Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Na liście wyświetlanej w Menedżerze urządzeń po kliknięciu polecenia Pokaż ukryte urządzenia w menu Widok uwzględniane są tylko urządzenia, sterowniki i drukarki niezgodne z technologią Plug and Play. Zainstalowane urządzenia, które nie są podłączone do komputera (takie jak urządzenie korzystające z magistrali USB [Universal Serial Bus] lub urządzenia „duplikowane”) nie są uwzględniane na liście wyświetlanej w Menedżerze urządzeń, nawet po kliknięciu przycisku Pokaż ukryte urządzenia.

Symptomy

W celu obejścia tego problemu i uwzględnienia urządzeń na liście wyświetlanej po kliknięciu polecenia Pokaż ukryte urządzenia:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.

 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

  set devmgr_show_nonpresent_devices=1

 3. Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

  start devmgmt.msc

 4. Wykonaj procedury rozwiązywania problemów dotyczące urządzeń i sterowników w Menedżerze urządzeń.

  UWAGA: Aby zobaczyć urządzenia, które nie są podłączone do komputera, w Menedżerze urządzeń należy kliknąć polecenie Pokaż ukryte urządzenia w menu Widok.

 5. Po wykonaniu procedur rozwiązywania problemów zamknij Menedżera urządzeń.

 6. Wpisz polecenie exit w wierszu polecenia.

  Należy zauważyć, że podczas zamykania okna poleceń system Windows czyści zmienną devmgr_show_nonpresent_devices=1 skonfigurowaną w kroku 2 i uniemożliwia uwzględnienie urządzeń dublowanych na liście wyświetlanej po kliknięciu polecenia Pokaż ukryte urządzenia.

Jeżeli użytkownik jest deweloperem lub użytkownikiem zaawansowanym i konieczne jest uwzględnienie na wyświetlanej liście urządzeń, które nie są podłączone do komputera, należy skonfigurować tę zmienną globalnie:


Aby automatycznie ustawić tę zmienną środowiskową globalnie, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu


Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Uwagi

 • Aby po uruchomieniu tego pakietu zobaczyć urządzenia, które nie są podłączone do komputera, w Menedżerze urządzeń w menu Widok należy kliknąć polecenie Pokaż ukryte urządzenia.

 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.


Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer.

 2. Kliknij polecenie Właściwości.

 3. Kliknij kartę Zaawansowane.

 4. Kliknij kartę Zmienne środowiskowe.

 5. Skonfiguruj zmienne w polu Zmienne systemowe.

UWAGA: Tej metody należy używać tylko do celów związanych z rozwiązywaniem problemów lub opracowywaniem albo w celu zapobiegania przypadkowemu odinstalowaniu przez użytkowników wymaganego urządzenia, które nie jest podłączone do komputera (takiego jak urządzenie USB lub stacja dokująca, która nie jest podłączona do komputera przenośnego).

Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

Obejście problemu

Takie zachowanie jest zgodne z projektem programu.

Stan

W Menedżerze urządzeń oprócz urządzeń uwzględnianych na wyświetlanej liście dostępne są dwa typy urządzeń ukrytych:

 • Typowe urządzenia ukryte, które nie są uwzględniane na wyświetlanej liście (sterowniki, drukarki itd. niezgodne z technologią Plug and Play)

  -i-

 • Urządzenia fikcyjne (fantomy), które nie są podłączone do komputera.

Więcej informacji

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×