll

21.0.0.241

656 888

03-May-2016

01:19

x64

Flashutil_activex.exe

21.0.0.241

899 056

03-May-2016

01:19

x64

Activex.vch

Nie dotyczy

724 818

03-May-2016

01:19

Nie dotyczy

Flash.ocx

21.0.0.241

21 551 608

03-May-2016

01:19

x86

Flashplayerapp.exe

21.0.0.241

829 944

03-May-2016

01:19

x86

Flashplayercplapp.cpl

21.0.0.241

176 632

03-May-2016

01:19

Nie dotyczy

Flashutil_activex.dll

21.0.0.241

578 552

03-May-2016

01:19

x86

Flashutil_activex.exe

21.0.0.241

1 241 080

03-May-2016

01:19

x86

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2012

Uwagi

 • Pliki dotyczące określonego produktu, punktu kontrolnego (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować, przeglądając numery wersji plików, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap

  Oddział usługi

  6.2.920 0,17XXX

  Windows 8, Windows RT lub Windows Server 2012

  RTM

  SKŁADNIK

  6.2.920 0,21XXX

  Windows 8, Windows RT lub Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Oddziały usług GDR zawierają tylko te poprawki, które są powszechnie dostępne, aby rozwiązać często występujące problemy krytyczne. Oddziały usługi LDR zawierają poprawki oprócz powszechnie opublikowanych poprawek.

 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum), które są zainstalowane, nie znajdują się na liście.

Wszystkie obsługiwane wersje x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Activex.vch

Nie dotyczy

158 926

03-May-2016

01:17

Nie dotyczy

Flash.ocx

21.0.0.241

27 938 776

03-May-2016

01:17

x64

Flashutil_activex.dll

21.0.0.241

656 344

03-May-2016

01:17

x64

Flashutil_activex.exe

21.0.0.241

898 520

03-May-2016

01:17

x64

Activex.vch

Nie dotyczy

724 818

03-May-2016

01:17

Nie dotyczy

Flash.ocx

21.0.0.241

21 551 064

03-May-2016

01:17

x86

Flashplayerapp.exe

21.0.0.241

829 408

03-May-2016

01:17

x86

Flashplayercplapp.cpl

21.0.0.241

176 096

03-May-2016

01:17

Nie dotyczy

Flashutil_activex.dll

21.0.0.241

578 008

03-May-2016

01:17

x86

Flashutil_activex.exe

21.0.0.241

1 240 544

03-May-2016

01:17

x86

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×