Symptomy

Na komputerze z systemem Windows 7 ilość pamięci do wykorzystania (RAM) może być mniejsza niż ilość zainstalowanej pamięci.

Na przykład 32-bitowa wersja systemu Windows 7 może raportować, że jest tylko 3,5 GB pamięci systemowej do wykorzystania na komputerze, w którym zainstalowano 4 GB pamięci.

Z kolei 64-bitowa wersja systemu Windows 7 może raportować, że jest tylko 7,1 GB pamięci systemowej do wykorzystania na komputerze, w którym zainstalowano 8 GB pamięci.

Uwaga Ilość pamięci do wykorzystania podana w przykładach nie jest dokładna. Pamięć do wykorzystania to obliczona ilość łącznej pamięci fizycznej po odjęciu pamięci „sprzętowej zarezerwowanej”.

Aby wyświetlić pamięć zainstalowaną i pamięć do wykorzystania w systemie Windows 7, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start windows icon, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer, a następnie wybierz polecenie Właściwości.

 2. Sprawdź wartość Zainstalowana pamięć (RAM) w obszarze System. Jeżeli na przykład wyświetlana wartość to 4,00 GB (dostępne: 3,5 GB), oznacza to, że masz 3,5 GB pamięci do wykorzystania z 4 GB zainstalowanej pamięci.

Przyczyna

Jest to oczekiwane zachowanie na komputerach z systemem Windows 7. Obniżenie dostępnej pamięci systemowej zależy od konfiguracji następujących elementów:

 • Urządzenia zainstalowane na komputerze i pamięć zarezerwowana dla tych urządzeń

 • Możliwość obsługi pamięci przez płytę główną

 • Ustawienia i wersja systemu BIOS

 • Zainstalowana wersja systemu Windows 7 (na przykład wersja Windows 7 Starter Edition obsługuje tylko 2 GB pamięci zainstalowanej).

 • Inne ustawienia systemu

Jeśli na przykład w komputerze jest zainstalowana karta wideo z 256 MB wbudowanej pamięci, pamięć ta musi być mapowana w obszarze pierwszych 4 GB przestrzeni adresowej. Jeśli jest już zainstalowane 4 GB pamięci systemowej, część tej przestrzeni adresowej musi zostać zarezerwowana na mapowanie grafiki w pamięci. Mapowanie grafiki w pamięci zajmuje część pamięci systemowej. Zmniejsza to ogólną ilość pamięci systemowej dostępną dla systemu operacyjnego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat określania sposobu użycia pamięci na komputerze, zobacz temat sekcji „Więcej informacji” zatytułowany „Alokacja pamięci fizycznej w systemie Windows 7”.

Czego spróbować

Istnieje kilka sytuacji dodatkowych, które mogą spowodować, że pamięci RAM do wykorzystania będzie mniej, niż oczekiwano. Te problemy i możliwe rozwiązania wymieniono tutaj:

Sprawdzanie ustawień konfiguracji systemu

Ten problem może wystąpić, ponieważ opcja Maksymalna pamięć jest wybrana nieprawidłowo. Aby go rozwiązać, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start windows icon, wprowadź ciąg msconfig w polu Wyszukaj programy i pliki, a następnie kliknij pozycję msconfig na liście Programy.

 2. W oknie Konfiguracja systemu kliknij przycisk Opcje zaawansowane na karcie Rozruch.

 3. Kliknij pole wyboru Maksymalna pamięć, aby usunąć jego zaznaczenie, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Ponownie uruchom komputer.

Aktualizacja systemu BIOS komputera

Problem może wystąpić, ponieważ system BIOS komputera jest nieaktualny. Na starszym komputerze system może nie być w stanie uzyskać dostępu do całej zainstalowanej pamięci RAM. W takim przypadku trzeba zaktualizować system BIOS komputera do najnowszej wersji.

W celu zaktualizowania systemu BIOS na komputerze odwiedź witrynę sieci Web producenta komputera, aby pobrać aktualizację systemu BIOS. Ewentualnie skontaktuj się z producentem komputera w celu uzyskania pomocy.

Sprawdzanie ustawień systemu BIOS

Ten problem może występować, ponieważ niektóre ustawienia systemu BIOS są niepoprawne.

 • Włączanie funkcji ponownego mapowania pamięci

  Sprawdź ustawienia systemu BIOS, aby dowiedzieć się, czy funkcja ponownego mapowania pamięci jest włączona. Ponowne mapowanie pamięci daje systemowi Windows dostęp do dodatkowej pamięci. Funkcję ponownego mapowania pamięci można włączyć w systemie BIOS, wykonując rozruch instalatora systemu. Instrukcje dotyczące wykonywania rozruchu instalatora systemu na komputerze można znaleźć w podręczniku użytkownika. Nazwa funkcji ponownego mapowania pamięci może być inna w zależności od dostawców sprzętu. Może być wymieniona jako ponowne mapowanie pamięci, rozszerzenie pamięci lub coś podobnego. Należy pamiętać, że komputer może nie obsługiwać funkcji ponownego mapowania pamięci.

 • Zmiana rozmiaru przysłony wideo AGP w ustawieniach systemu BIOS

  Sprawdź ustawienia systemu BIOS, aby zobaczyć, ile pamięci jest przydzielonej do przysłony wideo AGP. Jest to pamięć dzielona przez system z kartą wideo używaną do renderowania i mapowania tekstur. Ta pamięć nie będzie używana przez system, ponieważ jest zablokowana przez kartę wideo. Rozmiar przysłony wideo AGP można dostosować w ustawieniach systemu BIOS. Ustawienia standardowe to „32MB”, „64MB”,„128MB” oraz „Auto”. Po zmianie tego ustawienia w systemie BIOS uruchom komputer ponownie, a następnie sprawdź ilość pamięci do wykorzystania. Każde ustawienie możesz przetestować, aby sprawdzić, które oferuje najlepsze wyniki.

Wyszukanie możliwych problemów z fizyczną pamięcią RAM

Problem może wystąpić z powodu usterek fizycznej zainstalowanej pamięci RAM.

 • Sprawdzanie, czy moduły pamięci nie są wadliwe

  Aby sprawdzić, czy występuje ten problem, wyłącz komputer, odłącz go i zmień kolejność pamięci.

 • Sprawdzanie, czy rozmieszczenie pamięci jest prawidłowe

  Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika komputera, aby określić, w jakiej kolejności moduły pamięci należy włożyć do gniazd modułów pamięci. System może wymagać, aby w razie nieużywania wszystkich dostępnych gniazd były używane konkretne gniazda. Na przykład komputer ma dostępne cztery gniazda. Jednak jeżeli chcesz zastosować tylko dwa moduły pamięci, konieczne może być użycie gniazd 1 i 3.

 • Sprawdzanie, czy są używane karty dystansowe pamięci

  Jeżeli w komputerze jest używana karta dystansowa pamięci mieszcząca kilka modułów pamięci, system może wymagać określonej konfiguracji dla tego scenariusza. Dlatego ilość pamięci do wykorzystania może być mniejsza od oczekiwanej.

Więcej informacji

Poniższe sekcje zawierają dodatkowe informacje o przydziale pamięci zgłaszanym w programie Monitor zasobów, opis użytej terminologii, a także o zgłaszaniu pamięci i dotyczących jej ograniczeniach w systemie Windows 7.

Alokacja pamięci fizycznej w systemie Windows 7

W poniższej tabeli przedstawiono, jak Monitor zasobów kategoryzuje pamięć zainstalowaną na komputerze z systemem Windows 7.

Alokacja pamięci

Opis

Sprzętowa zarezerwowana

Pamięć zarezerwowana dla systemu BIOS i niektórych sterowników innych urządzeń peryferyjnych

W użyciu

Pamięć używana przez proces, sterowniki lub system operacyjny

Zmodyfikowana

Pamięć, której zawartość musi zostać zapisana na dysk przed użyciem w innym celu

Wstrzymana

Pamięć zawierająca buforowane dane i kod, które nie są aktywnie używane

Wolna

Pamięć, która nie zawiera istotnych danych i która zostanie użyta jako pierwsza, gdy procesy, sterowniki lub system operacyjny będą potrzebować więcej pamięci

Uwaga Aby zobaczyć, jak w systemie Windows 7 jest przydzielona zainstalowana pamięć, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start windows icon, wprowadź ciąg monitor zasobów w polu Wyszukaj programy i pliki, a następnie kliknij pozycję Monitor zasobów na liście Programy.

 2. Kliknij kartę Pamięć, a następnie sprawdź informacje w sekcji Pamięć fizyczna na dole strony.

Stan pamięci w systemie Windows 7

Poniższa tabela zawiera definicje stanu zgłaszanego obecnie przez Monitor zasobów dla pamięci zainstalowanej na komputerze z systemem Windows 7.

Alokacja pamięci

Opis

Dostępna

Ilość pamięci (w tym pamięci wolnej i pamięci wstrzymanej) dostępnej natychmiast do użytku przez procesy, sterowniki i system operacyjny

Buforowana

Ilość pamięci (w tym pamięci wolnej i pamięci zmodyfikowanej) zawierającej buforowane dane i kod, które wymagają natychmiastowego dostępu przez procesy, sterowniki i system operacyjny

Łącznie

Łączna ilość pamięci fizycznej dostępnej dla systemu operacyjnego, sterowników urządzeń i procesów

Zainstalowana

Ilość pamięci fizycznej zainstalowanej w komputerze

Raportowanie pamięci w systemie Windows 7

System Windows 7 zgłasza, ile pamięci fizycznej jest obecnie zainstalowanej na komputerze. Systemy operacyjne Windows NT, wydane przed systemem Windows Vista z dodatkiem SP1, raportują ilość pamięci dostępną dla systemu operacyjnego. Dostępna pamięć raportowana w tych wcześniejszych wersjach systemu Windows nie obejmuje pamięci sprzętowej zarezerwowanej. Jest to tylko zmiana dotycząca raportowania.

Ta zmiana dotycząca raportowania będzie widoczna w systemie Windows Vista z dodatkiem SP1 i w nowszych wersjach systemu Windows w następujących lokalizacjach:

 • Wartość Pamięć RAM w oknie System Windows — Zapraszamy!

 • Wartość Pamięć na dole okna Mój komputer

 • Wartość Pamięć w oknie Właściwości systemu

 • Wartość Całkowita ilość pamięci systemowej na stronie Wyświetl i drukuj szczegóły apletu Informacje wydajności i narzędzia w oknie Panel sterowania


Ponadto narzędzie Informacje o systemie (Msinfo32.exe) wyświetla następujące pozycje na stronie Podsumowanie systemu:

 • Zainstalowana pamięć fizyczna (RAM)

 • Całkowita pamięć fizyczna

 • Dostępna pamięć fizyczna

Raportowanie nie uległo zmianie w następującym narzędziu diagnostycznym:

 • Kliknij kartę Wydajność w oknie Menedżer zadań.

Jeśli ilość pamięci RAM fizycznie zainstalowana w komputerze jest równa przestrzeni adresowej obsługiwanej przez mikroukład, całkowita ilość pamięci systemowej dostępna dla systemu operacyjnego jest zawsze mniejsza niż zainstalowana ilość pamięci RAM.

Załóżmy na przykład, że jest komputer z mikroukładem Intel 975X, który obsługuje przestrzeń adresową 8 GB. Jeśli w tym komputerze jest zainstalowane 8 GB pamięci RAM, ilość pamięci systemowej dostępnej dla systemu operacyjnego zostanie zmniejszona przez wymagania konfiguracyjne interfejsu PCI. W tym przykładzie pamięć dostępna dla systemu operacyjnego jest zmniejszana przez wymagania konfiguracyjne interfejsu PCI o ilość od około 200 MB do około 1 GB. Zmniejszenie zależy od konfiguracji.

Limity pamięci fizycznej w systemie Windows 7

W poniższej tabeli określono limity dotyczące pamięci fizycznej w przypadku różnych wersji systemu Windows 7.

Wersja

Limit w 32-bitowym systemie Windows

Limit w 64-bitowym systemie Windows

Windows 7 Ultimate

4 GB

192 GB

Windows 7 Enterprise

4 GB

192 GB

Windows 7 Professional

4 GB

192 GB

Windows 7 Home Premium

4 GB

16 GB

Windows 7 Home Basic

4 GB

8 GB

Windows 7 Starter

2 GB

2 GB


Aby uzyskać więcej informacji o limitach dotyczących pamięci w wersjach systemu Windows, kliknij następujące łącze, aby wyświetlić artykuł z witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Ograniczenia pamięci dotyczące poszczególnych wersji systemu Windows

Informacje

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×