Podsumowanie

Ta aktualizacja usuwa luki w zabezpieczeniach programu Adobe Flash Player zainstalowane we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012, Windows 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows RT 8,1, Windows 10 i Windows 10 w wersji 1511. Aby uzyskać więcej informacji na temat luki w zabezpieczeniach, zobacz Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-083.

Więcej informacji

Ważne

 • Wszystkie przyszłe aktualizacje zabezpieczeń i niezwiązane z zabezpieczeniami dla systemu Windows RT 8,1, Windows 8,1 i Windows Server 2012 R2 wymagają zainstalowania aktualizacji 2919355 . Zalecamy zainstalowanie aktualizacji 2919355 na komputerze z systemem windows RT 8,1, Windows 8,1 lub windows Server 2012 R2, aby otrzymywać przyszłe aktualizacje.

 • Jeśli pakiet językowy został zainstalowany po zainstalowaniu tej aktualizacji, należy ponownie zainstalować tę aktualizację. Dlatego zalecamy zainstalowanie wszelkich potrzebnych pakietów językowych przed zainstalowaniem tej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie pakietów językowych do systemu Windows.

 • Ta aktualizacja zabezpieczeń dotyczy systemów operacyjnych Windows wymienionych w sekcji "dotyczy" w tym artykule. Jeśli chcesz zainstalować aktualizację programu Adobe Flash Player dla starszej wersji systemu Windows, spróbuj pobrać program Adobe Flash Player.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem usługi Windows Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania automatycznego aktualizowania, zobacz Automatycznie Pobierz aktualizacje zabezpieczeń. Uwaga W przypadku systemu Windows RT 8,1 Ta aktualizacja jest dostępna tylko w usłudze Windows Update.

Metoda 2: Centrum pobierania Microsoft

Autonomiczny pakiet aktualizacji można uzyskać za pośrednictwem Centrum pobierania Microsoft. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania, aby zainstalować aktualizację. Kliknij link pobierania w biuletynie zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-083 , który odpowiada wersji systemu Windows, z której korzystasz.

Więcej informacji

Centrum bezpieczeństwaMożesz zarządzać aktualizacjami oprogramowania i zabezpieczeń, które trzeba wdrożyć na serwerach, na komputerach stacjonarnych i w systemach komórkowych w organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Centrum TechNet Update Management Center. Witryna internetowa Microsoft TechNet Security zawiera więcej informacji na temat zabezpieczeń w produktach firmy Microsoft. Aktualizacje zabezpieczeń są dostępne wwitrynie Microsoft Update iWindows Update. Aktualizacje zabezpieczeń są również dostępne wCentrum pobierania Microsoft. W celu łatwiejszego znajdowania aktualizacji zabezpieczeń możesz wykonać wyszukiwanie za pomocą słowa kluczowego "Aktualizacja zabezpieczeń". Aktualizacje zabezpieczeń można pobrać z wykazu usługiMicrosoft Update. Wykaz usługi Microsoft Update udostępnia możliwy do przeszukania wykaz zawartości udostępnianej za pośrednictwem usługi Windows Update i Microsoft Update. Obejmuje to aktualizacje zabezpieczeń, Sterowniki i dodatki Service Pack. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update, zobaczczęsto zadawane pytania dotyczące wykazu usługi Microsoft Update.

Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażaniaFirma Microsoft udostępnia wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Niniejszy przewodnik zawiera rekomendacje i informacje, które mogą pomóc informatykom zrozumieć, jak korzystać z różnych narzędzi do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobaczwskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń firmy Microsoft.

Microsoft Baseline Security AnalyzerNarzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) umożliwia administratorom skanowanie lokalnych i zdalnych systemów w poszukiwaniu brakujących aktualizacji zabezpieczeń oraz typowych niepożądanych konfiguracji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobaczMicrosoft Baseline Security Analyzer. Uwaga Klienci korzystający ze starszych wersji oprogramowania, które nie są obsługiwane przez najnowszą wersję narzędzi MBSA, Microsoft Update i Windows Server Update Services, powinni zapoznać się z sekcją "Starsza obsługa produktów" wprogramie Microsoft Baseline Security Analyzer. W tym artykule znajdują się informacje dotyczące sposobu tworzenia kompleksowego wykrywania aktualizacji zabezpieczeń przy użyciu starszych narzędzi.

Windows Server Update ServicesUsługi Windows Server Update Services (WSUS) umożliwiają administratorom technologii informacyjnej wdrażanie najnowszych aktualizacji produktów firmy Microsoft na komputerach z systemem Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat wdrażania aktualizacji zabezpieczeń za pomocą programu Windows Server Update Services, zobacz następujący artykuł w witrynie Microsoft TechNet:

Windows Server Update Services

Serwer zarządzania systemamiPoniższa tabela zawiera podsumowanie dotyczące wykrywania i wdrażania programu Microsoft Systems Management Server (SMS) dla tej aktualizacji zabezpieczeń.

Programowo

SMS 2003 z narzędziem ITMU

System Center Configuration Manager

Windows 8,1 dla systemów 32-bitowych

Nie

Tak

Windows 8,1 dla systemów 64-bitowych

Nie

Tak

Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2

Nie

Tak

Uwaga Firma Microsoft zakontynuowała świadczenie pomocy technicznej dla SMS 2,0 w dniu 12 kwietnia 2011. W przypadku programu SMS 2003 firma Microsoft zakontynuowała również pomoc techniczną dotyczącą narzędzia Security Update Inventory Tool (SUIT) 12 kwietnia 2011 r. Klientom zaleca się uaktualnienie do programuSystem Center Configuration Manager. W przypadku klientów, którzy pozostaną w programie SMS 2003 z dodatkiem Service Pack 3, dostępna jest również Narzędzie Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU). W przypadku programu SMS 2003 narzędzie SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) może być używane przez SMS do wykrywania aktualizacji zabezpieczeń oferowanych przez usługęMicrosoft Update i obsługiwanych przezusługi Windows Server Update Services. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Systems Management Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzi do skanowania SMS, zobaczNarzędzia do skanowania aktualizacji oprogramowania programu Systems Management Server 2003. Zobacz też pliki do pobrania dla programu Systems Management Server 2003. Program System Center Configuration Manager korzysta z usług WSUS 3,0 w celu wykrywania aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ProgramSystem Center. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobaczzbiorczą listę comiesięcznych artykułów ze wskazówkami dotyczącymi wykrywania i wdrażania. Narzędzia do sprawdzania zgodności aktualizacji i zestaw narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacjiCzęsto są aktualizowane te same pliki i ustawienia rejestru, które są wymagane do działania aplikacji. Może to powodować niezgodności i wydłużyć czas wymagany do wdrożenia aktualizacji zabezpieczeń. Możesz usprawnić testowanie i weryfikowanie aktualizacji systemu Windows na zainstalowanych aplikacjach za pomocą składników ocenyzgodności aktualizacji , które są dostępne w narzędziu zgodności aplikacji. Zestaw narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji zawiera niezbędne narzędzia i dokumentację do analizowania i zmniejszania problemów ze zgodnością aplikacji przed wdrożeniem systemu Windows Vista, usługi Windows Update, aktualizacji zabezpieczeń firmy Microsoft lub nowej wersji programu Windows Internet Explorer w danym środowisku.

Windows 8,1 (wszystkie wersje)

Tabela odwołańPoniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "informacje o wdrożeniu".

Wdrożenia

Dotyczących

Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 8,1:Windows 8.1-kb3167685-x86. msu/quiet

Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows 8,1:Windows 8.1-kb3167685-x64. msu/quiet

Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 8,1:Windows 8.1-kb3167685-x86. msu/quiet/norestart

Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows 8,1:Windows 8.1-kb3167685-x64. msu/quiet/norestart

Więcej informacji

Zobacz podsekcję "narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówki".

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia takiego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby ograniczyć możliwość, że ponowne uruchomienie będzie wymagane, należy zatrzymać wszystkie usługi, których dotyczy problem, i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających luce przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat przyczyny pojawienia się monitu o ponowne uruchomienie komputera, zobaczDlaczego po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera.

Nie dotyczy

Informacje dotyczące usuwania

Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną za pomocą programu WUSA, użyj przełącznika /Uninstall Setup. Ewentualnie kliknij pozycję Panel sterowania, kliknij pozycję system i zabezpieczenia, kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje w usłudze Windows Update, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Weryfikacja klucza rejestru

Brak klucza rejestru umożliwiającego sprawdzenie obecności tej aktualizacji.

Uwzględnianie w przyszłych dodatkach Service Pack

Aktualizację dotyczącą tego problemu będzie zawierać przyszły dodatek Service Pack lub pakiet aktualizacyjny.

Informacje o wdrożeniu

Instalowanie aktualizacjiPodczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń instalator sprawdza, czy jeden lub więcej plików aktualizowanych w systemie zostało wcześniej zaktualizowanych za pomocą poprawki hotfix firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii wyświetlanej w tym artykule bazy wiedzy Knowledge Base, takiej jak "Poprawka", zobaczOpis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft. Ta aktualizacja zabezpieczeń obsługuje następujące przełączniki instalacji.

Wyświetl

Opis

/?, /h, /help

Wyświetla pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.

/quiet

Pomija wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędach.

/norestart

Po połączeniu z przełącznikiem/quietsystem nie jest uruchamiany ponownie po zakończeniu instalacji, nawet jeśli ponowne uruchomienie jest wymagane do ukończenia instalacji.

/warnrestart:<seconds>

Po połączeniu z przełącznikiem/quietInstalator ostrzega użytkownika przed rozpoczęciem ponownego uruchamiania.

/promptrestart

Po połączeniu z przełącznikiem/quietInstalator wyświetla monit przed rozpoczęciem ponownego uruchamiania.

/forcerestart

Po połączeniu z przełącznikiem/quietInstalator Wymusza zamknięcie aplikacji i rozpoczyna ponowne uruchomienie.

/log: <nazwa pliku>

Umożliwia rejestrowanie w określonym pliku.

/extract:<destination>

Wyodrębnia zawartość pakietu do folderu docelowego.

/Uninstall/KB: numer <KB>

Odinstalowuje aktualizację zabezpieczeń.

Uwaga Aby uzyskać więcej informacji na temat instalatora Wusa. exe, zobacz sekcję "Autonomiczny Instalator usługi Windows Update" w artykule w witrynie TechNet— różne zmiany w systemie Windows 7.

Sprawdzanie, czy aktualizacja została zastosowanaPonieważ jest dostępnych kilka wersji systemu Windows, poniższe czynności mogą być inne w systemie. Jeśli te informacje są różne, zapoznaj się z dokumentacją produktu, aby wykonać te czynności. Weryfikowanie wersji pliku

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz nazwę pliku aktualizacji w polu wyszukiwania .

 2. Po wyświetleniu pliku w obszarze programykliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Na karcie Ogólne Porównaj rozmiar pliku z tabelami informacji o plikach, które są dostępne w tym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Uwaga W zależności od wersji systemu operacyjnego lub programów zainstalowanych w systemie niektóre pliki wymienione w tabeli informacje o plikach mogą nie być zainstalowane.

 4. Możesz również kliknąć kartę szczegóły i porównać informacje, takie jak wersja pliku i data zmiany, z tabelami informacji o plikach, które są dostępne w artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Uwaga Atrybuty inne niż wersja pliku mogą ulec zmianie podczas instalacji. Porównanie innych atrybutów plików z informacjami w tabeli informacje o plikach nie jest obsługiwaną metodą sprawdzania, czy aktualizacja została zastosowana. Ponadto w niektórych przypadkach nazwy plików są zmieniane podczas instalacji. Jeśli informacje o pliku lub wersji nie istnieją, użyj jednej z innych dostępnych metod weryfikacji instalacji aktualizacji.

 5. Możesz również kliknąć kartę poprzednie wersje i porównać informacje dotyczące wcześniejszej wersji pliku, a także informacje o plikach nowej lub zaktualizowanej wersji pliku.

Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2 (wszystkie wersje)

Tabela odwołańPoniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć w podsekcji "informacje o wdrożeniu" w tej sekcji.

Wdrożenia

Dotyczących

Instalowanie bez konieczności interwencji użytkownika

Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012:Windows8-RT-KB3167685-x64. msu/quiet

Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012 R2:Windows 8.1-kb3167685-x64. msu/quiet

Instalowanie bez ponownego uruchamiania

Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012:Windows8-RT-KB3167685-x64. msu/quiet/norestart

Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012 R2:Windows 8.1-kb3167685-x64. msu/quiet/norestart

Więcej informacji

Zobacz podsekcję "narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówki".

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia takiego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby ograniczyć możliwość, że ponowne uruchomienie będzie wymagane, należy zatrzymać wszystkie usługi, których dotyczy problem, i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających luce przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat przyczyny pojawienia się monitu o ponowne uruchomienie komputera, zobaczDlaczego po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera.

Nie dotyczy

Informacje dotyczące usuwania

Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną za pomocą programu WUSA, użyj przełącznika /Uninstall Setup. Ewentualnie kliknij pozycję Panel sterowania, kliknij pozycję system i zabezpieczenia, kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje w usłudze Windows Update, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Weryfikacja klucza rejestru

Klucz rejestru nie istnieje w celu sprawdzenia poprawności obecności tej aktualizacji.

Uwzględnianie w przyszłych dodatkach Service Pack

Aktualizację dotyczącą tego problemu będzie zawierać przyszły dodatek Service Pack lub pakiet aktualizacyjny.

Informacje o wdrożeniu

Instalowanie aktualizacjiPodczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń instalator sprawdza, czy jeden lub więcej plików aktualizowanych w systemie zostało wcześniej zaktualizowanych za pomocą poprawki hotfix firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii wyświetlanej w tym artykule bazy wiedzy Knowledge Base, takiej jak "Poprawka", zobaczOpis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft. Ta aktualizacja zabezpieczeń obsługuje następujące przełączniki instalacji.

Wyświetl

Opis

/?, /h, /help

Wyświetla pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.

/quiet

Pomija wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędach.

/norestart

Po połączeniu zprzełącznikiem/quietsystem nie zostanie ponownie uruchomiony po zakończeniu instalacji, nawet jeśli ponowne uruchomienie jest wymagane do ukończenia instalacji.

/warnrestart:<seconds>

Po połączeniu z przełącznikiem/quietInstalator ostrzega użytkownika przed rozpoczęciem ponownego uruchamiania.

/promptrestart

Po połączeniu z przełącznikiem/quietInstalator monituje użytkownika, zanim rozpocznie ponowne uruchomienie.

/forcerestart

Po połączeniu z przełącznikiem/quietInstalator Wymusza zamknięcie aplikacji i rozpoczyna ponowne uruchomienie.

/log: <Nazwa pliku>

Umożliwia rejestrowanie w określonym pliku.

/extract:<destination>

Wyodrębnia zawartość pakietu do folderu docelowego.

/Uninstall/KB: numer <kb>

Odinstalowuje aktualizację zabezpieczeń.

Uwaga Aby uzyskać więcej informacji na temat instalatora Wusa. exe, zobacz "Autonomiczny Instalator usługi Windows Update" w następującym artykule w witrynie Microsoft TechNet:

Różne zmiany w systemie Windows 7

Sprawdzanie, czy aktualizacja została zastosowanaPonieważ jest dostępnych kilka wersji systemu Windows, poniższe czynności mogą być inne w systemie. Jeśli te informacje są różne, zapoznaj się z dokumentacją produktu, aby wykonać te czynności. Weryfikowanie wersji pliku

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz nazwę pliku aktualizacji w polu Rozpocznij wyszukiwanie .

 2. Po wyświetleniu pliku w obszarze programykliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Na karcie Ogólne Porównaj rozmiar pliku z tabelami informacji o plikach, które są dostępne w artykule z bazy wiedzy. Uwaga W zależności od wersji systemu operacyjnego lub programów zainstalowanych w systemie niektóre pliki wymienione w tabeli informacje o plikach mogą nie być zainstalowane.

 4. Możesz również kliknąć kartę szczegóły , aby porównać informacje, takie jak wersja pliku i data zmiany, z tabelami informacji o plikach, które są dostępne w artykule z bazy wiedzy. Uwaga Atrybuty inne niż wersja pliku mogą ulec zmianie podczas instalacji. Porównanie innych atrybutów plików z informacjami w tabeli informacje o plikach nie jest obsługiwaną metodą sprawdzania, czy aktualizacja została zastosowana. Ponadto w niektórych przypadkach nazwy plików mogą być zmieniane podczas instalacji. Jeśli informacje o pliku lub wersji nie istnieją, użyj jednej z innych dostępnych metod weryfikacji instalacji aktualizacji.

 5. Na koniec możesz również kliknąć kartę poprzednie wersje , a następnie porównać informacje dotyczące wcześniejszej wersji pliku z informacjami dotyczącymi nowej lub zaktualizowanej wersji pliku.

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: pomoc techniczna dotycząca usługi Microsoft Updatedla specjalistów IT: Rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami usługi TechNet i pomoc technicznadotyczące ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Pomoc techniczna dotycząca wirusów i centrum zabezpieczeńna potrzeby lokalnego działu obsługi klienta

Informacje o plikach

Nazwa pliku

Mieszanie SHA1

Skrót SHA256

Windows 10.0-KB3167685-x86. msu (wersja 1511)

609A0B793594D97CDE7EACEB274250636070F210

71618B0E97AD1029541CEE0D643852F701645EBBFA185B4BD8C44E1C7D004998

Windows 10.0-KB3167685-x64. msu (wersja 1511)

00EC6619A16EF067A980133952BDA888A8331208

8B7D26188E76049598A97EDD3F345E5D4C716DF7BD6EEB136797C95E3CB71D4D

Windows10.0-KB3167685-x86.msu

E804CD8DB0FEEDB5423AABAC82740E00F4F03A4C

3E5C3995ACA120DD0798B4DBE5F92DED0E57116E1C79009DCEC4D5B7C5F44F4C

Windows10.0-KB3167685-x64.msu

7C5968A5A3AAF31BD181EAA0E09B9CD674F3AE00

AA7E75FDC2524E7D2A59F0FA890A13EBCFEABF30621FAE323C735C1A90C680D7

Windows8.1-KB3167685-x86.msu

8805ACBA6171B9D2FCB5A58B69BA1DB19736BB71

51FA8ECFE2F046786727ADD7CC35DAC12F06A15609453A5BB9A81A0F1BCC78A5

Windows8.1-KB3167685-x64.msu

A5920A1C6F5C517496DA8B9BD4537A86BCCFDCB8

61DF24865DAAD72CDAAF65B703A822A8DD18BD1C9C574124243CFB831C3A0B7F

Windows8.1-KB3167685-arm.msu

851526A9FD97E9872653EE6E391CE50FB893BA29

D13157408ABC79F6AA1F26DB73DA6EF0EA026F2B257276BBB32B12F22CAC0642

Windows8-RT-KB3167685-x64.msu

F0586BB1C91C768DA6C0C731DE706DB58D37EF5E

AD123A373B426C354392D759094025D6C03B00FD90685E8D0262C89107494057

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach.

Informacje o plikach w systemach Windows 8,1, Windows RT 8,1 i Windows Server 2012 R2

Wszystkie obsługiwane wersje oparte na procesorach x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Activex.vch

Nie dotyczy

726 314

14-Jun-2016

17:13

Nie dotyczy

Flash.ocx

22.0.0.192

21 593 080

14-Jun-2016

17:13

x86

Flashplayerapp.exe

22.0.0.192

828 408

14-Jun-2016

17:13

x86

Flashplayercplapp.cpl

22.0.0.192

176 632

14-Jun-2016

17:13

Nie dotyczy

Flashutil_activex.dll

22.0.0.192

605 176

14-Jun-2016

17:13

x86

Flashutil_activex.exe

22.0.0.192

1 272 824

14-Jun-2016

17:13

x86

Wszystkie obsługiwane wersje oparte na ARM

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Flash.ocx

22.0.0.192

18 610 680

14-Jun-2016

17:13

Nie dotyczy

Flashplayerapp.exe

22.0.0.192

809 464

14-Jun-2016

17:13

Nie dotyczy

Flashplayercplapp.cpl

22.0.0.192

162 296

14-Jun-2016

17:13

Nie dotyczy

Flashutil_activex.dll

22.0.0.192

536 568

14-Jun-2016

17:13

Nie dotyczy

Flashutil_activex.exe

22.0.0.192

787 448

14-Jun-2016

17:13

Nie dotyczy

Wszystkie obsługiwane wersje x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Activex.vch

Nie dotyczy

159 170

14-Jun-2016

17:13

Nie dotyczy

Flash.ocx

22.0.0.192

27 981 304

14-Jun-2016

17:13

x64

Flashutil_activex.dll

22.0.0.192

687 608

14-Jun-2016

17:13

x64

Flashutil_activex.exe

22.0.0.192

915 448

14-Jun-2016

17:13

x64

Activex.vch

Nie dotyczy

726 314

14-Jun-2016

17:13

Nie dotyczy

Flash.ocx

22.0.0.192

21 593 080

14-Jun-2016

17:13

x86

Flashplayerapp.exe

22.0.0.192

828 408

14-Jun-2016

17:13

x86

Flashplayercplapp.cpl

22.0.0.192

176 632

14-Jun-2016

17:13

Nie dotyczy

Flashutil_activex.dll

22.0.0.192

605 176

14-Jun-2016

17:13

x86

Flashutil_activex.exe

22.0.0.192

1 272 824

14-Jun-2016

17:13

x86

Informacje o plikach w systemie Windows 10 (wersja 1511)

Wszystkie obsługiwane wersje oparte na procesorach x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Activex.vch

Nie dotyczy

726 314

14-Jun-2016

18:33

Nie dotyczy

Flash.ocx

22.0.0.192

21 593 080

14-Jun-2016

18:33

x86

Flashplayerapp.exe

22.0.0.192

828 408

14-Jun-2016

18:33

x86

Flashplayercplapp.cpl

22.0.0.192

176 632

14-Jun-2016

18:33

Nie dotyczy

Flashutil_activex.dll

22.0.0.192

605 176

14-Jun-2016

18:33

x86

Flashutil_activex.exe

22.0.0.192

1 272 824

14-Jun-2016

18:33

x86

Wszystkie obsługiwane wersje x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Activex.vch

Nie dotyczy

159 170

14-Jun-2016

18:33

Nie dotyczy

Flash.ocx

22.0.0.192

27 981 304

14-Jun-2016

18:33

x64

Flashutil_activex.dll

22.0.0.192

687 608

14-Jun-2016

18:33

x64

Flashutil_activex.exe

22.0.0.192

915 448

14-Jun-2016

18:33

x64

Activex.vch

Nie dotyczy

726 314

14-Jun-2016

18:33

Nie dotyczy

Flash.ocx

22.0.0.192

21 593 080

14-Jun-2016

18:33

x86

Flashplayerapp.exe

22.0.0.192

828 408

14-Jun-2016

18:33

x86

Flashplayercplapp.cpl

22.0.0.192

176 632

14-Jun-2016

18:33

Nie dotyczy

Flashutil_activex.dll

22.0.0.192

605 176

14-Jun-2016

18:33

x86

Flashutil_activex.exe

22.0.0.192

1 272 824

14-Jun-2016

18:33

x86

Informacje o plikach w systemie Windows 10

Wszystkie obsługiwane wersje x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Activex.vch

Nie dotyczy

159 170

14-Jun-2016

17:32

Nie dotyczy

Flash.ocx

22.0.0.192

27 981 304

14-Jun-2016

17:32

x64

Flashutil_activex.dll

22.0.0.192

687 608

14-Jun-2016

17:32

x64

Flashutil_activex.exe

22.0.0.192

915 448

14-Jun-2016

17:32

x64

Activex.vch

Nie dotyczy

726 314

14-Jun-2016

17:32

Nie dotyczy

Flash.ocx

22.0.0.192

21 593 080

14-Jun-2016

17:32

x86

Flashplayerapp.exe

22.0.0.192

828 408

14-Jun-2016

17:32

x86

Flashplayercplapp.cpl

22.0.0.192

176 632

14-Jun-2016

17:32

Nie dotyczy

Flashutil_activex.dll

22.0.0.192

605 176

14-Jun-2016

17:32

x86

Flashutil_activex.exe

22.0.0.192

1 272 824

14-Jun-2016

17:32

x86

Wszystkie obsługiwane wersje oparte na procesorach x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Activex.vch

Nie dotyczy

726 314

14-Jun-2016

17:32

Nie dotyczy

Flash.ocx

22.0.0.192

21 593 080

14-Jun-2016

17:32

x86

Flashplayerapp.exe

22.0.0.192

828 408

14-Jun-2016

17:32

x86

Flashplayercplapp.cpl

22.0.0.192

176 632

14-Jun-2016

17:32

Nie dotyczy

Flashutil_activex.dll

22.0.0.192

605 176

14-Jun-2016

17:32

x86

Flashutil_activex.exe

22.0.0.192

1 272 824

14-Jun-2016

17:32

x86

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2012

Wszystkie obsługiwane wersje x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Activex.vch

Nie dotyczy

159 170

14-Jun-2016

17:29

Nie dotyczy

Flash.ocx

22.0.0.192

27 980 768

14-Jun-2016

17:29

x64

Flashutil_activex.dll

22.0.0.192

687 072

14-Jun-2016

17:29

x64

Flashutil_activex.exe

22.0.0.192

914 912

14-Jun-2016

17:29

x64

Activex.vch

Nie dotyczy

726 314

14-Jun-2016

17:29

Nie dotyczy

Flash.ocx

22.0.0.192

21 592 544

14-Jun-2016

17:29

x86

Flashplayerapp.exe

22.0.0.192

827 872

14-Jun-2016

17:29

x86

Flashplayercplapp.cpl

22.0.0.192

176 096

14-Jun-2016

17:29

Nie dotyczy

Flashutil_activex.dll

22.0.0.192

604 640

14-Jun-2016

17:29

x86

Flashutil_activex.exe

22.0.0.192

1 272 288

14-Jun-2016

17:29

x86

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×